Er det Sandheden?

”En religion der forkynder løgn kan ikke være sand.” Vagttårnet 1. dec. 1991,s.7

 Denne artikel indeholder mange dele, som omhandler VTS doktriner, ændringer og forfejlede forudsigelser. For dem som ikke har tiden eller tålmodigheden til at læse det hele igennem, er her lidt at tænke over:

 I over 140 år har Vagttårnsselskabet sagt, at ”enden” kommer om få år. Var det sandt?

  Mens frygt-skabende advarsler om en nærtstående Harmagedon kan være motiverende, tillader historiens lys at skinne på fornuften. Overvej følgende VTS-udtalelser: At med sikkerhed ville enden komme i 1914, i 1925, i det tyvende århundrede; at disse forudsigelser kom fra Jehova selv.

  ”Vi har ingen tvivl om noget vedrørende den kronologi, der relaterer til årstallene 1874, 1914, 1918 og 1925.” Vagttårnet15.maj,1922,s.150 (oversat fra engelsk)

” …. denne kronologi er ikke fra et menneske, men fra Gud.......... i tillæg til flere beviser udelukker det fra en verden af muligheder indtil en bevidst forsikring.......det er et bevis på guddommelig oprindelse og at systemet ikke er af menneskelig opfindelse men en opdagelse af guddommelig sandhed.” Vagttårnet 15. juli,1922,s.217-218 (oversat fra engelsk)

1914

vagttårnet 15.juli,1894,s.226

vagttårnet 15.juli,1894,s.226

”Men husk på at enden på året 1914 ikke er året for begyndelsen, men enden på trængselstiden.” Vagttårnet 15.juli,1894,s.226 (oversat fra engelsk)

”Det er ganske vist at vente store Ting at paastaa, som vi gør, at alle de nuværende Regeringer vil blive omstyrtet og opløst snart---- kort tid efter 1914............I Betragtning af de stærke bibelske Beviser om Hedningetiderne holder vi det for en afgjort Sag, at denne Verdens Riger vil gaa til Grunde og Guds Rige bliver fuldt ud oprettet efter 1914. ” Studier i Skriften, Tiden er nær, bind 2, 1889, Orebro, Sverige,1918,s. 100 1920

  ” Og hver Ø flyede,-- Selv Republikkerne vil forsvinde omkring Efteraaret 1920. og Bjergene blev ikke fundet.-- Ethvert Rige paa Jorden vil forsvinde, opslugt af Anarkiet...... … De tre Dage, da Faraos Hær forfulgte Israelitterne ud o ørkenen, fremstiller tre Aar efter Krigen, ved Slutningen af hvilke Faraos Sendebud vil blive opslugt af Anarkiets Hav.” Studier i skriften- Den fuldbyrdede Hemelighed, bind 7, 1917, Orebro, Sverige,1918,s. 286-287

1925

” Denne Aarsperiode begyndte at tælle i 1575 f.v.t. Og maa derfor nødvendigvis udløbe i Efteraaret 1925. i 1925 ender Forbilledet, og det store Modbillede begynder. Hvad kan vi vente, at der da skal hænde? I Forbilledet skulde der finde en fuldstændig Genoprettelse Sted. Derfor maa Indtrædelsen af det store Modbillede betegne Begyndelsen til alle Tings Genoprettelse. Først og fremmest skal Menneskeslægten genoprettes til Livet; og da andre Skriftesteder uimodsigeligt slaar fast, at Abraham, Isak, Jakob og de øvrige Fortidens trofaste skal opstaa til Livet, før Verden i Almindelighed bliver Genstand for Guds Gunst, kan vi vente, at disse Israels trofaste i 1925 vil vende tilbage fra Dødetilstanden, idet de bliver oprejst som fuldkomne Mennesker for at være de synlige Repræsentanter for den nye Tingenes Orden paa Jorden.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø, 1920,s.65

”Året 1926 vil derfor begynde omkring 1. oktober, 1925. Vi må derfor forvente, kort efter 1925, at opvågningen af Abel, Enok, Abraham, Isak, Jakob, Melkesedek, Job, Moses, Samuel, David, Noa, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Johannes Døber og andre nævnt i det 11. kapt. I Hebræerbrevet.” The way to Paradise, 1924,s.224 (oversat fra engelsk)

”Vores tanke er, at 1925 med sikkerhed er grundlagt i Skrifterne. Med hensyn til Noa har Kristne nu mere, hvorpå han kan grundfæste sin tro på, end Noa havde mulighed for at grundfæste sin tro på en kommende oversvømmelse.” Vagttårnet 1. april,1923,s.106 (oversat fra engelsk)

1941-- Kun få måneder endnu

  ” At modtagelsen af gaven, de marcherende børn klamrede den til sig, ikke et stykke legetøj eller legeting til doven fornøjelse, men Herrens der sørgede for instrumenter til det mest effektive arbejde i de sidste tilbageværende måneder før Harmagedon.” Vagttårnet 15.sept.1941,s.288 (oversat fra engelsk)

  1960´erne--- Indenfor få år

   ”Det betyder at kun få år, allerhøjst, er tilbage før denne korrupte tingenes ordning dominans på jorden bliver ødelagt af Gud.” Vågn Op! 8.okt.,1968, s. 13 (oversat fra engelsk)

