Udstødelse og Udelukkelse

 Jehovas Vidner udstøder/udelukker dem, der anses for forhærdede syndere, adfærd som  strider imod VTS lære , såsom rygning, utroskab ,sex før ægteskabet. En udelukket person skal betragtes som død af  familie og venner, normalt for resten af deres liv,  gennem  går enorme følelsesmæssig lidelser. Selv om der er bibelske grundlag for at begrænse samvær med udelukkede, afviger Vagttårnsselskabet forståelse om udelukkelse alvorligt fra bibelsk retningslinjer på flere måder.

 

For hver 100 Jehovas Vidner er mere end én udelukket  hvert år; over 80.000 årligt, (1) med to ud af hver tre der aldrig vender tilbage. (2) At være udelukket  resultere i alvorlige følelsesmæssige problemer fordi:

* De, der fortsætter med at tro på VTS lære, bliver fortalt, at mens de er udelukket  er     de dømt til evig udslettelse. (3)

 

* De, der ikke tro på VTS mere  og ikke har til hensigt at vende tilbage til VTS, indser, at de sandsynligt ikke frit kan være sammen med jv familie og venner for resten af ​​deres liv.

 

Bladet Vagttårnet forklarer:

         *Vagttårnet 2011 juli 15 p23

         *Vagttårnet 2011 15. jul p.23

 

          "At menighedens medlemmer ikke omgås en udstødt i nogen åndelig eller selskabelig sammenhæng, er et udtryk for deres loyalitet mod Guds normer og deres lydighed mod hans befaling i Første Korinterbrev 5:11,13" Vagttårnet 1981 15. nov.  s. 14-15

 

    "Desuden ved vi alle af erfaring at et enkelt "goddag" ofte kan være det første skridt til en samtale og måske et venskab. Vil vi ønske at tage dette første skridt over for en udstødt?" Vagttårnet 1981 15 nov. s.16-17

 

     Det var først i 1952, at VTS introducerede udstødelse som nu praktiseres, den efterfølgende gennemgang af de brugte bibliske principper viser, at der ikke er nogen bibelsk begrundelse for,  det omfang hvormed VTS  praktiserer denne ukristelige form for manipulation. Selvom der er skriftsteder der ligger til grund for at begrænse samværd mellem jv og x-jv, der har en "gudløs adfærd", afviger VTS syn på udelukkelse  i alvorlig grad fra de bibelsk retningslinier på flere måder;

 

        Ordet "udstødelse/udelukkelse" findes ikke i Bibelen

 

      2 Joh. brev 10 siger ikke at hilse på antikrist. VTS bruger dette ene skriftsted til  støtte for, ikke at sige hej til en udelukket person.

 

   I skrifterne som 1 Korinter kapt.5 skildre Paulus en begrænset tilknytning til kristne, der øver forseelser/synder, ikke strengt udelukkelse.

 

      VTS udelukker for grunde, som aldrig omtales i Bibelen, såsom rygning, lotteri og blodtransfusion.

 

   Udelukkelse er udvidet til at forhindre nærmeste familie i at vælge side  med deres udelukkede slægtninge.

 

     Straffen gælder for evigt, eller indtil VTS  formelt genoptager personen. Det er for VTS ligegyldigt om personen er holdt op med at have den handling de blev udelukket for, så længe man er udelukket er man udelukket.

 

     Denne omfattende artikel er arrangeret under følgende overskrifter:

 

   *VTS behandling af udelukkede personer

 

   *Hvilke grunde for udelukkelse

 

   *Skriftsteder til behandling af overtrædere - Jesus, 1 Kor 5:10 og 2 Joh 10

 

    *Historisk Udvikling af VTS udelukkelses lære

    * Ubibelske udelukkelses metoder

 

                              VTS regler ved samværd med udelukkede

 

   VTS deler straffen for forseelser i to kategorier, de fortjener at mærket (4) og dem, der fortjener udstødt (eller "udelukket" (5)). Mærkning anvendes til mild forseelse (som ikke er grove synder, som de kunne blive udstødt for w82 15/3 s.22), og personen er ikke navngivet. På den anden side skal udstødelseaf personer offentlig gøres og de skal undgås af alle vidner under næsten alle omstændigheder. Det er vigtigt at bemærke, at Bibelen aldrig bruger udtrykket udstødelse og ikke noget præcist om mærkning.

 

     VTS er meget tydelige på, hvordan en udstødt  person skal behandles. En udstødt person må ikke tale eller være social med andre jv´er. Faktisk mål ordret "Hej" ikke engang udtales sig til en udstødt , selv ikke i rigssalen. Denne behandling er langt hårdere end hvordan et vidne ville behandle en person der aldrig har været et Jehovas vidne. Alligevel, som der vil blive diskuteret senere i denne artikel, siger Bibelen kun, at det er antikrist, at man ikke bør hilse. Denne behandling af personer var ikke ment til  at blive udvidet til andre forseelser som utugtige. VTS gør alle former for forseelser til det samme og behandlingen skal være af samme hårde standard for alle udstødte mennesker, uanset den forseelse, der blev gjort. Derfor må et udstødt vidne ikke hilses på, uanset om deres "synd" var  mord, ændret overbevisning eller simpelthen rygning af cigaretter.

 

    Undgåelse afden udstøde går længere ud end medlemmer af menigheden, men også til en nærmeste jv familie. Få mennesker ser det som acceptabelt, at en religion forlanger at forældre  skubber deres eget barn fra sig, det er uforståeligt, at følgende citat blev skrevet i det enogtyvende århundrede.

 

         " Hvad nu hvis en i vores familie eller en nær ven er blevet udelukket? Så er det vores loyalitet kan blive sat på prøve-- ikke vores loyalitet mod den udelukkede , men mod Gud. Ifølge Bibelen skal vi holde op med at omgås enhver som er udelukket, og Jehova iagttager os for at se om vi adlyder dette bud. -- læs 1. kor. 5:11-13

 Her følger blot ét eksempel på hvor gode resultater det kan give når en familie loyalt adlyder Jehovas befaling om at afbryde forbindelsen med udelukkede familiemedlemmer. En ung mand var udelukkedet  i over 10 år, og hans far, mor og fire brødre ´holdt op med at omgås´ham i al den tid. Indimellem gjorde han forsøg på at være sammen med dem, men alle i familien holdt loyalt fast ved deres beslutning om ikke at have kontakt med ham. Efter at den unge mand var blevet genoptaget, gav han udtryk for at han i al den tid han var udelukket, hvade savnet at være sammen med sin familie, især om aftenen når han var alene. Interressant nok sagde han at hvis familien blot havde haft en lille smule kontakt med ham, ville det havde dækket hans behov for at være sammen med dem. Men fordi alle i familien hvade afbrudt enhver kommunikation med ham, blev hans brændene ønske om at være sammen med dem en af de ting der motiverede ham til at genoprette sit forhold til Jehova." vagttårnet 15/4-2012. s. 12

 

Ved læsning af skriftstedet, 1 Kor 5, kan man ikke undgå at bemærke, at den ikke nævner ordet udstødelse eller  indikerer streng undgåelse, heller ikke indebærer føelsesmæssig afpresning fra familiemedlemmer. Desuden er fortællingen om, at  sønnen skal vende tilbage til religionen, et tyndt sløret forsøg på at øge medlemstal og næppe synes at være af åndelig eller religiøst værdi.

 

   Den samme historie fortælles igen i vagttårnet 2013 15. juni s.28. Her siger Robert: "Hvis min familie havde kommet bare lidt sammen med mig, måske blot for at se hvordan jeg hvade det, ville denne lille dosis samvær have tilfredsstillet mig, og savnet af familien ville ikke være noget der motiverede mig til at vende tilbage til Gud. " Dette eksempel viser hvor absolut familiens holdning forventes at være.

 

  Vagttårnet 2013 Jan 15 s. 16 forbyder endda familiekommunikation via e-mail med denne udtalelse ; " Led ikke efter undskyldninger for at have kontakt med udelukkede familiemedlemmer, foreksempel gennem e-mails". Billedet nedenfor viser det spanske vagttårn står der " e-mail, telefon og tekstbeskeder"

 

 

De følgende citater spænder over flere årtier med hensyn til behandling af udstøde/udelukkede medlemmer og hvordan de skal betragtes. På grund af disse artikler er der tidligere Jehovas Vidner, der er ikke har haft kontakt med JV familie i årtier.

Den nuværende standpunkt for behandling af udstødte/udelukkede blev beskrevet i Vagttårnet 1981, september 15. Reglerne i denne artikel i 1981 er blevet citeret i Rigets tjeneste 2002 Aug og 2008- bogen Bevar jer selv i Guds kærlighed.kapt.3 s. 35

Den årelange diskussion om udelukkelse,  viser, at der ikke har været nogen opblødning med  tiden, de her følgende citater,  beskriver, hvordan VTS forventer at Jehovas Vidner  behandler udelukkede medlemmer.

      "Selvom det kan være meget svært, må vi undgå at have unødvendig kontakt med et udelukket familiemedlem, også via telefon , sms, breve, mails og sociale medier." Vagttårnet  okt.2017 s.16

     "kan der opstå en loyalitetkonflikt.For eksempel blev en søster ved navn Anne ringet op af sin udelukkede mor. Moren ville gerne besøge Anne fordi hun var dybt ulykkelig over ikke at have kontakt med familien. Anne blev meget berørt over det og lovede at give hende svar i et brev. Inden hun skrev til moren, overvejede hun relevante bibelske principper. (1. Kor. 5:11;2. joh. 9-11) I brevet forklarede anne på en venlig måde sin mor at det var hende der havde afskåret sig selv fra at være sammen med familien ved at overtræde Guds bud og ikke angre. " Den eneste måde du kan få det bedre på, er ved at vende tilbage til Jehova," skrev Anne . "Vagttårnet Feb 2016 s. 29

    "Viser du at du er hellig, ved ikke at komme sammen med familiemedlemmer eller andre der er blevet udelukket" Vagttårnet 15. nov. 2014 s.14

   "Det den udelukkede i virkeligheden har brug for at forstå, er at du sætter dit forhold til Jehova højere end alt andet--- selv familiebåndet. For at kunne holde ud må du selv forblive åndelig stærk.......... Led ikke efter undskyldninger for at have kontakt med udelukkede familiemedlemmer, for eksempel gennem e--mails ." Vagttårnet 15. jan. 2013 s. 16

Det er ikke forkert at håbe på at en man elsker, vil vende tilbage til Jehova kilde:jv.org

Det er ikke forkert at håbe på at en man elsker, vil vende tilbage til Jehova kilde:jv.org

