Ændringer i VTS profetiske fortolkninger: Daniels bog og Åbenbaringen

  Russell efterlignede meget nøjagtigt 1600-tallets protestantiske bibel fortolknings metoder. De mente, at bibelens profetier peger frem til en opfyldelse i moderne tid (moderne tid betyder den tid fortolkeren levede i). I stedet for at forsøge på at finde ud af, hvad den profetiske tekst i Daniel og Åbenbaringen betyder, bruger VTS eisegesis (hvor fortolkningen sker ud fra et forudbestemt mål eller synspunkt) i et forsøget på skabe en profetisk mening i vore dage. Det har ført til konstante ændringer i forståelsen og fortolkningen.

 Et lille antal af profetier som er undergået en fuldstændig genfortolkning bliver gennemgået, især de profetier som vedrører radikale ændringer i forståelsen af de profetiske dage i Daniels bog og Åbenbaringen. Hvor Russell lånte kraftigt fra Adventistbevægelsen for at bevise paralleller til det 1900 årh., hvor Rutherford med den samme fortolkning mente, at opfyldelsen ville ske i det 20. årh.begivenheder.

  Som det i artiklen vil blive vist, fra Rutherfords tid og frem, blev fortolkningerne mindre logiske konstante. Manglen på en fastlagt metodologi havde gjort det muligt at få en hvilken som helst forklaring man ønskede klemt ud af hvilken som helst bibelsk skriftsted.

   Frederick Franz´ fantasi kendte ingen grænser; et eksempel på dette kan ses i de 42 typer og profetier, som angiveligt skulle pege på en stor skare og listen vises i bogen ” You May Survive Armagedon into Gods New World,1955, s.367-368. Listen nævner skøgen Rabab, Lot og hans døtre, og ”et stort antal fisk som blev helbredt i det Røde havs vand”.

 Den nuværende fortolkning er ikke konstant på mange områder, fordi VTS bruger et net af forskellige metoder til at forklare hver passage i bibelteksten og vælger tilfældigt, hvad der skal forklares som bogstaveligt eller symbolsk. Eksempelvis i nogle tilfælde er ordret ”dage” forstået som bogstavelige dage, andre gange som år eller symbolsk. Som det vil blive citeret mere detaljeret senere i artiklen. Op igennem 1800-tallet blev de 1260 dage, som omtales i Åb.11:3 fortolket som år, der forlængede tiden til 1798 e.v.t. (Three Worlds, 1877, s.114), nu er de bogstavelige dage under 1. verdenskrig, mens de 1260 dage i Åb. 11:3 i øjeblikket fortolkes som en bogstavelig tidsperiode. 6 vers senere bliver de 3½ dag fortolket som symbolsk. (bogen:Åbenbaringen, Det store klimaks er nær, 1988, s.164-168).

  På samme måde er beskrivelsen af de 144.000 i Åbenbaringen 7:4 og 14:1, hvor tallet 144.000 skal forstås bogstaveligt, men beskrivelserne om dem, at de er jomfruer, jøder, mænd og står på Zions bjerg, er forklaringen, at det er symbolsk. (bogen: Åbenbaringen, Det store klimaks er nær!,1988, s.116,117,198,199). Denne metode at fortolke på gør det muligt at få hvilken som helst forklaring eller mening, som der ønskes. Det gør det også muligt at komme til en ny fortolkning efter få år.

                                                    Åbenbaringens bogen

Der kunne skrives en bog kun om VTSs konstante nyfortolkninger af Åbenbaringen. I stedet for at vise alle ændringerne, er det værd at bemærke, at i løbet af et århundrede har der været 5 store VTS bog udgivelser, hvor VTS forsøger at fortolke Åbenbaringen, hver af dem mere forskellig fra den forgående. I 1917 blev ”Den fuldbyrdede Hemmelighed” udgivet. Så Light (1930), så fulgte ” Babylon the Great Has Fallen! God´s Kingdom Rules (1963), Then Is Finished the Mystery of God (1969) og den sidste Åbenbaringen, Den store Klimaks er nær! (1988) I september 2006 udgaven af Rigests Tjeneste, havde en liste af 70 ændringer i sidst nævnte bog.

Se link til analyse af VTS ændringer her

 VTS hævder, at Jesus begynde sin inspektion af religiøse grupper i 1918 og valgte VTS som sin særlige organisation, værdi til at repræsentere Jesus på grund af den åndelige mad VTS serverede. Noget af den åndelige mad der på det tidspunkt fandtes i 1917 bogen ”Den fuldbyrdede Hemmelighed”. Det blev fremhævet som en profetisk opfyldelse, en `Gud given fortolkning´ (Vagttårnet 15. december, 1917) og ”den første og eneste bog som forklare hver del af Åbenbarings bogen og Ezekiels bog.” (Vagttårnet 1. okt. 1917) VTS fortsætter stolt med at beskrive det i bøgerne `Jehovas vidner- forkyndere af Guds Rige `og ” Åbenbaringen, Det store Klimaks er nær! Som magtfulde klassikere.

