Er det kun Jehovas Vidner som bliver Frelst?

VTS lære at kun Jehovas Vidner vil overlever Harmagedon. Grunden er at , kun Jehovas Vidner har Guds godkendelse, da de er den eneste gruppe som tilbeder den eneste sande Gud, Jehova.

"Kun Jehovas Vidner, den forenede organisation af den salvede rest og ’den store skare’ under den øverste Organisators beskyttelse, har et bibelsk begrundet håb om at komme til at overleve den forestående afslutning på denne dømte tingenes ordning som beherskes af Satan Djævelen" vagttårnet 1.sept.1989,s.19

", i betragtning af hvor nær Guds domsdag er i vor tid, bør hele verden ’være stille for den suveræne Herre Jehova’ og høre hvad han siger gennem den „lille hjord“ af Jesu salvede disciple og deres medarbejdere, de „andre får“. (Lukas 12:32; Johannes 10:16) Enhver som ikke vil lytte, og som dermed sætter sig op imod Guds riges styre, vil blive tilintetgjort." vagttårnet 15.feb.2001,s.14

Under dette emne er opdelt i følgende afsnit:

 * Historisk udvikling, der viser hvornår VTS introducerede læren.

 * VTSs citater om at kun Jehovas Vidner overlever Harmagedon

 * Hvorfor denne lære er uretfærdig og ulogisk

En konstant strøm af let skjulte forestillinger og VTS citater indikere, at frelse ved Harmagedon, er afhængigt af at være et aktivt Jehovas Vidne og medlem af VTS organisation.

Lyt til Gud og få evigt liv s. 21 kilde:jw.org

Lyt til Gud og få evigt liv s. 21 kilde:jw.org

"Faktisk gengiver Jesus også Jehovas stemme for os når han leder menigheden gennem „den trofaste og kloge træl“. (Matt. 24:45) Denne ledelse og vejledning må vi tage alvorligt, for vores evige liv afhænger af at vi er lydige" vagttårnet studieudgaven 15. aug. 2014,s.21

"Mens den ’gamle verden’ som forsvandt i Vandfloden, nærmede sig sin afslutning, var Noa en trofast „forkynder af retfærdighed“. (2 Peter 2:5) I disse sidste dage for den nuværende tingenes ordning gør Jehovas folk hans retfærdige normer kendt og forkynder den gode nyhed om at det er muligt at overleve til liv i den nye verden. (2 Peter 3:9-13) Ligesom Noa og hans gudfrygtige familie overlevede ved at opholde sig i arken, er betingelsen for at overleve i dag at man har tro og et loyalt tilhørsforhold til den jordiske del af Jehovas universelle organisation. " vagttårnet 15.maj.2006,s.22

" Er det indbildsk af Jehovas Vidner at pege på at de alene har Guds godkendelse? Nej, lige så lidt som det var indbildsk af israelitterne i Ægypten at hævde at Gud var med dem og ikke med ægypterne, eller af de kristne i det første århundrede at påstå at det var dem der havde Guds godkendelse, og ikke tilhængerne af jødedommen" vagttårnet 1.juni.2001,s.16

"  På samme måde benytter Jehova i dag kun én organisation som et redskab til at udføre sin vilje. For at opnå evigt liv i det jordiske paradis må vi finde ud af hvilken organisation det drejer sig om, og tjene Gud som en del af den." vagttårnet 1.maj.1983,s.21

VTS går endog så langt som til at sige, at miliarder af mennesker står til at blive udslettet.

" Der er milliarder af mennesker der ikke kender Jehova. Mange af dem giver sig i deres uvidenhed af med noget Guds ord fordømmer som ugudeligt. Hvis de fortsætter hermed vil de være blandt dem der går til grunde i den store trængsel " vagttårnet 1.okt.1993,s.19

De milliarder af mennesker som bliver dræbt i Harmagedon, mister et hvert håb om genopstandelse, de bliver dømt til evig udslettelse.

" udslettelsen af de grove syndere i disse byer var evig, ligesom udslettelsen af de onde ved afslutningen af den nuværende tingenes ordning vil være det." vagttårnet 15.april,1990,s.20

Rigets tjeneste 3.marts,1968,s.4

Rigets tjeneste 3.marts,1968,s.4

Det er ikke ofte, at VTS kommer med så voldsomme udtalelser; almindeligvis er det udslettelsen af ikke-vidner som bliver fremsat, med utvivlsom reglmæssighed, men det sker kun med kraftigt nedtonede eller ned dramatiserede ordvalg. De efterfølgende citater viser de absurde påstande om at Bibelen ikke er tilstrækkelig til frelse, ej heller troen på Jesu genløsningoffer eller et moralsk rigtigt liv.Kun det at underkaste sig Jehovas organisation.... Vagttårnsselskabet.... kan frelse ens liv. Alle kristne er anset for at være medlemmer af kristendommen og derfor dømt til udslettelse.

                                  Vagttårnetsselskabets udvikling af Frelse

Forstil dig et øjeblik, at VTS ikke er den sande tro. Som et Jehovas Vidne, mener du det er retfærdigt, hvis Gud tilintet gjorde dig, fordi omstændighederne havde gjordt, at du var i den forkerte religion?

Ville en kærlig Gud planlægge og dømme miliarder af mennesker til en voldelig og evig udslettelse? En Gud som er villig til at dræbe mere end 7 milliarder mennesker er bestemt ikke den Gud Russell beskrev, da han startede Bibel studenterne. Russell forlod Presbyterianerne fordi han kunne acceptere uretfærdigheden i at Gud ville udslette størstedelen af menneskeheden. 

 " Vi ræsonnerede at, hvis Kristi´ tilkomst er for at gøre ende på trængslen og bringe uigenkaldelig ødelæggelse på nioghalvfems ud af hundrede af menneskeheden, kunne dette ikke betragtets som ønskeligt, ej heller vil vi kunne bede med en rette ånd, "Kom Herre Jesus, Kom hurtigt"" SUPPLEMENT TO Zion's Watch Tower, And "Herald of Christ's Presence." July 1, 1879

På sammemåde kunne Russell heller ikke acceptere, at kun Adventister blev frelst.

