Korporlig afstraffelse af Børn

Da styrende Råds medlem, Geoffrey Jackson blev udspurt af The Royal Commission. Sagde Jackson at VTS ikke støttede korporlig afstraffelse; som er straf i form af at slå et barn. Denne ordveksling er overaskende, set i lyset af de nuværende udtalelser fra VTS som siger det modsatte.

 Mange som er vokset op som et Jehovas Vidne har likkert oplevet entet selv, se eller høre andre børn som er blevet ført til baglokalet i rigssalen til en endefuld. Nogle har sikket også oplevet at taleren, uder sin tale,afbrød den for at give sit barn en endefuld foran hele menigheden. 

VTS har altid opmundret til korporlig afstraffelse, udtalt at en endefuld er godt for barnet.

 " Ved at tugte et barn kan man redde dets liv. Guds ord siger: " skån ikke drengen for tugt. Hvis du slår ham med kæppen, undgår han døden. Du slår ham med kæppen, men hans sjæl udfrier du fra Sheol." Og: " Dårskab er knyttet til drengens hjerte; tugtens kæp vil fjerne den fra ham." (ordsp.23:13.14; 22:15) Hvis forældrene ønsker at det skal gå deres børn godt i livet, vil de ikke af svaghed eller ligegyldighed give dem fuldstændig frie tøjler. Af kærlighed vil de, på en fair og forstandig måde, gribe ind og tugte når det er nødvendigt." -- Hvordan man opnår et lykkeligt familieliv.1993,s.132

Denne opfattelse gælder stadigt, men følgende citater belyser hvordan VTS siden 1990´erne har ændret ordlyden og blevet mere forsigtige, efterhånden som lande verden over har indført love, der begrænser anvendelsen af fysisk afstraffelse. 

    Bibelens råd omkring Korporlig Afstraffelse

Ordsprogene13:24 er skriftstedet som Royal Commission referere til.

   Ordsp. 13:24 "Den der spare sin søn for straf, elsker ham ikke. Den der elsker sin søn, er opmærksom på at retlede ham"

 Fodnote i Ny Verdens Oversættelse (NVT) om ordet "kæp" forklare

 " skåner sin søn for kæppen"

 Ordsprogenes bog tilføger mere til emnet

 Ordsp. 29:15 " Disciplin og retledening giver visdom, men et barn der ikke får sat nogen grænser, vil få sin mor til at skamme sig"  fodnote: disciplin= straf/kæp

 Ordsp. 22:15 " Ufornuft er knyttet til en drengs hjerte, men en fast opdragelse vil fjerne den fra ham" fodnote: fast opdragelse= tugtens kæp

  Ordsp. 23:13,14 " Skån ikke en dreng for retledning. Hvis du opdrager ham konsekvent, skåner du ham for døden. Vær fast over for ham for at redde ham fra graven" fodnote: konsekvent/vær fast = slår ham med kæppen

Disse skriftsteder beskriver præcist korporlig afstraffelse, slå ham med kæppen "så han ikke skal dø" 

 Strong´s konkordance definere ordet "kæp/rod" (H7626shebet) rod,staff,club,tribe. At ordret kæp/rod er en bogstavelig kæp ses i 2. Moseb. 21:20:

 " Hvis en mand slår sin træl eller trælkvinde med en kæp[H7626] og trællen dør, skal det hævnes"

 I VTSs bog Insigt i skrifterne viser at VTSs skrive kommitte acceptere ordrets oprindelige mening, der inkludere en fysisk kæp.

 " Forældrenes myndighed "kæppen" bruges også som symbol på forældrenes myndighed over deres børn. Den nævnes hyppigt i Ordsprogenes Bog og bruges her som et symbol på alle de former tugten kan antage, deriblandt den korporlige afstraffelse. Det er forældrene der er ansvarlige over for Gud for at bruge kæppen til vejledning og opdragelse af barnet. Hvis forældrene svigter, vil det føre til ødelæggelse og død for barnet og være til skam for forældrene selv, foruden at have Guds mishag. (Ordsp. 10:1, 15:20, 17:25, 19:13)"Dårskab er knyttet til drengens hjerte; tugtens kæp vil fjerne den fra ham." "Skån ikke drengen for tugt. Hvis du slår ham med kæppen, undgår han døden. Du slår ham med kæppen, men hans sjæl udfrier du fra Sheol." (Ordsp. 22:15, 23:13,14) " Den der spare sin kæp hader sin søn, men den der elsker ham er efter ham med tugt."--- Ordsp.13:24, 19:18, 29:15; 1.Sa. 2:27-36 " ---Insigt i Skrifterne, s.103, bind 2

Der har været flere artikler, hvor VTS opmundre fysisk afstraffelse af børn.

