Vielsesringen

Under emnet hedenske ritualer (under opbygning) vises at VTS forbyder flere traditioner ved at bruge den tanke række, at de er af hedensk oprindelse. De lader inkonsekvent Jehovas Vidner bruge vielsesringen, velvidene, at det er af hedensk herkomst. I et tilfælde har VTS inkluderet i et citat som påstår at vielsesringen er hedensk, men ved andre omstændigheder fjerner de den del at citatet. Derved forhindre de følge i at drage den slutning, at VTS holdning til hedenske traditioner hverken er konstant eller logisk. Det følgende citat er: 

 " At mange af den frafaldne kristenheds lærepunkter, ceremonier og skikke har en ikkekristen baggrund, fremgår af følgende, som den romersk-katolske kardinal John Henry Newman i forrige århundrede skrev i sit værk Essay on the Development of Christian Doctrine: „Brugen af templer, indviet til bestemte helgener og ved visse lejligheder udsmykket med grene fra træerne; røgelse, lamper og lys; votivgaver for helbredelse af sygdomme; vievand; asyler; helligdage og højtider, brugen af kalendere, processioner, velsignelse af markerne; præstedragt, tonsuren, vielsesringen, at vende sig mod øst, den senere tids billeder, måske også den kirkelige messen, og Kyrie eleison [sangen „Herre, forbarm dig“], er alt sammen af hedensk oprindelse og helliget ved optagelse i kirken.“ åbenbaringen- den store klimaks er nær 1988,s.236 

Usædvanligvis er den del om ringen fjernet fra disse citater:

 " . Den romersk-katolske kardinal John Henry Newman siger i An Essay on the Development of Christian Doctrine at tilbehør som kristenheden har gjort brug af i århundreder, som for eksempel røgelse, lys, vievand, præsternes dragt og helgenbilleder, „alt sammen [er] af hedensk oprindelse“ Esajas´ profeti, bind 1,2000,s.252

". I 1878 skrev den katolske prælat John Henry Newman: „I tillid til kristendommens evne til at modstå besmittelse af det onde og til at forvandle selve dæmondyrkelsens instrumenter og tilbehør til evangelisk brug . . ., var kirkens ledere lige fra de ældste tider, hvis lejlighed bød sig, rede til at antage, imitere eller hellige de ritualer og skikke der var almindelige blandt befolkningen, såvel som den dannede klasses filosofi.“ John Newman tilføjede at ting som vievand, præstedragter og billeder „alt sammen [er] af hedensk oprindelse og helliget ved optagelse i kirken“. Guds tjenere er taknemmelige for at Guds lære beskytter dem mod et sådant frafald " vagttårnet 1.feb. 1994, s.11

 " Som John Henry Newman, der af pave Leo XIII blev gjort til kardinal, sagde om nogle af de remedier der bruges i forbindelse med gudsdyrkelse: „Brugen af templer, . . . røgelse, lamper, lysestager, løftegaver for helbredelse af sygdomme, vievand, asyler, helligdage og højtider. . . . den senere tids billeder, måske også kirkesangen og Kyrie Eleison [Herre, forbarm dig], . . . er alt sammen af hedensk oprindelse.“ vagttårnet 15.juli,1964, s. 316

Retoriske fælder 

En retorisk fælde er en række af argumenter som er dårligt understøttet eller vildledene, sådan at informationen leder personen til en forkert slutning.Emnet retoriske fælder går i dybten med at forklare en række af fælderne som VTS gør brug af. De er almindelige i dagligdags samtaler, i skrevene materialer og ofte uden at det er hensigten, men det er det værd at forstå fælderne, så man kan se dem, når de forekommer.

Upålidelige Kilder

VTS vil henvise til upålidelige kilder, som kilder der ikke er troværdige indenfor det område eller emner de bliver citeret for. Et eksempel er når Hitching bliver præsenteret som en videnskabsmand  for at fremhæve hullerne i evolutionslæren, når han faktisk er paranormalist.

