1975

Fra året 1966 til 1975 antydede VTS med regelmæssige mellemrum, at Harmagedon ville komme i 1975. Men på trods af det, hvis man spørger et Jehovas Vidne om dette årstal, vil de uvægerligt benægte, at der overhoved har været nogen antydninger. Den følgende liste af udtalelser fra VTS lader kun lidt til fantasien vedrørende 1975.

I 1980 kom VTS med en post-1975 indrømmelse, at de havde opmuntret det synspunkt, at Jesu jordiske herredømme ville begynde i 1975.

  ” Da vi udgav bogen Evigt liv — i Guds børns frihed, som nævnte, at det ville forekomme meget passende, hvis Kristi tusindårsrige løb parallelt med det syvende årtusind af menneskets eksistens, opstod der store forventninger til året 1975........der desværre også blevet fremsat og trykt andre udtalelser, som antydede at det ikke bare var muligt, men sandsynligt, at forhåbningerne ville blive indfriet i 1975.” Vagttårnet 15.juni,1980,s.9

   De regelmæssige antydninger om, at 1975 også ville betyde Harmagedons komme gjorde, at mange Jehovas Vidner var fuldstændig overbeviste om, at det ville være enden. Vækstraten i forkyndere umiddelbart før og efter 1975 viser vigtigheden af året 1975 i Vidnernes bevidsthed og effekten af den efterfølgende fiasko.

1975 læren ---- dens effekt på væksten hos Jehovas Vidner

    Det kan ikke nægtes hvilken sensationel effekt læren om 1975 havde, hvis man sammenligner med konverteringsraten ved bibelstudier før 1975 og efter. I 1974 havde man et højdepunkt, da mere end 1 ud af 5 bibelstudier førte til dåb. Det kan sammenlignes med år 2000 med kun 1 ud af 30 som førte til dåb.

Antal dåb i procent : Bibelstudier

Antal dåb i procent : Bibelstudier

Idéen om at verden ville ende i 1975, blev præsenteret første gang i 1966

  ”Den udgivne tidstabel, som er et resultat af et uafhængigt studie viser, at tidspunktet for Adams skabelse er 4026 f.v.t.. Ifølge denne troværdige Bibelkronologi vil de seks tusind år fra Adams skabelse ende i 1975, og den syvende periode af menneskehedens tusindårige historie vil begynde i efteråret 1975 e.v.t. Så seks tusind år af menneskets eksistens på jorden vil snart se sin ende, ja, indenfor denne generation. Så ikke om så mange år i vores generation vil vi nå, hvad Jehova Gud kunne anse som den syvende dag af menneskets eksistens. Hvor ville det være passende for Jehova Gud at gøre denne kommende syvende periode på tusind år en sabbats dag med hvile og ro, en fejringens sabbat i forkyndelsen af frihed udover jorden og alle dens beboere! Det vil være meget passende for menneskeheden. Det vil også være passende for Gud, for husk, menneskeheden har stadig foran sig, hvad den sidste bog i den hellige skrift omtaler, at Jesus Kristus skal herske over jorden i tusind år, Kristi tusindårsrige. Det vil ikke blot være en chance eller uheld, men i overensstemmelse med Jehova Guds kærlige hensigt for Jesu regeringstid , ”Sabbattens herre” at forløbe parallelt med det syvende årtusind i mennesket eksistens.” bogen-- Life Everlasting in Freedom of the Sons of God 1966 s.26-30 (oversat fra engelsk) se også vagttårnet 1.aug.1968,s.346-353

Life Everlasting in Freedom of the Sons of God s.35

Life Everlasting in Freedom of the Sons of God s.35

”Er Guds hviledag sideløbende med den tid mennesket har været på jorden siden skabelsen? Det ser sådan ud, i hvilket år ville de første 6000 år af menneskets eksistens og også de første 6000 år af Guds hviledag nå sin afslutning? I året 1975. Det betyder, at indenfor relativt få år bliver vi vidne til opfyldelsen af de sidste profetier som har med ”endens tid” at gøre.” Vågn op! 8.okt. 1966,s.19-20 (oversat fra engelsk)

  ” Det tog ikke brødrene lang tid at finde tidsoversigten som starter på side 31, ( bogen- Life Everlasting in Freedom of the Sons of God , 1966, red. ) som viser menneskehedens 6000 årige eksistens som sluttede i 1975. Diskussionen om 1975 overskyggede alt andet. ”Den nye bog leder os til den forståelse, at Harmagedon faktisk er meget nær,” sagde en stævnedeltager. I sandhed var det en enestående velsignelse at tage med hjem!”.... Broder Franz ”betyder det at Harmagedon vil ende med, at Satan bliver bundet i 1975? Måske! Måske! Alt er muligt for Gud betyder det, at Babylon den Store vil blive udslettet i 1975? Måske. Betyder det, at Gog af Magogs angreb på Jehovas Vidner for at udslette dem, at Gog selv vil blive sat ud af spillet? Måske. Men det siger vi ikke. Alt er muligt for Gud. Men vi siger det ikke Og ingen af jer skal være specifikke i at sige noget om, hvad der vil ske fra nu af og 1975. Men den store pointe af det hele er dette, kære venner: Tiden er kort. Tiden løber ud, det er der ingen tvivl om.” Vagttårnet 15. okt. 1966, s. 629,631 (oversat fra engelsk)