  ”I slutningen af 1917 og videre ind i 1918 spredte bibelstudenterne energisk den nye bog, Den fuldbyrdede Hemmelighed. Ved udgangen af 1917 var det trykkeri Selskabet benyttede, travlt optaget af at øge oplaget til 850.000. Vagt-Taarnet oplyste i marts 1918: „Salget af syvende Del har intet Sidestykke i Salget af nogen anden kendt Bog i samme Tidslængde, naar undtages Bibelen.“ Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds Rige, 1993, s. 69

 ”I 1917 udgav bibelstudenterne en magtfuld kommentar til Åbenbaring og Ezekiels bog.” Åbenbaringen, Den store klimaks er nær!, 1988, s.165.

  I virkeligheden er næsten hver side i bogen `Den fuldbyrdede Hemmelighed` dansk udgave 1917 fyldt med idéer og holdninger, som et Vidne i dag ville latterliggøre, hvis de ikke vidste, at det var en af deres egne bøger. Hovedparten af bogens lære var forkert og senere kasseret i efterfølgende publikationer. Nogle af påstandene i bogen var;

* Charles Taze Russell var den trofaste og kloge træl (s. 5)

* Jesus er Alfa og Omega (s. 17 og 370)

* ”Endens tid ” begyndte i 1799 (s. 190)

* ”Den store Trængsel” begyndte i 1914 (s. 198)

* Guds Hævnens dag begyndte i 1914 og vil kulminere i 1918 (s. 446)

* 88 ”beviser” for at Kristi ” anden genkomst skete i efteråret 1874” (s. 59)

* Tusindårsriget begyndte i 1874 med Jesu anden genkomst (s. 333, 425)

* Jesus begyndte at herske i i 1876 (s. 72)

* Resten af de salvede ville blive taget fra jorden til himmelen i foråret 1918 (s. 70)

* Dæmoner vil invadere kirkegængers sind i 1918, som leder til deres ødelæggelse (s. 142)

* ”Sandheden om at Kristenheden skal blive ødelagt ved Revolutioner, vil dæmre for Verden umiddelbart efter d. 27 april, 1918, eet Aar, fem maaneder og seks og tyve dage efter Vægterens Død.” (s.581)

* Palæstina ville blive genoprettet i 1925 (s.142)

* Den store Pyramide bekræfter Bibelens Lære om at Høsttiden er kommet (s. 249)

* Efter denne Beregning skulde den store Skares Antal blive omkring 411.840.000 (s.112)

* Rytteren på den hvide hest Åb. 6:2 er Biskoppen i Rom, den senere Pave, Satans Repræsentant (s. 116)

* Ærkeenglen Michael er paven i Rom (s. 209)

* ”Behemoth” i Job 40:15-24 er en dampmaskine (s. 92)

* ”Liviathan”” i Job 41:2-19 er et lokomotiv (s. 93)

* ifølge Åb. 21:17 vil antallet af får ved enden af tusindårsriget være omkring 20.7 billioner (s.357)

* ”Heltene” i Nahum 2:3 er Lokomotivføreren og Fyrbøderen (s.101)

* ”Stemmen fra himmelen” i Åb. 18:4 er VTS stemme (s. 276)

* Englens herlighed i Åb.18:1 viser hen til moderne opdagelser som automobiler, dynamoer, flyvemaskiner, korrespondanceskoler, levende billeder, pasteurisering, skyskrabere, telefoner, trådløs telegrafi, regnemaskiner, røntgenstråler (s. 303)

* Åb. 14:20 forudsiger den præcise afstand fra, hvor bogen ”Den fuldbyrdede Hemmelighed” blev lavet i Stranton, Pensylvania til afskibningsstedet i Bethel, New York City (s. 254-255)

* Jorden blev skabt for 48.000 år siden (s. 154)

 Nye bøger der fortolkede Åbenbaringen, har været nødvendige for, at erstatte de forgående forkerte fortolkninger. Selv den sidste Åbenbaringsbog har stadigt idéer, som er tydeligt forkerte og de vil også være nødvendige at ændre med tiden. Antallet af modsigende fortolkninger som VTS har præsenteret viser, at fortolkningerne ikke er andet en skud i mørket, ikke en samling af lære fra Guds hellige ånd. Hvordan forklare Organisationen så de store omskrivninger af deres egne profetiske fortolkninger? Bogen Åbenbaringen, Det store Klimaks er nær! . 1988, s. 8 udtaler:

  ”Så tidligt som i 1917 udgav Vagttårnsselskabet på engelsk bogen Den fuldbyrdede Hemmelighed, en vers-for-vers-kommentar til Ezekiels bog og Åbenbaringen. (Denne kommentar forelå på dansk i 1919.) Efterhånden som flere af Bibelens profetier opfyldtes af begivenhederne i verden, blev det muligt at skrive en ajourført kommentar i to bind under titlen Lys, som blev udgivet i 1930 (på dansk i 1931 og 1932). Lyset fortsatte med at ’bryde frem for den retfærdige’ og i 1963 udgav Jehovas Vidner på engelsk bogen „Babylon den store er faldet!“ Guds rige hersker!

