Vagttårnsselskabets Syn på Kvinder

Jehovas Vidner er en meget patriarkalsk gruppe, hvor kvinden skal se sin ægtemand som sit hoved ( leder/fører). Der er kun mænd som har ledelses poster og kun mænd underviser i menigheden. VTS fremstiller stadigt kvinder i det nedsættende lys at ” kvinder hører til i køkkenet”

Det har den konsekvens, at kvinder som er Jehovas Vidner, at deres selvværd bliver nedgjort af VTSs syn på kvinder. Det er vigtigt af kvinderne i Jehovas Vidner er opmærksomme på dette, for at undgå, at de nedvurdere deres egne evner/talenter og er på vagt overfor sexistiske mænd som bruger VTSs syn på kvinder til at gøre kvinder til ofre, på grund af deres køn. Resultatet af denne holdning, er et mandschauvinistisk, mandsdominerede religion kan blive meget tragisk, med især tre områder, som skal være i betragtning, hustru vold, seksuelt overgreb på børn og voldtægt.

                                                         Ledelses ordningen

     VTS følger meget velvalgte bibel råd, omkring kvindens rolle. Paulus siger i 1.kor. 11:3 ” og at en kvindes hoved er manden ” dette skriftsted ligger til grund for ledelses ordningen, underforstået at skriftstedet også beskriver kvindens rolle i menigheden og i ægteskabet.

  ” I kvinder, hvorfor underordne jer ledelse?... „Jeg vil lave ham en medhjælp“ Det var Gud der bestemte hvem der skulle have ledelsen i familien. Efter at Adam var blevet skabt, sagde Jehova Gud: „Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.... ….: „I hustruer [skal] underordne jer jeres egne mænd, for at de af dem som ikke er lydige mod ordet, kan vindes uden ord ved deres hustruers adfærd efter at have været øjenvidner til jeres rene adfærd og dybe respekt.“ —1 Pet. 3:1, 2.” vagttårnet studieudgave 15. maj. 2010, s.13

   Artiklen beskriver dette som ”Guds ordning” og skal betragtes som ” den største glæde og tilfredshed”

                                                  Ledelsesstrukturen

   Alle ledelsesposter indenfor Jehovas Vidner er alle, besat af mænd. Søstrene udfylder kun den nederste del af organisationens hierarki. Den højeste positionen som en kvinde kan bestride er pioner(en der bruger 70 timer/mdr. På at forkynde dør til dør) selvom VTS fremstiller det at være pioner som et privilegie, er det i virkeligheden en sælger, man er, hvor fri arbejdskraft bliver udnyttet af VTS til at fremme deres egen religion.

vagttårnet 15.april,2013,s.29

vagttårnet 15.april,2013,s.29

VTSs ledere har meget diskriminerende givet udtryk for, at kvinder er mindre kompetente end mænd. Samuel Herd, som er et medlem af det Styrende Råd. Retfærdiggøre hvorfor kvinder skal være underdanige og grunden er, at kvinders hjerne er mindre end mænds og dermed er kvinder mindre intelligente end mænd. Herunder følger en dansk oversættelse af Samuel Herds udtalelse om kvinder. Det skal gøres opmærksomt på at, udtalelsen kommer mens Herd er områdetilsynsmand, altså før han blev medlem af det Styrende Råd.

   ” Ved du, at videnskabs folk siger, at kvindens kranie kapacitet er 10% mindre end mandens, dette viser, at hun ikke er udstyret til rollen som leder. Hendes rolle er, at være underdanig i forhold til manden. Hendes rolle er at være underdanig og det betyder af hun må anerkende, at hun er en kvinde og skal være glad for at være en kvinde. Ønsk aldrig at være nået du ikke er udstyret til at være.... Nogle gange høre vi hende sig: ” Hvis, hvis, hvis Jeg var en mand, ville jeg gøre dit og jeg ville gøre dat, som om hun ønsker at være noget andet end det hun er designet til. Ved du hvad det lægger op til ? Det lægger sig op til homoseksualitet. Og ved du hvad Djævlen gå og laver nu til dags? Han taget de kvinder som gerne vil være mænd og gør dem til mænd...” Fra talen ” The Value of Our Theocratic Sisters Samuel Herd, Oakland CA 1971

Det er stærkt bekymrende, at det Styrende Råd bliver ledet af mænd som tyrer til så ignorant udtalelser, i et forsøg på, at finde støtte for deres sexistiske holdninger. Forestilling om, at kvinder er mindre kompetente, fordi deres hjerner er mindre end mænds, er usandt. I gennemsnittet er kvinders hjerner mindre end mænds, men hjernestørrelsen variere meget, der er kvinder som har større kranie og hjerner end mænd. Einstein intelligents blev betragtet som næsten uden lige i hans samtiden, det er på trods af at Einsteins hjerne var gennemsnitlig. Brødre med små hoveder, bliver ikke forhindret i, at blive ældste,eftersom det ikke er den fysiske størrelse af hjernen, men adfærden og evnerne der afgøre om én person er egnet til posten som hyrde for flokken eller ej. Den engelske artikel ”Study finds some significant differences in brains of men and women - Michael 11 Apr 2017 præsentere resultater fra UK Biobank som har studeret 500.000 mennesker, resultaterne viser at kvinder har en kraftigere korteks end mænd, det er den del af hjernen som forbindes med den kognitive og generelle intelligents test, som støtter at de IQ tests der udføres viser, at mænd og kvinders intelligents er ens. I lande hvor adgangen til uddannelse er lige for mænd og kvinder, er gruppen af de dygtigste studerende en blanding af mænd og kvinder.

