Fejlcitater, Vildledning og Løgne

 Det bliver krævet af Jehovas Vidner at have fuld tillid til de informationer som det styrende råd giver dem. Utallige eksempler på fejlcitater er indkluderet i denne artikel, dert viser at den krævede tillid ikke er berettiget.

Jehovas vidner er helt overbeviste om, at lederne i deres religion- det styrende råd- både er troværdig og uimodsigelig. De bliver forsikret om at den information som bliver givet dem, er vel undersøgt, nøjagtig og troværdig. Under overskriften " Alle ting bliver omhyggeligt gennemgået" fra Årbogen 2011 siges der:

" Som konklusion kan nævnes at Redaktionsudvalget udelukkende anvender materiale som er nøjagtigt og sandfærdigt, og det gælder også tilsyneladende ligegyldige detaljer. Derfor kan „den trofaste og kloge træl“ fortsat tilvejebringe åndelig føde der er til ære for „sandhedens Gud“, Jehova" (Årbogen 2011,s.13)

Det forventes af Vidnerne, at tilsidesætte personlige meninger om Bibelen og istedet have fuldstændig tillid til lederne, nøjagtigt som Jehova har tillid til dem.

" . Han[en moden kristen] vil ikke forfægte sine egne idéer og holde fast ved personlige meninger når det gælder forståelse af Bibelen. Han vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og „den trofaste og kloge træl“ "vagttårnet 1.aug.2001,s.14

" Når Jehova Gud og Jesus Kristus har fuldstændig tillid til den trofaste og kloge træl, burde vi så ikke også have det?"vagttårnet 15.feb.2009,s.27

" Lad os i stedet være besluttede på at forblive loyale over for Jehova og den organisation som gennem lang tid har slukket vores tørst med det rene, forfriskende sandhedsvand fra Guds inspirerede ord" vagttårnet 15.juli, 2011,s.16

I denne Artikel:

Løgn:

       ) Jehova i det nye testamente

       ) 1914 citater

       ) 1925 millioner af nulevende

         skal aldrig dø

       ) Templer

       ) Tilbedelse af Jesus

       ) Russell´ biografi

       ) Det 20. århundre 

       ) Dødsfald ved af afvisning, af blod

       ) Plagiat

       ) Dåb

       ) Giv medlemmerne skylden

       ) Neddramatisering af frafald

       ) VTS historie i Afrika

       ) Krig

       ) Udbryder grupper

       ) Lyset bliver større

       ) Vaccinationer

Fejlcitering af Kilder

       ) Kritisk tænkning

       ) De sidste dage

       ) Blodtransfusion

       ) År 607 f.v.t.

       ) Uddannelse

       ) Korset

       ) Treenigheds brouchuren

       ) Fejlcitering af Bibelen

       ) Vielsesringen

Retoriske fælder

      ) Upålidelige kilder

      ) Skilsmisse

      ) Jordskælv

      ) Internt og eksternt

      ) Det lykkeligtste Folk

Al udenoms/ekstern granskning er ikke anbefalet, eftersom VTS sørger for al den information som er nødvendig.

 " I Jehovas organisation er det ikke nødvendigt at bruge en masse tid og kræfter på granskning, for der er brødre i organisationen som gør netop dette.... " vagttårnet 1.juni,1967,s.338( oversat fra engelsk)

" . „Den trofaste og kloge træl“ billiger derfor ikke publikationer, møder eller websteder der ikke er fremstillet eller organiseret under dens tilsyn.....Hvis nogen ønsker at gå mere i dybden med deres bibelstudium, anbefaler vi dem at benytte Indsigt i Den Hellige Skrift, „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig“ og andre af vores publikationer." rigets tjeneste, spørgsmålkassen, sept.2007,s.3

Tillid på det niveau,  gør vidnerne meget modtagelige for den måde misinformationer bliver præsenteret for dem. Der findes mange måder, at vidergive informationer på, en sådan måde, så den vildleder, det indkludere også direkte uærlig, forkerte informationer, misrepræsentere en persons stilling, fejlcitering, tilbageholdelse af informationer, brugen af tvetydigt sprog og retoriske fælder. Denne artikel har specifikke eksempler på dette fra VTS.

                                                                 Løgn 

Navnet Jehova i det nye Testamente

VTS holder på at Biblen ikke er koruperet og intet er udeladt.