   ” Påstanden i bogen er, at disse ændringer er et tegn på, at ” lyset bryder frem”. Men blev det ikke påstået, at ”Den Fuldbyrdede Hemmelighed”(1917) var ”givet af Gud”. Kan det være rigtigt, at Gud gav den originale fortolkning og at den var fuldstændig forkert? Når der allerede har været 5 forskellige forsøg på at komme med den rigtige fortolkning, hvordan kan folk så være sikre på, at denne reviderede nye lys fra Jehova, ikke bare er mere af det samme forkerte lys?

  Tager man eksempler på, hvad forklaringen på, hvad stjernen ved navn ”Malurt” har af betydning eller hvad ærkeenglen Michael betyder. Det var ikke ”nyt lys”, der viste ”verdens begivenheder som forsat udfolder sig”.

     Malurt

 Åbenbaringen 8:10-11; ”Så blæste den tredje engel i sin trompet. Og en stor stjerne der brændte som en lampe, faldt ned fra himlen. Den faldt på en tredjedel af floderne og på vandkilderne. Stjernens navn er Malurt. En tredjedel af vandene blev til malurt og mange af menneskene døde af vandet, fordi det var blevet bittert.”

 Der har været 3 forskellige versioner af ”Guds nye lys”, om Malurt i VTS publikationer indtil nu:

 1. Johan Kalvin

 Kalvin nyder den Ære engang at have været en pavelig Stjerne.... kaldet Malurt.-- Hvilket træffende Navn for den Lære, der har foraarsaget mere Bitterhed imod Gud end nogen anden Lære og for den Mand, der lod Servetus stege levende paa baalet”. Studier i Skriften, bind 7 Den fuldbyrdede Hemmelighed, 1917, s.168

  2. Satan

   ”Den ´store stjerne´, der faldt fra himmelen som en brændende lampe, var Satan..... Navnet på denne stjerne er ´Malurt´, som betyder bitter. At blive kastet ud af himmelen, er Satan i en ´bitter ærgrelse.” Ligth I,1930,s. 126-127 (oversat fra engelsk)

  3. Kristendommens præster

  ”I betragtningen at disse kendetegn om det. Hvad den religiøse klasse af mennesker kunne denne faldene blændende ´store stjerne´ andet end et billede af de frafaldne kristne præster fra Kristendommen, Katolikker, Ortodoks og Protestanter og andet sekterisk?... Hvad der skulle være åndeligt ´vand´ for at opretholde det åndelige liv hos mennesker, det frafaldne kristne præsteskab er blevet udrikkeligt, dødeligt, bitter malurt, hedensk, ukristen, ubibelske doktriner”. Then is Finish the mystery of God, 1969, s.224,225 (oversat fra engelsk)

      Ærkeenglen Michael

  Ærkeengelen Michael bliver beskrevet i Daniel 10:13, som ”en af de øverste fyrster” og i åbenbaringen 12:7 fortælles, at ”Michael og hans engle kæmpede mod dragen og dragens dens engle kæmpede”. I de 50 år mellem 1880 og 1930 var der 5 ændringer i forklaring af, hvem ærkeenglen Michael er.

 1. En engel der tilbeder Jesus

  ”Derfor er det sagt; ”Lad alle Guds engle tilbede ham;” [det må også inkludere Michael, den øverste engel, derfor er Michael ikke er Guds søn] og grunden er, at Han har ”ved arv opnået et bedre navn end de”. Zion´s Watch Tower nov. 1879, s.4 (oversat fra engelsk)

  2. Paven og Antikrist

  ”Michael og hans engle”-- Pavedømmet og hans tilhængere-- kæmpede mod dragen-- hedenske herskere m.m.-- og den store drage blev kastet ud af himmelen.” Zion´s Watch Tower december, 1879, s. 6 (oversat fra engelsk)

  3. Ærkeengelen Michael er Jesus i sin før-menneskelige eksistens

 ”Kan det være, at han, som kaldes Michael-- Jehovas hovedbudbringer--, ikke er en anden end vores Herre i sin før-menneskelige form? Vi konkludere, at HAN må have været ”hovedbudbringeren.” Zion´s Watch Tower juni, 1883,s.3 (oversat fra engelsk)

