Farlig Medicinsk rådgivning og Ændringer

VTS vejledning har på virket alle sider af livet. Det gælder også områder hvor VTSs skribenter havde meget lidt uddannelse i, som medicin. Nogel af rådene er morsomme, som mod brugen af aluminiums pander. Andre områder har ledt til unødvendige dødsfald, hvor VTS har fremprovokeret frygt og i Guds navn overbevist folk til at følge deres synspunkt. De følgene regler blev senere ændret, viser at de ikke havde det fra Gud.

 Et antal af bizarre afsnit om medicinsk rådgivning blev giver i den periode hvor VTSs bladet the Golden Age blev udgivet. Bladet blev udgivet uder redaktørlederen Clayton J. Woodworth som var en af hovedmændene bag indførelsen af reglerne imod blod.

Denne artikel omhandler VTSs ændring af deres holdning til:

 * Organ transplantation

 * Vaccination

 * Blodtransfusion

 * Aluminium

 * Mærkelig rådgivning om sundhed i Golden Age bladet.

                                                     Organ Transplantation

Transplantation er en forholdvis ny behandlingsform og er blevet mere og mere brugt op igennem det 20. årh. Det mente VTS sig nødsaget til at kommer med regler omkring, om transplantation er i konflikt med Guds hellige ord Bibelen. Styrende Råd havde møder, hvor igennem bønner til Jehova om, at Han ville vejlede dem om emnet, hvilken slutning kom de til?

 " Er der noget i Bibelen der taler imod at man skænker sine øjne bort (efter døden) med tanke på transplantation til et andet menneske? — L. C., De forenede Stater. Visse religiøse organisationer billiger ikke at man stiller sit døde legeme eller dele deraf til rådighed for videnskabsmænd eller læger til videnskabelige forsøg eller transplantation. Imidlertid synes dette ikke at berøres af noget skriftsted i Bibelen. Det er derfor et spørgsmål som den enkelte selv må afgøre. vagttårnet 15.feb.1962,s.96

Men det tog ikke VTS lang tid, at ændre deres holdning til denne livsforbedrende operation.

 " til at opretholde livet ved hjælp af et andet menneskes levende eller døde legeme, eller en del af det? Nej! Det ville være kannibalisme, en afskyelig skik i alle civiliserede menneskers øjne..... Det tilkommer ikke os at afgøre om sådanne operationer er tilrådelige eller berettigede ud fra et videnskabeligt eller medicinsk synspunkt. ...... kristne, som er blevet oplyst af Guds ord, ikke behøver at træffe disse afgørelser på grundlag af personlige følelser alene. De kan overveje de guddommelige principper fra Bibelen og lade dem ligge til grund for deres personlige afgørelse, alt imens de ser hen til Gud efter ledelse, stoler på ham og sætter deres lid til den fremtid han har beredt dem der elsker ham. vagttårnet 1.aug.1968,s.358

Artiklen her bruger her med fuld kraft Guds navn blandet med skyld, for at overbevise læseren. "Behag for Jehova", "Jehova, den store Læge", " Vort legem er skabt af Jehova Gud", "Guds Ord"," elsker ham". Ethvert vidne som havde fået en organtranplantation, ville have gjort sig skyldig i "kannibalisme" og var en person som ikke havde "tillid" til Jehova, én som menigheden ville finde det nødvendigt at udelukke.

 VTS brugte her sit sædvanlige redskab, frygt, til at overbevise sine følgere. Transplantationer blev påstået, at det indebar dæmonisk påvirkning, hentyder til citater om at, én ånd vejledte den første hjertetransplantation.

 " Men hensyn til dette, den ugenlige, Scope, foresatte med at sige; Var det en ånd der vejledte Dr. Chris Barnard´s hånd under hans historiske  hjerte transplantation for få uger siden?... Et tidligere medlem af Dr. Barnard´s hjerte kiruhold....havde ofte set en åndefigur stående bag Dr. Barnard under operationerne  i operationsstuerne.......´Men det er "Klein Oupatjkie," Chris Barnard´s afdøde far!´ var den umidelbare reaktion." vågn op! 22.juni,1968,s.15 (oversat fra engelsk)   

Endnu en frygt taktik var at advare om, at en transplantation kunne ændre personligheden hos modtager patienten.

