Vagttårnsselskabets medlemskab af FN

I 1992 blev VTS medlem af FN som  NGO. Det på trods af at VTS har brugt årtier på at fordømme FN som den skarlagen røde vilde dyr i Åbenbaringen. Som resultat af VTS medlemskab, valgte mange Jehovas Vidner at forlade VTS, på grund af det de følte var hykleri og et uærlig kapitel af religionens historie.

I 1991, indsendte the Watchtower Bible and Tract Society of New York en ansøgning  om at blive en Non-Governmental Organization (NGO) Associate Member of the United Nations Department of Public Information (UN DPI). Det er det tætteste forhold en NGO kan have til FN. Medlemskabet skulle fornys hvert år og er offentlig tilgængeligt.

VTS var forsat gyldig medlem indtil få dage efter det blev offentlig viden, ved breaking news hos The Guardian d.8. okt. 2001

guardian.co.uk/religion/Story/0,,565199,00.html 

Klik her: for at se den efterfølgende email korrespondance mellem VTS og Bates efter  Guardians artikel.

 Denne involvering med FN har fået mange til at fra vælge VTS fordi:

 * Dobbelt standart hos VTS én standart for medlemmer og én anden for sig selv.

 * Medlemskabet er stærkt hyklerisk, når man betragter VTS historie, som fordømmer           kristendommen for at gøre det samme.

 * Den uærlige fremstilling VTS medelelse, hvor man forsøger at forklare det for                    medlemmerne

 Der var så mange efterspørgsler at FN valgte at give en pressemedelelse som bekræftede deres samarbejde med VTS.

Mellem årene 2004 og 2017, dukkede der et brev op på FN hjemmeside, oprindeligt på un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf and then ask.un.org/faq/14501, men blev senere fjernet. Men fra d. 23. jan. 2018, et arkiv der indeholder sidene kan stadig ses på: http://web.archive.org/web/20170304073619/http://ask.un.org/faq/14501 og http://web.archive.org/web/20090126152929/http://un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf. En backup kopi af brevet er også tilgængelig på siden; United Nations Letter re Watchtower relations 2004. 

De ovenstående breve viser klart, at VTS var NGO medlem og for at blive medlem krævede at VTS opfyldte følgende krav:

 * At NGO deler de samme idealer som FN vedtægter

 * Vise interesse for FN´ interesser og vist evnen til at nå en gruppe eller særligt                 publikum, som lærere, repræsentanter for medieverden, politikkere og forretnings         verden

 * at være besluttet på og viljen til at gennemføre effektive undervisnings programmer om FN´  aktiviteter ved at udgive nyhedsbreve, pamfletter, organisere konferancer, seminare og bruge medie firmaer.

 Siden oprettelsen af FN i 1945, har det været et krav for NGO medlemmer at " støtte FN´ arbejde" , det blev indført i det Økomoniske og sociale råd i 1968.

 "In 1968, the Economic and Social Council, by Resolution 1297 (XLIV) of 27 May, called on DPI to associate NGOs, bearing in mind the letter and spirit of its Resolution 1296 (XLIV) of 23 May 1968, which stated that an NGO "...shall undertake to support the work of the United Nations and to promote knowledge of its principles and activities, in accordance with its own aims and purposes and the nature and scope of its competence and activities". un.org/en/civilsociety/1297.shtml (1 Jun 2010) "

Den første paragraf i 1991 indmeldelsens planketten, som VTS skulle indgive, indeholder instruktioner om at give informationer årligt til FN. Som siger;

" provide us with proof of your organizations non-profit status and with an annual report on its activities related to United Nations."

Flere artikler i Vagttårnet fra 1990´erne, der omtalte positivt FN´  arbejde, et tydeligt forsøg på at opfylde kravene for medlemskab.

