VTS involvering i det Politiske og Kommercielle System

I denne artikel behandles VTSs involvering med

 * Retssystemet

 *Politisk lobbying, i forbindelse med OSCE, Hansard Komité og WHO

 * Det Kommercielle system

  VTS fordømmer i stærke vendinger verden og dens kommercielle, politiske og religiøse systemer. Som af VTS bliver beskrevet som en del af Satans verden, som om kort tid vil blive udslettet.

   ” . Den falske religions indblanding i de politiske nationers anliggender vil til sidst føre til dens ødelæggelse.” Vagttårnet 1.marts,1985,s.13

   ”. Forestil dig hvordan situationen vil være allerede dagen efter at Gud har bragt denne tingenes ordning til ophør. Både Satan, hans dæmoner og hans politiske, kommercielle og religiøse systemer vil være borte! Hele Satans propagandamaskine vil også være borte. Efter den store trængsel vil der derfor aldrig mere blive trykt aviser, tidsskrifter, bøger, brochurer eller traktater der støtter denne onde verden. Der vil ikke blive spredt fordærvende propaganda gennem fjernsyns- eller radioudsendelser. Hele det giftige miljø i Satans verden vil være fjernet med ét slag” vagttårnet 1.april,1993,s.17-18

vagttårnet juli,2013,s.13

vagttårnet juli,2013,s.13

Vidner bliver advaret imod at lade sig involvere i verden omkring sig. Det at stemme til valg, deltage som jury i en retssag, arbejde for militæret, arbejde for en religiøs organisation eller lignende samfund er enten advaret imod som et samvittigheds spørgsmål eller direkte forbudt og kan være direkte årsag til udelukkelse. Noget så harmløs som, at male loftet i en kirke som ansat maler kan udarte sig i en udelukkelse. I Malawi, blev tusinder af Jehovas Vidner tortureret eller dræbt fordi VTS fortalte dem at det var ukristen at have et politisk medlemskort, som det blev krævet af den Malawiske regering.(se Årbogen 1999,s.149-223)

   På trods af de skadelige angreb på andre religioner for deres indblanding i politik og kontrol af sine medlemmer , har VTS som organisation, ikke hold sig tilbage fra at involvere sig i politik og lobbying, når det gjaldt sager, som var til fordel for VTS selv. Denne dobbelte standart, har været årsag til at mange Jehovas Vidner har forladt VTS. Siden at det kom frem i 2001, at VTS har været medlem af FN som Non-Govermental-Organisation(NGO) har mange forladt organisationen. Selskabet har senere meldt sig ud og er ikke involveret som en NGO-organisation. Adgangen til oplysninger om NGO medlemmer er offentlig tilgængeli se FN NGO

  VTS er meget upræcis, når det gælder definitionen af politik og hvor grænsen er imellem hvornår man er politisk aktiv og ikke aktiv eller hvad der er i orden eller ikke i orden. I demokratiske lande er magten oftest opdelt i tre dele.

 * den udøvende magt ( politiet)

 * den lovgivende magt (folketinget)

 * den dømmende magt (retssystemet)

   Da magtens tredeling er en vigtig del, af den demokratiske opbygning i mange lande, lader det til at VTS er mest modvillig overfor den udøvende magt end den lovgivende og dømmende magt!. VTS gør sig ingen anstrengelser i at påvirke den udøvende magt, bruger de tilgengæld meget tid og kræfter på politisk lobbyisme, som en måde, at påvirke den politiske verden. I den følgende artikel vil blive præsenteret informationer som viser, at VTS aktivt er involveret i den politiske verden, igennem lobbying og ved brugen af de enkelte landes retssystemer.

                                                Landenes Retssystemer

 Stolt viser VTS deres store forbrug af de forskellige landes retssystemer og fremholder den påstand, at deres arbejde har været til stor fordel for deres forkyndelses arbejde og ytringsfriheden generelt.

  ” . Der er blevet ført tusinder af retssager hvor Jehovas vidner har været inddraget, og hundreder af disse er blevet appelleret til højere instanser. Dette har haft stor indflydelse på lovenes fortolkning og har ofte styrket borgernes generelle retsstilling. Denne virkning har dog ikke været Jehovas vidners hovedmotiv.