  Ved områdestævnet Wisconsin Sheboygan, USA,1967. Områdetilsynsmanden br. Charles Sinutko holdt talen; ”Tjen med det evige liv i sigte” med følgende udtalelse:

dansk oversættelse af talen ” Staying alive til 75”

  ” Men nu, som Jehovas Vidner, som løbere, på trods af at nogle af os er lidt udtjente, ser det næsten ud til, at Jehova har sørget for mad i rette tid. Fordi Han har vist os et nyt mål. Et nyt år, noget at række ud imod og det ser ud til, at det har givet os alle meget mere energi og styrke, til den endelige slutspurt til mållinien. Og det er året 1975, der har været megen tale om året , faktisk i denne uge har nogle undret sig og spurgt, hvad det betyder? Vover vi at tale om det? Er det noget vi må tale om iblandt os? Selv om vi ikke må tale om det offentligt, ved vi virkeligt hvad det betyder? Vi behøver ikke at gætte på, hvad året 1975 betyder, hvis vi læser Vagttårnsbladet, fordi VTS har været meget præcis omkring, hvad året 1975 betyder for os, der er skeptikere, som siger, at de ikke vil bekymre sig eller tænke på det, vil du være opmærksom på det? Husk på at den trofaste og kloge træl bliver brugt af Jesus til at gøre hvad? Jesus siger; ”at sørge for åndelig mad i rette tid. Dette er den åndelige mad; og den er kommet i rette tid! Det er ikke forkert at tænke på det og se frem til det. Med hensyn til at vide det med sikkerhed, ved vi, hvad vi ved, med sikkerhed! Enden på menneskets 6000 årige historie og muligvis henrettelsen af de onde og begyndelsen af 1000 års riget, det skulle være spændene nok! Og nok at tale om. Mens vi nu venter på. at man vender sig imod Babylon den Store og skader alvorligt og udsletter til der ikke er mere tilbage af hende, så vil de sige ” fred og sikkerhed”, de er endelig kommet af med den gamle skøge, nu er religion ikke mere til at genere os mere siger de. å—åå- her er de, stikker hovedet op fra støvet – Jehovas Vidner--- nu kommer et budskab endnu mere frygtindgydende end før. – et nyt budskab til nationerne --” Ser I at det vi sagde, at Babylon den Store ville blive udslettet, men I sagde, at det aldrig ville ske – men I gjorde det selv. NU bliver I de NÆSTE , Jehova vil udslette Jer, Og når de alle er samlet, de kommunistiske og demokratiske magter samlet som én, med et mål i tanke, at udslette dette folk (Jehovas Vidner. Red.), så vil vi i sandhed være fri for fjendtlige personer, som truer vores fred og sikkerhed og vi vil få vores forenede verden, så vil de begynde at angribe Jehovas vidner, mystiske ting vil ske, der sker skader på hinanden, som er forårsaget af Jehova på voldsomme og frygtelige måder, de vil se ting af en slags, som de aldrig har set før, kødædende plager bliver nævnt af Zakarias vil feje hen over jorden, øjne vil rives ud af hovedet og tungerne ud af munden, de vil løbe skrigende ud af deres huse af rædsel, men de vil se, at Jehovas Vidner er helt urørte og sige- hvad med mig, jeg vil være med jer, hvordan kan jeg blive en af jer?-- men det er for sent nu. Som skriften siger, at dem iblandt Jehovas Vidner, som ikke regelmæssigt er sammen med Hans folk uden en god grund, som at ligge hjemme på ryggen, vil ikke være i den nye orden, men vi vil være iblandt dem, som vil være inde, når døren lukkes, men de som står udenfor vil råbe – Luk os ind – .. Men Jesus bliver nødt til at sige til dem --- undskyld, men jeg kender jer ikke---- . Ville det ikke være frygteligt, forstår I nu, hvorfor Selskabet (VTS) år efter år bønfalder jer-- Brødre, kom ind i hjorden..... Lad ingen undskyldninger komme i vejen for, uanset hvad det er. Der er kun en ting som gælder, når den tid kommer og det er at vi er indenfor og vi håber, at vi alle sammen i dag vil lytte til Selskabets bønfaldelse. Vi vil lytte til deres smertelige budskab; ”Brødre, kom ind”, fordi de ved, hvad der er på vej! Og det kommer hurtigt. Og vent ikke til 75. Døren vil være lukket inden.” SÅ hvad skal vi nu gøre med den fremtid vi har? Som en broder sagde det ” Hold dig i live til 75.” (Stay alive till 75)

I november 1968 annoncerede områdetilsynsmanden Duggan i Pampa, Texas Rigssalen; ” at der ikke rigtigt er hele 83 mdr. tilbage, så lad os være trofaste og sikre og.... vi vil være i live efter krigen i Harmagedon....” Som dermed fastslog, at Harmagedon ville komme i oktober 1975.

