Paradis for evigt på Jorden

 

Jehovas Vidner tror, ​​at de aldrig skal dø,  ​​at Bibelen lover at de skal leve evigt i paradiset på denne jord.

 

    "Jesus gav udtryk for at der ville komme en lignende "dag" i vor tid. De som tilegner sig kundskab om dette og tager advarselen til sig, vil ikke alene have udsigten til at overleve, men også til at leve evigt. Og de døde der befinder sig i Guds erindring, vil opstå til liv med udsigt til ikke at behøve at dø igen....Alle kendsgerningerne viser at dette tidspunkt er meget nær, hvilket betyder at du har muligheden for "aldrig i evighed [at] dø " Vagttårnet 2005 Apr 15 s.5

 

   "Hvordan kan vi da være så sikre på at evigt liv i et jordisk paradis er muligt? Hvordan kan vi tro at evigt liv er andet og mere end en ønskedrøm?"Du kan leve evigt i paradis på jorden s. 7

 

     Drømmen om, aldrig at dø, er hvad der tiltrækker mange til at blive etJehovas Vidne og er det vigtigste budskab. Selvom de fleste religioner tror på evigt liv, lærer de generelt, at menneskehedens skæbne er at dø og komme i  himlen.

 

   Denne artikel diskuterer:

    Bibelen fortæller ingen steder, at menneskeheden vil blive genoprejst på jorden

    Henviser Bibelen til et paradis i himlen eller jorden?

    Hvor i Bibelen er opstandelsens håbet?

    Indikerer Bibelen, at planeten jorden, vil bestå for evigt?

    Logistiske umuligheder

    Den Videnskabelige virkelighed

 

    Bibelen fortæller, at jorden vil forblive for evigt, og at den vil blive ødelagt. Dette afsnit forklarer denne tilsyneladende modsigelse og viser, at Bibelen indikerer, at denne planet ikke vil bestå for evigt, men lover en himmelsk opstandelse.

 

    Paradis "Paradis jord" er en nøgle ord i Vagttårnsselskabet litteratur og vises over 1000 gange på Watchtower CD Library. Men ordet bruges aldrig i Bibelen. Der tales  heller ikke direkte, om en opstandelse på jorden

 

   Ordet paradis bruges kun fire gange i den nye verdensoversættelse af de hellige skrifter. (Højsangen 4:13; Lukas 23: 39-43; 2 Korinterne 12: 1-7; Åbenbaring 2: 5-7) Hvert skriftsted, omtaler et sted, som refererer til himlen.

 

   Åbenbaringen 2: 7"Den, der har et øre, hører, hvad Ånden siger til menighederne: Til den, som sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis."

 

    Vagttårnsselskabet  siger her, at i Åbenbaringen henviser ordet paradis til himlen.

 

   ""Livets træ, som er i Guds paradis"Åb.2:7 taler om "livets træ" i "Guds paradis" som " den der sejrer" vil få det privilegium at spise af. Eftersom de øvrige løfter i denne del af Åbenbaringen klart sigter til sejrvindenes himmelske arv.(Åb2:26-28, 3:12,21) må "Guds paradis" i dette tilfælde være et himmelsk paradis " Insigt i skrifterne, Volume 2 s.508, Paradis

 

    2. Korinther er endnu tydeligere i et himmelsk paradis. I 2. Kor. 12: 2-4 "Jeg kender et menneske som er dicipel af Kristus, og som for 14 år siden blev overført til den treje himmel-- om det var i kroppen eller uden for kroppen, ved jeg ikke, det ved kun Gud. Ja, jeg ved om dette menneske--- om det var i kroppen eller uden for kroppen, ved jeg ikke, det ved kun Gud at han blev overført til paradiset og hørte ord som ikke kan siges, ord som et menneske ikke må udtale. Det er det menneske jeg vil prale af, men jeg vil ikke prale af mig selv, undtagen af mine svagheder."

 

    Vagttårnsselskabet har fortolket dette for at være et åndeligt paradis.

 

  "Eftersom Bibelen ikke omtaler nogen anden der havde et sådant syn, og passsagen følger efter Paulus forsvar for sin apostelværdighed, var det sandsynligvis Paulus selv der havde haft denne oplevelse. Det apostlen så i et syn, var sikkert det åndelige paradis som den kristne menighed oplever i "endens tid". " Vagttårnet 2008 15 juli s. 28

 

     "Han blev mirakuløst flyttet eller bortrykket til "den trdje Himmel" og modtog et syn af den kristne menigheds fremtidige åndelige paradis. (2 Kor 12: 1-4)" Vagttårnet 1970 sept.1 s.391,§9

 

    Vagttårnsselskabet har siden konstrueret den fortolkning, at paradiset i den tredje himmel har "en fysisk, en åndelig og en himmelsk opfyldelse."

 

    "Paulus´ syn bliver beskrevet i 2. Kor 12:1-4 .Det Paulus så i det overnaturlige syn, blev omtalt som en åbenbaring og omhandlede noget fremtidigt. "Paradiset" som Paulus omtalte, vil have et fysisk, et åndeligt ig et himmelsk aspekt, som alle i forening vil findes i fremtiden. Hvorfor kan vi sige det? Fordi "paradiset" kan henvise til det fysiske, jordiske paradis som vil eksistere i fuldt omfang i den nye verden. Derudover kan det henvise til forholdene i "Guds paradis" i himmel.--Åb.2:7" Vagttårnet 2015 Jul 15 s. 8-9

 

  Den ene gang at ordet "paradis"  forkommer i Bibelen, hævder Vagttårnsselskabet er specifikt i forhold til et jordisk paradis.

 

     "Så sagde han: Jesus, husk mig når du kommer i dit rige. Og han sagde til ham:" Det siger jeg dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset. "" Lukas 23: 42-43

 

  I kontekst er paradiset himmelsk. Jesus regerer altså i himlen, ikke på jorden, og at "være med mig i paradiset" betyder naturligvis at være i himlen med Jesus.

 

 Vagttårnsselakabet forsøger at forklare, hvorfor Lukas 23 refererer til et jordisk paradis, men giver ikke nogen understøttende begrundelse.

 

   "Jesus gav følgende løfte til dem der havde håbet om at blive taget til himmelen:"Den der sejre, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis." (Åb.2:7; Joh16:33; 1.Joh 5:4) Dette billedlige "Guds paradis" findes i de usynlige himle. Men er det rigtigt at der kun findes et himmelsk paradis, og at alle Jesu disciple kunne se frem til dette paradis? Forbryderen ved siden af Jesus havde ikke sejret over verden ved at leve i vedholdende trofasthed mod Gud, med led døden som en retfærdog straf for sine onde gerninger. Hvilke paradis var det da Jesus lovede ham.? Husk her på at Gud skabte det oprindelige Edens paradis netop her på jorden. Det er derfor åbentlyst at Gud har haft et jordisk paradis på jorden i tanke. " Vagttårnet 1984 jan 15 s. 4,5

 

   Giver Bibelen løfter om et jordisk paradis?

