Retoriske fælder hos VTS

 Retoriske fælder er teknikken for fejlslutninger. (bevist eller ubevist) At lede folk mod en fejlagtig slutning. Denne del om handler VTS brug af Retoriske fælder og hvordan man opdager dem.

Efter at man har forstået at VTS lære ikke ar sandheden, kan man undre sig over hvorfor man kom til at tro på en så spinkel concept. Et andet emne er tanke kontrol og forklare teknikkerne. En anden værdifuld ting er at identifisere retoriske fælder.

 Vågn op! 22.maj 1990,s12 er artiklen med titlen "Fem almindelige faldgruber--LAd dig ikke narre! , udpeger følgende metoder

 1.Personlig angreb

 2. Autoritetsturani

 3.Gør som alle andre

 4.Enten/eler-valg

 5.Overforenkling

I vågn op! 22.juni,2000,s.4 "Manipulation af informationer" havde en lignene budskab , men med en lidt justeret liste:

1. løgne

2. Generalisering

3.Smædeord

4.spille på følelserne

5.Slogans og symboler

 Disse artikler i VTSs blade viser at VTS er klar over hvordan man manipulere ved at bruge retoriske fælder. Det viser at når VTS har disse artikler som forklare teknikkerne har det til formål at fordreje. Dette emne samligner de nævnte retoriske fælder som VTS citere , til at vise hvordan VTS konstant bruger dem i deres egen fejlagtige linje af  ræsonnement , til støtte for deres doktriner. 

Autoritetsargumentet (henvise til en autoritet eller anerkendte personer, men er afhængig af autoritetens troværdighed )

VTS påberåber sig autoritets argumentet når de kræver ubetinget acceptering af de informationer der kommr fra organisationen, grundlæggende påstår at informationen kommer fra Jehova.

 " åbenbaret af Jehova gennem sin søn, Jesus Kristus og "den trofaste og kloge træl" vagttårnet 1. aug.2001,s.14

"at kristne har ubetinget tillid tilderes himmelske Fader, de drager ikke det i tvivl han fortæller den gennem sit skrevne ord og sin organisation" vagttårnet 1.nov.1974,s.496

Falsk dikotomi/falsk dilemma  (kun to ekstremer, afvisning andre muligheder)

 Falsk dikotomi er også kendt som sort/hvid tænkning. Det er almindeligt blandt høj kontrol religioner og en fast del af VTS publikationer. Det viser på den måde at hvis man ikke følger VTS, tilbeder man ikke Jehova.

 "Hvis vi holder op med aktivt at støtte Jehova og det arbejde han ønsker udført, Begynder vi at følge Satan. Der findes intet mellemstandpunkt." vagttårnet 15.juli,2011,s.18

"Sagen er at ens liv kun kan være tilbehag for Jehova Gud eller tilbehag for Satan Djævlen. Man tjener enten den ene eller den anden.........uanset hvad du svarer kan du ikke tjene den sande Gud , Jehova, hvis du følger verdeni dens uretfærdige gerninger." bogen---Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden s.208

" Er du så anderledes iforhold til flertallet i verden, at du kan sige at de tjener Djævelen og du tjener Gud? Der er et folk som er så anderledes og alle ved at de er anderledes og ikke en del af verdenen" vagttårnet 1. marts,1968,s.136 (engelsk udgave/oversat)

                                                      Særlig anmodning

  ( special pleading -- når en forklaring er kommet så langt ud at, den kun kan reddes med udtalelser som: kun Gud ved eller Herrrens veje er uransalige )

VTS appelere til særlig indlæg når en person stiller spørsmål til doktrinerne og får svaret om" at vente på Jehova"eller stil ikke "spørgsmålstegn ved Jehova, er at beskrive en uoverensstemmelse som tegn på "umodenhed" 

 " Venter jeg tålmodigt på Jehova når der går et stykke tid før vi får afklaret visse spørgsmål?" vagttårnet 15.marts,2003,s.25

"Samtidigt erkernder vi at vores viden om Guds hensigt ikke er fuldstændigt; vores forståelse er i årenes løb blevet justeret. Loyale kristne er tilfredse med at vente på at Jehova sørger for de nødvendige justeringer." vagttårnet 15.feb.2004,s.17

" Guds trofaste vidner i vor tid vil ligesom profeten Daniel aldrig driste sig til at spørge Jehova: Hvad gør du? De har tillid til at Jehova ved hvad der skal til for hans gerning kan blive fuldført til tiden. De sætter ikke spørgsmål ved Jehovas måde at gøre tingende på"vagttårnet 1. okt. 1995,s.27

" Modne kristne er også klar over at det er vigtigere at de overvære det bibelske forefrag i rigssalen, end at de er med til en reception eller fest bagefter." vagttårnet 15.okt. 2006,s. 30

Udtrykket ´vente på Jehova´ er en særlig anmodning som VTS bruger, når de ikke kan give et logisk svar på et spørgsmål. Sådan et udtryk ligger skylden hos personen som stillede spørgsmålet, som igen rejser spørgsmålet om personen er troløs eller mangler tro. I virkeligheden er det ikke Jehova som der der stilles spørgsmåls tegn ved, men logikken hos en menneskeskabt organisation. 

