De syv tider, år 607 og 1914

 Daniels profeti om de syv tider er Jehovas vidners eksistens grundlag. Denne profeti ligger til grund for, at Jesus begyndte sin regerings periode i 1914, derefter valgte Jesus  VTSs organisation i 1919 som sin eneste kanal til frelse, før Harmagedon.

I 607 f.v.t. faldt Juda, Guds forbilledelige rige; og hedenske riger beherskede jorden. I 1914 endte

I 607 f.v.t. faldt Juda, Guds forbilledelige rige; og hedenske riger beherskede jorden. I 1914 endte "hedningernes tider" , og verdensherredømmet blev overgivet til Kristus. Vågn op 22.April. 1974,s.16

Dette emne vil blive opdelt. I hver del vil det fra forskellige vinkler blive vist at Daniel kapt.4  ikke kan bruges til at bevise at Jesus begyndte sin regerings tid i 1914.

  Faldt Jerusalem i år 607 eller år 587 f.v.t. ?

  At Jerusalem faldt i år 587 f.v.t. bliver bekræftet af alle leksikonner både i bogform og på nettet og underbygget af store mængder af historiske beviser. Men det at VTS påstår at år 587 f.v.t. er forkert og Jerusalem blev ødelagt i år 607 f.v.t. dette er meget vigtigt for Jehovas vidner, fordi, hvis Jerusalem ikke blev ødelagt i år 607 f.v.t. ville Jesus ikke begynde sin regeringstid i 1914. Det igen vil betyde at VTS ikke ville blive udvalgt som Guds kanal i 1919.

Der er en stor overvægt af beviser at året 607 f.v.t er forkert. Så tidligt som i 1929. I Raymond Philip Dougherty` bog " Nabonidus and Belshazza"  viser den omfattende viden om disse kongers regeringstid

  " Baseret på på mere end to tusind daterede cuniformet dokumenter. Det må derfor være det ultimative kriterie i forståelsen af kronologiske spørgsmål i Neo-Babylon" Yale University Press s.10 (oversat fra engelsk)

Der er flere måder at fastslå Jerusalems fald i år 587 f.v.t. Såsom Ptolemys Kanon, Nabonids krønike, Harran, Hillah´ stele og en samligning med den ægyptiske kronologi.

(Den jødiske kalender begyndte enten i April (Nisan- religiøst) eller i september (Tishri-sekulær) og passer derfor ikke altid med den moderne kalender som begynder med Januar. Det er af denne grund, at Jerusalems fald præsenteres som år 587/586 f.v.t)

The Dictionary of Biblical Archaeology s. 274 siger" De arkæologiske beviser for kongedømmets ødelæggelse i år 586 f.v.t kommer fra Jerusalem, Lachish, Tell Beit Mirsim og flere andre steder. " Ti tusinder af detaljerede økonomi, administrative og juridiske dokumenter er blevet udgravet. Beskriver daglig, månedlig og årlige begivenheder i de babyloniske kongers regeringstid.

Bogen Records from Erech, Time of Nabonidus (555-538 B.C) indeholder over 246 tekster fra tempel arkivet i Erech, de viser omfanget af oplysninger der blev indsamlet.  Disse optegnelser er vigtige for en præcis datering af denne tidsperiode.

Prosopography er studie der identificere eller relatere personer eller karaktere i en bestemt historisk eller litterær kontekst. Det at VTS har lagt 20 år til den Babyloniske historie vil også lægge 20 år til de kendte Babylonier. Hvis man samligner forretnings folk såsom Egibs forretning med VTSs kronologi vil det betyde at de mennesker som er nævnt, måtte arbejde til de blev over 100 år. På samme måde med  Adad-guppi´ stelen hvor det ville kræve at Nabonids mor blev 121 år.

Den præcision som ses hos stjerner og planter gør astronomiske observationer uvuderlige når det gælder datering af fortidige begivenheder. Astrologi var meget vigtigt for Babylonierne. Tusinder af optegnelser er blevet udgravet og de giver et præcist billede af de Babyloniske kongeres regeringstid. VAT4956 indeholder 30 observationer, 5 af dem placere Nebukadnesar 37. regeringsår i år 568/67f.v.t. et fastlagt årstal. Dette har stor betydning, når man læser 2. Kongbog 25:2,8 der placere " Kong Sidkijas 11.år" og " kong Nebukadnesar af Babylons 19. år" beviser uden tvivl tidpunktet for Jerusalems fald.