 

     Der er intet bevis for, at Lukas 23 refererer til jorden, faktisk viser stykket, hvordan andre nytestamentlige referencer til paradiset er himmelske. Vagttårnsselskabets ræsonnement er simpelthen, at det skal være på jorden, da det er det, der støtter deres doktrin. Som det er tilfældet, afviser de formålet med teksten ved at hævde, at det er "figurativt", og derefter afslutte stykket med ordet "faktisk" og et udråbstegn til at håndhæve, at det, der skrives, skal være korrekt. Vagttårnet marts 2013 er ligeledes afvisende, at denne pasage om paradiset ikke kan være himmelsk på det simple grundlag, at det ikke passer til deres doktrin.

 

    Jøder og muslimer tror generelt at paradiset er himmelsk, og det følger heraf, at henvisninger i Bibelen til paradis blev forstået af tidlige kristne som himmelske. Paradiset er undertiden beskrevet som de retfærdiges bolig, når de er døde til slutningen af ​​denne nuværende verden.

 

     2 Enok 8: 1-6 Og disse mænd tog mig derhen og førte mig op til den tredje Himmel og lagde mig der; og jeg så nedad og så produktionen af ​​disse steder, som det aldrig har været kendt for godhed. Og jeg så alle de sødblomstrende træer og så deres frugter, som var lugtende, og alle de mad der blev båret af dem boblede med duftende udånding. Og midt i Livets Træer, på det Sted, hvorpå Herren hviler, når han går op i Paradiset; og dette træ er af uovertruffen godhed og duft og prydet mere end enhver eksisterende ting; og på alle sider er den i form guldudseende og vermilion og ildlignende og dækker alle, og den har produceret fra alle frugter. Dens rod er i haven ved jordens ende. Og paradiset er mellem korruptibilitet og uforgængelighed. Og to fjedre kommer ud, som sender skat og mælk, og deres fjedre sender olie og vin, og de adskiller sig i fire dele og går rundt med roligt kurs og går ned i EDEN PARADISE mellem korruption og uforgængelighed.

 

     Abrahams Testamente Kapitel 20 "For døden har bedraget Abraham, og han tog sin højre hånd, og straks fulgte hans sjæl til Dødenes Hånd. Og straks kom Ærkeenglen Mikael med et væld af engle og tog sin dyrebare sjæl op i sine hænder en guddommelig vævet linnedække, og de plejede den retfærdige Abrahams legeme med guddommelige salver og parfume indtil den tredje dag efter hans død og begravet ham i lovens land, Mamre-egnen, men englene modtog sin dyrebare sjæl, og steget op i himlen og sang hymnen til "tre gange hellig" til Herren, alles Gud, og de satte den der for at tilbede Gud og Fader. Og efter stor glæde og herlighed var blevet givet til Herren, og Abraham bøjede sig ned for at tilbede, kom Guds og Faders ubesmittede stemme til at sige: Tag derfor min ven Abraham til Paradis, hvor er mine retfærdiges tabernakle og mine hellige Isaks og Jakobs bolig i hans barm, hvor der ikke er nogen problemer eller sorg heller ikke sukker, men fred og glæde og liv uendelig.

 

  " Elijah De Vidas i en middelalderlig tekst med titlen Begyndelsen af Visdom skriver "Og hvis han fortjener belønning på niveau af ånd, vil han nyde paradiset. Hvis han fortjener belønning på supersjælens niveau, vil han være privilegeret at opstiges til Paradisets øvre rige."

 

                                                      Himmelsk opstandelse

 

   Jehovas Vidners forståelse er, at alle, der døde før Jesus, vil blive oprejst på jorden engang i fremtiden. Kun 144.000 af Jesu tilhængere skal komme til himlen, hvor de tjener som konger og ypperstepræster med Jesus.

 

     "[Jesus] talte altså om en opstandelse til liv på jorden, som Abraham, Isak og Jakob ville få del i." Vagttårnet 1976 sept. 1 s.401

 

     "... tallet 144.000 skal opfattes bogstaveligt. De der udgør denne skare, er dem der skal herske i himmelen sammen med Kristus over en paradisisk jord, så vil være fyldt me det stort og ukendt antal glade og lykkelige mennesker der tilbeder Jehova Gud." Vagttårnet 2004 1. september s.31

 

    Dette er i direkte konflikt med Bibelen, som siger Abraham, Isak og Jakob er i himlen.

 

    Mattæus 8:11" Men jeg siger jer, at mange fra øst og vest vil komme og ligge til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rige.  (Ny Verdens oversættelse af De Hellige Skrifter udgivet af Vagttårrnsselskabet=NWT(New World Translation)

 

 " Mattæus 5: 10-12  "Lykkelige er de som er blevet forfulgt fordi de gør det der er rigtig, for himlenes rige er deres. Lykkelige er I når folk skælder jer ud og forfølger jer ig løgnagtige siger alt muligt ondt om jer for min skyld. I skal juble og glæde jer fordi jeres belønning er stor i himlene, for på den måde forfulgte men profeterne før jer" (NWT)

 

  Lukas 16:22  "Så døde tiggeren, og englene bar ham hen ved siden af Abraham" (NWT)

 

   Hebræerne 11: 13-16  "Alle disse var stærke i troen da de døde. selvom de endnu ikke havde set løfterne gå i opfyldelse. Men de så dem i det fjerne og glædede sog over dem, samtidigt med at de åbent erklærede at de var fremmede og midlertidigt indbygger i landet. Når nogen siger sådan, gør de det klart at de søger et sted der vil blive deres eget. Hvis de var blevet ved med at tænke på det sted de havde forladt, kunne de godt vende tilbage. Men nu rækker de ud efter et bedre sted, et sted der høre himlen til. Derfor skammer Gud sig ikke over dem, over at blive kaldet deres Gud for han har gjort en by parat til dem." (NWT)

 

     Bibelen lover aldrig en jordisk opstandelse. Det Gamle Testamente er meget utydelig om livet efter døden, hverken specificerer en opstandelse eller definerer efterlivet. I hele Det Nye Testamente er opstandelsen himmelsk.

 

    Bibelen løfter, at der kun er et håb om Kristi tilhængere.

