Vagttårnsselskabets politik omkring overgreb på børn

Eftersom Jehovas Vidner som hele tager stærk afstand fra pædofili og VTS fordømmer overgreb på børn. Har grove Mangler og politikker som er til fordel for dem selv, har bidraget til at sager om pædofili  i organisationen, som kunne have været forhindret. Det har resulteret i skade på tusinder af børne ofre og dybt fustrerede forældre og VTS har måtte betale millioner i erstatninger.

VTS har fået voldsom global kritik for deres politik omkring pædofili og stor medie dækning verden over. Silentlambs.org. har en liste der viser omfanget af overgrebs sager blandt Jehovas Vidner. Det er prominente ældste på Bethel, som Jesus Cano, som delte nøgen billeder af sig selv og gav det til unge drenge på en lufthavn, mens han rejste som stævne taler. Han blev anholdt i juni 2006. 

 Situationen blandt Jehovas Vidner omkring pædofili minder om den Katolske kirke. The NewYork Times har dog bemærket en forskel mellem pædofili blandt Jehovas Vidner og katolikker. I den katolske kirke: 

  " De fleste personer som blev beskyldt for overgreb var præster og de overvejende ofre var drenge og unge mænd. Hos Jehovas Vidner er nogle af de beskyldte ældste, men de fleste er menighedens medlemmer. Offrene som stor frem var hovedsaglig piger og unge kvinder, mange af beskyldningerne ivolverede incest." 11. aug.2002

Der er flere grunde til at pædofile har fundet et fristed blandt Jehovas Vidner og det at VTS nu skal stå til ansvar for sine medlemmers handlinger. Mest ødelæggende er beskrevet nedenfor og følger som så:

* To vidne regl for at etablere bibelsk kriminaltitet

* Tre års regl for synder begået af ældste

 andre ting som også spiller ind:

*Verdens visdom kan ikke stoles på

*Der må ikke komme smuds på Jehovas organisation --Vidnerne forventes at løse problemer internt

* Alle skal forkynde

Det var først sent i 1990´ erne, især siden 1997, at VTS gjorde forsøg på at forbedre sine politikker omkring overgreb på børn, efter juridisk og medie  press. Men i juli 2015 Australian Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse viste at VTSs politikker stadigt kom frygtligt til kort i at bruge de accepterede retningslinjer omkring børn velfærd.

Det følgende inkludere historiske og VTS nuværende måde at behandle situationen på.

                                                     To vidne-regler

En grundlæggende mangel ved VTS politik omkring overgreb på børn, er deres hårdnakket brug af "to vidne-reglen" . Den ekstreme politik VTS havde helt op i 1990´erne dikterede at der skulle være to vidner tilstede ved et overgreb, før det blev betragtet som en bibelsk synd ellet overtrædelse. I sager om overgreb på børn er der aldrig to vidner i sagens natur. Det betyder at flere børn kan have været udsat for overgreb af samme person, men de ældste ikke måtte gøre noget, uden at have to vidner. Kun hvis gerningsmanden tilstod, kun de ældste gå i aktion. Ældste har kendt til serie pædofile, men der blev ikke gjordt noget af de ældste i menigheden, ej heller blev politiet kontaktet.

Vagttårnet 1. nov. 1995,s.28-29 gav følgende vejledning omkring beskyldninger om overgreb på børn. 

 " Hvad ældste kan gøre

  Hvis et medlem af menigheden som har tilbagevendene hallucinationer og fortrængte "minder" om børnemisbrug henvender sig til de ældste, vil man som regl udvælge to ældste der kan yde hjælp. Disse ældste bør venligt opmundre vedkommende til i første omgang at fokusere på at få bearbejdet de følelsesmæssige problemer. Navnene på dem der mistænkes for børnemisbrug skal holdes strengt fortroligt. 

 De ældstes hovedopgave er at være hyrder (Esa.32:1,2; 1. Peter 5:2,3) De skal især være opmærksomme på at ´ iføre sig inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed´.(Kol.3:12) De må kærligt lytte og derefter anvende lægende ord fra Bibelen.(Ordsp.12:18) Nogle der har lidt af smertefulde "minder" har udtrykt værdsættelse  af at de ældste reglmæssig har besøgt dem eller ringet til dem for at høre hvordan det går. En sådan opmærksomhed behøver ikke at tage lang tid, men den viser at Jehovas organisation er interesseret i hver enkelt. Når det går op for den syge at hans kristne brødre har ægte kærlighed til hem, kan det måske hjælpe ham til at genvinde en vis følelsesmæssig ligevægt.

Hvad så hvis den der er blevet misbrugt beslutter sig for at rejse en anklage? I det tilfælde må to ældste råde ham til at følge vejledningen i Mattæus 18:15 om at han først alene må henvende sig til den anklagede og tale med vedkommende om sagen. Hvis den der er blevet misbrugt ikke følelsesmæssig er i stand til at gøre dette ansigt til ansigtmed vedkommende, kan kontakten formidles over telefonen eller pr. brev. På denne måde får den anklagede lejlighed til at lægge sit svar på anklagen frem for Jehova i bøn. Han kan måske endda fremlægge beviser for at hen ikke har begået overgrebet. Eller det kan være at den anklagede vil tilstå, og at der måske kan finde en forsoning sted. Hvor ville det være et lykkeligt udfald! Hvis der foreligger en tilståelse kan de ældste gå videre med sagen og behandle den i overensstemmelse med den bibelske vejledning.