" For at fjerne enhver potientielt fordærvende indflydelse fra menigheden...... Og alle i menigheden må være besluttede på at undgå samvær med udelukkede". Vagttårnet 15. nov 2011 s. 4

"Lad os for eksempel forestille os at et kristent forældrepars eneste søn forlader sandheden. Han foretrækker " den midlertidige nydelse af synd"  frem for sit forhold til Jehova og til sine gudfrygtige forældre og bliver derfor udelukket af den kristne menighed.......Forældrene er helt knust!.......... De ved at den siger at vi "skal holde op med at omgås enhver som kaldes broder eller søster og som er utugtige eller havesyge eller afgudsdyrkere eller spottere eller dranker eller udsugere, ja end ikke spise sammen med en sådan" (1. kor.5:11,13) De er også klar over at ordet "enhver" i dette vers indbefatter sønner og døtre som ikke længere bor hjemme. men de elsker jo deres søn meget højt............Men hvad vil disse forældre gøre? Vil de adlyde klare påbud? Eller vil de ræsonnere som så at de godt kan have kontakt med deres udelukkede søn, idet de begrunder det med at det drejer sig om ´nødvendige familieanliggender´? Når de skal træffe deres afgørelse, er det vigtigt at de tænker over hvordan Jehova ser på sagen. Han ønsker at holde organisationen ren og at hjælpe overtrædere til at komme til fornuft." Vagttårnet 15 juli 2011 s. 30,31

forældrene er helt knust kilde: vt 15 juli 2011 s.31 jv.org

forældrene er helt knust kilde: vt 15 juli 2011 s.31 jv.org

"Ved at afbryde forbindelsen med den udelukkede eller den der har afskåret sig selv, viser du at du hader den indstilling og de handlinger der har ført til at vedkommende ikke hører til menigheden længere. Imidlertid viser du også at du elsker overtræderen så højt at du ønsker at gøre det der bedst for ham eller hende. Din loyalitet over for Jehova vil øge sandsynligheden for at den der er blevet tugtet, vil angre og vende om til Jehova" Vagtårnet 15. feb. 2011

"Ordningen med udelukkelse er en kærlig ordning fra Jehova. Den beskytter menigheden mod den person der er ligeglad med Jehovas normer. Den hjælper os også til at vise at vi elsker Jehova, hans hellige navn og hans høje normer."  bogen -- Bliv i Guds Kærlighed. s. 44

 " Hvis ens barn ikke angre og er en døbt kristen, får han eller hun måske den strengeste form for tugt --- udelukkelse af menigheden. Hvor megt kontakt man vil have med sit , barn, afhænger af dets alder og andre omstændigheder. Hvis ens barn er under myndighedsalderen og bor hjemme, vil man naturligvis forsat forsørge det. Barnet har også brug for at blive oplært i gode moralprincipper, og det er forældrenes ansvar at sørge for det Man vil måske studere Bibelen sammen med sit barn og lade det aktivt deltage i studiet, Man kan henvise til forskellige skriftsteder og til publikationer som kommer fra " den trofaste og kloge træl" Man kan også tage sit barn med til de kristne møder og sidde sammen med det. Alt dette kan gøres i håb om at den bibelske vejledning vil nå barnets hjerte. Situationen er anderledes hvis den udelukkede er myndig og bor uden for hjemmet. Apostlen Paulus sagde advarende til de kristne i Korinth" [Hold] op med at omgås enhver som kaldes broder og som er utugtig eller havesyg eller afgudsdyrker eller spotter eller dranker eller udsuger, ja end ikke spise sammen med en sådan," (1.kor 5:11) Nødvendige familieanliggender kan kræve en vis kontakt med det udelukkede familiemedlem, men kristne forældre bør bestræbe sig på at undgå unødig kontakt. Når et barn er kommet på afveje, og derfor bliver tugtet af kristne hyrder, vil det være uklogt at afvise eller undervudere den bibelbegrundede tugt der er blevet givet. At stille sig på sit oprørske barns side vil ikke være nogen beskyttelse mod Djævlen. Man vil derimod udsætte sit eget åndelige helbred i fare. Men hvis man bakker op om de kristne hyrders indsats, kan man forblive ´fast i troen´, og det vil vare den bedste hjælp man kan give sit barn" Vagttårnet 15. jan. 2007 s. 20 Hold trofast ud hvis dit barn gør oprør.

" Loyale kristne har derfor intet åndeligt fællesskab med nogen der er blevet udelukket af menigheden. Men Guds ord siger desuden at vi " end ikke [vil] spise sammen med en sådan" (1.kor 5:11) Derfor undgår vi også privat samvær med udstødte. Det vil sige at vi ikke deltager i udflugter, selskabligehed, sport, indkøb og underholdning sammen med dem. Og vi spiser ikke sammen med dem, hverken privat eller på en restaurant........Sagen er at en kristen der henfald til synd og må udstødes, forspilder meget: sit godkendte forhold til Gud.. foruden det dejlige fællesskab med brødrene, herunder også en væsenlig del af det samvær han har haft med sine kristne slægtninge........  Hvis det for eksempel er manden der er blevet udstødt, vil hans kone og børn ikke føle sig godt tilpas ved at han fører ordet ved er familiebibelstudium eller leder familien i bibellæsning og bøn. Hvis han vil bede en bøn, for eksempel ved måltidet, har han ret til at gøre det i sit eget hjem. Men de kan stille bede deres egen bønner til Gud........... De øvrige kan lade ham være til stede og lytte hvis han ikke prøver på at belære dem eller give udtryk for sine religiøse opfattelser.......I nogle tilfælde har kristne forældre ladet et udstødt barn som er blevet legemligt eller mentalt sygt, flytte hjem et stykke tid. Forældrene kan dog i hvert enkelt tilfælde vurdere de foreliggende omstændigheder. Har en udstødt søn hidtil klaret sig selv, og er han nunude af stand til det? Eller ønsker han i første række at flytte tilbage fordi tilværelsen derved bliver nemmere for ham? Hvordan er hans moral og indstilling? Vil han føre ´surdej´ind i hjemmet." Rigets tjeneste feb.2008 s.4

 " Eftersom udelukkelse af den kristne menighed ikke er ensbetydende med øjeblikkelig død, bliver eventuelle familiebånd heller ikke ophævet. Det er derfor muligt at en mand der er blevet udstødt eller har afskåret sig  selv fra menigheden stadig bliver boende hjemme sammen med sin kristne hustru og sine troende børn. Af respekt for Guds domme og for menigheden vil hustruen og børnene erkende at han ved sin handlemåde har brudt de åndelige bånd der tidligere var imellem dem. Men da udstødelsen ikke ophæver hverken blodetsbånd eller ægteskabets bånd, vil familielivet i øvrigt kunne foresætte. "  Vagttårnet 14 april 1988 s.28

"Fejlen ligger heller ikke hos de trofaste kristne slægtninge. Det er den udstødte der skaber problemer for sig selv og for sine slægtninge" Vagttårnet 15 nov. 1982 s.19

 "Der kan dog være nogle absolut nødvendige familieanliggender som kræver at de taler sammen, som for eksempel visse juridiske spørgsmål i forbindelse ned et testamente eller en ejendom. Men man må gøre den udstødte slægtning forståeligt at hans situation nu er en anden, at han ikke længere er velkommen i hjemmet eller er foretrukken selskab" Vagttårnet 15 sept. 1970 s. 432

  " Dengang Jehovas lov til det gamle Israel gjaldt, var det menighedens medlemmer der eksekverede dødsdommen over de skyldige. Vi læser i Femte Mosebog 17:6,7 " På to eller tre vidners udsagn  skal dødsdommen udføres; den må ikke udføres på et enkelt vidnes udsagn . Vidnernes hånd skal først løfte sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle andres hånd. Således skal du udrydde det onde af din midte". I den kristne menighed finder vi et lignende princip, som kræver den enkeltes medvirken. Her er der som bekendt ikke tale om henrettelse af den der har forset sig, og dog medvirker hele menigheden til han ekskommunikation idet den kender og overholder de bestemmelser der knyttet til udstødelsen" Vagttårnet 15. okt. 1963 s.479

" At de forsat modtager materiel støtte, skulle ikke få dem til at gå på kompromis, sådan at de ignorerer faderens eller moderens udstødte tilstand. Hvis de trues med at ville blive frataget forældrenes støtte, må de være villige til at tage sådanne konsekvenser. Satan vil gennem det udstødte familiemedlem søge at påvirke de andre af familiens medlemmer, som er i sansdheden, til at følge den udstødte i hans handlemåde eller indstilling til Guds organisation. Det ville være skæbnessvangert at gøre dette, og de trofaste familiemedlemmer må derfor anerkende og rette sig efter bestemmelsen angående udstødelsen. Hvordan kan det praktiseres, når man lever under samme tag eller dagligt er i personligt berøring med den udstødte? På denne måde: Ved at man nægter at have nogen religiøs forbindelse med den udstødte."

Vagttårnet 15. juni 1953, side 192

   Da JW Broadcasting blev præsenteret,ledsagede det også debatten om udelukkelse. Med følelsesmæssigt og  bevægende musik og storylines, idet de fordømmer det forbudte og får den udelukkede til at tro, at denne inhumane behandling er fortjent og hvad der kræves for at manipulere "overtræderen"  til at "vende tilbage til Jehova.

    " Stævnet i 2016  program  nr. 15 "Oprethold Jehovas retfærdige domme (Symposium) udeluk forhærdede overtrædere introducerede videoen med udsagnet;

    "Det den udelukkede i virkeligheden har brug for at forstå, er at du sætter dit forhold til Jehova højere end alt andet.......Hvert år er der mange som har været udelukket, der ændre sind og vender tilbage til Jehovas organisation"(VT13 15-01-15-16 16-20)

I den dramatisering der vises, bemærk hvordan loyalitet resulterer i en velsignelse.

"

kilde : jw.org

Hvis en  udelukket person dør, overtales eller stærkt påvirkes vidnerne til ikke at deltage i den udelukkedes begravelse.

    " I " spørgsmål fra læserne" blev der for nogle år siden (Vagttårnet 1962, side 70)givet indtryk for at det var urigtigt at forrette begravelse af en der var udstødt. Der blev givet følgende begrundelse:" Vi ønsker ikke at give udenforstående det indtryk at en udstødt, da han levede, var godkendt i menigheden, når han i virkeligheden ikke var det,  men måtte udstødes.............En kristen menighed vil naturligvis ikke besmitte sit gode navn ved at sætte det i forbindelse med nogen som svarer til beskrivelsen i Andet Johannesbrev 9,10, selv ikke når vedkommende er død " Vagttårnet 1977, 1. sept. s.403-404

     Det er chokerende, at under en visse omstændighed kan en forældre blive udelukket for at være sammen med deres egne udelukkede børn.