" De der afskrev Bibelen, lavede selvfølgelig fejl. Men ingen af de fejl ændrede bibelteksten så meget at man ikke kan stole på den.....Så er der blevet ændret på Bibelen? Bestemt ikke! " vagttårnet nr.6 2017,s.14

"Der er ingen betydningsfulde udeladelser eller tilføjelser af passager, og ingen forskelle der berører væsentlige begivenheder eller lærepunkter. " lad os ræsonnere ud fra skrifterne(rs) 1991,s.52

Det ovenstående er i modstrid med VTS, som påstår at ordet Jehova blev fjernet fra det nye testamente i det andet århundrede og ingen af de kendte manuskribter som er fundet, indeholder ordet Jehova.

 " Da frafaldne kristne lavede afskrifter af De Kristne Græske Skrifter, fjernede de øjensynlig Jehovas personlige navn fra teksten og erstattede det med Kyʹrios, det græske ord for „Herre“. " vagttårnet 1.juli,2010,s.6

" . Men bortset herfra forekommer Guds navn ikke i et eneste af de gamle græske håndskrifter vi i dag har til „Det nye Testamentes“ bøger fra Mattæusevangeliet til Åbenbaringen " guds navn (na) 1984,s.23

På trods af indrømmelsen at ordet Jehova ikke er blevet fundet i nogen af de græske  manuskripter, tilføjer NVT ordet Jehova over 200 gange i NVT. Det har nogle betydningfulde doktinær konsekvenser omkring Jesus og Jehova. VTS lyver når de siger, at der ikke er sket nogen betydingfulde ændringer i de gamle bibel manuskripter og er ligeledes uærlige omkring deres begrundelse for hvor de har indsat ordet Jehova. se under emnet navnet Jehova

1914 citater

VTS lyver reglmæssigt omkring hvad der blev sagt før 1914, gør krav på, at de korrekt forudsagde hvad der ville ske i 1914 og har holdt fast i den lære om det årstal.

Indtil 1930´erne, begyndte VTS istedet at lære at:

  * At endens tid ville begynde i 1799

  * Jesu nærværelse begyndte i 1874

  * Jesu begyndte at regere i himmelen i 1878

  " Der er to vigtige ting her, som vi ikke må blive forvirret over, men klart adskille, nemlig begyndelsen af "endens tid"  og "Herrens nærværelse". "Endens tid" omfatter en periode fra 1799, som sagt ovenfor, til tiden for den fuldstændige omstyrtelse af Satans styre og oprettelsen af Messiass kongerige. Tiden for Herrens nærværelse dateres fra 1874, som nævnt overfor. Den senere nævnte tid, er indenfor denallerede nævnte tidsperiode, forståeligt og den senere tid er en periode kendt som "endens tid" The harpe of God (guds harpe),1921,s.231.(oversat fra engelsk)

" 1878..svarer til det Tidspunkt, da Herren modtog Kongeembedet" Studier i skriften/Tiden er nær,1889 orebro, Sverige, 1918,s.241

I dag bliver det fremholdt af VTS at det "forventedes" at Jesus ville modtage magten i 1914

 " Ved at forbinde de „syv tider“ i Daniel 4:25 med „Hedningernes Tider“ forventede de at Kristus ville overtage magten i Riget i 1914. " vagttårnet 15.sept.1998,s.15

" I over tredive før tidspunktet og et halvt århundrede siden, Jehovas vidner har peget frem til året 1914 som tiden for enden af "nationerne" og tiden hvor Kristus ville begynde at regerere sit kongedømme (Lukas 21:24)" vagttårnet 15.feb.1966,s.103 (oversat fra engelsk)

På samme måde blev det oprindeligt forudsagt at enden ville komme i 1914, nu bliver det fejlagtigt sagt at 1914 er "begyndelsen" på enden.

 " Men hav i Tankerne at enden i 1914 ikke er en dato for begyndelsen, men enden for trængsels tiden." Zion's Watch Tower 1894 Jul 15 s.226 (oversat fra engelsk)

", pegede Jehovas vidner årtier forud frem til at året 1914 skulle markere begyndelsen til ’afslutningen på tingenes ordning’ " vågn op! 8.juli,1973,s.10

1914 skulle være året hvor den jordiske opstandelse skulle begynde.