 " En ejendommelig faktor der somme tider bemærkes, er en såkaldt ’personlighedstransplantation’. Det vil sige at modtageren i nogle tilfælde lader til at antage visse træk af donorens personlighed. " vagttårnet 15.dec,1975,s.568

Udsagn som disse gjorde at Jehovas Vidner ikke kunne modtage en nyre transplantation, hornhinder, knogletransplantation, hud eller noget som helst taget fra et andet menneske. Det har ført til unødvendig tab af liv, hvor en simpel operation ville kunne redde et menneske. 

Denne holdning til transplantationer, deraf følgende udelukkelse, et sæt regler oplyst/givet af Guds ord holdt kun 13 år.

 " , er der ikke noget bud i Bibelen som udtrykkeligt forbyder at man indtager andre former for menneskeligt væv i sin organisme......derefter med sin egen samvittighed afgøre hvad han eller hun vil gøre." vagttårnet 15.juni,1980,s.23

VTS er gået videre og har talt for en organtransplantation, "Andre er blevet hjulpet gennem hornhindetransplantationer " (vågn op!, 22.aug.1989,s.6) Det værste er , at alt dette er, at det aldrig sagt at man havde ændret holdningen. VTSs index har ingen referencer til 1968 artiklen omhandlende transplantationer. Ingen undskyldninger er blevet givet, overfor dem som fejlagtigt blev udelukket eller dem som mistede livet. Hvad må et Vidne føle hvis de har mistet en kær af den grund i 1970´erne ?

 Den triste sandhed er, at som et hele, ved Vidnerne ikke hvor meget deres doktriner har ændret sig. Mange er klar til at ofre deres liv, uden at forståelse for de problemer ændringerne rejser og hvor anderledes reglerne i dag er i forhold til, for få årtier siden. VTS har blod på sine hænder når de fejlagtigt bruger Guds navn der resultere i dødsfald hos vildledte medlemmer.

                                                           Vaccination

Fra 1921 til 1952, havde bladet "Golden age" en række artikler, som var imod vaccinationer. For at cementere dette synspunkt i følgernes sind, blev vaccinationer beskrevet som værdiløs, skadelig fra et medicinsk synpunkt og moralsk forkert fra et bibelsk synpunkt.

 " Vaccinationer har aldrig forhindret noget og vil heller ikke, og det er den mest barbariske handling.....Vi er nu i de sidste dage; og Djævelen er langsomt ved at miste sit tag og i mellemtiden gør han alt for at ødelægge så meget som han kan, og til hans fordel kan også dette lægges til.....brug din ret som en Amerikansk borger og forevigt afvise denne djævelske handling som vaccinationer er." golden age 12.okt.1921,s.17 (oversat fra engelsk)

" Tænkende mennesker ville hellere blive smittet med skoldkopper en vaccineres, fordi det andet sår sædden af syfilis, kræft, eksem, streptokokker, rosen, opsvulmet halskirtler, forbrug, selv spedalskhed og mange andre afskyelige infektioner. Derfor er vaccinationer en kriminel handlign, uhørt og en vrangforstilling." golden age 1. maj,1929,s.502(oversat fra engelsk)

 " Undgå podning af serum og vaccinationer eftersom de forurener blodstrømmen med deres beskidte pus." golden age 13.nov.1929,s.106-107 (oversat fra engelsk)

Det var delvist støttet af , at blod biprodukter ikke kunne bruges.

 " Vaccination er et direkte brud på den evige pagt som Gud indgik med Noa efter vandfloden." golden age 4. feb.1931,s.293 (oversat fra engelsk)

Golden Age,4.feb.1931 artiklen vier 10 sider om hvorfor vaccinationer ikke er noget for kristne. Indholdsfortegnelsen i 1931 artiklen gøres der krav på at synspunkterne er fra Skaberen.

Tegningen ovenfor viser døde og sygdomplagede spædbørn liggende under en præstelignede figur. I virkeligheden, var det vaccinationer som udryddede skoldkopper. Med lidt til ingen medicinsk viden, brugte VTS skræmme taktikker til at overbevise folk om at vaccinationer er forkert. Det havde til følge at nogle børn af vidner fik besked på at holde sig fra skolerne i USA, fordi vidne forældrene nægtede at vaccinere.

 Men juridiske bekymringer ser ud til at være et grund til at VTS vendte på en tallerken og tillod vaccinationer fra 1950´erne. 