 "Hvis man får kendskab til at nogle i menigheden har unødigt samvær med slægtninge der er udelukkede eller har afskåret sig selv og ikke høre til husstanden, skal de ældste give dem vejledning og ræsonnere med dem ud fra Bibelen.......Der vil dog ikke blive nedsat et dømmende udvalg medmindre han stædigt bliver ved med at have åndeligt fællesskab med den udelukkede eller åbent kritisere afgørelsen om at udelukke vedkommende." Vær hyrde for hele flokken (ældstebogen)s.116

                                                              Indaktive

  En person, der bliver indaktiv eller holder op med at komme til møderne, forventes stadig at blive behandlet som udelukket, hvis de ikke over holder VTS doktriner, selvom de ikke direkte er blevet udelukket. Dette blev drøftet i regional stævner i 2016

         "Loyale kristne ville ikke forholde sig til" nogen kaldte en bror ", som udøver alvorlig synd. Dette er sandt, selvom der ikke er taget nogen menighedshandlinger, som det kan være tilfældet med en inaktiv (w85 7/15 19 14)"

      Dette står i skarp kontrast til de oplysninger, der blev leveret til the Australian royal commission i 2015 om institutionel undersøgelse afseksuel misbrug af børn i Australien, der blev Jehovas Vidner betegnet som en grusom religion for deres udelukkelses praksis. VTS repræsentanter modsatte sig, at et Jehovas Vidne ikke behøver at udmelde sig eller blive udelukket, de kan simpelthen blive uvirksom, hvor man ikke vil blive udelukket. Dette er ikke i overensstemmelse med VTS udsagn i Vagttårns bladet, da det  at blive uvirksom, vil  normalt resultere i et vist niveau af udelukkelse, som angivet ovenfor. ( Anbefales kraftigt at søge: "Australian royal commisssion and Jehovahs witnesses" på youtube)

                               Vagttårnsselskabets begrundelse for Udelukkelse

Bibelens syn på udlukkelse findes 1 Kor. 15 og 2 Johannesbrev, er begrænset til disse følgende områder; Hovmod, Grådighed, Afgudsdyrkelse, Udsugere, Drukenskab, Afpressning og En, der ikke forbliver i Kristi lære.

    Denne liste skulle være det fulde omfang af grunde for udelukkelse. Faktisk blev Diotrephes anklaget for at forsøge at smide folk ud af menigheden .

    3 Johannes 9,10 "Jeg skrev noget til jeres menighed, men Diotrefes, der gerne vil være den førende iblandt jer, tager ikke respektfuldt imod nogen som helst der kommer fra os. Når jeg kommer , vil jeg derfor henlede opmærksomheden på det han gør, at han spreder ondsindet snak om os. 'og ikke nok med det, han nægter også at tage imod brødrene med respekt, og når nogen gerne vil byde disse brødre velkommen, prøver han at hindre dem i det og støder dem ud af menigheden."

 Billederne herunder er en liste over hvad man kan blive udelukket for

 VTS hævder, at udelukkelse kun forekommer for dem, der begår alvorlige synder og ikke angre.

 

     "Der er to faktore som begge må være til stede før et Jehovas vidne bliver udelukket. Den første er at et døbt Vidne begår en alvorlig synd. Den anden er at han ikke angre synden." Vagttårnet 2015, 15 april, s. 29

 

     Selv om dette kan tillade samvittigheden hos etJehovas Vidner til at forkaste deres kære, er det ikke realistisk. Undersøgelse af listen over lovovertrædelser afslører en række områder, der næppe er seriøse nok til at fortjene fuldstændig isolation. Endvidere er en væsentlig del af dem der bliver udelukkedt i den seneste tid dem, der sætter spørgsmåltegn ved VTS.  VTS reaktion er at stemple folk som frafaldne,

en person, der omhyggeligt har undersøgt sin religionenog finder ud af at det der bliver  undervist i sandheden, ikke være enig i at forlade troen, er en synd eller nogensinde acceptere, at de har gjort noget, der kræver anger og omvendelse.

 

                               Bibelens udsagn om Udelukkelse

 

    Ved undersøgelse af bibel skriftsteder som bruges til at retfærdiggøre udelukkelse,  bliver det tydeligt, at kristne skribenter foreskrev at mærke sig en kristen frafalden, men ikke til at gå til ydelighede som VTS praksis med udelukkelse og streng undgåelse eller isolation.

 

      Jesus giver Råd

 

 Jesus siger at vi ikke skal dømme hinanden, men viser kærlighed til hinanden. Især vores fjener. 

 

    Lukas 6: 27-37 " Men jeg siger til jer som hører efter: Bliv ved med at elske jeres fjender, at gøre godt mod dem der hader jer, at velsigne dem der forbander jer, og at bede for dem der fornærmer jer, og at bede for dem der fornærmer jer. Den der slår dig på den ene kind, ham skal du også vende den anden kind til. Og den der tager din yderklædning, ham skal du også lade tage din underklædning. giv til enhver som beder dig, og når nogen tager dine ting, så kræv dem ikke tilbage. Og sådan som I ønsker at andre skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I elsker dem der elsker jer, hvilken ros kan I så forvente for det? Selv synderne elsker jo de mennesker der elsker dem. Og hvis I gør godt mod dem der gør godt mod jer, hvilken ros kan I så forvente for det? Selv synderne gør det samme. Og hvis I låner ud til dem som I regner med betaler tilbage, hvilken ros I så forvente for det? Selv syndere låner ud til syndere for at få lige så meget igen. I skal tværtimod blive ved med at elske jeres fjender og at gøre godt og låne ud uden at håbe at få nogen igen, så vil jeres belønning blive stor , og I vil være Den Højeste sønner, for han er god mpd de utaknemmelige og onde. Bliv ved med at være barmhjertige, ligesom jeres Far er barmhjertige. Hold op med at dømme , så vil I ikke selv blive dømt. Bliv ved med at tilgive, så vil I selv blive tilgivet"

 

 Jesus giver også en eksempel på hvordan syndere skal behandles, hvor Jesus i Matt. 18 : 15-17 siger:

        "Men hvis din bror synder mod dig, så gå hen og fortæl ham hvad ham har gjort forkert, og gør det på tomandshånd. Hvis han lytter til dig, har du vundet din bror. Men hvis han ikke vil lytte til dig, så tag en eller to mere med dig så enhver sag kan blive slået fast ved to eller tre vidners forklaring. Hvis han heller ikke vil lytte til dem, så sig det til menigheden. Hvis han ikke engang vil høre på menigheden, skal du betragte ham som en fra nationerne og som en skatteopkræver."

 

 Jesus talte her ikke om at udelukke en der ikke ville ændre sin mening, men behandle ham som en skatteopkræver, som Han selv talte og spiste sammen med.- Matt 9:11

 

 Jesus udgik heller ikke farisæerne eller de skriftkloge som han var meget uenig med - Matt. kapt 23. Ved en lejlighed tillod Jesus besøg af farisæren Nicodemus til en diskution over bibeltekster (ruller) , som beskrevet i Joh. 3:1-21 . Tilsidst talte Jesus også med den største modstander og frafalden Satan.

 

        1. Korinther 5:11

 

   De fleste oplysninger om, hvordan man behandler overtrædere i menigheden kommer fra apostlen Paulus, og det vigtigste argument, VTS bruger til at håndhæve Udelukkelse, er fra 1 Kor. kapt 5. Paulus viste en balanceret tilgang til overtrædere og rådede til ikke at socialisere sig med sådanne, men se dem til stadighed som en bror. 2 Tessalonikere er nøglen til at forstå, at overtrædere skal mærkes, ikke udelukkes.

 

  2. Thessalonikerne 3:6, 14-15 " Nu giver vi jer den vejledning, brødre, i Herren Jesus Kristus´navn, at I skal trække jer tilbage fra enhver bror der lever et uordenligt liv og ikke holder sig til det som I er blevet undervist i af os. 14 Men hvis nogen ikke er lydig mod det vi skriver i dette brev, skal I mærke jer ham og holde op med at omgås ham for at han må skamme sig. 15 Betragt ham dog ikke som en fjende, men bliv ved med at vejlede ham som en bror"

 

 1 Korinter siger ikke, at man skal udelukke en bror, der gør noget forkert, men siger nærmere at holde op med at være i selskab med en sådan person og ikke spise med en sådan mand og dermed referere til samvær. Som VTS selv har forklaret, refererer det til samvær som venner.

 

   " Men Guds ord siger desuden at vi " end ikke [vil] spise sammen med en sådan" (1. kor 5:11) Derfor undgår vi også privat samvær med udstødte. Det vil sige at vi ikke deltager i udflugter, selskabelighed, sport, indkøb og underholdning sammen med dem. Og vi spiser ikke sammen med dem, hverken privat eller på en restaurant" Rigets tjeneste 2002, aug. , s. 3

 

Det betyder  ikke, at disse personer aldrig må tales med. Som  apostlen Paulus forklarede i 2 Tess. 3: 14-15 (citeret tidligere), hvis de er til et møde, ville det være iorden at opmuntre dem. Sikkert med en høflig hilsen.

 

       1 Korinther er også specifik for, hvem disse ord gælder. Dette råd er i forhold til en person "kaldte en bror", som "er" en overtræder. Ingen instruktioner om, at de skal undgås, når de ikke længere vil anerkendes som Jehovas Vidne. Skriftstedet siger heller ikke at en udelukket person, der har stoppet deres overtrædelse, skal forsat være udelukket Det er jævnligt tilfældet, at et teenage-vidne bliver udelukket p.g.a rygning eller utroskab. År senere er de holdt op med afgøre det de blev udelukket for og er ikke længere kendt i samfundet som et Jehovas vidne,  så er deres fortsatte udelukkelse uberettiget.

 

   Det  bemærkes, at Paulus ikke insisterede på, at alle deltager i udelukningen. Senere skrev han, at "flertallet" deltager i straffen, hvilket viser, at nogle i menigheden kan vælge ikke at afvise personen.

 

    2. Korinther 2:5-6 " Hvis en har bedrøvet nogen b, er det ikke mig han har bedrøvet , men -- for ikke at udtrykke mig for stærkt-- til en hvis grad jer alle. Den irettesættelse de fleste af jer har giver denne mand, er nok."

 

   Ny verdens oversættelse refterer til med  "b" et den hændelse Paulus taler om i 1. kor. 5 ( som også de fleste bibellærde henviser til).

