Antallet af dem der nyder af symbolerne øges

VTS har længe haft den holdning, at indsamlingen af de salvede 144.000  stoppede i 1935. Siden er antallet af salvede Jehovas Vidner faldet, efterhånden som de døde. I 2007  indrømmede VTS, at der ikke er noget bibelsk grundlag for doktrinen fra 1935, hvorefter antallet af personer, der har taget af brød og vinen, været stigende.

antallet af personer, der nyder af brød og vin, til mindehøjtid.

antallet af personer, der nyder af brød og vin, til mindehøjtid.

Læren om de 144.000 er alt afgørende for Jehovas Vidner, da denne lille gruppe repræsenterer det samlede antal mennesker, der vil komme i himlen som den herskende skare. De af de 144.000 der lever på jorden i dag omtales som " den salvede rest". Heraf vælges det styrende råd, der fører Jehovas Vidner under disse "sidste dage".

  Den salvede rest, er de eneste, der har lov til at tage af brød og vin ved det årlige mindehøjtid.  Til minde om Jesu død,  på trods af at være i mangel på respekt for Jesus, som sagde, at evigt liv er betinget af, at brødet og vinen deles til minde om ham.

Joh. 6: 53-57 " Derfor sagde Jesus til dem : " Jeg siger jer som sandt er: Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer selv. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag, for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver ved med at være nært forbundet med mig, og jeg med ham. Ligesom den levende Far har sendt mig og jeg lever på grund af ham, sådan vil den der spiser mig, leve på grund af mig." 

VTS lærte at det fulde antal af de 144.000 var fundet og udvalgt i 1935.

" Men det ser ud til at det fulde antal på 144.000 stort set var nået i midten af 1930´erne. " Vagttårnet 15. aug.1996, s.30-31

Efter at denne lære var blevet introduceret af VTSs ledelse i 1930´erne , faldt antallet af Jehovas vidner som mente at de tilhørte den salvede skare på 144.00.

Dette fald i antallet af salvede 144.000, blev set som bevis på, at Harmargeddon var lige om hjørnet.

 " For det sjette falder antallet af ægte salvede disciple af Kristus, hvoraf nogle dog øjensynligt stadigt vil befinde sig på jorden når den store trængsel begynder. De fleste af dem der tilhøre ´ resten´ , har nu nået en høj alder, og i årenes løb er antallet af dem der virkeligt er salvede, stadigt blevet mindre" Vagttårnet 15. jan, 2000,s.13

" over de sidste 7 år, fra 1974-1980 inkl. har Jehovas vidner haft stadig fremgang. Deres vækst er sund. Kun dem der nyder symbolerne, er i tilbagegang. Det er halt i overenstemmelse med de bibelske forventninger." Årbogen om Jehovas vidner 1981,s. 31 (oversat fra engelsk)

Er det hvad der sket i årenes løb, at antallet af dem de tager af brød og vinen, er faldet? grafen over årene 1948-2017 vise noget andet

Er det hvad der sket i årenes løb, at antallet af dem de tager af brød og vinen, er faldet? grafen over årene 1948-2017 vise noget andet

antallet af personer som tog af brød og vinen 1991-2017

antallet af personer som tog af brød og vinen 1991-2017

procent mæssige ændringer i antallet af personer som tog af brød og vinen 2000-2017

procent mæssige ændringer i antallet af personer som tog af brød og vinen 2000-2017

Helt i modsætning til det styrende råds forventninger og lære, efter et indledende hurtigt fald, var antallet af deltagere konstant i næsten 40 år. Siden 2007 har der været en stigning i antallet med et himmelsk håb. Dette fulgtes af en fjernelse af det doktrin, der havde sat  året 1935 som afslutningen for kaldet. I 2007 blev læren ændret.

    "Det ser således ud til at vi ikke kan sætte en nøjagtig dato for hvornår der ikke længere bliver kaldet nogen kristne til det himmelske håb." Vagttårnet 1. maj, 2007, s.31

   Selv om VTS nu indrømmer at deres doktrin tilbage i 1935 var grundløs, ønsker det styrende råd ikke at tilhængere, der hævder at være nyligt salvede, at de tilhøre den salvede skare. VTS stiller spørgsmåltegn om antallet af nyligt salvede og deres legitimitet og beskriver dem som potentielt følelsesmæssigt ustabile.

" SKAL VI GÅ OP I HVOR MANGE DER TAGER AF BRØDET OG VINEN?