" Russell skrev: „Vi følte os meget bedrøvede over Adventisternes Vildfarelse; thi de ventede Kristus i Kødet og lærte, at Verden og alle i den, undtagen Adventisterne, skulde opbrændes.“ --Jehovas vidner--forkynder af Guds rige,s.45

Under Russell, lærtes det i VTS at uanset hvilken religion man tilhørte, ville de fleste mennesker overleve Harmagedon. Hans forståelse af fremtidens trængsel, var at hovedparten af menneskeheden ville overleve  Harmagedon og over en tusindårig periode blive oplært, for så at blive dømt. Opstandelsen var for alle som var døde, Adam inkluderet. Men den religion Russell grundlage påstår i dag, at mere end " nioghalvfems ud af hundrede vil blive udslettet" Globalt vil det sige at kun ét Jehovas Vidne for hver 1000, vil overleve. Det betyder med den nuværende VTS forståelse/lære vil ikke endgang 99 ud af 100 vil blive ødelagte, men at Jehova vil for evigt udslette 99.9 ud af 100 personer.

Det var under Rutherfords ledelse, at denne folkemords doktrin blev udviklet, med læren om " uigenkaldelig ødelæggelse" og "doms periode" blev præsenteret, ting som Russell prøvede at undgå. I vagttårnet 1923,s.310-311, siges der at præsteskabet ikke ville blive frelst. I vagttårnet 1930,s.275-281  introducerede Rutherford, at folk som var uenig med ham, er frafaldne som også stod i kø til evig udslettelse. Vagttårnet 1939,s.170 siges der at dem fra før doms perioden, såsom Sodoma og Gomorra ikke ville blive genoprejst, ej heller Adam og Eva, Salomon eller Farisæerne.

Senere ledere forsøgte ikke at nedtone den hårde linje lagt af Rutherford, Under lederskab af VTSs 3. præsident Nathan Knorr, blev det publiceret at 99.9% ville dø i Harmagedon, denne holdning er langt fra Russells ideologi, som var kritisk overfor de elitære og manipulative formodninger, som kom fra religiøse ledere.

 "Jehovas side være alle dem der helt har indviet sig til ham og som trofast følger Jesus Kristus; sammenlignet med jordens milliarder er disse i sandhed kun få...............Hele den øvrige del af menneskeheden, mere end 99,9 procent, vil være at finde på Satans side" vagttårnet 1.marts,1959,s.101

Jehovas Vidner bliver stadig fortalt, at hvis de vælger at forlade organisationen vil de blive evigt udslettet.

 ".....vi forlod Jehovas organisation. Hvor ville det være trist hvis vi mistede håbet om evigt liv i den nye verden, for slet ikke at tale om det privilegium det er at gøre Guds vilje. " vagttårnet studieudgaven, juni, 2016,s.26-27

Det forventes at Vidnerne glæder sig, ved ødelæggelsen af menneskeheden i Harmagedon. 

 " ) I den nærmeste fremtid vil vor generation opleve den forudsagte „store trængsel“, der vil gøre ende på den nuværende onde ordning. (Matt. 24:21) Til den tid vil ingen af Jehovas trofaste tjenere, som vil være de eneste overlevende, sørge over ødelæggelsen af de onde. Tværtimod vil de glæde sig, ligesom Moses og hans folk glædede sig over at Farao og hans hær blev udslettet " vagttårnet 1.sept.1977,s.402

 I 1986, blev enhver som ikke var enig i at Gud ville udslette millioner eller rettere milliarder af mennesker stemplet som modstander.

" ? Hvis én udtrykker tvivl med hensyn til om vi lever i „de sidste dage“ for denne ordning, eller måske er inde på den tanke at Gud er så barmhjertig at han bestemt ikke vil lade mange millioner mennesker dø i ’den store trængsel’, så er vedkommende allerede i sit hjerte indstillet på at lytte til denne kritik." vagttårnet 15.marts, 1986, s.19

VTS mener at det er nødvendigt, at gøre klart at mange ikke vil vende sig til organisationen,  når den store trængsel begynder.

VTS forudsiger at milliarder vil dø i Harmagedon. Lagt side om side, vil ligene nå til månen 7 gange ....og tallet stiger

VTS forudsiger at milliarder vil dø i Harmagedon. Lagt side om side, vil ligene nå til månen 7 gange ....og tallet stiger

"Enhver som ønsker at overleve og få adgang til Guds retfærdige nye orden, må komme i et ret forhold til Jehova og hans jordiske organisation nu ......Hvorfor er det så vigtigt at man begynder at tilbede Jehova nu? Kan et oprigtigt menneske ikke vente indtil det ser fuldbyrdelsen af Jehovas dom begynde, og så hurtigt stille sig på Jehovas side? Det lyder måske tiltalende, men vil der i så fald være tid nok til at opbygge det rette forhold til Jehova? Det bibelske svar er nej " vagttårnet 15.april, 1982, s.15

". Artiklen i udgaven for 15. august 1996 lod derfor spørgsmålet stå åbent med den generelle bemærkning: „Det ’kød’ der er flygtet ved at stille sig på Jehovas side, vil også blive frelst i den sidste del af trængselen.“ Med hensyn til om der vil være nogle nye som lærer sandheden at kende og stiller sig på Guds side efter at den store trængsel er begyndt, kan vi hæfte os ved Jesu ord i Mattæus 24:29-31. Efter at den store trængsel er brudt løs, vil Menneskesønnens tegn vise sig. Jesus sagde at alle jordens stammer skulle slå sig selv af sorg. Han nævnte intet om at folk ville benytte lejligheden til at vågne op, ændre sind, stille sig på Guds side og blive sande disciple. På samme måde i lignelsen om fårene og gederne. Her kommer Menneskesønnen og skiller ved en dom folk på grundlag af hvad de indtil da har gjort eller ikke gjort. Jesus sagde intet om at folk som længe havde vist egenskaber der er karakteristiske for symbolske geder, pludselig ville vende om og blive som får. Han kommer for at dømme på grundlag af hvad folk allerede har vist sig at være. — Mattæus 25:31-46." vagttårnet 15.feb. 1997, s.29

Som en del af VTS indoktrination, er at børn bliver udsat for meget grafiske billeder af myrderierne som børnene blive ledt til at tro Gud snart vil udsætte menneskeheden for. Disse billeder forekommer også i bøger specielt skrevet og udgivet til børn af Jehovas Vidner. Billederne nedenfor er er af mennesker som løber fra pile, sendt af Jesus, deres ansigter er fulde af skræk og rædsel, fra side 245 i børnebogen --Lyt til den store Lære

Læg mærke til de følgende to citater i måden hvorpå Vidnerne er instrueret i at forholde sig til spørgsmålet " Tror Jehovas Vidner at de er de eneste der bliver frelst?" Direkte at sige at det kun er Jehovas Vidner skal udgås. Så det anbefales at sige NEJ; Selvom forklaringen som vises tydeligt at svaret er ja. Når man har læst hele paragrafen står det klart at det er det som er ment.

