Startede de sidste dage i 1914 ?

Jehovas Vidner tror at de sidste dage begyndte i 1914, påståede beviser for en dramatisk forøgelse af sygdomme, sult, krig, jordskælv og kriminalitet. Dette afsnit viser at tingende ikke er blevet værre siden 1914, men det modsatte er sket, meget er forbedret på mange måder. Af denne grund er det nødvendigt for VTS at ty til unøjagtig og vildledene informationer for at underbygge sine påstande.

"Ja, verden blev en anden i 1914! Det der begyndte dengang, havde stor betydning." Vågn op! 8. aug. 1981, s. 8-9

Dommedags religioner som Jehovas Vidner,  tror at de sidste dage er kun en kort tid; Generelt er det den tid man selv lever i. Tegnene på de sidste dage er så generelle at de passer til alle tider. Alle århundreder siden Jesus har haft sin del af Kristne sekter der mente at deres tid var den værste nogensinde. Newton skrev for 300 år siden.

" Dette nævner jeg ikke for at hævde, når tiden for enden skal være, men for at stoppe de hurtige formodninger af fantasifulde mænd, der ofte forudsiger tiden for enden, og dermed bringe de hellige profetier i diskreditering så ofte som deres forudsigelser fejler."

Den første side af det første blad af Vagttårnet påstod som et faktum af 1800-tallet var de sidste dage. 

 " Det at vi lever i "de sidste dage" - " på Herrens dag" -- "enden" af evangeliets tidsalder, og som konsekvens i morgengryen af en "ny" tidsalder er ikke kun faktum ikke kun for de vågne som studere ordet, ledt af ånden, men de store tegn genkendelig af verden med samme vidnesbyrd, og vort ønske er at "husholdningen" er fuldt vågen for det faktum" Zion´s Watch Tower 1.juli, 1879, s.1

VTS grundlægger Charles Taze Russell, lærte at " endens tid " begyndte i 1799, han lånte den milienaristiske Adventis bevægelse. Russell påstod at i hans levet tid,  1800-tallet, havde de værste levebetingelser i historien, dermed beviste at de sidste dage ville ende i 1914.

  " .... vores læsere skriver om der ikke er en fejl i 1914 året. De kan ikke se hvordan de nuværende betingelser kan klare presset meget længerere" Vagtårnet 15.juli, 1894, s.224

Alle Russell´ forfejlede  Adventist forudsigelser gjorde det nødvendigt for den anden præsident, Rutherford, som flyttede begyndelsen af de sidste dage til hans egen leve tid. Rutherford ændrede forklaringen am de sidste dage fra en 19.- århundres forklaring til en 20.- århundres forklaring. Fra 1930´ erne mente Rutherford at de sidste dage begyndte i 1914. 

VTS er gået fra det 20.-århundrede til 21.-århundres forklaring om en enestående opfyldelse af krige, jordskælv, syddomme og fødevare mangel.

I et forsøg på at understøtte deres egen opfattelse, at Jesu begyndte at herske usynlig i 1914. VTS kalder 1914 :

 " Denne periode begyndte tydeligt nok i 1914, det år den første verdenskrig udbrød. Mange historikere peger på at dette år var et vendepunkt for menneskeheden, fordi verden da trådte ind i en periode med vanskeligheder som man aldrig før havde oplevet i så stort omfang" Vagttårnet 15.jan, 1981,s.13

kilde: jw.org
kilde: jw.org

Det overstående er en grov misrepræsentation af fakta, ved afslutningen af dette emne skulle det være klart at pålidelige historiske beviser viser at det aldrig har været mere sikkert, en mere ønskelig tidsperiode at leve i som i nu.