Judit Polgár, Marilyn vos Savant, Manahel Thabet og Ruth Lawrence er fire af de klogeste mennesker i vor tid, med en intelligents som lang overgår enhver ældste eller Styrende Råds medlem, de omtalte kvinder knuser Herds påstand om, at størrelsen på kvindens hjerne relatere til kvindens rolle som værende under mænd.

Et andet bemærkelsesværdig kommentar fra Herds tale, er at sammenligne selvstændige kvinder med homoseksuelle, som VTS omtaler, som neddrægtige og kun værdig til evig udslettelse ( se LGBTQ, link til artiklen) sammenligningen er fornærmende på mange måder, kommentaren er designet til at undertrykke dygtige og kompetente søstre som gerne vil gøre brug af deres evner eller talenter.

                                                  Undervise i Menigheden

  Søstre må ikke undervise brødre, når det gælder åndelige emner. I rigssalen, er det kun tilladt brødre at få opgaver, hvor de underviser, som f.eks. offentlige taler.

 ”Intetsteds i Bibelen bliver kvinder bedt om at stå for undervisningen i menigheden. Derimod gav Paulus dem besked om at „tie i menighederne“. Hvorfor gjorde han det? Jo, han skriver at en af grundene er at alt skulle ske „sømmeligt og med orden“. (1.Korinther 14:34, 40) For at menigheden kan fungere godt, har Gud tildelt én gruppe hvervet at undervise” vågn op! Juli,2010,s.29

  Når søstre får tildelt en opgave på podiet, er det en øvelse på en demonstration eller svare på spørgsmål fra den bror som holder talen og bliver derfor anset som en erfaring som søsteren har lært tidligere.

vagttårnet 15.nov,2013,s.30

vagttårnet 15.nov,2013,s.30

At det kun er mænd, der direkte må undervis ses tydeligt, på JW Broadcasting, som kun har brødre som værter, fortrinsvis hvide ældre mænd. Det følgende billede er fra tv.jw.org fra marts 2019.

VTS går til ekstremer og når pedantiske højder. Som 2016 udgaven af sangbogen ” Syng for Jehova med glæde”, blev sangen ” Vogt dit hjerte” ændret til ” Beskyt dit hjerte”. Årsagen til denne øjensynlige ubetydelig ændring er meget overraskende. For når en søster sang ”vogt dit hjerte” kunne det forstås, som om hun, skulle belære en bror, om hvordan han skulle opføre sig.

 ” . Sangen “Vogt dit hjerte” hedder nu “Beskyt dit hjerte”. Også i den sang er teksten ændret. Hvorfor? Fordi nye forkyndere, interesserede, unge og søstre ved vores møder og stævner kunne føle sig forlegne ved at synge en sang hvor de fortæller andre hvad de skal gøre.” vagttårnet studieudgave,juli, 2017,s.7

   På Bethel har det ikke været kvinder tilladt, at sidde ved bord enden i spisesalen borde, en mandschauvinistisk regl , uden nogen støtte i bibelen.

                                                         Hovedbeklædning

  I de tilfælde hvor der ikke er en bror tilstede, som kan tage sig af de lære mæssige opgaver, kræves det, at opgaverne bliver overtaget af en kvinde, det kræver dog, at hun bærer en hovedbeklædning, et tørklæde el.lign. for på den at vise at hun underlægger sig ledelses ordningen.

  ” Nogle gange bliver en søster måske bedt om at klare en opgave i menigheden som en bror normalt skulle tage sig af. Når hun udfører sådan en opgave, viser hun respekt for Jehovas ordning ved at tage noget på hovedet. En søster vil også tage noget på hovedet hvis hun skal lede et bibelstudie mens hendes mand eller en døbt bror er til stede” bogen-- Bliv i Guds kærlighed, 2015, s.54 paragraf. 17,appendiks, s. 246

bog-Bliv i Guds kærlighed 2015,s.246

bog-Bliv i Guds kærlighed 2015,s.246

”En søster skal bære en hovedbeklædning og vil normalt sidde ned når hun leder samlingen. Det hun vælger at drøfte, vil være det samme som en bror ville vælge. Hun skal undgå at virke belærende på dem der er til stede, men kan i stedet lægge op til en drøftelse. Hvis hun beder en anden søster om at indlede tjenesten med bøn, skal den søster også bære hovedbeklædning” Rigets Tjeneste, marts 2015,s.6