Lignende udtalelser flød i en lind strøm fra VTS gennem slutningen 1969, som viste, at konceptet Harmagedon ville komme i 1975 blev fremmet, med termer som; ” idet der ikke engang er seks år tilbage”, som en nedtælling til enden.

  ”Tænk blot, brødre, der er kun halvfemsenstyve måneder før de 6000 år af menneskets eksistens på jorden er til ende. Husker du, hvad vi lærte ved stævnerne i sommers? Hovedparten af de mennesker som lever i dag vil formentlig være i live, når Harmagedon bryder ud, Og der er ingen opstandelseshåb for dem, som udslettes da.” Rigets Tjeneste Marts, 1968, s. 4 (oversat fra engelsk)

”Den tid der ligger umiddelbart foran os, vil være fyldt med store og afgørende begivenheder for denne gamle tingenes ordning nærmer sig sin fuldstændige ende. I løbet af blot nogle få år vil de sidste profetier om „de sidste dage“ blive opfyldt og resultere i menneskeslægtens udfrielse under Kristi tusindårige regering.” Vagttårnet 1.aug. 1968,s.349-350

  I Vagttårnet d. 1.dec.1968 havde man taget det skridt, at i detaljer at bevise 1975 som året, som enden på en 6000 års periode, dermed underbyggede man spekulationerne omkring 1975.

  ” Er vi opmærksomme på, at det syvende år fra nu fører os frem til afslutningen på det seks tusinde år efter Adams skabelse? Hvis vi lever til 1975, hvad skal vi da regne med at opleve? ” Vagttårnet 1.dec.1968,s.533

”HVORDAN forholder det sig med året 1975? I de senere måneder har der blandt alvorlige bibelstuderende været en livlig diskussion om dette år og en del teorier er blevet fremsat. Interessen er blevet vakt af troen på, at 1975 vil markere afslutningen på de første 6000 år af menneskehedens historie siden Adams skabelse. At en så vigtig dato er nær, sætter virkelig fantasien i gang og der er ingen grænser for, hvad man kan tale om i den forbindelse. 2 Men vent! Hvordan ved vi, at deres beregninger er rigtige? Hvilket grundlag er der for at sige, at Adam blev skabt for 5993 år siden? Støtter den eneste bog, hvis historiske sandfærdighed og nøjagtighed man ubetinget kan stole på, nemlig Jehovas inspirerede ord, Bibelen, en sådan slutning så vi kan tro på den?

  35 Én ting er absolut sikker: Bibelens kronologi viser, støttet af opfyldte bibelprofetier, at de første seks tusind år af menneskets eksistens vil udløbe snart, ja inden for denne generation! (Matt. 24:34) Det er derfor ikke nu tiden til at være ligegyldig og selvtilfreds. Tiden er ikke inde til at omgås letsindigt med Jesu ord om, at „den dag og time kender ingen, ikke engang Himlenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene“. (Matt. 24:36) Tværtimod er tiden inde til at være lysvågen for at denne tingenes ordning hastigt nærmer sig sit voldsomme endeligt. Tag ikke fejl, det er nok, at Faderen selv kender både ’dagen og timen’!

 36 Selv om man ikke kan se, hvad der skal ske efter 1975, er dette ikke nogen grund til at være mindre aktiv. Apostlene kunne ikke engang se så langt, som vi nu kan; de vidste intet om 1975. Det eneste de kunne se var en kort tid foran dem, hvor de skulle færdiggøre det arbejde de havde fået pålagt.” Vagttårnet 1.dec.1968,s. 538-539; 544-545