 

  Paulus gav ved flere lejligheder lignende råd om at "mærke" og "undgå" overtræderer. Dette betyder ikke, at personen skal blive fuldstændig ignoreret, aldrig en hilsen, undgå øjenkontakt, krydse gaden for at komme væk som, er almindelige erfaringer udelukkede Jehovas Vidner har.

 

 

   2. johannesbrev 10

 

   VTS hårde opfattelse af at end ikke at sige " hej" til en udelukket vidne er baseret på skriftstedet nævnt ovenfor , men taget fra et udsagn i 2. johannesbrev 7-11

 

  "  Mange bedragere er gået ud i verden. nemlig de der ikke anderkender at Jesus Kristus kom til jorden som menneske . Der er bedrageren og antikrist. Pas på jer selv så I ikke mindster det vi har arbejdet på at frembringe, men kan få fuld løn. Enhver som går ud over Kristus´lære og ikke kan holde sig til den, er ikke forenet med Gud Men den der holder sig til denne lære, er forenet med både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fremføre denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hjem, og hils ikke på ham, for den der hilser på ham, gør sig medskyldig i det onde han gør.

 

 2 Johannesbrev henviser til antikrist og bør ikke anvendes som generel regl,  for  alle former for synd, som VTS gør. For at retfærdiggøre deres holdning beskriver VTS dem, der holder op med at være vidner som frafaldne og antikrist, og siger at"ordet "frafald" oversat fra et græsk ord der bogstavligt betyder "´at stille sig bort fra´men som også kan hentyde til det at "desertere, svigte eller forlade noget, eller gøre oprør..... det at de rette moralnormer svigtes.......ved forsætligt at forlade den kristne menighed bliver sådanne til en del af ´antikrist´. Vagttårnst 15. aug.1985 , s. 30-31 I virkeligheden fortsætter mange, der holder op med at være vidner, at følge Jesus og bibelens moral, men er kommet til den tro/mening, at VTS ikke er ledet af Jesus.

 

   Interessant nok var Johanness rådgivning her ikke begrænset til de første kristne. Det omfattede alle, der benægtede Kristus. Dette omfattede jøder, der afviste Jesus og folk fra nationerne der tilbad andre guder. Men VTS holdning er at det kun anvendes  på Jehovas Vidner. Betydningen af ​​sætningen ´tag ikke imod ham i jeres hjem´ skal forstås i forbindelse med gæstfriheden i det første århundredes Jerusalem. Eftersom de første kristne holdt møder i deres hjem, følte Johannes muligvis at indvitere en der fornægtet eller afviste Kristus i sithjem, kunne ses som en tilbedelse med en ikke-kristen.

 

     Ligeledes må udtrykket "hils ikke på ham" forstås i lyset af første århundredes kultur. I den følgende afsnit hævder VTS uretmæssigt, at Johannes brugte udtrykket "hilsen" skal forståes som et simpelt hej.

 

 

   " [fodnoter]  Johannes brugte her en form af ordet chairo, der var en hilsen ligesom "goddag" (Apg. 15:23; Matt. 28:9) Han brugte ikke ordet aspazommai (der forekommer i vers 13) , som betyder " at omslutte i sine arme, og derfor : at hilsepå at byde velkommen" hvilket kan have betydet en meget varm hilsen, måske fulgt af en omfavnelse. (Lukas 10:4;11:43, Apg. 20:1,37; 1. Thess. 5:26) Vejledninen i andet Johannes 11 betyder utvivlsomt at man end ikke skal sige "goddag" til sådanne" vagttårnet 15. april 1988, s. 31

 

Denne artikel hævder ordet chairo er brugt til at forbyde en simpel hilsen, i stedet for aspazomai, hvilket betyder en mere kærlig omfavnelse, holde i armene, kysse, hilsen eller velkommen. Dette er forkert. i henhold til  Strong's Concordance er det modsat.

 

* 5463 betyder chairo : glæde, være glad, salutering/hilsen.

* 782  betyder aspazomai : jeg hilser, salutere, viser min respekt, velkommen

 

2 Johannebrev  indikerer ikke at en høflig hilsen er forkert. Johannes viser her, at en person som deltager i Antikristens onde gerninger, hvis han viser acceptere og samarbejder, lære andre eller ønsker fremgan og succes for dem der er på antikrist side.

 

    VTS anvender dette ene Skriftsted i 2 Johannesbrev til at diktere, at hver udelukket eller én der har udelukket sig selv. Ikke engang høfligt hilses på. Dette gælder uanset hvad personen blev udelukket for, herunder en lang liste over VTS oprindelige regler såsom hasarspil, rygning eller blodtransfusion. Hver eneste af de udelukkede personers, tidligere Jehovas vidne venner, bliver fortalt at de aldrig må hilse på dem igen, medmindre den udelukkede vender om og formelt genindsættes af VTS. Der er oudelukkede personer, hvis egne mødre eller deres egne børn ikke har talt med dem i årevis. Skriftstedet bliver kun diskuteret én gang i bibelen, kun om  Antikrist, men skriftstedet bliver af VTS brugt helt ud til det ekstreme .

 

                                          Den historiske udvikling af Udelukkelse

 Udelukkelse blev ikke praktiseret i sin nuværende form af VTS før end i 1952. Russell diskuterede udelukkelse og at undgå overtrædere allerede i 1893. Dette blev imidlertid ikke anvendt mod VTS egne tilhængere, men snarere at kristne generelt bør undgå dem, der viser sig at være illoyale overfor Gud.

   "For at være adskilt betyder det ikke, at man ikke kan være venner og ledsagere eller at være i fællesskab på nogen. Det betyder, at vi skal lave en skarp opdeling mellem os selv og alle de urene, de som er urene i hjertet, som de manifestere ved deres illoyalitet over for sandheden og derved til Gud, dens store Forfatter: og at denne adskillelse skal være så markeret, at den udelukkede vil være sikker på at kende den. Og at ingen kan forveksle vor lydighed og loyalitet over for Herren og hans sandhed. Der må ikke være nogen lille eller halvvejs lydighed i denne sag: for vi skal ikke kun være adskilte i ånd fra Herrens fjender, men vi må ikke røre det urene. Som apostelen siger andetsteds, skal vi undgå dem-at have ingen del eller meget med dem. " Vagttårnet1893 okt 15 p.1588(oversat fra engelsk)

    "Vi er ikke af dem, der forfølger kristne brødre på grund af nogle meningsforskelle, men når det kommer til at nægte selve fundamentet for hele kristendommen, må vi tale ud og modstå alle sådanne, for de bliver fjenderne af Kristi kors. " Vagttårnet 1882 Dec p.423(oversat fra engelsk)

Senere blev der udtænkt en process, hvor en menighed som helhed drøftede en persons overtrædelse, og hvis de kom til en flertals beslutning om udelukkelse, blev ovetræderen ikke behandlet som død , men som en hedning. udelukkelsen var primært for en person, der afviste værdien af ​​Kristi løsesum.

  "Den disciplinære funktion er ikke kun de ældstet funktion, men hele kirken. Det er således tydeligt, at de ældste på ingen måde var dommere for medlemmerne - hørring og dom blev overladt til det lokale menighed eller kirke . Selv hvis overtræderen nægter at høre (adlyde) hele Kirkens afgørelse, skal der ikke straffes eller endog forsøges. Hvad så? Bare at kirken skal trække sit fællesskab og alle tegn eller manifestationer på broderskab. Fremover skal lovovertræderen behandles som en "hedning". Matt 18:17 "Studier i Skrifete VI - Den Nye Skabelse (1904) s. 289, 290(oversat fra engelsk)

   "Det bibelske grundlag for fællesskab og udelukkelse er både en meget bredere og en meget mere enkel. Det er simpelthen én af ​​to dele: (1) En accept af Kristus som Forløser og (2) En fuldstændig helligelse til ham, med dette skriftsted er berettiget til kærlighed, respekt, sympati og omsorg for enhver anden sådan, for sådan og sådan er kun den kirke, som Gud genkender - kirken hvis medlemmers navne er skrevet i himlen.Vagttårnet 1905 p.3673(oversat fra engelsk)

   "Ifølge skrifterne er det allerbedste, som kirken kunne gøre, vil være, at efter at have forsøgt at få broderen til at omvende sig og reformere, bør man trække det særligt broderligt fællesskab fra ham, indtil han udtrykker vilje til derefter at gøre det rigtige . Så skulle han blive modtaget igen i fuldt fællesskab. I mellemtiden kan broderen kun behandles på den venlige og høflige måde, hvorpå det ville være os skikkeligt at behandle enhver anden, idet han forholdes de særlige rettigheder eller privilegier eller hilsener eller stemmeringsmuligheder, der tilhører kirken som en klasse adskilt fra verden. "  Vagttårnet 1919 1. marts (oversat fra engelsk)

  Russell og Rutherford så igennem fingre med doktrinære uoverensstemmelser, idet de rådede, at alle følgere, at have ens  tanker om læren, oprindeligt var det, der  forårsagede den store frafald, en af Satans taktikker og en måde at kontrolere på.

   "I lighed med kirken i Rom er deres indflydelse, udøvet for at begrænse undersøgelsen inden for de sekteriske grænser. Med den stiltiende trussel om udelukkelse opfordrer de deres præster og elever til ikke at søge vedholdent efter sandheden, men at acceptere deres sekters stemme som ufejlbarlig. " Vagttårnet 1887 April s. 923(oversat fra engelsk)

   "Den store modstander er vild og er altid klar til at appellere til lidenskab. Han overbeviser nogle om, at de må tage en radikal holdning mod noget sekulært arbejde eller aktivitet, og at straks gå videre til at udelukke andre, der ikke samvittighedsfuldt kan tage det samme mening. På en eller anden måde synes de at tænke, at deres radikale holdning giver dem ret i en særlig speciel forstand til guddommelig favør og velsignelse. Hans holdninger giver dem mulighed for at krænke princippet på forskellige måder: (1) Ved at dømme og fordømme andre, som ikke forstår som de gør; (2) Ved at nægte fællesskab med dem, der stadig tror på løsesummen, genoprettelsen, det høje kald. " Vagttårnet 1919 Feb 1 p.6385 (oversat fra engelsk)

    "Satans organisation sejler under det højt lydende navn " kristendommen ". Det kan prale af et medlemskab på over 500.000.000 personer. Dets medlemmer er fanget af trosbekendelser, skikke, ritualer og ceremonier, de ikke tør forkaste eller kritisere eller afsløre dem. For at gøre det ville bringe ulykke på deres hoveder, beskyldninger, forfølgelse og forfølgelse. Mange tusinder af herrens folk holdes i disse kirkesamfund som fanger, bange for at udtrykke deres misbilligelse af organisationernes trosbekendelser, metoder og skikke. Vagttårnet 1 p.301(oversat fra engelsk)

   Så sent som 1947 beskrev bladet Vågn op den 8. januar side 27 udøvelsen af ​​ekskommunikation som en ubibelsk, hedensk praksis ved hjælp af Hebræerne 10: 26-31 for at vise, at det skulle overlades til Gud at dømme enkeltpersoner.  