   Det er først og fremmest deres ønske at forkynde den gode nyhed om Guds rige. Når de går rettens vej er det ikke fordi de vil gennemtvinge sociale eller juridiske reformer. Nej, de gør det for at „forsvare og juridisk stadfæste den gode nyhed“, ligesom apostelen Paulus” Jehovas vidner- forkyndere af Guds Rige, 1993,s.678

  Det ironiske er, at VTS brug at verdens retssale for at opnå ytringsfrihed til deres egen organisation , kan man ikke sige at VTS giver den samme ytringsfrihed til sine egne medlemmer. Hvis et medlem åbent giver udtryk for kritik af doktrinerne, som er udformet af Det Styrende Råd er det rigelig grundlag for at det pågældende medlem bliver fjernet/udelukket, hvor de andre medlemmer har strengt forbud mod at tale med det tidligere medlem.

   Det er interessant øvelse, at granske i hvor langt VTSs advokater er villige til at gå, i at bruge retssystemet til at opnå rettigheder til deres egen ”Organisation”

Jimmy Swaggart

  I 1988, blev en præst i Pinsebevægelsen i USA ved navn Jimmy Swaggart, retsforfulgt i sagen ”Swaggart Ministries v. California Board of Equalization” Retssagen vedrørte det at betale skat af det økonomiske overskud der kom, ved at sælge religiøse publikationer. Se www.oyez.org/cases/1980-1989/1989/1989_88_1374/argument/ (6 Apr 2007)

   Man indså hurtigt, at en afgørelse imod Swaggart ville betyde at VTSs egne publikationer skulle beskattes, det gjorde at VTS indsendte et Amicus Curiae (ven af retten, én som ikke har nogen del i retssagen, men interesse i sagens udfald) til USAs højeste ret (Docket # 88-1374 ) VTSs viste på den måde deres støtte af Jimmy Swaggart Trossamfund i at de kunne beholde deres skatte undtagelse status. Se her  for at læse et kopi af Amicus Curiae som VTS indsendte i Jimmy Swaggart sagen. Andre religiøse grupper gjorde lignende såsom International Society for Krishna Consciousness of California, Evangelical Council for Financial Accountability og the Prison Fellowship. USAs højeste ret afgjore imod Jimmy Swaggart den 17. januar, 1990, beorderede ham til at tilbage betale den skat som han skyldte.

  Betydningen af, at afgørelsen gik imod Swaggart, gjorde at VTS indførte et nyt arrangement som blev kaldt “ Den frivillige donation” arrangement. Et brev som blev sendt til de ældste I USA d.21.feb.1990. Brevet ændrede uddelingen af blade til frivillig donation, som blev sat i kraft 1.marts 1990 i USA. Dette arrangement blev udbredt i hele verden, over en ti års periode. Forklaringen om denne nye ændring i menigheden, i Danmark kom ændringen og forklaringen i Rigets Tjeneste 1.marts.1993,s.1-2 med titlen ” Den forenklede litteraturuddeling” . For at sikre at VTS ikke kom til at lide tab på grund af ændringen , blev det forklaret vidnerne, at de skulle donere for det litteratur de mod tog i rigsalen også at donere de penge som vidnet måtte modtage fra interesserede personer, noget som kunne minde om dobbelt donation for den samme publikation. Endnu et brev blev sendt til de amerikanske menigheder d. 24.januar 1991, med en forklaring om hvorfor den dobbelte donation, ikke skulle anses som at donere to gange. 

ældste brev 24.jan.1991

ældste brev 24.jan.1991

Den Bulgarske Regering

 Den 9. marts 1998 indgik VTS og den Europæiske menneskerettigheds kommissionen en aftale med den bulgarske regering. Grunden for denne aftale var den betingelse for at Jehovas Vidner kunne blive anerkendt som et trossamfund i Bulgarien, at VTS gav en forsikring om at ” medlemmer havde et frit valg omkring blodtransfusion både for det enkelte medlem og deres børn, uden nogen form for kontrol eller sanktioner/straf fra VTSs side.” VTS garanterede at Vidnerne havde frihed til at vælge frit med hensyn til brugen af blod og det at modtage blod ikke var udelukkelses grund. Men VTS vildledte ved at ændre det til, at man udelukkede sig selv automatisk i stedet, dermed gøre enhver form for frit valg i den henseende meningsløs. En dybte gående omtale er under emnet Bulgarien og Blod (under udarbejdelse)

                                            Lobbying overfor Regeringer

I den demokratiske politik, er det muligt at påvirke udarbejdelsen af lovforslag enten ved valg eller lobbying. Det at lobby er at presse eller bevist at påvirke en politikker mod en bestemt afgørelse til lobbyistens favør, ses som den mindst demokratiske metode, fordi der medfølger tvivlsomme etiske overvejelser og bekymringer omkring korruption, dog vælger VTS at gøre brug af denne metode. De fleste Vidner er helt uvidende omkring den lobbying som bliver iværksat af VTSs ledere. Direkte eksempler er VTS involvering med organisationer som OSCE. ( Det er meget sandsynligt den virkelige grund til at VTS blev medlem af FN som NGO, for at opnå politisk indflydelse)