”Skal vi ud fra denne undersøgelse antage, at Harmagedonslaget vil være forbi, når vi når til efteråret 1975 og at Kristi længe ventede tusindårige regering da vil begynde? Muligvis, men vi må vente og se hvor nært den syvende tusindårsperiode af menneskets eksistens falder sammen med Kristi sabbatslignende tusindårige regering. Hvis disse to perioder løber parallelt med hinanden, nøjagtigt på kalenderåret, vil det ikke bare være en tilfældighed, men i overensstemmelse med Jehovas kærlige og betimelige hensigter. I bedste fald peger vores kronologi, som er ret nøjagtig (men, må vi indrømme, ikke ufejlbarlig), imidlertid kun på efteråret 1975, som afslutningen på de første 6000 år af menneskets eksistens på jorden. Det betyder ikke nødvendigvis, at 1975 markerer afslutningen på de første 6000 år af Jehovas syvende skabelses„dag“. Hvorfor ikke? Fordi Adam efter sin skabelse levede nogen tid på den „sjette dag“ og dette ukendte tidsrum måtte man trække fra Adams levetid på 930 år for at afgøre, hvornår den sjette syvtusindårige periode eller „dag“ endte og hvor langt ind i den „syvende dag“ Adam levede. Imidlertid kan den sjette skabelses„dag“ godt være udløbet inden for det samme gregorianske kalenderår, som Adam blev skabt. Det ukendte tidsrum drejer sig måske kun om uger eller måneder, og ikke om år.Vagttårnet 1.dec.1968,s.543

”Det faktum at perioden på 54 år af den periode som kaldes ”de sidste dage” allerede er gået, er meget betydningsfuldt,. Det betyder at der kun er få år tilbage, i bedste fald, før den korrupte tingens ordning, som dominere jorden vil blive udslettet af Gud. ” Vågn op! 8. okt. 1968, s. 13 (oversat fra engelsk)

   ”Denne verdens ånd tilskynder de unge til at „blive til noget“ og skabe sig et navn. I mange skoler findes der rådgivere, som opfordrer dem til at søge en højere uddannelse, en karriere med en fremtid i denne tingenes ordning. Lad dig ikke påvirke af dem. Lad dem ikke „hjernevaske“ dig med Djævelens propaganda om, at „blive til noget“ og komme frem i denne verden. Denne verden har meget kort tid igen! En „fremtid“ i denne verden er ikke nogen fremtid! Lad i stedet Guds ord påvirke dig til at vælge en viis handlemåde, som vil bringe dig beskyttelse og velsignelse. Gør pionertjeneste med mulighed for at komme på Betel eller ud som missionær, til dit mål. Det er en gerning med en evig fremtid! ” Vagttårnet 1.juli,1968,s.299

  ”Hvis du er et ungt menneske, må du også indse det faktum, at du aldrig vil blive gammel i denne gamle tingenes ordning. Hvorfor ikke? Fordi alle beviser peger på opfyldelses af Bibelens profetier indikere, at den nuværende korrupte ordning vil ende om få år. Den generation som så begyndelsen af ”de sidste dage” i 1914, som Jesus forudsagde: ”Denne generation vil afgjort ikke forsvinde før alle disse ting vil ske.” -Matt. 24:34. Derfor, som et ungt menneske, vil du aldrig færdiggøre nogen karriere, som denne ordning vil kunne tilbyde dig. Hvis du går i skole og tænker på en universitets uddannelse, det betyder mindst fire, måske seks eller otte år mere, for at bestå en specialiseret uddannelse. Men hvor vil denne tingenes ordning være til den tid? Den vil være godt på vej mod enden, hvis den ikke allerede er væk!” Vågn op! 22. maj. 1969,s. 15 (oversat fra engelsk)

”Ifølge Bibelens kronologi blev Adam imidlertid skabt i efteråret 4026 f.v.t. og det betyder, at de 6000 år af menneskets historie på jorden udløber i 1975 og tilbage står Kristi tusindårige regering. Men uanset hvornår enden kommer, er det tydeligt, at tiden er knap, idet der ikke engang er seks år tilbage inden de 6000 år er udløbet.” Vagttårnet 1.aug. 1970,s.348

Bladet Vågn op! 22.april,1972,s.21 blev der præsenteret en tidsoversigt med disse ord; ” Når vi til dette tal lægger det antal år, der er gået fra Jesu død til nu, ser vi, at menneskeheden omkring midten af 1970erne vil være 6000 år gammel” I tidslinjen begynder ”Jesu tusindårsrige på det 6000`ende år altså 1975.

”Og nu her i begyndelsen af 1975, ser de få tusind af den salvede rest, der endnu er tilbage på jorden med glæde frem til at opleve dette. Den voksende ’store skare’ af deres ydmyge medarbejdere ser ligeledes frem til at komme ind i den nye orden uden først at skulle dø. I den nye orden vil Jehova Gud mætte den salvede rest med „mange dage“ på jorden. Om dens medlemmer kommer til at blive her så længe, at de ser opstandelsen af de jordiske døde begynde og får lejlighed til at møde nogle af de trofaste vidner fra fortiden, fra den før-kristne tid, kan vi ikke sige. De ville glæde sig, om de kunne opleve dette, før de blev taget bort fra den jordiske skueplads for at modtage den himmelske løn sammen med Kristus.” Vagttårnet 1. marts,1975,s.117

  Men sent inde i 1975, mens VTS stadig pustede til forventningerne om det år 1975, dukkede der en bagdør op, at det var uvist, hvor meget tid der var gået mellem skabelsen af Adam og Eva.