  4. Igen Paven

  ”Mikael-- ”Den, der er som Gud”, Paven.” Studier i skriften, bind 7,Den fuldbyrdede hemmelighed, 1917,Örebro,Sverige,1918

   5. Jesus i himmelen

  Siden 1930´erne er det blevet forklaret, at Mikael er det himmelske navn for Jesus

  ”Jehovas vidner har i mange år haft den forståelse, at Mikael er det navn, Guds enestefødte søn bærer i himmelen, han der fik navnet Jesus, mens han var her på jorden”. Vagttårnet 1. november, 1985,s.27

  VTSs Styrende Råd viser klart i overstående eksempler, at de ikke har nogen idé om, hvordan de skal fortolke Åbenbaringen

    Bag forhænget

 Efter Russells død blev det påstået, at han stadig styrede arbejdet fra himmelen.

  ”Skønt Pastor Russell er gaaet over paa den anden Side af Forhænget, leder han dog stadig de enkelte Træk i Høstarbejdet”. Studier i Skriften bind 7, Den fuldbyrdede Hemmelighed , 1917,s.160 Örebro,Sverige,1918

  Det blev senere påstået, at et sådan koncept er ”Samarias synd” – afgudsdyrkelse.

  ”Ingen i tempelfællesskabet vil være så tåbelig at komme til den konklusion, at en broder... (eller brødre), der på et tidspunkt var iblandt dem og som døde og kommet i himmelen, nu leder de hellige på jorden og vejleder dem i deres arbejde. En sådan forståelse lugter af ”Samarias synd”. Jehova, 1934,s. 191 (oversat fra engelsk)

  Det vendte 180 grader tilbage til at de genopståede, som inkludere Pastor Russell, som måske leder Jehovas Vidner.

  ”Dette antyder, at de opstandne medlemmer af denne skare, der repræsenteres ved 24 ældste, måske er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag”. Åbenbaringen-- Det store klimaks er nær! 1988, s. 125

                                                   Daniels profetiske dage

Det viste eksempel ovenfor med profetiske fortolkninger af Daniels bog viser gentagende gange den klassiske kamp i forsøget på at finde en nutidig opfyldelse, som ikke findes. Det skaber modsigelser, ændringer, inkonsekvens og meget lidt guddommelig vejledning. Den nuværende fortolkning er til tider meget underholdene. De omtalte profetier her er:

 *1260 dage

 *1290 dage

 *1335 dage

 *2300 dage

 *2520 dage – 7 tider

 Gennem 1800-tallet lærte Russell, at 1260, 1290 og 1335 dage alle startede med pavedømmet i år 539 e.v.t. At 539, 1799 og 1874 ikke længere var relevant til at forklare, at disse profetier også var blevet ændret.

  1260 dage

  I Daniel 12:7 og Åb 11:3-6 omtales en periode på 3 1/2 år eller 1260 dage. I 1800-tallet påstod VTS, at dagene var det profetiske 1260 år. Nu er tolkningen, at dagene er groft set bogstavelige 1260 dage. Der har været mindst 11 ændringer, som spænder over 9 forskellige tidsperioder.

Eftersom de 1260 dage ikke passer perfekt med nogen som helst relevant bogstavelig tidsperiode, som er vigtigt for VTS, har man kreeret et større antal tilpasninger; ingen som er overbevisende, de fleste ikke engang 1260 dage. Tilpasninger har været i relation til:

* Pavedømmet

* 1. verdenskrig

* Afslutningen på Hedningernes tider

* Rutherford arresteres

* Rutherfords fængselsdom

     1800-tallet

  I begyndelsen gjorde VTS brug af princippet om ”en dag for et år” for at komme til den slutning, at de 1260 dage repræsentere 1260 år. De 1260 dage blev forklaret som en 1260 års magtperiode for Pavedømmet, som havde sin begyndelse i år 538 e.v.t. - 1798 e.v.t.

  ”Hvis en profeti tydeligt viser hen til en bestem magt og denne tidslængde er givet i ”dage” og det dog kræver så mange år for at opfylde det, er vi klart og tydeligt retfærdiggjort i den forståelse, at ”dag” i dette tilfælde symbolisere et år. Og at det romerske folk og Italien anerkender og underkaster sig Pavedømmets overherredømme fra år 538 e.v.t. til 1798, er tydeligt understøttet af historisk fakta. ” Three Worlds, 1877,s.112 (oversat fra engelsk)

  ”Profetierne, både i Daniel og Åbenbaring, kræver, at disse magter skulle fortsætte med at holde ”tider og love” 1260 dage eller ”tider, tider og halv tid” eller ”42 måneder”. Alle som er brugt i Åbenbaringen 12 og 13 er et og samme. I 1798 udløber tiden, de 1260 år afsluttes.” Three Worlds, 1877,s.114 (oversat fra engelsk)

”Den præcise dag. hvor den 1260-årige periode endte, var 15. februar 1798. Det var den dag Pavedømmets civile magt endte og en republik blev udråbt i hovedstaden Rom.” Three Worlds, 1877,s.117(oversat fra engelsk)

  (se også Zion´ Watch Tower dec. 1881,s.7)

  Da det gik op for Russell, at Pavedømmet begyndte i år 539 e.v.t., ændrede han perioden fra 539 til 1799 e.v.t. På trods af at det var i direkte strid med hans tidligere udtalelser om, at Pavedømmet endte i 1798.