 

    Efeserne 4: 4 "Der er èn krop og èn ånd, ligesom I fik èt håb da I blev kaldet"(NWT)

 

1 Korinther 12:13 "for i kraft  af èn ånd er vi alle blevet døbt til at ud gøre èn krop, hvad enter vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi har alle fået èn ånd at drikke."(NWT)

 

   Dette "et håb" er konsekvent angivet som en opstandelse, af åndelige væsener i himlen.

 

Matthæus 6: 20-21" I skal hellere samle jer værdiger i himlen, hvor hverken møl eller rust ødelægger, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For der hvor dine værdier er, der vil dit hjerte også være." (NWT)

 

Matthæus 7:21 "Ikke alle som siger ´Herre, Herre´til mig, vil komme ind i himlens rige--- det vil kun den der gør min himmelske faders vilje." (NWT)

 

Matthæus 19:21 "Jesus sagde til ham: "Hvis du vil være fuldkommen, så sælg hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have værdier i himlen". (NWT)

 

Johs 14: 2-4 "I min Fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg have fortalt jer det, for jeg går hen for at gøre en plads klar til jer. Og når jeg er gået hen og har gjort en plads klar til jer, vil jeg komme igen og tage jer med så I også kan være hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der kender I vejen. "(NWT)

 

Lukas 20: 34-38 "Jesus sagde til dem:" De der er børn af denne verden, gifter sig og bliver gift bort, mens de der er regnet for værdige til at få del i den kommende verden og opstandelsen fra de døde, gifter sig ikke og bliver ikke gifte bort. Og de kan heller dø mere, for de er som engle, og de er Guds børn, for de er opstandelsens børn. Men at de døde bliver oprejst, det har også Moses vist i beretningen om tornebusken ved at kalde Jehova ´Abrahams Gud og Isaks Guds og Jakobs Gud´. Han er ikke de dødes, men de levendes Gud. De er nemlig alle levende for ham . " (NWT)

 

Romerne 6: 3,5 "3 Er I ikke klar over at alle vi der blev døbt til Kristus Jesus også blev døbt til en død som ham? 5Hvis vi er blevet forenet med ham gennem en død der ligner hans, vil vi helt sikkert også blive forenet med ham i en opstandelse der ligner hans."(NWT)

 

1 Kor 15: 42-50 "Sådan er det også med de dødes opstandelse. Det der bliver sået, er forgængeligt. Det der bliver oprejst, er uforgængeligt. Det der bliver sået, bliver betragtet med foragt, men det bliver oprejst til ære og værdighed. Det bliver sået i svaghed , men er fuldt af kraft når det bliver oprejst. Det der bliver sået , er et fysisk legem. der er st fysisk legem, og der er også et åndligt. Det er som skrevet:"Det første menneske, Adam blev et levende væsen. Den sidste Adam blev en livgivende ånd. Det er dog ikke det åndlige der kommer først. Det fysiske kommer først, og derefter det åndelige. Det første menneske er fra jorden, dannet af støv. Det andet menneske er fra himlen. Som den der blev dannet af støv, sådan er også de andre der er dannet af støv. Og som den himmelske er, sådan er de andre himmelske også. Og ligesom vi har lignet den der blev dannet af støv, sådan vil vi også komme til at ligne den himmelske. Jeg kan sige jer dette, brødre, at   . "kød og blod kan ikke arve Guds rige, og nogen der er forgængeligt, kan heller ikke få del i uforgængelighed. (NWT)

 

  2 Kor 5: 6-8 "Vi er altid ved godt mod. Vi ved at så længe vi har vores bolig i kroppen, er vi væk fra Herren, for vi lever efter det vi tror, ikke eftr det vi ser. Men vi er ved godt mod og ville foretrække at være væk fra kroppen og få vores hjem hos Herren. " (NWT)

 

     Hverken Bibelen eller de apostolske fædre diskuterede "to håb". På trods af Johannes 10:16 siger de andre får, at de bliver en del af "en flok", siger Vagttårnsselskabet, at dets tilhængere er opdelt i to klasser, med en gruppe, som vil leve på jorden. Derefter bliver de tvunget til at forklare mange enkle kerne emner i det nye testamente. En af disse er, at Jesus ikke er mellemmanden for den store skare.

 ( hvem er Jesus  mellemmand  for?, den " store eller den lille skare" vil blive behandlet senere)

 

     En anden lære som er i strid med Vagttårnsselskabet lære, er at  bliver" født igen". At være kristen betyder at du er født igen.

 

     Johs 3: 3 "Jesus sagde til ham : "Jeg siger dig som sandt er: Den som ikke bliver født igen, kommer ikke til at se Guds rige" (NWT)

 

   " 1 Johs 5: 1-4 "Enhver der tror at Jesus er Kristus, er blevet født som barn af Gud og enhver der elsker Faren elsker også dem der er blevet født af Faren. Vi ved at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker gud og adlyder hans bud. At vi elsker Gud, vil nemlig siger at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tung byrde, for alle der er født som børn af Gud, sejrer over verden. Og det der har sejret over verden, er vor tro." (NWT) . "

 

   1 Pe 1: 3-4 Vores Herre Jesus Kristus´Gud og Far skal lovprises fordi han i sin store barmhjertighed har ladet os blive født igen til et levende håb, ved at han har oprejst Jesus Kristus fra de døde så vi kan få en uforgængelig arv der er ren og aldrig vil visne. Den holdes parat i himlen til jer. " (NWT)

 

   Fordi Bibelen siger, at håbet for de "født igen" er i himlen, er Vagttårnsselskabet tvunget til at kreere en grundløs påstand , at  gruppen af kristne ikke vil blive født igen. For at imødegå sådanne skriftsteder bruger Vagttårnsselskabet cirkulær tænkning. For eksempel, Vågn op! 1975, 8. jan. s. 21 forsøger de at vise, at dette skriftsted ikke betyder hvad der står, da der skal være en jordisk stor skare. De skifter derefter skriftstedets ordlyd.  "Og en undersøgelse af grundteksten viser at Johannes ikke mente at alle mennesker ned igennem historien som ville tro på Jesus, ville blive født på ny og komme i himmelen. Han mente at ingen kunne fødes på ny uden at han troede på Jesus Kristus ." Dette er klassisk Eisegesis(læse noget i en tekst , som ikke er der); ved hjælp af forudbestemt lære, for at diktere forståelsen af ​​Bibelen.

 

 

                                                   Jorden vil en dag forsvinde

 

Både det gamle og det nye testamente siger, at jorden vil, en dag forsvinde.