Udstalelser uden hold i bliver gjordt når det påstås et eksperter har sagt noget, uden at der gives nogen støtte for citatet, hvem eller hvor citatet stammer fra. Eksempel vis den globale vandflod, som anset af næsten alle forskere for at være umulig, påstår VTS:

 " Andre forskere har på baggrund af lignende undersøgelser konkluderet at en global oversvømmelse virkelig kan have fundet sted. " vagttårnet offentlig udgave 1.juni,2008,s.8

Her helt uden informationer om, hvem er de forskere, det gør udtalelser som denne til helt meningløs.

 10 % af Hjernen

En ligende ubegrundet kommentar er at mennesker kun bruger 10 % eller mindre af deres hjerne.

 " Neurologer anslår at vi hele vor levetid kun udnytter en lille del af hjernens potentielle kapacitet, én titusindedel, eller én hundrededel af 1 procent. Overvej engang: Er det fornuftigt at vi er udstyret med en hjerne med så fantastiske muligheder, hvis det aldrig har været meningen at den skulle udnyttes fuldt ud? Virker det ikke rimeligt at mennesker, der har evnen til at lære i det uendelige, faktisk blev skabt til at leve evigt? " vågn op! 22. okt.1995,s.8

Hvilke neurologere kommer med denne udtalelse,  artiklen fejler i at fortæller hvem de er? Det er i virkeligheden en vandrehistorie, som rækker tilbage til det 18. årh. se faculty.washington.edu og Ten_percent_of_brain_myth. Synske personer som Carolin Myss og Uri Geller, har udnyttet denne myte og manipuleret godtroende mennesker til at tro, at det er deres kilde til deres særlige kræfter.

Et ligende VTS citat er taget fra en fortaler for østens religioner og transcental meditation.

 " . Forfatteren af en bog om hjernen siger: „Inde i vort hoved ligger et af de mest komplicerede systemer der er kendt i universet. I formåen og smidighed er [hjernen] en hvilken som helst menneskegjort computer langt overlegen.“ Han tilføjer: „Det siges ofte at vi kun bruger ti procent af vor fulde hjernekapacitet. Men det viser sig nu at være en temmelig stor overdrivelse. Vi bruger sandsynligvis ikke engang én procent — formodentlig kun en tiendedel af en procent eller mindre.“ vagttårnet 15.jan. 1985,s.17 

Læg mærke til, at navnet på forfatteren ikke bliver nævnt, ej heller nogle dejaljer om bogen, andet end titlen. Citatet er fra side 7 i bogen the brain Book, i kapt " the Spearhead of Evolution" , som beskriver hjernen som " kulminationen af millioner af års evolution". Forfatteren er Peter Russell og hans biografi på peterrussell.com (25 Feb 2013)fortæller "His principal interest is the deeper, spiritual significance of the times we are passing through. He has written several books in this area - The TM Technique, The Upanishads, The Brain Book, The Global Brain Awakens, The Creative Manager, The Consciousness Revolution, Waking Up in Time, and From Science to God." Det er næppe en person som Russell VTS ville citere, eftersom informationen er forkert og at forfatteren har en dagorden som er meget i strid med VTSs egen dagorden.

Fakta er, at 100% af den menneskelige hjerne er aktiv hele tiden. Som forklaret i Quora.com og billeder fra MRI skannere som viser de mest aktive steder i hjernen på hvilket som helst tidspunkt. 

Ikke kun er myten om de 10% forkert, VTS bruger også informationen meget naivt. Lad os et øjeblik forstille os, at et menneske kunne leve for evigt. Eftersom vi kun bruger 1/100 del af 1% af vores hjerne, har vi endeløs kapasitet til " at lære for evigt". Men simpel matematik bør få alarmklokkerne til at ringe hos en opmærsom læser, for hvis vi bruger 0.01% af vores hjerne på 100 år , vil pladsen være brugt op efter 1.000.000 år. Det er ikke endeløs kapasitet, det er ikke engang en brøkdel af evigheden.  Evigheden er uendeligt længere tid end 1million år.