” Ved en samling kan det være nødvendigt at en døbt søster beder bønnen hvis der ikke er en kvalificeret broder til stede. Hun må da bære en hovedbeklædning. Hvis der ofte ved en bestemt samling ikke er en kvalificeret broder til stede, skal de ældste udnævne en kvalificeret søster til at lede den når det er nødvendigt” Rigets Tjeneste, juni, 2000,s.3

” Almindeligvis bør en kristen kvinde bære hovedbeklædning når hun får en opgave der normalt varetages af hendes mand eller en broder i menigheden” vagttårnet studieudgave15.nov.2009, s. 12

vagttårnet engelsk udgave 1.april,1964

vagttårnet engelsk udgave 1.april,1964

                                                    Den underdanige Hustru

   Det bliver rost, at være en underdanig hustru. Oveni siges, det også, at det ikke er krænkende, at kvinderne er underlagt mændene, men VTS gør det så strengt eller indskrænket, at det ikke, er andet end krænkende.

 ” „Lad hustruerne underordne sig deres mænd som under Herren,“ skrev apostelen Paulus. (Ef. 5:22) Disse ord betyder på ingen måde at hustruens plads i familien er uden værdi eller betydning......Når det gælder økonomi, vil en ’dåragtig’ hustru måske klatte familiens hårdt tjente penge væk. Men en hustru der støtter sin mand, vil samarbejde med ham i pengespørgsmål. Hun er forudseende og sparsommelig. Hun presser ikke sin mand til at tage overarbejde......Det kan være en udfordring for en hustru at støtte sin mand når han træffer en beslutning hun ikke er enig i. Selv i en sådan situation udviser hun ’en stille og mild ånd’ og samarbejder med ham” vagttårnet studieudgaven 15. maj,2011,s.8-10

   ”  Inden jeg begyndte at studere Bibelen, mente jeg ikke at min mand burde være familiens overhoved. Jeg foretrak at træffe de fleste beslutninger selv. Men efterhånden opdagede jeg at når jeg fulgte Bibelens principper, bidrog det til freden og lykken i vores familie. (1.Korinther 11:3) Det blev gradvis lettere for mig at underordne mig min mand, og han har lagt mærke til at jeg har forandret mig på disse punkter.“ vagttårnet studieudgaven 1.nov. 2008,s.11-12

   Et godt stykke ind i det 21. årh. viser VTSs illustrationer stadigt kønsdiskriminerende syn på kvinder, at de hører hjemme i køkkenet.

vagttårnet 15.juli,2012.s.31
vagttårnet 15.juli,2012.s.31
vagttårnet 15.feb.2012
vagttårnet 15.feb.2012

                                     Konsekvenserne af denne holdning

 Det bliver sagt, at Søstrene i menigheden, er glade for, at de ikke har den samme tunge arbejdsbyrde som deres ægtemænd, som er ældste, det er rigtigt, at denne ledende stilling i menigheden, medføre en stor arbejdsbyrde uden nogen økonomisk kompensation.

  *  Vold i hjemmet

  * Overgreb på børn

  * Voldtægt

                                                            Vold i hjemmet

   VTS tager afstand til vold i hjemmet og insistere på, at manden skal vise kærlighed og hengivenhed overfor deres hustruer. Det er tilladt kvinder, at forlade deres voldelige ægtemænd.

  ” Bibelen tager ikke let på separation. Den forpligter dog heller ikke en kvinde til at blive hos en mand der sætter hendes helbred og måske endog hendes liv på spil.....Da Bibelen ikke forbyder separation i ekstreme tilfælde, er det en personlig afgørelse hvad en kvinde vælger at gøre i den forbindelse. (Galaterne 6:5) Ingen bør tilskynde en kvinde til at forlade sin mand, men heller ingen bør forsøge at presse en hustru til at blive hos en ægtemand som sætter hendes helbred, liv og åndelige velfærd på spil.... Ingen ægtemand der hævder at være en discipel af Kristus, kan sige at han elsker sin kone når han mishandler hende” vågn op! 8.nov.2001,s.12

  Selvom at separation er tilladt, hylder artiklen de søstre som bliver hos deres voldelige mænd, udholder volden i håbet om at kunne ”vinde over” den voldelige ægtemand til at blive et Jehovas Vidne. Sådanne erfaringer er med regelmæssig mellemrum blev publiceret igennem flere årtier.(w86 8/1 s.21; w90 8/15 s.21; yb90 p.64; yb(unge spørger)93 s.179-180; w94 4/15 s.27-29; yb94 s.145; w96 5/1 s.22-23; g97 4/22 s.31; w99 1/1 s.3; yb99 s.60; w04 8/15 s.10; w07 4/15 s.6.)