Hver århundrede har lidt under krig, sygdomme, fødevare mangel og jordskælv. Det 12.årh.  blev plaget af dette i langt større grad end i det 19.årh. Den formodelige værste tidsperiode siden Jesus, var det 14. årh. med bølger af katastrofer der langt overgår det 20.årh. En hoved årsag var den store hungersnød i Europa i 1315-1317 hvor forholdene blev så kritiske at kilder fortæller om disperate forældre der spiser deres egne børn. DEt ledte igen til en voldsom stigning i kriminaliteten. I bogen " Medieval Europe: Crisis and Renewal" af T.F. Ruiz viser at voldtægt og mord var mere almindeligt i det 14.årh. end i det 20.årh. Krige varede årevis, hvor 40 mill. mennesker blev dræbt af det Mongolske rige, i deres forsøg på at erobre Euroasien. Forholdet i procent er det dobbelt så mange som blev dræbt i 2. verdens krig. 1337 var begyndelsen af historiens længste krig. 100 års krigen mellem England og Frankrig. Som alle andre århundreder var der jordskælv, der skabte kaos med død og ødelæggelse. Den svækkede befolkning blev derefter hærget af den sorte død, bylde pesten startede i 1347 og dræbte én ud af tre i Europa, et dødstal på mere end 70 mill. mennesker. Resultatet af et århundrede var den globale befolkning, estimeret til at være gået fra 450 mill. til kun 350 mill. mennesker. 

 I det 16.årh. kommentare fra religiøse forfattere ekkoer VTS kommentare i dag.

 " 6.000 år siden skabelsen, og Verden skulle ikke have været længere end det. Gud skulle så straffe menneskeheden med pest, hungersnød og død i de sidste dage-- har Han ikke gjordt det ?" Biskop Peter Palladius, 1555

" Verden er så ond at det ikke kan vokse værre. Et 7 årig barn ved mere om ondskab end de gamle gjorde før. Utroskab og kærlighed eksistere ikke mere. Tegnene i himmelen kan ikke misforståes. Der er blod, smerte, lidelse, djævle og demoner alle vejne." Biskop Olaus Petri, c. 1550

Enden er nær" Historiker og teolog John Carion, 1532

" En stor kamp er sket i himmelen. Antikrist vil blive smidt ud i året 1672. Der vil være en kort periode hvor Kristi ord vil blive forkyndt verden over, i al sit renhed og klarhed, før Kristus vil komme anden gang" Teolog Andrew Osiander, c.1550

På den anden side er livskvaliteten forbedret siden den industrielle revolution. Store fremskridt har berørt de fleste sider af et menneskes liv, det har medført at den forvendtede levetid globalt er steget fra 28,5 år til 68 år fra år 1800 til 2007 ( Riley, Rising Life Expectancy) Grunden til dette er, et lavere antal døde i krig, en næsten uforståelig fremskridt i medicinsk teknologi, flere bliver stillet til ansvar for alvorlig kriminalitet, bedre fordeling af fødevare i tilfælde af hungersnød og mere forberedte på jordskælv. 

Her trækker VTS på Åbenbaringen billedsprog om de fire ryttere, med krig, sult, og sygdom forudsigende Jesu tilbage komst.

Vagttårnet nr.3,2017

Vagttårnet nr.3,2017

VTS citere også Jesu udtalelse at tegnene på hans nærværelse ville inkludere krig, fødevare mangel og " jordskævl det ene sted efter det andet" (Matt. 24:7) Vil en undersøgelse af dette vise en forøgelse har fundet sted siden 1914?

Vagttårnet nr.3 2017

Vagttårnet nr.3 2017

 Pest 

I bogen " Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden" kommer VTS med an utrolig påstand om at den spanske syge var den mest dødlige nogenside. 

 " Lige efter 1. verdens krig døde der flere af den spanske syge end i nogen anden epidemi i menneskehedens historie. Døds tallet er anslået til 21 mill." s. 151 engelsk udgave.

Den spanske syge var ikke den dødeligste epidemi i verdens historien, denne falske påstand afvises ikke kun af historien, men også af VTS selv.