 " At den jordiske Side af Riget skal blive oprettet, før Hedningernes Tider er helt til ende(oktober 1914)....I begyndelsen vil Riget jordiske Side, saa vidt vi forstaar, udelukkende komme til at bestaa af de genopstandene Gudsmænd fra gammel Tid--fra Johannes Døberen tilbage til Abel,Abraham, Isak, Jakob, og alle profeterne." Studier i skrifterne/Slaget ved Harmagedon, 1897 Magdeburg, Tyskland,1926,s.397-298

I dag gør de krav på at deres forudsigelser var sande.

 " Han havde ganske rigtigt forbundet Hedningernes tider med de "syv tider" nævnt i Daniels bog. ( Dan.4:16,23,25,32) Tro mod disse udregninger, markerede 1914 enden på de tider og oprettelsen af Guds rige i himmelen men Kristus Jesus som konge. Tænk over det! Jehova granterede sit folk denne viden næsten fire årtier før tiderne udløb." Årbogen 1975,s.37 engelsk udgave(oversat fra engelsk)

" Flere årtier før 1914 havde Jehovas tjenere forkyndt at „nationernes fastsatte tider“ ville udløbe i dette år, og at verden ville komme ind i en trængselstid uden fortilfælde." vagttårnet 15.feb.2013,s.18

Det blev ikke sagt at verden ville "komme ind i " en trængselstid i 1914, eftersom at det mentes at trængselstiden begyndte i 1874.

 " før kort efter 1914--- naar "Hedningernes Tider" er fuldt udløbet" studier i skriften/slaget ved Harmagedon,1897 Magdeburg, Tyskland, 1926 dansk udgave

"“…, and the time of trouble, or “day of wrath” which began October 1874 and will end October 1914;… “ Studies in the Scriptures - The Day of Vengeance p.604 (studier i skriften/slaget ved Harmagedon)

Set helt strengt er det rigtigt at Russell deklarede af Hedningernes tid eller " den afgjordte tid for nationerne" , ville ende i 1914, denne udtalelse skjuler at intet af det man forventede ville ske i afslutningen på Hedningernes tider skete. se 1914 én profeti

I 2010 DVD´en Faith In Action" ,taler Anthony Morris(styrende råd) om Russell og Bibelstudenterne og kommer med denne udtalelse.

 " The fact that they were able to pinpoint that year [1914] is just phenomenal."

Det var ikke Russell der oprindeligt kom med fortolkningerne om at de syv tider pegede hen til 1914, som afslutningen på Hedningernes tid. Russell tog denne lære fra Avendtisterne. I 1832, John Aquila Brown udgav bogen "The Even-Tide" at de "syv tider" i Daniel 4 er profetiske 2520 år, fra begyndelsen af Nebukadnezars regerings tid i år 607f.v.t. til 1917 e.v.t. Barbour justerede senere det til 1914. I 1875,The Herald of the Morning, redigeret af Barbour, Cogswell og Paton, udtalte;

 " "I believe that though the gospel dispensation will end in 1878, the Jews will not be restored to Palestille, until 1881; and that the "times of the Gentiles," viz. their seven prophetic, times, of 2520, or twice 1260 years, which began where God gave all, into the hands of Nebuchadnezzar, 606 B.C.; do not end until A.D. 1914; or 40 years from this." The Herald of the Morning 1875 Sep 

Russell var imponeret af Barbours profetiske doktriner og Russell sluttede sig til ham i 1876, beegyndte at promovere Barbours tidsprofetier, som inkludere 1874, 1878 og 1914.

 

1925--Millioner af nulevende skal aldrig dø

 VTS forudsage fejlagtigt at Abraham, Isak og Jakob ville blive oprejst i 1925. I årbogen for 1980 citeres fra vagttårnet , 1926, retfærdiggøres den fejlagtige forudsigelse som " et ydtryk for en mening" For det første er udtalelsen ukorekt, fra 1918 til 1925 er hovedbudskabet fra VTS at den nye verden ville begynde i 1925, igennem en række fordrag og små bøger med titlen “Millions now Living Will Never Die.” Budskabet blev spredt så effektivt, da forudsigelserne for 1925, viste sig forkerte, faldt deltagelsen i mindehøjtiden fra 90,434 i 1925 til kun 17,380 i 1928 (Se Watchtower 1960 Maj 1 s.282 og Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose s.313) 

For det andet, citere årbogen kun det halve af udtalelsen, med fuld stop istedet for et semikolon. Det fulde citat vist, at genkomsten af Abraham og de andre fra oldtiden blev stadigvæk fremmet med frasen, “it is still shortly after 1925.” 

