Det er ingen overraskelse, at der findes mange historier om oversvømmelser. Fra den sidste istid for 10.000 år siden, hvor der var altødelæggende oversvømmelser rundom på jorden, efterhånden som iskappen begyndte at smelte. Se Discover Magazine (d. 7 April 2018).

Som omtalt i THE FLOOD & FLOOD LAKES: MESOPOTAMIAN ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE & COVER UP (MARCH 20, 2016) af David MacDonald Ph.D., arkæologer som Woolley, Langdon og Watelin afdækkede beviser for store oversvømmelser i det Mesopotaniske landområde, under det 3. Tidlige Dynasti era omkring år 2600 f.v.t. som kunne ligge til grund for lokale vandflods beretninger.

 Som en sidste udvej , vil apologeter i et forsøg på at finde støtte for en vandflod, forsøge at betvivle pålideligheden i informationerne, som at betvivle daterings metoderne.

 Når der ikke er muligt for at tilbagevise noget, er et almindelig svar at for GUd er alting muligt. For eksempel at Gud måske havde skabt ekstra vand til vandfloden og bagefter fjernet det igen. Gud kunne have transporteret alle dyrene til Arken også tilbage igen til dyrenes hjemsted igen. Måske fik Gud Dyrene til at gå i hi, så der ikke var problemer med at der var vand og foder nok eller en masse gødning. Hvis man tyr til en sådan magisk tankegang som et gyldigt svar,for den sags skyld, så kunne Gud have transformeret hele jordens befolkning og dyr til størrelsen af LEGO klodser og teleporteret dem alle hen i Arken. Men helt ærligt, hvis den mængde magi var nødvendigt, hvorfor ikke bruge en mere human måde at myrde alle de mennesker på? Hvorfor skal uskyldige dyr lide drukne døden, når de onde mennesker kunne lide døden mens de sov og undgå den katastrofale udslettelse af dyreliv? En global vandflod kræver at Gud overtræder sine egne fysiske love og bagefter sletter beviserne. Hvorfor bruge så mange kræfter på en historie som man flere tusind år senere ville være usandsynlig for et dannet menneske at tro på?

VTS gør kun lidt for at klargøre noget som helst af denne tankerække eller emne omkring det. VTSs hoved bevis er er kun det at, hvis Bibelen siger at der var en vandflod, så har der været en.

 "  Bibelen selv indeholder således rigeligt med vidnesbyrd om at beretningen om Vandfloden er ægte og troværdig. Man behøver ikke at støtte sig til menneskers overleveringer, gamle folkesagn eller geologiske og arkæologiske fund." Indsigt i Skrifterne (it)/vandfloden, s.1101

Er det virkeligt tilfældet? Hvis en global vandflod, der bliver bevist at den aldrig er sket, gør det så at vis historien er i Bibelen, at overtrumfer alle beviserne. Det er vær at bemærke at nogle kristne gruppers tilgang til emnet, er at forene beretningen om vandfloden i 1. Mosebog uden at ignorere virkeligheden.

                            Alternative Kristne Synspunkter

Der er to hoved emner 

Den første og ret enkle, det er ikke nødvendigt at konkludere at vandflods beretningen skulle tages bogstaveligt. Mere , at historien i 1. Mosebog er en moralsk historie og som samme referet til i det Nye Testamente.

 Det andet hovedsyn er, et Noas Vandflod var en lokal hændelse; som begrænsede sig til det område Noa levede i. Det hebraiske ord  ´erets kan oversættes til jord eller land og ordet har kan oversættes til enten høj eller bjerg. Det kan lede til den forståelse at vandfloden dækkede de højeste høje i området. Udtalelsen i 1.Moseb.6:17 at Gud udslettede " ødelægge alt under himlen der har livånde" er et almindeligt ordvalg i Bibelen, ordet forekommer når det omhandler et lokalt område, som for eksempel den hungersnød på Josefs tid , 1.Moseb. 41:57 siger " Folk fra hele jorden kom nu til Egypten for at købe korn af Josef..." eller 5. Moseb. 2:25 " at lade skræk og rædsel for jer komme over alle folkeslag under himlen" folk var bange for Joshua efter at han havde erobret Kaanans land.