 " Vaccination er noget, som enhver selv må tage stilling til....... Selskabet kan ikke lade sig drage ind i sagen i juridisk henseende eller påtage sig noget ansvar for udfaldet af en eventuel retssag." vagttårnet 1.april,1953,s.112

Var det den hellige ånd som dikterede VTS til at udstille vaccination var ukristen i en periode og senere fik sagde at det var acceptabelt? For følgere som er mentalt trænet til at accepter alt som kommer fra VTS som åndelig mad fra Jehova, det har igen ledt til unødvendig tab af vidners liv.

I 1993 blev der skrevet følgende i, som strengt set er rigtigt, men set i lyset af hvad der er citeret ovenfor, viser det sig at være ganske vildledene. 

 " ? I tidens løb har artikler i dette blad og dets søsterblad, Vagttårnet, konsekvent fremholdt følgende standpunkt: Det er op til den enkelte kristnes bibeloplærte samvittighed om han eller hun vil sige ja til denne behandling på sine egne eller sin families vegne. " vågn op! 8.aug.1993,s.25

                                                        Blodtranfusion

Jehovas Vidner er verdens kendt for deres holdning imod blod. Blodspørgsmålet er et doktriner som er et kende tegn og skulle som sådan være lært konsekvent og uden ændringer af den tro og kloge træl. Få mennesker  er klar over, de igangværende markante ændringer doktrinet har gennemgået i tidenløb.

 Måske kommer det som en overraskelse, at Russell ikke selv troede på at det var nødvendigt at afholde sig fra at spise blod eller blod transfusion. Det var først 50 år efter fødselen af VTS, at det øgede forbrug af blod, gjorde det nødvendigt at forholde sig til emnet. Russell fortolkede Apg.15 som hovedparten af bibellærte; det er, at det at afholde sig fra blod var " nødvendigt for at holde freden i kirken" for at forhindre splittelse i mellem jøder og kristne. Det var ikke meningen at det skulle være en evig lov for alle kristne.

 I 1909 forklarede Russell, at de fire forbud i Apg. var en del af Moseloven og gjaldt ikke for hedningene. Det var tilladt at spise blod både for Russell og Bibelstudenterne. Han skriver:

 " (1) Afholde sig fra at ofre til afguder

   (2) og fra blod

   (3) og fra kvalte dyr

   (4) og fra afgudsdyrkelse

  ..... Disse forbud er aldrig givet til hedningene, fordi at de aldrig har været under lov pagten; Men  de jødiske idéer havde så dybe rødder omkring dette emne at det var nødvendigt, for freden i kirken at alle hedningene også skulle overholde lovene.....hvis de ikke ønske at være fastholdene og årsag til splittelse i kirken, er de hedenske brødre med sikkerhed være villige til at holde sig tilbage og ofre deres frihed i respekt. "Zion's Watch Tower 1909 Apr 15 s.116-117 (oversat fra engelsk)

Man holdt forsat fast den holdning selv efter opdagelsen af ABO blodtyper og at man udførte blodtransfusioner under 1.verdens krig.

 Konceptet om ikke at spise blod blev ikke fremsat før 1927 under Rutherfords ledelse.

 " Gud sagde til Noa at alle levende dyr måtte han spise; men blodet måtte han ikke spise, fordi livet er i blodet." vagttårnet 15.dec.1927,s.371 (oversat fra engelsk)

 " Livet er i blodet og blod må ikke spises. Det er sand med et rent dyr og et urent dyr og det samme, og hvis et dyr dræbes og blodet ikke løber fra, men spist, så vil manden som gør dette, gøre sig skyldig til døden, af den grund at et menneske ikke må drikke blod iden at skulle dø." vagttårnet 15. feb.1939,s.62 (oversat fra engelsk)

Så sent som i 1940´erne var blodtransfusion helt acceptabelt.

 " I New York var en husmor igang med at flytte et møbel og kom ved et uheld til at skyde sig selv i hjertet med sin mands revolver. Hun blev hastet til hospitalet, der blev skåret omkring hendes venstre bryst, fire ribben blev fjernet, hjertet taget ud, og syet med tre sting, en af de tilstedeværende læger i nødstilfælde gav en kvart liter blod, og i dag lever kvinden og smiler glad om hvad der skete i hendes travelste 23 min. i hendes liv." Consolation(vågn op!) 25.dec.1940,s.19 (oversat fra engelsk)

Det var først i 1945 at VTS udvidede blod doktrinet til også at gælde for blodtransfusion.