I januar 2008 udgaven af Vågn op!, blev emnet ” Hvad siger Bibelen om Vold Mod Kvinder” Selv om at hovedartiklen talte imod vold i ægteskabet, havde den samme blad en artikel med titlen ” Hvad betyder det at manden er familiens overhoved?” hvor der forklares hvorfor at kvinder skal underlægger sig deres ægtemænd. Artiklen forsøger at fremstille, det at manden er kvindens overhoved som acceptabelt og omtaler hvordan en kærlig ægtemand tager sin kones synspunkter i betragtning, når der skal tages afgørelser. I artiklen henvises der til Abraham og Sara som et godt eksempel på denne ledelsesform. I deres ægteskab tog Abraham Hagaj som medhustru, som han fik en dreng med og ignorerede Saras ønske om afvise Hagaj i årtier. Abraham gav først efter for Saras ønske, da sønnen var blevet voksen. I artiklen gøres det klart at selvom kvinden er manden ” medforbundene” og indtager en ærefuld stilling...Men som familiens overhoved har manden naturligvis det endelige ansvar for de beslutninger der tages” Ydermere om emnet et af bladene, hvor vold i hjemmet omtales, giver en dårlig smag i munden når konceptet, at manden er kvindens hoved fremmer det at dominere og mishandling af kvinder.

VTS øver et stærkt pres på de kvinder, som er ofre for en voldelig ægtefælle i at blive i forholdet. I vagttårnet 2012, blev en stærkt bekymrende artikel udgivet af VTS, hvor kvinder der er i et voldeligt forhold, blev rost for at blive i forholdet med deres voldelige mand.

  ” Selma genkalder sig noget hun lærte af den søster der studerede med hende. „En dag,“ siger Selma, „havde jeg slet ikke lyst til at studere. Aftenen før havde Steve og jeg haft en diskussion, og han havde slået mig. Jeg var ked af det og havde ondt af mig selv. Efter at jeg havde fortalt søsteren hvad der var sket, og hvordan jeg havde det, bad hun mig læse Første Korintherbrev 13:4-7 .Mens jeg læste, begyndte jeg at indvende: ’Steve gør aldrig nogen af disse kærlige ting over for mig.’ Men søsteren hjalp mig til at se tingene fra en anden synsvinkel ved at spørge: ’Hvor mange af disse aspekter af kærligheden viser du over for din mand?’ Mit svar var: ’Ingen af dem, for han er så svær at leve sammen med.’ Søsteren sagde blidt: ’Jamen Selma, hvem er det der prøver at være kristen her? Dig eller Steve?’ Da det gik op for mig at der faktisk var noget i min indstilling jeg kunne ændre, bad jeg Jehova om at hjælpe mig til at være mere kærlig over for Steve. Langsomt begyndte tingene at forandre sig.“ Efter 17 år tog Steve imod sandheden.” vagttårnet studieudgaven 1.feb.2012,s. 29

Artiklerne i Vågn op! Udgaven fik meget kritik for den fare, den udgjorde for kvinder, kritiske artikler som ”"Dangerous message about domestic violence" Apr 30, 2013. Samtale forrums var fyldt med beretninger fra Jehovas Vidner som var blevet udsat for den type af vold.

  ” Jeg har frygtelige minder om at sidde overfor to ældste og min voldelige (nu fraskilte) ægtemand. Jeg blev fortalt at ” jeg ikke skulle holde regnskab med mine skader” Betød det så at min mand kunne forsætte med at slå mig, såre mig,kaste mig tværs over rummet, nogle gange mens vores to drenge så på ?” ("I have horrible memories of sitting with two elders and my abusive (now ex) husband. I was told to “not keep count of the injury.” So did that mean my husband could keep on hitting me, hurting me, throwing me across the room, sometimes in front of my two little boys?") jwsurvey.org/mini-surveys

   Men i stedet for at lære af den vigtige kritik, valgte VTS i 2018 igen at opmuntre gifte kvinder, som er Vidner, at udholde vold i forholdet som en måde at ære Jehova på, i tilfælde at den mulighed at kvinden kunne få manden til at omvende sig til et Jehovas Vidne.

  Separation er kun tilladt i tilfælde af ” han er så voldelig, at hun føler, at hendes liv eller helbred er i fare” og kvinder, som bliver i forholdet på trods af volden, bliver fortalt, at de er blevet ” belønnet på en helt særlig måde”. Denne stærkt bekymrende og farlige rådgivning, skaber et socialt pres for kvindelige Jehovas Vidner til at forblive et offer for alvorlige overgreb og vold.

” Måske er han så voldelig at hun føler at hendes liv eller helbred er i fare. Det kan være at han nægter at sørge for sin families materielle behov, eller at han forhindrer hende i at være loyal mod Jehova og tjene ham....I nogle af den slags tilfælde er den kristne nået til den personlige afgørelse at manden, uanset hvad han siger, ikke “er villig til at blive hos hende”, og at det er nødvendigt at forlade ham. Men andre kristne som har været i en lignende situation, er nået til en anden afgørelse. De har holdt ud og prøvet at forbedre forholdet.... En del kristne er blevet hos en ikketroende ægtefælle under meget svære forhold. Mange er blevet belønnet på en helt speciel måde ved at ægtefællen er begyndt at tjene Jehova. Vagttårnet studieudgaven dec.2018,s.14