 I mange år faldt antallet af personer der spiste af brødet og drak af vinen ved højtiden til minde om Kristi død. De senere år har vi dog set en stigning i antallet. Er det noget vi skal være urolige over? Nej. I det følgende vil vi se på nogle faktore der er vigtige at tage i betragtning. "Jehova kender dem der høre ham til " (2. Tim 2:19) De der tæller hvor mange der tager af brødet og vinen ved den lokale mindehøjtid, kan ikke bedømme hvem der virkeligt har det himmelske håb. Antallet inkludere derfor dem der tror de er savlede, men ikke er det. Nogle der i perioder har taget af symbolerne, senere er holdt op med det igen. I andre tilfælde har psykiske eller følelsesmæssige problemer ført til at nogle har troet at de skulle herske sammen med Kristus i himlen. Antallet af personer der tager af symbolerne, giver altså ikke et nøjagtigt billede af hvor mange salvede der er tilbage på jorden." Vagtårnet studieudgaven jan.2016, s. 25-26

" I årenes løb er nogle, selv nydøbte, begyndt at nyde symbolerne. I mange tilfælde har de efter nogen tid indset at dette var en fejl. Nogle er kommet til erkendelse af at de gjorde dette fordi de var følelsesmæssigt ude af balance på grund af fysisk eller mentalt pres. Men de har med tiden indset at de ikke virkeligt var kaldet til himmelsk liv. De har så bedt Gud om at vise dem barmhjertig forståelse. Og de er fortsat med at tjene ham som gode, loyale kristne, med håb om evigt liv på jorden." Vagttårnet 15.aug.1996,s.31

 På trods at disse fornærmende udtalser, steg antallet af dem der tog af symbolerne. Ironien i disse udtalser fra VTS, er at alle medlemmerne i det styrende råd påstår at de er blevet kaldt til et himmelsk liv efter 1935.

I 70 år mente VTS at de 144.000 , alle var indsamlet i 1935.

" Det er kun logisk at kaldelsen af den lille hjort ville ophøre når det fulde antal var ved at være indsamlet, og vidnesbyrdene peger på at denne indsamling af disse særligt udvalgte, i det store og hele var fuldført i 1935." Vagttårnet 15. feb 1995, s.19

I Vagttårnet 1. marts, 1938,s.67-75 (engelsk udgave) blev det gjort klart, at det kun er de særligt udvalgte der må tage af brødet og vinen til mindehøjtid.

  " Er jeg en af de udvalgte, som har privilegiet og den bundene pligt til at deltage i mindehøjtiden, eller er jeg jonadab, som ikke kan tage af symbolerne?" Vagttårnet 1.marts 1938, s.75 (fra engelsk udgave og oversat fra engelsk)

Hvis nogen mente at de tilhørte de salvede efter 1935, var det fordi de blev var en erstatning for en anden salvede, som ikke blev anset som værdig til himmelsk liv ( eller som eksemplet ovenfor mentalt ustabil)

" Med tiden ville det fastsatte, begrænsede antal, 144.000, været nået. Derefter ville ingen mere blive salvet med hellig ånd som et vidnesbyrd om at de havde det himmelske håb, medmindre der skete det usædvanlige at en af de " udvalgte" som stadig var tilbage blev utro, så det blev nødvendigt at erstatte den pågældende" Vagttårnet 15.feb, 1982,s.21

I 2007 var det 72 år siden at kaldet var ophørt. Da en person ikke kan blive salvet før efter deres dåb, som traditionelt sker hos Jehovas Vidne børn i deres tidlige teenagere, var den yngste salvede fra 1935 allerede i 2007, 85 år. Med kun et meget lille antal af dem fra 1935, der stadig lever, ville de fleste betragtes som erstatning eller udskiftning.

Der er en række huller, det er læren om, at det himmelske kald lukkede i 1935. Til at begynde med er der absolut ikke noget bibelsk grundlag, at kaldet ville stoppe, endsige specifikt i 1935 eller et andet år. Ingen af dem i det styrende råd er født før 1935. Derudover har der ikke været et fald i antallet i over 35 år. Dette førte til, at VTS endelig indrømmede, at denne doktrin aldrig har haft grundlag i Bibelen.