                                                Den dobbelte standart

Medlemskabet hos FN er dobbelt standart, når man sammeligner VTS regler som de kræver deres medlemmer overholder strengt. VTS har gjordt det klart, at den rolle en ansat  hos et ikkegodkendt firma, gør personen til at være den samme som firmaet, selv hvis personens rolle i firmaet ikke direkte er forbundet med tvivlsomme handlinger.

 " Bibelen fordømmer ting som tyveri, afgudsdyrkelse og misbrug af blod, så en kristen vil ikke kunne udføre et arbejde hvor han direkte fremmer sådanne ting. Vil arbejdet knytte ham så nært til en praksis der fordømmes, at han klart bliver medskyldig deri? Selv en portner eller en receptionist i en blodbank eller et firma der udelukkende fremstiller krigsvåben, er direkte tilknyttet et arbejde som er i modstrid med Guds ord. vagttårnet 15.okt.1982,s.22

Et simpelt medlemskab i et ikkegodkendt organisation, såsom YMCA, bliver betragtet som frafald og føre til dømmende udvalg.

 " Is it true that for religious reasons Jehovah's Witnesses may not become members of the YMCA (Young Mens Christian Association)?

Yes, that is so. We have long recognized that the YMCA, though not being a church as such, is definitely aligned with the religious organizations of Christendom in efforts to promote interfaith. … In joining the YMCA as a member a person accepts or endorses the general objectives and principles of the organization. … Membership means that one has become an integral part of this organization founded with definite religious objectives, including the promotion of interfaith. Hence, for one of Jehovah's Witnesses to become a member of such a so-called Christian association would amount to apostasy." Watchtower 1979 Jan 1 pp.30-31 Questions from Readers 

Involvering i politiske anliggender bliver anset som ikke-neutralt. Ældste bogen fortæller hvad der skal gøres, når det ser ud til at et vidne har i sin adfærd udelukket sig selv fra menigheden.

 " At man vælger en kurs som er i strid med den kristne menigheds neutrale stilling. (Es. 2:4; Joh. 15:17-19; w99 1/11, s. 28-29) Hvis en tilslutter sig en ikke-neutral organisation, har han afskåret sig selv. Hvis en gennem sit arbejde bliver meddelagtig i ikke-neutrale aktiviteter, vil han normalt få op til seks måneder til at gøre en forandring. Hvis han ikke gør dette, har han afskåret sig selv." vær hyrder for flokken (ældstebogen)s.112

Når man har disse udtalelser i tanke, er man ikke i tvivl om at VTS overtræder sine egne regler, når de tilmelder deres medlemskab hos FN.

                               Fordømmelsen af Kristendommen

Op i gennem tiden, er FN blevet gjordt noget af det onde af VTS, som beskriver den som en del af Satans system og dømt til udslettelse.

 "  Nej, FN er ikke til velsignelse, skønt kristenhedens religiøse præsteskab og jødedommens rabbinere nedbeder himmelens velsignelse over denne organisation. Den er i virkeligheden et billede af det vilddyr der skildrer den synlige politiske organisation under „denne tingenes ordnings gud“, Satan Djævelen. FN vil derfor snart blive ødelagt sammen med denne dyriske organisation. " vagttårnet 15.jan.1985,s.25 

Kristendommen bliver reglmæssig fordømt for sin involvering med FN, som vises som en skøge der ridder på ryggen af det profetiske skarlagnrøde vilddyr. 