 " Artiklen bemærker at pesten under kejser Justinian i det sjette århundrede „formodentlig krævede 100 millioner menneskeliv — men varede i 50 år“. Byldepesten i det fjortende århundrede siges at have krævet 62 millioner menneskeliv i hele verden, men den varede i tre år." Vagttårnet 15.sept.1977,s.415

 Epidemier har plaget menneskeheden siden Jesu tid. Eksempel vis:

  * I mellem årene 310 og 312 e.v.t. en epidemi dræbte næsten 99% af befolkningen i den nordvestlige provins i Kina ( End Time Visions: The Road to Armageddon s.274)

  * En epidemi medvirkede til Romerrigets fald

  * Mellem årene 1346 til 1720 var Europa plaget af pesten gennemsnitlig hver 6. år, ofte ramte det over 30% af befolkningen.

  * Bylde pesten dræbte omkring 75 mill. mennesker i Europa mellem 1347-51 (http://www.abc.net.au/science/articles/2008/01/29/2149185.htm) og næsten 200 mill. i det 14. årh. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1576875.stm)

 * I 1800 tallet, er det anslået at fem kolera epidemier dræbte mere end 40 mill. mennesker , nogle estimater er så høje som 100 mill. dødsfald.

Efter at have hærget frit i de sidste 2000 år, blev smitsomme sygdomme endeligt og dramatisk reduceret i det 20. årh. En artikel med titlen " Pestilence History of Public Health" i the Encyclopaedia Britannica 2002 udtaler; 

 " i forståelsen af sygdomme, kan Middel alderen ses som begyndelsen med pest i 542 og endte med den sorte død (bylde pest) i 1348. Sygdomme i epidemiske størrelser inkludere spedalskhed, bylde pest, kopper, tubekulose, fnat, steptokokker, miltbrand, øjensygdomme, svedesyge........ udviklingen i mikrobiologi og immunologi havde stor betydning for befolkningens sundhed..... beviser for effektiviteten af disser faser i befolkninges helbred kan ses i ststestikken for vaccination mod diffteritis i New York. Dødsfald der skyldtes diffteritis faldt fra 785 pr. 100.000 i 1894 til 1.1 pr. 100,000 i 1940"

I"du kan opnå evigt liv" -bogen forsætte VTS deres fejlagtige ræsonnement ved at forsøge at få hjerte problemer og kræft til at være en del af Jesu tegn.

eftersom pest og sygdomme foresætter med at hærge. Millioner dør hver år af hjerte problemer og kræft" 

I Lukas 21:11 bruger lægen Lukas det græske ord loimoi som en del af tegnet. Loimoi referere til en infektiøs onde eller pestilence og adskiller sig fra ordet nosos ( sygdomme) eller malakia (at være syg). Derfor kan det ikke være en forøgelse af hjerte sygdomme eller kræft Jesus hentyder til. 

Medicinske fremskridt mod sygdomme har resulteret i en markant forøgelse at leve alderen over de sidste 100 år. Nedenfor er en statestik fra cehttps://www.cepos.dk/abcepos/forventet-levetid-vokset-fra-50-aar-i-1900-til-81-aar-i-dagpos.dk

kilde: cepos.dk

kilde: cepos.dk

vagttårnet nr. 3 2017

vagttårnet nr. 3 2017

                                                 Hungersnød

VTS har ofte og ukorrekt påstået, at de værste sult katastrofer er sket efter 1914.

 " Og i kølvandet på den første verdenskrig fulgte historiens alvorligste hungersnød."  Lad dit rige komme, s. 121-122

 " kort efter 1. verdens krig havde Kina den største sult katastrofe nogensinde" fra det tabte paradis til det genvundne s. 181 (engelsk udgave)

Denne udtalelse er helt forkert. VTS referere åbenbart til følgende hungersnød.

 " I 1921 medførte hungersnød døden for 5 millioner i Sovjetunionen. I 1929 var hungersnød årsag til at 3 millioner døde i Kina, og i 1930´erne døde andre 5 millioner af sult i Sovjetunionen. For blot få år siden medførte en forlænget tørkeperiode i de lande der grænser op til Saharaørkenen at talløse blev flygtninge og at op mod 100.000 døde." vagttårnet 17. juli, 1983, s. 5-6