  Separation frarådes på trods for den fare Kvinden er udsat for, fordi det kan lede til andre ” udfordringer”

” Hvis hun lader sig skille og ikke gifter sig igen, vil hun stå over for andre udfordringer. Hvad med hendes materielle behov og seksuelle behov? Vil hun føle sig ensom? Er der børn at tage hensyn til? Vil det blive sværere at opdrage dem i sandheden? Vagttårnet studieudgaven dec. 2018,s.12

   I stedet for at fokusere på den følelsesmæssige og fysiske sikkerhed hos det enkelte vidne, vælger VTS at være mere bekymret om en gift kvindes seksuelle behov, vil lede hende til at synde i form af utroskab. De ægteskabelige bånd er stadig gældende, fordi overgreb er ikke en gyldig grund for skilsmisse og derfor, hvis hun forlader manden kan det føre til, at hun er utro.

  Endnu én pointe som er vær at bemærke, er at VTS i artiklen fremstiller gerningsmanden som ” en ikketroende ægtefælle”. Det, at udholde volden i hjemmet vil derfor kunne betale sig, for den underdanige hustru, når ægtemanden indser at hendes styrke, som Jehovas Vidne, er et bevis på at det er sandheden, han vil derfor ændre sig og konvertere. Ikke alene er konvertering sjælden, derimod er det ikke sjældent, at voldsmanden også kunne være et Jehovas Vidne.

 Det er eksempler på, at flere ældste i forskellige menigheder, har været voldelige og blevet afsat som ældste. Det kan være at den pågældende ældste har mistet anseelse, ved at de mistede deres position i menigheden, men i andre voldstilfælde har der kun været en lille eller ingen handling eller hjælp, især fordi at Jehovas Vidner bliver frarådet til at søge hjælp ” udefor” og derfor heller ikke melder det til myndighederne.

Denne kvindefjendske holdning og ledelsesform, at manden er kvindens hoved fremmer vold i hjemmet. 'Submit to your husbands': Women told to endure domestic violence in the name of God 22 Oct 2018 (lav selv din egen søgning på nettet for Danmark) Artiklen fortæller om en undersøgelse af fundamentalistiske kristne grupper, Jehovas Vidner bliver ikke omtalt, men artiklen kommer med interessante observationer.

                                         Overgreb på Børn

  VTS måde at tackle anklager om overgreb på børn gælder for begge køn, men her omtales hovedsagligt den traumatiserende virkning det har på mindreårige piger, indenfor Jehovas vidner Derudover, den forældede håndtering, som i sig selv viser, at den er udarbejdet af gamle mandlige ledere, som for de fleste af det Styrende Råds medlemmer ikke har børn selv. Da Barbara Anderson som var ansat på redaktionen på Jehovas vidners hovedkontor i Brooklynn, i 1990´erne, hun opdagede, at overgreb på børn var/er et stigende problem, som følge af VTS politik voksede voldsomt, de anbefalinger hun kom med blev ignoreret, det resulterede i at hun forlod VTS.

   Af den grund er VTS kommet under voldsom kritik for den måde VTS håndtere sager om overgreb på børn. Den Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse i 2015, tydeliggjorde på flere områder, hvor VTSs politik beskyttede krænkeren på bekostning af ofret . Et område der blev omtalt var, at det er helt upassende, at en ung kvinde er tvunget til at sidde alene overfor tre ældre mænd og før i tiden også krænkerne. Det for at få afgjort deres egen skyld og krænkerens. Sådan en håndtering ville aldrig blive indført hvis en kvinde havde været med til at udforme de politikker som VTS bruger.

 Kravet om at et uskyldigt offer skal træde frem, alene foran tre mandlige ”ældste” går udover hvad der kræves i overgrebs sager, det er også et krav for en række andre udvalgs sager. Det er skræmmende nok for en mand, at være i den situation, for slet ikke at tale om hvordan det er for en kvinde. Når et dømmende udvalg bliver oprettet i sager af seksuel karakter, vil de ældste komme med en række meget private og nærgående spørgsmål, der er mange vidne udsagn fra tidligere Jehovas Vidner på youtube og hjemmesider, om hvor krænkede personerne har følt oplevelsen var og at de skulle svare på spørgsmålene, da det at nægte at svare også kunne tolkes som, at man havde noget at skjule.

Ej heller er der bibelsk grundlag for, at et offer skal tvinges til at træde frem alene, foran 3 mænd , ej heller er termerne ”udelukkelse/udstødelse” eller ” dømmende udvalg” at finde nogen steder i Bibelen. VTSs opstilling af et dømmende udvalg har ingen støtte i bibelske principper, det nærmeste bibelen omtaler er at overtræderen skal fremstilles i byens centrum eller markedsplads, ikke at blive afhørt i et lukket rum.

I bibelen er der grundlag for, at en kvinde kan, som én ældste, tage del i de opgaver der skal udføres. Det gamle testamente omtaler Debora, som både var profet og dommer. Der er intet grundlag for, at en ældre søster ikke kunne være med i et dømmende udvalg, på samme niveau som en mandlig ældste eller at støtte den som er ”anklaget”.