 " Med undren og beundring fulgte jordens beboere det genoplivede skarlagenrøde dyr. Man stolede fuldt og fast på at det havde evne og magt til at bevare verdens fred og sikkerhed. Man knyttede store forhåbninger til det og beskrev det på en måde der bibelsk set må betegnes som gudsbespottelig. Hvorledes det? Man tilskrev dette „dyr“ evner og betroede det opgaver der i realiteten kun kan ejes og varetages af Guds rige ved Messias eller Kristus. I 1919 havde man i fuldt alvor kaldt det skarlagenrøde Folkeforbund for „det politiske udtryk for Guds rige på jorden“. Og nu kalder man De forenede Nationer, Folkeforbundets arvtager, for det bedste redskab til opnåelse af fred, ja oven i købet for „det sidste håb om fred“. I dag ser vi for vore øjne hvad apostelen Johannes kun så i syner og billeder, nemlig at det skarlagenrøde dyr er „fuldt af gudsbespottelige navne“. De beundrende betegnelser man giver det vender religionstilhængere bort fra dyrkelsen af Skaberen, Jehova Gud, til dyrkelsen af et værk skabt af mennesker, et politisk afbillede, en international organisation for fred og sikkerhed. — Åb. 17:3." vagttårnet 15.feb.1964,s.91-92

bogen

bogen " Babylon the great has fallen, 1963,s.577 udgivet af VTS

" De Forenede Nationer er i virkeligheden en verdslig sammensværgelse imod Jehova Gud og hans indviede vidner på jorden"  vagttårnet 1.sept. 1987,s.20

Så sent som i 1991, fordømte VTS kristendommen for deres involvering med FN:

 " Hvis kristenheden havde søgt fred med Jehovas konge, Jesus Kristus, ville den have undgået den kommende flodbølge. — Jævnfør Lukas 19:42-44.

 Men det har den ikke gjort. I sin søgen efter fred og sikkerhed indynder den sig hos nationernes politiske ledere for at opnå deres gunst, og det til trods for at Bibelen advarer om at venskab med verden er fjendskab med Gud. (Jakob 4:4) I 1919 anbefalede den desuden stærkt Folkeforbundet som menneskets sikreste håb for fred. Og fra 1945 har den sat sit håb til De Forenede Nationer. (Jævnfør Åbenbaringen 17:3, 11.) I hvor vid udstrækning har den indladt sig med denne organisation?

følgende citat fra en bog der for nylig er udkommet: „Ikke færre end 24 katolske organisationer er repræsenteret i FN. Adskillige af verdens religiøse ledere har besøgt den internationale organisation. Især huskes det besøg Hans Hellighed pave Paul VI aflagde under generalforsamlingen i 1965 samt besøget af pave Johannes Paul II i 1979. Mange trossamfund har særlige bønner, påkaldelser, salmer og gudstjenester for De Forenede Nationer. De mest fremtrædende eksempler på dette er katolikkerne, unitarerne, baptisterne og bahaierne.“" vagttårnet 1. juni,1991,s.17

 Det citat der nævnes ovenfor er fra bogen "New Genesis Shaping a Global Spirituality by Robert Muller (1982) kapt. 6. hvor det siges:

 ""All major world religions are accredited to the United Nations as non-governmental organizations. For example, no less than twenty-four Catholic organizations are represented at the UN." 

Det viser at VTS fordømmer kristne kirker som Non-govermental organisation (NGO) udtalt mindre end 12 mdr. før de selv indgav deres ansøgning om medlemskab hos FN og startede med at besøge FNs bibliotek og offentlige møder ugenligt.

                                                                        Nye Vinde

Da folkeforbundet oprindeligt blev oprettet, lovpriste VTS og talte meget positivt om det.

 " Vi kan ikke andet end beundre de høje principper som er legemliggjordt i folkeforbundet.... i sandhed er det idéalistisk, og tilnærmelsesvis på en lille skale hvad Gud har forudsagt, han ville frembringe efter denne tid med stor trængsel." vagttårnet 15.feb.1919,s.51 (oversat fra engelsk)

Senere, blev VTS meget højlydte ved reglmæssigt at fordømme folkeforbundet og FN, henviser til dem som blasfemisk og afgudsdyrkelse og stemplet dem som den skarlagnrøde vilddyr i Åbenbaring.