   ”En anden taler F. W. Franz, Selskabets vicepræsident, understregede kraftigt over for forsamlingen, at det kristne forkyndelsesarbejde er presserende. Han fremhævede, at de første 6000 år af menneskehedens historie ifølge en pålidelig bibelkronologi og efter månekalenderen, vil udløbe i september i år. Dette træffer sammen med en tid, hvor menneskeheden næsten er ved at sulte ihjel og samtidig er i fare for at blive forgiftet af forurening og udryddet ved hjælp af kernevåben. F. W. Franz tilføjede: „Der er intet grundlag for at tro, at menneskeheden, i sin nuværende situation, vil kunne eksistere i den syvende tusindårsperiode“ under den nuværende tingenes ordning.

Vil det sige, at vi ved nøjagtigt, hvornår Gud vil ødelægge denne gamle ordning og indføre en ny? F. W. Franz vidste, at dette ikke er tilfældet, idet vi ikke kender det nøjagtige tidsinterval mellem Adams skabelse og det tidspunkt da Eva blev skabt, hvorefter Gud begyndte på sin syvtusindårige hviledag. (Hebr. 4:3, 4) Men, understregede han; „vi skal ikke tro, at dette år 1975 er uden betydning for os,“ for Bibelen viser, at Jehova er „den største Tidsberegner“ og „vi har det faste holdepunkt 1914, som markerer afslutningen på hedningernes tider.“ „Derfor” fortsatte han, „imødeser vi med spændt forventning, hvad den nærmeste fremtid vil betyde for vor generation.“ — Matt. 24:34.” Vagttårnet 1. aug. 1975,s.358

                                                            Spredning af Frygt

VTS publikationer kredsede meget omkring verdens tilstand og om hvor frygteligt det var. Der blev brugt mange sekulære citater for at understøtte den opfattelse, at verden ikke kunne fortsætte især efter 1975. Eksempelvis havde Vågn op! 8. okt. 1968,s.15 dette citat;

 ” … U.S Indenrigsminister Dean Acheson sagde i 1960 :”Jeg ved nok til, hvad der forgår til at forsikre dig, at om 15 år fra i dag af [eller i 1975], vil denne verden være for farlig at leve i.” (oversat fra engelsk)

   Også fra samme side:

”En af de største problemer, som er udover, hvad mennesket kan løse, er den kommende fødevaremangel som følge af den eksplosive befolkningstilvækst.” I bogen Famine-1975 fødevare ekspert W. og P. Paddock udtaler at: ”I 1975 vil en katastrofe af hidtil uset størrelse ramme verden. Hungersnød større end set før i historien, som vil rasere de underudviklede lande. Jeg forudsiger en bestemt tid 1975 er, hvornår denne nye krise vil være over os i al dens overvældene vigtighed.” ”I 1975 med civil ulydighed, anarki, militærisk diktatur, løbsk inflation, sammenbrud i transport og kaotisk uro vil blive dagens orden i mange hungersnødsramte lande.””

                                                      Nyheds Medierne

Medierne kørte flere artikler om VTS og dens budskab om dommedag i 1975. Her er nogle eksempler fra udlandet i 1969.

                                                   Virkningen på Medlemmerne

Denne lære havde en dramatisk virkning på folks liv. I Rigets Tjeneste juni 1974 berettes der om et højdepunkt i antallet af pionere, folk der sælger deres huse for at kunne bruge den sidste tid, der var tilbage i tjenesten for Gud. Det blev også anbefalet ikke at få børn.

  ”Ja, der er nu over 500 pionerer og specialpionerer i Danmark foruden mange midlertidige pionerer hver måned. I De Forenede Stater er der 20.394 pionerer og specialpionerer, flere end nogen sinde før. Det er 5190 over tallet for februar 1973 — en 34 procents forøgelse! Varmer det os ikke om hjertet? Vi hører om brødre, der sælger deres hus for at kunne tilbringe resten af tiden under dette gamle system i pionertjenesten. Det er i sandhed en god måde at tilbringe den korte tid på, der er tilbage før den onde verdens ende.” Rigets tjeneste, juni, 1974

”I dag er der mange, som er overbevist om, at en endnu mere omfattende ødelæggelse nu er overhængende nær. Alt peger på, at Jesu profeti inden længe vil få en større opfyldelse — nemlig på hele den nuværende tingenes ordning. Dette har for mange ægtepar været en tungtvejende grund til ikke at få børn nu. De har valgt, at forblive barnløse for at kunne have større frihed til at følge Jesu Kristi befaling om, at forkynde den gode nyhed om Guds rige over hele jorden før afslutningen på den nuværende ordning kommer.” Vågn op! 8. feb.1975,s.10

  Vidnerne opmagasinerede mad, andre gik endnu længere og opsagde pensionsordninger, sundhedsforsikringer, solgte deres huse for at leve den ”sidste” tid i en autocamper. Dette skabte store problemer for mange familier, da de var fuldstændig uforberedt på det liv, som kom til at stræke sig over mange årtier.

