Lyset Vokser --VTS retfærdiggørelse af sine Fejl

Jehovas Vidner  påstår, at de er den eneste gruppe der har den sande lære, som er blevet givet det Styrende Råd af Jehova. Hvis det er tilfællet, hvorfor har VTSs doktriner været underlagt vedvarende ændringer? VTS retfærdiggøre det med at " Lyset bliver større eller vokser" Denne side gransker logikken bag en sådan påstand.

En hoved pointe for denne side er at de konstante ændringer i doktrinerne og fejlslagne profetier viser at Jehova ikke vejleder eller diktere VTS. For én som ser det udefra, er det en logisk konklusion. Men hos et Jehovas Vidne  bliver der knapt løftet et øjenbryn over det. Hvordan kan det være? Fordi ændringer i doktriner og fejlslagne profetier, bliver med det samme afvist med en tanke stop sætning:

 " Bibelen fortæller os at lyset vil vokse med tiden" 

Ovenfor stående er løst citeret fra Ordsprogenes bog 

 " Men de retfærdiges sti er som morgenens klare lys der vokser i styrke indtil højlys dag" Ordsp.4:18

At gå i dybten med denne påstand, er nødvendig for at forstå indholdet på denne side.

 Hovedgrunden hos VTS for at ændre på dokrinerne er Ordsp.4:18.

"" „De retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag,“ står der i Ordsprogene 4:18. Ja, Jesu ledelse er fremadskridende, ikke stillestående. Endnu en måde vi kan samarbejde med Kristi „brødre“ på, er ved at have en positiv indstilling til de justeringer i forståelsen af bibelske sandheder som vi får gennem „den trofaste og kloge træl“. vagttårnet 15. maj,2011,s.27

"Med hensyn til det voksende åndelige lys har ordene i Ordsprogene 4:18 vist sig at være sande: „De retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag.“ Vi er taknemmelige for at vi har oplevet at det åndelige lys er vokset." vagttårnet,15.jan,2001,s.18

"DET er et udtryk for Guds visdom at de åndelige sandheder, i tråd med det der siges i Ordsprogene 4:18, er blevet åbenbaret gradvis, ved at lyset er brudt frem lidt efter lidt. I den foregående artikel så vi hvordan dette skriftsted blev opfyldt på apostlenes tid. Hvis hele sandheden i Bibelen var blevet åbenbaret på én gang, ville lyset have virket blændende og forvirrende, næsten som når man kommer fra en mørk hule ud i strålende solskin. Desuden styrkes de kristnes tro fortsat efterhånden som sandheden åbenbares. Deres håb bliver stadig stærkere, og deres sti bliver stadig mere oplyst. " vagttårnet 15.maj,1995,s.15

VTS sammenligner eller fortolker ordet "lys" i Ordsp.4 som en refrerence til VTS "doktrinære" forståelse, dog er dette gjordt som en retfærdiggørelse for forgående fejl. Synsvinkler som må overvejes er:

 * Hvad er den mente betydning af Ordsp.4:18?

 * Er VTSs doktriner blevet "lysere" eller er de blevet ændret?

 * Ville Jehova styre en religion der fremmer falskhed?

I årtusinder har folk forstået Ordsp. 4 som en debat om adfærd, det ses hurtigt, hvis man læser hele kapitlet i sin kontekst. Versene omkring vers 18 siger : 

 " De ligger søvnløse hvis de ikke får nogen til at falde......De ondes vej er som mørket;de kan ikke se hvad det er der får dem til at snuble.....Min søn, hør på det jeg siger........Hold fast ved retledning, slip den ikke....gem dem dybt inde i dit hjerte"

Ordsp.4:18 var oprindeligt ment som en profetisk idikation af at Gud hen ad vejen åbenbare sandheder til VTS. I stedet for at udtage et vers, som er taget helt ud af kontekst, handler Ordsp. 4 om samligningen af adfærd hos gode og dårlige mennesker, ikke uddelingen af doktrinære sandheder gennem en organisation. Fra et overordnet perspektiv kan det ses at brugen af dette skriftsted til at debatere doktrinære fejl og ændringer er helt uden grundlag.