Det var ganske bemærkelsesværdigt, at det var i årene omkring ovenstående artikel, at Knorr etablerede ordningen medudelukkelse som strengt overholdes til denne dag.

  I Vagttårnet 1944 15. maj s.151-152 blev ansvaret for at dømme en person flyttet fra menigheden til repræsentanter for menigheden. På trods af at Mattæus kapt.18 indstruere at, det er hele menigheden der afgøre, om en person har gjort sig skyldig i en overtrædelse, dette ændre sig ved at involvere et begrænset antal personer, fordi den proces, som Jesus beskrev i Mattæus kapt.18, har tjent til at forårsage mere kontrovers og forstyrrelser blandt menighederne til tider end næsten enhver anden ting. " (oversat fra engelsk)

  I 1949 blev Rådet for den Teokratiske organisation for Jehovas Vidner udgivet, iden gives en kort oversigt over processen for åndeligt kvalificerede repræsentanter til at udelukke et individ.

    "Hvis en person, der er associeret med et firma, fortsætter i forseelsen og ikke handler efter Skriften som en kristen, kan de repræsentative medlemmer af menigheden, som er tjenerne i meningheden, de modne eller åndelig kvalificerede, bestemme, hvad Kurs skal tages. (Matt 18: 15-18) Den skriftlige formaning er at have intet at gøre med overtrædere, der søger at skabe splid. (Rom 16:17; Titus 3: 10,11) De modne ansvarlige brødre ville så rådgive menigheden og udelukke overtræderen. (1 Kor 5: 11-13) Senere, hvis ægte omvendelse er vist af den udelukkede overtræder, kan de ansvarlige brødre modtage ham tilbage i deres midte og oplyse menigheden. " Råd om Den Teokratiske Organisation for Jehovas Vidner (1949) s. 57(oversat fra engelsk)

Vendepunktet kom i 1952, da VTS afviste Jesu udsagn om at overtrædelsen ikke har noget at gøre med menigheden, men uden forklaring hvorfor.

   "Der er endnu et skriftsted, der har berøring med dette emne, og det er i Matt.18:15-17 Der står " Hvis din broder begår en synd, gå hen og vid ham hans fejl mellem dig og ham alene. Hvis han hører dig, har du vundet din broder. Men hvis han ikke hører, så tag endnu een eller to med dig, for at enhver sag kan blive afgjort eftr to eller tre vidners udsagn. Hvis han ikke hører dem, så tal med menigheden. Hvis han end ikke hører menigheden, så lad ham være for dig som en ud af nationerne og som en skatteopkræver" (NW) Dette skriftsted har ikke noget at gøre med udstødelse af menigheden. Når der står, at man skal gå til menigheden, så vil det sige, at man skal tale med de ældre eller mere modne i menigheden og med dem drøfte sine private vanskeligheder. Dette skriftsted omtaler kun en personlig udstødelse " Vagttårnet 1. Juni, 1952, s. 171, paragraf 7

   Denne vagttårn artikel fra 1952 var lavet til at levere klare retningslinjer for de fornyede VTS udlukkelses regler, der præciserede, hvad der skulle blive en stadigt stigende liste af overtrædelser. Det nedgjorde den udelukkede person i de stærkeste vendinger.

"Nu kunne vi måske undre os over, at der i denne menighed, som Gud lader fremstå, og som bygger på kærlighed, skulle være nogen,der ønskede at tale om udstødelse af menigheden. Den kan være udengrund. Nej, grundentil udstødelsen er den, at der er nogle, som kommer ind i Guds menighed, som ikke elsker Kristus.......En sådan person hører ikke hjemme blandt Guds ene organisation eller menighed. Han burde vende tilbage til den onde gruppe, han kom fra og dø sammen med den og Satans organisation. Vagttårnet 1. juni 1952 siderne.163.164

Disse ændringer blev senere retfærdiggjort, som  følge af forværring af "moralsk korruption" efter anden verdenskrig.

  "Allerede så tidligt som i 1904 opridsede den første præsident for Watch Tower Society i sin bog The New Creation (Den nye skabning) denbibelske fremgangsmåde med hensyn til behandling af en overtræder. Man kunne endog gå såvidt som til at "undlade at have Samfund med ham og vise ham nogen som helst Tegn paa broderskab", Men denne yderliggående foranstaltning som en ekskommunikation eller udstødelse var, blev ikke brugt særligt meget og var ikke et krav i menigheden før i 1952. Den kristens opførsel kunne ikke mere betragtes som noget der kun vedkom den enkelte eller de enkelte der var impliceret. " Vagttårnet 15. jan. 1968, s. 39

    "I årene umiddelbart efter den anden verdenskrig begyndte det moralske fordærv i verden ar brede sig faretruende. Guds rene organisation kunne blive besmittet af dett fordærv. Men som i fortiden var Jehova interesseret i sit folk, og derfor sørgede han for i sin kærlighed for at der gennemhans meddelelseskanal kom oplysninger der advarede hans folk mod det fordærv der kunne tilsmudse og vanhellige det. Især fra 1946 blev betydningen af den personlige moralske renhed fremhævet. Og fra og med 1952 blev den mere formelle bibelske fremgangsmåde med udstødelse af overtrædere indført. Det vil sige at de der havde gjort sig skyldig i alvorlige synder, som for eksempel ægteskabsbrud og utugt, blev udstødt af menigheden hvis de ikke angrede. Guds organisation kunne ikke tillade at personer som ikke ville holde sig rene og uplettede i Guds øjne, forblev i den midte " Vagttårnet 1. juni, 1976, s. 253, paragraf 13

I Vagttårnet 1.dec. 1955, s. 384 Blev det gjort klart at ved at have samvær med en udelukket, vil man selv blive udelukket:

    " Man bør give forkynderen indtrængende formaninger og stille ham over for den kendsgerning, at han ved at komme sammen med den udstødte gør fælles sag med ondskab, og at han ved sin handlemåde lukker sig selv ude fra menigheden og stilleer sig i klasse med ham, der har handlet uret. Hvis forkynderen efter tilstrækkelige advarsler vedbliver med at komme sammen med den udstødte i stedet for at stille sig på linie med Jehovas organisation, bør han også udstødes."

    Den ældstebogen viser, at tilknytning til en udelukket, som ikke er familie og efter advarsler  fortsætter, vil man selv blive udlukket.

  "Hvis man får kendskab til at nogle i menigheden har unødig samvær med slægtninge der er udelukkede eller har afskåret sig selv og ikke høre til husstanden, skal de ældste give dem vejledning og ræsonnere med dem ud fra bibelen... Der vil dog ikke blive nedsat et dømmende udvalg med mindre han stædigt bliver ved med at have åndeligt fællesskab med den udelukkede eller åbent kritiserer afgørelsen om at udelukke vedkommende." Vær hyrder for Guds flok, s. 116

Menighedens medlemmer er instrueret til at holde øje med hinanden og gøre de ældste opmærksom på enhver uret handling. Med en vis grad af overbevisning fortælles medlemmerne, at det "Højeste myndighedsniveau" kræver, at de endog bryder landes love for at fortælle om deres brødre.

   "Dette påbud fra den højeste Myndighed i universet lagde det ansvar på hver enkelt israelit at indberette enhver alvorlig overtrædelse hvortil han var vidne, til dommerne, således at sagen kunne behandles. Skønt de kristne ikke er underlagt Moseloven i strengeste forstand, gælder de principper der ligger til grund for Loven, stadigt i den kristne menighed.Der vil også være tilfælde hvor en kristen er forpligtet til at indvi de ældste i en sag. Sandt nok er det i mange lande ulovligt at lade udenforstående få indblik i visse fortrolige opptegnelser. Men hvis en kristen efter at have overvejet sagen under bøn, når til det resultat at han står i en situation hvor Guds lov kræver at han fortæller hvad han ved, uanset hvad de jordiske myndigheder kræver, da skuldrer han det ansvar han har fra Jehova. Der findes visse tidspunkter hvor en kristen "bør adlyde Gud som [sin] hersker mere end mennesker. " Vagttårnet 1. sept. 1987, s.13

Siden indførelsen af ​​udelukkelse har der været en række ændringer i VTSs doktriner, og derfor er årsagerne til at blive udelukket også blevet ændret frem og tilbage. Hvordan kan dette ske, hvis Jehova leder en organisations regler? Når en situation opstår i en menighed, der ikke er tydeligt specificeret i Bibelen eller VTS-publikation, og de ældste og afdelingerne ikke kan klare det, henvises der til det styrende råd. Hvordan kommer det styrende råd frem til et ny regel, der kan resultere i udelukkelse? Henter Hellig ånden dem til at undersøge Skriften og nå frem til en ensartet konsensus om,for  hvad Guds standard er? Nej, afstemningen behøver ikke være enstemmig. Nye regler kan indføres med kun to tredjedeles flertal. (6) Derfor er både regler om organtransplantationer og oralsex kunne blive ændret frem og tilbage inden for lidt over et årti med stor indflydelse på et JVs liv. Eksempelvis var rygning ikke udelukkelses grund før 1973.  At have gennemgået en organtransplantation var udelukkelses grund i over et årti, men ses ikke længere som forkert.

Oral eller analsex mellem to der er gift med hinanden blev klassificeret som;

  *  udelukkelses grund - Vagttårnet 1. maj, 1975 s. 214

  *  ikke udelukkelses grund - Vagttårnet 1.juni, 1978, s.21-22

  *  igen udelukkelses grund - Vagttårnet 15. juni, 1983, s. 20-21

   Man kunne håbe, at dette overdrevne strenge reglsæt om udelukkelse ville blive lettet gennem årene, men det modsatte er sket. I 1974 var der en blødgøring af 1952-holdningen med frigivelse af den følgende artikel, men dette var kun kortvarig.