I februar 1918, holdt Rutherford et offentligt foredrag med titlen " "The World Has Ended - Millions Now Living May Never Die!" I marts 1918, blev titlen på foredraget ændret til den mere tiltalende titl "“The World Has Ended — Millions Now Living Will Never Die”. Når foredraget fra 31.mars,1918 bliver omtalt i vagttårnt 15.feb.2010,s.16 bruges ordet "måske" istedet for "skal" i de nedenfor viste billeder som viser ordet "skal" ikke kun er brugen af ordet "måske" vildledende, det dækker også over den faste overbevisning som Rutherford plantede i sine medlemmers sind, at den nye verden ville komme i 1925.

Tempel (naos)

Åbenbaringen 7:9-17 viser at den store skare er i himmelen. Men VTS er besluttet på at vise, de er på jorden. Eftersom Åb.7:15 siger at den store skare er i tempel helligdommen(naos), hvor kun præsterne kunne komme, VTS tyr her til at lyve, for at overbevise læseren om at naos kunne inkludere den ydre gårdsplads.

 " . Spørgsmålet drejer sig om betydningen af det græske ord naosʹ, der forekommer i Bibelens grundtekst og gengives med „telt“, „tempel“ eller „helligdom“. Dette ord benyttes for eksempel i beretningen om hvordan Jesus Kristus drev pengevekslerne og købmændene ud af Herodes’ tempel. Vi læser her: „Jesus svarede: ’Ødelæg denne helligdom [naosʹ]," vagttårnet 15.nov,1980,s.10

Dette er en løgn, ingen af de bibelske skriftesteder omtaler, at Jesus drev de handlene ud ved brugen af ordet naos, ordet de brugte var hieron , som indkludere den ydre gårdsplads. se Joh.2:14-15, Matt. 21:12 og Markus 11:15 i en interliniar bibel (biblehub.com)

Tilbedelse af Jesus

Det er ikke tilladt for Jehovas Vidner at tilbede Jesus. På trods af, at det har været tilfældet siden 1954, hvor vidnerne tilbad både Jehova og Jesus. Formåls vedtægterne hos VTS fastslår at Jesus skulle tilbedes, indtil vedtægten endelige ophævelse i 1999. I 45 år, hvor vidnerne fik lært at man ikke måtte tilbede Jesus, selvom at VTS formål sagde at det netop var VTS eksistens grundlag. I et forsøg på at forholde sig til denne uoverenstemmelse, valgte VTS at gribe til at fejlcitere sine formåls vedtægter.

 I Formåls paragrafferne står der:

 Afsnit 7. punkt 3......"for public Christian worship of Almighty God and Christ Jesus; to arrange for” 

I Årbogen 1969, s.50 udelader ordrene " and Christ Jesus" og er blevet erstattet med prikker.....

"for public Christian worship of Almighty God … ; to arrange for” 

Vagttårnet 1971,s.760 er ordret "and" (og) udskiftet med "through" (gennem), for på en afgørende måde at skjule og ændre den egenlige mening med sætningen.

 " "for public Christian worship of Almighty God [through] Christ Jesus; to arrange for" vagtårnet 15.dec.1971,s.760 

Bogen Jehovas Vidner-forkyndere af Guds Rige fra 1993, som gengiver VTSs historie, undlader at nævne hvad der står i VTS formåls vedtægter.

 

VTS formåls vedtægter
VTS formåls vedtægter
årbog 1969,s.50
årbog 1969,s.50
vt15.dec.1971,s.760
vt15.dec.1971,s.760
21-09-2019
21-09-2019

Russell´ biografi

Det er blevet forklaret, at der aldrig er blevet skrevet en biografi om Russell, forfe man ikke ville tage opmærksomhed fra Jehova.

" Men, er det rigtigt at du aldrig har udgivet en biografi om pastor Russell?...

Det er rigtigt, Jehovas Vidner beundre de kvaliteter han besad som menneske, men skulle vi give ære eller anerkendelse til pastor Russell, ville vi sige at arbejdet og succeen er hans; men Jehovas vidner tror at det der Guds ånd som leder og styre sit folk." Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose (1959) s.63 (oversat fra engelsk)

Men dette er ikke sandt, da bogen- Jehovas vidner-forkyndere af Guds Rige --fortæller at der var en biografi.