                                          Bliver lyset, lysere eller bliver det Ændret

Ordsp.4 fortæller at retfærdige mennesker er bedre end onde, ikke profetisk som VTS mener. Men lad os for argumentets skyld, gå med på idéen om at verset er en profetisk forudsigelse om at Gud, lidt efter lidt åbenbare sine sandheder til sit folk i endens tid. Idéen kan ikke bruges på VTSs historie, eftersom VTSs doktriner ikke er blevet forfinet, men ændret. Overvej om følgende ændringer i virkeligheden er, om et doktrinært lys vokser:

 Forestil dig et Vidne forældre par, hvis søn hvar brug for en nyre transplantation i 1970. Husk at Vågn op! 22.dec.1949(engelsk udgave) beskriver organtransplantation som "kirugiens moderne vidunder", men i 1968 (dansk udgave) afslørede Gud at transplantation er forkert i hans øjne. Vagttårnet 1.aug.1968,s.357-360 fortæller at " Da Jehova Gud gav menneskene lov til at spise dyrekød, tillod han dem ikke at søge at bevare deres liv ved på kannibalsk vis at indtage menneskekød i deres legemer, hvad enten det var som føde eller i form af hele organer eller legemsdele fra andre." Forældrene må virkeligt have været faste i troen på at sætte Jehova først, mens de så på, at deres barn døde, fordi de nægtede at give deres barn muligheden for at overleve gennem en tranplantation. Men hvad ville forældrene mon havde følt, da de læste vagttårnet 15.juni,1980,s.23 "er der ikke noget bud i Bibelen som udtrykkeligt forbyder at man indtager andre former for menneskeligt væv i sin organisme. Af den grund må hver enkelt som står over for at skulle træffe en afgørelse i dette spørgsmål, overveje sagen omhyggeligt og under bøn, og derefter med sin egen samvittighed afgøre hvad han eller hun vil gøre" At lyset vokser i 1967 viste sig mørk, skadelig og havde brug for at blive rettet, et doktrin som vendte tilbage til et tidlige synspunkt. Det resulterede i et ukendt antal unødvendige dødsfald hos medlemmerne. Når et doktrin ændres, for senere at føres tilbage igen til det oprindelige synspunkt, er det ikke et bevis på at lyset vokser, men snarere et bevis på,manglen af vejledening fra den Hellige Ånd til det Styrende Råd.

 Russell skrev følgende:

 " "If we were following a man undoubtedly it would be different with us; undoubtedly one human idea would contradict another and that which was light one or two or six years ago would be regarded as darkness now;… But with God there is no variableness, neither shadow of turning, and so it is with truth; any knowledge or light coming from God must be like its author. A new view of truth never can contradict a former truth. "New Light" never extinguishes older "light" but adds to it…" Zion's Watch Tower.feb.1881,s. 3,188

Idéen om at lyset vokser, kræver at det forrige doktrin er rigtigt, men ufuldstændig. VTS har fremsat mange doktriner, som senere blev kasseret som fejlagtige. Andre hat VTS ændret frem og tilbage eller gået helt tilbage til det oprindelige doktrin, ved hvert tilfælde modsagt det tidligere doktrin.

Ofte har sagen været at VTSs doktrin ikke har fået lyset til at vokse, men snarere formørkes. Det var ikke voksende lys der sagde at:

 * I 1950´erne måtte Jesus ikke længere tilbedes, en grundlæggende lære, der viste sig     , at være og er forkert.