Johannes Greber´ Bibel Oversættelse

Et andet eksempel har været brugen af Grebers The New Testament, der af VTS blev brugt til støtte for deres egen NVT. I 1950´ erne omtalte VTS, at Greber var spiritist og at hans Bibel oversættelse var blevet til gennem kommunikation med ånde verden.

 " . Det overrasker ingen, at en vis Johannes Greber, tidligere katolsk præst, er blevet spiritist og har udgivet en bog, der hedder „Communication with the Spirit World, Its Laws and Its Purpose“. " vagttårnet 1. jan. 1956, s.13

"Johannes Greber siger i indledningen til sin oversættelse af det Nye Testamente, copy-right 1937: „Jeg var selv katolsk præst, og lige til mit otteogfyrretyvende år havde jeg aldrig så meget som troet på muligheden af at komme i forbindelse med Guds åndeverden. Dagen oprandt imidlertid, da jeg ufrivilligt tog det første skridt til at komme i kontakt med den og erfarede ting, der rystede mig i min sjæls inderste. . . . Mine erfaringer har jeg gjort kendt i en bog, der er udkommet både på tysk og engelsk og bærer titlen: Communication with the Spirit-World: Its Laws and Its Purpose.“ (Side 15, § 2, 3) I pagt med Grebers romersk-katolske herkomst er hans oversættelse indbundet i stift bind med guldkors på forsiden. I sit forord til føromtalte bog siger eks-præst Greber: „Bibelen er den mest betydningsfulde spiritistiske bog.“ Præget af denne anskuelse har Greber gjort sig anstrengelser for at få sin oversættelse af det Nye Testamente til at lyde meget spiritistisk." vagttårnet 1.juni,1956, s.177

På trods af dette, citerede VTS i sine publikationer, Grebers oversættelse op igennem 60´erne og 1970´erne i et forsøg på at få støtte til VTSs egen oversættelse af Johs.1:1 og Matt. 27 : 52,53 , det inkludere også pamfletten "The Word - Who Is He According to John (1962) s.5(engelsk udgave), Vagttårnet 1.dec.1962, s.535-536, Make Sure of all Things (1965) s.489(engelsk udgave); Aid to Bible Understanding (1971) s.1669(engelsk udgave); vagttårnet 1.maj, 1976,s.215

Da VTS endeligt holdt op med at referere til Grebers oversættelse , antydede de vildledene at de var blevet beviste om Grebers involvering i spiritisme grundet forordet i Grebers Bibel udgave fra 1980.

" Den nævnte oversættelse er tidligere fra tid til anden blevet benyttet som støtte for den gengivelse af Mattæus 27:52, 53 og Johannes 1:1 der findes i Ny Verden-oversættelsen og andre autoritative bibeloversættelser. Imidlertid hedder det i et forord til 1980-udgaven af Johannes Grebers oversættelse, The New Testament, at oversætteren hentede hjælp i „Guds åndeverden“ for at få klargjort hvordan vanskelige passager skulle oversættes. Det hedder i forordet: „Hans hustru, der var medium for Guds åndeverden, medvirkede ofte til at overbringe de rette løsninger fra Guds budbringere til pastor Greber.“ Udgiverne af Vagttårnet har fundet det forkert at anvende en oversættelse der er så nært forbundet med spiritisme. (5 Mosebog 18:10-12) Gengivelsen af de nævnte skriftsteder i Ny Verden-oversættelsen er tilstrækkelig velfunderet og behøver ikke at støttes med henvisninger til Grebers oversættelse. Der går derfor intet tabt ved at vi ikke længere citerer fra hans New Testament. vagttårnet  1.juli,1983,s.23

Skilsmisse

Misbrug af statestikker, er almindelige i alle sine former, i medieverden. VTS kommer heller ikke udenom, et eksempel på hvordan statestikker kan blive misbrugt. I et forsøg på, at fremstille Vidnerne som en gruppe der har en lavere skilsmisse rate en den generelle befolkning udtaler VTS:

 " Ved at lægge uselvisk kærlighed for dagen har Jehovas vidner opnået varige, stabile ægteskaber. I nogle lande ender hvert andet eller tredje ægteskab med skilsmisse. Ovennævnte undersøgelse viste at kun 4,9 procent af de adspurgte Jehovas vidner var skilt eller separeret fra deres ægtefælle. En betydelig del af disse var i øvrigt blevet skilt før de blev Jehovas vidner. " vagttårnet 8. sept.1997,s.11

Her får VTS det til at se ud somom, at skilsmisse raten på verdensplan er 50%, men Jehovas vidner kun har en 5% skilsmisse rate. Men " procenten af ægteskaber som ender i skilsmisse " og "procenten af personer som er skilt" er to vidt forskellige parametre. De fleste undersøgelser viser at procenten af vidner som bliver skilt er meget lig den gennerelle befolkning. Se Skilsmisse for en dybere forklaring (under opbygning)

Jordskælv

 VTS har hårdnakket forsøgt at bevise, at de "Sidste Dage" begyndte i 1914. En måde har været at komme med informationer der overbeviser medlemmerne at tegnene på Jesu nærvær, som jordskælv, er forøget i antal siden 1914. Men det er ikke tilfældet, VTS har tyet til at præsentere vildledene og uærlige informationer om jordskævl. En godt udtænkt metode har været at citere en ekstern kilde, for at sandfærdiggøre en forøgelse af jordskælv. 

" I det italienske blad Il Piccolo for 8. oktober 1978 siger Geo Malagoli: „Vor generation lever, som statistikken viser, i en farlig periode med kraftig seismisk aktivitet. I en periode på 1059 år (fra 856 til 1914) anfører pålidelige kilder kun 24 større jordskælv med 1.973.000 dødsofre. Hvis vi sammenholder disse tal med den ufuldstændige liste over de senere års katastrofer, finder vi imidlertid at 1.600.000 mennesker er omkommet på kun 63 år som følge af 43 jordskælv der er indtruffet fra 1915 til 1978. Denne dramatiske stigning er med til at understrege en anden fastslået kendsgerning" vagttårnet 15.aug.1983,s.6

VTS tilbageholder her informationer, ved ikke at fortæller læseren at de meget fejlagtige tal i Il Piccolo er taget fra VTS eget blad Vågn op! .

" En liste over jordskælv i en periode på 1059 år (fra år 856 til år 1914), udarbejdet efter pålidelige kilder, viser kun 24 større jordskælv, med 1.972.952 dødsofre. Sammenlign dette tal med den liste vi har anført på denne side; den omfatter kun de 62 år fra 1915 til 1976" vågn op! 22.juni, 1977,s.11

VTS har også brugt den øjensynlige uafhængige Il Piccolo som citat i bogen "Livet --hvordan er det kommet her ? Ved en udvikling eller en skabelse? på s. 225 og vagttårnet 15.aug.1983,s.5

I den samme vagttårns artikel fejlcitere VTS professor Aki, i et forsøg på at bevise, at der har været en forøgelse af antallet af jordskælv.

" taler professor Keiiti Aki ved afdelingen for studiet af jorden og planeterne på Massachusetts’ teknologiske institut, om „det tydelige opsving i styrken og hyppigheden af større jordskælv i de sidste hundrede år“, skønt han siger at perioden fra 1500 til 1700 var lige så aktiv " vagttårnet 15.aug.1983,s.6

Men det oprindelige citat fra professor Aki giver den modsatte forståelse af hvad han sagde. Akis hele udtalelese var:

 " "The apparent surge in intensity and frequency of major earthquakes during the last one hundred years is, in all probability, due to improved recording of earthquakes and the increased vulnerability of human society to earthquake damage. The main reason is the well established plate tectonics which indicates a very steady fault motion over the past many millions of years." 

Akis forklare at jordskælvs aktiviteten har været konstant i milioner af år og forskellen kommer ved, at man har fået bedre og bedre udstyr til at optage, siden det 19.årh. med seismometeret i 1842.