 

  Salme 102: 25-26 "For længe siden grundlagde du jorden, og himlen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil forblive; de slides op ligesom en klædning. Du vil skifte dem ud ligesom tøj, og de vil forsvinde. " (NWT)

 

 Esajas 51: 6 "Kig op mod himlen, og se ned på jorden. Himlen vil forsvinde som røg : jorden vil blive slidt op som en klædning, og de der bor der , vil dø som myg. Men min frelse vil være evig, og min retfærdighed vil aldrig svigte. " (NWT)

 

 Matthæus 24: 34-35 "Jeg skal siger jer at denne generation afgjort ikke vil forsvinde før alt dette sker. Himlen og jorden vil forsvinde, men mine ord vil afgjort ikke forsvinde."(NWT)

 

  Hebr 1: 10-12 "Og " Herre, i begyndelsen grundlagde du jorden, og himlen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil forblive; de slides op ligesom en klædning. Du vil folde dem sammen som en kappe, som en klædning, og de vil blive udsfkiftet. Men du er den samme, og deni år vil aldrig ende. "(NWT)

 

    I 1. Mos 8:22, da Gud, efter vandfloden, lovede aldrig igen at udslette alt levende , sagde han: "Herefter skal, i alle de dage jorden består, såtid og høsttid, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat aldrig ophøre."(NWT 1993)

 

     Ny verdens oversættelse fra 1961 udgave. På hebraisk er den første sætning 'erets yowm - oversat til  jordens dage eller i jordens dage. King James bruger sætningen "Mens jorden forbliver". Disse sætninger indikerer en afslutning for jorden.

 

   (Fordrejende har 2015 Ny verdens oversættelse ændret dette vers for at sige: "Fra nu af vil  såtid og høsttid, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat aldrig ophøre på jorden ." Dette gør , at 1. Mos 8:22 indikerer, at jorden aldrig vil ophøre med henblik på at støtte Vagttårnselskabets lære på trods af at skriftstedet, siger det modsatte, når det oversættes korrekt.)

 

    Gud har planer om en ny jord til at erstatte denne gamle.

 

  Esajas 65: 17-18 Se! Jeg skaber nye himle og en ny jord; det der var før, vil ikke blive husket, og det vil ikke længere findes i hjertet. Derfor skal I juble og glæde jer til evig tid over det jeg skaber, Se! Jeg gør Jerusalem til noget man vil glæde sig over, og hendes folk til noget man vil juble over. "(NWT)

 

  2 Pe 3: 10-13 "Men Herren dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag,  og elementerne vil brænde op, og jorden og alt menneskeskabte på den vil vise sig som det , det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor hellige og gudfrygtige bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte. .men eftr hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. "

 

  Åbenbaringen 21: 1-2 "Og jeg så en ny himmel og en ny jord.Den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet og havet fandtes ikke længere. Jeg så også den hellige by, det ny Jerusalem, komme ned fra himlen fra Gud, som en brud der var smykket og parat til at møde sin ægtemand. "

 

     Vagttårnsselskabet afviser alle disse skriftsteder som billedlige eller figurative.

 

                                               Vil jorden bestå for evigt?

 

     Vagttårnselskabet bruger flere tanke retninger til at støtte ideen om, at mennesker vil leve evigt på jorden.

 

  1. Adam

  2.  " For evigt" skriftsteder i Bibelen

  3. Jødiske genoprettelsesprofetier

  4. udsagn fra Jesus om jorden

 

      Ingen af ​​disse konsepter beviser, at jorden vil bestå for evigt.

 

   1. Adam

    Gud fortalte Adam, at han vil dø den dag,  han spiser af kundskabens træ. Vagttårnselskabet påstår, at dette indebærer, at Adam ikke ville dø, hvis han ikke spiste af frugten. Dette er en dårlig form for argumentation og betegnes som "argumentum e silentio. (lat." argument ud fra (kildernes) tavshed) se denstoredanske.dk

 

    "Det er ikke alle Guds levende skabninger der lever evigt. Vi ved at planter, selv træer med en lang , levetid, til sidst dør.(1. Pet. 1:24) Der er heller ikke noget bibelsk bevis for at det var Guds hensigt at dyrene skulle leve evigt. Men det forholder sig anderledes med menneskene. Gud stillede vore første forældre i udsigt at de havde mulighed for aldrig at dø. De kunne leve evigt ved at forblive lydige.(1.Mos. 2:17)"Vagttårnet  1974 15. sept p.423

 

    En ikke-argument bør ikke bruges til at formulere et doktrin. En konklusion kan ikke drages af noget, som Gud ikke sagde. Hvis Adam var trofast, kan Gud have haft flere  planer for Adam, hvoraf ingen er omtalt i 1. Mosebog. Hvis alt andet af jordisk skabelse, forfalde og dør, er der så lige meget fornuft i, at konkludere, at menneskets jordiske eksistens også er midlertidig?.

 

 Lignende ræsonnement bruges i Esajas 45:18 viser, at jorden forbliver for evigt:

 

           "Dette siger Jehova, Skaberen af himlen, den sande Gud, han der skabte jorden, formede den og grundfæstede den, han der ikke skabte den uden et formål, men dannede den til at være beboet: " Jeg er Jehova, og der eringen anden "

 

    Det er en ubekræftet konklusion, at jorden vil vare for evigt. Alt der kan trækkes ud af dette er, at Gud i en periode ønskede, at jorden skulle bebos.

 

2. "For evigt" skriftsteder i Bibelen

    Fundmentet i Vagtårnsselskabets-doktrinen om, at menneskeheden vil leve evigt på jorden, er gammel testamentlige skriftsteder, der siger, at jorden vil bestå i ubestemt tid eller for evigt. Dette er ikke et bevis, at jorden aldrig vil forsvinde af følgende grunde;

 

 For evigt kan bruges billedligt i Bibelen.

 Bibelen siger, at jorden vil blive ødelagt.

 Alle disse referencer kommer fra de poetiske bøger

 

  Jorden vil bestå for evigt.

   De følgende skriftsteder, der siger at jorden vil bestå  i ubestemt tid eller for evigt, er alle kun fra to bibelbøger, salmer og prædikere, der begge er viet til poesi. 

 

   Salme 37:29 "De retfærdige vil komme til at eje jorden, og de vil bo på den for evigt." (NWT)

 

   Salme 78:69 "Han gjorde sin helligdom lige så varig som himlen,som jorden, der er grundlagt til t bestå for evigt" (NWT)

 

   Salme 104: 5 "Han har grundlagt jorden på dens fundsmenter; den vil aldrig i evighed blive flyttet frfa sit sted."(NWT)

 

   Præ. 1: 2-4 "Fukdstændigt meningsløst!" siger den der samler menigheden, "fuldstændigt meningsløst! Altting er meningsløst!" Hvad får et menneske ud af alt det arbejde det slider med under solen? En generation forsvinder, og en generation kommer, men jorden består for evigt. " (NWT)

 

     Med forståelse for poetisk billedsprog, kan disse Skriftsteder, ikke tages som bogstavelig uden yderligere støtte. Disse passager henviser heller ikke til Jesu tusindårs rige. Men Vagttårnselskabet mener, at disse passager henviser til israelitterne og det forjættede land.