 " Se så , At den højeste af de højeste og Hellige Gud gav simple instruktioner i forhold til blod, i harmoni med hans evige pagt med Noa og alle hans efterkommere; ser at den eneste brug af blod som han tillod for at skabe et liv for menneskeheden var at bruge det til et forbud eller betaling for synder; og ser til at det skulle ske på et af hans hellige altre eller hans nådige sæde, og ikke kun tage blodet direkte ind i menneskelegemet; derfor kræves det af alle tilbedere af Jehova som søger det evige liv i hans nye retfærdige verden er at respektere blodets hellighed og rette sigselv ind på Guds retfærdige afgørelser om så vigtige emner." vagttårnet 1.juli.1945,s.201( oversat fra engelsk)

I 1950´erne begyndte omtalen af blodtransfusion, at blive reglmæssig.

 " De udtalelser, vi har offentliggjort om dette emne, er noget, vi skylder dem, der søger åndelig vejledning hos os, og de er ikke fremkommet for at skabe splittelse blandt Jehovas folk. Gentagne gange stilles vi over for anmodninger om oplysning med hensyn til blodtransfusion, og de går ofte ud på at få os til at udtale en anerkendelse af denne medicinske behandlingsmåde." vagttårnet 15.aug.1950,s.261-262

I vagttårnet 1.jul.1951 "spørgsmål fra læserne" er den første detaljeret omtale af VTS blod doktrin, som blev givet efter en retsag der involverede Jehovas Vidner.

 Oprindeligt var forbudet omkring blod gjaldt også fuldblod, alle blod fraktioner og brug af eget blod som har været opbevaret på køl.

 " VI bliver fortalt, at man skal bruge 1/2 liter fuldblod til at få nok blod protein eller "fraktion" kendt som gamma globulin til en injektion. Og set ud fra hvad der sker, må det indrømmes at sådan brug af menneske blod er meget tvivlsomt, hvilken retfærdiggørelse kan der være for sådan en brug af gamma glubulin? Ydermere, for dem som er interesseret i skrifternes synspunkt vil opdage, at det bliver lavet af fuldblod og sætter det dermed i samme katagori som blodtransfusion, når det gælder Jehovas forbud imod at modtage blod." vågn op! 8.jan.1954,s.24 (oversat fra engelsk)

" Altså gør man vold på de bibelske principper angående behandling af blod hvis man lader blod aftappe til oplagring og senere indførelse i samme person." vagttårnet 15.feb.1960,s.100

Det nye testamente giver ikke grundlag for at brugen af blod er grund til udelukkelse og derfor blev man heller ikke udelukket af den grund.

 " Vi beklager naturligvis sammen med dig at denne søster som påstår at hun hører til den salvede skare, indvilligede i at modtage blodtransfusion mens hun lå på hospitalet. Vi tror at hun gjorde noget forkert, noget der er i modstrid med Guds vilje. Imidlertid har menighederne aldrig fået instruktioner om at udstøde dem der frivilligt modtager blodtransfusioner eller billiger dette. Vi lader Jehova, den øverste Dommer, dømme sådanne overtrædere af Guds lov angående blodets hellighed. Det eneste der kan gøres er at betragte sådanne som umodne der ikke er i stand til at påtage sig ansvar, og følgelig nægte dem visse tjenesteforrettigheder." vagttårnet 15.marts,1959,s.143-144

I 1961 blev det udelukkelses grund, at modtage en blodtransfusion.

 "I harmoni med denne forståelse har det siden 1961 været sådan at de der ignorerer Guds krav og modtager blodtransfusion og ikke ændrer sind, udstødes af Jehovas Vidners menigheder. " Jehovas vidner --forkynder af Guds Rige, 1993,s.183

Få vidner ved at Russell og de første Bibelstudenter forstod at der er intet galt i at spise blod. Læg mærke til hvordan VTS sin egen historie omkring blod.

 " . Nogle blandt bibelstudenterne mente at forbudet mod blod i Apostelgerninger 15:28, 29 kun omfattede de jødekristne. Men af Apostelgerninger 21:25 fremgår det at dette bud fra aposteltiden også gjaldt folk fra nationerne der kom til troen. Blodets hellighed gælder derfor alle kristne, som det blev forklaret i Vagttaarnet for 15. februar 1946. Det er ikke blot ensbetydende med at de nægter at spise dyreblod, som for eksempel blodpølse, men også at de afholder sig fra menneskeblod i form af blodtransfusion. " vagttårnet 15.maj.1995,s. 23

Artiklen ovenfor antyder at "nogle bibelstudenter" havde misforstået den bibelske vejledning om blod. Hvad artiklen ikke nævner er grunden til deres forståelsen, at de fulgte den trofaste og kloge træl som havde forklaret holdningen omkring blod i vagttårnet.

