1914: VTS fejlslået Profeti 

En af de mest vildledene udsagn i VTS publikationer er at de præcist forudsagde at 1914, ville være starten på enden af denne tingenes ordning. Det var nok nærnere, VTS der fejlagtigt forudsagde at 1914 skulle være "enden" på denne tingenes orden, afsluttet med Harmagedon og begyndelsen af den paradisiske jord.

Det er vigtig at være opmærksom på hvad VTS prædikede ville ske i årene op til og med 1914 og sammenligne det med hvad VTS i dag påstår der blev sagt dengang.

De modsigende udtalelser ovenfor hjælper til at identificere to vigtige ting:

 1. VTS forudsagde fejlagtigt at denne tingenes ordning ville ende i 1914 

 2. VTS er ikke helt ærlig omkring sin egen historie

Det styrende råds medlem Samuel Herd kommer med denne udtalelse i VTSs dokumentar fra 2016 Guds Rige 100år og kun lige begyndt.

Hvor Samuel Herd siger i nedenstående udklip fra jw broadcasting

 " ved rigets fødsel i 1914, var Bibelstudenterne ikke sikre på hvad der ville ske, men de viste det ville være et vigtigt år"

kilde:jw.org
kilde:jw.org

Det er en fabrikation, eftersom VTS var dogmatisk i forhold til hvad der nøjagtigt ville ske i 1914. Forventningen af 1914 blev direkte og kraftfuldt fremstillet som faktum, som det ses i de følgende citater.

* " At de helliges Forløsning maa finde Sted kort før 1914 er tydeligt" Komme dit Rige (1911 engelsk udgave) side 228

*" Hævnens dag..... vil ende i oktober 1914 " engelsk udgave The day of Vengeance 1897,s.547 . Den danske udgave fra 1926 med den danske titel "Studier i Skriften-- 'Slaget ved Harmagedon,1926,s.338 er teksten ændret til " Hævnens dag.....kort efter 1914"

* den store " Trængsels Tid, som der ikke har været fra den Tid, er Folk blev til", vil naa sit Toppunkt " Tiden er nær, dansk udgave fra 1918, s.78

* " naar vi i det følgende vil fremsætte Bevis for, at Oprettelsen af Gudsriget allerede er begyndt" Tiden er nær, dansk udgave fra 1918, s.102

" I Betragtning af de stærke bibelske Beviser om Hedningetiderne holder vi der for en afgjort Sag, at denne Verdens Riger vil gaa til Grunde og Guds Rige blive fuldt ud oprettet kort Tid efter 1914."  Studier i Skrifterne --Tiden er Nær, dansk udgave fra 1918, s.100

* Oktober, 1914 vil være vidner til enden på Babylon" Watch Tower 1911 Jun 15 p.190 (reprints p.4842)

* " Kristenheden, være gaaet under, som allerede paavist ud fra profetierne" --Studier i skriften--Komme dit Rige, dansk udgave fra 1918,s.147

De første  følgere af Russell, var overbeviste om, at de viste hvad der ville ske i 1914, som nuværende følgere er overbeviste om at den Store Trængsel  og Harmagedon vil komme når det skal være, resultere i udslettelsen af alle ikke jv´er. Det fordi man bruger manipulativ termonologi som brugtes før 1914 og som bruges i VTS publikationer i dag.

Året 1914 er et afgørende årstal for Jehovas Vidners eksistens som gruppe, den nuværende forklaring for årstallet er:

 * Hedningernes tid endte

* Jesus begyndte at regerere i himmelen

* Begyndelsen på de Sidste Dage

Året 1914 er grundlaget for fortolkningen af de fleste af Bibelens profetier. Med det vigtigste, er den tid hvor Jesus påstås, at have været kommet og inspiceret og reneset VTS, resulterede i at Jesus udvalgte VTS 1919 til at være den eneste organisation Jesus ville arbejde med og den eneste mulighed for frelse.

Den nuværende fortolkning er meget anderledes iforhold til den oprindelige lære. Før 1914 mente VTS at:

*De Sidste Dage begyndte i 1799

*Jesu usynlige nærvær begyndte i 1874

* Jesus begyndte at regere i himmelen i 1878

* Hedningernes Tider ville ende i 1914 og udmunde i

        - enden på Harmagedon

        - enden på falsk religion

        - enden på alle verdens regeringer

        - himmelsk og jordisk genopstandelse

       -  jordisk paradis

Læren om 1914 er blevet ændret af nødvendighed og ændres i det 21. århundrede, efterhånden som historien viste at 1914 læren var falsk. Læren har ændret fra:

 1. De sidste Dage begyndte i 1799, endte i 1914

 2. De sidste Dage begyndte i 1914, endte med én generations levetid af dem født før        1914

  3. De sidste Dage begyndte i 1914, med en ikke fastlagt afslutning, efter en periode med en "overlappende generation"

 VTS evne til at akurat at fortolke betydningen af 1914 er en vigtig kilde til Jehovas Vidners tro, uden at være klar over hvad VTS sagde før 1914. Intet af det Russell sagde omkring 1914 skete. For Russell og de første af VTS følgere, var 2. okt.1914 var det forventet at det var enden på denne tingenes ordning.

  “Ikke så få deligerede blev på Bethel hjemmet, og, selvfølgeligt, medlemmer af holdet på hovedkvarteret var også til stede ved morgenmads bordet den fredag morgen d. 2. oktober. Alle sad ned da Broder Russell trådte ind ad døren Som sædvanei en opmundrende tone sagde han fornøjet" God morgen, allesammen. " Men denne morgen var i særlig grad anderledes. Istedet for bestemt at gå til sin plads, klappede han og glædesfuldt anouncerede:" Hedningernes tide er til ende; kongerne har haft deres dage" " Hvor vi dog klappede!" udbrød Cora Merrill. Bror Macmillan indrømmede: " Vi var meget spændte og jeg ville ikke være blevet overrasket hvis det øjeblik, at vi alle begynde, at det var signalet til opstigningen til himmelen-- men der var selvfølgeligt intet som det, der skete virkeligt." Søster Merill tilføjer:" Efter een kort pause sagde [Russell] han: Er der noget skuffede? Jeg er ikke. Alt sker nøjagtigt som planlagt! igen klappede vi alle ””(oversat fra engelsk) Yearbook 1975 pp.72,73

Forventningen var at 1914 skulle være enden for verdens kongeriger, erstatet af Guds kongerige fuldt oprettet på jorden.

" I Betragtning af de stærke bibelske Beviser om Hedningernetiderne holder vi det for en afgjort Sag, at denne Verdens Riger vil gaa til Grunde og Guds Rige blive fuldt ud oprettet kort tid efter 1914" Studier i Skriften-- Tiden er Nær, dansk udgave fra1918,s.100

I den reviderede udgave af Tiden er Nær , får det nævnte citat lagt et år til, så alle de ventede begivenheder kunne få tid til at fuldendes, til året 1915.

The time is at Hand,1889,s.99 (studier i skriften-tiden er nær)
The Time is at Hand,1911,s.99 (studier i skriften-tiden er nær)

                                      Citater fra VTS, før 1914

Russell lærte at Jesus, usynligt nærværelse begyndte i 1874 og begyndte at herske i 1878.