 " Sandt nok ved De forenede Nationers 144 medlemslande at Jehovas kristne vidner ikke er en del af kristenheden, ja ikke en del af det store skøgelignende Babylon i det hele taget. De ved at Jehovas vidner ikke har besmittet sig med denne verdens snavsede politik og ikke har forsøgt at ride på det symbolske skarlagenrøde vilddyr med de syv hoveder og ti horn." Menneskets udfrielse(sl)1976,s.332

" Verdenslederne har fundet sammen for at danne den mest uforskammede og udfordrende sammensværgelse mod Guds styre nogen sinde. (Jævnfør Esajas 8:11-13.) Og det har de gjort ikke kun én gang, men hele to gange: da de oprettede Folkeforbundet, og da de oprettede De Forenede Nationer. " vågn op! 8.dec.1990,s.24

Det var overraskende da der i 1990´erne kom en række artkler som omtalte i rosene ord, det arbejde som FN udførte.

 " I FN’s formålsparagraf udtrykkes følgende ædle hensigt: „Vi, De Forenede Nationers folk, besluttede på at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden, . . . at forene vore kræfter til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed, . . . har bestemt at forene vore bestræbelser for at nå disse mål.....Har FN så ’nået disse mål’? Har organisationen fået nationerne til at forene deres kræfter om at opretholde freden og sikkerheden? Ikke indtil videre, om end FN oprigtigt har bestræbt sig for at gøre det bedre end Folkeforbundet. Jehovas vidner tror fuldt og fast at FN vil spille en betydningsfuld rolle i verdensbegivenhederne i den nærmeste fremtid. Begivenhedsforløbet vil utvivlsomt blive særdeles spændende. Og følgerne vil få vidtrækkende virkning på dit liv. Vi tilskynder dig til at anmode de lokale Jehovas vidner om flere enkeltheder i denne sag. Bibelen udmaler tydeligt hvordan FN meget snart vil få magt og myndighed og derpå foretage sig noget der sikkert også vil forbløffe dig. Og du vil kunne glæde dig over at høre at der findes et langt bedre forum for evig fred og sikkerhed end De Forenede Nationer! " vågn op! 8.sept.1991,s.10

"„VI, DE FORENEDE NATIONERS FOLK, BESLUTTEDE PÅ at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden, påny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og værd, på mænds og kvinders såvel som store og små nationers lige rettigheder, . . .“ — Indledning til De Forenede Nationers pagt. DEN 24. oktober 1995 har De Forenede Nationer 50 års jubilæum. Alle de nuværende 185 medlemslande er underlagt organisationens oprindelige principper og målsætninger, som de er udtrykt i denne pagt: at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed; at undertrykke angrebshandlinger der truer verdensfreden; at fremme venskabelige forhold mellem nationerne; at beskytte fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog eller religion; og at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde ved løsning af mellemfolkelige spørgsmål af økonomisk, social og kulturel karakter. I 50 år har De Forenede Nationers organisation gjort sig bemærkelsesværdige bestræbelser for at skabe fred og sikkerhed i verden. Den har måske afværget en tredje verdenskrig og endnu en masseødelæggelse af menneskeliv ved brug af kernevåben. FN har sørget for mad og medicin til millioner af børn og bidraget til en bedre sundhedstilstand i mange lande ved blandt andet at sørge for bedre drikkevand samt vaccinationer mod farlige sygdomme. Desuden har millioner af flygtninge modtaget humanitær hjælp.Som en anerkendelse af det FN-organisationen har udrettet, er den fem gange blevet belønnet med Nobels Fredspris. Og dog må det beklageligvis konstateres at vi endnu ikke har fået en verden uden krig. I Bibelens profetier symboliseres jordiske regeringer ofte ved vilddyr. (Daniel 7:6, 12, 23; 8:20-22) Derfor har Vagttårnet i mange år identificeret vilddyrene i Åbenbaringen, kapitel 13 og 17, med nutidens jordiske regeringer. Det gælder også De Forenede Nationer, der i Åbenbaringen, kapitel 17, skildres som et skarlagenrødt vilddyr med syv hoveder og ti horn. Denne bibelsk begrundede holdning giver dog ikke rum for nogen form for respektløshed over for regeringerne eller deres ledere. Bibelen siger klart: „Lad enhver sjæl underordne sig de højere myndigheder, for der er ingen myndighed uden af Gud; de eksisterende myndigheder er af Gud anbragt i deres relative stillinger. Derfor, den der modstår myndigheden, står Guds ordning imod; de som står den imod, vil pådrage sig dom.“ — Romerne 13:1, 2. Jehovas Vidner forholder sig derfor strengt neutrale hvad politik angår og blander sig ikke i jordiske regeringers anliggender. De anstifter aldrig revolutioner og deltager ikke i demonstrationer eller protestaktioner. De erkender derimod at der er brug for en form for styre til at opretholde lov og orden i samfundet. — Romerne 13:1-7; Titus 3:1. Jehovas Vidner anser De Forenede Nationers organisation for at være på linje med andre regeringsorganer i verden. De erkender at FN eksisterer fordi Gud tillader det. I overensstemmelse med Bibelens vejledning viser Jehovas Vidner alle regeringer en passende respekt og adlyder dem så længe en sådan lydighed ikke indebærer at de synder mod Gud. — Apostelgerninger 5:29. vagttårnet 1.okt. 1995,s.3,7