 Igen tyr VTS til at fordreje virkeligheden for at understøtte sin egen mening om 1914. Hungersnød relaterede dødsfald siden 1914 er ´små´ og ´ubetydelige´ iforhold til de forgående århundreder.  De 2000 år før 1.verdens krig. Har verden haft en frygtelig historie om hungersnød, mange tusind hungersnød tilfælde bliver der refereret til af forskere som F. Curschmann, L. Delisle og A. Schultz. For at vise hvor mange tilfælde af hungersnød der var før 1914 og hvor meget større påvirkning de har haft. Overvej følgende:

*Kina 1876 9 mill. døde

*Indien  1876-78 5 mill. døde

*Persien 1871-73 1.5 mill. døde

*Indien 1865-66 3 mill. døde

*Kina 1849 14 mill. døde

*Ireland 1846 1 mill. døde

*Indien 1769-70 10+ mill.døde

Frankrig 1709 1 mill. døde

Kun i 1800-tallet døde over 100 mill. kinesere af sult. Der er mange rapporter fra folk i Kina, Indien, Ireland og England der tyede til kannibalisme ( også deres egne børn) i et forsøg på at overleve.

Tilfælde af hungersnød er faldet kraftigt siden 1914, samlignet med overstående tal fra 1800-tallet og VTS 1983 vagttårns tal for 1900-tallet, har Indien og Kina storset udryddet hungersnød i løbet af de sidste 50 år. I de tidlige 1980´er lykkedes det velgørenheds organisationer at begrænse dødsfaldne som følge at det tørkeramte Afrika til omkring 1 mill. Siden har en kombination af forbedret dyrknings teknologi og globale velgørenheds organisationer arbejde gjordt dødsfald i antal af flere millioner til fortid.

Artiklen Global Hunger: Calamitous famine eradicated in last 50 years af  Associated press, 12 okt.2015 viser hvor kraftig en reduktion i hungersnøds tilfælde har været.

  " Studie delen af 2015 Global Hunger Index fortæller at det er en de" ufortalte præstationer " i de sidste 50 år: standsningen af katastrofal hungersnød der koster over 1 mill. mennsekers liv, en reduktion til " næsten ingen ting" af de store sult katastrofer, der koster mere end 100,000 menneske liv.

" trenten er slående" siger forfatteren Alex de Vaal, direktør for the World Peace Foundation i Tufts universitet. Intil midt i det 20. årh. Døde millioner af sult hvert årti-- 27 mill. mellem årene 1900-1909 og mere end 15 mill. i 1920´erne, 40´erne, 50´erne, 60´erne til et lav punkt på 1,4 mill. i 1990´erne. Intil nu i dette årh. Er dødstallet 600,000"

 Årtiet før 1914 døde der 27 mill. som følge af hungersnød, i årtiet før 2014 mindre end 0,5 mill. Taget i betragtning af verdens befolkningen steg fra 1.75 milliard i 1910 til 6,9 milliarder i 2010, hungersnøds relaterede dødsfald er mindre en 1,9% af hvad det var før 1914, på trods af VTS retorik om at verden er langt inde i de sidste dage.

vagttårnet nr.3 2017

vagttårnet nr.3 2017

                                                       Krig 

Formodenligt det mest citerede "bevis" for at Jesus begyndte at herske i 1914 er 1. verdens krig begyndte i det år. VTSs forsøger at fremstille 1. verdens krig som en unik milepæl i historien. I disse påstande medfølger:

 " DEN første verdenskrig var i omfang og ødelæggelser langt den største krig man indtil da havde udkæmpet." vagttårnet 1. aug. 1984,s.4-7

" Generationen fra 1914 er den eneste der nogen sinde har oplevet en verdenskrig, for slet ikke at tale om to." vagttårnet 15.okt.1983,s.7

"Historikere er i almindelighed enige om at den første verdenskrig var den første krig af globalt format." vagttårnet 8.aug. 1981,s.7-9

" Den første verdenskrig var i sig selv et vidnesbyrd om dette, eftersom den var langt, langt værre end nogen tidligere krig — med det resultat at man kaldte den „Den store Krig“. Det var den første globale krig, den første verdenskrig. Det var total krigsførelse, og næsten hvert eneste land på jorden blev berørt." vagtårnet 15.jan. 1981,s. 13