For eks. et almindeligt spørgsmål som Vidnerne kæmper med er dette "Hvorfor vil er kærlig Gud udslette milliarder af mennesker i Harmagedon, kun fordi de ikke er Jehovas Vidner?" Ofte vil et vidne gøre brug af særlig anmodning " Det er ikke op til os at stille spørgsmåls tegn ved Jehovas retfærdighed"  I virkeligheden er spørgsmålet begrundet, da det viser tydelige store mangler i VTS doktrin. Det er ikke Jehovas retfærdighed der stilles spørgsmål til, men et urealistisk doktrin. 

Et andet doktrin som har brug for særlig anmodning er ´ Vi kan være fuldstændigt sikre på at solen, månen og de vældige stjernehob aldrig vil blive tilintetgjort, og det vil jorden heller ikke´ (ws s.98) Det er umuligt for jorden at bestå for evigt, ligesom solen har en begrænses tid før al stof i solen er brugt op. VTS har så den særlige anmodning at Gud vil ´tanke solen op igen´ .

" Universets store Skaber, der sørger for al den energi som holder universet i gang, og for alt det kernebrændsel som har vedligeholdt solens ild i milliarder af år — ja selve menneskets Skaber — har lovet at tilvejebringe det „brændsel“ som kan videreføre menneskeligt liv på jorden for evigt." vagttårnet 1. juni,1961,s.252

Der ingen bibelske løfter om at Gud vil "tanke solen op". Denne fantasifulde løsning er en særlig anmodning, efter som forfatteren af artiklen ikke kan finde på en bedre løsning på et uholdbart VTS doktrin om at jorden vil bestå for evigt. Hvis en almægtig Gud havde planer om at jorden skulle bestå for evigt, burde Han have skabt naturen på sådan en måde, at det ville være bæredygtigt, istedet for at være tvunget til at bryde ind i sine egne universelle love engang i fremtiden. 

                                     Ad hominem - person angreb

(Ad hominem: at angribe personen.Hvor man angriber personens karakter, motiv m.m. istedet for emnet. eks: udtalelsen har ingen værdi, fordi han er homosexuel)

"Nogle fornærmer andre der er uenige med dem, ved at så tvivl om deres personlighed og motiver i stedet for at fokusere på kendsgerningerne. Brugen af smædeord kan stemple en person, en gruppe eller en idé med et negativt budskab som er let at huske. De der bruger denne taktik, håber at deres dårlige omtale af andre vil blive prentet i folks bevisthed. Hvis andre afviser en person eller bestemt opfattelse på grund af den negative omtale istedet for selv at undersøge kendsgerningerne har strategien virket efter hensigten" vagttårnet 22. juni, 2000,s.6

Et eksempel der træder ud i netop ad hominem angreb er fem sider i vagttårns artiklen fra 1986. Der opremser flere påstande frafaldne kommer med . Dog uden at fortælle hvad påstanden er!  Artiklen kommer med en bredside af angreb på de motiver de frafaldne har.

 " Hvad er ofte motivet når nogle kritisere Selskabet eller dem der føre an ? Er det ikke mange gange det at vor forståelse af Bibelen på en aller anden måde berøre dem personligt? I stedet for at rette ind efter den sunde lære og følge den fornuftige vejledning der gives, vil de have organisationen lavet om. Lad os tage nogle få eksempler. .............Men hvad ligger der bag dette ræsonnement[angående tøjvalg] ?Er det ikke som regel stolthed, en uafhængighedens ånd, eller et temmeligt barnligt ønske om at få sin vilje..............Men hvad ligger der bag dette ræsonnement[angående blod]  Er det frygt---frygt for at miste det nuværende liv eller en man holder af? Er opstandelseshåbet ved at blive uvirkeligt for dem?..............Men hvorfor mener de det[angående udstødelse]? Er det fordi de nærer stærke familefølelser eller en misforstået loyalitet over for en ven og sætter disse bånd højere end loyaliteten over for Jehova og hans normer og krav?.........Hvad er disse kritikeres motiv[angående fejlslagne profetier]? TIlskynder de Guds folk til at holde sig vågent, eller prøver de snarere at retfærdiggøre at de selv er gledet ind i en uvirksom dvaletilstand?" vagttårnet 15.marts,1986,s.18

VTSs holdning til hver enkelt overstående emner er grund til bekymring og kræver spørgsmål. Person angreb på ens motiver for spørgsmålet er ingen hjælp til at løse overstående pointer. 

                                               Inkonsekvens

En pioner søster lå på hospitalet med sit barn, som blev født med en sygdom der kvævede livsfarlige operationer gennem hele barnets liv. I sengen ved siden af lå et ligeså sygt barn med et kors i en kæde om halsen. Vidnet mente nedladene at korset ikke ville hjælpe med at Gud ville høre moderens bønner. Men på en eller anden måde havde vidnet ignoreret inkonsekvent at hendes egne bønner om et sundt barn heller ikke blev hørt. 

En af de mest almindelige logiske fælder i VTSs publikationer er brugen af inkonsekvens, især når VTS sammenligner en hændelse der på virker Vidnerne og lignende hændelser som rammer andre. 

Bøn og Beskyttelse

VTS påstår at kun døbte vidner ´frit kan vende sig til Gud i bøn´.