  ”Hvis du er et ungt menneske, må du også indse det faktum, at du aldrig vil blive gammel i den nuværende tingenes ordning. Hvorfor ikke? Fordi alle beviserne på opfyldelsen af bibelske profetier indikere at denne korrupte ordning vil komme til sin afslutning indenfor få år. At den generation som oplevede begyndelsen af ”de sidste dage” i 1914, som Jesus forudsagde: Denne generation vil afgjort ikke forsvinde før alt dette er sket.” Vågn Op! 22. maj.1969,s.15 (oversat fra engelsk)

  Før Århundredeskiftet

  ”Det nu fungerende kongerige i himmelen, vil i det indeværende tyvende århundrede, have renset hele jorden for ondskab.” Vågn Op! 22.feb.1961,s. 7 (oversat fra engelsk)

   ”Om kort tid, ja her i det tyvende århundrede, vil „striden på [Jehovas] dag“ begynde mod Jerusalems nutidige modbillede, kristenheden.” Nationerne skal kende Jehova,1972,s.183

  ”Det har været betagende at se opfyldelsen af Jesu tegn, der er et vidnesbyrd om, at Riget blev oprettet i himmelen i det epokegørende år 1914. Jesus sagde også, at vi skulle glæde os, når vi fra da af så Harmageddons mørke skyer trække op. Han sagde også, at generationen fra 1914 — det år da tegnet begyndte at blive opfyldt — „afgjort ikke [skal] forsvinde før alt dette sker“. (Mattæus 24:34) Nogle af dem, der tilhører denne „generation“, kan leve indtil udløbet af dette århundrede. Men der er mange ting,, der tyder på at „enden“ er meget nærmere! ” Vagttårnet 1.juni,1984,s.18-19

  Men hvilken virkning har disse tydeligt falske forudsigelser haft på medlemmernes daglige afgørelser og liv?

  ”Vi hører om brødre, der sælger deres hus for at kunne tilbringe resten af tiden under dette gamle system, i pionertjenesten. Det er i sandhed en god måde at tilbringe den korte tid på, der er tilbage før den onde verdens ende,” Rigets tjeneste juni,1974

”I dag er der mange, som er overbevist om, at en endnu mere omfattende ødelæggelse nu er overhængende nær. Alt peger på at Jesu profeti inden længe vil få en større opfyldelse — nemlig på hele den nuværende tingenes ordning. Dette har for mange ægtepar været en tungtvejende grund til ikke at få børn nu. De har valgt at forblive barnløse for at kunne have større frihed til at følge Jesu Kristi befaling om at forkynde den gode nyhed om Guds rige over hele jorden før afslutningen på den nuværende ordning kommer.” Vågn Op! 8.feb.1975,s.10

 Er det senere end du tror ?

  Det offentlige særfordrag i 2012 havde titlen: ”Er det senere end du tror?”

   ”Det særlige offentlige foredrag holdes weekenden efter mindehøjtiden og har titlen „Er det senere end du tror?“” Rigets tjeneste feb. 2012,s.4

  Særforedraget havde samme titel som Vågn Op! 8.okt,1968 (engelsk udgave) som forudsagde;

  ”Faktummet er, at fire-og-halvtreds år af den periode, som kaldes ”de sidste dage”, allerede er gået. Det betyder, at der kun er få år tilbage, allerhøjest, før den korrupte tingenes ordning, som dominere jorden, vil blive udslettet af Gud.” Vågn Op! 8. okt. 1968,s.13 (oversat fra engelsk)

  Fire årtier efter kan VTS genbruge dette frygtskabende budskab igen, sikker på den viden om, at kun få medlemmer som har læst det samme budskab i 1960´erne, stadig er i live til at huske det som en forfejlet vildledning.

  Det samme budskab igen, igen, igen,

   Hen over de sidste 100 år er ”generationslæren” konstant blevet ændret, i et forsøg på at få det til at virke som om, at enden på generationen er nået. Nu hvor ”generationen” som skulle have oplevet 1914 stort set er borte, er generationen nu blevet til en ”overlappende generation”, hvor en generation inkludere livslængden hos personer, som kendte nogen, der var født før 1914. Doktrinen er klar og tydelig for enhver, meget fantasifuld og det er trist, at Jehovas Vidner er så godtroende, at de godtager doktrinen som sandhed.

Efter en lang række falske profetier er VTS de sidste år blevet mere forsigtige, men de fremfører med jævne mellemrum, at enden vil komme snart, men på mere underfundige måder.

 ”Vil denne mindehøjtid blive den sidste? (1. Kor. 11:26) Det ved vi ikke. Men vi ved, at den vil blive en enestående anledning til at vise vores taknemmelighed. Vil du udnytte den mulighed? ” Rigets tjeneste marts,2014,s,2

 Siden VTS begyndelse i slutningen af det 18. årh. har det gennemgående tema været, at Harmagedon snart ville komme og medlemmerne aldrig ville blive gamle. VTS forsøger at neddramatiserer eller nedtone alle de falske udtalelser som ” forholdsvis mindre” (Lad os ræsonnere ud fra skrifterne,1991,s.92) eller ” ufuldstændig” lys (Jehovas vidner – forkyndere af guds rige,1993,s,146). Lad ikke fornuftig tænkning blive snydt med smarte ordspil. VTS forudsigelser, som med tvang blev præsenteret som ”etableret sandhed” eller ” fra Gud” er ikke eksempler på lys, som blev klarere med tiden. De er fantasifulde falsksheder udsprunget af den menneskelige fantasi. De er ikke gode påmindelser om at tilbede Gud, men målrettede udtalelser der har til formål at manipulere adfærden hos medlemmerne. Det var aldrig sandheder, kun løgne fremsagt i Guds navn.

Del siden