 " Tror Jehovas Vidner at de er de eneste der bliver frelst? Nej. Millioner som har levet op gennem historien, og som ikke var Jehovas Vidner, vil komme tilbage i en opstandelse og få mulighed for at leve. Mange nulevende mennesker kan også nå at stille sig på sandhedens og retfærdighedens side før ’den store trængsel’ og på den måde opnå frelse. " Jehovas Vidner (jt) 2001,s.29

" Tror Jehovas vidner at de er de eneste der vil blive frelst? Så Jehovas vidner tror at mange som ikke nu er Jehovas vidner, vil blive frelst. Men med hensyn til den kommende ’store trængsel’ og muligheden for at komme frelst gennem den, viser Bibelen at mennesker nu må vende sig til Gud og tage standpunkt på hans side hvis de ønsker hans beskyttelse. Jesus sagde: „Thi ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme. . . . de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort — sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme.“ (Matt. 24:21, 37-39) Noa og hans familie blev ført frelst gennem vandfloden fordi de tjente Jehova Gud. Alle andre blev tilintetgjort. Jesus sagde at det samme ville ske i den kommende ’store trængsel’." vagttårnet 15.okt. 1970,s.475

Det skal påpeges at nogle Jehovas Vidner har den private holdning, at frelse ikke kun er for Jehovas Vidner. Andre igen overbeviser eller beroligere deres samvittighed og retfærdsfølelse ved at sige til sig selv, at mange vi komme til Guds organisation inden den store trængsel. De følgende citater viser at VTS ikke støtter synspunkterne, men kun at deres egne medlemer vil blive frelst.

                                              Citater og VTS ræsonnement

Medlemskab af Jehovas Organisation

Den første betingelse er at man er medlem af Jehovas Organisation. For at kunne identificere hvilken organisation det er , gør følgende citater det klart at selskabet som udgiver vagttårns litteratur er "Jehovas Organisation"

 " i Jehovas organisation er det ikke nødvendigt at bruge en masse tid og energi på forskning, for der findes brødre i organisationen som netop har fået tildelt denne opgave for at kunne hjælpe dem der ikke har så megen tid til dette, og disse brødre tilvejebringer det opbyggende læsestof der findes i Vagttårnet og andre af Selskabets publikationer. " vagttårnet 1.sept. 1967,s.397

Tilbedelse af "Jehova" og medlemskab af Jehovas organisation-- Vagttårnsselskabet - er  præsenteret som afgørende for frelse.

" . Og det vil heller ikke være klogt af os at gå og ruge over andres fejltrin. Hvis vi gjorde det, kunne det føre til at vi mistede glæden ved at være en del af Guds folk. Det kunne endda gå så galt at vores tro blev svag og vi forlod Jehovas organisation. Hvor ville det være trist hvis vi mistede håbet om evigt liv i den nye verden, for slet ikke at tale om det privilegium det er at gøre Guds vilje. " vagttårnet studieudgaven juni, 2016, s.26-27

"På det tidspunkt vil de livreddende anvisninger vi får fra Jehovas organisation, måske ikke virke logiske set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi må alle være klar til at adlyde de instruktioner vi får, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej " vagttårnet studieudgave 15. nov. 2013,s.20

". Hvis vi holder op med aktivt at støtte Jehova og det arbejde han ønsker udført, begynder vi at følge Satan. Der findes intet mellemstandpunkt " vagttårnet studieudgaven 15.juli, 2011,s.

"Men den eneste organisation der vil overleve afslutningen på denne onde tingenes ordning, er den som Jehovas tjenere allerede tilhører. " vagttårnet studieudgaven 15.dec. 2007, s.14

". Men hvis vi vil trække os tilbage fra Jehovas organisation bør vi huske at der ikke er nogen andre steder vi kan opnå frelse og sand glæde" vagttårnet 15.sept.1993, s.22

"Led de interesserede til organisationen: Lige fra din første kontakt med en interesseret bør du henlede vedkommendes opmærksomhed på organisationen....... Alt det du ved, har du lært af den trælleskare der giver „mad i rette tid“, gennem organisationen. (Matt. 24:45-47) Eleven må lige fra begyndelsen vide at den sande tilbedelse omfatter mere end dig eller den lokale menighed; der findes et organiseret, teokratisk, verdensomspændende samfund som arbejder under Jehovas ledelse....På den måde lærer den nye at værdsætte organisationen og stole på det der kommer fra" den. " Rigets tjeneste April, 1993 ,tillæg 

"De må hjælpes til at forstå at det er nødvendigt at være en del af Jehovas organisation for at blive frelst. (Åb. 7:9, 10, 15) Derfor skal vi begynde at lede dem til organisationen lige så snart studiet er blevet oprettet. " Rigets tjeneste nov.1990, Led dem du studere med til Jehovas organisation

"Uanset hvor vi bor på jorden, tjener Guds ord til stadighed som en lygte for vor fod og et lys på vor sti med hensyn til vor adfærd og tro. (Salme 119:105) Men ved siden af dette har Jehova Gud tilvejebragt sin synlige organisation, sin „trofaste og kloge træl“, bestående af ånds-salvede kristne, for at hjælpe de kristne i alle lande til at forstå Bibelen rigtigt og at leve efter den i det daglige. Hvis ikke vi er i kontakt med denne meddelelseskanal som Gud benytter, kommer vi ikke fremad på livets vej, uanset hvor meget vi læser i Bibelen." vagttårnet 1.maj, 1982, s.18

"Medlemmerne af denne store skare er en del af den eneste virkelig forenede internationale organisation der findes på jorden i dag..... De råber ikke at deres frelse skyldes den hellige ånd, for de tjener ikke en treenig gud. I godt 200 lande og områder på jorden påkalder de enigt Jehovas navn idet de alle taler det samme rene sprog, sandhedens sprog. (Zefanias 3:9) De bekender offentligt at deres frelse kommer fra Jehova, frelsens Gud, gennem Jesus Kristus, frelsens hovedformidler. — Salme 3:8; Hebræerne 2:10. 11 Den moderne teknologi har bidraget til at den store skares høje røst lyder endnu højere. Ingen anden religiøs gruppe på jorden har brug for at udgive bibelstudiemateriale på over 400 sprog, eftersom ingen anden gruppe er interesseret i at nå ud til alle jordens folkeslag med et enslydende budskab." Åbenbaringen- Det store klimaks er nær. s. 123 

For at blive betragtet som et Jehovas Vidne og en del af organisationen, kræves det at man rapportere for at blive anset som en aktiv forkynder.