 " Når vi først har lært at man skal bede til Gud i Jesu navn, vil vore bønner ikke blive besvaret medmindre vi gør dette......Han kunne nærme sig sin himmelske Fader gennem Kristus Jesus og farvente at blive hørt. Alle der indvier sig til Gud gennem Kristus og lader sig døbe opnår det samme privilegium og kan frit vende sig til Gud i bøn" vagttårnet 15. jan. 1990,s.6

"Naturligvis besvare Gud ikke onde, uærlige og selvretfærdige menneskers bønner (ordsp.15:29; Esa.1:15, Lukas 18:9-14) Men de der frygter Jehova bliver hørt fordi de har rettet sig ind efter hans retfærdige normer. Og ikke det alene. De har også indviet sig til Gud i Bøn og symboliseret dette ved at lade sig døbe i vand...........Og kun de som er døbt ejer fuldt ud det privilegium at kunne henvende sig til Evighedens Konge i bøn" vagttårnet 15. maj,1990,s.12

Det bliver påstået at Jehova beskytter sine følgere.

 "Jehova gør også brug af sine engle for at beskytte og styrke sit folk i dag" vagttårnet okt, studieudgave, 2017,s.28

" Englene i himmelen leder og beskytter os så vi kan forkynde den gode nyhed" vagttårnet 15.jan. 2010,s.10

I mange tilfælde er nogle blevet udfriet fordi de var kendt som et af Jehovas Vidner. Forkyndelsen fra hus til hus bevirker at folk ved hvem der er Jehovas Vidne og hvad de mener om aktuelle spørgsmål. I en lille landsby i Peru beskyldte terrorister dens indbyggere for at have forrådt dem. De gennede byens mænd sammen og stillede dem op på rælle for at skyde dem.(i ligende situationer var hele landsbyen blevet udslettet) Men nu genkendte en af terroristerne en broder og sagde til dem der skulle skyde:" Denne mand er ikke en af dem. Jeg kender ham som et af Jehovas Vidner og de blander sig ikke i politik." Broderen blev sat fri. Ja, Jehova beskytter sine tjenere" vagttårnet 1.jan.1987,s14

vagttårnet 15. marts, 2013

vagttårnet 15. marts, 2013

Når Jehovas Vidner har følt, at de oplevede beskyttelse gennem bøn er det opfattet som et tegn på Jehovas velsignelse.

"De salvede bad om at der måtte vise sig en udvej af deres inaktive tilstand, og i 1919 besvarede Gud deres bønner idet han udfriede dem og gav dem kraft til igen at tjene ham."  vagttårnet 15.sept. 1992,s.15

De slog mig under hælene med tykke stokke. Da jeg lå blødene på gulvet og følte jeg ikke kunne klare mere, råbte jeg :" Jehova, hjælp mig!" Mine forfølgere blev så overraskede at de holdt op med at slå. Der gik ikke mange minutter før alle var faldet i søvn. Jeg var lettet  og genvandt min styrke. Det overbeviste mig om at Jehova kærligt besvare sine indviede tjeneres bønner når de kalder på ham. Det styrkede min tro og lærte mig at sætte min lid til Gud." vagttårnet 1. aug.2005,s.17

"Et Jehovas Vidne sad i sin bil og læste i vagttårnet, da en mand pludseligt greb ham om halsen. Forkynderen bad inderligt til Jehova Gud. Voldsmanden blev som lammet, og hans greb løsnedes. Forkynderen stertede vognene sagde farvel og efterlod manden stående som en statue midt på vejen. I en verden der er præget af stigende skepsis og tvivl, vil de der elsker Gud og elsker sandhed fatte mod i forvisningen om at bønner der bedes til Jehova Gud--- gennem den rette kanal, på rettte måde og med rette indstilling i sind og hjerte" vagttårnet 13.marts,1988,s.7

Dette ræsonnement er inkonsekvent og falder på to punkter.

1. Milliarder af mennesker føler at deres bønner bliver svaret og Kristne boghandlere er fyldt med litteratur som forklare bønnens magt. Hvad fortæller det at "verdslige" mennesker også føler at deres bønner bliver besvaret ?

 2. Hvis Jehova beskytter sine Vidner, hvorfor er andre trofaste Vidner så døde mens de kørte til møde,  til møde eller i forkyndelsen?

Jehovas Vidner har ikke nogen guddommelig beskyttelse, det bevises af de katastrofer som også rammer dem. Vagttårns bladet har fortællinger om dem der døde i forkyndelsen, på vej til møde eller særlige opgaver?  Derfor må erfaringer der påstår guddommelig beskyttelse være overdrevne eller tilfælde. 

"Ved min ankomst til Cape Town viste man mig 200 kartoner bøger og brochurer som var bestemt for Østafrika. Der var publikationer på fire europæiske og fire asiatiske sprog. Da jeg spurte hvorfor alt dette stod klart allerede inden min ankomst, fik jeg at vide at det oprindeligt var bestemt til Frank og Gray Smith, to pionere som for nyligt var rejst til Kenya for at forkynde. Desværre fik de begge malaria kort efter at de var kommer til Kenya, og Frank Døde" vagttårnet 1.april.2003,s.27

Politiet identifisere to dræbte, bussen bragte en gruppe Jehovas Vidner til en samling i West Palm Beach(http://www.http//usecmagazine.usecnetwork.com/usa/?p=525762012/12/03)

Politiet identifisere to dræbte, bussen bragte en gruppe Jehovas Vidner til en samling i West Palm Beach(http://www.http//usecmagazine.usecnetwork.com/usa/?p=525762012/12/03)

" Supertyfonen Haiyan hærger det centrale Filippinerne---- MANLIA,Filippinerne..... Den 13. november 2013 rapporterede Jehovas Vidners afdelingskontor i Manila at 27 Jehovas Vidner var døde. Langt over 100 hjem der tilhørte Jehovas Vidner, og fem tilbedelsessteder var blevet ødelagt" (jw.org 2 Jan 2016) 

 For at få det på begge måder, gøre krav på mirakler, men ignorerer tragedier. Den offentlige synspunkt er at Jehova beskytter gruppen som hele, så Satan ikke kan udslette alle medlemmerne. Ikke særlig betryggende koncept.

