Disse to søjler stammer fra Frimurerne, som det forklares i sacred-texts.com

 ”Du træder ind i Logen mellem to søjler. De repræsenterer de to søjler, som stod i porten af templet, en på hver side af den store Østens Port. Disse søjler er af bronze, fire fingres bredde i tykkelse, som ifølge de mest autentiske kilder-- er i den 1. og den i 2. Kongebog, bekræftet af Jeremias--- 18 cubits i højde, med udsmykning 5 cubits høj. Udsmykningen var beriget med pomogrants af bronze, dækket med et bronzenetværk og ornamenter i grene af bronze; og forekommer at efterligne formen af frøkapslerne hos Lotusblomsten eller den ægyptiske lilje, et helligt symbol for Hinduer og Ægyptere. Søjlerne til højre eller i syd er navngivet efter det Hebræiske ord og er oversat til i vores Bibel, JACHIN: og det til venstre BOAZ. Vores oversættelse fortæller, at det første ord betyder; ”Han skal oprette; og det andet i sin styrke” Disse søjler var efterligninger af Kh?r?m , en tyrian kunstner af de store søjler indviet til vinden og ilden, ved indgangen til det berømte tempel i Malkarth i byen Tyr. Er det kutyme i loger i York Rite at se den himmelske globus på den ene og en jordisk globus på den anden; ,men dette er ikke bekræftet, hvis formålet er at efterligne de to originale søjler i Templet.” sacred-texts.com/mas/md/md02.htm (9 Apr 2006) (oversat fra engelsk)

                                                     Stjernehoben Plejaderne

 Plejaderne eller Syvstjernen er en stjernehob i stjernebilledet Tyren. I græsk mytologi er de syv stjerner, de syv døtre af Atlas og Pleione flere oplysninger her. Hos Romerne var Plejaderne forbundet med homoseksualitet. I det 20. årh. har det været et populært emne blandt UFO og flyvende tallerken grupper. Plejaderne er også nævnt i bibelen, Job 9:9, Job 38:31 og Amos 5:8. Stjernehoben kan også findes på vesttårnet af Mormonkirken.

 Det siges, at Jehovas Vidner har nedgjort Mormonerne for at have den overbevisning, at de skulle herske over planeter som guder. Det kan komme som en overraskelse for Jehovas Vidner, at både Russell og Rutherford påstod og lærte, at når de døde, ville de blive taget til stjernehoben Plejaderne, som de troede var der, Gud opholdt sig. Det er en holdning, som er meget tæt på, hvad Mormonerne tror; ved deres genopstandelse bliver de guder på forskellige planeter.

  Russell tog idéen fra Seiss. Seiss mente, at den fysiske konstruktion af Gizapyramiden antyder, at Alcyone (stjernen i midten af Plejaderne) er centrum af universet. Denne holdning forekommer i Studier i Skrifterne, bind 3, komme dit Rige, s.311,dansk udgave.

 Rutherford fortsatte med denne lære, hvor Plejaderne bliver omtalt i bogen ”Creation” 1927.

 ”At stå ansigt til ansigt ind i dybet, som selvfølgeligt ville være imod Plejaderne, som siges at være Jehovas Hjem.” Creation, 1927 (oversat fra engelsk)

 Plejaderne blev i 1928 omtalt i yderligere detaljer i bogen Reconciliation,1928.

 ”Stjernehoben danner den syvstjernede form kaldet Plejaderne, som synes at være det kronende center omkring, som det kendte system, hvor planeter drejer omkring og selv vores sols planeter adlyder solen og rejser rundt i deres respektive baner. Som det er blevet antydet og med meget vægt, at en af stjernerne i gruppen er Jehovas hvilested og stedet for den højeste himmel; det er det sted, som den inspirerede forfatter hentydede til da han sagde: ” ….. Hør det, der hvor du bor i himlen....” 2. krønike 6:21; og det er det sted,, som Job hentydede til under inspiration da han skrev:”Kan du binde Syvstjernens bånd eller løse Orions lænker?” Job 38:31

”Konstellationen Plejaderne er små i forhold til andre, som videnskabelige instrumenter afsløre sig som et under for mennesket. Men storheden i størrelse af andre stjerne eller planeter er små i forhold til Plejadernes betydning, fordi Plejaderne er stedet for Guds evige trone.” Reconciliation s. 14

  Denne lære blev først afskaffet i 1953.

