Ældste Ordningen

VTS har gennemført flere ændringer i ældste ordningen gennem hele sin historie. Det er normalt, at der ændres i regler og politikker og derfor helt i orden, men måden ændringerne er blevet gennemført på, indikere tydeligt menneskelig styring og ikke Guds, det på trods af at VTS påstår det modsatte

Dette afsnit er interessant, da den belyser den teknik som VTS bruger, for opnåelse af accept i ændringen af et doktrin. Antagelser vedrørende de tidlige kristne bliver fremført uden nogen former for beviser, efterfulgt af dogmatiske påstande om, at Jehova står bag disse ændringer.

 Det nye testamente giver ingen detaljer om processer eller hierarkisk struktur for, hvordan en menighed skal formes eller vedligeholdes. En person, som vurderes til at være åndelig moden, kan blive set som én af de ældre mænd – ældste -, hvis man opfylder et simpelt antal kriterier, som bliver beskrevet i 1. Timoteus kapt. 3. VTS har gennemført en række voldsomme ændringer i Jehovas vidners ældste ordning og dermed vises tydeligt, hvor let det er for VTS at tilpasse bibelens principper til deres egne ønsker.

  Russell´ holdning var, at menigheden selv demokratisk valgte deres ældste. ”Blandt Guds folk fra 1870 op til 1932 er mænd blevet valgt til positionen af menighedsældste, for at overse menighedens Bibelstudier og studier. De ældste og diakoner er valgt årligt af menigheden ved håndsoprækning af menighedens medlemmer ” Årbogen 1975, s.164 (oversat fra engelsk)

I 1930´erne kom der store forandringer. De ældste skulle nu udpeges ”af Det Styrende Råd fra hovedkvarteret”. Mellem 1932 og 1938 har Det Styrende Råd udnævnt en arbejdsdirektør og fra 1938 hele ældste gruppen.

 ”…..New York-menigheden ved en resolution bad det styrende råd om at udnævne menigheden en „arbejdsdirektør“, som skulle have et arbejdsudvalg af assistenter der ville blive valgt ved afstemning i menigheden..........Denne ændrede ordning inden for Jehovas vidners menigheder varede fra oktober 1932 til 1938. I dette år (1938) bragte The Watchtower for 1. og 15. juni (Vagttaarnet for 1. og 15. august) første og anden del af artiklen „Organisation“, der viste hvordan menighederne kunne blive teokratisk organiseret. Efter den tid blev alle tjenerne i menigheden udnævnt af det styrende råd på hovedkontoret. Det styrende råd er ikke Vagttårnsselskabets tjenesteafdeling”. Vagttårnet 15.jan. 1972,s. 40

 Forklaringen på grunden til ændringen var en alternativ forståelse af, at på apostlenes tid betød det græske ord ”ordineret”, at være udnævnt af Det Styrende Råd, ikke at være valgt til posten.

  ”Med hensyn til at vælge” forklare Herbert H. Abbott, ” da var det tænkt at det græske ord i Apg. 14:23 ”ordineret” [king James versionen ”udnævnt” NVT] hentyder til at række hånden frem og betød at vælgeren valgte dem som var udvalgt til at lede gruppen [se Apg. 14:23,Rotherdam] Vi viste ikke, at det kom i brug i den form af udvælgelse eller udnævnt af apostlene eller styrende råd” Årbog 1975,s. 164(oversat fra engelsk)

Dette ræsonnement er grundlagt på spekulationer. Det indrømmes, at VTS i mange årtier fremmede en forkert fortolkning. Eller måske er den nuværende fortolkning forkert?. På den anden side forekommer ordet ”styrende råd ” heller ikke i Bibelen og der er heller ikke beviser for et ”styrende råd ”. VTS tager idéen om et styrende råd fra Apg. 15, men den eneste omtale af et rådsmøde for at afgøre en doktrin indkluderede alle ældste, ikke kun en lille gruppe af ledere.

