Fejlcitering af Kilder

Kritisk Tænkning

I artiklen " vind kampen om dit sind" vagttårnet juli,2017,s.28 indeholder et citat vedrørende propaganda:

 " Fordi propaganda “efter al sandsynlighed virker mest effektivt”, siger en kilde, “hvis folk ... undlader at tænke kritisk”. (Media and Society in the Twentieth Century)"

Men hvad er blevet klippet ud og erstattet af (.....) ?

 " "Therefore, it is likely to be most effective if people do not have access to multiple sources of information and if they are discouraged from thinking critically. Michael Balfour has suggested that the "best touchstone for distinguishing propaganda from science is whether a plurality of sources of information and of interpretations is being discouraged or fostered. " Media and Society In the 21st Century: A Historical Introduction p.78 or Media and Society In the 21st Century: A Historical Introduction 2009 p.83 depending on edition, Lyn Gorman, David McLean 

VTS misbrug af paranteser er meget vigtigt i lyset af VTSs artikel, som fremholder at man skal stole på én kilde til informationer, følge organisationen uanset hvor ufuldkommen den er og afvise alternative informationer unset hvor sandsynlige de er.

" , og derfor har du – ligesom enhver anden soldat i kampens hede – brug for pålidelig, autentisk information for at hindre fjenden i at forvolde dit sind skade. Det har Jehova sørget for at give os. På Bibelens sider kan man finde alt hvad der er nødvendigt for at modstå Satans propaganda. " vagttårnet studieudgaven juli,2017,s.28

"  Vær besluttet på at holde dig til Jehovas organisation og loyalt støtte dem der leder Guds folk, selvom de er ufuldkomne. (1 Thess. 5:12, 13) Vær ikke hurtig til “at blive bragt fra besindelsen” når du oplever noget der virker som ødelæggende angreb fra frafaldne eller andre der bedrager sindet – uanset hvor troværdige deres anklager ser ud til at være " vagttårnet studieudgaven juli,2017,s.30

De sidste Dage

VTS citere avisen the Gazette i støtte for at 1. verdenskrig i 1914 ændrede verden til det værre. Men the Gazette artiklen læst i sin helhed, giver en helt anden forståelse.

" Nyhedskommentatorer har for nylig kommenteret afslutningen af den første verdenskrig, der fandt sted for omkring tres år siden. Gwynne Dyer fra Montreal-bladet Gazette skriver: „Den første verdenskrig — eller, for dem der overlevede den, slet og ret Den store Krig — forbliver i menneskers sind vandskellet i den nyere historie. Før 1914 lever skikkelserne på de falmede fotografier i en anden verden . . . præget af en særegen uskyld. . . . Perioden før 1914 var en tid da mennesker kunne tro på at fremskridtet forandrede os lige så hurtigt som det forandrede vore maskiner. Men så ruskede den første verdenskrig os tilbage til virkeligheden.“ vagttårnet 15.maj.1979,s.23

Mellem de nøje udvalgte kommentare og punktummer indeholder the Gazette også dette.

 " Dette er selvfølgeligt en håbløs romantisk syn på verden, når vi idealisere fortiden og overdramatisere vores egene omstændigheder. Det 20.årh. er bestem ikke værre en det 13.årh. angående masse nedslagtning, eller oldtiden emperier forsøg på ensretning" Gazette 11 Nov 1976 

Blod transfusion

VTS bruger en lang række af metoder for at overbevise sine medlemmer om at blodtransfusion er usikkert. Det er et så vigtigt emne, grundet den pågående tab af liv, kan det anbefales at overveje informationerne under emnet blodtransfusion og Jehovah's Witnesses, Blood Transfusion, and the Tort of Misrepresentation af Kerry Louderback-Wood.

Én grov fejlcitering er vedrørende risikoen ved at afvise en transfusion i forbindelse med nyretransplantation. Ikke kun er et fuld stop tilføjet, men citatet skjuler konteksten som viser en markant stigning i dødsraten for Jehovas vidner som er nyretrplantations patienter med blodmangel (anæmi).

