VTS retsafgørelser om børnemisbrug

VTS står overfor og taber et større antal retsager, grundet deres politik og beskyttelse af pædofile i deres menigheder. Denne artikel vil behandle nogle af de mest kendte sager og grundene til rettens grund for afgørelser der går imod VTS

For en grundigere gennemgang af hvordan Jehovas Vidner bliver instrueret i, hvordan de skal håndtere børnemisbrug se uder emnet pædofili, her omtales de politikker som muligøre at krænkere kan handle frit inden for menigheden.

Den forsatte brug af aftaler uden for retsalene i USA, af VTS er stærkt fordømt. Da de fleste aftaler udenom retten følger en "mundkurv" klausul, så offentligheden ikke har mulighed for at se alle aspekterne. Indtil fornyligt er der stået ofre frem som bevist har afgjordt med sig selv, at føre deres sag gennem retsalene så offenligheden har muligheden for at få klarhed over hvad der foregår indenfor hos VTS og forstå hvor farlig VTSs politik omkring børnemisbrug har været og er. 

VTS har vedkendt sig ansvar, når sager er blevet afgjort udenfor retsalen. Disse aftaler er oftes i tilfælde hvor en kendt børnemisbruger er blevet genudnævnt til en ledene stilling af Jehovas Vidners hovedkvarters ældste, som kan side stilles med præster. Udnævnes efter en anbefaling af menighedens ældste, anbefaling af Områdetilsynsmanden og godkendt af Bethel. Det siges at ældste har den position fordi hellig ånden aktivt har vejledt i udnævnelsen, af denne grund har de ældste stor inflydelse på menighedens medlemmer.

                                     Oversigt over denne side

* Montana 35 millioner dollars 2018

* Royal Commission Australia om børnemisbrug 2015-2017

* Fessler afgørelsen 2017

* Candace Conti-- Jonathan Kendrick 2012-2015

*Stor Britannien 2015

* Gonzales Campos 2014

* Afgørelser udenfor retsalen --2007

Montana 35 millioner dollars 2018

I september 2018, fandt retten i Montana, VTS skyldig i ikke at have anmeldt en ekstrem sag om børnemisbrug, en af ofrene blev tilkendt 35 mil. $ i erstatning. DErt var påtrods af at krænkeren tilstod i 2004 og menighedens ældste gav VTSs hovedkvarter indgående oplysninger om tilståelsen. Det er muligt at vise PDF om Planstiff´bevismateriale uden at ovetræde copyright, eftersom den var frigivet til offentligheden, den giver en sjælen indblik på den fuldstændige form af udstødelse, medfølger også er VTSs breve om sagen. Oplysningerne er forfærdene på mange niveauer. Eftersom staten Montana har meldepligt , var der ingen undskyldning for ikke at melde sagen til myndighederne.

De ældste havde en tilståelse fra Max og nedskrevne detaljer fra hans ofre

De ældste skrev til VTS juridiske afdeling for særligt at bekræfte at myndighederne ikke var blevet informeret.

Instruktionen fra VTS juridiske afdeling var at udfylde VTSs skema, der blev ikke given nogen instruktioner om at anmelde en kriminel handling eller ar rapportere den.

Max blev udstødt, men et år senere havde de ældste genoptaget ham, som følge foresatte hans misbrug af sine stedbørn.

Den 27. sept. 2018 blev denne artikel udgivet af pressen på nyheds sider verden over --- Jehovah's Witnesses ordered by jury to pay $35M to abuse survivorI Lloyds Evans youtube kanal bliver sagen grundigt gennemgået af et panel på 4 personer. Videoen er meget informativ og vær at se, for at forstå den uetiske og ulovlige adfærd på alle niveauer i VTSs organisation, den foragtelige lavpunkt VTSs advokater gik i deres forsøg på at retfærdiggøre alvorlige mangler i at beskytte børnene i menigheden og at undgå at blive dømt skyldig i sagen. 

Hele indholdet af retsdokumenterne er tilgængelig fra supremecourtdocket.mt.gov ved at søge på sags nr. 18-0534

Royal Commission Australia om børnemisbrug 2015

I juli 2015, begyndte Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse at se på hvordan Jehovas Vidner håndterede børnemisbrug. Gennem flere dages afhøring af ofre, ældste, afdelingskontorets medlemmer og tildligere Jehovas Vidner, blev det klarlagt hvor utilstrækkeligt VTSs politik havde været og er. Grundet at VTS sætter deres eget omdømme før beskyttelsen af børn. Fundene af --Submissions of Senior Counsel Assisting the Royal Commission er sønderlemmende for VTSs poltik, deres uvillighed til at forbedre og mangel på ærlighed i afhøringerne.