 " Vor Herre Jesus, den retmæssige Konge, har siden Oktober 1874 været personligt til Stede ifølge Profeternes Vidnesbyrd, som Kendes af dem, der har Øren til at høre med. 1.April 1878 modtog han sit embede; " Studier i Skriften- Slaget ved Harmagedon, 1897. dansk udgave i 1926, s. 394

Det blev bibelsk vist, at det himmelske kongerige begyndte før afslutningen af Hedningernes Tid.

 " Men Guds Rige bliver oprettet før Hedningernes Tiders afslutning, fordi " I de kongers dage vil himlens Gud oprette et rigeg som aldrig vil blive ødelagt. Og dette rige vil ikke blive overdraget til noget andet folk.i Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger,.......(Dan. 2:44)"" Three Worlds and the Harvest of This World (Barbour & Russell, 1877) s.27 

Som forklaret under emnet Frimurer og Adventist Forbindelser(under opbygning), brygte Russell pyramidologi som støtte for sin trosopfattelse.

Oprindeligt var Russell en følger af Barbours lære og sammen i deres fælles forfatterskab udgav de foreksempel i 1877 bogen, Three Worlds, and the Harvest of This World.  Efter at Russell forlod Barbour i juni 1879, begyndte Russell at udgive bladet Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence ( Zions vagttårn og forkynder af Kristi nærvær) i juli 1879. Det blev Russells helt egen religion med indlemmelsen af organisationen "Zion's Watch Tower Tract Society" kort tid efter. Russell foresatte med at udgive mange af sine profetiske fortolkninger han havde modtaget fra Barbour, som man kan se, hvis man sammenligner citater fra bogen- Three Worlds og vagttårns citater.

Fra 1874 til 1914 blev beskrevet som den største trængsler i menneskehedens historie, Harmagedons tidperiode, med afslutningen af trængslerne i 1914.

 " Nu, når man ser på de seneste trængsler hos arbejderne og den truende anarki, skriver vore læsere, for at vide om der ikke er en fejltagelse i datoen for 1914. De ser ikke hvordan de nuværende situation kan holde så længe under presset. Vi ser ingen grund til af ændre på tallene-- ej heller kunne vi vis vi ville. De er , tror vi, Guds datoer, ikke vores. Men husk på at enden i 1914 er ikke datoen for en begyndelse, men en afslutning af trængslen" Zion's Watch Tower 1894 Jul 15 s.226 (reprints 1677)

De følgende citater, som leder op til 1914, viser at der var ingen tvivl om, hvad VTSs følgere forventede ville ske. Afslutningen af de sidste dage i 1914 var begyndelsen på en række af afslutninger og begyndelser.

 * 1914-- Afslutningen af forkyndelses arbejdet

  *1914-- Afslutningen på alle religiioner

  *1914-- Den fuldstændige udslettelse af verdens regeringer

  *1914-- Afslutningen af den Store Trængsel

  *1914-- Afslutningen af Harmagedon

  *1914-- Russell og hans følgere vil oprejses til himmelsen

  * 1914 Jesu Kongerige oprettes som paradis på jorden

  *1914 -- begyndelsen på den jordiske genopstandelse

De her efterfølgende VTS citater, er kun et lille udpluk, der skal vise hvordan man udbredte disse formodninger.

Høst arbejdet (forkyndelsen) Afsluttet

"HØST" er et Udtryk, der giver os en almindelig Forstaaelse af, hvliken Slags Arbejde vi kan se udført i Aarene 1874--1914. Studier i skriften-- Komme dit Rige, 1889 Orebro. Sverige, 1918, s. 129

"Disse Beviser, som allerede er undersøgt, viser, at Slutningen af Aaret 1874 afmærkede Begyndelsen, og at Slutningen af 1914 vil afmærke Enden paa denne 40aarige Høst,....." Studier i Skriften-- Komme dit Rige, 1889 Orebro. Sverige, 1918, s.144

Babylon den Store (Kristendommen) fuldstændigt Udslettet

" Den syvende trumpet lød fra Aug. 1840, indtil " trængsels tiden" eller vredens dag er afsluttet. Derfor, er den utvivlsomme afslutning af Hedningernes tid, og denne fyrretyve årige erobring; og vil derfor lyde til 1914; I afslutningen af, hvor Babylon den Store, vil være faldet og "dragen" blive bundet: Det er , nationerne som vil blive underlagt og " prinsen af denne verden som vil blive kastet ud"" Three Worlds and The Harvest of This World (1877) s.143 (oversat fra engelsk)

" Aar 70 var der 36 1/2 Aar, og fra 1878 til Udløbet af 1914 er der ligeledes 36 1/2 Aar. Kort Tid efter 1914 vil det, som Gud kalder Babylon, og som Mennesker kalder for Kristenheden, være gaaet under, som allerede paavist ud fra Profetierne" Studier i Skriften-- Komme dit Rige, 1889 Orebro. Sverige, 1918, s.147

" Oktober 1914, vil være vidne til afslutningen af Babylon, " som en stor møllesten, kastet i havet," fuldstændigt udslettet som system" Watch Tower 1911 Jun 15 s.190 reprints s.4842 

Regeringer bliver Omstyrtet

" Det er ganske vist at vente store Ting at paastaa, som vi gør, at alle de nuværende Regeringer vil blive omstyrtet og opløst saa snart. Men vi lever paa en særegn og mærkelig Tid " Jehovas Dag"............ I Betragtning af de stærke Beviser om Hedningetiderne Rige vil gaa til Grunde og Guds Rige bliver fuldt oprettet i 1914" Studier i Skriften--Tiden er Nær, (1889),s.98-99(oversat til dansk)

" Bliv derfor ikke overrasket, naar vi i det følgende vil fremsætte Beviser for, at Oprettelsen af Gudsriget allerede begyndte, at 1878 ifølge Profetierne betegner det Tidspunktm da Magtudfoldelen skulde begynde, og at " Krigen paa Guds, den almægtiges, store Dag" (Aab. 16.14), der vil ende i 1914, med fuldstændig Undergang for Jordens nuværende Herskermagter, allerede kan siges at være brudt løs. Samlingen af Hærene kan tydeligt iagttages ud fra Guds Ords Standpunkt"--Studier i Skriften--Tiden er Nær, (1889),s.101(oversat til dansk)

studier i skriften/Tiden er nær udgave(thy kingdom come) fra 1889,s98-99. Oprindelige ord valg.
studier i skriften/tiden er nær,s.1oo er med gul ændret i 1918 udgaven
Studier I skriften/ tiden er nær 1889,s.101 oprindelig tekst
studier i skriften/tiden er nær(1918),s.102, dansk udgave; er årstallet fjernet

Afslutningen på den Store Trængsel ( Time of Trouble)

Barbour og Russell offentliggjorde at den Store Trængsel ville ende i 1914, en lære som Russell foresatte med at udbrede i sit blad Zion's Watch Tower. 