 " Det vidner om sand kærlighed når forældrene gør alt hvad de kan for at lede deres børn ind på den rette vej, blandt andet ved hjælp af korporlig afstraffelse" vagttårnet 1.jan, 1974,s.10

" Børn er forskellige og har brug for forskellige former for tugt. Nogle børn "lader sig ikke tugte med ord alene". For dem kan den straf de af og til for at redde deres liv" Hemmligheden ved et lykkeligt familieliv, 1996,s,60

" Den tugt der nævnes her betyder ikke absolut legemlig afstraffelse, men til tider kan det være nødvendigt at tugte på den måde" vagttårnet 1.aug. 1979,s.4

" misbruger i denne "kæp" , og i risikere ikke alene at nedbryde børnenes selvtillid men også den tillid de nære til jer...........Men børn har behov for både "kæp og retledning"" vagttårnet 1.nov, 1986,s.7-8

 " Tugt kan indbefatte en afklapsning, men i mange tilfælde er der ikke behov for det" vagttårnet 1.okt. 1987,s.17

" Brug af  kæppen, som symbolisere myndighed, kan være ensbetydene med korporlig afstraffelse, men langtfra i alle tilfælde. Børn er forskellige, har forskellige unoder og skal derfor tugtes forskelligt. Nogle gange er det måske nok med en mild irettesettelse. Stædige børn skal måske behandles med en skrappere medicin." vågn op! 22.sept.1991,s. 7

Nyere Citater 

I en artikel i vagttårnet i 2014, omhandlene tugt undgår man versene fra Ordsprogene som bruges i relation med ordet kæp

   " Tugt er ikke bare et andet ord for straf. Det sigter primært til belæring, undervisning og retledning. Det forbindes aldrig med mishandling eller grusomhed." vagttårnet 1.juli 2014 

Eftersom artikler som vågn op! fra 1973, især instruere forældre i at slå deres børn, er udtalelserne siden 1990´ erne er fokus været på " tugtens kæp" mere ment myndighed og vejledning.

" Kæp og retledning giver visdom; men en dreng der er overladt til sig selv, gør sin moder skam(Ordsp.29:15)Nogle tager afstand fra ordet "kæp", fordi de forbinder ordet børnemishandling. Men det er ikke tanken. Det hebraiske ord for "kæp" henviser til den stav hyrder brugte til at føre deres får med, ikke til at angribe dem med. Kæppen står altså for vejledning" vågn op! 8.aug.1997,s.10

" Kæp og retledning giver visdom; men en dreng der er overladt til sig selv, gør sin moder skam," Ordet "kæp" sigter til forældrenes myndighed, der skal udøves på en kærlig måde så børnene ikke kommer på gale veje. At man gør brug af denne myndighed, indebære ikke på nogen måde at børnene mishandles. Forældre får dette råd: " i må ikke opirre jeres børn, for at de ikke skal blive mismodige" --Hvordan man får et godt liv,2001,s.5

Kæp bliver nu beskrevet som en hyrdes stav, brugt til at vejlede får. Men nu brugt som et billedlig forståelse og brugen af en fysisk kæp er visket over, en endefuld er endnu ikke udelukket. Passager som henviser til "kæp" leder stadig tanken hen på en fysisk afstraffelse.

" I denne sammenhæng står kæp for retledning eller kærlig opdragelse" vagttårnet 1. april, 2008,s.14

 " Hvad EKSPERTERNE  siger ........Hvad  BIBELEN siger ................

   ....Dr Benjamin Spock: Smæk lære børn at den største og stærkeste har magten til at få din vilje, uanset om han har ret eller ej.............Bibelen at der er andre måder at retlede på. Man kan ræsonnere og appellere til forstanden." vagttårnet 1. nov. 2006,s,5

 " En kæp er i Bibelen et symbol på myndighed. I Ordsprogene 13:24 hentyder til den til forældrenes myndighed, og i denne sammehæng hentyder den til det middel forældrene irettesætter med, uanset hvad der er tale om. I ét tilfælde kan en venlig irettesættelse af et barn være alt hvad der skal til for at korrigere en uacceptabel opførsel. Et andet barn har måske brug for en stærkere irettesættelse." vagttårnet 15.juli,2004,s.31