Enhver af overstående udtalser er forkerte. 1. verdens krig er ikke den første " verdens krig" , heller ikke den mest ødelæggende eller unik. Fortidige krige er også blev afgjordt at de er verdens krige, nogle krige med flere dødsfald og med flere lande. Følgende liste, er krigende klassifiseret som verdens krige:

* Spanske arvefølge krig 1702-13

* Syv års krigen 1756-63

*Den amerikanske uafhængigheds krig 1775-83

*Napoleons krigene 1792-1815

Halvdan Koht i Folkets tidsålder( stolkholm 1982) s.7. konstatere at Napoleonskrigene  foregik over 30 år og alle kontinenter var involveret. På den anden side var ´ Den store krig´ i 1914 (som den blev kaldt) blev hovedsalig udkæmpet i Europa.

 VTS kommer frem med sensationelle, men modsigende tal for hvor mange der døde under 1. verdens krig.

 * Vågn op! 22.feb. 1961,s.6                  37,508,686 millioner døde (engelsk udgave)

 * Vågn op! 22. april. 1972,s.11-12       14 millioner døde 

 * Vågn op! 22. jan. 1984, s. 12-13        21 millioner døde

Generelt siges at tabs tallene for soldater og civile i 1. verdesn krig er omkring 10-12 mill. Disse tal blegner i forhold til Taipan oprøret i 1850-1864 som resulterede i 40 millioner døde . 1. verdens krig er mere lige med 30 års krigen i 1618-1648 med 10 mill. døde.

Et værre og mere usand udtalelse fra VTS er citatet i Vagttårnet 1.feb. 1976,s.52-53

 " Ifølge en undersøgelse skal den første verdenskrig have været syv gange værre end alle de 901 større krige der er blevet udkæmpet i de forudgående 2400 år. "

Denne udtalelse er absurt, da dødstallet for de 6 overnævnte krige er langt større end for 1. verdens krig. Faktum er at krig har været en del af menneskets historie. Antallet af de historiske krige og dødstallet i disse krige er meget svært at fastslå, især fordi der ikke kun er én definition af hvad en krig er ?  Er bogerkrig inkluderet eller ej , hvor mange døde skal der være før det kan klassifiseres som en krig, skal dødstallet inkludere soldater, civile og dem der dør af følgerne af krig såsom sult og sygdom ? HIstoriske krige fylder massivt, det ses i følgende citat fra VTS.

 " Det norske Videnskabernes Akademi beregnede i 1969 at der kun har været 292 år med fred siden år 3600 f.v.t., mens der er blevet udkæmpet 14.531 krige i samme tidsrum."  vagttårnet 1.juli, 1983,s.3-4

Det er ikke nævnt i Vagttårns bladet, men det overnævnte rapport fortæller at disse 14.531 krige var årsag til 3,6 milliarder menneskers død. Francis Beer undersøgte og bekræftede dette estimat. I lyset af disse tal er det lettere at forstå denne følgende kommentar: 

   " mærkeligt det end måtte lyde, der har formodenligt ikke været nogen betydningesfulde ændringer over tid i tilfælde af fred, krig og volds tilfælder" Francis Beer, Peace Against War (San Francisco, 1981) s.46,47  

2. verdens krig bliver betragtet som den mest ødelæggende krig: Men..... siden da har verden været i den historisk bedste tid med fred. nogensinde. Personer som Q. Wrigth, Singer og Small der forsker i krige, de har vist at, der er en reduktion i antallet og længden af krige i det 20. årh.