For mere detaljerede bevisførelse fra Assyriskee og Babylonske optegnelser, som beviser at Jerusalem blev ødelagt i år 587 f.v.t. læs bogen " The Gentile Times Reconsidered" af Carl O. Jonsson

Josephus 

 Josephus er enig med de arkæologiske kilder og kan dermed også bruges til at bevise den jødiske ødelæggelse skete i år 587 f.v.t. Han fortæller at jerusalem blev lagt øde i 50 år  i Against Apion Book l, kapt. 21:

 " I Nebukadnesar 18. regerings år, lå vores tempel øde, og var i denne skjulte tilstand i 50 år; men i Cyrus 2. regerings år blev fundmentet lagt, og færdigtgjort i Darius´ 2. regerings år," (oversat fra engelsk)

 Overraskende forsøger VTS at bruge Josephus til at bevise, at Jerusalem blev ødelagt i år 607 f.v.t.  Appendix i bogen let your kingdom Come  udgivet af VTS. Citeres Josephus i bogen  Antiquities of the Jews Book XI kapt.1 (selvom citatet i virkelighed er fra Book X)

  " Hele Juda og Jerusalem, og templet, ved blev, at være en ørken i 70 år."

Her i Josephus Against Apion Book I, kapt. 19

   " vor by var lagt øde i gennem intervaller af 70 år, indtil Cyrus dage

 Ved at lægge tryk på ordet "øde" skjuler VTS betydningen af hele sætningen. Havde trykket blevet lagt på ordet " i gennem" viser det at Josephus, måske havde ment, at Jerusalem kun var lagt øde i en kort tid af denne periode. 

VTS ræsonnement gør at Josephus modsiger sig selv. Men der er ikke nogen modsigelse, hvis man forstår passagerne der fortæller at Jerusalem var lagt øde i 50 år udaf de 70 år, hvor nationerne anså Jerusalem for at være lagt øde. Dette ville også passe med Bibel profetien, med de 70 år og med historien.

Vagttårnsselskabet afviser

  VTSs inspirerede "Bibelske kronologi" modsiger den uinspirerede "sekulær kronologi" . VTS påstår at de ovenfor viste beviser for 587 f.v.t. ikke kan stoles på, fordi det strider imod Bibel profetien. Med andre ord, sekulær kronologi og året 587 f.v.t modsiger VTS fortolkning af Bibel profetierne, som i gennemgangen af dette emne også er usammenhængende.

 Forklaringen der giver er at, Bibelen er inspireret og må derfor stå over enhver sekulær kilde.

 " Dersom vi går frem efter Jehova Guds nøjagtige tidsregning, som angives i hans ord, ser vi Judas øde tilstand strakte sig fra 607 til 537 f.v.t. Ved at følge Bibelens tidsregning undgår vi den fejl som gøres inden for kristenheden, hvor man ser bort fra profetien om de halvfjerds års øde tilstand og sætter Jerusalems ødelæggelse til 587 f.v.t. Man skære det tidsrum  hvori Jerusalem og Juda lå øde ned til halvtreds år fordi man godtager hedenske historikers upålidelige udregninger i stedet for Guds ufejlbarlige ord." Vagttårnet 15.dec 1965, s. 570-571

" Jehovas Vidner interesserer sig for de arkæologiske fund der har tilknytning til Bibelen. Men når fortolkningen af disse fund strider imod Bibelens klare udtalelser, anerkender vi tillidsfuldt det Bibelen siger om tidsangivelser eller om et hvilket som helst andet emne." Vagttårnet 15. marts, 1989,s.21-22

Argumentet holder ikke, fordi det handler ikke om den " bibelske inspiration" er overlegen i forhold til sekulær historie. Det handler mere om at acceptere VTS fortolkning af denne bibelske passage. Med de overvældene beviser imod år 607 f.v.t. skulle alarm klokkerne ringe, at VTS fortolkning er forkert. http://www.jwstudies.com/539_BCE_and_an_astronomical_tablet.pdf (følg linket til lertavlerne engelsk udgave)

Derudover er VTS afhænig af sekulære kilder for året 539 f.v.t. som året 607 f.v.t. bygger på. Med andre ord VTS starter med at tage et tidspunkt fra en sekulær kilde( Babylons fald i år 539 f.v.t) uden at anderkende den metodiske arbejde der ligger bag sekulære kilder, som derefter bliver brugt i deres egen fortolkning af Bibelen.