"Men hvordan "vogter" Jehova sit folk? Hans løfte om at ville beskytte os garantere os ikke en problemfri tilværelse i denne nuværende tingenes ordning. Det betyder heller ikke at han er forpligtet til at gøre mirakler for os. Men ikke desto mindre sørger Jehova for en fysisk beskyttelse at sit folk som gruppe betragtet. Han vil ikke tillade at Djævelen udsletter hans sande tilbedere på jorden" vagttårnet 15. dec.2002,s.15

En ubetryggende forsikring, noget andet end de overstående citater hvor det loves beskyttelse af englene.

Forstå Sandheden

Grunden til at mennesker ikke tror på VTSs lære, er fordi at Satan har forblindet de ikke-troendes forstand.

 " Hvis nogle ikke ønsker at høre sandheden og fatte den og vende om for at blive helbredt, vil Satan Djævelen udnytte det. Satan forblinder " de ikke-troendes forstand, for at lysskæret fra den herlige gode nyhed om Messias, som er Guds billede, ikke skal trænge igennem" vagttårnet 1. sept. 1984,s.5-6

Inkonsekvensen af den tanke rækkefølge skaber et ´bide sig selv i halen´ problem. For hvis Satan kan forhindre milliarder af mennesker i at forstå VTSs sandhed, hvordan kan Vidnerne så vide om de ikke selv også er forblindet af Satan ?

VTS egne Fejl 

"At lyset bliver større" er sætningen VTS bruger for at retfærdiggøre sine fejl. Inkonsekvensen er at fejl begået af andre religiøse grupper er ikke noget der tages let på i VTSs artikler, som da den Katolske kirke blev kritiseret for at ændre sine doktriner.

 " Millioner af mennesker er blevet bestyrtet over at få at vide at noget som de har lært og troet var nødvendigt for at blive frelst, nu bliver betragtet anderledes af deres kirke......hvordan kan jeg have tillid tilnoget som helst ? Hvordan kan jeg tro på Bibelen, på Gud, ja hvordan kan jeg i det hele taget tro? For blot ti år siden hvade vi katolikker den absolutte sandhed, som vi troede fuldt og fast på. Nu fortæller Paven og vore præster os at vi ikke skal tro på den måde mere, men at vi skal tro på nogle "nye ting" Hvordan kan jeg vide om de "nye ting" vil være sandhed om fem år" vågn op! 8.sept.1970,s.8

Petitio Principii-- Fordring på bevisgrundlag/cirkulær tænkning

Ubevist forudsætning af en sætning, som endnu ikke er bevist, men som bruges som bevis for en påstand. Eks. påstår at Bibelen er inspireret, fordi den fortæller, at den er inspireret.

" En af de ældste bøger der gør krav på at være inspireret af Gud, er Bibelen. Den er også historiens mest oversatte og udbredte bog. For næsten to tusind år siden sagde en af dens skribenter: " Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje." (Rom.12:2) Hvordan skulle man forvisse sig om dette? Den samme skribent erklærede: " Hele skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning." Den inspireret Bibel skulle altså tjene som en pålidelig målestok for sand tilbedelse, en tilbedelse der godkendes af Gud." Bogen--Menneskets søgen efter Gud,s.16-17 

VTS bruger cirkulær tænkning når de forsøger at bevise at de er Guds udvalgte organisation.

VTS paradoks
VTS paradoks

                                  Generaliseringsargumentet 

(jo, flere medlemmer generaliseringen bygger på, jo, mere troværdig bliver generaliseringen. eks. alle ateister støtter utroskab eller børn skal kun ses, ikke høres)

VTS gør brug af generalisering, især i for at understøtte deres sort-hvid tænkning om at kun vidnerne er værdie til frelse. Det ses også, ved at Jehovas vidner er de lykkeligste, mest kærlige og moralske gruppe på jorden også påstanden om at vidnerne er de eneste der forkynder.

Kun Vidnerne viser kristen kærlighed

 " Hvem andre end Jehovas Vidner lader helt fremmede bo hos sig alene af den grund at de tilbeder den samme Gud" vagttårnet maj, 2017, Hjælp flytninge så de kan tjene Jehova med fryd.

 " Hvem i dag adlyder Guds bud om at visse indbyrdeskærlighed?...... kun Jehovas vidner" vagttårnet 1. maj, 1989,s.28

"Kun i det åndelige paradis blandt Jehovas vidner, finder vi den selvopofrende kærlighed som Jesus sagde ville kendetegn hans sande disciple" vagttårnet 15.marts 1986,s.20

" Hvilken trosretning basere alle sine lærepunkter på Bibelen og gør Jehovas navn kendt? Om hvilken trossamfund kan man sige at dets medlemmer i gerning viser at de tror på Jesus Kristus, at de viser hinanden ægte kærlighed, at de ikke er en del af verden, og at de forkynder Guds rige som menneskehedens eneste virkelige håb? Hvilken af alle de religiøse samfund der findes i verden, lever op til hvert eneste af disse krav? Kendsgerningerne peger tydeligt på Jehovas Vidner"  bogen-- Hvad er det Bibelen i virkeligheden lære?,s.151