 " Efterhånden som denne åndelige krig skred frem, kunne de der tjente sammen med Jehovas organisation nyde godt af det voksende lys over forståelsen af Bibelen, og deres antal voksede, så der i 1938 var 50.769 som afgav rapport om deres tjeneste for Riget i en international vidnesbyrdkampagne." vagttårnet 15.marts,1984, s. 10

En person bliver ikke anset som en del af organisationen hvis de kun kommer til mindehøjtid eller reglmæssigt deltager i møderne. At deltage i mindehøjtiden kvalificere ikke én som et aktivt Jehovas Vidne.

". På grund af det store antal tilstedeværende er det vigtigt at vi er særlig opmærksomme på nye såvel som andre der tid efter anden kommer til møderne. " rigets tjeneste,2006,s.1

Ved brug af meget specifikke statestikker, lader VTS ingen tvivl om at man kun bliver anset som et Jehovas Vidne, en del af Jehovas organisation og i rækken til frelse hvis man rapportere de timer man bruger i dør-til-dør til VTS og kommer reglmæssigt til møderene i rigssalen. Antallet af vidner på 7 mill. er basseret på 2007 statestikken for antallet af forkyndere. På sammemåde er de 69.000 rigssale er antallet af Jehovas Vidners rigssale i 1993.

" Og de der skal udgøre kernen af ’den nye jord’, et nyt jordisk samfund af retsindige mennesker, indsamles i disse sidste dage. De udgør allerede næsten syv millioner i omkring 100.000 menigheder i mindst 235 lande. Disse millioner har lært Jehovas rette og retfærdige veje at kende, og resultatet er at de verden over nyder en enhed som bygger på kristen kærlighed. Deres enhed er den stærkeste og mest bestandige i historien, og den overgår langt alt hvad Satans undersåtter nogen sinde vil kunne opleve " vagttårnet 15.aug. 2007, s.26

". I dag er det den verdensomspændende kristne menighed, „en sandhedens søjle og støtte“, der er Guds „hus“. (1 Tim. 3:15) Gennem denne kanal tilvejebringes alle frelsesforanstaltningerne. Derfor må ’alle nationerne strømme til den’ hvis de ønsker at få gavn af de lovede velsignelser under Guds riges styre. — Es. 2:2. 2 Dette „hus“ omfatter nu mere end 69.000 menigheder i 229 lande....... Det er vigtigt at mennesker ’kommer nær til Gud’ ved at komme nær til hans organisation" rigets tjeneste april, 1993,s.1

Børn

VTS mener at børnene skal også betale for forældrenes synder, det betyder at selv spædbørn vil blive dræbt i Harmagedon, hvis forældrene bliver anset som uværdig til frelse.

"Hvad sker der med de små børn i Harmagedon? Bibelen besvarer ikke dette spørgsmål direkte, og det bliver ikke os der skal dømme. Men Bibelen viser at Gud betragter små børn af sande kristne som „hellige“. (1 Kor. 7:14) Den viser også at når Gud tilintetgjorde de onde i tidligere tider, tilintetgjorde han også deres børnLad os ræsonnere ud fra Skrifterne, s. 138

"Børn påvirkes af deres forældres liv og adfærd, og forældre advares om, at deres misgerning hjemsøges på deres afkom til tredje og fjerde led. (2 Mosebog 20:5, 6) Det pålægges forældre at undervise deres børn om Guds vej, og hvis forældre nu i de sidste dage nægter eller undlader at give agt på den guddommelige befaling, bringer de undergang over sig selv og deres små børn i Harmagedon. (5 Mosebog 6:6, 7; Efeserne 6:4) Ifølge retfærdighedens principper kan Gud lade sådanne børn forblive i døden" vagttårnet 15.feb.1951,s.65-66

"Alt tyder på at denne tingenes ordning haster mod sit endelige og skæbnesvangre møde med retfærdighedens Gud i Harmagedon. Forældre og børn der ikke bærer ’mærket på deres pander’, det vil sige får en tilstrækkelig værdsættelse af Guds rettesnor for moral, vil uvægerlig blive udsat for lidelser. Forældre vil blive krævet til regnskab for deres børns opførsel, og børnene vil komme til at undgælde for deres forældres svigten. Profeten hørte den vejledning der blev givet til de himmelske skarprettere: „Vis ingen medynk eller skånsel! Oldinge og ynglinge, jomfruer, børn og kvinder skal I hugge ned og udrydde; . . . [jeg] gengælder dem deres færd.“ — Ez. 9:4-6, 10." vagttårnet 15.maj,1968,s.224

Brochuren-Evigt liv på jorden,s.28

Brochuren-Evigt liv på jorden,s.28

Forkyndelse 

I de forgående citater ses det at forkyndelse er en betingelse for at blive anset for at være et Jehovas Vidne. VTS er mere direkte endnu og lære at forkyndelse er et krav for frelse.

" Tolv gode grunde til at forkynde

  1.. Når vi forkynder, er vi med til at redde liv

  7. Vores egen frelse afhænger af at vi forkynder " 

 rigets tjeneste juni, 2012

 " At aflægge dette vidnesbyrd om Guds rige for alle nationer før enden kommer i Harmagedon, er noget der hører med til at være et Jehovas Vidne" Fra det tabte paradis til det genvundne Paradis, udgivet på dansk i 1960,s.248

Tilknyttet de 144.000

Frelse opnås kun igennem tilknytning til og at følge " den lille skare", den salvede rest af de 144.000", " de salvede", åndelige Israel", " den trofaste og kloge træl" og i disse dage det mest vigtige " det styrende råd" . Disse termer henviser kun til et lille antal af Jehovas Vidner som nyder af symbolerne (usyret brød og vin) ved det årlige mindehøjtid.