Høringen i Australien fik global medie opmærksomhed her er nogle af artiklerne:

For at se en liste over materialet og et utal af VTS dokumenter som viser organisationen handlemåde se Royal Commission Exhibits

Fessler afgørelsen i 2017

Fessler var teenager i 2002, da Terry Monheim begyndte sine overgreb, en kvinde først i 40´erne. Overgrebne blev fortalt til de ældste, som ikke fulgte staten Pennsylvanias lov om at melde overgreb, som ledte til at overgrebene kunne forsætte. Fessler bad om 1,9million $ i erstatning, men VTS tilbød kun 100,000$ . Fessler godtog ikke tilbudet og tog sagen i retten. Senere blev en aftale udenfor retten indgået, med en fortroligheds klausul i feb. 2017. Dette er omtalt i  Plaintiff's Second Amended Pre-trial Memorandum

VTS afdelings manual forklare at Bethel afdelinger må have udgifter op til 2,000,000 $ uden at skulle have det Styrende Råds godkendelse, så det er uklart hvilken involvering det Styrende Råd skulle have i denne sag og deres tiladelse til aftalen uden retten.

Nyheds dækningen om sagen forkom i pennlive.com/news - Jehovah's Witness Sexual Abuse Feb 13 2017. 

Candace Conti -- Jonathan Kendrick 2012--2015

I 2012 tabte VTS en milepæl sag mod Candace Conti og hendes advokat Rick Simmons sagen var usædvanlig eftersom pædofilen Jonathan Kendrick ikke var en ældste, men blot et almindeligt  Jehovas Vidne i menigheden. Istedet for at afgøre sagen udenfor domstolen, var VTS sikker i at vinde sagen og lod derfor sagen gå rettens vej. VTS tabte sagen på grundlag af at de ældste og VTSs hovedkvarter viste om en kendt krænker i menigheden, men gjorde intet for beskytte menighedens medlemmer eller offentligheden. De lod Kendrick gå dør-til-dør alene med Conti som var 9 år gammel. 

Der var to hovedgrunde.

 * Havde man pligt til at advare menigheden eller Condace Conti´ forældre at Kendrick tidligere havde misbrugt et børn? En lavere retsenstands havde afgjort at de havde og derfor tilkendt 21 millioner$ i erstatning for brud på denne pligt. Appel retten mente ikke at man havde denne pligt.

  * Havde man pligt til at begrænse og overvåge Kendrick´ i forkyndelsen fra dør til dør ? Her mente begge retsenstandser at det var "et kirkelig aktivitet" Conti fik 7millinoer$ for denne afgørelse.

 VTS fik senere en domsafgørelse på 28 millioner$, det højeste beløb nogensinde krævet af en religion for ét enkelt børnemisbrugssag. 7 mill.$ i skadeserstatning blev delt af Kendrick, VTS og menigheden og endnu 21 mill.$ i skadeserstatning som krævedes af VTS. De 7 mill.$ i erstatning blev delt således.

 *Kendrick 60% 4.200.000$

 *Vagttårnselskabet 27% 1.890.000$

 * Menigheden 13% 910.000$ 

De tillagte 21 mil.$ i "strafbare skader", som bliver brugt til at afskrække den anklagede i at gentage sin kriminelle handling, var en direkte henvisning til VTS. En appel blev beløbet sænket til 8.6 mill.$ og i 2015 helt fjernet. Grunden til at den økonomiske afskrækkelse blev fjernet var fordi dommeren mente at den presedens at religiøse organisationer skulle advare om pædofile i deres midte ville generelt set være en overdreven byrde at pålægge religiøse grupper.

2015 appelen opret holdte skylds afgørelsen om at man havde et ansvar i at begrænse og overvåge Kendrick´ forkyndelses arbejde, samt 7 mill.$ i erstatning, af hvilket Conti sansynligvis kun vil modtage VTSs del på 2.8 mill.$

Nedenfor er en god opsummering og højdepunkter i disse sager revealnews.org

De neden stående rets dokumenter giver en god overblik over sagen.

  Stor Britannien 2015

Artiklen Jehovah church faces flood of sex abuse cases fra The Sunday Times 1. marts, 2015 fortæller om en sag der skal i the High Court of London, hvis den afgøres til fordel for sagsøgeren, vil sagen kunne lede til andre sager i hele Stor Britannien.

Avisen The Guardian havde artiklen Jehovah's Witnesses under pressure over handling of sexual abuse claims (Alice Ross 2016 Aug 12) belyser hvordan det blev afdækket at VTS fejlede i at beskytte børn imod seksuel misbrug og forsøgte at modarbejde Charity Commission i sine undersøgelser.

Gonzales Campos 2014

Den 20. maj, 2010, blev et sagsanlæg indgivet i San Diego, Californien, af Zalkin´ advokat firma, sagsnr. 37-2010-00092450-CU-PO-CTL, imod VTS i New York. Denne gang var det om 5 personer og blev afgjort i retten i 2012, med at VTS betalte en uoplyst sum af penge.