 

 "*? Eftersom Salme 37:29 i nogle bibeloversættelser gengives:" De retfærdige arver landet og skal bo der til evig tid," henviser dette skriftsted da blot til at Israel toæ stadighed skulle bo i det forjættede land

  !Nej, en sådan fortolknig vilbegrænse dette løfte på en måde der ikke er baggrund for Salme 37 giver de retfærdige håb om evig liv her på jorden. Den overstående gengivelse af Salme 37:29 stammer fra den danske autoriserede oversættelse af 193. Ligesom i mange andre iversættelser gengives det hebraiske ord ´e´rets her med "landet". É´rets kan betegne et bestemt område eller et lands territorium, som for eksempel i forbindelserne"Sinear land" og Ægyptens land" . 1.Mos 10:10,11; 21:21;Salme 78:12; jer. 25:20.

 I Salme 37:11,29 siges der altså at israelitterne kunne og skulle have boet i det forjættede land til evig tid. I overensstemmelse med Guds pagt med Abraham kunne de være blevet boende i det landområde Gud gav dem, og den ene generation efter den anden kunne have nydt Guds velsignelser dér. Sådan gil det imidlertid ikke, for isralitterne blev troløse mod Gud. "Vagttårnet 1986 1. jan. s.32 spørgsmål fra læserne

 

 "For evigt" billedligt

 

      For evigt eller ubestemt tidperiode kan være billedligt  og have en ende eller afslutning.

 

  2 Samuel 7:24 "Du gjorde Israel til dit eget folk for altid, og du Jehova, er blevet deres Gud."(NWT)

 

  1 Kongeb. 1:31" Så bøjede Batseba sig med ansigtet mod gulvet og kastede sig ned for kongen og sagde: " Må min herre kong David, leve evigt!"(NWT)

 

  Ligeledes kan den falske profet ikke pludselig blive plaget for evigt.

 

  Åbenbaringen 20:10 "Og Djævlen, der vildledte dem, blev kastet ned i søen med ild og svovl, hvor vilddyret og den falske profet allerrede var. Og de vil blive pint dag og nat i al evighed."(NWT)

 

 3. Jødiske genoprettelses profetier

    Esajas og Ezekiel bog indeholder tekster, der beskrive paradisiske forhold.

     passagen, der regelmæssigt henvises til, er Esajas 65.

 

      Esajas 65: 17-25 "Se! Jeg skaber nye himle og en ny jord; det der var før, vil ikke blive husket, og det vil ikke længere findes i hjertet. Derfor skal I juble og glæde jer til evig tid over det jeg skaber. Se! jeg gør Jerusalem til noget man glæder sig over. og hendes folk til noget man vil juble over. Og jeg vil glæde mig over Jerusalem og juble over mit folk; man vil aldrig mere høre gråd eller klageskrig i byen. Der vil ikke længere være noget spædbarn dér som kun lever nogle få dage, eller en gammel mand som dør en for tidlig død. Den der dør som hundredårig, vil blive regnet for at være en dreng, og hvis en dør når han er hundrede år gammel, er det en synder der dør på grund af en forbandelse. De vil bygge huse og bo i dem, og de vil plante vingårde og nyde deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der, og de vil ikke plante for at andre skal spise, for mit folks levedage vilblive som træets, og mine udvalgte vil få fuld glæde af det deres hænder frembringer. De skal ikke slide uden at få noget ud af det, og de skal ikke føde børn til sorg, for de er det afkom som består af mennesker der er velsignet af Jehova, og det samme er deres efterkommere. allerede før de kalder, vil jeg svare dem. Endnu mens de taler, vil jeg høre dem. Ulven og lammet vil græsse sammen, løven vil æde halm ligesom oksen, men slangen vil få støv at spise. De vil ikke gøre nogen skade eller fortræd på hele mit hellige bjerg." siger Jehova."

 

   De næste tekster forstås som profetier om den jødiske befrielse fra Babylon, selv af Vagtårnsselskabet

 

   "Esajas 65:17-19 fik sin første opfyldelse i forbindelse men fortidens jøder der, som frudsagt af profeten, vendte tilbage til deres hjemland, hvor de genindfødte den rene tilbedelse af Gud. (Ezra 1:1-4; 3:1-4) Det siger sig selv at de vendte tilbage til et hjemland her på jorden--- de blev ikke flyttet til et andet sted i universet. Det viser hvad Esajas mente med udtrykket " nye himle og ny jord"." Vagtårnet 2000 15. apr s.10, §9

 

"Jehova skabte "nye himle og en ny jord" da en jødisknrest i 537 f.v.t. vendte tilbage til Jerusalem efter landflygtighed i Babylon (Esa 65: 17) " De nye himle" bestod dengang øjensynlig af det styre der blev udøvet af statholder Zerubbabel" Indsigt i skrifterne, bind 2 s.427

 

    Esajas siger, at der fortsat vil være børn og som træerne, vil disse velsignede jøder få opfylde deres dage, blive gamle og dø, det er bestemt ikke det evige paradis, som Vagttårnsselskabet lover. Jehovas løfte om at han ville velsigne de retfærdige israelitter med et fredeligt liv og derefter døden i alderdommen var kendt for jøderne;

 

   5. Mos 4:40 "I skal holde hans bestemmelser og hans bud som jeg giver jer i dag, for at det kan gå godt for jer og jeres børn og I kan leve længe i det land som Jehova jeres Gud vil give jer.. " (NWT)

 

   " Job 36:11 "Hvis de adkyder ham og tjener ham, vil de leve resten af deres dage i velstand, og de vil få gode leveår."(NWT)

 

   På trods af skildringen af ​​døden i Esajas 65 bruger Vagttårnsselskabet denne tekst som bevis for, at denne jord skal være et evigt paradis, hvor døden ikke er mere. Esajas 65:20 siger ganske klart, at folk vil dø i dette paradis efter at have opfyldt deres dage.

 

 Esajas 65:20 "Der vil ikke længere være nogen spædbarn dér som kun lever nogle få dage, eller en gammel mand som dør en for tidlig død. Den der dør som hundredårig , vil blive regnet for at være en dreng, og hvis en dør når han er hundred år gammel, er det en synder der dør på grund af en forbandelse. "(NWT)

 

   Vagtårnsselskabet gør et stor arbejde for at  presse denne passage ind i deres doktrin ved at kombinere tre separate udsagn til én, således at kun syndere dør.