I 1998 udgaven af Vågn op! omtaler emnet ,menneskerettighederne og vier flere sider til FN.

 " FOR halvtreds år siden hævede en elskværdig kvinde i 60-årsalderen røsten, og verden lyttede. Det skete den 10. december 1948 i Paris. FN’s Generalforsamling var trådt sammen i det nyopførte bygningskompleks Palais de Chaillot da formanden for FN’s Menneskerettighedskommission, Eleanor Roosevelt, rejste sig for at holde en tale. Med beslutsom stemme sagde denne høje kvinde, der var enke efter USA’s forhenværende præsident Franklin D. Roosevelt, følgende til de forsamlede: „I dag står vi på tærskelen til en stor begivenhed i både FN’s og menneskehedens historie, nemlig Generalforsamlingens vedtagelse af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.“ ....Verdenserklæringen er siden dens vedtagelse blevet oversat til over 200 sprog og har udøvet en betydelig indflydelse på nationale forfatninger. I dag mener nogle politiske ledere dog at erklæringen trænger til at blive omskrevet. Men det er FN’s generalsekretær, Kofi Annan, ikke enig med dem i. En FN-talsmand citerer ham for at sige: „Ligesom det ikke er nødvendigt at omskrive Bibelen eller Koranen, er det heller ikke nødvendigt at ændre på erklæringen. Det er ikke verdenserklæringens tekst, men dens disciples adfærd der skal ændres.“ vågn op! 22.nov.1998,s.3,5

FN hjemmeside referere til vågn op! artiklen www.unhchr.ch/udhr/materials/articles.htm. Det giver god mening, at det var en af de artikler som VTS sendte til FN, som en dek af den årlige raporterings aftale. Selv om siden UNHCHR ikke længre findes, så kan en arkiveret kopi ses på deres side. archive.org fra  1 Aug 2013.

Vågn op! fra 8.dec.2000 blev flere sider brugt i at forklare de gode resultater som FN har opnået og Vågn op! 22.juli,2001 der omtaler fordelene i frivilligt arbejde for FN og deres behov for flere frivillige.

Den 180 gr. vending hos VTS omtale af FN igennem 1999´erne falder belejligt sammen med ansøgningen til FN som et krav for NGO i at offentligt at støtte FNs vedtægter.

                                                VTSs brug af FN

Selvom VTS er meget fordømmende overfor FN og betegner den som " en sammensværgelse mod Jehova" Har ikke hold VTS tilbage fra at bruge FN når det er belejligt, for at kunne bruge deres bibliotek eksempel vis.