Påstanden om at de historiske beviser er forkerte er både grundløs og mod arbejdende, eftersom VTS selv er afhængig af de samme historiske kilder til udregninger for år 607 f.v.t. De arkæologiske beviser der ligger til grund for at Jerusalem faldt i år 587 f.v.t. er de samme beviser VTS acceptere som beviser for at Babylon blev ødelagt i år 539 f.v.t. VTS har afgjort at året 607 f.v.t. er året hvor Jerusalem blev ødelagt ved at bruge de historiske optegnelser til at udregne hvornår Babylon faldt og derfra talte 70 år tilbage. Arkæologer fastslog, at da Babylon faldt er de samme person der beviste at Jerusalem faldt i 587 f.v.t. Så at underminere år 587 f.v.t. underminere også år 607 f.v.t.

For eksempel, at komme frem til året 539 f.v.t. For Babylons fald, indsigt i Den Hellige Skrift hviler på de astronimiske lertavler og det arbejde lærte som Strassmaier, Kugler, Oppplzer og Gingerich som fastslog at kong Kambyses 7. regeringsår var 523/522 f.v.t. 

   " En af de babyloniske lertavler hjælper os til at forbinde den babyloniske kronologi med den bibelske. Denne tavle indeholder følgende astronomiske oplysninger angående Kyros ll´s søn kambyses ll´s syvende regeringsår....... (Inschriften von Cambyses, König von Babylon af J. N. Strassmaier, Leipzig 1890, nr. 400, linje 45-48; Sternkunde und Sterndienst in Babel af F. X. Kugler, Münster 1907, bd. I, s. 70, 71)......Tavlen viser i så fald at Kambyses II’s syvende år begyndte i foråret 523 f.v.t." Indsigt i De Hellige Skrifter

På grund af den pålidelighed af de informationer om den sekulære konge liste, som gør at VTS kan stole på at året 539 f.v.t. for Babylons fald. Med simpel udregning, kommer frem til år 607 f.v.t. for Jerusalems fald. Efter at have accepteret de udregnede tidspunkter fra den astronomiske lertavle fra Kambyses ll´s 7. regeringsår. indsigt i Den Hellige Skrift bygger igen på sekulær kronologi givet af Ptolemæiske Kanon som også bekræfter Babylons fald i år 539 f.v.t. 

 "Et andet basisårstal der kan bruges som udgangspunkt, er året 539 f.v.t., der finder støtte i flere historiske kilder som det år da perseren Kyros indtog Babylon. (De verdslige historiske kilder til Kyros’ regering er blandt andre Diodoros, Julius Africanus, Eusebios og Ptolemæus samt de babyloniske kileskrifttekster." indsigt i Den Hellige Skrift s.55

  På trods af at være afhængig af forskellige kilder for at fastlægge deres udregninger, modarbejder VTS sig selv ved påstå at de samme kilder er upålidelige og kan ikke bruges til at udregne årstallet for Jerusalems fald.

  " Dette årstal stemmer ikke overens med de oplysninger som de klassiske historikere og Ptolemaios’ kanon giver os, men man kan med rette sætte spørgsmålstegn ved disse optegnelsers nøjagtighed." Vagttårnet 1. okt. 2011,s. 31

 Én  yderligere ting VTS må forholde sig til, er de Babyloniske konger rækkefølge over 50 år og deraf følgende hul på 20 år som skal forklares. Det har VTS forsøgt at forklare ved at forlænge  Nabonids regerings periode. Som anden mulighed foreslår VTS at der kunne have været tidsperioder imellem de Babyloniske konger, altså perioder uden konge. Stik imod at der ikke er beviser for sådan en påstand.

" Der findes forretningstavler fra hvert eneste af de år man traditionelt betragter som hørende til de nybabyloniske kongers tid. Når man lægger disse kongers regeringstider sammen og regner bagud fra den sidste nybabyloniske konge, Nabonid, når man til den konklusion at Jerusalem blev ødelagt i 587 f.v.t. Men denne dateringsmetode kan kun bruges hvis hver eneste konges regeringsperiode følger umiddelbart efter den forrige konges." Vagttårnet 1. nov. 2011, s.24, fodnote.