 

   "De velsignede med et varigt sted i den nye jord vil ikke blive gamle og uundgåeligt dø. Esajas 65:20 forsikrer os ... Hvis en person vælger at gøre oprør imod Gud, vil han ikke få lov til at fortsætte med at leve. Gud vil fjerne ham Hvad hvis den oprørske syndige er hundrede år gammel? Han vil dø "som en dreng" i forhold til at have et uendeligt liv. "

 

   Henvisningerne til døden - at ingen ikke vil "opfylde sine dage", og at en mand vil dø som en dreng - ikke kun er rettet mod "syndere", det gælder for alle mennesker. Syndere identificeres tydeligt ud fra denne gruppe med sætningen "og for synden ... vil han have en forbandelse på sig."

 

Kan gammel testamentlige genoprettelsesprofetier bruges til at bevise et paradis på ?

jorden

 

  1. Der er ingen omtale af en anden mulighed

  2. De diskuterer en ny himmel og ny jord

  3. De nævner, at folk vil dø i denne nye jord

 

   Disse modsætninger gør det nødvendigt for Vagttårnsselskabet at forklare, hvordan de passer ind i deres trosstruktur, derfor kan genoprettelsesprofetierne ikke være grundlaget for tro på evigt jordisk paradis, hvis det ikke understøttes andetsteds i Bibelen. Som med en stor del af bibelprofetien forsøger Vagttårnsselskabet at tilpasse opfyldelsen af ​​den "nye jord" omkring Vagtårnsselskabet anden præsident, J.F. Rutherford. Esajas siges at være blevet opfyldt med frigivelsen af ​​Rutherford fra fængsel i 1919. Post-Harmagedon-opfyldelsen er kun en tilføjelse til den centralisering omkring Vagttårnsselskabet.

 

    "Esajas´profeti fik en mindre opfyldelse da Israel blev udfriet fra fangenskab i Babylon  og blev ført tilbage til sit  land, men den større opfyldelse begyndte i 1919, da det åndelige Israel blev udfriet fra Babylon den Store. Denne genoprettelse, hvor det åndelige Israel blev ført tilbage til sit "land", det åndelige paradis, var endelig og fuldstændig i den forstand at de efter dette tidpunkt aldrig mere vil blive underlagt nogen del af Satans verdenimperium af falsk religion. " Vagttårnet 1984 marts 1 s.31 spørgsmål fra læserne

 

    Imidlertid omfatter denne og andre genoprettelsesprofetier andre elementer, som også vil have en fysisk opfyldelse  på en Paradisisk jord.

 

    " Ligeledes viser Esajas bog, i kapt. 11 som blev opfyldt i jødiske tid med sin sekundære opfyldelse i 1919. Idéen, at dette refererer til et fremtidigt paradis, er næsten en eftertanke.

 

   "Lad os forestille os en israelitter som lige havde fået kendskab til Kyros´ dekret om at jøderne kunne vende tilbage til Jerusalem og genopbygge templet. Ville han nu forlade den trygge tilværelse i Babylon og foretage den lange rejse hjem? Under israeliternes 70 års fravær var markerne, som havde været overladt til sig selv, groet til med ukrudt. Ulve, leoparder, løver og bjørne strejfede frit om på dem. Der fandtes også brilleslanger. De hjemvendte jøder måtte have husdyr for at opretholde livet--de måtte have okser til at trække ploven. Ville husdyrene blive et bytte for rovdyrene? Ville de små børn blive bidt af slanger? Hvad med faren for at falde i et baghold på vejen hjem?

  Esajas tegner nu et opmundrende billede af de forhold Gud ville sørge for i landet. Han siger:  " Ulven skal holde til hos vædderlammet, og leoparden vil ligge hos kiddet, og kalven og ungløven og fedekvæget er sammen; og der er en lille dreng der føre dem. Og både koen og bjørnen vil græsse;deres unger ligger sammen. Og løven æder halm som kvæget. Og det diende barn leger over brilleslangens hul, og barnet der er vænnet fra, rækker sin hånd ud over giftsnogens lysåbning. De vil ikke volde skade  eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund." (Esa.11:6--9)Varmer disse ord os ikke om hjertet? Læg mærke til den fred der beskrives her, er et resultat af kundskab om Jehova. Der er altså tale om mere end blot at være i sikkerhed for vilde dyr. Kundskab om Jehova forandrer ikke dyr , men den vil forandre mennesker. Hverken på vejen hjem eller i der genrejste land behøvede israelitterne at frygte vilde dyr eller dyriske mennesker. "Esajas profeti - et lys for hele menneskeheden - .bind 1. s.163-164

 

       Åbenbaringen 21: 1-4 diskuterer også "en ny himmel og en ny jord" og er delvis baseret på Esajas 65. Disse skriftsteder foresætter videre med Satans endelige udslettelse (Åbenbaringen 20: 7), idet man sætter oprettelsen af ​​den nye jord efter Kristi 1.000 års rige. Af denne grund méner nogle kristne, at der vil være en ny jord , når fuldkommenhed er opnået igen i slutningen af ​​Kristi tusindårs rige. Andre er tilfredse med, at Guds plan og den endelige opfyldelse endnu ikke er afsløret helt.

 

4. Udsagn fra Jesus om jorden

 

     Det var kun ved en lejlighed, at Jesus omtaler jorden. Han lavede to erklæringer, som ofte bruges af Jehovas Vidner som "bevis" for, at de retfærdige vil leve for evigt på jorden.Men disse skriftsteder siger ikke, at jorden vil vare evigt eller at folk vil leve på den.

 

       Det første udsagn fra Jesus er i Mattæus 5: 5: "Lykkelig er de milde, for de skal arve jorden."(NWT)

 

      De fleste vidner er uvidende om denne lære omkring dette skriftsted, for selv Vagttårnsselskabet siger, at dette skriftsted ikke gælder for de andre får. doktrinet er, at det, der henvises til i dette skriftsted, er Jesus og jorden er hans arv.