 Dette youtube klip med Steven Pinker " A History of Violence" viser han hvordan antallet af krige og vold er faldet.  

kilde: youtube

                                                     Jordskælv

VTSs publikationer, såsom bogen- Overlev- til liv på en ny jord (1984)s. 23 . Har den meget overdrevne påstand om at antallet af jordskælv, har været 20 gange højere siden 1914. Antallet af jordskælv er ikke steget siden 1914 heller ikke størrelsen af jordskælvene er steget. Ej heller ar antallet af døde i forbindelse med jordskælv steget, set iforhold til foregående årh. Disse oplysninger er tilgængelige i leksikonner eller fra  the United States Geological Survey website, som siger:

  " Vi får forsat spørgsmål fra mennesker fra hele verden om antallet af jordskælv er steget. Selvom det kan virke som om at vi får flere jordskælv,  jordskælv større end 7  eller mere er rimelig konstandt......i henhold til langtids opservationerne(siden år 1900), forventer vi 17 større jordskælv (7,0--7,9) og et kraftigere jordskælv(8,0 eller over) på et given tidspunkt i fremtiden" earthquake.usgs.gov 

VTS påstand om det modsatte er  forkert og uærligt i sådan en grad at det kræven en seperat behandling af emnet om jordskælv siden 1914. ( følger snarest muligt)

                                                          Lovløshed 

"Pladsen tillader ikke at vi giver flere eksempler på foragt for Guds love, men oplysningerne i denne artikel viser tydeligt at lovløsheden siden 1914 er tiltaget i langt større omfang end i noget andet tidsrum i historien." vagttårnet 1.sept. 1983,s7

Studier i lovløshed over lange perioder har vist at samfundet er blevet venligere og mindre voldelige. Kriminalitet stiger og falder over årtierne. Men over århundredene viset historien at folk var ligeså lovløse dengang som i dag. Men en uheldig tendens hos mennesker kunne være at fokusere på det negative, som ses hos medierne som har en overvægt af negative historier. Det giver føelsen af " de gode gamle dage " Folk har til alle tider klaget over at kriminaliteten er steget.

 " de fleste englændere i det 19.årh var overbeviste om at kriminaliteten var steget som aldrig før, 1800-tallets kommentatore var voldsomt oprørt af hvad de så, en flodbølge af voldelig kriminalitet og klager over et forudstående sammenbrud af lov og orden begyndelsen af Middel alderen"  J.S. Cockburn, Crime in England 1500-1800, Princeton, New Jersey, 1977 s.49(oversat fra engelsk)

VTS påstande om at lovløshed har nået usete højder er grundløse. I dag ville få mennesker fortrække at leve i Middel alderen i stedet for i  dag eller heller leve for hundrede år siden med religiøst tvungen prostitution i templet og menneske offring. Store forbedringer i kvindernes rettigheder og mindskning af vold mod kvinder. Tidligere tiders trudsler fra voldelige mennesker krævede byggeriet af borgmure. Et lille indtryk får man i følgende bog.

 " Et kig tilbage til  Middel Alderen eller det 18. årh. giver mere substans til teorien. Selv med al kriminalitet i vores samfund, er det som hele mere sikker, mindre vildt end deres. Bare af det faktum at byerne måtte have mure omkring dem. Borge der sikrede tilflugt for de omliggende landsbyer og deres egendele. Rejsende måtte selv sørge for deres egen sikkerhed, videne om den konstandte trusel fra røvere og nødvendigheden af krigsførelse." Sir Leon Radzinowics and Joan King, The Growth of Crime (London, 1977) s..10,11 (oversat fra engelsk)

 Forskning ( af Lodhi og Tilly) viser at lande såsom Frankrig har haft et kraftigt fald i kriminaltets raten per indbygger. 

 " I de fleste moderne vestlige lande er nieveuet af kriminalitet faldet så meget, at ugerninger af de få, mere er til flertallets eskapisme igennem underholdning end til at skabe frygt."  John Bellamy, Crime and Public Order in England in the Later Middle Ages, London and Toronto, 1973, s.3 (oversat fra engelsk)

Kristne blev smidt for løvene 300 år efter Jesu død. Man kan næppe sammenligne det med lejlighedsvis fodboldt optøjer med Romer rigets gladiator kampe hvor folk måtte kæmpe til døden. 

Freakonomics forklare at gennem studiet af økonomi, er man ved at forfine menneskelig adfærd. På grundlag af 3 områder: økonomi, moral og socialt. Det skaber et skema der viser faldet i mord raten over de sidste 900 år, tabellen viser de dramatiske forbedringer på dette område.