" Dog er nogle af de kristne som er døbt efter 1935, i tidens løb blevet kaldet af den hellige ånd med den himmelske kaldelse. (Rom. 8:16,17) Det ser således ud til at vi ikke kan sætte en nøjagtig dato for hvornår der ikke længere bliver kaldet nogen kristne til det himmelske håb. Hvordan skal man betragte en som i sit hjerte er helt overbevist om at hen nu er salvet, og som begynder at nyde symbolerne ved mindehøjtiden? Vi skaikke dømme vedkommende. Det er en sag mellem ham og Jehova." Vagttårnet 1. maj, 2007, s.30-31

I maj udgaven af ​​Vagttårnet, udgivet før mindehøjtiden, så denne erklæring kom i tide, for at have en relevant indflydelse på deltagerne til 2007 mindehøjtid. I 2007 steg antallet af salvede med ca. 350 eller 4%. I 2008 mindehøjtid nåede antallet af salvede næsten ti tusind. Antallet af salvede havde ikke været så høj siden 1970'erne.

   Alligevel på trods af det ovennævnte gjorde VTS opmærksom på i 2009, at:

"Mens antallet af salvede på jorden er blevet mindre i årtiernes løb" Vagttårnet studieudgave 15.feb.2009,s27-28, para.14

I lyset af ovenstående tekst, hvad betyder præcist,denne tvivlsomme erklæring? Mens indrømmelsen af, at kaldet ikke ophørte i 1935, synesVTS at være fast besluttet på at opmuntre medlemmerne,ved at give intryk af at enden er meget nær ved at sige, at antallet af salvede er faldende, selvom antallet ikke er " mindre i årtiernes løb".

Det er kun et spørgsmål om tid, før den store skare doktriner og 144.000 salvede overhales på samme måde. At kun 144.000 kommer i himlen, er fejlagtigt. At påstå, at for 2000 år siden Jesus død var der kun 144.000 sande kristne, hvoraf en tredjedel var tilhængere af VTS. Ligeledes er VTSs-doktrin vedrørende den store skare og de andre får også ubibelsk. Det store antal af vidner, der forlader VTS og det stigende antal salvede er indikation på, at medlemmerne ikke længere tror på VTS-doktrin.

   Det er logisk, at antallet, der hævder at være salvet, ville stige, når begrænsningen af ​​hvem der var salvet var fjernet. Jesus satte eksemplet ved at drikke vin og spise brød som overholdelse af sit offer og sagde til sine tilhængere at "holde dette til minde om mig ". (Luk 22: 15-19) Nogle vidner har følt sig nødsaget til at nægte at deltage i omdelingen af brødet og vinen under Jesus mindehøjtid. De mener at det er en  afvisning af løsoffer. Desuden viser Det Nye Testamente, at en tilhænger af Jesus skal være salvet eller født igen for at komme ind i riget.

Joh.3:3 " Den som ikke bliver født igen, kommer ikke til at se Guds rige"

Selv om VTS forsøger at afvise et sådant krav på den baggrund, at de fleste Jehovas vidner tilhører en jordisk stor folkeskare, gør at denne lære baseres på et rystende svagt grundlag, der falder sammen efter bare lidt undersøgelse.

Læren om, at kun 144.000 kommer i himlen, påstanden om, at dette antal personer først blev fuldendt i 1935, bringer i tankerne iJesu ord om fordømmelse af de lærte i første århundrede.

" Ve jer, skriftlærte og farisæere, hyklere! For I lukker himlenes rige for folk. I går ikke selv derind, og I tillader heller ikke dem der er på vej derind, at gå ind" Matt. 23:13

 Det er svært ikke at sammenligne Det Styrende Råd med dette skriftsted.

   Abendix

   " I dag er der kun en rest af de 144.000 tilbage på jorden" Tilbed den eneste sande Gud s. 129

  " De som ser frem til evigt liv i fuldkommenhed på jorden under Guds rige, er hverken døbt til Jesu død eller kaldet til at herske med ham i himmelen. Hvis de tog af symbolerne, ville de give udtryk for noget som ikke gælder dem. Derfor tager de ikke symbolerne selvom de er til stede ved mindehøjtiden som respektfulde tilskuere" Vagttårnet 15. feb.2006, s.24

" Ved mindehøjtiden er det altså kun dem der høre med til "Guds Israel" der skal nyde af symbolerne, det vil sige af brødet og drikke af vinen. Der er i alt 144.000 af disse åndlige israelitter; de skal herske sammen med Kristus i hans himmelske rige.(Åb14:1) Den store, internationale gruppe af "andre får" nyder ikke af symbolerne; de har det håb at leve evigt på en paradisisk jord, hvor de vil nyde gavn af Guds riges styre." Vagttårnet 15. marts, 1983,s.8-9 

Del siden