 " . Men profeten Daniel forudsagde om endens tid at “de der har indsigt”, det vil sige de salvede, vil ‘føre mange til retfærdighed’. (Læs Daniel 12:3). De salvede har gennem deres forkyndelses- og undervisningsarbejde lært millioner af “andre får” at følge Jehovas love. " vagttårnet studieudgave juli,2016,s.23

" . Han beskrev snarere den indstilling som de symbolske får har til hans brødre. Fårene omtales som “retfærdige” fordi de betragter de salvede som Kristi brødre og loyalt støtter dem her i de kritiske sidste dage..... Lige inden billedtalen om fårene og gederne fortalte han desuden lignelsen om talenterne. Som beskrevet i den foregående artikel understregede Jesus med den lignelse at de salvede, hans “brødre”, skulle være flittige i forkyndelsen. Ikke desto mindre står det lille antal salvede på jorden over for en kæmpe opgave – at forkynde for “alle nationerne” inden enden kommer! Lignelsen om fårene og gederne viser at de symbolske får vil hjælpe Kristi brødre" vagttårnet studieudgaven, 15.marts, 2015,s.27

"  De der tilhører den stadigt voksende store skare, har ikke selv det himmelske håb, men de betragter det som et privilegium at være knyttet til dem der har et sådant håb. De har sluttet sig til Guds Israel. Ved at gøre det er de kommet til at høre til dem som Jehova kalder „mit folk“. " vagttårnet studieudgaven, 15.marts,2010,s.28

" Denne trofaste træl er den kanal Jesus bruger til at forsyne sine sande disciple med mad her i endens tid. Det er afgørende for os at vi kan se hvem denne trofaste træl er. Vores åndelige sundhed og vores forhold til Gud afhænger af denne kanal." vagttårnet studieudgaven 15.juli,s.20

" ville være „en stor skare“ af alle nationer som ikke skulle dø, men have udsigt til at leve evigt på jorden. Hører du til denne skare?........ Den store skare støtter den lille skare som har et himmelsk håb, og som fører an i forkyndelsesarbejde" Tilbed Gud (wt) 2002,s.120, 121

" Men hvad må de gøre for at overleve den voldsomme ødelæggelse af Satans gamle verden og komme ind i den lovede nye verden under den større Josua, Jesus Kristus? (2 Peter 3:13) De må slutte op om kernen i Jehovas synlige organisation, den salvede rest " vagttårnet 1.sept.1989,s.15

"  I vor tid har Guds folks synlige menighed derfor også noget at gøre med denne frelsesforanstaltning. Ja, den indtager en betydningsfuld plads i denne foranstaltning. Hver menighed udgør en lille del af Guds folk. Vi kan ikke forblive uden for Guds folks organisation, adskilt fra den, hvis vi ønsker at eje Jehovas beskyttelse. Jehovas ånd og hans engle samvirker for at skabe enhed i tanke, mål og handling. Der er således en betydningsfuld forbindelse mellem Jehovas beskyttelse i den modbilledlige tilflugtsby og hans synlige menighed af åndelige israelitter, der ledes af den „tro og kloge træl“ vagttårnet 1.dec.1967,s.540-545

Dem som er i Babylon vil blive Udslettet

Alle andre religioner, inklusiv kristendom, er en del af Babylon den Store og vil ikke overleve og vil få del i hendes "plager"

 "Men Guds dom over Babylon den Store omfatter endnu mere. Dens endelige tilintetgørelse er nær. (Åbenbaringen 18:21) Med rette giver Bibelen alle mennesker denne advarsel: „Gå ud fra hende [Babylon den Store] . . . for at I ikke skal være delagtige med hende i hendes synder.“ (Åbenbaringen 18:4, 5) Hvordan kan man gå ud fra Babylon den Store? Der skal mere til end blot at afbryde enhver forbindelse med falsk religion. Babylon den Stores indflydelse kommer til udtryk i mange populære skikke og højtider, i denne verdens alt for eftergivende holdning til sex, i underholdning som har spiritistiske undertoner, og meget mere. Hvis vi skal holde os vågne, er det vigtigt at vi både i handling og af hele vort hjerte viser at vi har skilt os ud fra Babylon den Store " vagttårnet 1.okt. 2005, s.24

Jehova udsletter dog ikke nogen på må og få. Nogle vil blive frelst. „Du drog ud for at frelse dit folk, for at frelse din salvede,“ står der i Habakkuk 3:13. Ja, Jehova vil frelse sine trofaste salvede tjenere. Til den tid vil udslettelsen af Babylon den Store, den falske religions verdensimperium, være fuldført. I dag forsøger nationerne imidlertid at udslette den rene tilbedelse. Inden længe vil Jehovas tjenere blive angrebet af Gog fra Magogs styrke" vagttårnet 1.feb. 2000, s. 22  

"Den snævre dør ind til frelsen står åben for alle, men de „mange“ ønsker ikke at kæmpe for at komme ind gennem den. På hvilke måder kræver det energisk kamp at komme ind? Jo, man må først og fremmest tilegne sig nøjagtig kundskab om Bibelens sandheder, og man må lære Jehova Gud og Jesus Kristus at kende. (Johannes 17:3) Det betyder at man må bryde med de traditioner og skikke der følges inden for den falske religion, deriblandt kristenhedens trossamfund. Man må gøre Guds vilje i alt, ligesom Jesus gjorde da han levede her på jorden. (1 Peter 2:21) Som en indviet og døbt kristen må man også undgå den materialisme, umoralitet og urenhed der præger verden. " vagttårnet 15.jan.1986, s.12

" Gud vil uden tvivl snart eksekvere sin dom over den frafaldne kristenhed og den øvrige del af Satans verden." vagttårnet 1.feb.1985, s.26-27

" Vi må forstå at kristenheden er dømt, sammen med resten af Babylon den Store. Kristenheden har nægtet at angre sin religiøse utroskab eller umoralitet, sit venskab med denne verden. (Jak. 4:4) Den er som den øvrige ugudelige verden, selv efter at Jehovas kristne vidner uden omsvøb har forkyndt Guds kommende dom for den" vagttårnet 1.marts. 1976, s. 110