Hvis anklagen benægtes må de ældste forklare den der fremkommer med anklagen at de ikke kan gøre mere, og menigheden vil forsat betragte den anklagede som uskyldig. Bibelen siger at der skal være to eller tre vidner inden de ældste kan gribe ind. ( 2. Kor. 13:1 ; 1. Tim. 5:19) Selv hvis der er mere end én som kan "mindes" at være blevet misbrugt af samme person, er grundlaget stadigt for spinkelt til at de ældste kan basere deres afgørelse herpå uden yderlige beviser. Det betyder ikke at sådanne "minder" bliver betragtet som usande (eller at de betragtes som sande) Men de ældste må følge Bibelens principper når de behandler sagen.

Hvad hvis den anklagede- selv om vedkommende benægter overgrebet- virkeligt er skyldig? Slipper han så godt fra det og undgår straf? Afgjort ikke. Spørgsmålet om hvorvidt han er skyldig eller uskyldig kan trygt overlades til Jehova. " Nogle mennneskers synder er offtetligt kendt og føre til dom, men hos andre bliver de først kendt senere."( 1.Tim. 5: 24 ; Rom. 12:19; 14:12) I Ordsprogenes Bog står der: De retfærdiges forventning er fryd, men de ugudeliges håb går til grunde." "Når et ugudeligt menneske dør, går hans håb til grunde." (Ordsp. 10:28; 11:7) Til sidst vil Jhovas Gud og Jesus Kristus afsige en eviggyldig retfærdig dom..1.Kor. 4:5

I ´brev til ældsterådet´ 24. maj, 2002  efter en længere varende dårlig medie omtale kom VTS til den konklusion, at to-vidne reglen nu også var bibelsk overholdt, når beskyldninger kom fra to adskilte hændelser. Denne taktiske indrømmelse, der viste at VTS forståelse af to-vidne reglen  ikke var Jehovas hensigt alligevel. Men det kommer stadigt til kort, da en enkeltstående anklage også burde gælde, når den støttes af andre beviser. 

"In recent weeks, the press in this country has focused attention on the way accusations of child abuse are handled by various religious organizations. Such reports may cause some sincere individuals to ask about the procedures followed by Jehovah's Witnesses. We expect the elders to investigate every allegation of child abuse. Even one abused child is one too many. However, in evaluating the evidence, they must bear in mind the Bible's clear direction: "No single witness should rise up against a man respecting any error or any sin. At the mouth of two witnesses or at the mouth of three witnesses the matter should stand good." (Deuteronomy 19:15) Later, this requirement to consider testimony of two or three witnesses was confirmed by Jesus. (Matthew 18:16) Thus, although they investigate every allegation, the elders are not authorized by the Scriptures to take congregational action unless there is a confession or there are two credible witnesses. However, if two persons are witnesses to separate incidents of the same kind of wrongdoing, their testimony can be deemed sufficient to take action.-" I Timothy 5:19,24,25." - TO ALL CONGREGATIONS IN THE UNITED STATES Letter to Elders May 24, 2002 

I en sag om overgreb på et barn, er overstående ændring langt fra godt nok. For menighedens børns skyld, bør der tages forholds regler blive taget, i det øjeblik, der er én anklage fra selv ét vidne.  I Danmark skal ved mistanke om overgreb, meldes til myndighederne, uanset hvad VTS eller de ældste mener.

VTS prøver at skubbe deres eget ansvar over på Gud og Bibelen. 

 " Bibelen siger at der skal være to eller tre vidner inden de ældste kan gribe ind" vagttårnet 1. nov.1995,s.28-29

 VTSs grundlag for denne to-vidne regl findes i følgende skriftsteder.

5. Moseb. 19:15 " Et enkelt vidne kan ikke få en anden dømt for nogen som helst overtrædelse eller synd. En sag skal slås fast ved to vidners forklaring eller ved tre vidners forklaring"

Matt. 18:15,16 " Men hvis din bror synder imod dig, så gå hen og fortæl ham hvad han har gjort forkert, og gør det på tomandshånd. Hvis han vil lytte til dig, har du vundet din bror. 16 Men hvis han ikke vil lytte til dig, så tag en eller to mere med dig så enhver sag kan blive slået fast ved to eller tre vidners forklaring."

2. Kor.13:1" Det er nu tredje gang jeg gør mig klar til at komme til jer. “Ved to eller tre vidners forklaring skal en sag slås fast.”

Den bibelske to-vidne regl, var ment som en vejledning, den skulle ikke bruges i alle situationer. Eks. i 5. Mosebog fortæler om en kvinde der bliver voldtaget på marken hvor ingen så eller hørte hende, ej heller for at beskytte. Vidner var ikke krævet for at dømme voldtægtsmanden. 

 5. Moseb. 22:25-27 " Men hvis manden møder den forlovede pige uden for byen og han overmander hende og har samleje med hende, er det kun ham der skal dø. 26 I må ikke gøre pigen noget. Hun har ikke begået nogen synd der er dødsstraf for. Der gælder det samme som når en mand angriber en anden mand og myrder ham. 27 For han mødte den forlovede pige uden for byen, og hun skreg, men der var ingen der kunne hjælpe hende"

Skriftstederne bliver ikke konsekvent brugt af VTS. Selvom Matt. 18:15,16 siger at man skal konfrontere synderen alene, men VTS forventer ikke at en person som er blevet truet med vold, voldtægt eller overgreb skal konfrontere sin gerningsmand alene. Selvom der er synspunkter som retfærdiggør at skriftsteder ikke skal bruges hver gang, isistere VTS på at skriftstedet skal bruges ved børn, der er ofre for seksuel overgreb. 

Hver af de nævnte skriftsteder gælder for voksne, ikke børn. Eftersom der er spillerum for brugen af princippet, så må der ikke være tvivl om, at når det gælder et barns sikkerhed, skal der tages alle de forholdregler muligt, for at beskytte barnet mod fare.