"" Den syvende trumpet lød fra Aug. 1840, indtil " trængsels tiden" eller vredens dag er afsluttet. Derfor, er den utvivlsomme afslutning af Hedningernes tid, og denne fyrretyve årige erobring; og vil derfor lyde til 1914; I afslutningen af, hvor Babylon den Store, vil være faldet og "dragen" blive bundet: Det er , nationerne som vil blive underlagt og " prinsen af denne verden som vil blive kastet ud"" Three Worlds and The Harvest of This World (1877) s.143 (oversat fra engelsk)

"Men kom i hu at afslutningen i 1914 ikke er datoen for begyndelsen, men for enden af den store Trængsel (time of trouble)" Zion's Watch Tower 1894 Jul 15 s.226

Afslutningen på "Hævnens Dag" ( Harmagedon)

Harmagedon, som også omtales som Hævnens Dag eller Krigen på Guds den almægtiges store dag, som afsluttes i okt. 1914.

 " Men som vi tidligere har vist, har Gud en bestemt Tid for ethvert Træk af sin Plan. Tiden for denne "Hævnens Dag"  som er en periode på fyrre Aar; at den begyndte i Oktober, 1874, og vil afsluttes ved enden af Oktober 1914" Studier i Skriften-- Slaget ved Harmagedon(the day of vengeance),1911 udgaven, s.546-547 (oversat fra engelsk)

" ... krigen på Guds den almægtiges dag...datoen på afslutningen af det "slag" er definitivt mærket i Skrifterne til Oktober, 1914. Den er allerede igang, dens begyndelse er dateret fra Oktober, 1874......Skrifterne viser ogsaa at slaget paa den store dag vil begynde med Guds kirke og omstyrtelsen af det store etablerede kirke system vil gå forud for omstyrtelsen af de nuværende civile magter; for Herren skal til at ryste, ikke kun Jorden(samfundets organisation), men men himmelen ( de kirkelige magter) også(Heb.12:26) til afslutningen for den store "Babylon," falskeligt kaldet Kristendommen- Kristi kongerige-- kan blive fuldstændigt udslettet." Zion's Watch Tower 1892 Jan 15 s.21-23(oversat fra engelsk)

" Krigen paa Guds, den almægtiges, store Dag (Aab.16.14), der vil ende i 1914 med fuldstændig Undergang for Jordens nuværende Herskermagter, allerede kan siges at være brudt løs" Studier i Skriften - Tiden er nær(The Time Is At Hand) (1889) s.101(oversat fra engelsk)

De 144,000 genopstandene til Himmelen

De 144,000, også kendt som "Kristi legem" eller de "salvede" skulle alle være kommet i himmelen omkring 1914, inden fuldendelsen af Harmagedon.

" At de helliges Forløsning maa finde sted kort før 1914, er tydeligt, eftersom det kødelige Israels Befrielse, som vi skal se, er bestemt til at skulle finde Sted omkring den Tid......hvor længe før 1914 de sidste levende Lemmer paa Kristi Legem vil blive herliggjort.. " Studier i skriften -- Komme dit rige(thy kingdom come) 1908 udgaven s. 228 (oversat fra engelsk)

studies i the scriptures/thy kingdom come,1908 udgaven,s.228
dansk udgave af studier i skriften/komme dit rige fra 1918 s.224, teksten ændret

". Men der var også andre forventninger til 1914. Alexander H. Macmillan, der blev døbt i september 1900, mindedes senere: „En del af os [troede] for alvor . . . at vi ville komme i himmelen i løbet af den første uge af oktober.“ Ja, da Macmillan tænkte tilbage på den morgen Russell bekendtgjorde at hedningetiderne var forbi, indrømmede han: „Vi var meget opstemte, og jeg ville ikke være blevet overrasket, hvis signalet til at drage til himmelen var blevet givet på dette tidspunkt — men der skete naturligvis intet af den slags.“ Jehovas Vidner--- forkynder af Guds Rige, 1993,s.62

 ". Men der var også andre forventninger til 1914. Alexander H. Macmillan, der blev døbt i september 1900, mindedes senere: „En del af os [troede] for alvor . . . at vi ville komme i himmelen i løbet af den første uge af oktober.“ Ja, da Macmillan tænkte tilbage på den morgen Russell bekendtgjorde at hedningetiderne var forbi, indrømmede han: „Vi var meget opstemte, og jeg ville ikke være blevet overrasket, hvis signalet til at drage til himmelen var blevet givet på dette tidspunkt — men der skete naturligvis intet af den slags.“ Jehovas Vidner--forkynder af Guds Rige, 1993,s.61-62

Jesus begynder at herske over Jorden

" INDSÆTTELSEN AF DE JORDISKE " FYRSTER"-------Vi maa ikke vente, at den jordiske Side af Riget skal blive oprettet, før Hedningernes Tider er helt til Ende(Oktober 1914). Den Magtfrist, som Gud har givert de hedenske Regeringer, varer indtil den Tid, og hans Planer kan ikke forandres. Rigets jordiske Fyrster vil ifølge Guds Pagt med Abraham og hans naturlige Sæd blive Israelitter. Selv den højeste Gunst, det aandelige Rige, blev først givet dem, dersom de havde været beredte til at modtage det paa de Betingelser, som var knyttet dertil---- at lide med Kristus nu for derefter at herliggøres med ham. " Studier i Skriften/Slaget ved Harmagedon,dansk udgave, 1897 Magdeburg, Tyskland,1926, s.397

Afslutningen af høsten skulle efterfølges af både et himmelsk og jordisk paradis

 " Når det er fuldført, som det skal indenfor tiden for høsten, så vil der følge en genopstandelse af fortidens værdige, så vil Gud kongerige, både i de himmelske og jordiske faser, være oprettet og manifesteret for verden,- en begivenhed i afslutningen af høst tiden og trængsels tiden." Watchtower 1895 May 15 s.123-124 reprints 1816

Den Jordiske genopstandelse Begynder

" Og dog" Jerusalem må blive tråd underfode af hedningerne, indtil Hedningernes Tid er opfyldt" Dersom, trådt underfode indtil 1914 e.v.t., når vredens dag er over og genopstandelsen og tilbagevenden at " hele Israels hus"" Three Worlds and The Harvest of This World (1877) s.165-166 

" I Begyndelsen vil Rigets jordiske Side i Afslutningen af 1914, saa vidt vi forstaar, udelukkende komme til at bestaa af de opstandene Gudsmænd fra gammel Tid-- fra Johannes Døber tilbage til Abel, Abraham, Isak, Jakob og alle Profeterne" Studier i Skriften/slaget ved Harmagedon(the day of vengeance),1897,s.625, (oversat fra engelsk)

Tiden er Nær-- 7 (uopfyldte) forventninger

Tiden er Nær(the time is at hand),1889,fra studier i skriften serien, har på siderne 77-78 påstande om hvad der ville ske i 1914. Ingen af disse forventninger skete. Det følgende er uddrag af udtalelserne fra den liste;

 1) At Guds Rige, om hvilket Herren lærte os at  bede: "Komme dit Rige" ved dette Tidspunkt vil begynde at faa Magt, og at det kort efter vil blive " oprettet" paa jorden, paa Ruinerne af de bestaaende Institutioner:

 2) at han, som har Ret til saaledes at tage Herredømmet, da vil være til Stede som Jordens nye Hersker; og ikke det alene, men det vil ogsaa bevise, at han maa være nærværende nogen Tid forinden;

 3) at det sidste Medlem af den guddommelige anderkendte Kristi Menighed, det " Kongelige Præsteskab", " Kristi Legem", nogen Tid før Omstyrtelsen er tilendebragt, vil blive herliggjort sammen med Hovedet.