 " „De samlede resultater tyder på at nyretransplantation udmærket og med god virkning kan foretages på de fleste Jehovas vidner " Blod redder liv ,1990,s.16

Hele citate lyder:

 ""Jehovah Witnesses had an increased susceptibility to rejection episodes. The cumulative percentage of incidence of primary rejection episodes was 77 percent at three months in Jehovah’s Witnesses versus 44 percent at 21 months in the matched control group. The consequence of early allograft dysfunction from rejection was particularly detrimental to Jehovah’s Witness who developed severe anemia (hemoglobin (Hgb)* 4.5 per cent) – two early deaths occurred in the subgroup with this combination. The overall results suggest that renal transplantation can be safely and efficaciously applied to most Jehovah Witness patients but those with anemia who undergo early rejection episodes are a high-risk group relative to other transplant patients." 

Vildledene kommentare viser sig f.eks om erythropoietin (EPO) kan hjælpe en patient " danne røde blodlegemer tre til fire gange hurtigere end normalt " (Blod redder liv,s.15) en læser vil sandsynligvis tænke "gange hurtigere" betyder timer eller dage, men EPO kan tage 4 eller flere uger før den begynder at virke og afhjælpe symptomerne på blodmangel. (myeloma.org.uk Erythropoietin Infosheet Oct 2011

De oplysninger som gives i brochuren Blod redder liv? forsøger at skabe en uvirkelig frygt for risikoen i at modtage en blodtransfusion. Eksempel vis, side 11 citeres der fra The New York Times 18 juli, 1989 at "Et panel af sundhedsfolk.....„De svarede alle nej " til at modtage blod fra en person som var blevet testet positiv for Lyme-sygdom. Hvad der ikke fortælles er at der aldrig har været nogen "sag om lymesygdom....i forbindelse med blodtransfusion..." (http://www.cdc.gov/lyme/transmission/ af 22 Apr 2013) 

607 f.v.t

Året 607 f.v.t. er meget vigtigt for Jehovas Vidner, eftersom det er grund året for udregningerne for 1914 som er begyndelsen på de sidste dage. Dette emne er så grundlæggende, at det kræver sin egen omtale under emnet 607/1914 og de sidste dage   

Relevant for dette emne er at, mens VTS holder fast i at Jerusalem faldt i år 607 f.v.t. har alle andre kilder som leksikonner, historikere, lærte, selv jøderne at Jerusalem faldt i år 587 f.v.t. eller 586 f.v.t. For at komme til den tvivlsomme årstal 607 f.v.t. Er VTS nød til at genforarbejde årstal for andre vigtige hændelser, igen uden nogen historisk støtte. Af den grund, har VTS tyet til at fejlcitere, for at få det til at se ud somom, at deres årstal udregning er rigtig. Eksempelvis, i det følgende citat fra Indsigt i skrifterne indsættes året 624 f.v.t. som Nebukadnezars tiltrædelses år. Dog gjordt rigtig med brugen af [ ] er læseren efterladt med det indtryk at årstallet er støttet af den originale kilde.

 " Allerede i sit tiltrædelsesår var den nye konge tilbage i Hattu, og „i sjebat måned [januar-februar 624 f.v.t.] bragte han det vældige bytte fra Hattu til Babylon“. (Assyrian and Babylonian Chronicles, A. K. Grayson, 1975, s. 100) " Indsigt i Skrifterne bind 2, s.403 

Men, undersøger man de Assyrian and Babylonian Chronicles, bruger Grayson ikke årstallet 624 f.v.t.. men i stedet på s. 19 at tiltrædelses året er 605 f.v.t

I 2010 bogen Gud taler til os gennem Jeremias, har udtalelsen om et fund af Eilat Mazar, der understøtter to personer som omtales i Jeremias´ bog.

" Arkæologen Eilat Mazar fandt et lille seglaftryk af ler, en såkaldt bulla . Bullaen blev fundet i 2005 under udgravningen af et jordlag fra tiden for Jerusalems ødelæggelse i 607 f.v.t. " Gud taler til os gennem Jeremias 2010,s.55

Læseren kunne her få indtrykket af at Eliat støtter året 607 f.v.t. Men hun siger at ødelægelsen skete i år 587 f.v.t (jpost.com og archaeology.hui.ac.il) Der var ingen grund til at nævne årstallet 607 f.v.t. da det ikke var relevant for emnet og for at være helt præcis kunne forfatteren referere til " da Jerusalem blev ødelagt af Babylon" VTS indsætter årstallet for at svigefuldt at skabe betingelserne for et Jehovas Vidne til at tro at året 607 f.v.t er historisk rigtigt.