Internt vs eksternt

De fleste mennesker er ude af stand til, at opnå en sammenhængende forståelse af VTSs religion, forde at informationerne kun bliver givet i en "berettiget til at vide" grundlag. For eksempel, er der en mild udgave af vagttårns bladet til offentligheden og et langt mere kontrolerende og studie udgave som bruges når personen har gjordt fremskridt til det stadie, hvor han/hun kommer til møderne.

Ældste har en manual eller bog som beskriver regler og procedure, nogle af dem nævnes ingen steder, der er tilgængelig for det almindelige medlem. Informationerne er så hemmelige, at da den seneste udgave(vær hyrder for guds hjort) kom, udtaltes der i brevet, Letter to Elders, August 23, 2010

"The information is designed for use by the elders only, and other individuals should not have any opportunity to read the information." 

Søstrene  er ikke tilladt, bare at indbinde bogen, selv under opsyn, som dikteret i følgende citat fra Letter to Elders, October 7, 2010: 

"There is no objection if an elder personally spiral binds or laminates his own textbook or does so for other elders. If he has another baptized brother who is not an elder do the work for him, the elder must watch while the work is being done. Outside companies, unbelievers, or sisters are not permitted to do this work. The material in the book is confidential, and confidentiality must be preserved." 

Mange af de informationer i denne bog er viet til handlemåder omkring udelukkelse, informationer som en person skulle være blevet informeret om inden deres dåb eller indvielse til religionen.

De informationer som fremhæves på VTSs egen officielle hjemmeside,  er præsenteret på en sådan måde at de forekommer mindre fornærmende end den officielle doktrin i virkeligheden er. Et eksempel, for at retfærdiggøre deres strenge holdning til udelukkelse, artiklen "Tag altid imod Jehovas tugt" 15.nov. 2006,s.26, under overskriften "hvorfor nogle bliver udelukket" udtales: "Et medlem af menigheden bliver kun udelukket hvis vedkommende har begået en alvorlig overtrædelse uden at ændre sind."  Det er et vildledene udsagn, fordi der er flere ting man, som vidne blive udelukket for, som ikke anses for at være en alvorlig synd, som at tale med en udelukket person, rygning eller stille spørgsmål til VTS doktriner.

I artiklen " Undgår Jehovas Vidner tidligere medlemmer?"(jw.org->om os->oftestillede spørgsmål) hvor den indledene kommentar er, " Vi undgår ikke dem som ikke længere forkynder" er afledning eller red herring, fordi der henvises til en person som er inaktiv, ikke et tidligere medlem som spørgsmålet klart hentyder til.

 " Vi undgår ikke dem der er blevet døbt som Jehovas Vidner, men som ikke længere forkynder for andre eller er holdt op med at komme til vores møder. Tværtimod prøver vi at appellere til dem og hjælpe dem til igen at blive aktive i menigheden.

Vi udelukker ikke automatisk nogen der begår en alvorlig synd. Men hvis et døbt Jehovas vidne gør det til en vane at bryde Bibelens moralnormer og ikke angrer, vil han eller hun blive udelukket. Bibelen siger klart: “"Fjern det onde menneske fra jer selv."

Den anden paragraf er også vildledene, eftersom en person ikke bare bliver udelukket for at bryde den " bibelske moral" , men også for mange at de regler VTS har, som ikke er direkte beskrevet i Bibelen, det gælder blandt andet for at være uenig med VTSs doktriner. Derudover, kan en person, som er holdt op med den pågældene synd og fortryder, vil stadig blive udelukket for livet, medmindre den pågældene vender tilbage til religionen og er officielt genoptaget.

På samme måde gives vildledene informationer når VTS forholder sig til det krænkende doktrin om frelse. VTS er tydelig i deres holdning, at man skal være et af Jehovas Vidner for at kunne blive frelst i Harmagedon, hvor milliarder af mennesker vil nådesløst blive udslettet. På den konto er VTS meget tilbageholdene til hvordan et vidne skal forholde sig til, hvis der spørges om det kun er Jehovas vidner som bliver frelst. Er det anbefalet at sige NEJ; selvom forklaringen viser at det er et klart ja.