"  Det er en sådan enestående kærlighed ´det nye bud´ kræver, den kærlighed Jesu sande disciple skulle have til hinanden (1.john.3:16) Hvem i dag viser tydeligt at de adlyde ´ det nye bud´ ? De vidensbyrd der tidligere er fremlagt i denne bog, peger utvetydigt på ét verdensomspændende samfund af kritne......Den kærlighed de viser er enestående i en verden der bliver mere og mere selviske. de er Jehovas Vidner." bogen-- Jehovas Vidner--- forkynder af Guds Rige, s.711-712

Denne generalisering er ikke korrekt, det er almindeligt at sekter siger at er de mest kærlige  og jo mindre gruppen er, jo mere overbeviste er de i at være en del af en uerstatelig familie. Jesus fortalte at kærlighed skulle kendetegne hans følgere og alle kristne grupper gør krav på at følge budet, om kærlighed som motivation. Punkter som gør VTSs krav om kærlighed tvivlsomt er manglen på velgørenheds arbejde, deres syn på ikke-vidner og udstødelse.

Kun Jehovas Vidner er ikke en del af verden

"Hvem er det der ikke er en del af verden og ikke mere lære at føre krig? Det 20. århundredes historie giver os endnu engang svaret: Jehovas Vidner! " vagttårnet 1.april,1992,s.12

Jehovas videner er ikke den eneste religion der gør krav på ikke at være en del af verden eller de eneste som ikke deltager i krig. Lignede grupper gør samme krav som Vidnerne er Brødremenigheden, Mormoner, Guds kirke og Anabaptist samfund som Mennoniterne, Amish. Generelt nægter de at gøre tjeneste i hæren og undgår politisk indblanding, har derfor været udsat for forfølgelse af samme grund. Grupper som gør mest ud af at leve op til deres krav om ikke at være en del af verden, er dem som lever meget isoleret og anset som sekter.

Grundlaget for VTSs påstand om ikke at være en del af verden sker ved ikke at deltage i valg, gå i krig og begrænset samvær med ikke-vidner. Men VTS er dybt indvolveret i verden, den bruger skoler, hospitaler, kommercielle og juridiske system til fulde. I emnet Politikker(under opbygning), er VTS en NGO medlem som reglmæssig sender deligerede til internationale politiske konferencer og har udkæmper hundredvis af retsager i verdens juridiske systemer, ofte helt op i højeste ret.

Lignende grundløs, er VTS påstand om at de helt unik er tætest på de første kristne.

Der er en gruppe i dag man bør se nærmere på. Jehovas vidner efterligner de første kristne mere end nogen anden religiøs grupper" vågn op! jan, 2011,s.8

Kun Jehovas Vidner følger Bibelen 

" Faktum er, at dem som i sandhed har gjordt Bibelen til deres vejleder er en minoritet--- kun ca. 0,1 procent af verdens befolkning" --- Undersøg dagligt skrifterne 2012 (oversat fra engelsk)

Kun Jehovas Vidner forkynder

 En måde hvorpå vi især kan vise vore medmennesker kærlighed, er ved at forkynde for dem om Guds rige. Der findes kun én gruppe der udføre det arbejde som Jesus forudsagde ville blive udført.(Markus 13:10) Det er Jehovas Vidner." vagttårnet 1. juni,1994,s.18

 " Kender du andre der forkynder om Guds rige fra hus til hus" --Er Gud interesseret i os, s. 30

 Denne forstilling fejler på flere punkter, de færreste har problemer med at gennemskue det som en fejlagtig generalisering. Ikke kun er der grupper som 7. dags Adventister som banker på og spreder et lignene budskab, men grunden til at der er milliarder af kristne som forkynder på den ene eller anden måde, af nødvendigheden af at vokse. Emnet uddybes i emnet Forkyndelsen (under opbygning).

 Denne forestilling ser ud til også at have underliggende formål. Som i de billeder på jw.org , der præsentere fakta om Irland. Med statestik om befolknings antallet, menigheder og antal Jehovas VIdner iforhold til befolkningen. Istedet for at oplyse antallet af Jehovas Vidner bruger de termen ´Jehovas Vidner der underviser i Bibelen´ indikere selvcentreret at kun Jehovas Vidner underviser i Bibelen og medlemmer i andre kristne grupper ikke underviser i Bibelen.

kilde: jw.org

kilde: jw.org

Kun Jehovas Vidner har en høj moral

Denne begærlige verden med dens pralende, materialistiske og selvhævdene livstil og dens nedværdigende moralnormer, vil forsvinde. "Men den der gør Guds vilje forblive for evigt" vagttårnet 15.dec. 1995,s.19

Nogle overlader endda sagen til slægtninge, som måske kræver en urimelig brudekøbesum. Og fordi forhandlingerne trækker ud, Fristes de unge mennesker måske til at begå utugt. Dette sker jævnligt blandt verdslige unge." vagttårnet 15. jan. 1989,s.22

Efter deres egen definition på hvad moralsk adfærd er, så er Jehovas Vidner generelt en gruppe med høj moral. Der strengt håndhæved gennem udstødelse af overtrædere, såfem det opdages. Men, Der er religiøse grupper med strengere regler for moral end Jehovas Vidner og må derfor betragtes som at have en endnu højere moral end Jehovas Vidner.

Andre har intet håb når en kær person dør

Holdningen hos VTS er at de ikke sørger så meget som andre, for de som de eneste har det sande håb. 