 * Fejlagtige profetier

 * Pyramiderne var af profetisk betydning i 1914

 * Højere myndigheder er Regeringer-så Gud- så Regeringer

 * Flere ændringer i betydningen af generationer

 Dette er ikke forklaringer eller bedre forståelse---men fejlagtige doktriner. Hvor mange forkerte læresætninger eller doktriner lod Gud blive en del af den bibelske kanon? Samlign det med hvor mange gange VTSs har haft en forkert lære i løbet af mindre end 150 år. De konstante ændriner i doktrinerne, kan kun vise en ting, at Gud ikke er en del af de nye lysglimt, som senere må ændres, som falske. VTSs ledere holder dog fast i, at disse ændringer kommer fra Jehova og må ikke betvivles.

 " Hvordan reagere du når Jehova, kilden til åndelig oplysning, spreder sit lys på " de dybe ting der kommer fra Gud" som findes i Bibelen? (1.Kor.2:10-13) Vi har et fremragende eksempel i apostlen Peters reaktion da Jesus fortalte sin tilhørere ordene i dagens tekst. da man tog disse ord bogstaveligt, svarede mange disciple: " Det han siger, er chokerende! hvem kan holde ud at høre på det?" de" tilbage til det de havde forladt," men Peter sagde:" Herre, hvem skulle vi gå hen til? Det er dig der har det evige livs ord" (Joh.6:60,66,68) Peter stolede på Gud i at modtage åndelig forståelse. Når åndeligt lys på nogle emner bliver større, prøver du så at forstå den undeliggende bibelske grund til denne justering? (Ordsp.4:18)" Undersøg dagligt skrifterne 2013 (oversat fra engelsk)

" Det at forståelsen af Guds ord er kommet på denne måde, ved at man så at sige har „krydset sig frem“, har naturligvis i mange tilfælde virket som en loyalitetsprøve for dem der er knyttet til „den trofaste og kloge træl“. Dog står det fast at processen hele tiden går i retning af en større og bedre forståelse af „den gode nyhed“ og alt hvad den indebærer. De der holder sig nær til Guds organisation har gjort den erfaring at spørgsmål og punkter som er vanskelige at forstå, altid opklares efterhånden som tiden går. Og når lyset skinner med voksende klarhed, er det en glæde og tilfredsstillelse at vandre på vejen!" vagttårnet 1.maj.1982,s.22

                                         Hvornår er det Sandhed?

Denne opfattelse kan tillægges alle kristne religioner som ligner Jehovas Vidner, såsom Christadelphians eller Church of God. Begge har en doktrinær opbygning som ligner meget Jehovas Vidner. Lighedspunkterne findes også hos Syvende-dags-Adventisterne som startede nogelunde på samme tid som Vidnerne, ud fra de samme grundlæggende lære af William Miller. Syvende-dags Adventisternes forkyndelse og vækst er nogenlunde det samme som Vidnerne. En person som er opvokset i en af disse religioner vil også være lige så overbevist om at "lyset vokser" og det vil forklare og rette de ting som der er forkert ved religionen.

 Church of God bruger samme " nyt lys" ræsonnementet, som ses i en erfaring hos et medlem i ex-sda.com (Maj 2 2006): 

"Mr. Herbert W. Armstrong still took what seemed to me a less than candid approach. He called our Divorce & Remarriage change "new light," "new truth" which God has (finally) shown us. In other words, he subtly blamed our doctrinal error on God." 

Det samme gør Mormonerne. En erfaring fra en Mormon som konverterede til Jehovas Vidner, er det ironisk, hvad en af han grunde var for at skifte religion:

 " Jeg undersøgte mit trossamfunds lærepunkter nærmere og forhørte mig også hos ansvarlige ledere i mormonkirken. De fortalte mig at svarene på mine spørgsmål var forbundet med mysterier som ville blive opklaret efterhånden som lyset voksede." vagttårnet 1.feb.2013,s.9

Det følgende citat om den katolske kirke, kan også bruges på VTS.