" Ordet "tugt" i Bibelen kan betyder opdragelse, oplæring, vejledning.(ordsp.4:1,2) Det har børn brug for; de hat det bedst når der sættes grænser for dem, og når de har klare retningelinjer at holde sig til. Bibelen forbinder en sådan tugt, eller vejledning, med kærlighed(Ordsp.3:11,12) Det bibelske udtryk "tugtens kæp" ("en tugtende stok", den danske autoriserede oversættelse) giver rum for misbrug--- hverken følelsesmæssig eller fysisk. (ordsp.22:15)Streng og hård tugt uden kærlighed er misbrug af forældremyndigheden og kan skade barnet følsesmæssig"  --- Kom nær til Jehova, 2002,s.101

"Men forældrenes myndighed, der i Bibelen omtales som "tugtens kæp" må aldrig tage form af mishandling" (Ordsp.22:15; 29:15) Bibelen siger advarende til forældre: " Irettesæt ikke hele tiden jeres børn, eller gør i dem fuldstændig modløse." (kol.3:21, Phillips)Den erkender også at fysisk afstraffelse normalt ikke er den bedste undervisningsmetode." --En bog for alle mennesker 1997,s.23

                                  Transkribt fra Royal Commission

Velvidene at VTS i de sidste årtier forsat indsinuerede at tugtens kæp inkluderede korporlig afstraffelse, Den Royale Commissions transkribt afslørende, eftersom Geoffrey Jackson (styrende Råd medlem) lyver omkring VTS lære angående korporlig afstraffelse.

Q. What's the "discipline of Jehovah"?

A. Your Honour, the original language, discipline, indicates a process of teaching, educating, making a disciple.

Q. Well, from that reference in Ephesians, your Bible takes us back to Proverbs chapter 13, verse 24?

A. Proverbs 13:24. Yes.

Q. And the exact quote is: Whoever holds back his rod hates his son. What does that mean?

A. So, your Honour, you will notice there is an asterisk there on the term "rod", and you see the footnote.

Q. Yes.

A. "Discipline or punishment". So in the application of this, the term "rod" is used as a symbol or a metaphor to indicate the authority to give some punishment. For example, in a modern‐day setting, my father could say to me I don't go to the movies because I had broken some of the rules of the home.

Q. So it's not about inflicting corporal punishment, then?

A. It absolutely is not about inflicting corporal punishment.

Q. It would have been when first written, wouldn't it?

A. How people applied it back then, at that time, of course is open to question.

Q. Well, what you are telling me, as I understand it, is that your religion, your church, is prepared to interpret the Bible having regard to contemporary social attitudes and standards; is that right?

A. Obviously, your Honour, we need to take that into consideration, but the primary responsibility we have is to think what does Jehovah God mean by this, and we look at other scriptures. One of the problems that many folk have when they read the Bible is they take one verse and they assume it means something out of context or not in reference to other Scriptures. So for our understanding, Jehovah has said that children should be raised in a loving environment. Jesus was raised in such an environment.

se hele transkribtet her: childabuseroyalcommission.gov.au (Viewed 27th Sep 2015)

Dette svar er ikke bare unvigende, det var en uærlig fremstilling af VTS syn på korporlig afstraffelse. Ironien i denne ordveksling er at Jackson forinden havde kritiseret Kommissionen for at være sekulær og derfor uegnet til at give en rigtig fortolkning af Bibelen.

 " A. Well, this is one of the difficulties we have when a secular Commission is trying to analyse a religious subject."  ( Dette er én af de problemer vi har, når en sekulær Kommission prøver at analysere et religiøst emne)

 Dog i denne menings udveksling omkring den oprindelige mening af ordet "kæp", forsøger Jackson at tillægge ordet en moderne, sekulær betydning af verset i Ordsp. 13:24. Efter at have kritiseret Kommissionen for at have taget skriftstedet ud af sammenhæng, hvilket er det samme Jackson gjorde i sit vidneudsagn omkring ordet "kæp".Spottelsen blev ikke overhørt af Kommissonen.

VTS står overfor det problem at Bibelen klart støtter korporlig afstraffelse af børn. Det gamle Testamente går så langt som til at sige at forældre skal være med til at stene deres børn til døde i visse situationer.

   5. Moseb.21:18-21 " Hvis en mand har en stædig og oprørsk søn der ikke adlyder sin far og mor, og de har forsøgt at irettesætte ham men han nægter at høre på dem, 19 skal hans far og mor tage fat i ham og føre ham hen til de ældste i byporten 20 og sige til byens ældste: ‘Vores søn er stædig og oprørsk, og han nægter at adlyde os. Han er en fråser og en dranker.’ 21 Så skal alle mændene i byen stene ham til døde. Sådan skal I fjerne det der er ondt, fra jeres midte, og hele Israel vil høre det og blive grebet af frygt."