 4) at fra den Tid skal Jerusalem ikke længere nedtrædes

 5) at ved dette Tidspunkt eller noget før, vil Israels Blindhed begynde at blive fjernet

 6) at den store "Trængsels Tid, som ikke har været fra den Tid, er folk blev til", vil naa sin Toppunkt i et verdensomfattende anarkistisk Regiment

 7) at før det Tidspunkt vil Guds Rige, organiseret i Magt, være paa Jorden, og det vil da slaa til og knuse det hedenske Billede(Dan.2:34) -- Tilintetgøre disse Kongers Magt ---Studier i Skriften/ Tiden er nær, dansk udgave 1886 Orebro, Sverige, 1918, s.77-78

studier i skriften/Tiden er nær,1889 Orebro, Sverige, 1918,s.77

studier i skriften/Tiden er nær,1889 Orebro, Sverige, 1918,s.77

Studier i Skriften/tiden er nær,1889 Orebro, Sverige,1918,s.78

Studier i Skriften/tiden er nær,1889 Orebro, Sverige,1918,s.78

                                       Bevis eller ikke et Bevis?

VTS fremstiller her sine konklusioner som uafviselige. Men efterhånden som tiden nærmede sig, var det tegn på at man trak lidt i land igen, ved at sige at konklusionerne ikke bare er optimistiske, men baseret på evidence og beviser.

 " Vi ved det ikke med sikker om Oktober måned 1914, at vi vil se kirken helliget og trængselses tidens komme. Vi siger kun, at her er evidencen. Her er beviserne. Se på dem selv og se hvad du selv tænker. Det er op til enhver at afvise eller acceptere fakta." Watch Tower 1913 Oct 15 s.308-309 reprints 5329

Forsøgte eller forsøgte ikke, VTS at præsentere sine forudsigelser om 1914 i et positivt lys? Hvad var meningen, at følgerne skulle tænke, når ord som beviser, fakta og evidence blev brugt? Russell legede med folks sind---" vi ved det ikke med sikkerhed". men er du modig nok til at " afvise beviserne?"

                      Studier i Skriften--- Udgaverne efter 1914

Udgaverne af Studier i Skrifterne skrevet før 1914, var meget specifikke om hvad det ville ske optil og  1914.Udgaverne foresatte med at blive brugt efter 1914. For at omgå de tydelige fejlagtige forudsigelser, blev Bøgerne genudgiver i 1915 med ændringer.

For eksempel, før 1914, udgaven af Studier i Skriften--Komme dit Rige (thy Kingdom come) siger på s.228 at genopstandelsen ville ske før 1914 . Men fra 1915 udgaven og fremefter, var denne udtalelse ændret til at genopstandelsen ville ske kort efter 1914.

Vagttårnet 1. marts, 1915 indrømmes de følgende ændringer som er blevet fortaget i bogserien-Studier i Skriften  i artkilen har en oversigt over ændringerne.

 ""CHANGES IN "SCRIPTURE STUDIES" We call attention to a few slight changes which have been made in four pages of Vol. II. and six pages of Vol. III., "STUDIES IN THE SCRIPTURES." These are all trivial and do not alter the real sense and lesson, but conform to the facts as we have them today. The pages containing these corrections are as follows:

Vol. II., page 77, line 1, "will be the farthest limit," reads "will see the disintegration." Vol. II., page 77, line 6, "will obtain full universal control," reads "will begin to assume control."

Vol. II., page 77, lines 16,17, "end of A.D. 1914," reads "end of the overthrow."

Vol. II., page 81, line 9, "can date only from A.D. 1914," reads "could not precede A.D. 1915."

Vol. II., page 170, line 16, "at that time they will all be overturned."* *How long it will require to accomplish this overturning we are not informed, but have reason to believe the period will be short.

Vol. II., page 221, line 25, "full favor until A.D. 1914," reads "full favor until after 1915." Vol. III., page 94, line 29, "in this end or harvest," reads "at the end of this harvest."

Vol. III., page 126, line 12, "at A.D. 1914," reads "after 1914."

Vol. III., page 133, line 21, "ere the harvest is fully ended."+ +The end of the harvest will probably include the burning of the tares.

Vol. III., page 228, line 11, "some time before 1914," reads "very soon after 1914."

Vol. III., page 228, line 15, "just how long before," reads "just how long after."

Vol. III., page 362, line 11, "some time before," reads "some time near."

Vol. III., page 364, line 14, "must not only witness," reads "may not only witness.""

vagttårnet 1.marts,1915,s.5649

vagttårnet 1.marts,1915,s.5649

VTS uærlige fremstilling af sin egen Historie

VTS gør krav på deres forsyn om 1914 som et bevis på Jehovas ledelse. Men er det rigtigt velvidene at VTS tog fejl om næsten alt i deres "forudsigelser"?

De følgende citater viser hvordan VTS har brugt positivt spin på Russell´ fejlagtige lære, i et forsøg på at få folk til at tro, at den hellige Ånd leder VTS fortolkning af bibelske profetier. Citater strækker sig fra at være vildledene med tekninsk set sande, til direkte åbenlyse usandheder. Udsagn der fastslår at VTS forudsagde 1914 til at være enden på Hedningernes tider som præcis, men leder læseren til den forkerte slutning at forventningerne ville ske som forventet og var præcise. Flere udsagn at VTS pegede frem til 1914 som " en begyndelse af "enden på den nuværende tingenes ordning, "" begyndelsen af Jesu nærvær" eller begyndelsen af hans "regering"

Når man læser disse citater, er det vigtigt at huske, at i 1914 lærte VTS, at Jesu nærvær begyndte i 1874 og Hans himmelske regering eller kongedømme begyndte i 1878.