Dette citat er en utrolig indrømmelse, her bekræfter VTS at der er beviser for år 587 f.v.t. Men Vidnerne må overse beviserne imod en  påstand om at der er "huller" i konge række følgen. Det virker som om, at VTS udfordre andre til at bevise at der ikke er "huller" i kongerækken. Dette er næsten et eksempel på " Russell´ tepotte "  hvor en person har en uforfalsklig påstand og derefter forlanger at påstanden er sand. Men det er værre end det. VTS afviser alle historiske beviser og at der ikke er nogen "huller" der tilsammen dækker over 20 år.

Det er interessant at bemærke at, til trods for at VTS gør et stort arbejde for at bruge lærdes udtalelser til at underminer år 587 f.v.t. og støtte år 607 f.v.t. Har VTS i Vagttårnsbladet 1. nov. 2011. Denne fodnote udtalelse:

" Bemærk: Ingen af de sekulære eksperter som er citeret i denne artikel, siger at Jerusalem blev ødelagt i 607 f.v.t."

          Tidsberegning for år 587 f.v.t. udfra VTS publikationer

   Der er mange og tungt vejende beviser, der kan bruges til at bevise at år 607 f.v.t. er forkert. Så tidligt som i 1929, Raymond Philip Dougherty's Nabonidus and Belshazzar, Yale University Press s.10 Viser at den viden om kongernes regerings tid " er baseret på mere end 2000 daterede cuniformet dokumenter, det må derfor accepteres som det itimative kriterie til grundlag for de Neo-Babylonisk kronologiske spørgsmål"  Ikke overraskende eftersom VTS er afhænngig af de historiske beviser for Babylons fald. De oplysninger som VTS præsentere i sine publikationer kan bruges til at bevise at år 607 f.v.t. er forkert.

Følgende enkle udregning fra Jerusalems fald, oplysninger kun taget fra VTS egne publikationer. Husk når man ser på beregningerne, at årtallene går baglens når man beregner årene f.v.t.

Ved brug af VTS egne publikationer, kan man regne sig frem til at ødelæggelsen af Jerusalem skete i år 587 f.v.t. Kun ved at regne sammen længden af den tid de Babyloniske konger regerede.

"Som den ældste søn efterfulgte Amel-Marduk (Evil-Merodak) Nebukadnezar på tronen i 581 f.v.t. Han viste en af de fangne judæere en venlighed hvorved han uafvidende opfyldte Jehovas hensigt. Der fortælles i 2 Kongebog 25:27-30: „I det syv og tredivte år efter kong Jojakin af Judas bortførelse på den syv og tyvende dag i den tolvte måned [i året 580 f.v.t.] .........Evil-Merodak herskede i to år og blev myrdet af sin svoger Neriglissar, der herskede i fire år, i hvilke han for det meste var optaget af forskellige byggeforetagender. Han efterfulgtes af sin umyndige og lastefulde søn Labashi-Marduk, som snigmyrdedes inden der var gået ni måneder. Nabonid, der havde indtaget stillingen som statholder i Babylon og havde været Nebukadnezars foretrukne svigersøn, overtog tronen og regerede indtil Babylon faldt i 539 f.v.t." Vagttårnet 1. apr. 1965,s.166

Citates fra overstående artikel, viser at VTS anerkender de lærdes viden om den  Babyloniske konge række. At Nebukadnezar blev efterfulgt af

 * Evil-Merodak 2 år

 * Neriglissar 4 år 

 * Labashi- Marduk 9 måneder

 * Nabonid indtil år 539 f.v.t

  Der hvor VTS har et andet syn på historien, er hvor de mener at Nebukadnezar frasagde sig tronen i år 581 f.v.t. Men historien viser at det skete i år 562 f.v.t Det giver disse to tidslinjer.

For at VTSs tidslinje skal være korrekt, så skal Nabonid have regeret i 36 år. Men VTS indrømmer, at arkæologien viser, at Nabonid kun regerede i 17 år.