 " Sig mig“, spørger han, „hvordan kan jeg have tillid til noget som helst? Hvordan kan jeg tro på Bibelen, på Gud, ja hvordan kan jeg i det hele taget tro? For blot ti år siden havde vi katolikker den absolutte sandhed, som vi troede fuldt og fast på. Nu fortæller paven og vore præster os at vi ikke skal tro på den måde mere, men at vi skal tro på nogle ’nye ting’. Hvordan kan jeg vide om de ’nye ting’ vil være sandhed om fem år?“ vågn op! 8.sept. 1970,s.8

Det ironiske er, at "nyt lys" også er frafaldenhed. En person-- kunne være et medlem af det Styrende Råd, én fra VTSs redaktion eller et spørgsmål fra en læser-- der er uenig med VTS sandhed og kommer med en alternativt synspunkt. Oftes, bliver det alternative synspunkt afvist , fortaleren kunne oveni  også blive stemplet som frafalden. Til andre tider, hvad der startede som frafalden synspunkt bliver til et doktrin og præsenteret med termen nyt lys. Konklusionen kan kun være at den forrige lære var forkert eller den nye lære måske er forkert ,uanset om det er eller har, er VTS lære frafald.

                                              Hvorfor over så lang Tid

Man kan undre sig, Hvis Jehova vil have at hans organisation er ren, set iforhold til alle andre religioner, hvorfor ventede Han så længe med at åbenbare vigtige sandheder. VTS anser sig selv og sit åndelige lys i høj agtelse.

 " Jehova er også kilden til åndeligt lys. Mens verden er omsluttet af tæt mørke, kaster den sande Gud fortsat lys over sit folk. Med hvilket resultat? Bibelen svarer: „De retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag. Det voksende lys fra Jehova oplyser fortsat hans folks sti. Det hjælper det til at gøre fremskridt med hensyn til organisationsmæssige, læremæssige og moralske spørgsmål " vagttårnet 15.feb, 2006,s.26

Artiklen her er meget oplysende, ikke om hvad det står men mere hvad der ikke står. For eksempel: Mens VTS påstod at læren om de højere myndigheder blev rigtigt forklaret i 1962, undlod VTS at nævne at doktrinet oprindeligt var rigtigt, men var blevet fejlagtigt ændret af Rutherford i 1929.

I 1945 blev det afgjordt imod blodtransfusion som følgen af det store forbrug af blod under 2. verdens krig, men det forklare ikke hvorfor der skulle gå urimelig langt tid før man kom til denne afgørelse. Eftersom at teknikken der mulig gjorde blodtransfusion allerede var kendt i 1916, hvorfor ventede man helt frem til 1945 før VTS forbød blodtransfusion? Hvis enhver form for brug af blod er forkert, hvorfor ventede man helt til 1927 til at forbyde medlemmer at spise blod, næsten 50 år efter man startede med at udgive vagttårns bladet.

Rygning blev udelukkelses grund i 1973, selvom rygning altid har været skadeligt for helbredet. " grupper blev oprette for at mindske rygning" i det 1900 årh. og videnskaben påviste sammenhængen mellem rygning og lungekræft i 1930´erne. Rygning blev egenlig forbudt fordi VTS mente at det var forbundet med spiritisme, fra det synspunkt ville rygning være forkert helt fra religionen begyndelse og Gud ville ikke have vente 100 år med at komme med nyt lys omkring rygning.

Det vigtigeste er, hvis det kun er det Styrende Råd der udgør den trofaste og kloge træl, hvorfor vente helt til 2012 med at fortælle det? Før 2012 blev det forklaret at Jehova åbenbarede sandheder igennem trællen siden Jesu tid og som bestod af alle de 144.000 . Jehova må med sikkerhed have åbenbaret denne sandhed og lys tilbage i 1919.

                                       Hvad siger Bibelen

Bibelen forklare at forståelsen af enkelte sandheder for ville blive forstået senere. DEt tillod ikke Jehova at vejlede sit folk med falske forståelser.