  ”Bogstavelig i de tre og halv Aar paa Elias´s Tid, da der ikke faldt nogen Regn (Jak. 5,17) og aandeligt i de tre og halv Tid eller 1260 Aar fra 539 til 1799, i Løbet af hvilke Velsignelsens Regnsstrømme blev holdt tilbage fra Verden”. Studier i Skriften bind 7, Den Fuldbyrdede Hemmelighed , 1917, Örebro, Sverige,1918, s. 193

  19 årh.

  Ind i det 19 årh. blev de 1260 dage ændret fra profetiske år til bogstavelige dage.

 I 1930 blev det forklaret i bogen Light vol.1, at de 1260 dage strakte sig fra 7. november 1914 med udgivelsen af en bestemt Vagttårns artikel til 7. Maj 1918, hvor arrestordre på Rutherford og andre af VTS bestyrelse blev udstedt. Det er en periode på 1277 dage.

  ”Artiklen, som blev udgivet den 1. november af Vagttårnet, ville komme i hænderne på dens læsere ved enden af den første weekend eller den syvende dag i november 1914. 42 måneder hver af 30 dage hver eller 1260 dage, hvilket er det samme som 3 og 1/2 år i sol tid, begyndende i den første uge i november, nærmere 7. november 1914 og vil ende på den 7. dag i Maj, 1918. Nøjagtig 42 måneder efter den føromtalte publikation med nævnte ”klædt i sæk”, artikel i bladet Vagttårnet til den 7. dag i maj, 1918, hvor alle bestyrelsesmedlemmer af The Watch Tower Bibel and Tract Society og som var forkyndere af Vagttårnet, blev ” overvældet” i dette, at de blev arresteret under arrestordre, beskyldning om overtrædelse af spionageloven og handel med fjenden og deres arbejde stoppede.” Ligth vol 1,1930, s.199 (oversat fra engelsk)

Ligth vol.1, 1930,s.199 udgivet af Vagttårnsselskabet

Ligth vol.1, 1930,s.199 udgivet af Vagttårnsselskabet

I 1969 hvor starten af de 1260 dage blev ændret og udvidet fra enden af Hedningernes Tider (4. oktober, 1914) til Mindehøjtiden 26. marts, 1918. ( se Then is Finished the Mystery of God, s. 261-263) Denne periode er på 1269 dage.

  I 1977 blev begyndelsen af af de 1260 dage ændret til 28, december 1914, enden til 21. juni 1918. 28. december var en vilkårlig dato, der formodentligt skulle repræsentere den periode, hvor forfølgelsen af Bibelstudenterne forventes at begynde til Rutherfords fængselsdom. Dette er en periode på 1271 dage.

  ”Enden på, hvor den herlige magt hos de hellige mennesker blev slået itu”, skete beviseligt den 21. juni, 1918. På den dag afgjorde den Amerikanske føderale domstol en dom over præsidenten og kasseren for Watch Tower Bibel and Tract Society og fem af hovedkvarterets medlemmer til lange fængselsstraffe, tilsammen 140 år. D. 21. juni, 1918 faldt, ifølge den bibelske månekalender, på den 11. Tammuz, 1918. 3 måne-år tilbage fra den dato eller 11. Tammuz, 1915, faldt den 23. juni, 1915. Så et halvt måne-år, eller 6 måne-måneder tilbage, som vil være 11. Tebeth, 1914, hvilket sammenfalder med 28. december 1914. Den dato er meget passende. I det år fra tidligt i januar havde Watch Tower Bibel and Tract Society vist den berømte foto-drama om Skabelsen.” Our Incomming World Goverment- Gods Kingdom, 1977,s.128-129(oversat fra engelsk)

  I 1988 med Åbenbaringsbogen vendte VTS tilbage til 1969-fortolkningen.

 ”Desuden var der i begyndelsen af Herrens dag en periode på tre og et halvt år, hvori Guds folks trængsler tydeligt svarede til de begivenheder, der er forudsagt her — nemlig fra december 1914 til juni 1918. ” Åbenbaringen- Det store klimaks er nær!, 1988,s.164

  I 1993 gik VTS tilbage til 1977-fortolkningen.