En grund til reglerne omkring blod og transplantationer, er grundlagt på vidnernes opfattelse af at mennesket er "alt i et" én fysisk/sjæl menneske. Frygten var at blodet og organer er den del af sjælen. Den holdning skinner igennem i følgende citater;

 " „Blodet i et menneske er i virkeligheden personen selv...... giftstoffer ophobet som følge af personens levevis, spise- og drikkevaner. . . . De stoffer der afgiver impulser til at begå selvmord, mord og tyveri findes i blodet... „Moralske brist, seksuelle abnormiteter, undertrykthedsfølelse, mindreværdskomplekser, småforbrydelser, følger ofte i blodtransfusioners kølvand." vagttårnet 1.jan.1962,s.17

" . Hjertet er en vidunderligt udtænkt muskelpumpe, men af endnu større betydning er det at vort følelsesliv og det der tilskynder os til at handle er indbygget i det. Kærlighed, had, ønsker (gode og onde), forkærlighed for et eller andet, ambitioner og frygt — ja alt hvad der driver os i forbindelse med vore følelser og ønsker, udspringer fra hjertet..... Det er værd at lægge mærke til at hjertetransplantationspatienter, der har fået de nerver som forbinder hjertet og hjernen skåret over, lider af alvorlige følelsesmæssige forstyrrelser efter operatione." vagttårnet 15.juni.1971,s.271

Denne holdning er VTS gået væk fra.

 Ikke kun er læret om blodtransfusion blevet intruduceret sent i VTS historie; den har også undergået en voldsom revision i de senere år. De første regler var meget strenge; blod måtte ikke bruges i nogen form. Vagttårnet 1.juni.1963,s.262  gjorde det klart at bruge fuldblod eller dele af blodet er forkert. Men hen imod Vagttårnet 15.juni,2000 er brugen af de fleste blodkomponenter ikke forkert, men mere et samvittigheds spørgsmål for den enkelte vidne. I 2004 , viste vagttårnet at 100% af blodet kan transfuseres, forudsat at blodet er brudt ned i fraktioner. 

Blodspørgsmålet er en nøgle lære for et Jehovas Vidne. Et doktrin som har været årsag til mere offentlig omtale end nogen af de andre doktriner. Man kan dog undre sig, at en så skelsættene doktrin bliver brugt til at adskille Jehovas folk fra andre, hvorfor ventede Gud 60 år med at åbenbare det for dit folk? Længden af den tid der er brugt på at indtroducere dette og de forsatte ændringer fortæller at VTSs bloddoktrin ikke har noget at gøre med den hellige ånd der vejleder denne lære. Oprindeligt var blodtransfusioner tilladt, i det 1900 årh. måtte der ikke bruges nogen former for blod; nu må næsten alle blodfraktioner bruges. Den hellige ånd kan ikke bidrage til at oplyse det styrende råd vedrørende blod når der næsten har været en 360 gr. vending indenfor en generation.

                                                           Aluminium 

Brugen af aluminium blev beskrevet som årsag til kræft og sindssyge.

 " Som et resultat af offentliggørelsen af den fulde sandhed om emnet, er der færre personer som køber kogegrej af aluminium end førhen. Der er også et mærkbart fald i dødfald i forbindelse med kræft. Bruges der meget aluminium: flere kræft tilfælde. Mindre brug af aluminium: Færre kræfttilfælde." golden age 28.maj,1930,s.650(oversat fra engelsk)

" [kogegrej af aluminium er] en forbandelse for menneskeheden og producenterne og brugen skulle forbydes ved lov." golden age 26.okt.1932(oversat fra engelsk)

Denne holdning havde en usædvanlig fordel for VTS. Mange vidner blev så bange for at spise på restuaranter, fordi at de ikke kunne være sikre på at maden ikke blev lavet i aluminium gryder, blev hjemme og dermed isolerede vidnerne sig endnu mere fra verden.

                 Bizzare Golden age sundheds Rådgivning

Bladet golden age bliver fremstillet som at have en stor betydning i forkyndelses arbejdet.