 I pamfletten fra 1997 Mission to Africa (Click for PDF download)  omtaler VTS hvordan de udnyttede FN flyvere til at fordel nødhjælp til Jehovas vidner i området. Side 9 fortæller: 

 " "The best form of travel, if not the only one, is the airplane. Often we used the H.C.R.'s (United Nations High Commission for Refugees) planes." Mission to Africa s.9 

                      Tvivlsom Retfærdiggørelse af Medlemskab

I 2001 bragte den engelske avis the Guardian artiklen som bragte lys over VTSs medlemskab hos FN, afsløringen gav shock bølger hos mange Jehovas Vidner. To dage senere, VTS indikerede at de var skyldige ved at melde sig ud ad FN. VTS udgav derefter en meddelelse som skulle forklare eller retfærdiggøre deres handlinger med fornuft som gik fra irrelevant til direkte uærlighed.

Et brev til afdelingskontoret, blev det forklarte for medlemmerne på den måde at VTS research afdelingen havde brug for adgang til FNs bibliotek, påstod at i 1991 blev det nødvendigt at regestrere sig som NGO for forsat adgang til biblioteket. De påstod også at de ophævede medlemskabet, da de fandt ud af at "kravene for medlemskab som en NGO" havde ændret sig. Et lignende brev blev sendt til the Guardian 

Brevene til til afdelings kontoret og Guardian er usande. Der var ikke sket nogen ændringer der krævede at VTS skulle være NGO medlem for at have adgang til et biblioteks kort. Der er over 400 FN biblioteker verdenoversom er offentlig tilgænglige for alle. Siden 1946, har bibliotekerne, haft de samme regler, uden ændringer i adgangskravene i 1991.

  "Since 1946, the Dag Hammarskjold Library of the United Nations Secretariat in New York has arranged for the distribution of United Nations documents and publications to users around the world through its depository library system. At present, there are more than 400 depository libraries in over 140 countries maintaining United Nations material from the date of designation as depository to the present. The general public can consult the material free of charge at any depository library." www.un.org/Depts/dhl/deplib/deplibsystem.htm 

Vidner skrev til FN for at få et forklaring vedrørende adgang til bibliotekerne, har fået svar som i det følgende brev. Brevet forklare at det ikke er et krav at være NGO medlem for at have adgang til bibliotekerne.

Det vigtigeste at være opmærksom på er, at der ikke har været nogen ændringer i kravene for NGOs skal være enige i at "støtte" de idéaler som FN står for. Det fastslås i følgende brev til en spørger i 2002 og en press meddelelse fra 1992

Selvom det kunne være sandt, at for at få adgang til FNs biblioteker kun kunne lade sig gøre som NGO, så har VTS gjordt meget klart for sine følgere at medlemskab af en politisk organisation aldrig kan retførdiggøres og adgang til et bibliotek er en ynklig undskyldning.

 VTSs forklaring fejler på flere områder:

* Adgang til et bibliotek er ikke en acceptabel grund til af bryde egen regler

* Der var heller ikke krav om medlemskab af FN for at få adgang til biblioteket

* Der var ingen ændringer i medlemskabet som blev ændret i 1991

* VTS skulle indgive årlige ansøgninger melem årene 1992 og 2001

* Medlemskabet hos FN blev først ophævet det det blev offentligt kendt. Hvis et vidne tilstår en synd, efter hans synd er blevet offentlig kendt, er der stor sandsynlighed for at de ældste ikke vil se tilståelsen som et tegn på anger.