  Andre kilder indenfor medieverdenen forstod også det budskab VTS fremførte. D. 18. juli, 1969 havde en udgave af Time en artikel med titlen: ” Witnessing the end” (Vidne til enden) som skrev;

   ”Faktisk ventede de fuldtud  Harmagedon indenfor de næste få år. De sidste udregninger af denne energiske, eskatologiske-tænkende sekt daterede enden til efteråret 1975. Skræmmende som de kunne virke for andre religiøst troende, er forventningen om enden en hjertens glæde for de 323.688 amerikanske medlemmer af Watchtower Bibel and Tract Society, som Vidnerne er.........”

  Post 1975 ændringer i Bøgerne

I 1968 udgaven af bogen –” Sandheden som føre til evigt liv”, indeholder indirekte hentydninger til det ”faktum”, at verden ikke ville overleve efter 1975.

  ”Tilbage i 1960 erklærede en tidligere indenrigsminister i USA, Dean Acherson, at vores tid er ” en periode med uset på stabilitet, uset vold.” Og han advarede; ”Jeg ved nok om, hvad der foregår til at forsikre jer om, at om femten år fra i dag, vil denne verden være for farlig at leve i.” Sandheden som føre til evigt liv (The Truth That Leads to Eternal Life ), 1968,s. 9 (oversat fra engelsk)

   Den samme 1968 udgave indeholder et citat fra bogen – Famine (hungersnød. Red) – 1975!, der henviste til, at forholdene ikke ville være til at leve i 1975.

  ”I 1975 vil civil ulydighed, anarki, militært diktatur, løbsk inflation, sammenbrud i transport og kaotisk uro være dagsorden i mange hungersnødsramte nationer. ” Sandheden der fører til evigt liv ( The Truth That Leads to Eternal Life ) 1968,s88-89 (oversat fra engelsk)

  Udgaven fra 1981 erstattes et citat i 1968 udgaven, med et citat fra The London Times.

1968 udgaven
1968 udgaven
1981 udgaven
1981 udgaven

                                Post 1975 indrømmelser om ansvar

   Efter 1975 fiaskoen blev der gået meget stille med dørene i håb om, at fiaskoen ville forsvinde af sig selv. I 1976 trykte VTS en anklagende artikel, hvor dem som havde planlagt deres liv i henhold til en bestem dato, blev irettesat af VTS. Vagttårnet 15.okt. 1976,s.471:

 ”11 Nogle, som har tjent Gud, har måske tilrettelagt deres tilværelse under hensyntagen til en misforstået opfattelse af, hvad der skulle ske på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt år. Af den grund har de måske udskudt eller forsømt visse ting de ellers ville være gået i gang med. Men de har ikke virkelig forstået Bibelens advarsel om denne tingenes ordnings ende, når de har ment, at bibelkronologien angiver et nøjagtigt årstal.

12 Hvad viser Jesu egne ord angående den rette indstilling til verdens ende — at man skal spejde efter et årstal, eller hvad? Han sagde: „Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer som en snare. For den vil komme over alle dem, der bor på hele jordens flade. Våg da, idet I hele tiden beder, så I må være i stand til at undslippe alle disse ting, som skal ske og til at bestå over for Menneskesønnen.“ — Luk. 21:34-36.

13 Mente Jesus, at vi skulle lægge vore økonomiske og verdslige forhold således til rette, at vore midler lige kunne strække til et bestemt år, et år som vi regnede med ville markere afslutningen? Hvis vort hus trængte til en større reparation, skulle vi så lade det forfalde ud fra den antagelse, at vi kun havde brug for det nogle få måneder endnu? Eller skulle vi, hvis et af familiens medlemmer trængte til en speciel lægebehandling sige: ’Nå ja, vi udskyder det; tiden er jo så nær da denne tingenes ordning skal forsvinde’? Det var ikke sådan Jesus rådede os til at ræsonnere.

15 Men det er ikke klogt, at vi bliver så optaget af et bestemt tidspunkt, at vi slet ikke ænser de daglige fornødenheder vi som kristne normalt skulle sørge for og som vi og vore familier faktisk trænger til. Måske glemmer vi, at „dagen“, når den kommer, ikke ændrer det princip, at kristne til enhver tid må varetage alle deres forpligtelser. Hvis nogle er blevet skuffede, fordi de ikke har fulgt denne tankegang, bør de nu koncentrere sig om at ændre deres synspunkt og indse, at det ikke er Guds ord der er slået fejl eller har narret og skuffet dem, men at deres egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger.