Gud taler til os gennem Jeremias ,2010,s.55 udgivet af VTS

Gud taler til os gennem Jeremias ,2010,s.55 udgivet af VTS

Uddannelse

VTS fraråder højere uddannelse,(Gymnasie,HF m.m). Det følgende citat indeholder en række huller i hvordan informationer skal præsenteres.

 " . Om dette betydningsfulde bibliotek sagde Phelps: „Vores visdom, filosofi, litteratur og kunst samt vore idéer og idealer har i højere grad rod i Bibelen end i alle andre bøger tilsammen. . . . Jeg tror at bibelkundskab uden en højere uddannelse er mere værd end en højere uddannelse uden bibelkundskab.“ vågn op! 22.dec.2000,s.3

Dette citat indrammer den misvisende måde VTS almindeligvis bruger citater. 

For det første, bliver det ikke fortalt hvor kilden er fra, så det er svært og tidakrævende at finde den pågældene kilde. Kilden viser sig at være Encyclopedia of Sermons og at Phelps var en prædikant fra det 19. årh. Det er vigtig viden, for at forstå formålet og ensidigheden i kommentaren. Hvad vigtigere er, citatet misrepræsentere Phelps hensigt med sætningen, ved brugen af "......" til at skjule den første del af citatet.

" Jeg tror fuldt ud på en universitets uddannelse for både mænd og kvinder; sagde Dr.William Lyon Phelps fra Yale Universitet, ´ men Jeg tror at bibelkundskab uden en højere uddannelse er mere værd end en højere uddannelse uden bibelkundskab. Enhver som har en grundig viden om Bibelen kan måske blive kaldet uddannet, og ingen anden læring eller kultur, ligegyldigt hvor omfattende eller elegant, kan skabe den rette erstatning." (Encyclopedia of Sermon Illustrations)

I konteksten kan det ses, at prædikanten Phelps anbefaler universiteter, men VTS fremstiller citatet på en sådan måde, at man får den forståelse at Phelps nedtoner værdien af en højere uddannelse.

Korset

Der forfindes en mængde beviser for at Jesus døde på korset. (se emnet kors eller pæl) Modsat er der meget lidt støtte for deres teori om at Jesus døde på en pæl , vælger VTS at ty til at fejlcitere:

 " Det græske ord der gengives med „kors“ i mange bibeloversættelser („marterpæl“ i NV) er staurosʹ. På klassisk græsk betød ordet blot en opretstående pæl eller stolpe. Senere blev det også brugt om en henrettelsespæl der havde en tværbjælke. The Imperial Bible-Dictionary bekræfter dette med ordene: „Det græske ord for kors, [staurosʹ], betød egentlig en stolpe, en opretstående pæl eller planke, hvorpå man kunne hænge et eller andet, eller som kunne bruges til indhegning af et stykke jord. . . . Selv blandt romerne synes crux (hvoraf vort kors er afledt) oprindelig at have betegnet en opretstående pæl.“ — Redigeret af P. Fairbairn (London, 1874), bd. I, s. 376."  lad os ræsonnere ud fra skrifterne ,1991, s. 209 

Parantesen (....) bliver brugt til andre meningen i citatet. Det fulde citat er :