 Johs. 16:3 " Men når han kommer, sandhedens ånd, vil han lede jer til hele sandheden, for han vil ikke tale på eget initiativ, men det han hører, vil han sige, og han vil forkynde jer de ting der skal ske "

I Johs.16:13 Taler Jesus om udgydelsen af Hellig Ånd i Pinsen Jesus talte ikke om delvise eller falske sandheder; Hellig Ånden ville åbenbare sandheden også " ting der ville ske" Som omtalt her omkring datoer, så har VTS en 100% fejl rate når det det handler om at forud sige ting " som skal ske" 

Daniel 12:4,10 " Du, Daniel, hold ordene hemmelige, og forsegl bogen indtil endens tid. Mange vil undersøge den på kryds og tværs, og den sande kundskab vil blive stor....Mange vil rense sig og gøre sig hvide og blive lutret. De onde vil handle ondt, og ingen af de onde vil forstå. Men de der har indsigt, vil forstå."

Selv om Daniel ikke selv forstod hvad det var han skrev, kom han ikke med nogen falske fortolkninger.VTSs fortolkninger over Daniels bog, hat heletiden ændret sig, med forklaringer som passede til det 1800 årh. og i dag tilpasset det 1900 årh. Til trods for dette. Insistere organisationen på at det kun er dem Gud åbenbare sit lys for, at det derfor kun er VTS der kan fortolke skrifterne rigtigt.

 Istedet for at antyde at doktriner ville vokse i lyset eller ændres helt. Advare Bibelen imod enhver som fremmer falsk lære.

 1.Johs.4:1" Mine elskede venner, I skal ikke tro på enhver inspireret udtalelse. Prøv de inspirerede udtalelser for at se om de kommer fra Gud, for mange falske profeter er gået ud i verden."

 Gal. 1:8,9 " Men selv hvis en af os eller endda en engel fra himlen forkyndte noget der var anderledes end det vi har forkyndt for jer som en god nyhed, så lad ham være forbandet. Hvad vi har sagt før, siger jeg nu igen: Hvis nogen, uanset hvem, forkynder noget for jer som er anderledes end den gode nyhed I har modtaget, så lad ham være forbandet."

                     VTSs retfærdiggørelse for Doktrinære Fejl

Ordsp.4:18 er den primære grund til, hvorfor mange af de tidligere doktriner er blevet ændret eller er under ændring hele tiden. Der er flere lignede ræsonnementer VTS bruger, men de er også ligeså hullede i argumentet.

                                         Apostlene begik også Fejl

VTS retfærdiggøre sine egne fejl, ved at smmenligne sig med apostlene og de fejltrin de begik. Følgende er et billede fra vagttårnet 1.jan. 2013,s.8

"De har nu og da taget fejl. Ligesom Jesu apostle har de somme tider haft nogle forkerte forventninger. bogen- Lad os Ræsonnere ud frs skrifterne s. 92

Lignene har Vidner sagt at Gud brugte Moses, Abraham, David og andre konger, præster og profeter til at lede sit folk, selvom de var syndere.

 Det er en stråmand argument, eftersom det ikke addressere det egenlige spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om det enkelte person af de tidlige kristne, Jehovas Vidner eller medlemmerne af det Styrende Råd er fuldkomne eller har en perfekt forståelse af et doktrin. Men om det Styrende Råd arbejder som gruppe under ledelse af den Hellige Ånd efter bønnen. Styre Jehova det det skrives i VTS litteratur? Tydeligvis ikke, når man betragter alt det der har været forkert.

 Da VTSs Styrende Råd ikke er apostlene og ikke vejledt af Gud når de udfærdiger et doktrin, må de heller ikke følges blindt og uden spørgsmål.