" Alle Jehovas Vidner ønsker at leve og prædike, så længe der er Jehovas vilje, men de er ikke bange for døden. Når deres kære dør, sørger de ikke som andre. De lader sig ikke overvælde af sorg. De anser ganske rigtigt døden for en fjende, men de bevare deres kærlighed og hengivenhed inden for de naturlige grænser og lader ikke sorgen slå dem ud af deres retskaffenheds kurs i tjenesten for Jehova. De står tværtimod endnu fastere, fordi de ved , at trofast tjeneste vil sikre dem en plads i den nye verden og såles atter give dem mulighed for et se deres kære i opstandelsen." vagttårnet 1.aug.1954,s.236

"Kistne sørger naturligvis også ved dødsfald, men der er en forskel. De har nøjagtig kundskab om de dødes tilstand og om opstandelsen" vagttårnet 15.okt.1994,s.32

Man skal ikke tro at Vidnerne ikke sørger mindre som følge af deres ´præcise´ forståelse af opstandelsen. Faktisk kan det modsatte være tilfældet, et håb om en øjeblikkelig himmelsk opstandelse er mere fortrøsningfuld end beskrivelse af en kær afdød som ikke-eksisterende, bare  et lig der venter på en ukendt fremtidig opstandelse. Mange religiøse mennesker tror at ved deres kæres død kommer direkte i himmelen og beskytter de levende.

 Præsteskabet er Ond

"I klar modsætning til kristenhedens præsteskab har Jehovas Vidner imodlertid konsekvent sat deres lid til Bibelen og ikke til udviklinglæren" vågn op! 8.april,1974,s.23

" Kristenhedens ´profeter´ og ´præster´ har nægtet at give agt. De vil ikke have deres hjorde foruroliget. Derfor giver de dem falske forsikringer som er i modstrid med Guds profetier" vagttårnet 1.nov. 1979,s.9

"Det er også en kendsgerning at kristenhedens gejslige har forkastet Guds messianske rige, hvis magt udøves af hans søn. Ligesom farisæerne har sat deres lid til jordiske regeringer og regenter." vagttårnet 1.maj. 1974,s.200

" Religionshistorien viser at præsteskabet ignorerede Bibelens advarsler og faldt som offer for kærligheden til penge" vagttårnet 15.sept. 1987,s27

Der er ingen tvivl om, at der er præster der har opført sig uanstændigt. Men det er ikke retfærdigt at generalisere alle præster over en kam.

                                                  Misbrug af Statistikker

Statistikker bliver let misforstået eller misbrugt til at fremme et bestemt synspunkt. Her præsenteres flere områder hvor det er sket. 

Uvalgte Observationer

(tælle hvad der ramte og ignorere det der ramte forbi)

VTS fremstiller vækst raten for forkyndere som et positivt bevis for Jehovas velsignelse. Men dykker man ned i VTS egne statistikker, ses en dramatisk nedgang i "væksten" over de sidste 20 år. I 2003 var vækst raten faldet til 2,2% (lidt over vækst raten for en befolkning på 2,1 %  for at have samme antal)og 1 ud af 3 døbte holdt op med at forkynde. VTS afleder opmærksomheden fra den faldene vækst rate ved kun at se de højeste optællinger og ignorere de laveste optællinger.

Som det fremgår af oversigten på side 34-41, er der forsat fremgang i indsamlingen af symbolske får. Selv om væksten i nogle lande har været mindre end i tidligere år, har der i andre været en utrolig vækst. Rwanda rappotere en vækst på 61procent; Albanien 52 procent. Bosnien-Hercegovina, Letland. Litauen, Makedonien, Moldova og Rusland har alle haft en vækst på over 20 procent." Årbog fra 1997,s.4

" Esajas´ profeti om den sande tilbedelses vækst i dag har også fået sin opfyldelse her. Gud forudsagde gennem profeten: " Jeg, Jehova, vil fremskynde det når tiden er inde til det."(Es 60:22) De sidste ti år har vist at Jehovas tid er inde til en stor vækst i Østeuropa." rigets tjeneste. maj,2003,s6

Hvis Jehova øger væksten i vor tid, hvad fortæller det om Jehovas velsignelse i de lande hvor antallet af Jehovas Vidner falder. På den anden side er det almindeligt at der kommer udtalelser uden nogen statetistisk opbakning. 

  " Lykkeligt er det folk hvis Gud er Jehova!" siges der i Salme 144:15. Disse ord beskriver Jehovas Vidner som det lykkeligste folk på jorden" rigets tjeneste, feb. s.1

"Jehovas vidner, til trods for at de er overbeviste om, at verdens ende er nær, er mere nidkære for kristent arbejde, end gejstligheden og deres religiøse hjorde er. De er de største optimister på jorden i dag." vagttårnet 15.dec.1951,s.375

Hvor er beviserne der understøtter disse påstande; VTSs publikation har aldrig kommet med informationer der understøtter påstandene.

Små tal i Statistikker 

( De siger at 1 ud af 5 er kineser. Hvordan kan det passe? Jeg kender en masse mennesker, men ingen af dem er kineser)

I statistikker om små tal er almindeligt brugt i generelle samtaler og sker når en person føler, at deres observationer er statitistisk relevant. Typiske udtalelser kunne være:

* Verdslige mennesker mener at stoffer er acceptable, alle på min arbejdsplads gør det.

* Ingen i min menighed er blevet skilt, så Vidnerne har en lavere skilsmisse rate end verdslige mennesker.