 " En kort biografi over broder Russell blev sammen med hans sidste vilje og testamente bragt i Vagt-Taarnet for januar 1917, samt i senere udgaver af det første bind af Studier i Skriften. " Jehovas vidner--forkyndere af Guds rige, s.64

Det 20. årh.

VTS omskrev historien, da ændringen viste sig at det kunne blive en pinelig fejl, ved at ændre ord valget i den oprindelige udgivelse til hvad der kom til at stå i årbogen. Vagttårnet 1.jan.1989,s.12 antyder at Harmagedon ville komme i det 20.årh., ved at sige:

 " i det fremmede. Apostelen Paulus gik foran i den kristne missionærgerning og lagde grundvolden til et arbejde der skulle fuldføres i vort 20. århundrede. " 

I de danske udgaver af Watchtower CD fra 2009 og 2017 er der ikke ændret på ord lyden som i den engelske.

For den engelsk talende del af vidnerne, som læser det, vil det give dem et falsk håb og motivation, men i fremtiden ville den type granskning ikke kunne sige at VTS tog fejl. Er det udgivet før internettet blev allemandeje, ville man ikke forvente at mere end nogle få ville være klar over ændringen.

Dødsfald som følge af afvisning af Blodtransfusion

VTS har påstået at det er en løgn, at et større antal børn er døde, som følge af at afvise blodtransfusion, til trods for at de 4 år tidligere indrømmede at børn af Jehovas vidner døde fordi de overholdte VTSs holdning imod blod.

 "Jehovas Vidner blevet udsat for falske anklager, direkte løgne og fordrejede fremstillinger af deres tro. Som følge heraf er de i nogle lande blevet genstand for uberettigede angreb. Og når de anmoder om en lægebehandling der ikke tilsidesætter Bibelens bud om at ’afholde sig fra blod’, er de med urette blevet betegnet som „barnemordere“ og en „selvmordskult“.  vagttårnet 1.dec.1998,s.14

" Unge som sætter Gud først 3-15 I tidens løb har tusinder af unge vist at trofasthed mod Gud betød mere for dem end livet. Der er stadig unge som er trofaste til det sidste — men deres drama udspilles på hospitaler og i retslokaler. " vågn op! 22.maj, 1994,s.2

Plagiat

At plagiere føre en vis risiko med sig. På den ene side er der mulighed for at det man kopiere er forkert. På den anden siden kan det være direkte brud på copyrights.

 Det er vigtigt at forstå, at hoveddelen af VTSs doktriner kommer fra andre kilder. For eksempel, Russell´ udregninger om eks. 1914 stammer fra det 19.årh. Adventist bevægelse. Rutherford introducerede idéen i VTS publikationer, at Jesus ikke døde på et kors, men en pæl, men denne idé, på det tidspunkt blev fremført af nogle protestandiske præster, som E.W. Bullinger.  Argumenterne som fremføres i bogen-Livet--hvordan er det kommet her? Ved en udvikling eller skabelse?,1985 er blevet taget  fra  kreationisternes bøger, det gælder også for vildledene anvendelse af videnskablige citater. Hvis informationen er korrekt og rigtigt anvendt, så er det ikke problem hvad kilden er, men vidnerne bør være realistiske omkring at doktrinerne ikke magisk åbenbare sig for deres ledere ved hjælp af den hellige ånd.

Billederne anvendt i Vagttårnsbladet har også givet VTS problemer. Ifølge en af illustratorene på Bethel, var det almindeligt blandt kunstnerne at bruge kilder til at finde og kopiere billeder fra magaziner og blade.

Én af de mere ulovlige eksempler er forsiden af vagttårnet 15.sept.1982(engelsk udgave) i 1982-83, sås følgende Johnny Walker reklame i magaziner som U.S News og World Report 29.jun 1981 og enkelte udgaver af Readers Digest sept.1982,s.37. VTS plagierede denne reklame, med små ændringer, til brug på forsiden af vagttårnet 15.sep.1982.

VTS ændrede forsiden billedet til en gruppe træer med bjerge i baggrunden

Ikke kun brød VTS copyright lovene, men de har ikke været imødekomende når læsere har spurt ind til ændringen, de blev fortalt at det skyldtes at det skulle være en " mere sober og passende billede" (a more appriate and suitable illustation)...... " Hvis en person som ikke havde nogen viden om copyright problemerne, må have undret sig meget over hvad der var upassende ved en sol nedgang.