16 Lad os sige, at du er en af dem, der havde regnet sikkert med et bestemt årstal og at du derfor koncentrerede dig stærkere om tidens alvor og folks behov for at høre om den gode nyhed, hvilket er al ære værd. På nuværende tidspunkt føler du dig måske noget skuffet; men er der egentlig gået noget fra dig? Har du lidt nogen skade ved det? Vi tror, at du kan sige, at din samvittighedsfulde handlemåde har gavnet og styrket dig. Desuden har du nu en baggrund for at anlægge et virkeligt modent og mere fornuftigt syn på tingene. — Ef. 5:1-17."

Første gang VTS kommer med antydninger om ansvar i den overdrevne opmærksomhed på 1975, sås først i Årbogen 1980:

   ”Brødrene værdsatte også den oprigtighed i talen, som anerkendte Selskabets ansvar i skuffelsen på en række områder i 1975.” Årbogen 1980,s. 30-31 (oversat fra engelsk)

  En anden ”formel” indrømmelse om skyld sås i en enkelt paragraf i 1980, Vagttårnet med titlen: ” Vælg den bedste livsform”. I denne paragraf tilstod den begejstring, der var omkring 1975 blev opmuntret af VTS. Men man kan dog ikke undgå en vis skuffelse over, at der gik fem år inden der kom en indrømmelse eller at artiklen konkluderede ved at lægge skylden på medlemmernes adfærd. Vagttårnet 15.juni,1980,s. 9 udtales følgende:

” 5 Her i vor tid har en lignende iver, som i sig selv er rosværdig nok ført til, at man har forsøgt at finde tidspunktet for, hvornår vi ville opleve den med længsel imødesete befrielse fra de lidelser og trængsler, som mennesker på hele jorden er udsat for. Da vi udgav bogen Evigt liv — i Guds børns frihed, som nævnte, at det ville forekomme meget passende, hvis Kristi tusindårsrige løb parallelt med det syvende årtusind af menneskets eksistens, opstod der store forventninger til året 1975. Ganske vist blev der både dengang og siden fremsat udtalelser om, at dette selvfølgelig kun var en mulighed. Men foruden disse opfordringer til forsigtighed er der desværre også blevet fremsat og trykt andre udtalelser, som antydede, at det ikke bare var muligt, men sandsynligt, at forhåbningerne ville blive indfriet i 1975. Vi må beklage, at disse udtalelser synes at have fået overvægten fremfor opfordringerne til forsigtighed og har bidraget til at styrke de forventninger der allerede var opstået.

6 I sin udgave for 15. oktober 1976 nævnte Vagttårnet, hvor uklogt det er at sætte sin lid til et bestemt tidspunkt. I dette nummer stod der blandt andet: „Hvis nogle er blevet skuffede, fordi de ikke har fulgt denne tankegang, bør de nu koncentrere sig om at ændre deres synspunkt og indse, at det ikke er Guds ord, der er slået fejl eller har narret og skuffet dem, men at deres egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger.“ Når Vagttårnet her siger; „hvis nogle er blevet skuffede“, så indbefatter dette „nogle“ alle blandt Jehovas vidner, som er blevet skuffede, altså også dem der har at gøre med udgivelsen af de oplysninger, der har bidraget til at forhåbningerne har samlet sig om et bestemt tidspunkt.

7 Vi har imidlertid ingen grund til at lade os rokke i vor tro på Guds løfter. Nej, tingenes udvikling har bidraget til, at vi alle har måttet foretage en nøjere undersøgelse af Bibelen i forbindelse med spørgsmålet om den kommende domsdag. Dette studium har vist os, at det vigtigste ikke er en dato, et tidspunkt. Nej, det vigtigste er, at vi altid har for øje at denne dag vil komme — at den nærmer sig og at hver enkelt af os da vil blive krævet til regnskab. Peter sagde, at de kristne gjorde ret i at ’vente på Jehovas dags nærværelse og altid have den i tanke’. (2 Pet. 3:12) Det vigtigste er ikke et bestemt tidspunkt i fremtiden, men den kristnes daglige liv og færden. Den kristne bør ikke leve en eneste dag uden at have i tanke, at han er underlagt Jehovas kærlige omsorg og ledelse og selv må underkaste sig denne med tanke på, at han vil blive krævet til regnskab for sine gerninger.”

I en kort omtale af hændelserne, indeholder VTS`s egen historiebog en indirekte indrømmelse.