 " Det græske ord for kors, [staurosʹ], betød egentlig en stolpe, en opretstående pæl eller planke, hvorpå man kunne hænge et eller andet, eller som kunne bruges til indhegning af et stykke jord. Men modifiktioner blev introduceret efterhånden som Roms overherredømme bredte sig gennem de græsk talene lande. Selv blandt romerne, var Crux (hvorfra ordet kors kommer af ) ser ud til oprindeligt at have været en opret stående pæl, og altid den mere dominerende del. Men fra den tid af, hvor det blev brugt som et straffe redskab, et tværgående stykke træ var almindeligvis tilføjet: Men dog ikke altid, på det tidspunkt..... Det kan ikke være nogen tvivl, om at den senere type var mere almindelig, og det omkring smatiden for evangelierne, korsfæstelse var sædvanligvis opnået ved at ophænge den kriminelle på et tværgående stykke træ......Men den almindeligste form, som det forstås, var en opret stående træ/pæl, med et tværgående stykke tømmer nær toppen, men ikke helt i toppen, hvor den opret stående stadigt går et sykke over den tværgående stykke tømmer, "et kors" og på den måde skabes fire, ikke kun to rette vinkler. Det var pp et kors med denne form, i henhold til den generelle talte tradition, at vores Herre led....Det bør tilføjes at korsfæstelse blev afskaffet i tiden omkring Konstantin, som konsekvens af den hellige holdning til korset havde fået."  The imperial Dictionary p.376

Den Imperial Dictionary viser at korset var den mest brugte henrettelsesform på Jesu tid og det var Konstantin som satte en stopper for den henrettelse metode, det er meget modsat hvad VTS bruger citatet til.

Bogen De Cruce Liber Tres fra det 16. årh. af Justus Lipsius er fejlciteret på en anden måde. Tillæg til 1950 og 1969 udgaverne af NVT og Kingdom Interlinear gengiver et træskåret billede af Lipsius med en pæl og udtaler " det er måden hvorpå Jesus blev pælet" her for man den forståelse at Lipsius støttede at Jesus døde på en pæl.

"Uanset om denne træskulptur er Michelangelos værk eller ej, viser den at man ikke altid har været så sikker på at Kristus blev henrettet på et kors, som kristenhedens ledere i dag gerne vil have folk til at tro. Den katolske lærde Justus Lipsius, som levede i det 16. århundrede, skrev en bog med titlen „De Cruce Liber Primus“, hvori han afbilder en henrettelse på en lodret pæl. Dette stemmer med betydningen af det græske ord der bruges i Bibelen ved beskrivelsen af Kristi henrettelse " vagttårnet 15.juni. 1980, s.19

Det overstående misrepræsentere Lipsius, som lærte at Jesus døde på et kors. Hans bog indeholder ialt 16 billdere udskåret i træ, 9 billeder af forskellige versioner af et kors.  Under en af korsene i de træ udskårene billeder, har den latinske undskription " I Herrens kors, var der fundet fire stykker træ, den opret stående, den tværgående, et træklods forneden, og titlen placeret opover." 

VTS trækker også på en upålidelig kilde til støtte for deres holdning. Bogen-lad os ræsonnere ud fra skrifterne, 1991,s. 210, forsætter med at citere fra bogen -The Non-Christian Cross af J. D. Parsons (London, 1896) for at understøtte at Jesus ikke døde på  korset. Det uheldige er, at John Parson var skeptiker og var forfatteren til bogen " Our Sun-God: Or Christianity before Christ" med bogen forsøgte han at bevise forbindelsen mellem Jesus og den ægyptiske gud Horus og et medlem af the Society for Psychical Research to promote information on psychics and the paranormal. Den granskning som Parson gjorde omkring ordet crux er behæftet med fejl. For eksempel, citere han Livy som bruger ordret crux i forståelsen af en pæl (Livy, xxviii.29) men tog fejl. Livy brugte ordet palus, ikke kors i den passage " bundet til en pæl" (deligati ad palum) de blev pisket og halshugget" (28.29.11). Parson citere også Lucian, der siger at Jesus var "fæstnet til en skolops;"  (De Morte Peregrini) og påstår at Lucian brugte ordet skolops i betydningen af et enkelt stykke træ. Men også dette er forkert, da Lucian brugte den samme bøjning eller verb af ordet anaskolopizoo i Lis Consonantium, 12 refreres til korsfæstelse på to bjælket stav eller pæl. (stauros)

Treenigheds brochuren

Én af de værste eksempler på uærlighed i VTSs publikationer er læren om Treenigheden. Når Treenigheds læren angribes, bruger VTS en række af vildledene taktikker deriblandt stråmand argumentet ved at fejldefinére Treenigheden, fejlcitere kilder og præsentere direkte forkerte informationer.