Åbenbaringen- Det store klimaks er nær, s.233

Åbenbaringen- Det store klimaks er nær, s.233

Gederene vil blive Udslettet

"Djævelen er ikke med Jesus, og de bukkeagtige mennesker der ikke gør noget for at hjælpe den regerende konge Jesus Kristus og således er imod ham, står derfor på Djævelens side. Der findes ikke noget neutralt standpunkt mens Kristus er nærværende." Guds tusindårsrige, s.286

" På samme måde i lignelsen om fårene og gederne. Her kommer Menneskesønnen og skiller ved en dom folk på grundlag af hvad de indtil da har gjort eller ikke gjort. Jesus sagde intet om at folk som længe havde vist egenskaber der er karakteristiske for symbolske geder, pludselig ville vende om og blive som får. Han kommer for at dømme på grundlag af hvad folk allerede har vist sig at være" vagttårnet 15.feb. 1997, s.29

Noas Ark repræsentere Organisationen

VTS lære at for lidt over 4000 år siden, var der en global vand flod, hvor vandet dækkede selv de højeste bjerge. Alle mennesker og dyr døde, undtagen dem som var i arken. Noas frelse i gennem arken symbolisere dåben somen del af Jehovas organisation og det at være en del af Jehovas organisation i dag er afgørende for overlevelsen, som arken var det for Noa på hans tid.

 " Regn ikke med at der er flere forskellige veje der kan føre til livet i Guds nye ordning. Der er kun én. Der var kun én ark der kom igennem vandfloden. Og der vil kun være én  organisation-- Guds synlige organisation-- der kommer igennem `den store trængsel´ som hastigt nærmer sig. Det er simpelt hen ikke sandt at alle religioner eller trosretninger fører til det samme mål....Du må høre til Jehovas organisation og gøre hans vilje for at opnå det evige livs belønning" Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden, s.255

" Og ligesom Noa overlevede Vandfloden, vil loyale døbte tjenere for Gud overleve når den onde verden bliver ødelagt.......Det er altså af stor betydning at man indvier sig til Gud og bliver døbt. Hvis man unødigt udskyder at blive døbt, sætter man faktisk sin mulighed for at opnå evigt liv på spil" vagttårnet studieudgave marts, 2018,s.4

"med denne ’ene dåb’. Ved dåben bliver de vidner for Jehova, de bliver hans ordinerede tjenere. — Efeserne 4:5; 2 Korinther 6:3, 4. 12 Denne dåb har stor frelsende værdi i Guds øjne. Efter at have nævnt at Noa byggede en ark hvori han selv og hans familie blev frelst igennem Vandfloden, skriver apostelen Peter for eksempel: „Det som svarer hertil, nemlig dåb (ikke fjernelse af kødets snavs, men en anmodning til Gud om en god samvittighed), frelser nu også jer gennem Jesu Kristi opstandelse."" Tilbed Gud, s. 115-116

"For at blive frelst måtte Noa og hans familie udvise tro. Dette betød at de måtte lade sig lede af Guds hellige ånd. Under den store trængsel vil det være lige så påkrævet at vi følger den hellige ånds ledelse og adlyder de instruktioner Jehova giver gennem sin organisation" vagttårnet 15.sept. 1991, s.17

Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden s.192

Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden s.192

Skulle man frygte at Noas vandflod beviser at største delen af menneskeheden vil dø i Harmagedon? som den forklares under emnet Noas Vandflod(under opbygning) har der aldrig været en vandflod. Det er bevist af flere forskellige grene af videnskaben. VTSs fortolkning af vandfloden er forkert og bruges til at skræme folk til at blive medlemmer af organisationen. Da apostlen Peter omtalte vandfloden som symbol på dåben, mente han ikke det som et Jehovas Vidne, men som en af Jesu følgere.

Ordet Jehova er Nødvendigt

Specifik tilbedelse af Jehova Gud og brug af ordet Jehova er afgørende for frelse.

 " , for at overleve enden må vi elske Jehova Gud og finde ud af hvilke handlinger og hvilken adfærd der glæder ham. (Zefanias 2:3) I stedet for at gøre som flertallet og ignorere de tydelige signaler der viser at vi lever på en vigtig tid, skal vi ‘altid have Jehovas dags nærværelse i tanke’. Jehovas Vidner kan vise dig ud fra Bibelen hvordan du kan overleve denne nært forestående dag. " vagttårnet 1.maj,2015,s.8

". I dag ligger lige så forfærdelige begivenheder forude når hele den nuværende verdensordning går til grunde ved Jehovas hånd. Men det er stadig muligt at undslippe.....“ (Joel 2:32) Jehovas vidner er meget taknemmelige for at de kender Jehovas navn, og de har fuldstændig tillid til at Jehova vil frelse dem når de påkalder ham." vagttårnet 1.maj.1998,s.19

Det kan virke fornuftigt når man læser NVT citater, men når man bliver klar over at ordret Jehova ikke forkommer i det Ny Testamente og er blevet fejlagtigt tilføjet i NVT, er ræsonnementet i sidste ende forkert.

Harmagedon

Harmagedon er beskrevet som Jehovas krig med menneskets verden, hvor milliarder af mennesker vil dø, med Jehovas Vidner som de eneste, som overlever.

vagttårnet offentlige udgave ,201711-1 ,s.16

vagttårnet offentlige udgave ,201711-1 ,s.16

I billedet fra vagttårnet 2017, ovenover bruges sætningen " En stor skare" som vil overleve Harmagedon. Den store skare hentyder kun til Jehovas Vidner. Tag for eksempel vagttårnet studieudgaven 2008, januar, i artiklen " Anset for værdige til at blive ledt til kilder med livets vand" Gøres det i detaljer klart at den store skare er dem som er en del eller medlem af Jehovas Vidners menighed.

I vagttårnet, 2012, februar. Der har artiklen " Sandheden om Harmagedon" udtaler på side 7, afsnit 3 at " Krigen ved Harmagedon vil betyde at millioner af menneskeliv bliver reddet" Men på side 6 siges der modstridene " Det angreb de vil foretage, fører til millioner af menneskers død"  Hvis milliner vil blive reddet, vil det så ikke være mest ærligt at VTS indrømmede at deres doktrin lære at milliarder, ikke millioner vil dø i Harmagedon?