 

      "Om de salvede medlemmer af den kristne menighed siges der at de har en himmelsk arv, De får som Jesu "brødre"ndel i hans arv. (Ef 1:14; Kol 1:12; 1Pe 1: 4, 5) Denne arv indbefatter jorden. -Mt 5: 5. " Indsigt i skrifterne, bind 1 s.163

 

     "Jesus i Mattæus 5:5 citerer Salme 37. sagde han at ordene i Salmernes bog kun fik en opfyldelse i fortiden? Nej, for han anvendte ordene på noget der skulle ske i fremtiden, idet han sagde at " de sagtmodige.... skal arve jorden". ja, de sagtmodige som skal være konger med Kristus i det himmelske rige vil komme til at herske over jorden. " Vagttårnet 1974 15. sept s. 424.425, §14

 

"*Hvem talte Jesus om da han, som det er berettet i Mattæus 5:5(NWT)sagde "lykkelige er de som har et mildt sind, for de skal arve jorden"?---H.S., De forende stater.. Jesus anvendte her udtrykket" et mildt sind" eller "ydmyg" om dem der dengang var hans disciple, som så frem til det himmelske rige. Jesus var den ydmygeste af dem alle, og et eksempel for dem. Hebr1:1,2 og 2:5,6 viser at Jesus arver jorden eller tager den i besiddelse. Hans disciple blev gjort til hans medarvinger til Riget, og de modtager sammen med ham denne arv eller ejendsmret over jorden. Derfor gælder Mt 5:5 ikke udtrykklig de "andre får". Vagttårnet 1959 okt 15, s. 480, spørgsmål fra læserne

 

   "Vil det markere opfyldelsen af ​​Jesu løfte:" Lykkelige er de milde, for de skal arve jorden "? Nej, ikke i første omgang. Disse ord, blev først udtalt udtalt af salmisten David, gælder først de milde på hans tid, Jesus Kristus, til hvem hans Fader, Jehova Gud, sagde: Bed mig om det, så vil jeg give dig nationer som din arv og hele jorden som din ejendom." At arve jorden er en del af hans belønning for hans milde og trofaste tjeneste mens han var menneske på jorden. - Mat 5: 5, AS; sal. 2: 8.

En del af Jesus Kristus arv vil blive givet hans "brud", tilhængere af Jesus, begrænset til 144.000 mennesker, som vil modtage en himmelsk belønning. (Rev. 14: 1, 3) Apostlen Paulus siger således til dem: "Hvis vi er børn, er vi også arvinger: Guds arvinger, men fælles arvinger med Kristus." Jesus henviser til disse særlig begunstigede tilhængere  som en "lille flok". Princippet fra Mattæus 5: 5 gælder dog også for Jesu andre får, som vil modtage evigt liv på jorden. Hvordan det?  Ved at passe på jorden i tillid til Kristus og hans brud, som faste lejere,. " Vagttårnet 1958 marts 1 s.139(oversat fra engelsk)

 

   Efter denne erklæring fortsatte Jesus med at recitere mønsterbønnen (fader vor),  i Mattæus 6:10; "Lad dit rige komme. lad din vilje ske på jorden, ligesom i himlen."

 

    Mønsterbønnen (fader vor) siger ikke, at jorden skal vare for evigt eller blive levet på for evigt. Faktisk er dette skriftsted i modstrid med Vagttårnsselskabets  doktrin, da det indikerer, at Guds vilje allerede var sket i himlen, da Jesus udtalte denne bøn.

 

                                                          Logistiske umuligheder

 

   Vagttårnsselskabets fremstilling af paradiset indeholder surrealistiske forestilligner om tamme dyr, børn og luksus huse omgivet af flere kv. km. parklignende haver.(se jw.org hjemmeside under paradiset) Disse billeder vil måske lokke nogle til at blive et jehovas vidne, i et ønske om at leve i en sådan verden. Men forestillingen har ingen grundlag i virkeligheden.

 

    I paradiset vil man ikke dø,  det vil betyde at alle vokser op og der vil derfor ikke være børn i paradiset.

 

  "Når kravet om at opfylde jorden er opfyldt, og det at være gravid og føde børn ophøre, kan ægtepar vælge at forblive sammen som livsledsagere." Vt 1952 Aug 1, s.478 (oversat fra engelsk) spørgsmål fra læsere

 

     "I slutningen af tudsindårs riget. Hvor jorden vil være opfyldt,. Vil der ikke være ægteskaber, ægteskabsordningen vil sammen med at få børn være ophørt." Face the facts,( Brochures, 1938) s. 58-59 (oversat fra engelsk)jw-wayback.org

 

   Disse billeder af paradiset omfatter huse, brug af komplekse materialer. Alligevel synes denne verden ikke at indeholde nogen infrastruktur; ingen veje, fabrikker eller elektricitet. Hvis man vil rejse,studere eller se jordens vidundere, vil der være brug for et velorganiseret infrastruktur. Disse og andre ting mangler i VTS fremstilling af den nye verden.

 

Der er også meget få mennesker på billederne til at leve på de store jord områder.

   Et logistisk spørgsmål er, "Hvis alle de døde genopstår, vil de alle så kunne leve sammen?" VTS argument  er baseret på en forestilling eller beregning , at der har levet og døde 20 milliarder mennesker optil år 1900 e.v.t.

 

   "Vil der være nok plads nok på jorden til at alle som har levet? Hvis nogen spørg dig om disse ting, så spørg tilbage og den pågældene vil ikke spørge igen omkring dette emne.  Spør Ham blot : Har ikke næsten alle mennesker som har levet på jorden blevet begravet, med undtagelse af dem som døde på havet? Er jorden så fyldt med grave at der ikke er plads til resten af os til at komme rundt?

  Et faktum er, at alle nulevende mennesker kunne stå på State Island (en lille ø 6 *13 miles i New York havn) og alle mennesker som har levet på jorden vil kunne være i staten Texas, hver person ville have 14 kvadrat fod til sig selv. Regn det ud for dig selv. Der er meget tvivlsomt at der overhoved har været 20 millarder mennesker født på denne jord. Men meget liberalt , og tæl dem til 40 milliarder. Texas har et areal på 262,398 kv. miles og mindre end 3,498 kv. miles vandområde. Tilbage er der 258,900kv miles landområde. Hver kv. miles er 640 acre( ca. 1 tøndeland = 5000m2) hver acre på 43,560 kv. fod (ca.30*30 cm) Texas vil derfor have 7,217,717,760,000 kv, fod landområde divideret med 40,000,000,000,(40 milliarder) giver 180 kv.fod til hver. Det vil give plads til et bord til enhver og en tjener der servere for ham." The Way to Paradise(1925) p.209 jw-wayback.org

 

   I 1988 brugte Insight-bogen stadig de samme beregninger.