 " Vor Tro paa, at Riget begyndte at blive oprettet eller komme til Magten i April 1878, hviler, maa vi bemærke, paa nøjagtig den samme Grundvold som vor Tro paa, at Herren blev nærværende i Oktober 1874." --Studier i Skriften- Komme dit Rige, 1889 Orebro, Sverige, 1918, s. 231

Helt frem til 1930, referede VTS stadigvæk til 1874 som begyndelsen på Jesu nærvær

" ..... fra begyndelsen af Herrens nærvær i 1874 vil Djævelen bruge pavedømmet som sit hovedmodstands instrument imod Guds Rige..." Watch Tower 1930 Sep 15 s.275 (oversat fra engelsk)

Dem som er ansat hos VTS, er velvidene omkring selskabets historie. For eksempel, i 1993 bogen Jehovas Vidner-- Forkynder af Guds Rige skrives der:

 " Ud fra den antagelse at begivenheder i det første århundrede kunne have paralleller i beslægtede begivenheder senere, drog de også den slutning at hvis Jesu dåb og salvelse i efteråret 29 svarede til begyndelsen af en usynlig nærværelse i 1874, ville hans indtog i Jerusalem som konge i foråret 33 pege på foråret 1878 som det tidspunkt da han ville tiltræde sin magt som konge i himmelen " Jehovas Vidner-- Forkynder af Guds Rige, 1993,s.632

Men i det samme år, påstod en vagttårns artikel usandt at:

 " Vagttårnet har i overensstemmelse hermed peget på vidnesbyrdene om at Jesu nærværelse i Rigets magt begyndte i 1914. Begivenhederne siden det år bekræfter at Jesus er usynligt nærværende " vagtårnet 15. jan. 1993,s.5

 " Jehovas Vidner har ofte vist ud fra Bibelen at året 1914 markerede begyndelsen til endens tid for denne verden og at „de ugudelige menneskers doms og undergangs dag“ er kommet nær." vagttårnet 15.aug.1993,s.9

De følgende usande eksempler på VTS udsagn omkring dens lære før 1914 er spredt over årtier og lederskabet af flere præsidenter, styrende Råds medlemmer, viser at manipulation gennem vildledning er sat i system, så VTSs ledere har kontrol over Jehovas Vidner.

 " Flere årtier før 1914 havde Jehovas tjenere forkyndt at „nationernes fastsatte tider“ ville udløbe i dette år, og at verden ville komme ind i en trængselstid uden fortilfælde" vagttårnet studie udgave 15.feb. 2013,s.18

 "Da den „tid“ nærmede sig, tog Jehova skridt til at åbenbare svaret over for en gruppe ydmyge bibelstudenter. Med Guds ånds hjælp fandt de ud af at „nationernes fastsatte tider“ begyndte med ødelæggelsen af Jerusalem i 607 f.v.t., og at disse „tider“ skulle vare i 2520 år. Ud fra dette regnede de ud at 1914 markerede afslutningen på „nationernes fastsatte tider“. De blev også klar over at 1914 var begyndelsen til enden for denne tingenes ordning." vagttårnet 1.feb.2004,s.19

"....ved Guds forsyn var årsag til at oprigtige bibellæsere i det 19. århundrede var i forventning. Ved at forbinde de „syv tider“ i Daniel 4:25 med „Hedningernes Tider“ forventede de at Kristus ville overtage magten i Riget i 1914vagttårnet 15.sept.1998,s.15

 " Tilbage i 1904 henledte bogen Den nye Skabning, der hørte til serien Studier i Skriften, opmærksomheden på denne organisation. (Bind VI, kapitel 5, der hedder „Den nye Skabnings Organisation“.) På grund af den forståelse man dengang havde af hvad udløbet af hedningernes tider i 1914 ville betyde, omtalte bogen dog ikke det vældige arbejde denne organisation skulle udføre efter den første verdenskrig. " vagttårnet 1.sept.1989,s.12-13

"  Fra midt i 1870’erne havde Jehovas folk forventet at der i 1914 ville begynde katastrofale begivenheder som ville markere udløbet af hedningernes tider." Åbenbaringen-- Det store Klimaks er Nær!, 1988,s.105

"  Så tidligt som i 1876 blev Jehovas vidner klar over at Bibelens profetier havde afmærket 1914 som et år hvor store begivenheder ville få vidtrækkende betydning for menneskene, og de sørgede for at dette blev kendt vidt og bredt. " Virkelig fred,1986,s.70

"Hvordan kunne Jehovas Vidner mere end 30 år i forvejen vide at 1914 ville blive et vigtigt årstal i forbindelse med Guds herredømme? Skønt Vidnerne dengang ikke forstod den fulde betydning af de begivenheder der skulle finde sted, pegede bladet Watch Tower så langt tilbage som i december 1879 på 1914 som et mærkeår i forbindelse med Bibelens profetier. Og i udgaven for marts 1880 forbandt Watch Tower Guds riges herredømme med udløbet af det Jesus havde omtalt som „nationernes fastsatte tider“ eller „hedningernes tider“. (Lukas 21:24, da. aut.) Watch Tower sagde: „Hedningernes tider strækker sig til 1914, og det himmelske rige vil ikke have fuldt herredømme før til den tid.“ vagttårnet 1.juli,1984,s.6

" Denne salvede rest har givet sig til kende på historiens skueplads siden 1914. Før dette år havde „restens“ medlemmer ivrigt og oprigtigt studeret Guds ord, uafhængigt af kristenhedens lære. De satte Bibelen højere end menneskers religiøse traditioner. Allerede i 1876 fremholdt de at hedningernes tider på 2520 år ville udløbe i 1914. Begivenhederne siden dette år bekræfter at de ikke tog fejl. " Guds "evige forsæt" 1975,s.174

" Jesus er den mest fremtrædende af alle de mennesker Gud har brugt til at profetere. Ud fra det han sagde, og ud fra Daniels og Johannes’ ord, pegede Jehovas vidner årtier forud frem til at året 1914 skulle markere begyndelsen til ’afslutningen på tingenes ordning’." vågn op! 8.juli,1973,s.10

" Da hedningernes tider på 2520 år udløb i 1914, og de hedenske nationer ikke længere skulle træde på Jerusalems ret til et messiansk kongedømme i Davids kongelige slægtslinje, indsatte den højeste Gud, Jehova, Messias Jesus på den himmelske trone for at han skulle herske midt iblandt sine fjender og undertvinge dem. (Salme 110:1-6; Apostlenes Gerninger 2:34-36; Hebræerne 10:12, 13) Under den første verdenskrig (1914-1918) forkyndte den indviede, døbte rest af de åndelige israelitter offentligt at hedningernes tider var udløbet og at den højeste Gud havde gjort sin søn Jesus Kristus til regerende konge i himmelen." Paradiset genoprettet(pm)på dansk i 1973,s.272

" Kristus skulle herske fra himmelen. Det var en ny åbenbaring af stor betydning for Guds folk, der i slutningen af det nittende århundrede spændt havde ventet hans anden nærværelse. Den sandhed at 1914 markerede afslutningen på de „hedningernes tider“ der begyndte i 607 f.v.t., og begyndelsen til „endens tid“ for nationerne og følgelig begyndelsen til Kristi nærværelse, var ny kundskab som Guds tjenere kunne glæde sig over." vagttårnet 1.nov.1965,s.488-489

"Hvorfor forstår folkeslagene ikke, at højdepunktet for denne dom nærmer sig, og hvorfor accepterer de ikke dette som en kendsgerning? Fordi de ikke har givet agt på den verdensomspændende forkyndelse, af Kristi genkomst og anden nærværelse. Længe før den første verdenskrig pegede Jehovas vidner frem til 1914 som tiden, da denne store begivenhed skulle indtræffe." vagttårnet 15.sept.1954,s.279

" Med hensyn til Kristi anden nærværelse er det igen Daniels profeti, der giver os de kronologiske oplysninger herom. (Dan. 4:16) Man regnede ud, at den hentydede til året 1914 e. Kr., og The Watchtower henledte i 1879 opmærksomheden på betydningen af året 1914." vagttårnet 15.marts,1953,s.93

" Under vejledening af Guds friheds ånd, blev bladet som i dag er kendt som Vagttårnet, men dengang kendt under navnet Zion´s Watch Tower, som førstegang blev udgivet i juli, 1879. I bladets første leveår pegede den frem til året 1914 som udpeget i Bibelen" What Has Religion Done For Mankind? (1951) .308 (oversat fra engelsk)

Det er skuffende, at opdage, at éns tro eller religion fejlagtigt forudsagde, at enden ville komme i 1914 og viser sig at være styret af mennesker og ikke Gud. At finde ud af at éns ledere forsætter med at lyve om, hvad der dengang blev sagt, gør kun sagen endnu værre, da det viser at ledelsen, sammen aktivt vildleder og manipulere med deres følgere.