  For at forhindre menigheden i at vælge deres egne ældste, skabte Rutherford en hierarkisk struktur, som overførte al kontrol til hovedledelsen på hovedkontoret.

bogen

bogen "Jehova" , 1932,s.72

I 1971 kom endnu en kraftig ændring, introduktionen af et ældsteråd, hvor de forskellige ansvarsposter skulle rotere rundt årligt. I Vagttårnet 15. jan. 1972, s.38 omtaltes også at de første kristnes ældsteråd ”gik på skift” Det er almindeligt for VTS at indskyde en kommentar, som ikke har noget grundlag,bruge ord som ”naturligvis” eller ”sikkert”

   ” I et sådant presbyterium eller „ældsteråd“ måtte der naturligvis være en ordstyrer der kunne lede ældsterådets møder. Det fremgår ikke af Bibelen hvordan et medlem blev udnævnt til at være ordstyrer. Hvervet som ordstyrer var sikkert ikke permanent men kun midlertidigt, idet det strakte sig over en vis tidsperiode og gik på skift mellem alle de ligestillede medlemmer af ældsterådet” Vagttårnet 15.jan. 1972, s.38

  4 år senere i årbogen for 1975 priste VTS det nye arrangement succes med, at det var ”Guds vilje”

 ”Set tilbage på den nye ordning tilrettelagt for de ældste og menighedstjenerne, Roger Morgan blev bevæget til at sige ” dette er Guds gerning.” Uden tvivl vil andre være enige, efter de har overvejet de gode resultater. Den første rotation af ansvarsposter startede i september, 1972 og omkring 1. okt. vil arrangementet være færdig justeret i de fleste menigheder.... Vagttårnsselskabet bemærkede, at ”Jehova bringer i sandhed sin menighed sammen ind i organisatoriske rammer, som vil gøre det muligt for hans folk at gennemgå Harmagedon ind til Guds nye orden under guddommelig styring.” Årbogen 1975,s. 250 (oversat fra engelsk)

Men rotationsordningen virkede ikke efter hensigten og blev kasseret i 1983

 ” De ældste tjener ikke i disse stillinger på grundlag af rotation”. Bogen Organized to accomplish You Ministry,1983 s. 41 (oversat fra engelsk)

Hvordan kan en ordning være Guds vilje med bibelsk støtte, når den indenfor en kort årrække skal kasseres igen? VTS forklare dette med, at det er en forbedring.

"KONGEN ORGANISERER SINE UNDERSÅTTER SÅ ARBEJDET FREMMES

  12 Lige siden Riget blev oprettet i 1914, har kongen forbedret den måd,e hvorpå Guds tjenere er organiseret til at gøre hans Fars vilje. (Læs Esajas 60:17). ” Vagttårnet studieudgaven 15.jan. 2014,s.15

 Frem og tilbage ændringer i den organisatoriske struktur er ikke forbedringer fra Gud, det er ganske simple forskellige ledelsesafgørelser, som forekommer i alle virksomheder. Hvis Jehova virkeligt havde ledet det arrangement, der skulle være i overensstemmelse med de første kristne, ville Han havde gjort det rigtigt første gang.

                                                              Bethel Ældste

Et yderligere koncept som ingen støtte har i Bibelen er ”Bethel ældste” ordningen.

”6 BETHEL—ÆLDSTE: Bethel-ældste er dem som er kvalificeret til at tjene i en særlig kapacitet på Bethel som tillæg i deres tjeneste som ældste i en menighed. Er de udnævnt af det Styrende Råd med anbefalinger fra afdelingskontoret. En Bethel ældste lever ikke kun op til de bibelske kvalifikationer for ældste i en menighed, men gør dette på en mere fyldestgørende måde, så han er udstyret til at handle i mere præcise ansvarsområder af Bethel tjenesten.- Lukas 12:48” Branch Organization Manual, s. 2-1, 2-2 (oversat fra engelsk)

    Den 1. marts 2006 blev der læst et brev op på alle afdelingskontorene, at fra d. 31. aug. 2006 ville Bethel-ældste ordningen blive opløst efter 36 år. Endnu en ordning kasseret grundet, at dets indførelse ikke havde nogen bibelsk begrundelse til at begynde med.

  At ændre på en ordning er helt i orden. Men den måde VTS vælger at gøre det på bør vække bekymring. Det er manipulation af følgerne at fremme en struktur, som ”Jehovas ledelse” eller ”Guds Vilje” under dække af, at Jehova leder sin organisation i retning af de første kristne. Denne type af udtalelser er almindelige for totalitære grupper og henviser til Mystisk Manipulation. Se emnet frygt, tanke reform. De konstante ændringer viser, at det er mænd og ikke Jehova, der styre VTS`s ældste ordning, uanset hvordan VTS foretrækker at introducere ordningerne.

Del siden