VTS lovmæssige insistering på to-vidne reglen, når det gælder overgreb på børn, er fejlanvendelse af den bibelske vejledning. Små børn der er ofre, kan normalt ikke selv komme med anklager og har derfor brug for ekstra beskyttelse. At holde fast på to-vidne reglen når det gælder forsvarsløse børn er en urealistisk farisæisk VTS politik. Jesus afviste den fanatiske overholdelse af en lov, der ofrede de højere  principper om kærlighed og barmhjertighed. Han viste i handling at loven ikke står over det næste kærlige i at helbrede en mands vissen arm på en sabbat. At bruge to-vidne reglen i forbindelse med anklager om pædofili, er en fanatisk overholdelse af loven, afvist af Jesus. 

Da to-vidne reglen er en fornuftig vejledning til at undgå justitsmord. Så er den helt åben for misbrug og skal derfor bruges med forsigtighed. Eks. én skyldig person kan afvise beskyldningerne fra et vidne og dermed undgå straf. På den anden side kan to personer gå sammen og beskylde en uskyldig person og personen han blive straffet uskyldigt. I sager om overgreb på børn, er de ældste helt ukvalifiseret i deres funktion som dommer. Uddannede myndigheds personer og eksperte skal altid være involveret.

Beskyttelsen af børn er universelt anerkendt og er af overordenlig vigtighed. FN´ erklæring om børnekonventionen fra 1959 anerkender det generelle faktum at børn har krav på særlig beskyttelse, en beskyttelse som Det Styrende Råd tydeligt har overset, når det gældere VTS regler omkring overgreb på børn.

 "Artikel 3

    1. I alle foranstaltninger vedrørende børnm hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for social velfærd, domstole, forvaltningsmundigheder eller lovgivendeorganer, skal barnets tarv komme i første række. "

Artikel 19 

   1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningmæssige, administrative, sociale og udannelsmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet od alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.

se her for at læse børnekonventionen på PDF

kilde: jw.org

kilde: jw.org

Vejledningen i ældstebogen fra 2010 kommer forsat til kort når det gælder særlig beskyttelse af børn. 

Selvom en kristen er blevet anklaget for at have begået en alvorlig overtrædelse, skal man ikke nedsætte et dømmende udvalg medmindre der er afgørende beviser for overtrædelse. Hvilken form for bevismatriale kan accepteres.

 Der skal være to eller tre øjenvidner, og de skal ikke blot være nogle der gentager rygter; hvis der kun er ét vidne, kan der ikke skrides ind. 5. Mosebog 19:15; Joh.8:17

Hvis der er  to eller tre vidner som hver adskilt tilfælde af samme form for overtrædelse, kan de ældste tage deres vidneudsagn i betragtning. Sådanne vidensbyrd kan ganske vist bruges som et afgørende bevis for skyld, men der er at foretrække at der er to vidner til det samme tilfælde af en overtrædelse.

Hvis den anklagede benægter anklagen, skal de ældste der undersøger sagen, prøve at arrangere et møde mellem ham og den der har rejst anklagen.(Bemærk: Hvis anklagen har at gøre med seksuelt misbrug af et barn og offeret stadig er mindreårig, skal de ældste kontakte afdelningskontoret inden de arrangere et møde mellem barnet og den der anklages) Hvis den anklagede eller den der har rejst anklagen, ikke ønsker at mødes med de ældste og der ikke er afgørende beviser for overtrædelsen, må de ældste lade sagen hvile i Jehovas hånd. Det samme gør sig gældene hvis den anklagede forsat benægter det et enkelt vidne anklager ham for. (5.Mosb.19:15-17; 1. Tim. 5:19,24,25; vt 951/11s.28-29) De ældste der undersøger sagen, skal udarbejde en rapport, underskrive den, lægge den i en forseglet kuvert og opbevare den i menighedens fortrolige arkiv. Der kan senere komme yderlige vidensbyrd frem som afklare sagen.

Det samme siges i 2012 udgaven. Det er shockerende at procedure manual udgivet i 2012 stadigt foreslår et møde mellem barnet og den formodet gerningsmand for så at forslå en passiv handling ved at ´lade sagen hvile i Jehovas hånd´ . Det var først i 2019 udgaven af ældste bogen at mødet ikke var nødvendigt.

" offer for voldtægt eller seksuelt misbrug af et barn må forlanges at de skal mødes med den anklagede"  Sherpherd the Flock of God (2019) (engelsk udgave og oversat fra)

Mens VTS hårdnakket fastholder at to-vidne reglen er nødvendigt i pædofilisager med et dømmende udvalg. Kan en person blive udstødt for utugt uden vidner, uden beviser overhovedet. I en 2018 Vagttårns artikel fortæller at et par der ikke er gift og overnatter sammen, kan kun på grund af omstændighederne, blive udstødt.

vagttårnet juli, 2018,s.32

vagttårnet juli, 2018,s.32

Dette viser VTS falske påstande om at beskyttelse af børnene er en prioritet, når ældste får instruktioner om at udstøde voksene uden øjenvidner, men afviser at ændre to-vidne reglen omkring seksuelt midbrug af børn.

                                                          Tre års reglen

En endnu mere kritisabel i sager imod VTS har været tre års reglen. Denne regl gør at kendte pædofile kan forsætte som ældste, forudsat at kendte overtrædelser ikke er sket i de sidste tre år ,siden de har tilstået noget sidst.