Treenigheds doktrinet er, at der er " tre personer i én gud" Til tider bruger VTS stråmand taktikken ved af fejldifinére Treeningheden som " tre guder i én" det ses i det følgende citat, der angriber den forkerte definition.

 "  Jehovas genrejste folk har renset sig for den vederstyggelige afgudsdyrkelse der præger kristenhedens og hedenskabets trossamfund. De tilbeder ikke længere skabninger eller følger denne verdens religiøse skikke, såsom overholdelse af gudvanærende „helligdage“. De tilbeder ikke tre guder i én, den såkaldte treenighed, men de er forenede som ét folk der tilbeder den eneste sande Gud, Jehova " vagttårnet 1.juni. 1984, s. 23

Når Treenigheden omtales, nævnes såsige aldrig konseptet af den økonomiske og filosofiske ligehed, selvom det er en af hovedet punkterne i at forstå Treenigheden. Ej heller omtaler de modalisme, som er et alternativ doktrin om guds natur eller sider af gud, det er et synspunkt som har hos Pinsebevægelsen. VTS holdning blander Trinitarisme og Modalisme til et konsept, for så et angribe denne fejagtige hybrid stråmand som de selv har skabt.

VTS fremstiller også Treeningheden historiske tilblivelse forkert og forsøger derved at lede sine følgere til at tro at Treenigheden ikke udviklede sig før århundreder efter Jesus og under press fra Konstantin. Skulle man tro på treenigheden? 1989.s. 7 "....Bibelens og historiens vidnesbyrd understreger altså at treenighedslæren var ukendt i hele den tid Bibelen blev skrevet og i flere hundrede år derefter. " I brochuren går VTS videre ved ukorekt at påstå, at de nikænske fædre, inklusiv Justin Martyr, Iraneus, Clement af Alexandria, Tertulian, Hippolytus og Origen var imod det Trinitære konsept, dog, havde alle disse personer en aktiv del i udviklingen af Treeninghedslæren. På side 5 påstås der : "Tertullian fremholdt dog ikke nogen treenighedslære" Men Tertulian sagde:

 ""The connection of Father and Son, of Son and the Paraclete [Holy Spirit] makes three who cohere in a dependent series. And these three are one thing; not one person." (Against Praxeas ch.25) 

""The Son of God is identical with God. The Spirit of God is God." (Against Praxeas ch.26) 

Læs: The Watchtower and the Ante-Nicene Church Fathers af Michael J. Partyka, artiklen går i dybten med fuld kilde henvisning af de enkelt citater brugt af VTS brochure "skulle man tro på treenighedslæren, 1989" udg, VTS. I hvert tilfælde er det tydeligt at VTS har fordrejet hvad de tidlige kirke fædre forsøgte at fortælle.

Skulle man tro på treenighedslæren? gøres også brug af klassiske brug af paranteser (..) for at skjule ord som "men", " imidlertid" og "derfor" for at fordreje den pointe som fremføres i kilden. Citaterne der kun delvist referet, som gør det svært og tidskrævende at finde de oprindelige citater for at sikre rigtigheden i citatet. De følgende delvise VTS citater er konstrueret til at misrepræsentere kilderne for at overbevise følgerne om VTS eget synspunkt.

Skabelses Bogen 

I 1985 udgav VTS Skabelses bogen ( Livet-- hvordan er detkommet her? Ved en udvikling eller en skabelse? ) som er enu et storslået eksempel på udbredelse af falske informationer og modtog også den lignede behandling som Treenigheds brochuren. Evolutionær teori er misrepræsenteret, kreationister bliver fremstillet som videnskabsfolk og videnskabsfolk bliver citeret uden hensyn til konteksten. Til tider, er der en videnskabelig artikel som omhandler et problem, som artiklen behandler med en afsluttende forslået løsning. Skabelses bogen vil derefter citere problemet som om det er en uløst tilståelse fra en videnskabsmand, som i tilfældet med Gould og Eldredge citatet der følger fra Discover, undgår at nævne at artiklen forholder sig til problemet.

Følgende er citater fra bogen Livet- hvordan er det kommet her? Ved en udvikling eller en skabelse? (1985) med muligheden for at samligne med kilden. Mange af kildene er fundet af Jan Haugland, 15.feb.2006

For at den fulde liste af de 69 fejlcitater se: Creation Book References eller download som en PDF. 