 2. Moseb. 21:15,17 " Den der slår sin far eller sin mor, skal dø.........Enhver der forbander sin far eller sin mor, skal dø."

Under Kommissionen , kom dommer McClellan med vigtig pointe, at VTS vælger at justere fortolkninger i lyset af moderne standarter og spurte derfor hvorfor VTS så stædigt hold fast i to vidne reglen, når den har vist sig så skadelig for beskyttelsen af tusinder af Jehovas Vidne børn.

I lyset af citaterne præsenteret her, var Jackson ikke præcis i sin fremstilling af VTSs holdning. Grunden herfor skal nok ses i, at det er et forsøg på at undgå et retsligt efterspil. Men Kommissionen arbejdede, kom lovligheden i korporlig afstraffelse under fornyet eftersyn i Australien. Da det er lovligt at give en endefuld i hjemmet og overdreven magtanvendelse ses som overfald. At slå med en flad hånd er acceptabel, men brugen af en "kæp" ikke er. Korporlig afstraffelse er nu forbudt i mange lande. Sverige forbød korporlig afstraffelse i 1979. I Danmark blev revselsretten afskaffet i 1997. I 2015 var det 47 lande der forbød korporlig afstraffelse af børn. Corporal Punishment in the Home Viewed 6th Oct 2015.

                                                    Vold avler Vold 

VTS  hævder i den nedfor citeret, at stigning i børneforbrydelse er på grund af anbefaling fra myndigheder imod fysisk afstraffelse .

 "Verdslige autoriteter på børneopdragelsens område siger ofte: ’Nej, man bør aldrig slå barnet. Undgå at gøre barnet modløst ved at bruge sådanne strenge metoder til at ændre dets naturlige tilbøjeligheder.’ I en leder i New York Times for 5. april 1972 stod der: „’At spare riset og ødelægge barnet’ er en fejlagtig talemåde der fortsat nikkes anerkendende til af selvbestaltede forkæmpere for ’de gamle dyder’. Det er vanskeligt at fatte hvorfor tildeling af overlagt, smertefuld straf af en der er større og stærkere, skulle kunne indpode andet end den mening at den stærke sejrer.“ Men er dette synspunkt korrekt? Er det en fejltagelse at bruge korporlig afstraffelse i den hensigt at rette et barns forkerte handlemåde?

Gud er menneskets skaber. Der findes ingen højere autoritet. Hans ord udtaler sig meget klart angående dette spørgsmål. Det siger: „Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget.“ (Ordsp. 23:13, 14) Barnets liv står på spil. Hvis det får lov til at fortsætte med en uret handlemåde, vil det føre til ulykke for barnet og til sidst til døden, borte fra Guds gunst. Bibelen siger således: „Hvo riset sparer, hader sin søn, den, der elsker ham, tugter i tide.“ (Ordsp. 13:24) Det vidner om sand kærlighed når forældre gør alt hvad de kan for at lede deres børn ind på den rette vej, blandt andet ved hjælp af korporlig afstraffelse. Sådan gør Gud også. Bibelen siger: „Herren tugter den, han elsker, straffer hårdt [prygler eller pisker] hver søn, han har kær.“ — Hebr. 12:5, 6.

.......At verden har forkastet en sådan oplæring der indbefatter tugt, bærer en stor del af skylden for den enorme stigning i ungdomskriminaliteten, som har været årsag til forældres bekymring og græmmelse. — Ordsp. 29:15." vagttårnet 1.jan.1974,s.9-10

 VTS har fejlagtigt udtalt flere gange at børnelægen Dr. Spock fortrød sit synspunkt imod fysisk afstraffelse og beskyldte sig selv for stigningen i ungdomsforbrydelserne.