I 1972 bogen--Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making skrives der på side 170 (Organiseret til at forkynde Riget og gøre disciple, dansk titel, ikke adgang til dansk udgave))

" Hvis en person som tjener som ældste eller menigheds tjener har begået en alvorlig overtrædelse og for flere år siden, bære han stadig en grad af ansvar, fordi han forsatte med at tjene i den position, selvom han viste,  ikke mindst for den tid der gik, diskvalifisere ham selv, for ikke at have været fri for anklage.(1.Tim.3:2,10; Titus 1:6,7) Han skulle have informeret den dømmende udvalg, at han ikke adlød kravende og skulle have trådt tilbage fra sit stilling. I tanke om denne overtrædelse ikke at have fortalt det, da det skete, vil han på nuværende tidspunkt blive taget af sin position" (engelsk udgave og oversat fra)

Ordvalget for flere år siden blev forklaret kort efter i Riget Tjeneste nov.1972.(dansk dato) Som en perode på tre år. 

 " Spørgsmålskassen -- *Hvad menes med udtrykket "flere år siden", på side 166,paragraf 2 (dansk udgave) i bogen organiseret til at forkynde Riget og gøre disciple?---- Det betyder mere end et år eller to. Det bør dog bemærkes at der ikke bliver sagt "for mange år siden". Så selv om der ikke er tale om et nøjagtigt antal år, Betyder det snare er par år eller tre. Det er ikke tanken at en broder skal granske sin fortid og bringe urette handlinger som han nu angre for år tilbage, på bane, handlinger som Jehova tydeligvis har tilgivet og som han ikke praktisere nu."

Denne holdning blev igen bekræftet i 1991 på to-dages Rigets Tjeneste skole. Det var først i 2005 ved et Rigets Tjeneste skole at det blev stadfastet at overtrædelser vedrørende porneia (seksuelle synder) skulle der nedsættes et dømmende udvalg.

 

                                            Verdens Visdom

I kernen af dette emne er også VTS syn på verdens visdom.

 " Gud har derfor intet tilfældes med denne verden (joh.18:36;1.joh.2:15-17) Det er derfor Bibelen taler om to former for visdom-----"Guds visdom" og  "verdens Visdom" vagttårnet 15.sept, 1992,s.19

Vidner der har problem er opmundret til at gå til de ældste og frarådet at gå til verdens eksperter i frygt for at blive påvirket med rådgivning fra verdens eksperter som måske er råd som ikke er i overens stemmelse med VTS principper. Ofre er reglmæssig blevet frarådet, at gå til politiet eller personer der har en særlig uddannelse tilat håndtere sage om sekuelt overgreb på børn. Det skal undertreges at ældste ingen uddannelse, der gør dem istand til at vejlede om  ægteskab, misbrug eller overgreb på børn og begrænsede informationer givet fra VTS. Deres politik ligger pinefuldt bagefter dem, der er uddannet i at håndtere sekuelt overgreb på børn.

En indikation af hvor langt bagefter og mangel på uddannelse hos de ældste i sager om overgreb på børn, er det miljø der skabes omkring barnet, som skal tale om sit overgreb i et lille lokale i rigssalen, foran tre mandlige ældste. Ofte forventes det at barnet skal møde ansigt til ansigt med sin formodet gerningsmand.

Mere upassende er det 1993 telememo skema brugt af ældste til spørgsmål som " Hvor mange af de ældste følte at ofret var til en hvis grad selv skyld i eller deltaget i handlingen?

                                     At bringe skam over Organisations Navn

Frygten for at bringe skam over Jehovas navn bliver brugt til at få medlemmerne til at afholde sig fra at bruge loven og retsystemet.

 " Loyalitet mod Jehova Gud vil også afholde os fra at gøre noget der bringer skam over hans navn og rige. For eksempel fik to kristne engang så store indbyrdes problemer at de besluttede at bringe sagen for en verdslig domstol.........Man er loyal over for Jehova Gud hvis man vælger at lide et personligt tab frem for at bringe skam over Jehova og hans organisation." vagttårnet 15. marts,1996,s.15

 Sagens kerne er ikke Jehovas navn, men VTS omdømme som organisation. Folk viger ikke Gud skylden når er Vidne mishandler et barn. Hvis skylden rette mod nogen så er det ingen andre end forbryderen, derudover mod de regler og regulativer VTS har. Da en serie børnemishandler blev opdaget, holdt de ældste denne viden fået under et dømmende udvalg hemmeligt under påskud af kirkelige privilegier. Det inkludere, ikke at melde det til politiet.  Vidner bliver reglmæssig frarådet at gå til politiet af frygt for at bringe skam over Jehovas navn. I retssager har VTSs advokater kommet med den påstand, at Bibelen siger at ældste skal holde informationer de har om kriminelle handlinger hemmligt. Dette efterligner den katolske kirkes holdning til syndsforladelse.

 " Ældste i den kristne menighed har pligt til at tage sig af sager hvor nogle har overtrådt Guds lov. For eksempel angående tyveri, mord og umoralitet. Men Gud kræver ikke at ældste i menigheden skal håndhæve kejserens love og bestemmelser. Paulus følte sig heller ikke forpligtet til at udleve Onesimus til de romerske myndigheder, skønt denne ifølge romersk lov var en undvegen slave (Filemon10, 15) Hvis en person groft overtræder den verdslige lov og får ry for at være kriminel, vil han naturligvis ikke være at godt eksempel og kan endda blive udstødt" vagttårnet 1.okt,1986,s.31

 Forældre der har været vidne til eller har en stærk mistanke om en mistænkt børnemisbruger har forgrebet sig på deres barn, er blevet bedt om af ældste ikke at tale om det med andre forældre i menigheden, med truslen om udstødelse p.g.a. sladder, hvis de alligevel udtaler sig til andre forældre.