Et andet uheldigt eksempel findes i bogen --Du  kan opnå evigt liv i et paradis på jorden,   på dansk i 1982.  Kvinderne illustreret på s.93 var meget smukke for at kunne få opmærksomhed fra englene som temaet er. Hvad man nok ikke vidste på daværende tidspunkt, er at kvinden i forgrunden i billedet er en virkelig person ved navn Pascale Petit, som optrådte i nov.1963 udgaven af Playboy og i sexlystspil som Frau Wirtin hat auch einen Grafen. At tage billedet med i Paradis bogen var en podentielt overtrædelse af copyright loven, eftersom billedet af Pascale Petit blev kopieret direkte fra forsiden af d.13.aug.1961 udgaven af det tyske billedblad Stern

Du kan opnå evigt liv i et paradis på jord s.93,1982. udg. VTS
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jord s.93,1982. udg. VTS

Andre eksempler hvorden VTS kopiere andre kilder er Min bibelhistorie bog fra 1987, der har flere billeder som minder meget om billederne fra The Bible Story af Arthur S. Maxwell (Review and Herald Publishing Association 1955). 

Maxwell, bind 2, s.8 t.h min bibelhistorie nr.17
Maxwell, bind 2, s.8 t.h min bibelhistorie nr.17
Maxwell bind 3 ,s. 131
Maxwell bind 3 ,s. 131
min bibelhistoriebog nr 54
min bibelhistoriebog nr 54

Dåben

I 2005 bogen Hvad er det Bibelen virkelig lære,s. 183 har denne kommentar 

" ....at du har indviet dig til Jehova Gud selv, ikke til et arbejde, en sag, andre mennesker eller en organisation. Din indvielse og din dåb er begyndelsen på et meget nært venskab med Gud — ja, et fortroligt forhold til ham. "

Men i virkeligheden vier Jehovas vidner ved dåben, sig til en organisation. Det andet dåbsspørgsmål er:

 " Er du indforstået med at du, ved din indvielse og dåb, bekender dig som et af Jehovas vidner der tjener i forening med den menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd? " vagttårnet 1.juni,1985,s.29

VTS holder sig normalt til den bibelsk anviste måde, vist i Matt. 28:19 at døbe i faderens, sønnens og den hellige ånde, men i 1985 blev hellig ånden udskiftet med menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd, som forklaret under emnet Ændringer i dåbsspørgsmålene. (under udarbejdelse)

Giv medlemmerne skylden

VTS kom med meget faste udtalelser om at denne verdens orden ville ende i 1914 og 1925 og antydede det stærkt i 1975. Men de efterfølgende fejlslag i forudsigelserne, vil VTS påstå at det er medlemmernes fejl, nedtoner deres eget ansvar i at have skabt disse forventninger.

 Angående 1914:

 "  det ser ud til at være en svaghed hos mange af bibelstudenterne og det er hvis de finder en fremtidig dato i Bibelen, vil de med det samme lægge så mange profetier i den dato som muligt. Dette har været årsagen til de mange frafald i fortiden. Så vidt vi kan se, er alle de forudsete datoer korrekte. Besværligheden lå i at vennernes overivrige fantasi gik udover fornuften; og det når fantasien brister, var de tvungen til at smide alt væk....Mange husker nu hvor " absolut sikre" nogle var omkring 1914. Der er ingen tvivl om at Herren var tilfreds med al den iver som vistes af hans tjenere; men havde de bibelsk grundlag for alle deres forventninger, som skulle ske i det år?" vagttårnet 15.feb.1925,s.57 (oversat fra engelsk)

" Der er ingen tvivl om, at mange udigennem denne periode var overivrige i deres udtalelser, om hvad de forventede ville ske. Nogle læste mere ind i VTS udtalelser som aldrig havde været hensigten." Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose s.52  (oversat fra engelsk)

Vedrørende 1925:

 " Nogle forventede at arbejdet ville ende i 1925, men Herren sagde ikke noget sådant"  vagttårnet 1926,s.232 (oversat fra engelsk)

Vedrørende 1975:

 "  Hvis nogle er blevet skuffede fordi de ikke har fulgt denne tankegang, bør de nu koncentrere sig om at ændre deres synspunkt og indse at det ikke er Guds ord der er slået fejl eller har narret og skuffet dem, men at deres egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger." vagttårnet 15.okt.1976,s.472

Nedtoning af frafald

 I beskrivelsen af den tragiske periode med forfølgelse i Liberia i 1963, påstod vagttårnet 1982 at kun er få tal frasagde sig troen, de fleste hold fast i troen. 