   En indikation af, hvor lidt VTSs ældste havde en idé om hvad og hvordan de skulle handle, kan ses ved hvordan VTS har valgt at formulere sin politik omkring krænkelse af børn, det blev krævet af ældste at udfylde et spørgeskema, med spørgsmål som ” var ofret delvist selv skyld i eller deltog villigt i handlingen”

Hvis en mindreårige, vidende eller ej, indladte sig på stærkt upassende seksuel adfærd, er der den ansvarlige voksen som skal vejlede den mindreårige og aldrig bruge den mindreåriges adfærd som undskyldning for at krænke dem.

   Voldtægt

 VTS antyder, at en pige/kvinde kan have en del af skylden, hvis de bliver voldtaget.

” Den kristne kvinde der ønsker at adlyde Guds befalinger og at bevare sig selv ren, må derfor hvis hun kommer ud for en sådan situation i dag, være modig og handle således som Bibelen foreslår: hun skal skrige. Det tjener til hendes eget bedste at hun følger dette råd, for hvis hun giver efter for mandens ønske, har hun ikke alene givet sit samtykke til utugt eller hor, men hun vil også blive plaget af skam. ” vagttårnet 1.juni, 1964,s.263

  ” Selv hvis hun ikke råbte ville hun ødelægge sit forhold til Jehova Gud og den kristne menighed; det ville føre til at hun blev udelukket fra menigheden, dette ville være værre end at blive dræbt, såvidt det gjaldt for hende” vågn op!! 8.marts1974 s.13-16 (oversat fra engelsk)

   ” En kristen kvinde er forpligtet til at modstå, for at adlyde Guds lov, for ” at flygte fra utugt” (1.kor.6:18) på ingen måder ville det være passende for hende villigt at medvirke til voldtægt”  vagttårnet 15. okt. 1980, s.7 (oversat fra engelsk)

“ hvorfor du skal modstå en angriber fra det første sekund;....din samvittighed vil være ren.(selv hvis du blev voldtaget, ville du ikke have ofret din selvrespekt eller renhed overfor Gud” vågn op! 22.maj, 1986, s. 23 (oversat fra engelsk)

   Selvom rådet viser, at manglende modstand efter VTS opfattelse, er en synd, havde VTS allerede skrevet artikler, der viser at de var klar over at det er almindeligt for voldtægts ofre at stivne eller blive paralyseret af skræk og derfor ude af stand til at skrige eller slå fra sig.

  “„Skræk er næsten alle kvinders første og største reaktion på voldtægt.“ Faren ved det er at skrækken kan lamme dem.....Jeg var totalt forvirret og overrumplet fordi det hele skete så pludseligt.“..... Den dybe skræk ved truslen om fysisk vold gør simpelt hen de fleste kvinder hjælpeløse.“ vågn op! 22.sept.1989,s.6

   Som om den rædsel og vedvarende virkning af voldtægten ikke er slem nok at bære, bebyrder VTS Vidner, som er ofre for voldtægt med skyld følelsen af at de måske selv er ansvarlige og har syndet I Jehovas øjne. Dette stærk frastødene koncept er utilgiveligt I lyset af af VTSs forfattere er fuld ud klar over at den “naturlige” reaktion på voldtægt er for mange kvinder at blive lammet af skræk. Hvor meget eller hvor voldsomt et offer skal gøre modstand er meget subjektivt og er meget forskelligt fra person til person. Men at efterlade offret til at kæmpe med skyld om de har gjordt nok modstand til, at blive tilgivet af Jehova for voldtægt!!!!!. En kvinde kan aldrig blive gjordt ansvarlig for sin voldtægt, uanset om hun forsvarede sig eller ej.

   VTS er gået så langt som til at sige, at hvis en kvinde står overfor at blive voldtaget,skal tænke på om voldtægtmanden har haft en hård tid bag sig og vise respekt for voldtægtmanden som et medmenneske.

  “ Det mulige offer må huske at voldtægtsforbryderen også er et menneske. Utvivlsomt er der forhold i hans liv der nu har givet sig udslag i denne adfærd. Skønt en kvinde altså ikke bør blive skrækslagen og lade voldtægtsforbryderen skræmme hende, bør hun alligevel behandle ham forstående og medmenneskeligt” vågn op! 8.juni,1984,s.24

Først I 1993 lod det til at der var sket en betydelig forandring, da der i Vågn op! Udtaltes at ofre for voldtægt ikke bære ansvaret for voldtægten og ikke har begået utugt.

“ Myte: Et voldtægtsoffer er medskyldigt hvis hun ikke har gjort aktiv modstand.....Det er voldtægtsforbryderens brug af magt over for et uvilligt offer som gør ham til voldtægtsforbryder. Voldtægtsofferet har således ikke gjort sig skyldigt i utugt” vågn op! 8.marts,1993,s.5

  Men VTS efterlader stadigt offeret med følelsen af, hvis de ikke har gjordt nok modstand, er det usikkert om Jehova stadig vil placere skyld hos offeret!!!!.