  ”Nogle tillægger disse stjernebilleder særlige egenskaber og på grundlag heraf fremkommer de med private fortolkninger af Job 38:31, 32, som forbavser deres tilhørere. Deres synspunkter er ikke altid i overensstemmelse med astronomiens opdagelser, og når de betragtes i Bibelens lys, afsløres det, at de er ganske uden grundlag.....Det kan derfor ikke betale sig at hengive sig til unyttige spekulationer herover. Syvstjernen eller Plejaderne kan ikke længere betragtes som universets centrum og det vil være uklogt at søge at stedfæste Guds trone et eller andet bestemt sted i universet. Hvis vi tænkte os, at Guds trone var i stjernebilledet Syvstjernen, ville vi med urette vise denne stjernehob særlig ærbødighed.” Vagttårnet 15. april,s. 127-128, spørgsmål fra læserne

 VTS giver her mellem linjerne medlemmerne skylden ved at sige; ”Nogle tillægger disse stjernebilleder særlige egenskaber”, men fortæller eller henviser ikke til det faktum, at grunden til at medlemmerne troede dette, var fordi VTS selv havde skrevet dette i sine publikationer.

                                                 Astrologi og Spiritualisme

  Russell var ikke kun inde i Ægyptologi, men henviser også til astrologi til støtte for sine forudsigelser.

  ”De overstående tanker kom til os, da vi fornyligt læste forudsigelserne fra nogle kendte astrologer. Disse informationer tillægger vi dæmoner og ikke evnen til at læse skæbnen i stjernerne. En af disse rammer især tæt på de datoer og hændelserm som passer til vore forventninger til skrifterne som følger:-- ASTROLOGISKE FORUDSIGELSER I VORES TID ”I et dusin artikler i denne nuværende forårstid i hele Europa er astrologer enige om, at en enestående periode er på vej. For det første placeres Saturn i Fiskens tegn i April, 1905, for at blive der igennem 1906 og 1907. Han vil kun komme ud i Juli, 1908. Og disse Konjunktioner, sjældne i astrologi, giver løfte om en særlig hård tid for Frankrig.” Zion´s Watch Tower 1. okt. 1905,s.293 (oversat fra engelsk)

 Stjernebillederne i dyrekredsen (Zodiac) blev anset i 1914 for at være af guddommelig oprindelse, med hvert af de 12 stjernetegn havde et samstemmende udsagn i bibelen.

 Astrologens synsvinkel

 ”Vi stiller alvorlige spørgsmål til alle de påstande, som kommer fra astrologer; men følgende – fra hvilken som helst kilde, selv om det er fra modstanderen selv- virker usædvanligt sandt i forhold til vores forventninger grundlagt på Herrens ord. Af den grund alene, præsentere vi her dette, som følger:

 Saturn som i sin repræsentative form er en stor motiverende kraft, som har domineret menneskets sind op til vor tid.....

 Jupiter, repræsentanten for lov, religion og moral, har været underlegen overfor Saturns større og mere potente kraft. Når Uranus og Jupiter mødes i det menneskelige tegn Vandmanden i 1914, et løfte givet for længe siden, vil have fået en god start i det arbejde at sætte mennesket frit til at arbejde på sin egen frelse og vil sikre den ultimative virkeliggørelse af alle drømme og idealer...... I 1903 vil Jupiter være i Fiskens tegn eller forståelse og syntesen af den nye religion er kærlighed.” Zion's Watch Tower 1903 May 1 p.131

                                                                     Konklusion

 I 1933 i bogen Occult Theocrasy sporeforfatteren de skjulte religiøse trosopfattelser ned igennem historien, som inkludere en omtale af VTS.

  ”I 1879 grundlagde Russell The Watch Tower med ham som eneste redaktør. Den russellitiske lære drager sine egne vilkårlige konklusioner og proklamere dem som absolutte, påstås at bevise ud fra bibelske kilder, at alle Kristne kirker er onde og korrupte, at hedningenes tid endte i 1914 og at Jøderne fremover regere enevældigt over verdenen. Det afslører også et okult dogme som påstås at være grundlagt på bibelske fortilfælde.” Occult Theocrasy, Volume 1, Lady Queenborough Edith Starr Miller (udgivet efter forfatterens død til privat brug 1933) s.539

  Et kig på Jehovas Vidners historie viser, at Russell var meget påvirket af Frimurenes lære, hovedsagelig som følge af det adventisterne lærte ham. Det var ikke en fejlagtig opfattelse fra hans side, men en veludviklet lære, som man holdt fast ved i 50 år, langt ind i Rutherfords lederskab. Dette er også længe efter, at Jesus skulle have renset og inspiceret sin organisation i 1919. Jehovas Vidners forsætter med fastholdelse af disse hedenske synspunkter som sandhed. Det er svært at forene disse læresætninger med VTS holdning om, at de er den eneste kanal Jesus bruger til at give sine medlemmer sandheden og at der ikke har været nogen gennemgribende ændringer i de sandheder VTS har fremført.

Del siden