Du kan ikke leve for evigt på en paradisisk jord!

   ( ja, undskyld, men det kan du altså ikke)

 Hvis man som jeg godt kan lide at læse videnskabsbøger og derigennem har lært, at al liv her på jorden i sidste ende skyldes solen, så ville al liv forsvinde, hvis solen forsvandt.

  Selv hvis man kun har 7. klasse i folkeskolen vil du nok være enig i det overstående udsagn.

 Så hvis du håber på at leve evigt på jorden, vil det være nødvendigt for dig, at solen brænder for evigt, på samme måde som den gør lige nu: Ikke varmere eller koldere, ikke længere væk eller tættere på jorden.

  Men uheldigvis har de fysiske love det med totalt at udslette vores perfekte drømme. Problemet er, at solen er en stjerne. Bare en ganske almindelig en af slagsen, faktisk lidt lille. Der er egentligt ikke noget særligt specielt ved den, selv om solen står vores jordbundne hjerter nær. Problemet med stjerner er, at den ikke brænder for evigt. Når mængden af brint er brugt, brænder stjernen sig selv til intet. Den mest enkle at forstå af fysikkens love. Når det gælder vores sol, så er omkring halvdelen af den brændstof brugt, solens forbrug menes at være op til 620 millioner tons pr. sek.

 Efterhånden som dens brændstof bliver brugt( omdanne brint til helium gennem en fusions process) ændre solens sig: dens lys bliver kraftigere (og varmere). Tilsidst vil solen blive til en rød dværg i sin dødskamp, hvor den enten vil svulme op og omslutte jorden eller gøre liv på jorden umuligt. Det vil ske om cirka 5 milliarder år ( plus, minus 2 år)

  Mirakler kommer til undsætning?

 Måske er de overnævnte synspunkter ubetydelige for et Jehovas Vidne, eftersom han eller hun er sikker på, at Jehovas bare kan lave mere brint og tanke solen op igen (og fjerne helium) og gøre at solen kan brænde for evigt. Men selvfølgelig i en fornuftig samtale er det ikke muligt med en tankning, medmindre én i samtalen pludseligt siger ”og så skete det magiske!”

  Men så ender vi på en helt anden platform, når man introducere mirakler, eftersom mirakler overtræder de fysiske love. Dette er en platform, hvor ”alt er muligt” og intet kan blive bevist som falsk (eller rigtigt). Lad os gå ind på den platform et øjeblik og forsøge at bruge fornuft selv her. Lad os antage Vidnets synspunkt i et kort stykke tid og se, om mirakler er mulige i denne sammenhæng.

 Først skal vi spørge os selv:

 Hvis en skaber ville, at solen skulle brænde med den samme hastighed for evigt, hvorfor blev fysikkens love så udformet på en sådan måde, at det ikke er muligt?

Vidnets synspunkt

 Vidnets holdning er, at det Guds mening, at mennesket skal leve evigt på jorden. Den guddommelige plan blev afbrudt, da Satan fristede Adam og Eva til at synde. De var fuldkomne, men efter syndefaldet var de dømt til døden og alle deres efterkommere (også du og jeg) arvede denne synd og død. Guds guddommelige retfærdighed krævede et perfekt liv i løsesum. Adams død kunne ikke betale for hans synd, han var jo ikke syndfri mere. Så Gud ofrede sin egen søn (Jesus), som den perfekte løsesum og reddede derved menneskeheden fra den ”oprindelige synd”. Så nu kan vi i sandhed leve evigt på jorden, nøjagtigt som Gud havde planlagt fra starten. Alt hvad der behøves er at indleve sig i planen ved at overgive sit liv til Watchtower Bibel and Tract Society, Inc.

 Hvis vi undersøger VTSs historie grundigere, vil vi dog hurtigt opdage, at deres historie har flere huller end den danske skattelovgivning.

  Huller i synspunktet

 1. Gud får, hvad Gud vil have.

  Hvis et alvidende væsen har en plan, så vil ingen kunne ” afbryde” planen, medmindre de også var almægtige. Så Satan kunne ikke have blandet sig i Guds plan om fuldkomne mennesker, der skulle leve evigt på jorden. Eftersom vi ikke har set fuldkomne mennesker, der lever evigt i et paradis på jord, så kan det heller ikke have været planen for en almægtig Gud.

 2. Ikke ”et fuldkomment liv for et fuldkomment liv”

 For det første fortæller bibelen direkte, at Adam og Eva ikke kunne have været fuldkomne, der naturligt ville have levet evigt, hvis de ikke havde syndet. 1. Mosebog 3:22 siger tydeligt, at Gud smed dem ud af haven for at forhindre dem i at spise af livets træ og dermed leve for evigt. Det betyder, at hvis de ikke spiste af træet ville de IKKE kunne leve evigt. Derfor var Adam og Eva dødelige fra starten (ligesom vi er) og derfor ufuldkomne. Så det var ikke nødvendigt, at en fuldkommen mand skulle dø som betaling for en synd begået af en fuldkommen mand: Adam var ikke fuldkommen.

  Hvis vi acceptere Vidnernes holdning, at synd kan arves, så var Jesus heller ikke fuldkommen. Han ville have halvdelen af hans DNA fra hans mor Maria. Altså ville Jesus have arvet synd fra sin mor Maria. Vi ved også, at Jesus syndede, fordi hans sagde, at hvis man kaldte nogen en tåbe, er det en synd og bibelen fortæller, at Jesus kaldte folk for tåber (for ikke også at nævne tilfælde af hærværk og overfald). Da Jesus sagde, at ”den uden synd” skulle kaste den første sten på den utro kvinde, ser vi, at Jesus ikke kastede den første sten (det på trods af at han sagde, at alle Guds love skulle overholdes). Denne episode antyder, at Jesus ikke anså sig selv som uden synd.