  ”Fra december 1914 forkyndte denne lille gruppe forkyndere „klædt i sæk“, idet de ydmygt holdt ud, mens de bekendtgjorde Jehovas domme. Da Vagttårnsselskabets første præsident C. T. Russell døde i 1916, kom det som et chok for mange. Da krigshysteriet greb om sig, voksede modstanden. Nogle blev fængslet. Enkeltpersoner, såsom Frank Platt i England og Robert Clegg i Canada, blev torteret af sadistiske myndighedspersoner. Og den 21. juni 1918 blev J. F. Rutherford, der var blevet udnævnt til ny præsident og de ledende inden for Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab. idømt en lang fængselsstraf på falske anklager. I slutningen af den profetiske periode dræbte ’det lille horn’ således det offentlige forkyndelsesarbejde.” Vagttårnet 1. november, 1993,s. 9-10

   I 2007 genbesøgte Jehovas Vidner igen i 1993 bogen ”Åbenbaringen- Det klimaks er nær!” i deres bogstudiemøde. September 2006-udgaven af Rigets Tjenestes tillæg havde følgende ændring vedrørende de 1260 dage. Perioden fra december 1914 til 21. juni 1918 kunne være hvor som helst imellem 1268 og 1298 dage.

 Komisk, når et vidne vil betragte det som ”nyt lys”, når det faktisk er gammelt lys fra 1977, som erstatter forkert nyt lys.

 Det er interessant, at fra 28. december til 21. juni ikke er 1260 dage, men 1271 dage. Oveni hvorfor er starten december 1914? 1. verdenskrig begyndte i august og Hedningernes Tider endte i oktober. VTS afgjorde helt enkelt, at hændelserne den 21. juni, 1918 skulle være en særlig dato, en profeti værdi og talte groft tilbage 1260 soldage til en begivenhedsløs måned i 1914. Helt nøjagtigt tælles tilbage 1260 dage fra 21. juni, 1918 kommer man til 8. januar, 1915. Men VTS har ingen interesse i 1915, men større interesse i 1914. Hvis de 1260 dage skal tages som en bogstavelig profeti, giver det ingen mening, at VTS relaterede præcist til en 1260 dage periode. Hver af VTS fortolkninger er irrelevant og dårligt gennemført.

  Fra 2013 ser det ud til, at 1918 forståelsen er blevet udfaset

  ”Paragraf 6: Dette er en justering i forståelsen. Tidligere mente vi, at Jesu inspektion fandt sted i 1918.” Vagttårnet studie udgaven 15. juli, 2013, s11

   Denne rettelse fjerner noget af meningen af de 1260 dage, eftersom de 1260 dage er lagt sammen med 3 1/2 år for at komme frem til 1919.

 ”Hvor lang tid varede denne inspektion og renselse? Den strakte sig fra 1914 til første del af 1919. Denne tidsperiode indbefatter både de 1260 dage (42 måneder) og de symbolske tre og en halv dag, der er omtalt i Åbenbaringen, kapitel 11.” Vagttårnet studie udgave 15. november, 2014,s.30

 Tidslinjen på billedet viser ingen præcis start eller ende på en dato for de 1260 dage, det gør, at man ikke har muligheden for at finde ud af, at regnestykket ikke går op.

  ”1260 dage. I Åbenbaringen 12:14 omtales perioden som „en tid og tider og en halv tid“, med andre ord tre og en halv tid. Begge udtryk står i virkeligheden for tre og et halvt år, som på den nordlige halvkugle strakte sig fra foråret 1919 til efteråret 1922. Dette var en periode, hvori den genrejste Johannesskare kom til kræfter og blev reorganiseret.” Åbenbaringen-Det store klimaks er nær!, 1988,s.184

   1290 dage

     1800-tallet

 Oprindeligt var fortolkningen af Daniel 12:11, 1290 dage som gik fra 539 e.v.t. til 1829 tilskrevet starten på Miller-bevægelsen og budskabet om Jesu anden genkomst. (Studier i skriften bind 3, Tiden er nær, s. 77)

  1900-tallet

   De 1290 dage har fået en noget usædvanlig 20. århundrede fortolkning. I denne tidsperiode bliver det sagt af VTS, at de 1290 hentyder til dage ikke år, at perioden relatere til tiden mellem oprettelsen af Folkeforbundet den 8. januar 1918 til stævnet i Cedar Point 3. september, 1922.

  Mærkelig nok er der ikke 1290 dage, men 1334 dage mellem disse begivenheder, så profetien er 2 måneder forlænget. For at få det til at passe kommer VTS med den påstand, at Daniel referere til måneder på 30 dage og derfor 43 måneder. Fra januar 1918 til september 1922 er 43 mdr., hvis man ikke medregner den første og sidste måned. Med andre ord; solar dage er blevet konverteret til måne-måneder også igen konverteret til solar måneder for at få profetien til at passe, fantasien er strukket temmelig meget.