  " Menighedens ældste, såvel som de enkelte medlemmer af menigheden, må derfor passe på ikke at udvikle en indstilling der nærmer sig den som visse jødiske rabbinere søgte at fremkalde, ifølge hvilken ikke-jøde blev betragtet som veriable fjender. Der er rigtigt at hade det forkerte som den udstødte har begået, men der er ikke rigtigt at hade vedkommende selv eller at behandle ham umenneskeligt........Vi lægger endvidere mærke til at apostlen i Første Korinterbrev 5:11 advarer imod at have samkvem med nogen som "er" utugtig eller gør sig skyldig i en anden uret adfærd af alvorlig art. Men hvad nu med den som i sin tid blev udstødt af denne grund, men som siden, enten umiddelbart efter eller senere, viser at han eller hun konsekvent er hørt op med den urette adfærd? Kan man sige at han eller hun stadig "er" utugtig eller nogent andet uret som bevirkede at han eller hun var som "surdej" i menigheden? En ung mand eller pige er måske blevet udstødt for at have bedrevet utugt, men gifter sig senere, stifter familie og lever nu et respektabelt liv. Eller en er blevetg udstødt på grund af drukkenskab men har nu helt aflagt denne dårlige vane og nyder nu slet ikke spiritus mere, eller hvos han gør det, så med måde. Med dere ændrede livførelse har de genvundet andres respekt. Der er muligt at de endnu ikke selv er kommet og har anmodet om at blive genoptaget i menigheden. Er der imidlertid ikke en tydelig forskel mellem disse og andre som forsætter med den urette adfærd der førte til deres udstødelse? De der opgiver den urette adfærd viser måske stadig nogen værdsættelse af den kristne sandhed, forsvare måske oven i købet den sande kristne menighed når nogen taler ondt om den. Bør dette ikke tages i betragtning og indvirke på vores indstilling som menighed betragtet over for sådanne? Hvis den fortabte søn i lignelsen var vendt beruset hjem, måske taget en af sine "veninder" men sig, ville faderens reaktion naturligvis ikke have været som den var. Men faderen havde grund til at tro at sønnen kom til ham med et ret motiv, og i stedet for at tænke det værste, håbede faderen det bedste og gik ud for at møde sin vildfarne søn." Vagttårnet 15. nov. 1974, s.520  

Desværre var denne opblødning kort og man vendte tilbage til den strenge udelukkelses form i 1981 med artikelerne i Vagttårnet 15.nov. 1981.

  Vagttårnet i 1981 er fortsat den standard, der skal følges til i dag, omtalt i publikationer såsom bogen " Bevar jer selv i Guds kærlighed" 2008

Ubibelsk Forløb

  Det forløb Jehovas Vidner følger  i forbindelse med udelukkelse strider imod bibelske principper på en række områder. Årsager som ikke nævnt i Bibelen

   Der skulle altid være en klar bibelsk  begrundelse for udelukkelse og apostlen Johannes kritiserede  Diotrefes for at støde folk ud af menigheden som beskrevet i 3 Johannesbrev 9-10.

    Bibelens omtale af udelukkelse, henholdvis apostlen Paulus og Johannes er begrænset til de følgende områder; Hovmod, Grådighed, Afgudsdyrkelse, Udsugere, Drukkenskab, Afpressning og En, der ikke forbliver i Kristi lære. Åbenbaring 21: 8 er ikke relateret til udelukkelse, men hvis man strækker verset kan det indbefatte, utroskab, mænd der holdes til unaturlige formål, mænd, der ligger hos mænd, tyve, feje, dem uden tro, dem der er afskyelige i deres urenhed, mordere, spiritisme og løgnere. Denne liste skulle være det fulde omfang af grunde til at blive udelukket . Den lange liste over VTS-lovovertrædelser omfatter en række ting eller emner, der aldrig er nævnt i forbindelse med udelukkelse, såsom brugen af ​​blod. Men VTS går endnu længere. Almindelig adfærd eller handlinger, som aldrig er nævnt i Bibelen som synder, er blevet grunde for udelukkelse.

 Det omfatter :

 Oral- analsex

 Spil, såsom lotteri, væddeløb  - almindeligt gennem historien, som da                 soldaterne kastede terninger om Jesus tøj

 Brug af stoffer som marihuana - almindeligt brugt i det første århundrede

 Fester - Romerne 14: 1-18 siger specifikt at vi ikke skal dømme hinanden

   Hvis Jehova ønskede, at hans tilhængere skulle udelukke dem, der engagere sig i denne adfærd, ville Bibelen så ikke sige det. Skulle VTS skabe udelukkelses grunde ud over de bibelske lovovertrædelser? Selvfølgelig ikke! Jesus fordømte farisæerne for at skabe tusindvis af love for enhver situation, snarere end at fremme guddommelige principper og forstå barmhjertighedens betydning. Da en farisær udtrykte overraskelse over, at Jesus ikke overholdt den rituelle vask før spisning, var Jesu reaktion særlig hård.

    Lukas 11:42 "Men ve jer , I farisæere, for I giver tiendedel af jeres mynte og rude og af enhver anden kryddderurt, men I ser bort fra retfærdighed og kærlighed til Gud! Det første er I forpligtet til at gøre, men det andet må I ikke se bort fra." (se også Mattæus 12: 1-10)

   Mattæus 12: 7 "Hvis I havde forstået hvad disse ord betyder: Jeg ønsker barmhjertighed, ikke slagtoffer, ville I ikke have fordømt de uskyldige."

     Hvis Gud talte direkte til det styrende råd, som han gjorde med apostlene, og de var ufejlbarlig, så kan de have haft myndighed til at tilføjelser i Bibelen. Ved deres eget ord er dette ikke tilfældet. Det styrende råd er ikke ufejlbarlig og ikke inspireret af Gud til at skrive yderligere regler, der ikke vises i Bibelen. Derfor bør listen udelukkende være baseret på Bibelen.

    Yderligere regler fortsætter med at blive introduceret, som f.eks.i Vagttårnet 2006 15. juli s. 30  artiklen viser også, at det er åbent for i fremtiden, at indføre mere man kan blive udelukket for.  " Da "urenhed" her nævnes sammen med "utugt og skamløshed", viser det at nogle former for urenhed kan danne grundlag for at der nedsættes et dømmende udvalg. Men eftersom "urenhed" er et bredt udtryk, omfatter der også handlinger som ikke giver anledning til en udvalgssag. Ligesom et hus kan være alt fra lidt snavset til meget snavset, er der forskellige grader af urenhed".

                                                Bag lukkede døre

     For at afgøre, om en person skal udelukkes eller ej, danne de ældste et " Dømmende udvalg" for at mødes med overtræderen. Dette gøres privat og overtræderen er ikke tilladt en bisidder, advokat eller at optage mødet.

    "Man skal kun høre de vidner der har relevante vidneudsagn...Man skal ikke høre dem der blot vil fortælle deres personlige mening om den anklagede. Vidnerne skal ikke have at vide hvad de andre vidner har sagt, eller høre hinandens vidneudsagn Det er ikke tilladt at have iagttagere med som moralsk støtte... optageudstyr må ikke benyttes.... . "Vær Hyrde Guds flok(ældstebogen) s. 90

     Denne "star-chamber" indstilling eller forløb, åbner muligheden for misbrug.

    Ordet "retslige udvalg" findes ikke i Bibelen og går imod bibelsk retningslinjer. Både israelitterne og de første kristne menigheder holdt spørgsmål åben for almindelige personer. I stedet for at blive gjort privat, kun for de ældste, holdt israelitterne mødet ved byens porte, så der kunne holdes en retfærdig diskussion mellem tilskuerne eller foran den kristne menighed. Dette forhindrede den uretfærdighed, der kan finde sted i små lukkede grupper af ældste.

    "De bestemmelser og beretninger vi finder i Bibelen tyder på at forseelser hovedsageligt blev forelagt de ældste i byporten hvis det drejede sig om uoverensstemmelser-- for eksempel hvor én hvade forsyndet sig imod en anden men ikke ville indrømme det--- eller hvis den urette adfærd berørte eller kunne være en fare for hele befolkningen.  Vagttårnet 1977, s 67-68, paragraf 9

   "Dengang befandt domstolen sig i byporten, så der var ingen tvivl om at retssagen var offentligt (5.Moseb. 16:18-20) Alle kunn følge med i behandlingen, og dette hjalp sikkert til at dommerne til at være omhyggelige og fuldt retfærdige. " Vågn op 8. maj, 1981. s. 13-14 

    I Mattæus 18:17 instruerede Jesus, at uløste forseelser skulle tages "til menigheden", ikke et udvalg af menighedsledere. Sådan blev forseelser oprindeligt behandlet. Som diskuteret ovenfor blev det dømmende udvalg ikke indført før 1944 af Knorr. VTS 3. præsident

                                          Årsagen til udelukkelsen bliver skjult

   Når personen blev udelukket eller offentlig irettesættelse, viste menigheden hvorfor. Paulus fortalte åbent forsamlingen om Peter, Hymenaeus, Alexander og Diotrefes forkerte adfærd. For at undgå juridiske problemer følger VTS ikke dette Bibelske råd. Omfanget af både udelukkelse og udelukke sig selv ved udmeldelse, er announceringen begrænset til:

     "Når det er nødvendigt at udelukke en overtræder der ikke har ændret sind, bringes en kort meddelse til menigheden, der lyder :"[ Vedkommende navn] er ikke længre et af Jehovas Vidner."Der er ingen grund til at sige mere"   Organiseret til at gøre Jehovas vilje (2005) Kapt. 14, s. 141-142 paragraf 29

                                                     Forløbets hastighed

   I Bibelen nævnes der ikke en tidsbegrænsning, over hvor længe forløbet skal finde sted. Det tyder på, at Bibelen taler om en hvis tidperiode;

      Galaterne 6: 1 " Brødre, hvis et menneske  slår ind på en forkert kurs uden at tænke over det, skal I der har åndelige kvalifikationer, på en mild måde prøve at hjælpe ham tilbage på den rette vej. Men du skal holde øje med dig selv så du ikke selv bliver fristet".

     At "rette kursen" hos en bror kan tage lang tid. Hvis en personen har et misbrugs problem , eller hvis  erhan/hun er i tvivl om doktrinerne, kan det tage flere måneder at forsøge at overvinde dem. I mange tilfælde, når et Jehovas vidne tilstår eller en anden person rapporterer deres aktiviteter til de ældste, er de udelukket inden for få uger. Hvis processen er at "rette kursen" hos nogen, betyder det endvidere, at personen ikke må være udelukket.

     I tilfælde af, at overtræderen har "rettet kursen" og afslutter hans overtrædelse, f.eks. Efter at have taget blod eller stopper en utroskab. Alligevel er den generelle handlemåde i disse tilfælde automatisk at have udelukket sig selv eller udelukket af de ældste.

                                                             Straf

 Udelukkelse skulle bruges til at ændre en uønsket adfærd eller for at beskytte menigheden. Men det bruges jævnligt som straf. Når en person tilstår en forkert handling, man har begået og ophørt med, for mange år siden, er de ofte blevet udelukket for en forkert holdning eller indstilling, hvilket klart er gjort for straffe vedkommende.

