Navnet Jehovas Vidner

Af afgørende vigtighed for Jehovas Vidner er Esajas 43:10 som ses som deres navne attest.

 Esajas 43:10 " I er mine vidner,” erklærer Jehova,“ja, min tjener som jeg har udvalgt...."

  De fleste vidner tror at der altid har været grupper af vidner for Jehovas navn og derfor må det have være af stor vigtighed for Russell. Men i virkeligheden, lagde Russell mere vægt på Jesus end Jehova, hvor hans vigtigste lære var "soning" gennem Jesu løsesum og offer. 

Russell´ følgere blev omtalt som Bibelstudenter og han vedblev med, at være imod at være kendt som andet end én  følger af Kristus.

 " Det var et bevis på at Korinterne, som tog gruppens navn, havde aldrig virkeligt værsat enheden i Kristi legem; at de ikke virkeligt værsatte at Kristus er det eneste hoved, leder og standart; og hans navn er det eneste som hans følgere selv anerkendte og andres. Hvor spottere bruger navnet hånligt, er det ikke de troende som har fejl. Men de sande korsets loyale soldater, ville aldrig eje eller anerkende et sådant navn. Eksempler på navne af den oprindelse er Metodister og Baptister, som begge i begyndelsen bliv givet i hån, men derefter antaget som navnet af gruppen, det repræsentere sekter, fraktioner og deling af Kristi legem. Alle sande lærere er ikke kun sendt af Kristus men modtager instruktioner fra ham; og et hvert menneske som forsøger at lægger sit eget eller en andens navn på alt eller dele af kirken er imod, en modstander af den eneste og sande Herre og kirkens hoved. zion´s watch tower Okt. 1888,s.3 (oversat fra engelsk)

Dette indrømmes af Jehovas Vidner i bogen--- Jehovas Vidner-- forkynder af Guds Rige  at:

 " Men Esajas 43:10, 12 blev ikke detaljeret behandlet i Vagttårnet i de første 40 år det udkom." s.152

 Russell gav udtryk for at frelsen ar igennem Jesus, som er kerne budskabet i det NT. Det er bestemt ikke Jehova, eftersom navnet eller ordet ikke forekommer i det NT.

 " Den korrekte bibelske overbevisning er at det eneste navn som nogen kan blive frelst ved, er navnet Jesus : -- Tro er hans offer, og lydighed og hengivenhed til ham" zion´s watch tower 15. aug.1901,s.264 (oversat fra engelsk)

 Det er i 1926 at vigtigheden af ordet Jehova blev indført af Rutherford, det var først i 1931 at termen " Jehovas Vidner " blev taget i brug.

  " Især siden året 1926, har de gjordt den himmelske Fader af Kongen Jesus Kristus navn kendt, er gået så langt som til at omfavne navnet " Jehovas Vidner" i året 1931"-- Gods Kingdom of a Thousand Years Has Approached s.288 

Som er svar på den nye radikale kurs Rutherford havde taget med VTS, havde mange forladt organisationen og oprettet uafhængige Bibel Studenter grupper. I et forsøg på lægge afstand mellem sine egen følgere og den "onde trælleklasse" intruducerede Rutherford det særegne navn Jehovas Vidner. Navnet bliver præsenteret ved et stævne, som en resolution. Begivenheden beskrives i vagttårnet 15.sept.1931,s.278 og omtalt i detalje i artiklen "A New Name" 1. okt.s.291 samme år. begge er engelske udgaver af vagttårnet.

Rutherford brugte Esajas 62:2 som sin hoved reference.

  Esa. 62:2 " ..........Og du vil få et nyt navn,et navn som Jehova selv vælger."

Dette var et dårligt valg af et skrifsted, for blot 2 vers senere er navnet givet og det er ikke Jehova, men "Hustruen" (Hephzibah) 

 Esa.62:4 " ......Nej, du skal kaldes ‘Min elskede’,iog dit land skal hedde ‘Hustruen’,for Jehova elsker dig,........"

Den fejlagtige tankeslutning blev først rette flere år senere og Esa.43:10 blev fremhævet i stedet for.

 " Selv om de foreliggende vidnesbyrd taler for at det var Jehovas ledelse der førte frem til valget af navnet Jehovas Vidner, blev det senere påpeget i Vagttaarnet (1. marts 1945, s. 39; 15. november 1957, s. 387) og bogen „Nye Himle og En Ny Jord“ (s. 241-47) at dette navn ikke er det ’nye navn’ der er nævnt i Esajas 62:2; 65:15 og Åbenbaringen 2:17, skønt navnet harmonerer med det nye forhold der omtales i de to skriftsteder i Esajas’ Bog." ---Jehovas Vider--forkynder af Guds Rige s. 156,fodnote

VTS giver første pladsen til navnet Jehovas Videner på grundlag af Esa.43:10 på trods af den tydelige og overvældene vejledning at NT bl.a " ... I skal være vidner om mig ..." Apg.1:8 her menes Jesus Kristus

 Lukas 24:46-48 " og han sagde til dem: “Der står skrevet at Kristus skulle lide og opstå fra de døde på den tredje dag, 47 og i hans navn skulle det forkyndes blandt alle nationerne at angrende syndere kan få tilgivelse – det skulle begynde i Jerusalem. 48 I skal være vidner om de ting."

 Apg. 10:43 " Om ham vidner alle profeterne og siger at enhver som tror på ham, får sine synder tilgivet i hans navn.”" 

 Hebr. 12:1-2" Da vi altså er omgivet af sådan en stor sky af vidner..... mens vi holder vores blik fast rettet mod Jesus, der er Hovedformidleren af vores tro, ham der gør den fuldendt."

 Åb. 17:6...... Jesus’ vidners....."

Yderlige forsøg på at flytte fokus fra Jesus til Jehova blev gennemført i marts 1939, da The Watchtower and Herald of Christ´s Kingdom blev omdøbt The Watchtower Announcing Jehovah´s Kingdom 

Relateret til denne artikel ,VTS tilbedelse af Jesus helt op til 1954

Del siden