  3. Ikke kun

 Så meget for idéen om ”et fuldkommen liv for et fuldkommen liv.” Men vent: Hvilken form for retfærdighed (guddommelig eller andet) ville dømme ikke kun den kriminelle men også surrogaten til døden? Sagt meget kort: Hvis fætter Ole begik en strafbar handling og dømt til døden (og dommen eksekveret), ville du så kalde det retfærdighed, hvis lovgivningen ikke var tilfreds med din fætters død og kom efter dig og også henrettede dig for din fætters Oles forbrydelse? Dette er den form for ”retfærdighed” Vidnerne mener, at deres ”retfærdige” Gud viser!

4. Ikke Barmhjertig

  De mener også, at deres Jehova er en ”barmhjertig” Gud. I civiliserede retssale viser vi barmhjertighed til dem, som ikke ved forskellen på rigtigt og forkert. I henhold til bibelen vidste Adam og Eva ikke forskellen mellem godt og ondt, da de syndede (ikke før de havde spist af æblet fra kundskabens træ, lærte de forskellen mellem godt og ondt). Men vi får fortalt, at Gud ikke tilgav dem, men krævede dødsdom tre gange.

5. Børn bliver ikke straffet for deres forældres synder

 Andre steder i bibelen får vi fortalt, at børn ikke skal dø for deres forældres synder:

  ”Det er den sjæl, der synder, der skal dø. En søn skal ikke bære nogen skyld, på grund af den overtrædelse hans far har begået og en far vil ikke bære nogen skyld, på grund af sin søns overtrædelse. Den retfærdiges retfærdighed vil blive tilskrevet ham alene og den ondes ondskab vil blive tilskrevet ham alene.” Ezekiel 18:20

 6. En grundlæggende modsigelse: Kan Gud ændre sine love eller ej.”

  Hvis Gud kan ændre sine egne love (som det vil være nødvendigt for ham at gøre, hvis solen skal brænde for evigt). Hvorfor ændrede han så ikke loven med ”et fuldkommen liv for et fuldkomment liv” ? Ifølge bibelen bad Guds eneste fødte søn ham i Getsemane om, at fritage ham fra at blive korsfæstet, hvis det på nogen måde var muligt at gøre det. Hvorfor ville Guds søn spørge om dette, hvis han vidst, at det var umuligt for Gud at bryde hans egne ”guddommelige retfærdige” love”? Det er tydeligt, at Jesus virkelig troede på, at Gud kunne ændre sine egne love og ville gøre dette,” Alt hvad du beder om i min Fader om i mit navn vil blive dig givet.” Helt til det sidste da Jesus råbte; ”Min Gud, Min Gud hvorfor har du forladt mig?” Efter at have læst de hebraiske skrifter ville Jesus være bekendt med de mange tilfælde i fortiden, hvor Gud havde tilgivet uden at kræve blod. Så hvorfor ikke for ham; den vigtigste person som nogensinde har levet og med det tætteste forhold til Gud? Hvis Gud på noget tidspunkt skulle ændre sine love, ville det da være for at redde sin elskede søn. Men det gjorde han ikke. Den eneste forklaring er, at Gud ikke kan ændre sine egne love; selv hans egen søn, der bønfaldet ham for sit liv, da kunne Gud ikke ændre sine love.

 VTS teologi har denne store selvmodsigelse, som er fatalt hullet. Hvis vil skulle leve evigt på jorden, så ville Gud være nødt til at ændre sine love, hvis solen ikke skulle blive til en rød dværg og udslette al liv på jorden. Men for at ”redde os” fra døden, skal vi tro på løsesumsofret, som kræver, at Gud ikke kan ændre sine love.

                                                                   Konklusion

 Vidnernes holdning er fuld af huller. Det er inkonsekvent og selvmodsigende. Det kræver, at Gud bryder sine egne love for at redde os fra, at solen ”dør”. Men hvis Gud kan bryde sine egne love, ville han med sikkerhed have reddet sin egen søn. Men eftersom bibelen fortæller, at han ”forlod” sin søn i stedet for at bryde sine egne love, vil den eneste fornuftige konklusion være, at Gud heller ikke vil bryde sine egne love for at redde os. Det betyder, at Solen ikke vil skinne for evigt, ej heller vi. Tilsidst, hvor sandsynligt er det, at Gud vil udføre det mirakel Vidnerne regner med, når bibelen (som Vidnerne påstår er kilden til deres holdninger) direkte flere steder siger, at jorden ikke vil bestå for evigt:

 Salmerne 102:25-26: ”For længe siden grundlagde du jorden og himlen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil forblive; de slides op ligesom en klædning. Du vil skifte dem ud ligesom tøj og de vil forsvinde.”

Mattæus 24: 35: ”Himlen og jorden vil forsvinde, men mine ord vil afgjort ikke forsvinde.”

 Hebr. 1:10-11: ”Herre, i begyndelsen grundlagde du jorden og himlen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil forblive; de slides op ligesom en klædning.”

 Undskyld folkens, men det er tid til at lægge VTS nonsens væk og se realiteterne i øjnene: Du kan ikke leve evigt på jorden.

 Men på den anden side så har jeg et storartet tilbud til dig, en førsteklasses byggegrund på en af Saturns måner!

Del siden