I de mere modere artikler fremstilles dette doktrin i et mere positivt lys, ved at sige at millioner vil overleve, men ældre artikler diskutere åbenlyst, at resultatet af Harmagedon vil betyde at milliarder af mennesker vil dø.

you may survive Armageddon Into God´s New World,1955,s.342-342

" Ja, i dag da Harmagedon stirrer os i møde må vi gøre os klart at millioner, ja måske milliarder, af mennesker om kort tid vil møde et pludseligt og afgørende endeligt som definitivt vil bringe dem uden for vor kærligheds rækkevidde." vagttårnet 15.juli, 1965, s. 330-331

" For os i dag betyder det, at de, der lever i denne domstid, og som af en eller anden grund ikke tager standpunkt for Jehova og derfor dræbes af ham i Harmagedon, ikke vil blive bevaret i hans erindring og få en opstandelse. I Jeremias 25:33 vises det, at denne skare vil indbefatte største delen af de nulevende mennesker på jorden: „Jehovas slagne skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den anden; der skal ikke holdes klage over dem, og de skal ikke sankes og jordes; de skal blive til gødning på marken.“ vagttårnet 1. dec. 1951, s. 372

vagttårnet 15.feb.2014, s.7

vagttårnet 15.feb.2014, s.7

Hvis man overvejer at Jehovas Vidner som religion er mest kendt for at bruge frygten for Harmagedon, til at motivere sine medlemmer, bliver det ironisk vagttårnet 2012 starter med at sige " Ordet nævnes kun én gang i Bibelen, men i mange lande bruger nyhedsmedier og religiøse ledere der ofte......sandheden om Harmagedon kan befri dig for unødig frygt..." (vagttårnet 1.feb.2012, s. 3) Det er den samme udgave som forsætter med at udtale, at de eneste overlevere af Harmagedon vil være at tælle i millioner, som er en del af den verdensomspændene broderskab af Jehovas Vidner.

Skal mennesker leve i frygt for Harmagedon? Tænk over hvad dette horible doktrin bygger på. Harmagedon bliver kun nævnt én gang i Bibelen, i Åb. 16:16. I den åbenbaring er Harmagedon beskrevet som en krig på et bogstaveligt sted ved navn Megiddo. Den fantasifuldhed der skulle til for VTSs ledere var ennorm, eftersom de udvidede Harmagedon fra en lokal begivenhed til en global krig mellem Gud og menneskeheden, hvori milliarder af mennesker vil blive dræbt og jorden efterlades ødelagt tilbage til VTSs følgere. Denne lære har en lang vej fra VTS oprindelige lære som begyndte i 1874 som en periode af social oprør ( Zion´s Watch Tower 15. jan. 1892, s.23) Hvis man tænker over den store variation denne  religion har været istand til at beskrive dette ene skriftsted med, bør man ikke lægge nogen vægt eller betydning i den nuværende fortolkning.

                                          Er dette doktrin Retfærdig ?

Der er 12 klassiske verdens religioner, med over 34.000 trossamfund. Det er almindelig at religiøse ledere siger at frelse kun opnås ved at følge netop deres Gud. Ekstreme grupper går en tand videre og insistere på, at man skal være medlem af deres gruppe, for at opnå frelse. Men er der retfærdigt?

 Den religion man tilhører er i overvejende grad af hængig af hvor man er født. 

 " What religion a man shall have is a historical accident, quite as much as what language he shall speak." George Santayana 'Life of Reason' - Volume 'Reason in Religion' s.5 

""Isn't it a remarkable coincidence that almost everyone has the same religion as their parents? And it always just happens to be the right religion." — Richard Dawkins 

Hvis du er en af VTS følgere, forstil dig så et øjeblik at Jehovas Vidner ikke er den sande religion. Mener du så det er retfærdigt at Gud vil udslette dig, fordi du er i den forkerte religion? Eftersom VTS fraråder at man undersøger andre religioner, ville det så være retfærdigt hvis du om kort tid skulle dø, kun fordi du ikke havde fundet den rigtige religion?

Er teenage Jehovas Vidnet i Danmark som lytter til umoralsk "pop"musik mere retfærdig en Baptist missionæren i indonesien? Er den Nepalesiske munk, der er isoleret fra verden og Bibelen. Skulle han blive udslettet for at leve et liv i afholdenhed, som han er overbevist om er det rigtige og er blevet indoktrineret til at tro, at det er den eneste vej til at opnå enhed med Gud?

Når en religon lære den absolutte tro, giver det mening, ikke at tro på at denne sandhed er at tilbede falskhed. Enhver som ikke tilbeder Jehova tilbeder Satan og fortjener derfor udslettelse. Det vil kun være retfærdigt hvis denne sandhed var konstant og tilgængelig. Hvis sandheden er let at forstå og Gud tiltrækker sine får, ville der ikke være nogen undskyldning for ikke at følge den religion. Fejlen i dette ræsonnement er at der er ingen oragnisation som lære sandheden. Med sikkerhed er det ikke Jehovas Vidner som lære sandheden. I sin 140 årige historie har VTS ændret sine doktriner så gundllæggende og på alle måder at de på ingen måde har retten til at have en unik forståelse af sandheden. Det er ulogisk at Gud skulle have givet Russell så mange forkerte doktriner, som VTS senere har været nød til at forkaste som forkert.

På Biblens tid, viste Gud hvem han brugte, det var igennem kraftige tegn. Gud talte direkte til Abraham og udførte mirakler gennem Moses. Det første århundres kristne Var vidner til at Gud talte direkte, da Han anerkendte sin søn Jesus og så Jesus helbrede syge og oprejse de døde. Apostlene og andre kristne foresatte med at vise denne kraft fra Gud. Jehovas Vidner har aldrig vist denne evne eller kraftfulde tegn på nogen måder, der viser at VTS er den organisation som er udvalgt af Gud.

Problemet ved at påstå at frelse er afhængig af at tilhører en enkel, lille organisation beviser i virkeligheden at VTS ikke er tilgængelig for største delen af verdens befolkning. Det meste af verden har end ikke adgang til en Bibel.

Nedstående billede viser at end ikke halvdelen af verdens befolkning er kristen og i det store hele er muligheden for at kunne blive et Jehovas Vidne afhængigt af at man lever i et af de lande som er blevet erobret eller omvent til kristendommen i de sidste 2000 år.

