Om JVfakta

   Hjemmesiden www.JVfakta.dk med overskriften Faktuel information om Jehovas Vidner, er en danskoversættelse af tekster, publiceret på den engelske hjemmeside www.JWfacts.com, Facts About Jehovah`s Witnesses, oprettet af Paul Grundy. I det redaktionelle arbejde med oversættelsen forbeholder vi (JVfakta.dk, red.) os retten til at ændre i ordlyden uden dermed at ændre på forståelsen og budskabet. Ændringerne foretager vi for at optimere læseoplevelsen og fremme forståelsen. Substantivet ”Jeg” henviser alle steder i teksten til den engelske hjemmesides indehaver, Paul Grundy, med mindre andet er anført. Sideløbende med oversættelsen fra den engelske hjemmeside giver vi os selv mulighed for at søge bredere ud og undersøge andre kilder, som behandler det aktuelle emne. Der vil derfor optræde citater og henvisninger i materialet på vores hjemmeside, som skal ses som et udtryk for, at vi har foretaget en videre undersøgelse af de emner, som Paul Grundy behandler på sit site.

Formålet med hjemmesiden er, så enkelt og overskueligt som muligt, at afgøre, om Jehovas Vidner har patent på "Sandheden."

   Siden starten af 1879 har Vagttårnselskabet forudsagt, at "Verdens Ende" (Harmagedon red.) er nært forestående. Oprindeligt forudsagde man, at den ville komme i år 1914. Det årstal rettede man siden til år 1925 og senere igen til tidsangivelsen Det tyvende århundrede. Ordlyden i påstanden bliver siden ændret, så man nu siger, at "Verdens Ende" er nært forestående. Milliarder af mennesker vil blive udslettet ved Guds krig Harmagedon. Kun Jehovas Vidner vil blive frelst og leve for evigt på Jorden.

  Det er almindeligt for ledere af fundamentalistiske religioner at belære deres tilhængere om, at kun de kender sandheden, og at det udelukkende er tilhængere af deres lære, som er værdige til frelse. Helt grundlæggende tager Jehovas Vidners lære for den enkelte udgangspunkt i et behov for at være en del af Jehovas organisation, som repræsenteres af den trofaste og kloge træl: Det Styrende Råd. Men de to begreber, hhv. Organisation og Det Styrende Råd, optræder ikke nogen steder i Bibelen. Slavebegrebet (træl, red.) er baseret på en lignelse.

Denne side koncentrerer sig om tre områder:

-  Kan Gud virkelig være den styrende kraft bag Vagttårnselskabet, som i tidens løb har  begået en lang række af betydelige fejl og foretaget ændringer (i deres  doktriner,red.)?

 -  Udviser Vagttårnselskabet ærlighed, når det citerer sekulære kilder og                              præsenterer viden?

 -  Er Vagttårnets aktuelle læresætninger og praksisser bibelsk korrekte?

Det kan være meget vanskeligt at foretage en objektiv vurdering af, hvorvidt en religion er sand. Det anbefales derfor at læse følgende artikler som et første skridt på vejen mod at perspektivere til relevante spørgsmål.

 1. 15 minutters vejledning til sandheden

 2. Er det sandt?

 3. Frygt og tankekontrol

 Jehovas Vidner har, ifølge Vagttårnets egen statistik, den højeste konverteringsrate af alle religioner (2).

  Medlemmer af JV har gennem de senere år forladt religionen af følgende årsager:

    * Vagttårnets pædofili skandaler

    * Vagttårnets FN-NGO-medlemskab

    * Ændringer i læren om "denne generation"

    *  Fejlcitater, bedrag og løgne

    Indenfor de sidste 10 år er over en halv million vidner blevet udelukket eller udstødt (3) (Bilag 1). Det mest skadelige aspekt af Vagttårnets lære er, at når en person ikke længere accepterer læren som sandhed og bliver udelukket/udstødt, skal denne undgås/betragtes som værende død af alle vidnets venner og familie. Som følge heraf er mange blevet adskilt fra deres familie i årtier.

  Hvis du er et af Jehovas Vidner og føler dig skyldig, hvis du undersøger organisationen uden for Vagttårnselskabets publikationer, så kan du overveje følgende Vagttårns – artikel:

   "Det er vigtigt, at du ”fortsætter med at teste om du er i troen ", som Paulus erklærede. Fortsæt med at kontrollere om de ting, du tror, er i overensstemmelse med Guds Ord. Men spørgsmålet er: Er du villig til at lade din religion gennemgå en sådan test? Der er intet at frygte, for hvis du har den rette religion, kan du kun blive beroliget vedundersøgelsen. Og hvis det, du tror, ikke er i overensstemmelse med Bibelen, så skal du byde sandheden velkommen, fordi det fører til lys og liv ” (Fra Vagttårnet 1958, 1. maj s.261: Er din religion den rigtige? (Engelsk udgave, red.)). 