 " Andre forskere siger: „Nabonids krønike . . . oplyser at Sippar faldt for de persiske styrker VII/14/17* (10. okt. 539),* at Babylon faldt VII/16/17 (12. okt.), og at Kyros drog ind i Babylon VIII/3/17* (29. okt.). Dette bestemmer udløbet af Nabonids regeringstid og begyndelsen af Kyros’ regeringstid. 

[Fodnoter] „VII/14/17“: Den 7. jødiske måned tisjri, den 14. dag, det 17. år af Nabonids styre." Vagttårnet 1. dec. 1968,s.538

"Den sidste øverste hersker i det babyloniske rige; fader til Belsazzar. På grundlag af kileskrifttekster ansættes hans regeringstid til omkring 17 år (556-539 f.v.t.). Han nærede stor interesse for litteratur, kunst og religion." Indsigt i De Hellige Skrifter s. 376

Et ydeligt problem opstår i VTSs tidslinje. Det følgende citat påstås det at der var to personer ved navn Nabonid, fordi en lertavle viser at Nabonid regerede over byen i Nebukadnezars 8. regerings år. Af den grund er VTS nød til at kreere en ekstra ubekræftet Nabonid, for at bekræfte påstanden om at Nebukadnezar startede sin regeringtids i år 624 f.v.t. Det gør Nabonid for ung som regent på den tid. Ogdog, eftersom arkæologien viser at Nebukadnezar startede sin regerings tid i år 605 f.v.t. Er der grundlag for at Nabonid kunne regere over byen i år 597 f.v.t. Og stadig være i live i år 539f.v.t.

 "På kileskrifttavler fra Nebukadnezars ottende år (fra nisan 617 til nisan 616 f.v.t.) siges der om en mand ved navn Nabu-na’id at han „stod over byen“, og nogle historikere mener at han er identisk med den Nabonid som senere blev konge. Det ville imidlertid betyde at Nabonid var meget ung da han fik dette administrative embede, og meget gammel ved Babylons fald, ca. 77 år senere (539 f.v.t.)." Indsigt i De Hellige Skrifter s. 376

Utroligt nok, kan det med VTS egne oplysninger blive vist at år 607 f.v.t. ikke ar året for Jerusalems fald. Bibelen fortæller hvad der skete i denne periode.

2. Kongebog kapt.24 fortæller om kong Jojakim, som betaler skat til Babylon i tre år. Babylonske lertavler bekræfter at der blev betalt skat i årene 604, 603 og 602 f.v.t. betalingerne skete i nov./dec. Da de næste skatter skulle betales gjorde Ægypten og Juda oprør. De Babyloniske optegnelser viser at det skete i år 601 f.v.t. Nebukadnezar udkæmpede en stor krig mod Ægypten, som han med nød vandt. Med store tab på begge sider. Den svækket tilstand Babyol var i udnyttede Jojakim til at gøre oprør mod Nebukadnezar som beskrives i 2. Kongeb. 24: 1-2

 " På Jojakims tid invaderede kong Nebukadnesar af Babylon landet, og Jojakim blev hans tjener i tre år. Men han gjorde oprør imod ham.  Så begyndte Jehova at sende kaldæiske, aramæiske, moabitiske og ammonitiske røverbander imod ham. Han sendte dem imod Juda for at ødelægge landet, sådan som Jehova havde sagt gennem sine tjenere profeterne."

Eftersom Nebukadnezar selv deltog i krigen mod Ægypten, Blev hans vassal kongdømme Syrien-Palestina brugt til at straffe Jojakim for at gøre oprør.Den ødelæggelse Juda blev udsat for skete i nov./dec. år 601 f.v.t. Ødelæggelserne var så voldsomme at man mente at profetien om Jerusalems ødelæggelse blev opfyldt. Denne hændelse var første gang Babylon ødelagde Jerusalem. Den velkendte anden og endelige ødelæggelse af Jerusalem skete 13 år senere af Babylonierne i år 587 f.v.t. 

 År 601 f.v.t. kunne blive brugt som året for Jerusalems ødelæggelse. Men er generelt accepteret at det skete i år 587f.v.t. Da Jerusalem blev fuldstændigt ødelagt i det år. Uanset er år 607 f.v.t. uden beviser eller grundlag. Hvis VTS valgte at bruge en af de nævnte årstal, må de flytte starten af ´endens tid´ til enten 1920 eller 1934.

Del siden