" . Nogle af dem gav efter og gik på kompromis på grund af frygt, mens andre bevarede deres uangribelighed. " vagttårnet 1.juli,1982,s.21

Men, årbogen fra 1977 viste at hovedparten af Jehovas Vidner havde valgt troen fra. Efter at være blevet afsløret af læsere blev VTS tvunget til at indrømme:

VTSs afrikanske  Historie

I årbogen fra 1976, s. 69-70 (engelsk udgave) omtales Joseph Booth og Elliot Kenan Kamwana, VTS første repræsentanter i Nyasaland, Afrika i begyndelsen af det 20.årh. Booth der var missionær og betalt af VTS og i 1909 havde vagttårnet en artikel med titlen " den gode nyhed spredes i Afrika"("Good Tidings Spreading in Africa") der omtaler Kamwanas virke i Nyasaland.

" Derfor, for en kort periode, overtog VTS Booths udgifter som missionær for de mennesker [i Nysaland] som han var bekendt med" årbogen 1975,s.71 engelsk udgave (oversat fra engelsk)

" "They are overjoyed at having the same message brought here which they have heard was being proclaimed up in their home country, Nyassaland, by Brother Elliott Kamwana. … Brother Elliot Kamwana was arrested and deported by the government at the instigation of the Calvinistic Scotch missionaries of Bandwe, Lake Nyasa, who were greatly surprised that their work of years could be so quickly lifted to the higher plane of our teaching. … Brother Kamwana baptized 9,126 in past year." Watch Tower 1909 Jul 1 s.195 

De følgere der kom som følge af Kamwana arbejde i at konvertere, blev kendt som medlemmerne af " The Wachttower Movement" Men på trods af medlemskabet forsatte mange medlemmer med de hedenske ritualer og polygami og var senere indvolveret i oprørene. I 1948 udgav VTS en lille bog med titlen " The Watchtower Story"  i et forsøg på at skabe afstand til gruppen. I bogen sagde de uærligt:

 " "It should be particularly noted that the "native rising" took place in 1915. The Watch Tower Bible And Tract Society had no resident representative in Nyasaland or the Rhodesias prior to 1925." The Watchtower Story s.6 klik her  download

Krig

VTS kommer her med en voldsomt overdrevet kommentar:

 " Hvem er det der ikke er en del af verden og ikke mere lærer at føre krig? Det 20. århundredes historie giver os endnu engang svaret: Jehovas vidner! " vagttårnet 1.apr.1992,s.12

Der er flere religiøse grupper som er pacifister eller neutrale, som ikke går i krig, såsom Quakers,Christadelphians, Worldwide Church of God og Anabapetister. Nogle pacifister går længere end vidnerne i deres forsøg på at undgå krig, de nægter at betale "krigsskat" som de mener at betale igennem deres skatte betaling. Se emnet JV og krig (under opbygning)

Udbryder Grupper

" For det tredje har Jehovas Vidner bevaret et forenet, globalt brodersamfund i modsætning til den protestantiske bevægelse, som er delt op i hundredvis af trossamfund. Når det drejer sig om Bibelens lærepunkter, følger Jehovas Vidner i over 230 lande apostelen Paulus’ vejledning om at „føre enig tale“. Der er ingen splittelser iblandt dem. De er tværtimod „helt forenede i samme sind og i samme tankegang“. vagttårnet offentligeudgave 1.nov.2009,s.19

Jehovas vidner må da være nok klarover deres egen historie til at vide om Russellitterne og Bibelstudenter grupperne som brød ud, især efter Russell´ død, selvom disse grupper vil påstå at Rutherford selv brød ud fra den sande religion som Russell startede.