Det at være et Vidne er hovedsaligt afhængigt af hvor man er født og milliarde af mennesker har aldrig hørt on Jehova eller Jesus. Lever man i følgende lande  Bangladesh, Cambodia, Kina, Indien, Mali, Nepal, Nigeria, Pakistan, Tailand og Tyrkiet er der omkring 3 millarder mennesker, tæt på halvdelen af jordens befolkning. VTS årsrapport fra 2006 viser at  tilsammen er der mindre end 40.000 Jehovas Vidner i de lande. Det er mindre en 1 til 70.000 personer. Disse lande har mange religioner  Islam, budister, hindu og etniske baggrund som Afrikaner, inder, asiat,europæer viser at ingen bestemt gruppe er genetisk betinget til at være "gede-lignenede" I Pakistan og Bangladesh ville stort set alle blive udslettet, ersom forholdet mellem "verdslige" og Jehovas Vidner er 1:1.000.000. I 2006 var der ikke et eneste Jehovas Vidne i Afghanistan. Er det retfærdigt, at mennesker som aldrig har hørt om Jehova skal udslettes i Harmagedon?

Forkynder rapporten for 2011, viser en liste over hvlike lande Vidnerne er forbudte under emnet " 30 andre lande" vist som rød, de lande udgør 16% af jorden landareal og er levested for 1.9 milliarder mennesker eller 27% af verdens befolkning. På trods af antallet af mennesker, var der kun 24,483 Jehovas Vidner i alle lande tilsammen, som er mindre end 1 til 77.000 personer.

Mennesker fra andre religioner ar ligeså dedikerede som Jehovas Vidner. "Kumbh Mela" er en hinduistisk pligrimsfærd, hvis mål er at bade i en hellig flod, som besøgs af 100 mill. mennesker i 2013. Hovedparten af disse mennesker har aldrig hørt om Jesus og nok intet om Jehovas Vidner.

Selv i kristne lande, vil det være ulogisk for Gud at udslette mennesker for ikke at forstå Bibelen på den måde, som VTS mener den skal forstås. Fordi hvis en person læser Bibelen uden hjælp fra VTS vil aldrig komme frem til den sandhed som VTS besidder.

" „Hvor var det vi oprindelig lærte om sandheden fra Bibelen? Ville vi have lært sandhedens vej at kende uden vejledning fra Guds organisation? Kan vi klare os uden vejledning fra denne organisation?“ Svaret er nej " vagttårnet 1.april,1983, s.22-23

På hvilket tidspunkt bliver det for vanvittigt når en religion mener at kun deres følgere fortjener frelse? Lyder det skørt eller indblisk når 11 følgere af Fru Marian Keech´ UFO sekt, The Seekers, troede at rumvæsner ville udslette alle andre bortset for dem selv?Eller hvad med VTS som antyder at Gud vil redde 8,5 milloner mennesker for at udslette over 7 milliarder mennesker? Ville det overhoved være logisk at tro, at en religion som katolisismen, men 1 milliard medlemmer, er den eneste godkendte religion, hvis det krævede at Gud udslettede over 6 milliarde mennesker? At tro det at Gud kun ville acceptere mennesker i en enkelt religion, uanset størrelsen, synes ikke at være retfærdigt.

Kun en lille procentdel af personer konvertere til en anden religion og det er ikke bestemt vej konvertiter vælger. Deres valg er ofte når de støder på en anden tro på det rigtige tidspunkt, som et tilfælde i tid og sted. En 2001 ARIS survey viser at 84% af Amerikanske voksne blive i den samme religion hele livet. Af de 16% som forlader, er hovedsagligt fra de store religioner. "nogle grupper som Mormoner og Jehovas Vidner ser ud til at tiltrække et stort antal af konvertiter, men også et næsten lige så stort antal frafaldne. 2001 ARIS survey side 24

Jehovas Vidner rapporterede over 2 milliarder timer i dør-til-dør i 2017, men medlemtallet er kun stiget med 100,000 hvoraf de fleste er født i religionen. At forandre en person væk fra den religion de er vokset op i, er ikke en let opgave.

Den 11.sept 2001, så folk med rædsel på hvordan de to tårne i New York faldt sammen, dræbte flere tusinde mennesker på grund af religiøse ideologier. Men hvis man sammenligner det med at Jehova vil udslette det meste at menneskeheden, hvor mange aldrig har set en Bibel. Hvis den meningsløse død hos få tusind mennesker krænker folks retfærdsfølelse, hvor meget værre ville det så ikke være ved en global nedslagtning beskrevet af VTS  og som med ivrighed ventes på af Jehovas Vidner.

Harmagedon vil resultere i at milliarder af mennesker bliver dømt til evig udslettelse, for at være "onde mennesker " som ikke tilbeder Jehova, men som igen vil føre til genoprejsningen af milliarder af "onde mennesker" som ikke tilbad Jehova. Størstedelen af begge grupper har aldrig hørt om Jehova, så hvad er helt nøjagtigt forskellen mellem de to grupper, som gør at den ene gruppe har mere ret til at leve end den anden? Der er ingen overbevisene grunde andet end en organisation som prøver at få sit medlemtal til at vokse.

Med en ulogisk indbliskhed, tror mange medlemmer af forskellige religioner, at de alene har den sande tro. Tror medlemmerne at de med held eller faldt over - eller født ind i -sandheden? Er de mere intelligente eller et mere opfattende sind? Er deres hjerte tilstand så god eller overlejen at Gud og hans engle ledte dem til den sande tro? Grunden til sådanne ræsonnementer ligger hos stolte religiøse ledere som udnytter godtroende og naive følgere; Følgere acceptere ligesåvel at der er mange veje til frelse hvis de bliver fortalt det, men de er også villige til at tro at lige netop deres tro er den eneste som giver frelse.

Jehovas Vidner er et klassisk eksempel på dette . Under Russell´ troede man at Gud ville lade de fleste overleve Harmagedon, men da Rutherford indførte at de fleste ville dø, accepterede de fleste følgere det synspunkt blindt og accepterede hvad Rutherford sagde. Jehovas Vidner forsætter med at følge denne fornærmende lære, fordi den primære bekymring hos mennesker er deres egen frelse.

Del siden