  ”De 1290 dage skal derfor regnes fra vederstyggelighedens oprettelse, hvilket fandt sted sidst i januar 1919. Denne periode på 3 år og 7 måneder ender i september 1922 — på selve tidspunktet for det ovennævnte konvent i Cedar Point”. Vagttårnet 15. oktober,1951,s.311-312

  Den senere tid har VTS fremlagt emnet på en sådan måde, at det næsten kan se ud til at være 1290 bogstavelige dage. ”Det var i januar 1919, at man havde foreslået at oprette et Folkenes Forbund. Hvis vi tæller 1290 dage (tre år og syv måneder) fra det tidspunkt, når vi frem til september 1922”. Vagttårnet 1. november,1993,s.11

 Er der nogen grund til at tro, at denne fortolkning er rigtig? Ville Daniel virkeligt referere til et VTS stævne i 1922, en begivenhed som er glemt? Endnu en grund til at dette stævne ikke kan være en opfyldelse af en rigtig profeti er, at det stævne henvendte sig til offentligheden med overskriften ”Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø”. Rutherfords profeti, som definerede ham, at jorden ville vende tilbage til paradisiske forhold, begyndende i 1925; En kæmpe fejltagelse som fik Rutherford til at give størstedelen af Russells profetiske fortolkninger og doktriner en kraftig overhaling.

  ”I sin profetis tolvte og sidste kapitel beretter Daniel, hvis løbebane som profet nu nærmer sig afslutningen, om profetier han har modtaget gennem en engel og som omhandler tidsperioder på henholdsvis én tid, tider og en halv tid (eller 1260 dage) og 1290 dage. Sidstnævnte nåede sit strålende højdepunkt ved Jehovas vidners internationale stævne i Cedar Point, Ohio i 1922, hvor den gribende opfordring til at tage forkyndergerningen op, blev fremholdt med de historiske ord: „Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige.“ Som afslutning på stævnets offentlige foredrag, der havde titlen „Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø“, vedtog de mellem 18.000 og 20.000 tilstedeværende desuden en frygtløs resolution; „Et opråb til de ledende i verden“, som påpegede, at det organ verdens nationer havde skabt med henblik på deres egen sikkerhed, ville blive en fiasko, mens Guds rige ved Kristus ville sejre, det rige hvorunder alle lydige mennesker under paradisiske forhold ’vil leve evigt og aldrig dø bort fra jorden.” Vagttårnet 1.november,1960,s.502

   1335 dage

 Daniel 12:12 ” Lykkelig er den, der bevarer forventningen og når de 1335 dage!”

     1800-tallet

  De 1335 dage blev fortolket til at betyde 1335 år efter, at Pavedømmet begyndelse i 539 e.v.t. til ”Herrens anden nærværelse” i 1874 e.v.t. (se. Creation, 1927, s. 298, udgave nr. 2,175,000)

     1900-tallet

 Profetien om 1335 dage er nu tillagt tidsperioden mellem Cedar Point stævnet 3. september, 1922 og London stævnet i maj 1926

  ”Hvis vi tæller fra september 1922, når vi frem til det sene forår (på den nordlige halvkugle) 1926. Hvad skete der i disse 1335 dage?.......Ved stævnet i maj 1926 i London blev der vedtaget en resolution med titlen „Et Vidnesbyrd til denne Verdens Herskere“. Vagttårnet 1.november, 1993, s. 10-12

  Det ligner meget den samme tankeslutning, som blev brugt med de 1290 dage. Hvis det er tilfældet, er der 1360 dage mellem disse to stævner. Den konstante brug af måne-til sol -måneder-i-mellem metode, som gjort med 1290 dage profetien, ville få 1335 dage profetien til at ramme ved siden af med et par måneder.

   2300 dage

     1800-tallet

  I det tidlige 1800 lærte John Aquila Brown. at de 2300 dage i Daniel 8:14 endte i 1844. Russell mente, at udrensningen af helligdommen i slutningen af de 2300 dage skete i 1846, som blev forstået, at det var da Storrs forlod de falske doktriner. Studier i Skriften, bind 3 kapt 4 og bind 7 forklares det, at de 2300 dage strækker sig fra 454 e.v.t. (starten af profetien om de 70 år uger ved genopbygningen af templet) til 1846 e.v.t.

     1900-tallet

  Den nuværende forståelse om de 2300 dage, viser hvor mærkelig VTS fortolkning er blevet i forsøget på at finde en relevans til det 20. århundrede. Fra 1. juni 1938 til 15. oktober 1944 er omkring 2320 dage. 