                                                   Gud prøver Os

En anden form for retfærdiggørelse som er blevet brugt flere gange, når VTS profetier er slået fejl. Vagttårnet 1. feb.1916  fortæller om den fejlagtige forståelse af 1914:

 "Vi udledte af dette, at Kirkens 'forandring' ville finde sted på eller før den dato. Men Gud fortalte os ikke, at det ville være sådan. Han tilladte os at drage den slutning; og vi tror, at det har vist sig at være en nødvendig prøve på Guds kære helgener overalt. "

Hvilken type af gruppe ville anklage Gud for at tillade dem at fremføre falskhed som en test for sine følgere? Hvis falsk lære er en test fra Gud, hvordan kan vi adskilde den ene kirke fra den anden?

                                                        Ivrighed

Endnu en af de bortforklaringer VTS bruger for at dække over en forkert fortolkning er at tillægge medlemmerne for meget ivrighed. Mennesker som kritisere denne retfærdige ivrighed prøver negativt at aflede mennesker fra tidens vigtighed.

 " Det er let for kristenhedens etablerede kirker og andre at kritisere Jehovas Vidner fordi deres publikationer til tider har nævnt at bestemte begivenheder kunne indtræffe til bestemte tidspunkter....Har de ikke snarere befordret en åndelig sløvhed ved at betragte forventningen om „enden“ som „meningsløs“ eller „en ubetydelig myte“? Har de frafaldne som påstår at „de sidste dage“ begyndte på Pinsedagen og omfatter hele den kristne tidsalder, fremmet den kristne årvågenhed? Har de ikke snarere forårsaget åndelig døsighed? " vagttårnet 1.aug.1985,s.25

"Jehovas Vidner har i deres forventning om Jesu andet komme peget på visse tidspunkter eller årstal som har vist sig at være ukorrekte" vågn op! 22.marts,1993,s.4

"Her i vor tid har en lignende iver, som i sig selv er rosværdig nok, ført til at man har forsøgt at finde tidspunktet for hvornår vi ville opleve den med længsel imødesete befrielse fra de lidelser og trængsler som mennesker på hele jorden er udsat for"vagttårnet 15.juni,1980,s.9

Som et tillæg i sig selv, insinuere VTS at alarmberedskab er mere vigtigt end troværdighed. I sammenligning med andre troretninger er oprigtighed ikke nok, at have en falsk lære gøre deres følgere uacceptable for Gud.

"  Hvis vores tilbedelse skal være antagelig for Gud, må den være baseret på nøjagtig kundskab. Lokale Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig til at undersøge hvad der kræves for at tjene Gud i oprigtighed og sandhed. " Vagttårnet 1.feb.2003,s.32 

At være ivrig retfærdiggøre ikke at man har taget totalt fejl. Mange religioner er ivrige, uden at stole på falske forudsigelser som skal motivere deres medlemmer. Syvende-Dags- Adventister bruger udtalelser som " vi ses senere, hvis Gud vil" på den måde anerkender de at Gud måske blander sig på et tidspunkt. Det er en god måde at anerkende Guds tidplan uden at opfodre til en bestemt dato. At lave fejl i Guds navn har ikke fremmet langtids ivrighed, tværimod har det resulteret i at medlemmer har mistet deres tro på organisationen.

                           Indkludere Jehovas vejledning falsk Lære 

VTS  påstår "selvfølgeligt ikke" at VTS tilvejebringer perfekt åndelig mad.

 " Jesus sagde ikke at den åndelige mad som den trofaste træl ville sørge for, ville være perfekt " vagttårnet 17.feb.2017,s.26

Hvis Jehova er perfekt og Han  insprirerede bibelskribenterne til at sørge for at Bibelen er perfekt og ufejlbarlig, så af hvilken årsag ville Han lede sin organisation i vor tid med så mange fejl og mangler? Hvis VTS Styrende Råd mener at være en del af den trofaste træl, skulle de så ikke have den samme standart som trællen i det første århundrede.

Trosopfattelser justeret (listen er ufuldstændig)

Rutherford havde denne kommentar " Kun på den måde Herren Gud ønsker sin "tjener " at tale, taler han..." Vejleder Gud sin tjener eller træl som det i dag hedder, i at sige fejlagtigheder og falske doktriner? Er sådan en opfattelse ikke blasfemi?