 Lobbying i New York

VTS ansætter lobbyister til at påvirke byggetilladelser. En søgning på nyc.gov/lobbyistsearch påviser en lang liste af ejendomme i New York, som VTS har brugt lobbyister til at påvirke. Et eksempel fra 2004, hvor VTS betalte firmaet Fred, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, LLP(04) $59,880 til at lobby for en zone ændring og en udbygning tilladelse for 85 Jay St.

Det amerikanske Indrigsministerie

  Det amerikanske Indrigsministerie beskriver Watchtower International som en NGO. Rapporten REPUBLIC OF KOREA 2016 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT (1 Aug 2018) har en pålydende bemærkning "Watchtower International, a Jehovah’s Witnesses-affiliated nongovernmental organization (NGO), reported there were 495 Jehovah’s Witnesses in prison for conscientious objection to military service..." (Back up PDF copy.) 

OSCE

  Regelmæssigt sender VTS repræsentanter til de årlige konferencer hos Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa (OSCE). Et navn der ofte dukker op i listerne på deltagerne er Hr. Marcel Gillet. En internet søgning på dette navn viser at han har en høj status i VTS og arbejder i PR afd. i Europa.

Det mål OSCE har er rent politisk, som derfor er helt i modstrid med de principper som VTS håndhæver i deres litteratur. De mål er:

 * juridisk gennemsyn for regeringer, hvis de ønsker det, for at hjælpe regeringerne at         bringe deres lovgivning på linje med de internationale standarter

 * publicering af vejledninger for gennemsyn af lovgivning omkring religion eller tro,           som er sammenbragt af medlemmer af Panelet af eksperter i samarbejde med det       Europæiske råd af Venedig kommissionen

 * Udvikling af nye lovgivning der har til hensigt at fremme relationer mellem religiøse      grupper, inklusiv post-konflikt samfund. Fremmelse af dialog mellem regeringer og        religiøse grupper, som ønsket af OSCE medlemmerne. (osce.org/odihr/20056.html        25th Apr 2010)

  ” Med 56 stater fra Europa, Central Asien og Nord Amerika, er OSCE verdens største regionale sikkerheds organisation. Den tilbyder et forum for politiske forhandlinger og afgørelser i områder for tidlig advarsel og forhindring af konflikter, håndtering af kriser og post-konflikt rehabilitation,og lægger politisk vilje hos sine medlemmer stater i handling gennem sin unikke netværk af missioner i feltet.

  OSCE har et forståelig tilgang til sikkerhed som tilpasses politisk-militært, økonomisk og miljø, og menneskelige aspekter.” (osce.org/who 6th Oct 2012)

   OSCE holdninger ligger tæt opad FN´ holdninger

   ” OSCE anerkender at FN sikkerhedsråd bære det primære ansvar for at vedligeholdse af den internationale fred og sikkerhed. Derfor, er FN organisationen OSCE primære partner.” (osce.org/ec/43240)

   At VTS sender repræsentanter til disse møder, viser at VTS har et helt andet sæt regler for sine ledere som er i modsætning til de regler VTSs medlemmer skal følge.

2004

I 2004 deltog Jehovas Vidner OSCE konferencen sammen med en farverig grupper af andre deltagere som inkluderede den sudanesiske solidaritets gruppe, Baha´s og Amerikanske Jøders komite.

For at se den fulde liste af deltager:  se osce-participants-2004.pdf

2005

 Et fotografi fra 2005 viser OSCEs Human Dimension konferencen. Billedet viser tydeligt den stærkt politiske side af mødet, med det karakteristiske rækker af flag som indrammer deltagerne.

På en liste af registrerede NGO´er til OSCE 2005 konferencen om Antisemitisme og intolerance som kunne ses på http://osce.usmission.gov/Cordoba/Cordoba_NGOs.pdf (April 6th 2007 – er ikke længere aktivt) på side 3 som registreret deltager er The European Association of Jehovah's Christian Witnesses og side 7 er på listen the Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania. På selve optegnelses dokumenterne er VTS registeret sammen med så kontroversielle grupper som Scientologi .Dog ser det ud til at VTS var tilmeldt med mødte ikke op.

2006

  Hoved målet for den amerikanerne ved OSCEs 2006 Human Dimension implementering Møde var i klar modstrid med VTSs doktriner, nemlig promoveringen af demokrati og politisk vilje.