   Nej. Mange millioner der har levet i tidligere århundreder og ikke var Jehovas Vidner, vil også få mulighed for at blive frelst. Bibelen fortæller os at der i Guds lovede nye verden “"vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige"”. (Apostelgerninger 24:15) Desuden kan mange der lever nu, stadig nå at vælge at tjene Gud, og de vil også opnå frelse. Uanset hvad, så er det ikke vores opgave at bedømme hvem der vil blive frelst, og hvem der ikke vil. Det er kun Jesus der har fået den opgave." 

Endnu en vildledning ses i vågn op! artikel som udtaler at folk ikke bør blive overtalt til at forlade deres egen religion til fordel for den sande religion.

 " Ingen bør presses til at tilbede Gud på en måde han eller hun finder upassende, eller tvinges til at vælge mellem sin tro og sin familie" vågn op! juli,2009,s.29

Det ironiske med det overstående citat er at VTS gennemtvinger én af sine strengeste begrænsninger på sine egne medlemmer som skifter religion, tvinger familie medlemmer til at udelukke tidligere medlemmer for resten af deres liv.

 ". Det den udelukkede i virkeligheden har brug for at forstå, er at du sætter dit forhold til Jehova højere end alt andet .......Led ikke efter undskyldninger for at have kontakt med udelukkede familiemedlemmer, for eksempel gennem e-mails. " vagttårnet 15.jan. 2013,s. 16

Det lykkeligste Folk

Dicto Simpliciter eller over generalisering er en retorisk fælde. Én meget enkel eksempel på dette er det følgende citat fra vagttårnet

" „Lykkeligt er det folk hvis Gud er Jehova!“ siges der i Salme 144:15. Disse ord beskriver Jehovas Vidner som det lykkeligste folk på jorden" rigest tjeneste, feb, 2002

Selvom at kommentaren virker reel, er der ingen beviser givet der understøtter VTSs udtalelse om at Jehovas Vidner faktisk er det lykkeligste folk. Denn type af kommentare bør få læseren til at stille spørgsmål til en sådan generaliserende udtalelse. Når i virkeligheden i artiklen mentale problemer ( under udarbejdelse) bliver der set på studier som er blevet udført om den mentale tilstand hos Jehovas Vidner og de tyder stærkt på at istedet for at være det lykkeligste folk, har vidnerne et højere antal af psykiske lidelser end den generelle befolkning.

Konklusion

Denne artikel er kun skabt for at vise, at VTS ikke kan anses for at have en ærlig holdning, ikke  giver den " rene sandhed" som de falskeligt påstår. På trods af forsikringer om det modsatte, er detaljerne ikke " som er nøjagtigt og sandfærdigt, og det gælder også tilsyneladende ligegyldige detaljer " årbogen 2011,s.13

VTS advare imod informationer som er dårligt undersøgt og dokumenteret af  uidentificerbare ukvalificerede personer, men VTSs forfattere er uidentificerebare, ukvalificeret og giver sjældent oplysninger om deres kilder.

 " Redaktionsudvalget følger dette eksempel og går omhyggeligt alle oplysningerne igennem. Men hvor kan man finde pålidelige informationer? På internettet kan man let og hurtigt hente masser af oplysninger, men vores researchere stoler ikke på blogs eller udokumenterede websider skrevet af anonyme eller ukvalificerede personer. " årbogen 2011,s.9

Ikke alene sniger der sig fejl ind, men informationerne er indpakket i en særlig bedragerisk og vildledene måde. Hvor meget VTSs ledere opmundre til det modsatte, bør hvert eneste Jehovas Vidne for sin egen skyld og deres gud, at sikre sig at den information de  grundlægger deres liv på er sand.

 " ....., oprigtig talt, ønsker du at være tilsluttet et religiøst samfund som ikke har været ærligt over for dig? " Er dette liv alt(ts) 1975,s.46

Del siden