                                               Umenneskelig hårdt

  En gennemgang af "Indsigt i Den Hellige skrift emnet: udstødelse viser, at mange artikler, der vedrører udelukkelse , fremstilles udelukkelsen som at hjælpe eller ændre sindet hos personen.

    2.Kor. 2: 5-8 "Hvis en har bedrøvet nogen er det ikke mig han har bedrøvet, men for ikke at udtrykke mig for stærkt- til en vis grad jer alle. De irettesættelse de fleste af jer har givet denne mand, er nok. Derfor skal I nu kærligt tilgive ham og trøste ham så han ikke bliver helt overvældet af modløshed, og jeg tilskynder jer stærkt til at bekræfte jeres kærlighed til ham. "

     Personer kan blive så traumatiseret ved at være udelukket, at mange overvejer og gennemføre selvmord. Det er almindeligt for udelukkede at lide af PTSD. Den vage holdning VTS har om det er en kærlig ordning, har den modsatte virkning. At være udelukket, har været katalysatoren for, at mange begynder at tvivle på, om VTS er den sande religion. Traumaet og den indsats det kræver  at blive genoptaget,  fik nogle til at begynde, at undersøge udenfor VTS publikationer og at komme til den konklusion, at VTS  ikke er Guds valgte kanal.

    Med mange religioner, når en person ikke længere tror eller handler i synd, vil de være tilbøjelige til at drive væk fra Kirken og forholde sig til ligesindede personer uden for menigheden. Sådan er det med ubøbte unge Jehovas vidner; de forlader VTS over  tid, generelt i deres teenage år. De fleste, der ikke følger VTS retningslinjer eller som ikke tror på det, at det er Sandheden holder op med at komme til møder. Men trudseln om udelukkelse er en form for indfangning, der tvinger døbte vidner,  til at tilbringe år med at gå til møder, mens man ikke tror eller overholder VTS-regler. Dette er gjort for at undgå at blive udelukket, for at undgå at blive afskåret fra familien. Ved at folk bliver og føre dobbelt liv, vil udelukkelse muligvis resultere i, at flere mennesker bliver påvirket, end hvis overtræderen opfordres til at glide væk.

                                                       Farisæisk

  Ordet udelukkelse  vises i  Ny verdens Oversættelsen fra 2013

   Johannes 9:22 " Det sagde hans forældre fordi de var bange for jødernes ledere. De var nemlig allerede blevet enige om at enhver der anerkendte ham som Kristus, skulle udelukkes af synagogen.

  Johannes 12:42 " Men mange af lederne troede faktisk på ham. På grund af farisæerne ville de dog ikke åbentlyst anerkende ham for ikke at blive udelukket af synagogen"

 I 1985 udgaven af Ny verdens oversættelse. Er der ved de samme to skriftsteder brugt ordet udstødelse. Andre bibel oversættelser bruger ordet smidt ud af eller bort vist.

 Det nærmeste VTS kan komme på ordet "udelukkelse" er i forbindelse med farisæerne og deres behandling af jøderne.

                                            Skal hade Frafaldne

   Den vejledning, der er givet i Vagttårns bladet, går stærkt imod det kristne budskab, når det kræves at medlemmer hader en frafalden.

  "Vort had til lovløshed kommer også til udtryk i vor holdning til de frafaldnes virke. Vi bør have den samme holdning til frafaldne som David, der sagde:" Hader jeg ikke dem der hader dig, Jehova, og ledes jeg ikke ved dem der rejster sig mod dig? Med fuldkomment had hader jeg dem. Mine fjender er de blevet."..........Vor sikkerhed afhænger af om vi undgår de frafaldnes propaganda som var det gift, hvilket det i virkeligheden er."  Vagttårnet 15. juli, 1992, s.12-13, paragraf 19

" Frafaldne hører til dem der viser deres had til Jehova ved at gøre oprør mod ham. nogle frafaldne hævder at de kender og tjener Gud, men samtidig afviser de nogle af de læresætninger og krav der findes i hans ord. Andre hævder at de tror på Bibelen, men de vrager den organisation Jehova benytter og forsøger aktivt at hindre dens virke. Når de med overlæg vælger det forkerte efter at have fået kendskab til det der er sandt, når ondskaben bliver så indgroet at den er en uadskillelig del af deres personlighed, så må en kristen uværgerlig hade( i ordets bibelske forstand) dem der har knyttet ubrydelige bånd til det onde. Sande kristne nære samme følelser for sådanne frafaldne som Jehova gør; de er ikke nysgerrige efter at få indblik i frafaldnes tanker. Tværtimod "ledes" de ved dem der har gjort sig selv til Guds fjender, men de overlader hævnen til Jehova." Vagttårnet 1.okt. 1993, s. 19-20, paragraf 15

"De, som hader Gud og hans folk, bør hades, men dt vil ikke sige, at vi bør benytte det som anledning til af ondskab eller nag at gøre dem legemlig fortræd, for både ondskab og nag høre Djevelen til, men sandt had gør ikke. Vi må hade i egenligste forstand, det vil sige betragte med største afsky, anse som hæslig, modbydelig, uren. Det er givet, at de , som hader Gud, ikke er værdige til at leve på hans skønne jord.Jorden vil blive renset for de onde, og vi vil ikke behøve at løfte en finger for at gøre dem legemlig fortræd, for det vil Gud tage sig af, men vi må betragte disse fjender i det rette perspektiv. Hans navn betyder gengæld mod fjenderne." 1. jan. 1953,s. 9-10, paragraf 11

Men Jesus og apostlen Paulus sagde begge, at vi ikke hader, men hellere elsker vores fjender. Det gjalt, selv når nogen angriber vores tro.

  Matt. 5:44-45 " Men jeg siger jer: Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem der forfølger jer, så I kan vise at I er børn af jeres Far som er i himlene. Han lader nemlig sin sol ståopover både onde og gode og lader det regne påbåde retfærdige og uretfærdige."

 Romerne 12: 17-21 " Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Prøv at gøre det som alle mennesker betragter som godt. Hvis det er muligt, og hvis det står tiljer, skal I holde fred med alle mennesker. I må ikke hævne jer, elskede venner, men overlad det til Gud at vise sin vrede. Der står jo skrevet:" Hævnen er min, jeg vil gengælde; siger Jehova. " Men "hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise; hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for på den måde dynger du gloende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind altid det onde med det gode."

Når en person, lod sig forføre til frafald, sagde apostlen Paulus i 2 Tessalonikerne 3:15 " Betragt ham dog ikke som en fjende, men bliv ved med at vejlede ham som en bror".

   Når det gælder troren på evigt liv, er det nødvendigt at elske din næste som dig selv, Jesus brugte illustrationen om den gode samaritan for at forklare, hvem næsten er. (Luk 10: 25-37) Jøderne betragtede samaritanerne som frafaldne med hensyn til den jødiske religion, men Jesus siger, at vores kærlighed også skal omfatter disse mennesker.

                             Døbt uden nødvendige forståelse og viden

   Siden 1985 er det andet af dåbsløfterne, blevet ændret til;

   "(2) Er du indforstået med at du, ved din indvielse og dåb, bekender dig som et af Jehovas vidner der tjener i forening med den menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd?" Vagtårnet1. juni, 1985, s. 29

     Ved dåben forpligter en person sig til Vagttårnetsselskabets organisation, på trods af at ordet organisation aldrig bruges i Bibelen. Få forstår at de har viet deres intime privat liv, arbejds valg og livslang forhold med familie og venner til organisationen. Termer som gejslig/præste regering for Jehovas Vidner bruges aldrig i VTS-publikationer, der gives til offentligheden, men er et udtryk, der anvendes i fortrolige breve til afdelings kontore og de ældste. Ville så mange mennesker blive døbt, hvis de havde forstået at det ikke kun var Jehova, Jesus og Helligånden, at de indviet sig til, men til en gejstlig/præste regering, der har ret til at indføre nye regeler til enhver tid?

   Når en person bliver døbt, har meget få en fuld viden om religionens sande historie. Ingen person, der bliver døbt, har en ide, om den fulde liste over ting, som de kunne blive udelukket for, da denne liste er utilgængelig og mange af årsagerne til udelukkelse, ikke er klart angivet i Bibelen. De fleste af grundene for udelukkelse er spredt gennem forskellige Vagttårns blade, men en nyinteresseret er sjældent vist alle disse artikler. Ej heller indeholder VTS blade en komplet liste over grunde for udelukkelse. Selv mennesker, der har været involveret i organisationen i årevis, er generelt uvidende om alle grundene for udselukkelse. Med hensyn til udelukkelse,i ældstebogen" Vær hyrde for Guds flok" s. 101 står der " Koordinatoren for ældsterådet skal sikre sig at meddelsen om udelukkelsen stemmer med organisationens retningslinjer."

 " Kun ældste har adgang til ældstebogen "vær hyrder, for Guds flok# og breve fra VTS. I 2010 blev en opdateret ældstebog - "Vær hyrde, for Guds flok" - udgivet. Syv af bogens tolv kapitler er afsat til udelukkelse . Et brev til ældste den 7. oktober 2010 viser, hvor hemmeligt denne bog er, når det står, at kvinder ikke må binde bogen, selv under opsyn:

    "Der er ingen indvendinger, hvis en ældste personlig indbinder eller laminerer sin egen ældstebog eller gør det til andre ældste. Hvis han har en anden døbt bror, der ikke er en ældste, gør arbejdet for ham, skal den ældste holde øje, mens det udføres. Udenfor i virksomheder, hos ikketroende eller søstre er det ikke tilladt at udføre dette arbejde. Materialet i bogen er fortroligt, og fortroligheden skal bevares.

   " På samme måde hedder brev til ældster den 23. august 2010:

       "Informationen er kun beregnet til brug af de ældste, og andre personer bør ikke have mulighed for at læse dem."

    Selv ældste får ikke kendskab til retningslinjerne for alle situationer, da vanskeligere sager diskuteres i breve specifikt til Bethel. De fleste mennesker bliver døbt uden at vide, at disse bøger og breve overhoved eksisterer, endsige ved, hvad de indeholder. Hvor meget information gav Jesus apostlene, som han forbød at dele med andre? En religion, som udelukker og undgår bestemte personer, bør være gennemsigtig, give fuld adgang til oplysninger om disse regler forud for en persons indvielse/døb, snarere end at skjule det. Selv for dem, der har været medlem i årtier.

                                               Mindreårige

Det er særlig foruroligende, at VTS opmuntrer børn, opvokset som Jehovas Vidner til at blive døbt som mindreårige. Selv et præ-teenage barn kan blive døbt og for resten af ​​deres liv være underlagt reglerne om udelukkelse.