 Det skal siges at citatet ovenfor henviser til Jehovas Vidner især efter det valgte navn i 1931, ikke at Jehovas Vidner har eksisteret siden Abel. (Jehovas Vidner - forkyndere af Guds Rige,s. 13)eller muligvis da det påstås at det styrende råd blev udvalgt i 1919, men selv det er ikke sandt. Nye sekter/grupper opstår hele tiden. I Romænien, hvor en gruppe vidner brugte årtier i isolation under det kommunistike styre, kun med adgang til Rutherfords lære. Da friheden kom til Romænien, blev mange meget fornærmet over de mange doktrinære ændringer de har været hos VTS i nyere tid. De grundlage sekten The True Faith Jehovah's Witnesses . Siden internettets begyndelse, har der været mange små udbryder grupper. 

Her er nogle af udbryder grupperne med aktive hjemmesider, af 22-09-2019

Lyset bliver Større

For at retfærdig gøre at VTS lære sandheden, på trods af konstante ændringer i doktrinerne, er idéen om at "lyset bliver større" bliver brugt. Nye doktriner må ikke modsige men forklare forgående doktriner. Denne fremadskridene lære bliver beskrevet som at sejle imod vinden ved at "krydse sig frem". 

" Det at forståelsen af Guds ord er kommet på denne måde, ved at man så at sige har „krydset sig frem“, har naturligvis i mange tilfælde virket som en loyalitetsprøve for dem der er knyttet til „den trofaste og kloge træl“. Dog står det fast at processen hele tiden går i retning af en større og bedre forståelse af „den gode nyhed“ og alt hvad den indebærer. " vagttårnet 1.maj.1982,s.22

Dette er dog ikke tilfældet med de fleste doktrinære ændringer, hvor fortolkningen af doktrinet er gået tilbage til eller fremad til en eller flere fortolkninger. Nylige eksempler er "generationen" og " den trofaste og kloge træl". I de tilfælde, hvor et nyt doktrin er præsenteret som nyt lys, uden at fortælle at de er gået tilbage til en tidligere forståelse.

For eksempel VTS doktrin om de højere myndigheder som omtalt i Rom:13:1 er regeringer. I 1929, blev denne forståelse ændret til at det var Jehova og Jesus. I 1962, gik man tilbage til at det er regeringerne. Men når emnet omtales, som i vagttårnet 1.nov.1990 og Jehovas vidner --forkyndere af Guds Rige s. 146-147 fremstiller ændringen i 1962 som "voksende lys" og " klare forståelse" derved undgår man at nævne at VTS gik tilbage til tidligere fortolkning.

Vaccinationer

Da vaccinationer blev populære, påstod golden age (i dag vågn op!) at vacciner var " barbariske" og fra "Djævelen" (Golden Age Okt 12.1921 s.17) En række artikler viste en stærk modstand mod vacciner, i Golden Age 4. feb.1931,s.10  omtales hvorfor vaccinationer ikke er noget for kristne.

 " Vaccinationer er en direkte brud på den evige pagt som Gud indgik med Noa efter vandfloden" Golden Age 4.feb.1931, s.293 

Denne holdning skabte store problemer for børn af Jehovas Vidner, da skolerne begyndte at gøre vaccinationer oblikatorisk, samtidigt også for at få et visa i forbindelse med rejser. Efter at have prædiket imod vaccinationer i 30 år, for så i 1952 komme med den modsatte holdning, især muligheden for et ønske om ikke at blive gjordt juridisk ansvarlig.

 " Vaccination er noget, som enhver selv må tage stilling til. Enhver må selv tage konsekvenserne af sin indstilling til og handlemåde i forbindelse med tvungen vaccination, og han må gøre det i overensstemmelse med sin egen samvittighed og forståelse af, hvad der gavner sundheden og Guds arbejde. Selskabet kan ikke lade sig drage ind i sagen i juridisk henseende eller påtage sig noget ansvar for udfaldet af en eventuel retssag." vagttårnet 1.april,1953,s.112

I 1993, påstod VTS uærligt at man altid har haft den samme holdning til vaccinationer.

"? I tidens løb har artikler i dette blad og dets søsterblad, Vagttårnet, konsekvent fremholdt følgende standpunkt: Det er op til den enkelte kristnes bibeloplærte samvittighed om han eller hun vil sige ja til denne behandling på sine egne eller sin families vegne. " vågn op! 8. aug.1993,s.25

Hvem ved hvilken skade børn af Jehovas Vidner har lidt som følge af sygdomme som kunne være undgået med en vaccination. Men istedet for at give en undskyldning, har VTS afvist denne del af sin historie.

Del siden