                                       Ét Virkeligheds Eftersyn

Den eneste del af Russell´ forudsigelser om 1914 som er tilbage er termen " afslutningen på Hedningernes Tid." Selvom termen stadig bruges, er betydningen ændret kraftigt. Før 1914, betød det, at de jordiske regeringer ville ende i en fuldstændig udslettelse og falsk religion ville blive omstyrtet, forkynde Guds rige på jorden. I dag, betyder det kun at Jesus regere i himmelen, et smart koncept, som er usynlig, ubemærkeligt og uforfalskeligt.

 Det  interessante er at Russell´ fejlagtige forståelse af 1914, er at den havde et væld af profetiske bibel skriftsteder som støtte den opfattelse. Nogle af tankeslutningerne var som følger:

 * Profetien om de 1260 dage som pegede på 1799 som de sidste dage

 * Profetien om de 2300 dage som pegede på 1844

 * Profetien om de 1335 dage, enden på de 6000 år og som i helhed pegede på 1874, som begyndelsen på Jesus nærværelse.

Fra overstående profetier , kunne 1914 blive udpeget som året fordi:

 * 1914 var 40 år efter den jødiske høst i 1874.

 * Året var 70 års generationen fra 1844.

 * Året var antydet i profetien om de syv tider.

 * De 40 år fra 1874 til 1914 passer til de 40 år fra Jesu dåb i år 30 til Jerusalems fald i    år 70

 * De 36 1/2 år fra 1878 til 1914 passer til de 36 1/2 års trængsel fra Jesu død til Jerusalems fald i år 70.

 Hver eneste af de tankeslutninger nævnt ovenfor, bliver i dag forklaret som værende forkerte af VTS og få Jehovas Vidner er overhoved klar over hvor stor betydning der blev lagt i året 1874 og  det mere end 50 år.

Russell udtalte i Zion´s Watch Tower 1. jan. s. 22 at " aldrig har der været sådan generel  tidspunkt i at holde sammen som på nuværende tidspunkt" ( "never was there such a general time of banding together as at present.") Selv med denne overvægt af beviser for at 1800-tallet var de " sidste dage" senere blev afvist. I dag er der kun èn profeti som specifik bruges til at pege på året 1914 som året for begyndelsen af Jesu nærværelse og det er, profetien om de syv tider. De andre bibelske skriftsteder som før blev anset som beviser, er i dag anset for at være forkerte af VTS.

Selv om Russell´ tankeslutninger kan se imponerende ud, blev der fremadrettet ændret, efterhånden som den ene profeti efter den anden fejlede i sin opfyldelse. Russell skrev oprindeligt at Bibelstudenternes opstigning til himmelen og Babylons fald ville ske i årene før 1914. 1914 var kun året hvor "hedningernes tider" ville ande og paradiset på jorden ville blive oprettet. Efterhånden som Russell´ forudsigelser fejlede i deres opfyldelse, blev hændelserne flyttet til året 1914. Russell havde tydeligt taget fejl, når ikke én af disse hændelser var sket ved afslutningen på året 1914.

 Oveni hans fejlagtige forudsigelser, var Russell usikker på. om han skulle bruge året 1914 eller 1915, som vises senere i artiklen. Han vist ikke hvordan, han skulle forholde sig til år 0 (nul) når han skulle udregne en profeti. derfor vekslede han mellem at sige at enden ville komme i 1914 eller 1915.

 Efterhånden som 1914 nærmede sig, blev Russell´ mindre sikker i sine skriverier, om hans forudsigelser var rigtige og begyndte at "sikre sig"(gøre sine svar tvetydige) i sine kommentare. Hvor han i 15.jan. 1892,s.23 i Zion's Watch Tower  bruger termen "   bestemt mærket i skrifterne " (definitely marked in Scripture) Russell begyndte også at bruge termer som " muligvis kort tid efter" og " ikke ufejlbarlig". Bibelstudenterne begyndte at forberede sig på et fejlslag.

 " Vi vil være ligså glade som alle andre hvis vi alle skal opleve vor forandring fra jordisk til åndelig tilstand før 1915, og dette er vores forventning; men hvis dette ikke skulle ske, er det Herrens vilje, da ville det ikke være vor vilje. Så lang som vi har været istand til at se op til vor nuværende tid, fejltagelse af den fulde opfyldelse i 1915, eller før, vil vise at alle kronologiske arrangementer, som vi har dem, er forkerte---vores syn på Høsten og alt andet. Og vi har ingen grund til at tro at alle disse er forkerte. 1vi husker på at vi er ikke ufejlbarlige, og at vor dom ikke er ufejlbarlig; men den vidunderlige opfindelse fra i dag, og lyset, som lyser i alle retninger, såvel i den universelle uro, set i samarbejde med kronologien--- at vi er i morgengryet af en ny tidalder. Men lige hvor lang vi er, ved vi positivt set ikke." Watch Tower 1914 Jan 1 s.5 (reprints 5374)

Da Jesu jordiske kongerige ikke viste sig i 1914, begyndte VTS i sine publikationer at fremhæve 1915. Men 1915 kom og gik, blev hele grundlaget af Russell´ profetiske fortolkninger udsat for en omfattende omskrivning. Det tog helt frem til 1943 før en ny forståelse endeligt kunne forklares.

 " 1943 udgav Watch Tower Bible & Tract Society på engelsk bogen „Sandheden skal frigøre jer“......Dermed blev udløbet af de første seks tusind år af menneskets eksistens flyttet frem til et sted i 1970erne. Det betød naturligvis at man ikke længere fastholdt 1874 som det år hvori Herren Jesus Kristus kom igen og begyndte at være usynligt nærværende.....“ Og i Vagttaarnet for 15. oktober 1949 (side 320, paragraf 22) siges der: „Messias, Menneskesønnen, kom i Rigets magt i året 1914, og det er hans andet komme, begyndelsen til hans anden parousia eller nærværelse.“ Guds tusindårsrige(ka), 1974, s. 210 

Hvorfor har VTS holdt op med eller afvist, at tro på deres oprindelige fortolkninger af årstal, men har beholdt 1914? Udbrudet af 1. verdenskrig ser ud til at have givet 1914 særlig historisk betydning og ingen af de andre 20 eller der omkring årstal kan knyttes til noget lignende. Men derimod, er VTS forklaring vedrørende profetien om de syv tider, bliver undersøgt og viser at den er grundlagt på historiske fejl og inkonsekvente ræsonnementer, som efterlader ingen grund til at tillæge 1914 nogen som helst betydning i dag.