* Hvis et vidne kan blive udelukket for medlemskab hos en politisk organisation, den samme regl må derfor også gælde VTS

Hvad var den virkelige grund til VTSs medlemskab hos FN? Uden en ærlig udtalelse fra VTS, kan man kun gnisne om grunden, det mest sandsynlige var få at få politiske fordele i et forsøg fra VTS side, om at komme til at stå bedre i lande hvor VTS er forbudt. Det blev forklaret i et interveiw lige efter Guardian artiklen. VTSs talsmand i Portugal udtalte at medlemskabet hos FN var for at opnå anerkendelse i udviklingslandene. I en avis interveiw lørdag 20.okt.2001, VTSs portugisiske talsmand udtalte:

 " "Registration as a Non Governmental Organisation was only done because you can give humanitarian aid and protect human rights in various countries around the world," says the PUBLIC Pedro Candeias, spokesman for the Association of Jehovah's Witnesses in Portugal. In Portugal, however, a relaxation of registration is not yet known officially by the AJW, which represents nearly 50,000 believers.

The official says the religious group to which he belongs has had an "important role" in helping the populations of countries like Angola, Bosnia, Georgia, Rwanda and other African or Latin American. "Reaching out to these countries was complicated and therefore it was necessary to register" the WTBTS in the United Nations. But this registry, he says, did not compromise the Jehovah's Witnesses to "any political involvement" with the UN." (web.archive.org as of 24 June 2010 - translated with the assistance of Google Translate) 

2 dage efter dette interveiw ændrede VTS deres offentlige holdning, ved at udgive et brev d. 22.okt, som modsiger udtalelsen ovenfor og påstår at de kun ville søgte om adgang til biblioteket.

                                     VTS holdning siden 1990

I årene mellem 1990 og 2010, har der været en kraftig nedgang i referencer til FN i VTS blade.

Endnu mere tydeligt er nedgangen i antallet af gange FN bliver refereret til termen "vilddyr" i VTSs publikationer.

Antallet af refreringer til FN i vågn op! har hold sig relativ konstant i de sidste 4 årtier, men vågn op! referere næsten kun i forbindelse med verdens tilstand og menneskerettighederne, ikke vedrørende Bibel profetier og vilddyret.

 Den ændrede holdning til at fremstille FN i et mere positivt lys er forståeligt, når VTS prøver at opnå politisk anerkendelse. som vist under emnet politisk indvolvering, VTS er meget aktiv i områder af politik der kan fremme deres politiske frihed.

                                                                  Konklusion

Barbara Anderson ver en del af redaktør afdelingen i 1992, da Ciro Aulicino fortalte hende at han skulle ned til FN onsdag eftermiddag for at hente noget matriale til redaktør afdelingen og for at være med til mødet krævede et specielt pas. Det var også Ciro der skrev 8.sept.1991 vågn op!. Medlemmer af det styrende råd var også bekendt med medlemskabet, fordi redaktør komitteens medlemmer på det tidspunkt var Barry,Barr og Klein- som godkendte FN artiklerne. Jaracz ville også have kendt til Robert Johnson, hvis underskrift er på godkendelses planketen, som rapporteres til Jaraczi service afdelingen. Side 224 fra 1993 NGO derektivet har Barry som VTS repræsentant. Ciro er hoved repræsentanten og Johnaon er vice repræsentanten.

I 1960´erne, vedtog det styrende råd en regl, der gjorde at Malawinesiske Vidner ikke måtte have et politisk kort i den et partis stat. Det var årsag til tusindvis af dødsfald, voldtægter og tvangflyttelse af uskyldige vidner mellem 1963 og 1992.(årbogen 1999,s. 149-223) Mens disse overgreb skete mod følgere af VTSs regler, ignorerede hovedkvarteret den samme regl ved af have forbindelse med FN. VTSs ledere regere frit med deres magt til at udelukke deres følgere for at associere med eller arbejde for organisationer som er imod VTSs principper; for adgang til et bibliotek.Aldrig har der været en undskyldning eller indrømmelse af en overtrædelse, snarere har der ikke været mere end en kort og uærlig forsøg på at få denne indeskretion retfærdiggjordt. Det er intetn under at mange Vidner har forladt organisationen i afsky overfor den viste hykleri.

Del siden