“Når man vil overføre beretningen i Femte Mosebog 22:23-27 på nutidige forhold, må man forstå at de to situationer der nævnes i Moseloven, ikke dækker alle situationer. For eksempel siges der intet om hvordan det forholder sig hvis en kvinde der bliver overfaldet, ikke kan skrige fordi hun er stum, bevidstløs eller lammet af frygt eller forhindret i at skrige fordi hendes mund er lukket af overfaldsmandens hånd eller et stykke tape. Jehova vil imidlertid kende årsagen til at hun ikke har skreget, og han vil dømme med retfærdighed og forståelse, for „alle hans veje er rette“. (5.Mosebog 32:4) Han er klar over hvad der virkelig fandt sted, og har kendskab til de anstrengelser den overfaldne gjorde sig for at modsætte sig voldsmanden. Hvis en kvinde ikke var i stand til at skrige, men ellers gjorde alt hvad hun kunne, under de forhåndenværende omstændigheder, kan hun overlade sagen i Jehovas hånd......Alligevel er der nogle kristne kvinder der til stadighed plages af skyldfølelse efter at være blevet overfaldet og voldtaget. Når de tænker tilbage, føler de at de burde have gjort mere for at forhindre det der skete” vagttårnet 1.feb.2003,s.31

  Bogen -”Min Bibelhistoriebog”, 2004 udgivet af Jehovas Vidner, som stadigt udgives af VTS. I historie nr. 20 som omtaler voldtægten af Dina, stilles spørgsmålet, “ Hvorfor bar Dina selv en del af skylden for at have mistet sin jomfruelighed?” Det er klogt at være sig bevist om at der kan være visse fare I nogle situationer, men det må aldrig indikeres at en person bære nogen del af “ansvaret” for voldtægten.

  Et kunst projektet “What are you wearing?” af Jen Brockman og Dr. Mary A. Wyandt-Heibert giver et visuelt at tøj eller ens påklædning ikke er årsagen til voldtægten, udstillingen viser er udsnit at det tøj som ofrene havde på under voldtægten.

VTS refærdiggøre sit krav om at skrige eller råbe ved at henvise til 5.moseb. 22. På trods af at Moseloven blev ophævet ved Jesu død, betrager VTS det som en formulering for et doktrin, som resultere i shokerende og ignorante udtalelser vedrørende voldtægt.

   5. moseb. 22:23-27 “ Hvis en jomfru er forlovet med en mand og en anden mand møder hende i byen og har samleje med hende, skal I føre dem begge ud til byporten og stene dem til døde – pigen fordi hun ikke skreg om hjælp i byen, og manden fordi han har ydmyget en andens hustru. Sådan skal I fjerne det onde fra jeres midte. Men hvis manden møder den forlovede pige uden for byen og han overmander hende og har samleje med hende, er det kun ham der skal dø. I må ikke gøre pigen noget. Hun har ikke begået nogen synd der er dødsstraf for. Der gælder det samme som når en mand angriber en anden mand og myrder ham. For han mødte den forlovede pige uden for byen, og hun skreg, men der var ingen der kunne hjælpe hende. “

  VTS har intet grundlag for at bruge denne passage og uanset om en kvindes skrig afgør om man som offer er villighed eller har skyld. Den samme passage giver også påbud om at stene utugtige og hvis en jomfru ikke er forlovet, da hun blev voldtaget, bliver hun voldtægtsmands ejendom, fordi han skal købe hende for 50 sekel sølv 5. mosebog 22:29, så hun kan være hans kone. Ingen af disse regler bliver fulgt af Jehovas Vidner og bliver istedet betraget med skræk og afsky I vores tid. VTS forstår ikke pointen, at grunden til at jomfruen skulle skrige, var for at alarmere dem omkring hende, at hun ikke frivilligt gik med til den seksuelle handling, på den anden side kunne folkene I byen fejlagtigt stene hende til døden som utugtig. Det var altså ikke for at fortælle voldtægtsmanden, at hun ikke ønske at blive voldtaget.Uanset hvad om der bliver sagt noget eller ej, en voldtægtsmand er fuldt ud klar over, at hans tilnærmelser ikke er velkomne og det at sige “nej” er det længste en kvinde behøver at gå!!!. VTS hentydninger på den anden side topmålet af en kvindefjensk uvidenhed.

Af Jehovas Vidner forventes, at de er moderate I deres påklædning, søstre er påkrævet at bære beskedene kjoler eller skørter I rigssalen, Betel eller I forkyndelsen. Grunden for det er, at de ikke må tiltrække formeget opmærksomhed til dem selv, at sexet beklædning kan ophidse og måske føre til voldtægt.