I 1986 vedtog den amerikanske Kongress ´ Child Abuse Victims´ Rights Act´. Det gjorde det muligt for børn, der mente de havde været udsat for sekuelt overgreb, at rejse civilt søgsmål, som igen øget antallet af sager rejst mod den katolske kirke. I umiddelbar reaktion, var et Fortroligt Brev der blev sendt til ældste i 1989, der sagde at ældste skulle kontakte, ikke politiet, men VTSs juridiske afdeling angående påstande om overgreb på børn. Ældste brevet gik i detaljer omkring at holde informationerne fortrolige også brevets indhold skulle holdes fortroligt. Retsagen fra 2012 med Candace Conti fandt at de instruktioner der blev givet i brevet, førte til at sager om overgreb forsat kunne holdes hemmelige.

Ældste skemaet fra 1989 om overgreb på børn sager fastslår at hvis en menighed er et sted hvor det er lovpligtigt at melde overgreb til myndighederne, skulle de ældste melde det anomymt, fra en telefonboks. Dette er yderst kritisabelt, eftersom at politiet ikke kan følge op på anonyme opkald. Nedstående er en kopi fra retsmaterialet. den blev genindført i 1993 versionen af skemaet.

I 2002 blev det endeligt accepteret, at politiet skulle kontaktes med det samme. A Letter To All Bodies of Elders in the United States, February 15, 2002 sagde at ældste ikke måtte forhindre Vidner i at melde overgreb til myndighederne, det blev også indført i 2010 ældste bogen 

"18. Hvis I får kendskab til en anklage om børnemisbrug, skal I straks kontakte afdelingskontoret for at få vejledning; det gælder uanset hvor gammel offeret er nu eller var på det tidpunkt det påståede misbrug fandt sted, også selvom det fandt sted inden den formodede gerningsmand blev døbt. Afdelingskontoret vil derefter give vejledning om hvad der skal gøres i den konkrete situation.

19. Børnemisbrug er en forbrydelse. I må aldrig foreslå nogen at de skal lade være med at indberettte en anklage om børnemisbrug til politiet eller andre myndigheder. Hvis I bliver spurgt, gør det da klart at det er en personlig afgørelse om man vil anmelde sagen til myndighederne eller ej, og at menigheden ikke vil gribe ind over for vedkommende uanset hvad han eller hun vælger at gøre. Ældste vil ikke kritisere nogen der indberettter en anklage om børnemisbrug til myndighederne. Hvis offeret ønsker det , er han eller hun i sin fulde ret til at gøre det.---Gal 6:5 "  Ældstebogen-- Vær hyrde for Guds hjort, s.132

Men på trods af det er menigheden i sig selv ikke beskyttet, eftersom de ikke vil blive oplyst om at der er en pædofil i deres midte, af de ældste. Selv når en person udstødes for pædofili, vil informationen om det til menigheden kun være "[personens navn] er ikke længere et Jehovas Vidne og måske på et senere tidpunkt "[persones navn] er nu igen et Jehovas Vidne" 

                                             Lovpligtig anmeldelse

I 1997, blev retningslinjerne omkring kendte børnemisbrugere forklaret, hvis en børnemisbruger flytter til en ny  menighed, er det de ældstes opgave at finde ud af hvad personens fortid er. Det stærkt bekymrende er at det kun er de ældste som får det at vide, den ny menighed ved intet om det. Den pædofile bliver også omtalt som " tidligere børnemisbruger" det viser VTSs uvidenhed omkring den pædofiles natur, føler sig tiltrukket af børn og neddramatisering af deres handlinger.

Letters to Elders 14. marts, 1997,børnemishandlere der flytter menighed

Letters to Elders 14. marts, 1997,børnemishandlere der flytter menighed

 Ældste skal nu henvende sig til de sekulære myndigheder i lande eller stater hvor det er lovpligtigt at melde overgreb på børn. Dog i lande eller stater hvor det ikke er lovpligtigt at melde børnemisbrug, fraråder afdelingeskontoret eller Bethel, at gøre det. Inden de ældste kontakter politiet, skal de ældste kontakte VTSs juridiske afdeling. Følgende brev er skrevet 10.okt. 2002 til ældsterådet i Australien ,Confidential Body of Elders Letter 

 " Whether or not they are "required by law to do so" , can only be determined at the time when elders contact the Society after recciving a report of child abuse. If the law requires them to report the matter, the Society has always, at time, advise elders to do so. Since there is no clear precise legal definition of "child abuse", and since law may vary from state to state and are changed from time to time"

I 2013, ved det Australske "Inquiry into the handling of child abuse by religious and other organisations". Bekræftede Terry O´Brien, Vagttårnselskabets australske afdelings kordinator, at de ældste ikke meldte sager om overgreb på børn i Australien, eftersom det ikke var lovpligtigt.

 "TheCHAIR — Do you report that to the police? Sexual abuse is of a criminal nature; would you report that to the police?

MrT.O’BRIEN — As we understand, that is within the decision making of the victim, not the minister. We would encourage the victim, if they want to report it to the police, to certainly do that. The elders would cooperate fully with the police, and we would never discourage anyone from reporting it to police, but without mandatory reporting we do not feel that as ministers of religion that is our obligation to do that."

klik her for at læse hele transkribtet.

Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse  fandt ud af at Jehovas vidner ikke havde overholdt deres lovmæssige forpligtigelse på dette område. Eftersom mange stater ikke havde en lov der forpligtigede at anmelde anklager om overgreb, men når først de ældste havde fået bekræftigede en kriminel handling gennem det dømmende udvalg , var de ældste ved lov forpligtigede at informere myndighederne. I Danmark skal mistanke om overgreb meldes til myndighederne.

 De ældste har veget fra deres moralske forpligtigelse i at beskytte ofre ved at tilbage holde anklager og beviser for myndighederne. Ved at gøre så lidt som muligt vedr. deres pligt overfor sekulære myndigheder. Jehovas Vidner har brudt loven i lande som Australien, udsætte andre mennesker for en unødvendig risiko for overgreb.