Misforståelser af statistikker

(præsident Eisenhower udtrykte sin overraskelse og oprørthed, da han opdagede at det hele halve af alle amerikaneres intelligence var under gennemsnittet)

Et eksempel på misbrug af statistikker ses i en vågn op! artikel som påstår at skilsmisse raten hos vidnerne kun er 4,9% iforhold til de 50% der bliver skilt i befolkningen. 

" I nogle lande ender hvert andet eller tredje ægteskab med skilsmisse. Ovennævnte undersøgelse viste at kun 4,9% af de adspurte Jehovas Vidner var skilt eller separeret fra deres ægtefælle" vågn op! 8.sept.1997,s.11

Forklaret under emnet skilsmisse (under opbygning) overnævnte artikel er stærkt misvisende ved at samligne urelaterede statistikker. Skilsmisse raten hos Jehovas Vidner er ens med den generelle befolkning, efter som omkring 5% bliver skilt.

Påstanden om at der har været en kraftig forøgelse af jordskælv(under opbygning)siden 1914 er et emne hvor der bruges flere retoriske fælder, der understøtter påstanden, statistikker bliver præsenteret på en vildledene måde, til andre tider er det direkte løgn.

Forvirring omkring Årsag og Virkning

( en undersøgelse viser at der er flere homosexuelle blandt dem der har en universitets grad end blandt dem med en lavere uddannelse, så høje udannelser skaber flere homosexuelle)

Når man forsøger at forhindre Jehovas Vidners børn at tage en højere uddannelse, bruger VTS den samme forvirrende række af ræsonnementer.

 " Det er en kendt sag at universiteter og tilsvarende undervisningssteder er præget af udskejelser som stof- og alkoholmisbrug, umoralitet, snyderi, og grovkornede"indvielsesritualer", foruden meget andet." vagttårnet 1.okt.2005,s.28

Selvom den adfærd kan forekomme er det ikke uddannelsstedet, men ungdommen.

VTS gør brug af en lignede forvirring omkring årsag, når de påstår at masturbation ofte føre til homosexualitet. 

 " mindst femoghalvfems procent af drenge og unge mænd mellem tretten og femogtyve år gennemgår kortere eller længere periode med vanemæssig masturbation...........Masturbation er (ligesom homoseksuelle handlinger) en tilsidesættelse af den naturlige ordning. Det er én form for at vende sig fra "den naturlige omgang med kvinden" at ombytte "den naturlige omgang med den unaturlige." vagttårnet 1.jan.1974,s.16-18

" henseende at man gør sig klart at selvtilfredsstillelse eller masturbatiom ikke blot er et uskyldigt tidsfordriv men snarere en praksis der kan føre til homoseksualitet.....På den måde at egenhændigt masturbation kan gøre det lettere og mere fristende for en at deltage i gensidigt masturbation, hvilket er en form for homoseksualitet." vagttårnet 15.nov.1970,s.525

Dette ræsonnement er tydeligt hullet eftersom at 95% af mænd masturbere, men kun 10% er homoseksuelle.

                                           Non Sequitur

 ( latin for ´det følger ikke´ at konklusionen eventuelle sandhed ikke har noget med præmisserne at gøre, eks. vor nation vil overleve fordi Gud er med os)

 VTS vækst viser Jehovas velsignelse

 " [Jehova] behandler sit folk som gruppe på en organisatorisk måde......væksten i organisationen og den åndelige fremgang der er synlig i dag, beviser sandheden i dette." vagttårnet 1. maj,1964,s285 (engelsk udgave og oversættelse)

" Væksten i vores trykkeri faciliteter siden 1920 er endnu en indikation af at Jehova velsigner sin organisation" vagttårnet 15. juli. 1964,s.447 (engelsk udgave og oversættelse)

"Mens Satans organisation smuldre hen har Jehovas organisation en fantastisk fremgang under hans beskyttelse og ledelse. Antallet af dem som symbolisere deres indvielse til Jehova ved vanddåben stiger stærkt år for år" vagttårnet 15.marts. 1972,s.136

Det følger ikke, at vækst indikere Guds velsignelse. Der er bogstaveligt talt millioner af firmaer som intet har med Gud at gøre der vokser. Der er også mange religiøse grupper som vokser. Så hvis vækst er beviset på Guds velsignelse , hvad fortæller den vækst Pinsebevægelsen har haft i de sidste 100 år? Hvad fortæller det faldene tal i antal af døbte vidner i løbet af det sidste årti ?

"Hellig ånden styrker os i at forkynde den gode nyhed. Hvad ellers kan forklare hvordan den gode nyhed er nået ud til hele jorden" Undersøg dagligt skrifterne 6.maj.2012(engelsk udgave og oversættelse) 

Forkyndelsen er ikke nået ud til hele jorden, millioner af mennesker har aldrig hørt om Jehovas Vidner og hvis det kun kan forklares med Hellig ånden, hvad med andre religioner som har en større vækst end Jehovas Vidner, såsom katolikkerne.

 Hednisk adfærd

VTSs afviser flere kristne doktriner, fordi at, de er efters VTSs mening af hedensk oprindelse.

 " Villigheden til kompromier tillod adgangen for hedenske doktriner, som også tillod ukristen umoralitet, mishandling, undertrykkelse m.m.........De undgik også sammenblandingen som skete for hundrede af år siden, som indførte helvedes flammer, den udødelige sjæl, treenigheden, billeder, korset og andre hedenske trosopfattelser ind i den kristne tilbedelse." vågn op! 22. aug. 1983,s.19 (engelsk udgave og oversat)

Vedrørende doktrinerne, påberåber VTS argumentet om hedenskab når de omtaler Helvedes flammer, sjælen, Treenigheden , korset. Selvom der er hedenske ligheder, betyder det ikke at doktrinerne blev accepteret for at tilfredsstille hedninge. Faktisk, har alle doktrinerne støtte i Bibelen og skriften er stadig grundlaget for disse doktriner, ikke hedenskab fra oldtiden.