“ . Hvorfor må vi overveje hvordan vores tøjvalg virker på vores brødre og søstre? En af grundene er at Guds tjenere gør en stor indsats for at følge denne bibelske vejledning: “I skal ... gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab.” (Kol. 3:2, 5) Nogle af vores trosfæller har, før de blev kristne, levet på en måde der gik imod Jehovas moralnormer, og kæmper måske stadig med nogle forkerte tilbøjeligheder.” Vagttårnet studieudgave sept.2016,s.19

  “ men husk at selv små børn, og kvinder der er højt oppe i årene, kan komme ud for overfald af denne art. Og da en meget udfordrende påklædning også er en faktor, er det klogt at klæde sig beskedent og anstændigt” vågn op! 22.sept.1980,s.15

 Vågn op! Har helt ret, når den siger “ er der ingen undskyldning for at en mand tvinger en kvinde til et samleje, hun ikke ønsker” (s.8) Selv om det er fornuftigt sagt, er det ikke kvindens beklædning, men mænds adfærd som skal ændres og kvinder skulle ikke føle, at de på nogen måde er skyld I voldtægten.

                                                         Konklusion

  VTS omtaler I positive vendinger Vidne kvinderne, roser dem i for de ting de har opnået og hvor værdifulde de er for VTS. Det er sagt, at Gud dikterede, at kvinden skulle respekteres og ikke betragtes som underlegen, som I 2012 vagttårnet med titlen “ Hvad er Guds syn på Hvinder?

“ Var det Guds hensigt at kvinden skulle rangere lavere end manden?.....For eksempel krævede Moseloven at børn viste både deres far og deres mor ære og respekt “ vagttårnet offentlige udgave 1,sept. 2012, s. 4

Dette vagttårns blad nævner ikke med et ord, den ledelsesform som kræves. Læg mærke til at denne udgave af vagttårnet er den offentlige udgave, som bruges til at tiltrække nye medlemmer.

  Artikler som “ Trofaste kristne kvinder—værdsatte tjenere for Gud”(vt1.nov.2003) optræder med reglmæssige mellemrum, hvor der omtales eksempler på tro og det arbejde der lægges i forkyndelsesarbejdet.

“...... Desuden udgør kvinder størstedelen af de mere end 1.000.000 heltidstjenere jorden over. Der er ingen tvivl om at Gud har givet gudfrygtige kvinder det privilegium at være med til at opfylde salmistens ord: „Jehova lader ordet lyde; de kvinder der forkynder godt nyt er en talrig hær.“ vagttårnet studieudgave aug. 2014,s.10

 I lyset af VTSs syn på kvinder I forhold til mænd, er denne ros nedsættende, at anerkende det arbejde de gør, med den stærkt begrænsede muligheder for at stige I rang I VTSs organisationelle struktur. Selv når de forsøger på at være positive, er VTSs ordvalg nedsættende. “ Kvinden var en unik gave fra Gud; hun skulle være mandens fuldkomne hjælper” vagttårnet studieudgave aug.2014,s.6

I lyset af VTSs syn på kvinder I forhold til mænd, er denne ros nedsættende, at anerkende det arbejde de gør, med den stærkt begrænsede muligheder for at stige I rang I VTSs organisationelle struktur. Selv når de forsøger på at være positive, er VTSs ordvalg nedsættende.

 “ Kvinden var en unik gave fra Gud; hun skulle være mandens fuldkomne hjælper” vagttårnet studieudgave aug.2014,s.6

At lade som, at der er lighed mellem kvinder og mænd, virker som en afledning fra den egenlige lære, nemlig at kvinder skal underlægge sig manden som, af kvinden skal ses, som hendes hoved eller leder. Denne ledelsesform nedgør kvinder og har tragiske konsekvenser når det kommer til vold I hjemmet , voldtægt og overgreb på børn.

 Denne nedsættende holdning er ikke andre steder mere tydelig end I en 1930 artikel hvor VTS fremføre den holdning at efter at jorden er blevet til et paradis og der ikke længere er brug for at der fødes børn, vil kvinder blive omskabt til mænd.

Oversat fra gul markering “ Om forskellene mellem kønnene som sådan vil blive bevaret, ved vi ikke. Der har været nogle hændelser hvor kvinder er blevet forvandlet til mænd og det er muligt at denne forvanling bliver over alt og vi skal alle være brødre sammen.”

the golden age 2.april.1930,s.446

the golden age 2.april.1930,s.446

Citater som over nævnte, sammen med dem om voldtægt, overgreb på børn og vold i hjemmet burde være grund nok til at Jehovas Vidner stillede spørgsmål til, om det Styrende Råd virkeligt er egnet til at rådgive om så vigtige emner. VTSs ledelsesstruktur, er strengt opbygget efter ledelses arrangementet og forklejning af kvinders rolle i VTSs lære, gør at en positive ændringer i doktrinerne, er usandsynlig i nærmeste fremtid.

VTSs styrende Råd består af mænd med mange friheder. Det kan være, at de virkeligt tror de gør det bedste for kvinder og følger Guds vilje på det område, men hvis man ser på de artikler, hvor kvinder bliver rost, er deres syn på kvinder upassende og ødelæggende. Kvindens position er den underdaniges, på trods af, at retorikken er af det modsatte.

Del siden