   USAs mål ved konferencen indkluderede :

 * "At vise USA's engagement i menneskerettighederne og demokrati , at vise støtte til      NGO´ernes arbejde på disse områder"

 *  "At generere politisk vilje i blandt OSCE deltagernes stater i at implementere OSCEs hensigter i mødet Human Dimension.” www.usosce.rpo.at/HDIM/hdim2006.html ( April 25, 2010)

  2006 deltager listen viser sig igen at inkludere Hr. Marcel Gillet som repræsentere the European Association of Jehovah's Christian Witnesses.

For at se hele listen af deltagere deltager liste 2006

2007

  også i 2007 var der deltager fra VTS til OSCE møder sammen med andre religiøse og politiske organisationer.

for at se den fulde liste se 2007 deltagerliste

 2012

  2012 listen af deltagere som mødte OSCE.org 

De senere År

   For at finde flere deltager lister fra nyere tid, vil en google søgning på året og ordene ” osce final list of participants" for det meste vise en liste i toppen af søgningen. Eks. Vis søgningen ”2015 osce final list of participants" linker til www.osce.org/odihr/190676?download=true, som viser fire forskellige land sendte deltager fra Jehovas Vidner i 2015.

  Hansard Komitéen

   I 1999, sendte den Australske Bethel kontor deres advokat Vincent Toole og afdelings medlemmet Don Maclean, til Hansard komitéen der arbejdede for religiøs tolerance. Toole og Maclean deltog i samtalerne og bad om tolerance overfor Jehovas Vidner, især når det gjaldt problemstillinger vedrørende blodtransfusion, men med ringe virkning. Det endelige udfald af møderne ville nok have været meget anderledes, hvis de politiske partier havde vist at 80.000 vidner ville have stemt til fordel for Toole og Maclean ønske.

Verdens sundheds Organisationen (WHO)

   Hvert år den 7. april er det Verdens sundheds dag som bliver fejret af repræsentanterne fra WHO, NGO og andre høj profilerede regerings personer. Jehovas Vidner deltog i denne fejring i år 2000.

  whqlibdoc.who.int (6 Apr 2007) indeholder et 140 siders souvenir brochure om begivenheden. Side 7 viser hvad temaet var i året 2000, nemlig blod.

På side 53 siger rammen ” at bemærke var at et Jehovas Vidne var tilstede ved kongressen”

                                                Den Kommercielle verden

   På trods af at VTS fordømmer den kommercielle verden som en del af Satans verden, har det ikke tilbageholdt VTS fra at udnytte det fuldt ud , for at blive en multi- milliard organisation. I 2010 blev det anslået at VTS værdi, kun for bygningerne i Brooklyn var over 6 milliarder kr. Ved at kræve at blive set som en religiøs eller velgørenheds organisation, er milliarderne tjent ved at stor set være fritaget for at betale skat.

   VTS bruger og har brugt aktier, værdipapirer og fonde som investerings muligheder. En af disse fonde er H M Riley Trust af den afdøde Henrietta Riley.

Denne fond handler med en lang række aktier, som Exxon Mobil, Coca Cola, Proctor & Gamble, Phillip Morris ( en af verdens største producenter af cigarretter) og Cardinal Health ( som levere medicinsk udstyr til blandt andet blodtransfusion.)se 

Goldman Sachs 2012 Growth Markets Summit, Growth Markets Insights: Shaping Global Investment Themes (link aktivt d. 2 Jan 2016).

                                                        Konklusion

  Børn af Vidnerne udholder pineligheder og ydmygelser, mens de sidder og de andre elever står op ved mindedage, nationalsang og flag hilsen på grund af deres forældres tilhørsforhold til Jehovas Vidner. Men samtidigt deltager lederne aktivt i politiske møder.

 VTS er kendt som NGO og er med i politiske organisationer og sender delegerede til disse politiske møder. Hvis VTS kan sende personer af sted for at påvirke regeringer omkring religiøs tolerance, hvorfor forbydes almindelige medlemmer at stemme ved valg eller have et politisk medlemskort, når vidnerne(Malawi i 1960-70) risikere tortur eller at dø, hvis de ikke har et politisk medlemskort.

Dette er blot endnu et område hvor den ulogiske VTS doktrin har skabt unødvendig lidelser hos den enkelte medlemmer og viser hykleriet hos lederne. Politisk neutralitet er meget udfordret og set ud i fremtiden med VTS, vil det uden tvivl være et område hvor VTS må løsne eller afskaffe reglerne i de kommende årtier.

Del siden