Skabelsesbogen blev erstattet i 2010 af bogen " Fem gode spørgsmål om livets oprindelse? Den er på samme måde, af kummerlig kvalitet og dokumentet Weighed and Found Wanting , viser hvordan evolotion misrepræsenteres og fordrejer næsten hvert eneste citat der er i bogen. Critique of the March 2014 Awake Article "The Untold Story of Creation" viser at vågn op! 2014 er på lignende måde uærlig.

VTS artikler om evolution indeholder en vedvarende mønster af en dårlig udført granskning, som det citat fra både januar og august vågn op! i 2015. Følgende engelske udgave tillægges Richard Dawkins følgende citat:

 " . “Dna’ets filament er informationer, beskeder der er skrevet i en kemisk kode, et kemisk stof for hvert bogstav,” skrev  evolutionary biologist Richard Dawkins vågn op! aug 2015,s. 5 engelsk udgave.

Den danske udgave har man gjordt arbejdet og rettet det til at det er  evolutionisten Matt Ridley som citeres. Fejlen er opstået forde det oprindelige citat er fra Richard Dawkins bog "The Oxford Book of Modern Science Writing" side 37, hvor han Richard Dawkins citere fra Matt Ridleys bog fra 1999 " Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters. " side 13

I vågn op! for jan. 2015 engelsk udgave, formås det at være vildledene på 3 forskellige måder indfor den første halve side. Bladet starter med at bruge en anden berømt forsker for vildledene at opnå støtte for en skabelse, Rama Singh citeres for at sige:" "The opposition to evolution goes beyond religious fundamentalism and includes a great many people from educated sections of the population."(oprindelige engelske udgave i jan. 2015,s.3) Denne dårligt refreret citat er fra Darwin’s legacy: why biology is not physics, or why evolution has not become a common sense ( på side 2 i engelske jan. 2016) Selve citatet er korrekt, men misrepræsentere Singh´ hensigt. Singh foresætter i samme paragraf med at sige : "There are several reasons why facts of evolution are not easily comprehensible by the general masses." Han forsætter med at forklare hvorfor uddannede mennesker mangler forståelse for evolutionen. Tvunget af Singh´ klage over Vågn op! . Trak VTS tilbage og genudgav en redigeret udgave af vågn op! uden henvisning til Singh.

Den anden videnskabsmand som citeres er Gerard, som ikke identificeres som et Jehovas Vidne. Mens den engelske udgave af vågn op! kun oplyses hans fornavn, giver  blandt andet den danske udgave hans fulde navn Gerard Hertel, der fortælles om ham i Alumni 6 Jan 2016) at han er et af Jehovas Vidner.

Artiklen vågn op! jan.2015 forsætter med at spørge:

 " Hvordan kan det være at selv nogle der stoler på videnskaben, har svært ved at tro på at livet er opstået som følge af en evolution? " 

Evolution er ikke studiet af "livets oprindelse" , studiet i "livets oprindelse" bliver kaldt abiogenesis. Evolution er studiet af " ting der langsomt eller gradvis ændres" Der er en enorm mængde af beviser for en evolution, faktisk støtter VTS en hurtig form for udvikling, når de påstår at millioner af dyrearter udviklede sig fra de få tusind arter der var med i arken, for 4000 år siden. På den anden side, indrømmer selv Richard Dawkins, at man ved meget lidt om livets oprindelse.

 " "We know a great deal about how evolution has worked ever since it got started, but know little more than Darwin did about how it got started in the first place. ... We have no evidence about what the first step in making life was ... We don't actually need a plausible theory of the origin of life, and we might even be a little bit anxious if a too plausible theory were to be discovered!" The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution (2009) s.416,419

 Fejlcitering af Bibelen

 VTS kendes også for at fejlcitere skriftsteder, såsom et fuld stop hvor der ikke er et fuld stop i teksten, dermed ændre den egentlige mening med verset. VTS koncentrere sig om meget få skriftsteder til støttte for deres doktriner, ved plukning  og delvis citering fængende dele af skriftsteder, Selve doktrinet kan virke solidt, selvom det ikke er det. For eksempel, i støtte for idéen om at sjælen er ikke-eksisterende ved døden, Lad os ræsonnere fra skrifterne- døden, 1991, s.79. citeres Præ. 9:5

 " „De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingen ting.“

Det er vildledene at til føje et fuld stop i verset (punktum) når der i skriftstedet er et komma som viser at verset er en del af en større del. Her i sin helhed.