Den anklagede Campos havde en beskyldning om børnemisbrug rejst imod sig, af et barn og dennes mor i 1981, men intet blev gjort grundet "to vidne reglen". Omkring 1983, begyndte Compos at misbruge en 6 årig dreng over en 2 årig periode. På trods af beskyldninger om børnmisbrug og opnået fuld anseelse i menigheden, blev Campos udnævnt til menigheds tjener i 1988 og ældste i 1993. Campos blev udstødt i 1995 og genoptaget i 2000. Retsdokumenter afsløre at Campos misbrugte mindst 7 børn i løbet af den fortalte tidsperiode. 

I sagen, nægtede VTS at udlevere deres liste over kendte krænkere til domstolen se utsadndiego.com

Istedet for en aftale uden for retsalen, valgte ofret José Lopez at tage den chance, at føre sagen i retten. Lopez var blevet misbrugt siden han var 7 år af Compos. Menighedens ældste anbefalede at Compos studerede med Lopez, på trods af at de ældste viste at Compos var en pædofil og havde misbrugt en anden dreng. I 2014 tilkendte dommeren i San Diego Lopez en erstatning på 13.5 mill.$

VTS appelerede sagen. Appel retten anbefalede " det begyndene formål skulle være at redskab som er mindre forhindring end en slut straf" se http://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2016/d066388.html.) The COURT OF APPEAL, FOURTH APPELLATE DISTRICT  forsætter:

Disposition We order the court to vacate:

(1) the portion of the January 2 order requiring Watchtower to produce Losch(styrende råds medlem) for his deposition;

(2) the order granting terminating and monetary sanctions; and

(3) the entry of default and the default judgment. Each party to bear its own cost. 

Sagen blev afsluttet udenfor retten, med et ukendt beløb i erstatning i marts 2018, som blev omtalt i avisen The San Diego Union Tribune San Diego sex abuse cases against Jehovah's Witness organization settled (6 Mar 2019). 

for at læse retsdokumenterne se nedenfor links

Aftaler uden om Domstolene - 2007

I 2007 lavede VTS aftaler udenfor retten i 16 sager om børnemisbrug, med en estimeret udbetaling på omkring 13mill.$

Et antal personer der var ofre for misbrug lagde sag an mod VTS gennem advokaten Kim Norris fra advokatfirmaet Law firm Love & Norris. Erstatningerne var optil 4 mill.$ per. offer. Nogle af anklagerne var imod Rick McLean, som havde misbrugt flere Vidne børn over en periode på over 20 år. På trods af at flere vidne børn og deres forældre var gået til menighedens ældste, som ikke handlede på anklagen på grund af to vidne reglen. Ej heller blev myndighederne kontaktet. På den måde havde McLean og andre muligheden for at forsætte i deres stillinger med stor inflydelse og i en autoritets stilling der gav mulighed for manipulation og misbruge uskyldige ofre.

Sagsøgeren Tim W. fra Tehama County, Californien, i hans Second Amended Complaint påstod:

  " Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. had actual knowledge that James Henderson was a sexual predator since at least 1964. Yet, for the better part of three decades, they appointed and re-appointed him to the positions of elder and ministerial servant."

Ved at lave en aftale udenom domstolen, kunne anklagerne ikke blive bevist eller mod bevist. Dog kan siges, at en aftale udenfor domstolen, med et stor penge beløb taler sit eget sprog. Hvis VTS mente at de var uskyldige, ville man så ikke forstille sig at VTS tog imod muligheden for at bevise i retten, at deres politikker ikke er ansvarlige for at pædofile kan gemme sig i menighederne. Som et tegn på skyld, valgte VTS ikke at lade sagerne gå igennem domstolene, hvis de havde gjordt det, ville VTSs omdømme have lidt voldsom skade. VTS ville hellere indgå en aftale udenom domstolene. En aftale der bestod i at ofret ikke udtalte sig, mod at få erstatning. En mundkurvs aftale. Disse aftaler gik verden rund i medierne.

Secrets of Pedophilia in an American Religion - Jehovah's Witnesses in Crisis af Barbara Anderson, indeholder over 5.000 sider med diskutioner og rets transkribtioner fra aftaler som blev lavet udenom domstolene af VTS i 2007. Detaljerede oplysninger og transkribtioner, med flere sager kan findes her: watchtowerdocuments.com (5.jan. 2008)

En advarsel til Ældste

I youtube klippet  omhandles tilfældet om 3 ældste der blev anklaget for at have modarbejdet politiet ved at følge VTS politik. Klippet har et vigtigt budskab til ældste, at de giver dem selv problemer med loven ved at følge VTSs politik.

Anbefalede links

silentlambs.com som har mange artikler og links til nyheds rapporter om pædofile som er Jehovas Vidner

Del siden