                                     Giv medlemmerne Skylden

Så snart det blev klart at 1914 var beviseligt forkert, gik Russell igang med skades kontrol, uærligt at omskrive historien. Hvis man læser de ældre publikationer, står det klart hvor meget der blev lagt i forudsigelserne om 1914, at året 1914  blev fremstillet som sandhed. Russell begyndte at påstå at hans lære ikke var andet end en afbrydelse eller udsættelse af det der ville ske.

" Herren sagde ikke at kirken ville blive helliget i 1914. Vi afbrød kun det og beviseligt, fejlede (“The Lord did not say that the Church would all be glorified by 1914. We merely inferred it and, evidently, erred.”) Watch Tower 1916 Apr 15 reprints p.5888

" Vi sagde ikke overilet at det ville være dette år. Vi lod snarere alle se på historiske faktaer og at enhver kunne se det for sig selv....Men ville det være en fornuftig forventning at de hedeniske kongeriger ville forsvinde bort indenfor en time eller på én dag?...Vi tror ikke at nogen er retfærdiggjordt ved at tænke således. Hvis nogen havde sådanne forventninger, var det ubegrundet." Watch Tower 1914 Nov 1 pp.325-326 reprints p.5565 (oversat fra engelsk)

Nu mere usmageligt er måden hvorpå Russell angriber motiverne hos dem der holdt op med at følge Russell. 

 " Hvis der er nogen grund til at lade nogen gå ud fra Herren og Hans sandhed og ophøre med at ofre sig for Herrens sag, så er det, ikke kun kærligheden til Gud i hjertet som har vist interesse i Herren, men noget andet; måske et håb på at tiden var kort; at helligelsen var kun for en tid. Hvis der sådan, så er det et godt tidpunkt at forlade." Watch Tower 1914 Nov 1 reprints s.5570(oversat fra engelsk)

" Nu er en prøvelsens tid, vi tror, at mange af Herrens folk. Har vi kun i fortiden været aktive, blot fordi vi håbede på vores gloværdige foprandring i 1914, eller har vi været aktive på grund af vores kærlighed og loyalitet mod Herren og hans brødre." Watch Tower 1915 Mar 1 reprints p.5649 (oversat fra engelsk)

Dem som valgte at holde op med at følge Russell gjorde det forde de kom til den konklusion at Russell var en bedrager/charlatan. De "forlod ikke Herren", men indså at Russell og hans fortolkninger ikke var til at stole på.Det er meget arrogant af Russell at sammenligne dem som valgte at forlade hans forfejlede lære med at forlade Herren og anklager om urene motiver, det undre ikke at mange kom til at se Russell som en falsk lære.

 Rutherfor foresatte den samme strategi med at give medlemmerne skylden for deres ivrighed i at acceptere VTS informationer som sandhed.

 " Det ser ud til at være en svaghed hos mange Bibelstudenter, at hvis de finder et sted om en fremtidig dato i Bibelen, vil de med det samme lægge så mange profetier på dette årstal som muligt. Det har været årsagen til megen frafald i fortiden. Så langt tilbage vi husker, var alle årstallene forudset korrekte. Vanskeligheden lå i at vennerne overdrev deres fantasi udover fornuften; og det når deres fantasi får frit spil, var de klar til at kaste alt bort..... Mange husker nu "meget sikre" var nogle omkring 1914. DEr er ingen tvivl at Herren var tilfreds med den ivrige indsats udført af Hans tjenere; men havde de bibelsk grundlag for alle deres forventninger ville blive opfyldt det år? Lad os være forsigtige, i at forudsige bestemte hændelser." Watch Tower 1925 Feb 15 s.574

Det er skuffende læsning at VTS foresatte med at være kritisk overfor de personer i begyndelsen af det 1900-årh. Istedet for at lægge skylden der hvor den med rette høre til, på VTSs ledere.

 " Tom: Du sagde tidligere at Pastor Russell ikke var helt sikke på, hvad der helt nøjagtigt ville ske i 1914. Hvad var den generelle holdning hos Vidnerne dengang?

John: Der er ingen tvivl om at mange, i den tid var overivrige i deres udtalelser omkring hvad der kunne forventes. Nogle læste formeget i vagttårnets udtalelser som ikke var hensigten, og eftersom det var nødvendigt for Russell at få opmærksomhed på den sikkerhed om at der var store forandringer på vej i afslutningen af Hedningernes tid, opmundrede han tilstadighed sine læsere til at have at åbent sind, især medhensyn til tiden." Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose s.52

"’Nogle af os havde været lidt for hastige’ Da oktober 1914 nærmede sig, ventede nogle af bibelstudenterne at de ved hedningetidernes udløb ville modtage deres himmelske belønning som salvede kristne. Det fremgår af noget der skete ved et stævne som bibelstudenterne holdt den 27.-30. september 1914 i Saratoga Springs i New York. A. H. Macmillan, der var blevet døbt 14 år tidligere, holdt et foredrag onsdag den 30. september, hvori han blandt andet sagde: „Det er sandsynligvis det sidste offentlige møde, jeg taler ved, da vi jo alle snart kommer hjem [til himmelen] nu.“ Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds Rige,1993,s. 62 (rammen)

VTS beskylder dem som troede på at de skulle i himmelen i at have misforstået budskabet og stempler dem som forlod VTSs ledere som nogle som kun havde tjent VTS ud fra de forkerte motiver.

 " Mange af William Millers tilhængere og flere adventistgrupper havde mistet troen i det 19. århundrede da deres forventninger om Herren Jesu genkomst ikke blev indfriet. Hvordan gik det bibelstudenterne, der var knyttet til Russell? Var nogle af dem motiveret af tanken om deres egen snarlige frelse snarere end af kærlighed til Gud og et stærkt ønske om at gøre hans vilje?" Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds RIge,1993,s. 62 

" Deres tanker og ønsker havde hovedsagelig drejet sig om udsigten til at blive forvandlet og få liv i himmelen. Da dette ikke skete på det forventede tidspunkt, lukkede de øjnene for betydningen af de forbløffende ting der trods alt indtraf i 1914. De glemte alle de dyrebare sandheder de havde lært fra Guds ord, og de begyndte at gøre nar af dem der havde hjulpet dem til kundskab derom." Jehovas Vidner -- forkynder af Guds RIge, 1993,s.636 

Det er en meget indbilsk kommentar. Bibelstudenterne var tiltrukket af Russell´ budskab fordi de troede at det var sandt og da det blev klart at Russell var en bedrager, holdt de op med at følge ham. Hvis én troede på en genopstandelse før Russell, mens de fulgte Russell´ lære og efter de holdt op med at tro på hans fortolkninger, er det irrelevant om genopstandelsen ville ske "tidligt". I det mindste var de ærlige nok til at indrømme af de var blevet snydt.

 I årbogen for 2014 omtales, at nogle medlemmer bar nedtællings liste, som endte med datoen 1. oktober 1914. Den undgår at omtale VTS ansvar for disse forventninger.