    "I sommeren 1946 blev jeg døbt ved det internationale stævne i Cleveland i Ohio. Jeg var kun seks år, men alligevel fast besluttet på at leve op til min indvielse til Jehova. Den sommer var jeg for første gang med i pionertjenesten. " Vagttårnet 1. Marts, 1992,s. 26-27

    Dåb som Jehovas Vidne er en bindende verbal kontrakt med VTS og som sådan er dåb af mindreårige forkert . Aldrig er en mindreåriges dåb nævnt i Bibelen. Jesus blev ikke døbt, før han var 30 år, og jøder mente, at en person var voksen ved 30 års alderen. Da Cornelius og hans familie blev døbt, hedder det ikke, at nogen ikke voksne blev døbt, og der er ingen tegn på i bibelen, at børn eller teenagere nogensinde bliver døbt . Et barns viden og idéer ændrer sig dramatisk fra barn til voksen og derfor beskytter loven mindreåriges rettigheder. En mindreårig er ikke tilladt ved lov, at indgå kontrakter, drikke alkohol, stemme til valg, melde sig til hæren eller gifte sig.

  Når en person er døbt som mindreårig og vælger ikke længere at være kendt som Jehovas Vidne, blive de, som alle andre udelukket. Når dette sker, kan teenageren ikke associere frit med familie eller venner for resten af ​​deres liv! Selv en person der stadig er et barn, kan blive udelukket.

    "Det  vil være bedst at de kristne forældre er til stede når man mødes med en mindreårig, da det er dem der har ansvaret for barnets oplæring og opdragelse. Hvis den anklagede bor hjemme hos sine troende forældre, men ikke længere er mindreårig, vil de ældste almindeligvis ikke indbyde forældrene til udvalgsmødet.såfremt den anklagede lige er blevet myndig og stadig bor hjemme, kan det dømmende udvalg vælge at lade forældrene overvære en del af mødet hvis debeder om det og den anklagede ikke har nogen indvendinger." Vær hyrde for hele Guds flok s.85

Vagttårnet 15. juni, 2012

Vagttårnet 15. juni, 2012

                                            Udelukket mindreårig og Familien

 

  En tidligere Jehovas Vidne mindes:

 

    "Jeg fik at vide, at jeg ikke kunne tale med min egen datter på grund af synder, som  hun blev udelukket for, niveauet af en idiotisk antagelse om, at jeg ikke var moden nok til at modstå den potentielle kraft i hendes syndige liv og havde brug for beskyttelse. For Guds skyld - hun havde sex uden at være gift - intet mere eller mindre, hun var ingen fare for mig eller min integritet. Og jeg var hendes far, den ene hun skulle vende sig til i nødsituationer. På det tidspunkt havde hun brug for allermest støtte til at komme over 'normal menneskelig ungdomsforvirring og hormonel overkill' skulle jeg behandle hende, som om, hun var "død".

 

  Det Nye Testamente omtaler ikke specifikt nogen, til at udelukke ens nærmeste familiemedlemmer. Paulus sagde snarere i 1 Timoteus 5: 8;

 

 "Hvis en ikke sørger for dem han har ansvar for, og især for dem der høre til hans egen familie, har han svigtet troen og er værre end en uden tro."

 

                              Genoptagelse i menigheden

 

   I lignelsen om den fortabte søn. Skitserede Jesus, den type kærlighed Faderen har for os, og at vi skal vise hinanden. (Luk 15: 11-32) Det yngste barn i en rig familie tilbragte år, med at ødsle sin arv, lever et liv der involvere  mange foragtelige synder. Jesus viste at på trods af dette, da faren så sin søn vende hjem, løb den gamle far til sit barn med åbne arme. Han ventede ikke på at sætte spørgsmålstegn ved sønnernes  handlinger, forsøgte ikke at bedømme sin søns motiver, omvendelse eller give ham en periode med lavere status som straf.

 

   Intet i Bibelen omtaler  en detaljeret proces til genoptagelse eller giver en tidsramme med hensyn til, hvor længe der skal gå før genoptagelsen kan finde sted. Paulus sagde blot, at en person, der er overtræder, bør undgås. Når de ikke længere har den adfærd, er der ingen grund til at fortsætte med at udgå dem. VTS kræver imidlertid en formel genoptagelsesproces udført af de ældste.

 

   "For at blive tilgivet og genoptaget må han imidlertid ydmygt adlyde Guds love, frembringe frugter der stemmer med sindsændringen og anmode de ældste om genoptagelse."Vagttårnet 15. sept. 1992,s.12

 

    VTS angiver at der skal gå en længere tidsperiode , selvom bibelske eksempel giver mulighed for kortere perioder.

 

    "En der er udelukket, eller som har afskåret sig selv fra menigheden, kan genoptaes når han viser tydelige tegn på sindsændring og gennem en rimelig periode viser at han ikke længere har en syndig adfærd......De ældste vil omhyggeligt sikre sig at den udelukkede får den tilstrækkelig lang tid-mange måneder, et år eller endnu længere, afhængigt af omstændighederne-- til at bevise at hans sindsændring ar ægte" Organiseret til at gøre Jehovas vilje s. 143-144

 

   Selvom bibelen ikke giver nogen direkte bestemmelse,om hvornår en overtræder kan tale med andre jehovas vidner igen, har VTS udviklet en formel procedure til bestemmelse af, om hvornår en person er værdig til at få deres status som udelukket fjernet. De skal deltage regelmæssigt i møderne i flere måneder, samtidig med at de er udelukket og ignoreres, før en ansøgning om genoptagelse vil blive overvejet. Herefter skal den udelukkede undersøges af de ældste for at afgøre, om man har stoppet med at gøre det forkerte og har en ændret holdning. Når dette er bestemt, offentliggøres en  meddelelse i menigheden. Først efter denne procedure og meddelelse er familiemedlemmer og andre i menigheden fri til at tale med den pågældende person.

 

Tag et almindelige eksempel på et forlovede par, der har sex før de bliver gift i ugerne før deres bryllup. Hvis de opdages, kan de blive udelukket. Når de er gift igen, genoptages de ikke straks, da der skal gå en hvis rum tid , før deres anmodning om genoptagelse vil blive overvejet. De bliver så tvunget til at igennem gå den formelle proces om at blive betragtet som omvendt. Men på deres ægteskabsdag er de ikke længere utugtige, da de er lovformeligt gift. Der er ingen bibelsk grund, til at betragte dem som utugtige. At de ikke automatisk og straks genindsættes, indikerer at udelukkelse er en straf. Denne straf kan strækker sig over nogle måneder efter deres genoptagelse, indtil de ældste bestemmer sig for, at de er værdige til at deltage som fuld gyldig medlemmer igen til møderne.

 

   Ligeledes er mange som blev udelukket som teenagere for overdreven alkohol forbrug, rygning eller sex uden at være gift. I årenes løb stopper de denne adfærd, muligvis gifte de sig og får børn. Bibelske principper viser, at da de ikke længere har en forkert adfærd og ikke er kendt i det alm. samfundet som et Jehovas vidne, burde andre Jehovas vidner kunne tale med dem. På den anden side foreskriver VTS reglsæt, at de ikke må tælles med, før de kommer reglmæssigt til møderne, søger om genoptages, godkendes og derefter en offentlig meddelelse. For en høj procentdel af dem, der er opvokset som Jehovas Vidner, er der intet ønske om at vende tilbage til VTS og derfor er denne proces aldrig startet, hvilket betyder, at deres familieforhold er ødelagt for resten af ​​deres liv.

 

   Når de er blevet genoptaget følger flere regler, som  er blevet oprettet for at indramme, hvilke aktiviteter de kan deltage i. Over tid vil de få lov til at genoptage dør til dør forkyndelse, derefter svare møderne og tilsidst holde taler. Det vil gå flere år, før de endelig kommer i betragtning,til privilegier såsom pionertjenesten eller Menigheds tjener. Bibelskribenterne udstedte ikke sådanne regler.

 

"Når en genoptages, vil man altid pålægge ham begrænsninger for at hjælpe ham til at se nødvendigeheden af at han farsat ´træder lige spor med sine fødder , og for at tage hensyn til menighedens samvittighed. ' Vær hyrde for Guds flok s.121

 

    mulighed for at forkynde med andre genoprettes, når personen genoptages. Andre privilegier, som f.eks. At kommentere ved møderne, bede til møder, kan genopnås gradvist, når det er fastslået, at individet har udviklet sig åndeligt til det punkt, at han er kvalificeret, og når det bedømmes af de ældste at udvidelsen af ​​sådanne privilegier ikke vil være fornærmende for menigheden.

 

" Hvis nogen er blevet retledt af et dømmende udvalg eller er blevet genoptagetefter udstødelse, skal der gå mindst et år før vedkommende kan ansøge om hjælpepionertjeneste eller almindelig pionertjeneste. Desuden må alle begrænsninger som er blevet pålagt af et dømmende udvalg være hævet." Rigets tjeneste, s.4, paragraf 23

 

   "Kan en der har været udstødt eller af egen fri vilje har trukket sig tilbage, nogen sinde komme til at holde offentlige foredrag? Ja, det kan forekomme, men først når der er gået mindst ti år efter genoptagelsen." Riget tjeneste juli, 19971, s.4 Spørgsmålskassen.

 

                                                          Konklusion

 

Hundredtusinder af Jehovas vidner er for øjeblikket udelukket og afskåret fra deres familier og venner. Dette har en dramatisk virkning på en person, ofte på et tidspunkt, hvor de mest har brug for hjælp fra andre. Ikke alle Jehovas Vidner følger nøje Vagttårnens retningslinjer, men dem, der fortsætter med at have kontakt med familie eller venner, der er udelukket, skjuler en sådan samvær af frygt for selv at blive udelukket.

 

    VTS hævder, at kærlighed er en af ​​ kendetegnende  på den sande tro og at Jehovas Vidner er et kærlig broderskab. Total udelukkelse fra dette broderskab og at blive kastet ud i verden bygger på frygt for isolation og tab af familie. Ved første øjekast kan dette synes at være berettiget. En sammenligning mellem, hvordan Bibelen siger at man skal  behandle overtrædere, med hvordan VTS håndhæver udelukkelse viser at organisationen er gået længere end bibelsen forskriver ved at bruge udelukkelse som kontrol over sine medlemmer. En af Jesu to gyldne regler var, at vise kærlighed til hinanden (Luk 10:27). Læren om udelukkelse sætter alvorlige spørgsmålstegn ved ethvert krav om kærlighed, som Jehovas Vidner forsøger at gøre.

Del siden