 " For eksempel kunne man den 22. januar 1974 læs i en amerikansk avis (Milwaukeebladet Journal): „Benjamin Spock, forfatteren til ’Bogen om barnet’, var mandag rede til at indrømme at han havde en del af skylden for at nogle af vor tids børn er så uregerlige." vågn op! 22.april.1976,s.6

" Dr. Benjamin Spock, der selv tidligere var en ivrig talsmand for den frie børneopdragelse, har dog senere indrømmet at han tog fejl." vågn op! 8.dec.1982,s.20

" I lighed med en anden forkæmper for uhæmmet selvudfoldelse, dr. Spock, har Nestius for sent opdaget at han har ført en generation på afveje" vagttårnet 15. aug.1982,s.7

" Dr. Benjamin Spock, der har skrevet Bogen om barnet har indrømmet at han bære en del af skylden for forældrenes manglende fasthed og for den ungdomskriminalitet der er blevet resultatet. Han placere skylden hos eksperterne--- "børnepsykiatere, psykologer, lærere, socialpædagoger og børnelæger som mig selv." vagttårnet 1.okt,1987,s.16

" Dr. Benjamin Spock var for en hel generation i vesten den første rådgiver inden for børneopdragelse. Siden indrømmede han at han hvade taget fejl! Det er meget klogere at have Gud som "vor bolig"" vagttårnet 1. marts,1993,s.32

Alle disse VTS kommentare er baseret på en fejl citering og Dr. Spock nægter at have udtalt det hvad VTS påstår. Dr. Spock trak ikke sine udtalelser tilbage omkring hans syn på tugt. Han fast holdt sit tidligere arbejde, at tugt skal være direkte og konsekvent, men afdæmpet i et kærligt miljø, der fremmer selv udtrykkelse. Idéen om at vise kærlighed i ens adfærd var et revolutionerende synspunkt, da hans bog blev udgivet i 1946 og er i dag stadig en god vejledning i børneopdragelse.

  " Dr. Spock fortæller at Dr. Peale, MrAgnew og andre kritiker har fordrejet det han har skrevet. " Jeg ville ikke opfordre til eftergivenhed, men istedet et mere afslappet forhold," Han observerede engang " en gang i mellem, ville nogen sige til mig, " Der er et helt forfærdeligt barn nede ad gaden, hvis mor fortæller alle at hun opdrager han er opdraget efter din bog. Men mine egne børn er opdraget strengt, til at være høflige og hensynsfulde. Jeg formoder at folk der læser min bog forstår det de vil." nytimes.com March 17, 1998

" Dr.Spock modsvarede dette, med at forsvare sin metode-- der er som han sagde, der bliver ikke talt for en øjeblikkelig tilfredsstillelse i min bog. Han havde givet udtryk for at forældre gav udtryk for deres kærlighed til deres barn og samtidigt give klar fast vejledning." ikke istedet for at give det." legacy.com 2013

Børn har brug for kærlig opmærksomhed fra deres forældre eller omsorgsperson, som er inklusiv uddannelse og opdragelse. En god opdragelse er der ikke kun én måde, det kræver at der er en velovervejet vejledning som kræver omtanke og forståelse for det enkelte barn. Opdragelse kan forenkles til 5 hoved punkter -- 5 Different Types of Child Discipline 26 Oct 2018. 

1. Positiv opdragelse---- ros og opmundring

 2. Venlig opdragelse--- retter adfærd

 3. Sætte grænser i opdragelsen---sætte klare begrænsninger og regler

 4. Adfærds ændringer--- ros og belønning af god adfærd, ignorere eller fremhæv de negative konsekvenser af dårlig adfærd

 5. Følelsesmæssig støtte--- lær børnene at forstå og sætte ord på følelser

Vold som en del af opdragelsen har ofte den modsatte virkning. Der er et væld af undersøgelser som viser at korporlig afstraffelse har den modsatte virkning på børn. Der er mere enighed om dette emne end de fleste andre inden for social videnskab. En analyse af den viden der er tilgænglig af Elizabeth Thompson Gershoff, PhD, undersøgelse af 88 studier som dækker over 68 år.

“Long considered an effective, and even necessary, means of socialising children, physical punishment has been revealed to be a predictor of a wide range of negative developmental outcomes. The extent of agreement in the research literature on this issue is unusual in the social sciences. Physical punishment is associated with increased child aggression, antisocial behaviour, lower intellectual achievement, poorer quality of parent–child relationships, mental health problems (such as depression), and diminished moral internalisation. The evidence about whether physical punishment results in short-term compliance is mixed, with some studies showing effectiveness in achieving this and others not. Short-term compliance can, however, be achieved as effectively without using physical punishment.

Physical or corporal punishment is the use of force to cause pain, but not injury, for the purpose of correction or control (Straus and Stewart 1999). Although researchers attempt to distinguish between physical punishment and abuse, this is very hard to do and there is no general agreement about the dividing line between physical punishment and physical abuse." The State of Research on the Effects of Physical Punishment Anne B. Smith msd.govt.nz Viewed 6th Oct 2015.