 " The Golden Age blev udgivet for at vise læserne at den sande løsning på menneskehedens problemer er Kristi tusindårsrige,, der vil indføre en „gylden tidsalder“ for menneskene....., lige fra det begyndte at udkomme i 1919, medvirket til at der er blevet aflagt et stort vidnesbyrd. (Matt. 24:14)...9 Lige siden 1919 da det første nummer af The Golden Age udkom, har dette blad, som senere blev kendt som Consolation og nu Awake!, vist sig at være et betydningsfuldt redskab i forkyndelsesarbejdet." Rigets tjeneste, marts, 2005,s.1

Følgende er en samling guldkorn fra bladet. Nogle kan virke morsomme; andre udgjorde uheldigvis en alvorlig sundhedsfare for mennesker som fulgte rådene.

 " Det bobbede hår frisure leder med sikkerhed til skallethed, før eller siden. Grunden til dette er at det menneskelige hår er ligesom et rør og lukket i den frie ende. Når håret bliver klippet, olierne som er livet for håret bliver frigjordte. Grunden til at mænd ofte bliver skallet så hurtigt, er fordi de bliver klippet så ofte og i tillæg, bære tæt siddende hatte, som blokere for blodcirkulationen i hovedbunden. Grunden til at kvinder har sådant et smukt hår er fordi de ikke klipper det; og drejningen og foldningen af håret, hjælper det til af bevare de naturlige olier." Mange Kvinder har nu vendt sig bort fra, moden med at bobbe deres hår, og lader nu deres hår vokse igen." golden age 19. nov.1924,s.100

" Der ikke noget mad der er den rigtige mad til morgenmaden. Morgenmaden er der ingen grund til. Forsæt til middag....Drik masser af vand to timer efter hvert måltid; ikke drikke ligefør måltidet og kun lidt til hvert måltid. God sødmælk er sundt tilmåltidene og mellem måltiderne. Tag ikke bad før to timer efter et måltid, ikke tættere på end en time før måltidet. Drik et helt glas vand før og efter badet." golden age 9.sept.1925,s.784-785

" Hvis nogen overivrig doktor fordømmer dine mandler gå hen og begå selvmord med en kniv. Det er billigere og mindre smertefuldt." golden age, 7.april,1926,s.438

"Sov på den højre side eller flat på din ryg, med hovedet mod nord, for på den måde at få fordele af jordens magnetiske linjer. Undgå podninger med et serum, da de forurener blodstrømmen med deres beskidte pus....Stop med at tygge tyggegummi, du får brug for dit mundvand til din mad." golden age 12.nov.1929,s.107

" Medicin stammer oprindeligt fra dæmonologi og brugte tiden indtil det sideste århundrede og halvvejs forsøgte at udrive dæmoner. Gennem det forgående halve århundrede har det forsøgt at uddrive bakterier." golden age 5.aug,1931,s.728

" jo, tidligere på formiddagen du solbader, jo større vil den fordelagtige effekt være, fordi du får mere af den ultraviolette stråler, som er helene." golden age 13.sept.1933,s.777

                                                             Konklusion

Nogle lære har kun en lille virkning på menneskers liv. Om dem der levede i Sodoma og Gomorrah vil blive genoprejst, er ikke mere end teologisk hjernegymnastik. På den anden side, nogle forandringer kan have en dramatisk virkning på menneskers liv. Vidner som døde, forde de nægtede at modtage blod.

  " I tidens løb har tusinder af unge vist at trofasthed mod Gud betød mere for dem end livet. Der er stadig unge som er trofaste til det sidste — men deres drama udspilles på hospitaler og i retslokaler. " vågn op! 22.maj,1994,s.2

Dn sværreste situation forældre kan stå ovefor, er at afvise en behandling, som senere leder til at deres barn mister livet. Forældre som giver efter og tillader en "forbudt" for at redde deres barn er blevet udelukket. Under en af de mest stressfulde situationer i forældrenes liv, er meningheden tvunget til at tilbageholde ders støtte . Det kunne måske forsvares hvis det var for at overholde Guds lov. Men mange af dødsfaldene har været fordi man har afvist behandlinger som senere hen er blevet acceptable for Gud. Dødsfaldene er det utimative offer givet til en Organisation.

 Dette bør være en alvorlig bekymring hos sandhedssøgende mennesker. Når VTS bruger Guds navn til at manipulere sig til lydighed til ændrede doktriner bliver de ansvarlige, pådrager sig blodskyld. Hvilken ret har en religion i at diktere i livstruende situationer, når den har haft skiftende holdninger om emnet over alle årene?

Del siden