" Overvejelse af den historiske trent i mord ( ikke inkluderet krig) Hvilket er både den mest pålidelige måling af kriminalitet og det bedste barometer for samfundet generelle kriminalitets rate. Disse statestikker er samlet af kriminologen Manuel Eisner, sporet i de historiske mord niveuer i 5 Europæiske regioner. Faldet af antallet over århundrederne antyder at, en af de alvorliste mennelige bekymringer --- er at blive myrdet--- de intiativer vi i fællesskab laver bliver bedre og bedre" Freakonomics s.18,19 Revised edition 2006 SD Levitt & SJ Dubneroversat fra engelsk)

S. Pinker klargør hvor bredt anstrengelserne imod vold har været på områder som vi i dag tar for givet. 

" Det 17. årh. og 18. årh... så de første organiserede grupper som afskaffede socialt accepterede former for vold som nepotisme, slaveri, duelering, tortur, drab p.g.a overtro, sadistisk afstraffelse og mishandling af dyr. med de første begyndelser af systematisk pacifisisme. Historiker kalder denne overgang for den humanitære revolution" The Better Angels of Our Nature - Why Violence Has Declined Steven Pinker (2011 Viking Penguin) Preface 

" Den sociale historie i den vestlige verden giver mange beviser for barbariske handlinger som udtjente sig selv i de sidste 500 år, såsom slaveri, amputation, blinding, brandmærkning, piskning, udtrækning af indvoldene, brændt på en pæl, på hjul og stegle o.s.v. i mellemtiden til en anden form for vold-mord er dataen er overvældene og slående. Krimenologen Manuel Eisner har samlet hundreder af estimerede mord rater fra vest Europæiske områder som havde beholdt optegnelser fra cirka årene 1200- midt-1990´. For hver land analyserede han, mord raternes fald trin for trin-- eks. fra 24 mord  pr. 100.000 englændere i det 14 årh til 0.6 per 100.000 først i 1960´erne" edge.org

  (Apr 3rd 2007) Quoting A History of Violence by Steven Pinker (oversat fra engelsk)

 Læseren vil måske føle at disse tal, er svære at tro på, Pinker forklare hvorfor.

  " Uanset hvor lille en procent del af voldelige dødsfald der er , det fulde antal vil altid være nok til at dække aften nyhederne, således at folks indtryk af vold altid vil være afbrudt fra de virkelig proportioner."  The Better Angels of Our Nature - Why Violence Has Declined Steven Pinker (2011 Viking Penguin) Preface (oversat fra engelsk)

                                          Befolknings tilvækst

  Raten for befolknings tilvæksten henover tiden er en stærk indikator for det høje dødstal som følge af krig, sult og sygdomme før det 20.årh. Verdens befolkningen steg voldsomt, som forventet i 1900-tallet. Det skete imidler tid ikke før 1900-tallet Vågn op! 8.sept.1967,s.4 (engelsk udgave) fortæller at der gik 1600 år fra Jesu tid og frem, for at fordoble fra 250 mill. til 500 mill. og fordobblet igen 200 år senere og igen 100 år senere. Siden 1914 fordobbles befolkningen på kun 35 år.

Med viden om at inden det 20. årh sygdom og sult med reglmæssige mellemrum dødligheden var  30% eller helt op til 90% af befolkningen det forklare hvorfor det tog 1600 år at fordobble befolkningesmængden siden Jesu tid. Som vist i i tallende ovenfor i 1800-tallet døde over 250 mill. p.g.a. sult, krig, jordskælv og sygdom en stor procent del af verdens befolkning på  1 milliard mennesker som ikke er sket igen siden 1914. Det er noget uheldigt, at i et århundrede med uset fredstid og overflod, at VTS forsøger med vilje at overbevise sine medlemmer at det aldrig har været værre end det er nu.