Nogle mennesker holder fast i den retoriske fælde, at det er nødvendigt at slå et barn for at lære dem respek; Et barn som ikke bliver slået bliver kriminel.

Det er den retoriske fælde/argument typer hvor man blander årsag og virkning . Eftergivende opdragelse kan lede til kriminalitet, ikke på grund af mangel på vold, men snare generel mangel på kærlig opmærksomhed og vejledning som kan gives på mange måder.

Folk mener generelt at det er uacceptabelt at en arbejdsgiver, på arbejdspladsen slår sine voksne ansatte, om det er med hånden eller et redskab, for at straffe overtrædelser. Det er uforståeligt at mange af de samme mennesker føler det er iorden at angribe små forsvarsløse mennesker på samme måde og kalde det opdragelse. Eksempel, en manager i en bank fik kritik fra hele verden for at slå de ansatte som ikke havde præstere det man ønskede, med et læder bælte. (Chinese bank manager in hot water for spanking underperforming employees 22 June 2016) 

Nogle forældre anerkender at det at slå et andet voksent menneske er overfald, men føler samtidigt at det atslå et barn er en del af barnets læring.  Ved hvilken alderstrin går det fra at være acceptabelt til forkert? For dem der tænker at et slag med baghånden over ansigtet er nogle gangeg nødvendigt, ved hvilken alder vuderes det, at det ikke er nødvendigt med sådan en læring? Er det når barnet bliver teenager, går ud af skolen eller bliver gammel og store nok til at beskytte sig selv, enten fysisk eller med loven.

Nogle forældre er meget højlydte imod husspetakel med vold mod partneren, men råber og slår deres egne børn. Hvordan kan de forene voldeligt huspetakel som de oplevede som dybt skræmmende, kontrolerende og gav vedvarende følelsemæssig trauma og gøre det samme mod deres endnu mere forsvarsløse og sårbare børn.

                                   Tugts Kæp oplevelser i Rigssalen

I udarbejdelsen af dette emne, dukkede der flere triste oplevelser om hvordan Jehovas Vidner tugter i Jehovas kærlige instruktioners navn. Vær forberedt på at oplevelserne kan virke voldsomme. 

 " Jeg kan huske en gang, jeg må have været omkring 6 år gammel. Min mor tog mig ud under mødet og gav mig en ordenlig endefuld.... jeg skreg " hjælp mid, jeg dør!!!! Selvfølgeligt kom der ingen for at redde mig, hvilket jeg også synes var forfærdeligt"

" Den næste historie skete to gange i min menighed, så meget som jeg nu husker(Jeg har hørt lignende historier før så det må være rimligt almindeligt): En lille dreng blev taget med ud bagved for at få "tugtens kæp" givet og moren trak ham ud mens han skreg " NNNEEEEJJJJJ, NNNEEEJJJ hjælp mig Jehova""

"En af mine venners barn gjorde det en gang, ,mens hun trak ham ud til toilet rummet skreg han " hjælp mig Jehova!!! Jeg grinte, men det er trist"

" Denne historie er en oplevelse fra et stævne: En far tugtede sit barn og efter at have brugt tugtens kæp flittigt, sagde han til sit barn at grunden til han gjorde det var fordi han elskede ham så meget. Barnet svarede ved at sige: Men far, hvorfor elsker du mig så hårdt?" Denne oplevelse blev modtaget med latter og anerkendene nikken med hovedet, jeg tænkte bare det var afskyeligt"

gendai.ismedia.jp (fra 10. October 2018) indeholder en oplevelse fra Japansk manga kunstner som voksede op som et Jehovas Vidne. Her er et udsnit af hendes meget stærke kunstform med engelske oversættelser, læses fra højre mod venstre.

                                                        Konklusion 

Geofrey Jackson viste den sande natur VTS lederskab, da han afgav falsk vidnesbyrd overfor den Royale Kommission om seksuelt misbrug af børn og Jehovas Vidner. Kommissionen blev etableret for at støtte organisationer som VTS i at forbedre deres politikker for medlemmernes skyld. Men alle VTS repræsentanter som blev afhørt gjorde alt for at tale udenom, viste ofte foragt overfor processen. Jackson klargjorde hvor forældet VTSs politikker er og hvor inkonsekvent VTS bruger Bibelen, nogle gange bogstaveligt, andre gange symbolsk, som efterlader religionen som noget ude af trit med det moderne samfund også overfladisk i deres evner til at fortolke og bruge bibelske principper.

Del siden