VTS forsætter med at modarbejde myndighederne på enhver mulig måde. Den australske journalis Trey Bundy rapporterede: Jehovah’s Witnesses fight law on reporting child sex abuse to police (1. feb. 2016) atiklen fortæller hvordan VTSs advokater forsøger at bruge præste-privilegier for at forsætte med at tilbage holde informationer som er opnået ved bekendelse/tilståelser, omkring overgreb på børn. Dette er på trods af at præsten-privilegier (tavshedspligt) er specielt for den katolske ritual om syndsforladelse, som VTS kritisere for at være ukristen. Se emnet bekendelse i  bogen- Lad os ræsonnere ud fra skrifterne,s.43

VTS er meget forsigtig med hvad der bliver skrevet ned og opbevaret, grunden er at det har vist sig meget ødelæggende i retsager. Manualen for Områdetilsynsmanden 2015 (Circuit Overseer Guidelines 2015 ) fortæller at rapportering skal gøre via telefon, grunden er at den juridiske afdeling er bedre uddannet i at vide hvad der skal og ikke skal skrives ned. For at undgå problemer i fremtiden.

              Tvungen forkyndelse-- Er der en pædofil ved din dør?

Det mest bekymrende for offentligheden bør være at et Vidne som er pædofil forventes at gå ud og forkynde for fremmede. At gå fra hus til hus er set som et afgørende betingelse for frelse. En person er kun anset for at være et aktivt Jehovas Vidne hvis de rapportere de timer de har brugt i dør-til-dør. NBCs program fra 2002, ved navn Dateline som forklarede at husejere havde ingen mulighed for at vide om det Jehovas Vidne som stod ved deres dør,(eller et bibelstudie med dit barn) er en børnemishandler.

Så tidligt som i 1997 viste VTS at de var klar over at pædofile vil meget sandsynligt krænke igen, men opmundrede alligevel disse personer at forkynde dør-til-dør. 

"Afhængigt af de love der er i det land han bor i, skal misbrugeren sandsynligvis afsone en fængselsdom eller underkaste sig andre sanktioner fra myndighedernes side. Menigheden vil ikke beskytte ham mod dette. Manden har desuden vist at han har en alvorlig brist som fremover må tages i betragtning. Hvis det ser ud til at han har ændret sind, vil man tilskynde ham til at gøre ådelige fremskridt, tage del i forkyndelsen og enda have opgaver på Den Teokratiske Skole og medvirke i demonstrationer på tjenestemødet som den besøgte eller fortælle erfaringer fra forkyndelsen. Det betyder imidlertid ikke at han er kvalificeret til at få en ansvarspost i menigheden. Hvad er den bibelske begrundelse herfor?

 En af grundene er at en ældste skal være "en som kan beherske sig".(Titus1:8) Det er rigtigt, at ingen af os kan udvise selvbeherskelse til fuldkommenhed.(Romerne 7:21-25) Men en indviet, voksen kristen som synder ved at misbruge et barn seksuelt, afslører en unaturlig kødlig svaghed. Erfaringer har vist at en sådan person godt igen kan finde på at misbruge børn. Sandt nok er det ikke alle børnemisbrugere der gentager synden, men mange gør. Menigheden kan ikke læse hjerter for at se hvem der kunne tænkes, og hvem der ikke kunne tænkes at ville misbruge er barn igen.(Jeremias 17:9) Paulus´ råd til Timoteus gælder derfor i endnu højere grad hvor det drejer sig om døbte voksne som har misbrugt børn."Vær hurtig til at lægge hænderne på nogen, og vær ikke delagtig i andres synder."(1.Tim.5:22) For at beskytte menighedens børn vil man ikke udnævne en til en ansvarspost hvis man ved at han har været børnemisbruger. Han vil heller ikke kunne tjene som pioner eller i nogen anden form for heltidstjeneste." vagttårnet 1. jan. 1997,s.29

VTSs PR talsmand J.R. Brown, udtalte i Louisville Courier-Journal, 1-4-2001 at sexkrænere kun må forkynde i selskab med en ansvarlig voksen. Det er dog generelt noget Jehovas Vidner ikke ved noget om, eftersom det ikke er omtalt i VTSs publikationer og svært at håndhæve når forkynderne ikke ved at der en krænker i deres menighed.

              Udnævnelse af krænkere til Autoritets Poster

VTS trykte i 1997 en publikation til offentlig udbredelse, der bibelsk dømte børnemisbrugere til aldrig at have en post som ældste eller andre poster såsom menigheds tjener eller pioner.

For at beskytte menighedens børn vil man ikke udnævne en til en ansvarspost hvis man ved at han har været børnemisbruger. Han vil heller ikke kunne tjene som pioner eller i nogen anden form for heltidstjeneste." vagttårnet 1.jan.1997,s.29

Citatet giver den misvisende opfattelse at man kan være sikker på at dem der har autoritets poster, ikke har nogen dom for en forbrydelse.

For det første, selv hvis én er dømt i en retsag. Anser de ældste ikke dommen for gyldig medmindre at han er bibelsk skyldig. På den måde kan en dømt pædofil godt have autoritets poster.

For det andet, selvom VTS giver det indtryk til Jehovas Vidners følgere og folk i almindelighed at en ældste aldrig ville være en kendt børnemisbruger, men interne dokumenter viser at der er undtagelser.