  "The "servant" is not to tell his own message. Jehovah has made his "faithful servant" the "watchman", and only as the Lord God directs the "servant" to speak he does speak, having always a "Thus saith the Lord" for every part of the message that is delivered." Vindication Vol-1 (1931) s.45

Hvad er forskellen mellem " uperfekt åndelig mad" og " falske religiøse doktriner"?  Den eneste forskel er om VTS tillægger termen til deres egen falske lære eller falsk lære hos andre religiøse trosamfund.

 Oprindeligt undskyldte VTS ikke deres fejlagtige forudsigelser ved at kalde det "nyt lys eller lyset vokser" Barbour havde brugt denne lære til at retfærdiggøre hvorfor enden ikke kom, som forudsagt i 1874. Religioner som mener, at de har alle svarene, har konstant vist sig at være forkerte. VTSs afhængighed af "nyt lys" er ikke andet end et doktrin, der bruges som undskyldning for alvorlige fejl. "Nyt lys" er en skadelig lære der fremmer blind, betingelsesløs lydighed til en jordisk organisation,

5. Moseb. 18:20-22 kommer med en idiotsikke måde at afgøre om ordene kommer fra Gud. 

   " Hvis en profet tager sig den frihed at sige noget i mit navn som jeg ikke har befalet ham, eller tale i andre guders navn, skal den profet dø. 21 Men det kan være at I siger i jeres hjerte: “Hvordan kan vi vide at det ikke er Jehovas ord?” 22 Når det profeten siger i Jehovas navn, ikke sker eller går i opfyldelse, er det ikke Jehovas ord. Profeten har opført sig respektløst. I skal ikke lade jer skræmme af ham.’"

VTSs ændringer i deres doktriner inkludere flere forkerte datoer for Harmagedon, vigtige doktriner og fremmelsen af hedenske symboler og lære. Regler omkring udelukkelse, medicinsk rådgivning og uddannelse har forandret mennesker liv radikalt, nogle gange livstruende. Falskhed stammer ikke fra Jehova. Doktrinære ændringer kan ikke retfærdiggøres med "nyt lys" VTS har vist sig at være en organisation som ikke ledes af Gud.

                                                      Henvisninger

Richard Doll (June 1998), "Uncovering the effects of smoking: historical perspective", Statistical Methods in Medical Research 7 (2): 87–117,doi:10.1191/096228098668199908,PMID 9654637, retrieved 2008-06-01

Oreskes N Conway EM (2010). Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. San Francisco, CA: Bloomsbury Press. ISBN 1-59691-610-9

De bibelske vidnesbyrd leder til den konklusion at det kan de ikke. Som forklaret i tidligere numre af dette blad har det græske ord farmakiʹa — som bibelskribenterne brugte og som er oversat med „trolddom“, „udøvelse af spiritisme“ (NW) eller „spiritistiske handlinger“ (NW) — den oprindelige betydning „anvendelse eller indgiven af lægemidler, tryllemidler, gift“. (Gal. 5:20; Åb. 9:21) Ordet kom til at betegne trolddom eller spiritistiske handlinger på grund af den nære forbindelse der er mellem spiritisme og brugen af bedøvende midler. Oprindelig brugte de amerikanske indianere også tobak på denne måde. Dette produkt kan derfor med rette stilles i klasse med de vanedannende stoffer der sigtes til med det græske ord farmakiʹa.....Hvis de ønsker at stå „uplettede og dadelfri“ for Gud når hans tid er inde til at eksekvere sin dom, bør de så ikke tage et afgjort standpunkt nu, i stedet for måske at håbe at ’den store trængsel’ på en eller anden måde vil udvirke en forandring og befri dem for deres trang til nikotin? vagttårnet 1.sept.1973,s.403

Del siden