                                    Hvornår begyndte de sidste dage 

VTS sammenbinder 4 disperate forestillinger fornat komme til den idé at siden 1914 har verden befundet sig i "de sidste dage" . Sammenblandingen præsentere at 

 1. de Sidste dage nævnt af Paulus, Pete og Jakob

 2. Begyndelsen af enden af "Hedningernes tid" hentydes til i Lukas

 3. Forudsigelse om begyndelse i 1914 af Daniel De syv tiders profeti

 4. Bekræftet af Jesu Tegn  i Matt. 25 og Lukas 21

Der er ingen grund til at der er nogen forbindelse. Jesu tegn endte ved Jerusalems fald og templets ødelæggelse i år 70 e.v.t. Matt. 24 gør det klart ved at referere til templet i versene 1-3. Det hellige sted i vers 15, Judæa i vers 16 og sabbaten i vers 20.

 Apostlen Peter fortæller at de Sidste Dage begyndte med udgydelsen af hellig ånden i år 33. Ved at han flyttede profetien om Joel til det 1. årh. 

  Apg. 2:16-17 "....Tværtimod sker der det som er forudsagt gennem profeten Joel: 17 ‘“Og i de sidste dage,” siger Gud, “vil jeg udgyde noget af min ånd over alle slags mennesker"

 Læren om at de sidste dage begyndte i 1914 falder fra hinanden hvis man overvejer Lukas 21:28 som siger:

 "Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres befrielse nærmer sig.”

Fra dette år 2019 er det meget få, stadig i live som så "de ting som begyndte st ske" i 1914. om få år vil der ikke være nogen tilbage som vil passe på VTS lære. Det gælder også den ulogiske doktrin om den overlappende generation. Da Jesus blev bedt om tegn på hans anden genkomst, advarede Jesus at følge dem som påstod at enden er nær og tilføjede at krig og kaos ikke var tegnene på tilbagekomst.

Lukas 21:7-11 "Så spurgte de ham: “Lærer, hvornår vil alt det ske, og hvad vil være tegnet på at det skal til at ske?” 8 Han sagde: “Pas på I ikke bliver vildledt, for mange vil komme i mit navn og sige: ‘Det er mig’ og: ‘Tiden er nær.’ Følg ikke efter dem. 9 Og når I hører lyden af krig og uroligheder,* så bliv ikke grebet af panik. For det er ting der nødvendigvis først må ske, men enden kommer ikke straks.” 10 Så sagde han til dem: “Nation skal gå i krig mod nation,+ og rige mod rige. 11 Der vil være store jordskælv, og det ene sted efter det andet hungersnød og epidemier, og folk vil se skræmmende ting og store tegn fra himlen."

Disse problemer ville blive ved og er ikke et tegn; at tegnet på udfrielsen er nær bliver nævnt i versene 25-28 som tegn der fremkommer på himmelen.

 " Der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden vil der være angst blandt nationerne som ikke ved hvad de skal gøre, på grund af havets larmen og dets oprør. 26 Mennesker vil besvime af frygt og i forventning om det der kommer over den beboede jord, for himlenes kræfter vil blive rystet. 27 Og så skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og stor herlighed. 28 Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres befrielse nærmer sig.

Etersom apostlen Peter fortæller at de Sidste Dage begyndte i år 33 e.v.t. og Jesu tegn endte med Jerusalems fald og templet i år 70. VTS påstand, at de Sidste Dage begyndte i 1914 gør det nødvendigt at bruge conceptet om to opfyldelser, én lille og en stor opfyldelse. Dette er snarere ønske tænkning end fornuftig bibelsk ræsonnement. 

                                       Konklusion

 I 1828 sagde John Stuart Mill, " Jeg har opserveret at det ikke er manden som håber når andre er mismodige, men manden der er mismodig når andre håbefulde, bliver beundret af en stor gruppe personer som frelser" Vores naturlige menneskelige pessimisme er en del af vores evne til at overleve, men den er blevet udnyttet af religiøse ledere,Såsom VTS grundlægger Charles Taze Russell.

Prøv selv at gå ind på jw.org/news og se hvor mange af nyhederne kredser om krig, sult, jordskælv m.m.  i VTS eget forsøg på at underbygge deres doktrin.

Del siden