En lokal vandflod fjerne også det teologiske problem fordi en global vandflod modsiger Salme 104. Denne passage løber parallelt med 1.Mosebogs beretning om skabelsen og siger i vers 9 at Gud forårsagede at tørt land kom til syne under  skabelsesprocessen og vand aldrig igen ville dække hele jorden igen.

 Salme 104:6-9 " Du dækkede den med dybe vande som med en klædning. Vandene stod højere end bjergene.  De flygtede da du talte strengt til dem;ved lyden af din torden løb de afsted i panik  mens bjerge stegn og dale sank;de løb til den plads du havde indrettet til dem. Du satte en grænse som de ikke skulle overskride, så de aldrig mere ville komme til at dække jorden."

En lokal vandflod fjerner alle de problemer som er behandlet her og som gør beretningen til en umulig hændelse. For eksempel, kunne Noa nå og advare folkene i nærområdet. Dyrene kunne kun klare turen hvis de levede i rimelig afstand til Arken. Alle verdens dyr kunne ikke være i Arken, hvorimod der variation af dyr i nærområdet ville kunne være i Arken og at de samme floder ville stadigt være der efter vandfloden.

Kortet nedfor viser cirka hvor Ararats bjerg ligger ved den frugtbare halvmåne. Mesopotamien betyder " landet mellem floderne" på græsk refereres det til at være imellem floderne Eufrat og Tigris. Dette område er det der bliver brugt som scene for Edens have og Noas Ark.

                                                                Konklusion

Det har været en forholdvis enkel opsumering af beviser omkring en global vandflod. Selv om den er kort, vil de fleste som læser det forstå er en global vandflod aldrig er forekommet. For dem som gerne vil have mere at vide om emnet, er der mange videnskabelige bøger omkring vandfloden, med detaljeret videnskabelige oplysninger som fuldstændigt afviser muligheden for en global vandflod.

I gennem artiklen vil man kunne fornemme VTS isolations agtige natur i sin retfærdiggørelse af de problemer som en global vandflod skaber. De modsiger reglmæssig retfærdiggørelsen af andre emner eller passager i Bibelen selv. Det er et klassisk eksempel på at man ser ikke skoven for bare træer. For eksempel, det at forklare hvor vandet kom fra, forklares det at jorden var mere flad dengang. Men den efterfølgende løsning, at bjergene skulle stige hurtigt til vejrs efter vandfloden skaber endnu større problemer.

Når beretningen tages bogstaveligt, som Jehovas Vidner gør, er der ikke en vinkel på beretningen om vandfloden som ikke beviser at beretningen er falsk. Det er bemærkelses værdig at VTS holder fast i en bogstavelig global vandflod, når den er bevist forkert af alle videnskabelige grene. Selv uden at have viden indenfor en videnskabelig gren, kan det ikke betvivles umuligheden i en global vandflod ved brug af den sunde fornuft alene.

For hundreder af år siden ville det være forståeligt at folk måske havde troet på en virkelig global vandflod, men det er næsten uforståeligt at en uddannet person i det 21.årh. ville tage beretningen fra oldtiden som en bogstavelig hændelse. Kristne ville måske have troet på beretningen om vandflodenfor få århundreder siden, hvor kirken stadig mente at jorden var flad og uvidene om de videnskabelig fremskridt der var blevet gjordt i de forgående århundreder. Idag forstår vi hvordan planeterne bevæger sig , tyngdekraften, jordens størrelse og bjergformationer. Fysik, kemi og biologi har skabt fremskridt det har gjordt rumfart , flyvning,trådløs kommunikation og advangseret medicin og alle disse områder indenfor videnskaben har vist at en global vandflod er simpelt hen  umulig. I vores tidsalder er det utænkeligt at nogen religion ville lære at en global vandflod virkelig er hændt, især når det gælder en religion som sige de er ledet af Gud og sandheden.

Denne VTSs doktrin er ikke sandt og kommer ikke fra Gud, hvilke andre VTS doktriner er heller ikke ledet af Gud? Tvivl er kastet på alle af VTSs doktriner.

                                                            Henvisninger

Del siden