 " The congregation would be left unprotected if we prematurely appointed someone who was a child abuser as a ministerial servant or an elder. In addition, court officials and lawyers will hold responsible any organization that knowingly appoints former child abusers to positions of trust, if one of these, thereafter,commits a further act of child abuse. This could result in costly lawsuits, involving dedicated funds that should be used to further the Kingdom work. So, legal considerations must also be weighed along with the degree of notoriety, the extent of the misconduct, how many years ago the sin occurred, and how the brother is now viewed by the congregation and people in the community including those he victimized." Letter to elders - Australia branch - July 20, 1998 

Ældste håndbogen fra 2010 giver forsat muligheden for at en krænker kan tjene som ældste eller menigheds tjener selv om det er mange år siden.

 " Desuden kan syndens karakter have stor indflydelse på om han er kvalificeret til at tjene. Hvis han for eksempel har været involveret i børnemisbrug, vil han uden tvivl være dikvalificeret i mange år--w97 1/1, s. 26-29; w79 15/2, s.17-18 Hvis overtrædelsen har fundet sted inden for de sidste få år men han har tjent som ældste eller menighedstjener, er han ikke kvalificeret til at tjene, da han ikke er "uangribelig""  Vær hyrde for Guds hjort, s. 38,39

                                              Offentlig Image

En indikation af at hoved bekymringen hos VTS er at undgå juridisk ansvar er på side 143 i ældste bogen Pay Attention To Yourselves and to All the Flock. Er der en blank side, som ældte har skrevet noter i forbindelse med børnemisbrug på modsatte side, som beskriver følgende.

Child Abuse. Ref Letters: A.B.E Aug 29th 1989 pg 3; LLA 10/10/2002; 28/8/02.

Legal ramifications.

(juridiske følger)

*In cases of either accusation or allegations of child abuse, immediately contact the society. Do not talk to anyone else.(I sager om enten beskyldninger er anklager, kontakt med det samme Selskabet. Tal ikke med andre(

*If a brother or a sister confesses to child abuse, ask them not to speak to anyone else till you get back to them, and contact the society immediately. In contacting the society simply state Matter involving Child Abuse and the switchboard will put you through.(Hvis en bror eller søster bekender børnemisbrug, bed dem om ikke at tale med nogen, og kontakt Selskabet med det samme. I samtalen med Selskabet sig kun, det drejer sig om børnemisbrug og omstilling vil sende dig igennem)

*If interviewed by the police, tell them you are not prepared to make a statement until you have sought legal advice. Contact society immediately or a local barrister if necessary.(Hvis afhørt af politiet, fortæl dem at du ikke er klar til at komme med en udtalelse for du har fået juridisk rådgivning. Kontakt Selskabet med det samme eller en lokal advokat hvis nødvendigt)

*If presented with a search warrant or a subpoena, the last resort is to hand over any material. (Cong file) Find out exactly what is wanted and hand over only that. Preferably seek legal advice first. (stall) Read the warrant. Write on envelope Ecclesiastical privilege claimed, not to be opened until matter is determined by court.(Hvis man bliver præsenteret for en ransagning eller indkaldelse i retten, er sidste mulighed at overgive dokumenter(rigssalens dokumenter) find ud af nøjagtigt hvad de søger og giv kun det. Hvis muligt søg juridisk rådgivning først(trække ud) Læs ransagningen.Skriv på brevet kirkelig privilegier, åbnes ikke før retten har afgjordt sagen)

pay attention to yourselves and to the flocks.143
pay attention to yourselves and to the flocks.143
pay attention to yourselves and to the flock s.74
pay attention to yourselves and to the flock s.74
pay attention to yourselves and to the flock s.75
pay attention to yourselves and to the flock s.75

VTS har reageret på en selvdestruktiv måde når det gælder anklager om pædofili. VTS public relations side jw-media.org frigav følgende citat, i et forsøg på at retførdiggøre fortidige upassende udtalelser;

 " Folk havde ikke den mængde af viden for 18-20 år siden, til at sige at en ting ville skade ens børn følelsemæssig, hvis du ikke taler om det. Forældrene kendte ikke til alvoren.... og langtids virkningen." jwmedia.org/newsroom/index.htm?content=/vnr/2122827332/717263.pdf (May 26 2007 - Removed January 2008) 

Tydelig falsk propaganda, især når man sammenligner med tidligere udsagn fra VTS for mindst 25 år siden.

 " De opretholder hemmelige landsdækkende netværk som sætter dem i stand til at udveksle pornografisk snavs til millionbeløb. Nogle af disse grupper eller foreninger, der virker både nationalt og internationalt, er nu ved at komme frem i lyset for at slås for deres "rettigheder". forblindede af deres egne lyster finder de børnepornografi uskadeligt. Men børnene tager skade af det. Ofte ender det med at falbyde sig selv på gaden, og har tit svært ved at se sig selv som andet end en handelsvare, er sexobjekt med et prisskilt på." vågn op! 8.okt,1982,s.8

                                                        Retssager

I det 21. århundrede har en lang række af retssager blevet ført mod VTS. Retssagerne er generelt sager hvor en kendt krænker forsatte som er blevet genudnævnt som ældste af VTSs hovedkvarter, sætter dem i en stilling med autoritet, der gav dem let adgang til at manipulere og misbruge børn i det skjulte. Andre sager er om ældste der udpeger kendte pædofile til at forkynde for børn, med frygtelige konsekvenser.

VTS har accepteret skyldansvar og har afgjordt manger sager udenfor domstolene med "mundkurv" klausuler". Siden 2010, er flere retssager gået hele vejen igennem retssystemet. To høj profilerede sager er Candice Conti, 7.000.000 $ erstatning og Jose Lopez, 13.500.000$ erstatning

For mere informationer om flere hoved retssager se VTS børnemisbrugs afgørelser

                                                               Konklusion

En organisation der bryster sig af doktriner som er grundlagt på Bibelen og hellig ånden burde have regler og politiker som beskytter børn fra fødselen. Hvis Jehova styrede Det Styrende Råd i behandlingen af pædofile ville VTS være førende i verden, som en lysende model for andre. Men det modsatte er virkeligheden, som bevist af Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2015 . VTS er skammeligt og shockerende bagefter den nyeste viden og bagefter mange andre religiøse organisationer.