Da folk fra andre trosretninger opfordres til at undersøge deres religion, bør alle Jehovas Vidner af et ærligt hjerte være parate til at gøre det samme.

   Hvis du tror på Sandheden, og du stoler på Jehova, så kan du være sikker på, at enhver undersøgelse vil styrke din tro.

     Jeg blev opdraget som et vidne af forældre, som begge var specialpionerer, og jeg tilbragte selv over 7 år som pioner og på Betel (Jehovas Vidners afdelingskontor, red.). At være et vidne var mit liv, intet andet gjaldt, fordi Jehova ville rette op på alt i det nye system. Men to forstyrrende spørgsmål optog mig og blev ved med at komme tilbage til mig:

          -  Hvis Helligånden styrer organisationen, hvorfor bliver der så indført forkerte                    doktriner (læresætninger, red.), som så senere bliver ændret?

          -  Hvordan kan Jehova tilintetgøre milliarder af mennesker, når mange aldrig vil                  opnå mulighed for kende hans navn?

 Vagttårnselskabet bruger vendinger som "lyset bliver klarere" for at forklare, hvordan Bibelen bringer mere klarhed i forståelsen af sandheden. Men gennem denne hjemmeside vil du tydeligt kunne se, at ændringerne (i doktrinerne, red.) har været betydelige.

   Hvis det foruroliger dig at læse litteratur af tidligere medlemmer, så vil en gennemlæsning af Russells studier i skrifterne være nok for mange mennesker til at kunne se, at den religion, Russell grundlagde, har meget lidt lighed med Jehovas Vidner i dag.

   Den tidlige lære i Vagttårnet om pyramider og brug af frimurer symboler bliver diskuteret i Da Vinci Code af Dan Brown. Her bliver der angivet over 20 forkerte datoer, og mange af disse datoer er indgået som en del af Vagttårnets læresætninger gennem 50 år.

 Vagttårnselskabets historie viser, at der, fra 1879 og til i dag, ikke tilnærmelsesvis har været anvendt gennemgående og enslydende læresætninger. Faktisk ville alle vidner fra tiden før år 1950 være blevet udelukket/udstødt for frafald i dag (ud fra JV`s aktuelle læresætninger, red.).

Hvad der er skuffende, er den måde, hvor med de nuværende vagttårnsartikler henviser til disse ændringer.

  Når en betydelig læresætning har ændret sig frem og tilbage eller er blevet indført og derefter slettet, må man spørge sig selv:

  "Kan jeg tro på, at Gud styrede organisationen til at begå sådanne fejl?"

 Den vigtigste læresætning i enhver religion må være at tage udgangspunkt i den Gud, man tilbeder. Derfor er det værd at bemærke, at Jehovas Vidner i tiden før 1950 blev fortalt, at de måtte tilbede og bede til Jesus. Siden 1954 har tilbedelse af Jesus været en udelukkelses/udstødelses grund. Dette indikerer altså, at alle Jehovas Vidner var polyteistiske indtil 1950´erne (1).

   Sammenlignet med Vagttårnets aktuelle "sandhed" var vidner og bibelstudenter tidligere involveret i falsk tilbedelse, og de kan derfor ikke være en del af den himmelske lille skare. Det mere overraskende er, at Vagttårnselskabet indtil 1999 fastslog, at formålet med organisationen var at fremme tilbedelsen af "den Almægtige Gud og Kristus Jesus".

Vagttårnselskabet understøtter læren om, at Jesus begyndte at regere usynligt i himmelen i 1914. I litteratur fra 1914 findes originale citater fra Vagttårnet, der viser, at Vagttårnselskabet, før 1914, hævdede, at Jesus begyndte at regere i 1874 og forudsagde, at Harmagedon ville ødelægge al religion, al (verdslig, red.) regering, og at de døde ville blive genoprejst på jorden i 1914. Det er overraskende at se, hvad vagttårnselskabet nu hævder, det sagde inden 1914.

   Sandhed er en konstateret kendsgerning, så hvis Vagttårnselskabet fremmer usandsynligheder, er de ikke af sandheden.

   At være Jehovas Vidne har været til gavn for mange, idet man følger kristne standarder for moral og kærlighed. Det her beskrevne er ikke et forsøg på at pege på det enkelte vidne som person, for generelt tror Jehovas Vidner oprigtigt, at de gør det rigtige, og de er nogle meget rare mennesker.