  ”Dette førte senere til den tanke — undertiden fremsat som en mulighed, undertiden med større vished — at eftersom det syvende årtusind af menneskenes historie ville begynde i 1975, ville de begivenheder, der var forbundet med indledningen af Kristi tusindårsrige måske begynde at indtræffe på det tidspunkt.........Og i 1975 fulgte der en ny skuffelse, da forventningerne om tusindårsrigets begyndelse ikke blev indfriet. Som følge heraf trak nogle sig tilbage fra organisationen. Andre måtte udstødes, fordi de forsøgte at undergrave troen hos deres trosfæller. ” – Jehovas Vidner – forkyndere af guds rige, 1993,s.633

                                                             Konklusion

Jehovas Vidner er tvunget til at ignorere selvstændig tænkning og følge alt det, der kommer fra VTS. Forventningen til 1975 er et eksempel på deres hullede tankegang. Der er mindst tre indlysende grunde til, at 1975 ikke kunne være året for Harmagedon.

1. Adams skabelse var hverken enden eller begyndelsen på Guds hviledag. Bibelen fortæller ikke, hvornår Gud skabte Eva. Vagttårnet 15.juli,1955,s.235-236 siger meget præcist

”Den kendsgerning, at — som en del af Guds hemmelighed — ingen i dag er i stand til at finde ud af, hvor længe Adam og senere Eva levede i de afsluttende dage af den sjette skabelsesperiode, medfører, at ingen nu kan afgøre, hvornår de seks tusinde år af Jehovas nuværende hviledag ender. ”

Forventningen i 1975 begyndte med udtalelsen om, at Adam og Eva blev skabt det samme år, der tales om ”året 4026 f.v.t., det år da Adam og Eva blev skabt” (Vagttårnet 1.aug.1968,s.347-348), men lige efter fiaskoen i 1975, vente VTS tilbage til sin oprindelige holdning.

   ”Men denne store hviledag begyndte ikke umiddelbart efter Adams skabelse. Andre begivenheder fandt sted efter, at Adam var blevet skabt, men før den sjette skabelsesdag var forbi. En af disse er af stor betydning for os nemlig Evas, den første kvindes skabelse.” Vagttårnet 15.okt.1976,s.468

2. Englene var også vidner på den dag skabelsen blev afsluttet og ville derfor også vide, hvilken dag Harmagedon ville begynde. Det betød kun en simpel udregning på 6000 år, men Bibelen fortæller, at englene ikke ved, hvornår enden kommer.

Matt. 24:36 ” Ingen kender den dag og time, hverken englene i himlen eller Sønnen – kun Faren.”

3. Bibelen giver hellere ikke nogen præcis angivelse på længden på skabelsesdagene eller den syvende dag. Den antyder heller ikke, at Guds hviledag er 7000 år eller at Jesu regeringstid begynder efter de 6000 år.

  Denne overfladiske ræsonnement VTS brugte for at støtte idéen om 1975 fortæller ikke meget godt om den doktrinære troværdighed hos Det Styrende Råd. Accepten af et sådan doktrin giver heller ikke store forhåbninger omkring godtroenheden hos følgerne. Det viser en mangel på et dybt ønske om at søge sandheden udover, hvad der står skrevet på siderne af bladet Vagttårnet

   Fiaskoerne i 1914 og 1925 lærte VTS farene ved specifikke datoer, men det kan ikke blive misforstået, hvilken påvirkning artiklerne havde før 1975. Med det i tanke, spørg et Jehovas Vidne i dag om 1975 var året, hvor enden ville komme, vil svaret uvægerligt være i form af benægtelse. Det er i overensstemmelse med det billede, VTS har om sin egen historie. Læg mærke til omtalen i bogen – Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds rige, 1993, som henviser til denne vigtige tid med vækst og den ekstra indrømmelse af fiasko.

”Broder Franz omtalte derefter de mange spørgsmål, der var opstået om, hvorvidt det der stod i bogen betød, at Harmagedon ville være overstået og Satan bundet i 1975. Derpå svarede han i korte træk: ’Det kan forholde sig sådan. Men det siger vi ikke. Alt er muligt for Gud. Men det siger vi ikke. Og ingen af jer bør sige noget bestemt om, hvad der muligvis vil ske i tiden fra nu af og frem til 1975. Men kernen i det hele er dette, kære venner: Tiden er kort. Tiden er ved at udløbe, det er der ingen tvivl om.’

 I årene efter 1966 handlede mange Jehovas vidner i harmoni med ånden i denne vejledning. Men der blev også trykt andre kommentarer til dette emne og nogle af dem var sikkert mere kategoriske end godt var. Det blev erkendt i Vagttårnet for 15. juni 1980 (side 9). Men Jehovas tjenere blev også tilskyndet til at koncentrere sig om at gøre Jehovas vilje og ikke gå for meget op i årstal og forventninger om en snarlig frelse.” Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds rige, 1993,s.104

ekstra læsning

  Watchtower's 1975 "End of World" Timeline is the most comprehensive list of quotes related to the 1975 prediction

Del siden