Når Jehovas Vidner er villig til at indrømme det, retfærdiggøre de det Styrtende Råd med, at de er ikke ufejlbarlige. Det er rigtigt, men har vist sig tragisk når det kobles til den idé at Det Styrende Råd skal adlydes betingelsesløst.

 " de livreddende anvisninger vi får fra Jehovas organisation, måske ikke virke logiske        set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi må adlyde de instruktioner vi får, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej"  vagttårnet studieudgaven 15. nov.2013,s.20

Resultatet bliver følgende cirkulær tænkning se billede nedenfor.

jvfakta.dk

jvfakta.dk

Paradokset i at påstå at være ledet af Jesus. men indrømme fejlagtige regler og bestemmelser, er en farlig blandig som resultere i at medlemmerne følger blindt skadelige regler.

VTS kritisere aktivt andre religioner for deres håndtering af pædofilisager.

 " En præst, som allerede i 1979 blev beskyldt for at have opført sig uterligt, Blev for nyligt idømt fire års fængsel efter at have erkendt sig skyldig i 36 anklager! Sådanne sager bliver normalt tysset ned uden at der bliver skredet ind over for de skyldige. En præst bliver måske overført til at andet sogn eller en anden tjeneste hvor han kan fortsætte med sit misbrug. I dette tilfælde følte ærkebiskoppen sig tvunget til at trække sig tilbage efter at have udtalt:" Vi er en syndig kirke. Vi står blottede. Hele verden kan se vor vrede, vor smerte, vor skam" Den retslige efterforskning viste at der havde været rejst beskyldninger over en periode på 15 år, men at politi og embedsmænd undlod "at skride ind over for lovbryderne".Og hvad der vat endnu værre: kirkens hieraki undlod at gribe ind. Det er blevet beskyldt for at bekymre sig mere for uterlige præster end for ofrene" vågn op! 8.nov.1990,s.31

Det Styrende Råd mener at alle der er uenige med dem i den måde de håndtere sager om børnemisbrug er frafaldne løgnere.

I lyset af hændelser som strækker sig over årtier og i fremtiden år frem, er disse udtalelser fra VTS kun i bedste fald, kun anses som hykleriske.

På grund af dårlig omtale, risiko for retssager og økonomiske estatninger er VTS begyndt at reagere på pædofili problemet. Det var ikke startet af hellig ånden, men press udefra. Stædig overholdelse af forældede VTS traditioner, istedet for fornuft, som har udsat børn for unødvendig risiko.

Det er et almindeligt udsagn fra Jehovas Vidner at problemet er løst og der er styr på det. Selvom at VTS gradvis har forbedret sine politikker, er de stadig mangelfulde, selv e to årtier efter at mennesker som Barbara Anderson, der gjorde det Styrende Råd opmærksom på disse emner. Der er stadigt forandringer som skal udføres hurtigst muligt så som:

 * to-vidne reglen må ikke længere bruges i forbindelse med anklager om børnemisbrug.

 * hvis den anklagede nægter sig skyldig men poltiet undersøger sagen, må den anklagede under ingen omstændigheder være alene med børn i menigheden eller forkyndelsen, før at sagen er afgjordt af myndighederne.

 *Hvis dømt af myndighederne, må en krænker aldrig bestride en myndigheds post som ældste eller menigheds tjener, pioner eller alene i forkyndelsen eller et barn. Det er forkert at tro, at fordi man har en myndigheds post gør ingen skade, men hellere forbygge end at helbrede for barnets skyld.

 * De ældste bør informere forældre til mindre årige børn om en dømt krænker, medmindre retten har udstedt navne beskyttelse.

 * Alle anklage skal meldes til myndighederne, uanset om der er pligt til det eller ej. Menighederne er dårligt klædt på til at håndtere anklager og VTS bør gå foran i at beskytte børnene og ikke være pinagtigt bagefter verdens standart.

Det Styrende Råd har altid været sammensat af hovedsagligt ældre, hvide, uden børn, mænd. Det reflekteres i en streng, regelret tilgang til børn der er ofre og et ønske om at sætte VTS omdømme i første række. Vi kan kun forestille os en mere kærlig og beskyttende regler, var de blevet opstillet af forældre.

I betragtning af alt dette, må Jehovas Vidner spørge sig selv " hvis Jehova står bag VTS, ville han så tillade sådanne skammelige handlinger i sin organisation, så mener at være et åndeligt paradis, at foregå i så lang tid, at verden udenfor bliver opmærksom på problemerne igennem medierne?

Yderlig læsning 

Anbefaler at læse artiklen Jehovah’s Witnesses use 1st Amendment to hide child sex abuse claims af Trey Bundy, udgiver feb.2015. artiklen giver en god opsumering omkring afsløringen af VTS pædofil håndtering og hvorfor retsalene har været så hårde mod VTS i deres domme.

Youtuber TheraminTrees har sammensat en god video om hvor dan VTS ledere har været i stand til at overbevise medlemmerne om at deres intentioner har været til det bedste for barnet samtidigt med ødelæggende politikker.

Her er også et link til en 188 siders håndbog på engelsk Jehovas Vidnes and Child Sex Abuse som hjælp til dem som prøver at kæmpe for retfærdighed for børn der er ofre for seksuelt overgreb indenfor Jehovas Vidners religion, for bedre at forberede en sag og bedre forståelse for ofrene.

Del siden