  Men emner som den farlige og konsekvente holdning til blod og den ekstreme praksis med at undgå/udelukke familiemedlemmer, nogle gange for livet, kræver nøje overvejelse.

   Før man foretager så drastiske nogle livsændringer, bør man have adgang til information om, hvorvidt det styrende råd er styret af Helligånden og uden videre skal følges.

Hvad berettiger denne organisation til at hævde at være Guds eneste synlige organisation, den eneste "Sandhed" og den eneste mulighed for frelse, når den ledes af mennesker?

  Guds Hellige Ånd styrer ikke religionen, når, som det er bevist:

   -     Udnævnte og praktiserende ældste misbruger børn.

   -     Læresætninger ændres, når der er udskiftninger i det styrende råd.

   En akilleshæl hos Jehovas Vidner er at indse, at de på ingen måde er unikke; hverken i læresætninger, i måden at udvise kærlighed på eller gennem deres måde at udøve kontrol på. Den vigtigste del er, for mig at se, hvordan tankekontrol virker gennem frygt. Samtidig finder jeg det vigtigt at forstå, at Jehovas Vidner på mange måder minder om og har mange lighedstræk med andre religioner.

    At organisationen ikke er styret af Jehova, tog mig lang tid at erkende på grund af frygt; frygt for forandring, frygt for mine egne motiver og frygt for at forske uden for Vagttårnselskabet. Jeg endte med at undersøge, læse og skrive utallige sider med oplysninger, før jeg indså, at jeg ikke var "vildledt af Satan."

  Det er mit håb, at denne hjemmeside kan hjælpe med at gøre processen langt hurtigere og lettere for andre. Jeg har selv lidt af det, man almindeligvis betegner som kognitiv dissonans.

   For bedre at kunne forstå, at den måde man tænker, føler og retfærdiggør på er almindeligt for medlemmer af mange lignende organisationer, vil jeg anbefale dig at læse bogen ”Når profetier mislykkes” (4).

   Mine undersøgelser af fænomenet jordskælv (som er en del af tegnene på "endens tid", red.) har hjulpet mig til at afdække det klare bedrag, der er til stede i Vagttårnselskabets artikler.

   Denne forskning efterfulgt af flere har hjulpet mig til at indse, at Vagttårnselskabets læresætninger ofte er forkerte, ukorrekt præsenteret, og at andre religioner med god grund differentierer sig fra Jehovas Vidner.

At nå frem til den erkendelse, at Jehovas Vidner ikke repræsenterer sandheden, er ødelæggende. At indse, at hele ens liv, alle venskaber og muligvis endda ens forhold til Gud kan blive ramt, har ekstreme følelsesmæssige konsekvenser.  Men jeg kan forsikre dig om, at det er tiden og kræfterne værd at forholde sig realistisk til sandheden og til Vagttårnselskabet.

Mange vidner ønsker ikke at vide disse ting, fordi de tænker: "Hvor skal jeg ellers gå hen?" Denne anskuelse kommer af afhængighed af organisationen, opmuntret af Vagttårnselskabet (Vagttårnet 15/12-75 s.565 p. 19):

   "Hvor kan vi gå hen, hvis vi ville forlade Guds organisation i dag? Der er ingen andre steder!" (Johannes 6: 66-69). Hvad Peter faktisk sagde til Jesus i Johannes 6:68 var: "Herre, hvem skal vi gå hen til?" Det første skridt er at forstå sandheden om Vagttårnselskabet og forskellen på at følge Jesus og på at følge en selvudnævnt organisation. Livet bliver en vidunderlig rejse, når Bibelen og åndeligheden begynder at afdække sig selv.

   Størstedelen af citaterne på denne hjemmeside er fra Watch Tower Library CD. (Den danske CD – som går tilbage til 1970, vil blive lagt ud på denne hjemmeside senere, red.).

  Publikationer fra år 2000 er tilgængelige online på den officielle Vagttårnselskabets hjemmeside på jw.org. For at bekræfte andre citater, der vises på denne hjemmeside, er det muligt at finde ældre publikationer i nogle menighedsbiblioteker. Alternativt kan du gå til historiske publikationer for links og scanne de fleste historiske Vagttårn-publikationer.

Kildehenvisning

2. Grundy, Paul (2005): Jehovah`s Witness Statistics. Link: https://jwfacts.com                   /watchtower/statistics.php (7.11.2019)

3. Grundy, Paul (2005): Estimated People Disfellowshipped over last 30 years. Link: https://jwfacts.com/images/disfellowshipped-30-years.jpg (7.11.2019)

4. Grundy, Paul (2005 – 2018): Cognitive Dissonance. Link: https://jwfacts.com                 /watchtower/cognitive-dissonance.php (8.11.2019)

Del siden