 " Nogle Bibelstudenter havde endda en „nedtællingsliste“, så de kunne sætte et tjek for hver dag der gik. Mange mente at de ville komme „ind på den anden side af forhænget“, til himlen, på den dato." Årbogen 2014,s.174

Det er en typisk VTS formular ; giv medlemmerne skylden. Istedet for af give en undskyldning for fejlene, siger de at det er følgernes overivrighed, misforstået ting eller har læst formeget ind i det. Som vist i de forgående citater, er dette ikke sandt. Udtalelserne kom i en lind strøm " det er en etablerede sandhed" der er "beviser", disse ting "vil" ske. Det blev stavet klart og tydeligt at der ikke var behov for at medlemmerne læste formeget ind i noget som ikke var menigen.

 Muligvis, endnu værre, er at disse fejlfortolkninger er blevet skubbet over til, at værre Herrens skyld. Istedet for at indrømme sine fejl, brugte Russell årtier på at vildlede folk, Russell placere skylden hos Herren, for at tage overhånd over Russell´  løgne og falske profetier.

"Forfatteren erkender, at han  i denne Bog har fremsat Tanker, der gaarud paa, at Herrens hellige knde vente at blive herliggjorte ved Afslutningen Af Hedningetiderne. Det var kun forstaaeligt, at vi skulde gøre os skyldige i denne Misforstaaelse; men selv Herren ladet blive til Velsignelsefor sit Folk." Studier i Skriften-- Tiden er Nær,1889 Orebro,Sverige, 1918, s.4, forord

 " Vi hævder ikke, at denne Bog er ufejlbarlig, og gør heller ikke Paastand paa nogen Forstand at være direkte inspireret af Gud ved Fortolkningen af hans Ord. TVærimod hævder vi, at Bibelen er den eneste guddommelige Aabenbaring. Vi har blot forsøgt at sammenstille de forskellige Hold af Bibelbeviser og fremføre nogle Tanker men Hensyn til deres mulige Betydning." Studier i Skriften-- Tiden er Nær,1889 Orebro,Sverige, 1918, s.2, forord

Russell havde tiltrukket tusinder af overbeviste følgere med udtalelser om, at hans fortolkninger var uden tvivl og når det blev vist at de var forkerte, undskyldte denne vildledening med at tilføje et forord, hvor Russell aldrig havde påstået at han var ufejlbarlig.

I dag bruger det styrende Råd denne strategi med stor effekt. 

 "  Det Styrende Råd er hverken inspireret af Gud eller ufejlbarligt. Af den grund kan rådet tage fejl i læremæssige og organisatoriske spørgsmål " vagttårnet studieudgaven, feb,2017,s.26

Det styrende Råd tager dette koncept et skridt videre end hensigten var for Russell, ved at kræve absolut troskab til deres fortolkninger som Ånds vejledte sandheder, for derefter at give sig selv en flugt vej ved at påstå at de ikke er inspireret. Det er en tilsnigelse, for det at være vejledt af den hellige ånd er det samme som at være inspireret af den hellige ånd.

 Carl Sagan og VTSs forudsigelser.

Carl Saganhavde gjordt sig en vigtig observation vedr. en " kendt Amerikansk religion som selvsikkert forudsagde at jorden ville gå under i 1914" Selv om det ikke blev nævnt hvilken religion det drejede sig om, var der ingen tvivl om hvem han referede til. Han viser ikke megen hensyn til de mennesker som vælger at acceptere det ræsonnement, at verden ikke endte som forventet og alligevel foresætter med at følge disse unvigende religiøse ledere. 

 " "Doctrines that make no predictions are less compelling than those which make correct predictions; they are in turn more successful than doctrines that make false predictions.

But not always. One prominent American religion confidently predicted that the world would end in 1914. Well, 1914 has come and gone, and -- while the events of that year were certainly of some importance -- the world does not, at least so far as I can see, seem to have ended. There are at least three responses that an organized religion can make in the face of such a failed and fundamental prophecy. They could have said, "Oh, did we say '1914'? So sorry, we meant '2014.' A slight error in calculation. Hope you weren't inconvenienced in any way." But they did not. They could have said, "Well, the world would have ended, except we prayed very hard and interceded with God so He spared the Earth." But they did not. Instead, they did something much more ingenious.

They announced that the world had in fact ended in 1914, and if the rest of us hadn't noticed, that was our lookout. It is astonishing in the face of such transparent evasions that this religion has any adherents at all. But religions are tough. Either they make no contentions which are subject to disproof or they quickly redesign doctrine after disproof. The fact that religions can be so shamelessly dishonest, so contemptuous of the intelligence of their adherents, and still flourish does not speak very well for the tough-mindedness of the believers. But it does indicate, if a demonstration were needed, that near the core of the religious experience is something remarkably resistant to rational inquiry." Broca's Brain, Carl Sagan (New York: Ballantine Books, 1979, pp. 332-33) 

                                                            Konklusion

Tidens strøm har vist at alle VTS forudsigelser omkring 1914 er falske, enten ved at doktrinerne er blevet ændre på flere punkter eller at specifikke forudsigelser ikke er sket. Men, VTS praler om en del af sin historie, vælger stolt at vise at de forudså at Hedningernes tid ville ende i 1914. 

 " "Very noteworthy was the striking accuracy with which that book pointed to the end of the Gentile Times, "the appointed times of the nations."" Yearbook 1975 s.37

Enden på Hedningernes tid er et koncept der er svag og umulig af bekræfte og kan ikke bevises at den endte i 1914, det er ikke nævneværdigt at en forudsigelse blev sagt som hverken kan blive af eller bekræftet. På samme måde kan det heller ikke bevises om Jesus begyndte at regere i 1914, fordi VTS beskriver det som en uset begivenhed. Hvad der er værd at nævne er alle de forudsigelser VTS havde for 1914, såsom afslutningen på al religion, enden på alle regeringerne og den jordiske genopstandelse, alle fejlede efterhånden.

Russell blev ikke ledt af Jehova til en enestående forståelse af Daniels profeti om de syv tide; han tog sin fortolkning fra Adventister som Barbour. Hans fortolkning var forkert, eftersom han hårdnakket fastslo  at 1914 ville være " afslutningen "på denne tingenes ordning. VTS har ikke kunne give en konstant forståelse af 1914 og den nuværende fortolkning blev først færdig udarbejdet i 1943.

 VTS brugte årtier på at fremme sit mest promenente doktrin at enden ville komme i 1914. Skulle en person have nogen tillid til VTS, når det er bevist at de har taget så alvorligt fejl? Kan en person stole på VTS, når de forsætter med at ty til vildledning når de fortæller om deres egen historie? Hvordan kan en person være en del af en organisation som nægter at tage ansvar for sine fejl og giver skylden på sine trofaste følgere?

I lyset af VTSs løgne omkring sine egne fortidige fejltagelser, Is This Life All There Is? side 46  spørger her et ømtåleligt spørgsmål :

 "Knowing these things, what will you do? It is obvious that the true God, who is himself "the God of truth" and who hates lies, will not look with favor on persons who cling to organizations that teach falsehood. (Psalm 31:5; Proverbs 6:16-19; Revelation 21:8) And, really, would you want to be even associated with a religion that had not been honest with you?" 

Del siden