Fra 1920´erne, startede Rutherford og senere Knorr med at forbyde Vidnerne i at deltage i mange almidelige handlinger og helligdage, med påstanden om at de var af hedensk oprindelse. Det inkludere flag hilsen, brug af korset, fødselsdag, Jul, Påske, kaste konfetti og skåle.

 Traditioner--"Det er interessant, at de fleste populære traditioner, der har overlevet til i dag er af religiøs oprindelse. Vi allerede set at verdslig religion har vendt sig fra Bibelens standart om den rene tilbedelse, det må ikke overraske os ved at opdage at mange af deres traditioner er grundlagt på hedeniske traditioner." bogen-- The truth that leads to eternal life (sandheden der føre til evigt liv) s. 140 (engelsk udgave, oversat)

Kirkelig hedenskab og lære--- "Til trods for denne klare vejledning indførte frafaldne kristne i det andet århundrede elementer fra den hedenske romersk religion. De forlod deres rene, bibelske ståsted og klædte sig i romersk hedenskab, smykkede sig med romerske titler og fyldte sig med græsk filosofi." bogen--Menneskets søgen efter Gud (sh),s.263

 Fødselsdage ---"Dog findes der ikke i Bibelen noget vidnesbyrd om at trofaste tilbedere af Jehova nogen sinde brugte at fejre fødselsdag, hvilket var en hedensk skik" bogen--Indsigt; bind 1 s. 659

Fødselsdags kage------ "Og hvordan med fødselsdagskagen? Den ser ud til at have forbindelse med den græske gudinde Artemis, hvis fødselsdag blev fejret med måneformede honningkager med lys i " bogen--Menneskets søgern efter Gud, s.70

Skåle --- " Men er det alt hvad der er at sige om det at ´skåle´ ? Hvorfor løfter man glasset eller drikkekrusene og klinker dem mod i hinanden? Efterligner man en ekker anden skik?...........Hvis en kristen vil ønske et af sine medmennesker Guds velsignelse, vil det være passende at gøre det gennem en oprigtig bøn til Gud, og ikke ved at følge hedensk traditioner som Jehova afskyr" vagttårnet 15.juni,1968,s.288

Bryllupstraditioner---" Da der nu er så mange traditioner knyttet til brylluper, burde den kristne så ikke helt afholde sig fra at følge dem? Ikke nødvendigvis.........I mange lande er det almindeligt at kaste ris efter brudeparret. Hvad er idéen med denne skik? " Nogle folkeslag tror at ris er føde man kaster ud til de onde ånder for at holde dem væk fra bruden og brudgommen. Andre siger at ris sikre frugtbarheden" vagttårnet 15.maj,1969,s.234 

Overstående citater er ulogiske argumenter, da næster ethvert objekt, tradition eller filosofi kan føres tilbage til hedensk oprindelse eller brug. Selv VTS eget logo har hedensk oprindelse. Derfor har VTS intet andet valg end at være inkonsekvent i valget af at forbyde hedenske traditioner. Eks. den hedenske tradition at bære en vielsesring er tilladt.

 " Kristne tillægger ikke vielsesringen nogen symbolsk betydning" vagttårnet 15. maj, 1969,s.234

VTS giver her følgende kloge men modsigende råd, når de tillader den hedenske tradition piñata.

" Hvis man som kristen overvejer om man skal have en piñata ved en sammenkomst, bør man tænke over hvordan det vil berøre andres samvittighed. (1. kor. 10:31-33) Det må man oveveje, er ikke hvilken betydning piñataen havde for hundreder af år siden, men hvordan den i dag bliver betragtet der hvor man bor. Dervil forståeligt nok være forskellige meninger fra sted til sted. Det vil derfor være klogt ikke at gøre det til at stridsspørgsmål" vågn op! 22.sept.2003, s. 24

Apostlen Paulus´ ord identifisere at VTS fordømmelse af traditioner er unødvendig form for dømme metalitet.

 Kol.2:16-17 " Derfor skal I ikke lade nogen dømme jer for det I spiser eller drikker, eller med hensyn til om I overholder højtider, nymånefester eller sabbatter. Alle de ting er kun en skygge af det der skal komme – virkeligheden er knyttet til Kristus."

    Post hoc, ergo propter hoc - Efter begivenheden, altså som følge af den

(eks Før kvinder fik stemmeret , var der ingen atom våben)

"Da vi udføre dette arbejde undr engelnes ledelse, har vi fundet mange som hungre og tørster efter sandheden.(åb. 14:6) Folk der er blevet besøgt, har fortalt at der kom et Jehovas Vidne til døren netop som de havde bedt om hjælp." rigets tjeneste nov.2001,s.8

" Alene og subsistensløs overvejdes han at begå selvmord. I en bøn til Gud sagde han:" Hvis du virkelig er til, så hjælp mig!" Allerede den næste dag fik han besøg af Jehovas Vidner" vagttårnet 1.jan.2001,s.6

Det at møde et vidne efter en bøn, er ikke et bevis på Guds velsignelse af to grunde.

Del siden