   ”Eftersom „helligdommen“ skulle ’bringes tilbage’ til den tilstand, den burde befinde sig i, må de 2300 dage være begyndt på et tidspunkt, hvor den, set med Guds øjne, befandt sig i ’den rette tilstand’. Dette kan tidligst have været den 1. juni 1938, da den engelske udgave af Vagttårnet bragte første del af artiklen „Organisation“. Anden del blev bragt i udgaven for 15. juni 1938 (på dansk i udgaverne for 1. og 15. august 1938). Tæller man 2300 dage (ifølge den hebraiske kalender 6 år, 4 måneder og 20 dage) frem fra den 1. eller 15. juni 1938, kommer man til den 8. eller 22. oktober 1944. Den første dag under et særligt stævne, som blev holdt i Pittsburgh, Pennsylvania, USA, den 30. september og 1. oktober 1944, talte Vagttårnsselskabets præsident over emnet „Teokratisk ordning i vore dage“. Ved Selskabets årlige forretningsmøde den 2. oktober blev Selskabets vedtægter ændret for at bringe dem i så nær overensstemmelse med den teokratiske ordning, som muligt inden for den verdslige lovs rammer. Med offentliggørelsen af disse klarere bibelske retningslinjer var en bedre teokratisk organisation snart indført i Jehovas Vidners menigheder........Som et yderligere led heri bragte den engelske udgave af Vagttårnet for 15. oktober 1944 en artikel der hed „Organiseret for det afsluttende Arbejde“ (på dansk i udgaven for 15. august 1945). Denne og andre artikler om forkyndelsen i samme periode var et tegn på, at de 2300 dage nu var til ende og at „helligdommen“ atter befandt sig i sin „rette tilstand“. Giv agt på Daniels profeti!, 2007, s. 177-179

   2520 dage – Syv tider

  Daniel 4 har en profeti om syv tider. Denne profeti har også gennemgået ændringer fra det 19. årh. centreret forståelse til en 20. årh. centreret forståelse. Igennem det 1800 årh. begtegnede denne profeti enden på denne tingenes ordning i 1914.

  Gennem det 1900 årh. blev profetien ændret til at betyde begyndelsen på denne tingenes ordning i 1914. Ved brugen af endnu en udregningsmetode. Syv tider blev forklaret som ”måne” dage og konverteret til ”solar” år. Hvor der tages ”tid” til at blive lig 360 dages måne-år, syv tider er 2520 dage, som bliver til 2520 måne-år. Dog fra år 607 f.v.t. til 1914 e.v.t. er 2520 solår, så denne profeti er tilpasset således, at 1 måne dag er lig med 1 sol år.

                                                               Konklusion

  VTSs nummerlogi bygger på en bred vifte af principper, som tillader en lang række af fortolkninger for at opnå et bestemt mål. Ved brugen af disse metoder, bliver forklaringerne holdt friske og spændene for dem, som levede i 1800-tallet og erstattet i 1900-tallet med nye forklaringer med øjensynlige fremskridende tilpasninger. Nu hvor vi er i det 21. århundrede, virker tilpasningerne i artiklerne og stævner fra næsten 100 år siden urelevant og langt væk, næsten komisk. Russells 19.årh. fortolkninger var langt mere logiske end Rutherfords 20.årh. fortolkning og er stadig accepteret af visse Adventist religioner.

 Næsten hver gang VTS i nutiden tillægger en forståelse af Åbenbarings bog til sig selv eller den moderne tid, viser en nærmere granskning, at der er intet bestemt, der peger på en sådan fortolkning. Overvej følgende eksempler

 * Lyden af trompet i kapt. 8-11 tillægges til Rutherfords 1920 Vagttårns proklamtion

 * De 1260 dage i kapt. 11 tillægges Rutherfords fængsling

 * 1260 dage i kapt 12 tillægges genoplivningen af VTS

 * Babylon den Store som er falsk religion. Babylon den Store er helt enkelt beskrevet, som en by der hersker over jorden, som har handel, det er Rom som ligger på de syv høje. Åb. 18:21 “Sådan vil Babylon, den store by, blive slynget ned med et raskt kast og hun vil være væk for altid.”

 * De 144,000 er salvede Jehovas Vidner

 * Den store skare er Jehovas Vidner som har overlevet Harmagedon

 Fem bøger er blevet viet til forståelsen af Åbenbaringen, hver bog har omfortolket meget af forståelsen i den forrige bog. At sige, at Gud har givet de tvivlsomme modsigende og forkerte fortolkninger, er helt uden grund. Hvis forståelsen at profetier ændre sig dramatisk hen over tid og omformuleret til noget, som lyder mere tidssvarende, kan det så siges, at fortolkningerne er ”lysglimt” åbenbaret af Jehova? Ville det ikke være mere sandsynligt, at det drejer sig om ivrige Bibelstudenter, som fumler rundt med doktriner?

Del siden