 

"En meget liberal estimering er at der har levet 20 miliarder(20,000,000,000) mennesker på jorden. Mange der studere dette emne har efter deres beregninger, at der ikke har levet så mange mennesker.Og ikke alle som vi ser i de forgående emner vil blive genoprejst, men selv med dem , vil der ikke være noget problem om der vil være plads og mad til alle. jordens landoverflade for øjeblikket er 148,000,000,kv.km ( 57,000,000 sq mi) eller 14,800,000,000 ha (36,500,000,000 acres). tillade halvdelen blev lagt tilside til andet formål vil der være næsten 1/3 hektar (3333m2)til alle. Og for jordens mad produktion. 1/3 ha er nok til en persons mad behov, speciel når Gud har demonstreret for Israelliterene en overflod af mad som et resultat af Guds velsignelse . Insight on the Scriptures Vol. 2 s.792(oversat fra engelsk) jw-wayback.org

 

    De beregninger VTS bruger stammer fra Population Reference Bureau (www.prb.org) som estimere at 105 milliarder mennesker er blevet født bare i de sidste 2000 år.

 

. Planeten Jorden har 148.000.000 kv. km land (selvom kun ca. 31.000.000 kv.km kan opdyrkes). Med 6 mia. Mennesker er der ca. 5 tønder land pr. Person. Med 100 milliarder mennesker ville dette blive reduceret til mindre end 1/3 tønde land hver. Dette er uholdbart. For at dette skal kunne lade sig gøre, skulle alt opdyrkes, afgrøder på de højeste bjerge, al skov skulle rydes . For at forstå størrelsen af ​​disse tal havde Kina i 2000 135 personer pr. Kvadratkilometer; med 100 milliarder mennesker ville der være over 715 mennesker pr. kvadratkilometer. Hvis 100 milliarder mennesker blev oprejst ville det ikke være et tyndt befolket paradis, fyldt med smilende mennesker, der bor i palæer.

 

 

                                                   Videnskabelig virkelighed

 

     Vil jorden bestå for evigt? Det er fysisk umuligt. Som det siges i Esajas 51: 6, Kig op mod himlen, og se ned på jorden. Himlen vil forsvinde som røg; jorden vil blive slidt op som en klædning, og de der bor der, vil dø som myg"(NVT) Overvej følgende eksempler på at jorden ikke er disignet til at bestå for evigt.

 

  Når et stykke træ der brænder,omdannes træet  til energi og nedbrydes. Solen egen energi vil også blive brugt op. Når al brinten i solens kerne er omdannet til helium vil solen udvide sig til en rød dværg og vokse sig sig så stor at jorden vil blive opslugt af solen. for derefter at skrumpe ind til en hvid dværg.

 

     Derudover er jordens kernetemperatur faldende . Dette vil med tiden før til at jordens kerne vil holde op med at dreje og jordens mister sit magnetskjold og atmosfære. Dette er hvad der skete med Mars. Jorden vil ikke længere være i stand til at opretholde liv. Selv månen er ikke designet til at kredse for evigt om  jorden. Månen bevæger sig for øjeblikket 28 cm væk fra jorden, hvert år. For at jorden skal bestå for evigt, kræver det at Jehova skal omskrive universets love, som Han selv lavede i skabelsen..

 

     Det fundamentalistiske svar på dette er, at " for Gud er alle ting muligt." Hvis Gud siger, at han vil sørge for det. For Gud har magten til at genopfylde solen med energi og holde jordens kerne varm.

 

   For eksempel siger VTS: "Forskere mener at jorden gradvis-- måske over en periode på flere milliarder år--- vil være uegnet til opretholdelse af menneskeliv.Encyclopædia Britannica beskrive det som "den uigenkaldelige tendens mod uorden". Glædeligvis forsikre Bibelen os om at Jehova Gud ikke vil tillade at Jorden bliver ødelagt eller gøres ubeboelig. Skaberens "vældige styrke" er uudtømmelige. Han er derfor i stand til at opretholde universet til evig tid". VT 2008 1 april s.10

 

     Selvom det er teoretisk muligt for Gud, med en sådan måde at tænke på, tillader det at man kan tro alt. Der er også en modsigelse at Jehova er ordens Gud; som skabte strukturerede orden i universet. Et matematisk perfekt univers, som Jehovas vidner mener. Ved at Jehova genopfylder solen går han imod sit perfekte univers og fysikkens love Han selv skabte. Hvorfor skabte Gud ikke universet, jorden med det samme til at holde evigt ?

 

      Bibelen bekræfter hvad videnskaben er kommet frem til  i 2.Pet 3:12,13 "mens I venter på at Jehovas dag kommer, og altid har den i tanke. På den dag vil himlene gå til grunde i flammer, og elementerne vil smelte i den stærke hede Men vi ser frem til at der kommer nye himle og en ny jord, sådan som han har lovet, og dér vil retfærdighed bo." (NVT)Bibelen præciserer ikke hvad Guds plan for den nye jord er, så spekulation er formålsløs.

 

   Naturen indikerer selv, at den ikke er udødelig. længe før Adam syndede, skabte Gud dyr og plante til at de ville dø og vende tilbage til jorden, som en del af naturens cyklus.

1. Mos 3:22 forklare at Gud jagede Adam og Eva ud af edens have, for at forhindre dem i at spise af kundskabens træ og leve evigt. det fortæller at Adam og Eva ikke var skabt til at leve evigt.

 

                                                         Konklusion

 

   Guds tilhængere ser frem til at modtage ting, der ikke er af denne verden, ting, der tidligere var usete og uhørt.

 

    1 Kor 2: 9 "Det er som skrevet står:"Øjet har ikke set, øret har ikke hørt, og mennesket har ikke i sit hjerte kunne forstille sig de ting som Gud har parat til dem der elsker ham. "

 

    Der er ingen indikation at mennesker vil leve for evigt på denne jord. Ingen Skriftsteder siger, at menneskeheden vil blive oprejst på jorden, men Bibelen regelmæssigt diskuterer en himmelsk opstandelse. Brug af ordet paradis refererer generelt til himlen og Åbenbaringen placerer den store menneskemængde i himlen.

 

   Læren om, at Jehovas Vidner aldrig vil dø, men overlever for at leve for evigt på paradisjorden, er kernen i Vagttårnsselskabets nuværende undervisning. I over et århundrede har VTS tilhængere troet, at de ikke vil dø. En række generationer af  Jehovas vidner, der forventede at leve for evigt, er nu døde. Mens de fleste mennesker lærer at acceptere døden som en uundgåelig del af livet, forbereder børn af Jehovas Vidner sig ikke på alderdoms følelsesmæssigt eller økonomisk udfordringer. De venter på at Vagttårnsselskabets uopfyldt løfter i årtier. Ordsprogene 13 viser, at livet skal bygges på visdom og advarer i vers 12;

 

                                             "Hjertet bliver sygt af at vente længe"

Del siden