 " De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting, og de får ikke længere nogen løn, for ingen husker dem mere. Deres kærlighed, deres had og deres jalousi er allerede forsvundet, og de har ikke længere nogen andel i det der foregår under solen."

Prædikernesbog er et poetisk værk om livets flygtighed og blive generelt ikke taget bogstaveligt. Det fornævnte skriftsted kan derfor ikke være bogstaveligt, eftersom verset forsætter med at kommentere at der er intet minde om den døde. Derudover, fjerner verset opstandelses håbet, ved at sige at de døde ikke har nogen andel i det der foregår uder solen. Læses det med fuld stop, fortæller verset kun det VTS ønsker og det er en uærlig fremstilling af skriftstedet.

 Én af de største fejltrin i NVT er indkluderingen af ordet Jehova i det nye testamente. Af de mange tusinder ny testamente fragmenter, ikke et eneste indeholder ordet Jehova.  Indkluderingen af ordet Jehova  har ændret meningen i mange skriftsteder.

Et skriftsted som tydeligt henviser til Jesus er  Rom. 10:13, er ændret til Jehova i VTSs NVT.

 Romerne 10:13 " Ja, “enhver som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst”.

Det har en effektiv virkning, her forsøger VTS med skriftstedet af bevise at kun Jehovas Vidner vil blive frelst.

 " . Vi står nu umiddelbart over for den største af alle trængsler, hvor Jehovas stormvind vil fjerne al ondskab fra jordens flade og bane vejen for et paradis med evig fred. Vil du ’påkalde Jehovas navn’ i trofasthed? I givet fald kan du se fremtiden i møde med glæde. Du har nemlig Guds eget ord for at du vil blive frelst. — Romerne 10:13. " vagttårnet 15. dec.1997, s.21

Ved en nærmere granskning af Emphatic Diaglott udgivet af VTS viser at ordet der bruges her er ikke YHWH, men kyrios --Herren/Lord

Men i det forrige vers Rom.10:9 siges der: Jesus er Herren (kurios) Deraf følger at Rom. 10:13 referere til Jesus og identificere Jesus som betingelsen for frelse.

 " Tror Jehovas Vidner at de er de eneste der bliver frelst? Nej. Millioner som har levet op gennem historien, og som ikke var Jehovas Vidner, vil komme tilbage i en opstandelse og få mulighed for at leve. Mange nulevende mennesker kan også nå at stille sig på sandhedens og retfærdighedens side før ’den store trængsel’ og på den måde opnå frelse " Jehovas vidner -- Spørgsmål der ofte stilles(jt),2001, s. 29

Utilfreds med  dårlige oversættelser af Bibelen, kritisere VTS andre religioner for ikke at bruge ordet Jehova på trods af vildledene citering af deres kilder.

 " STORT SET alle kristenhedens kirker har taget afstand fra Guds navn. For eksempel siges der følgende i forordet til den engelske bibel Revised Standard Version: „Brugen af ethvert egennavn for den eneste Gud . . . er aldeles malplaceret i den kristne kirkes universelle tro.“ vagttårnet (studieudgaven)15. marts,2013,s.24

", udelod man Guds navn og ændrede dermed den politik man havde fulgt i 1901-udgaven. Hvorfor? I forordet siges der: “Brugen af ethvert egennavn for den eneste Gud ... er aldeles upassende for den kristne kirkes universelle tro.” I mange andre bibeloversættelser, både på engelsk og på andre sprog, er der truffet et lignende valg. " vagttårnet studieudgaven 15.dec,2015, s.10

 Men hvad the Revised Standard Version citatet i sin fulde ordlyd giver en helt anden mening støttet at et solidt ræsonnement.

 " "The form "Jehovah" is of late medieval origin; it is a combination of the consonants of the Divine Name and the vowels attached to it by the Masoretes but belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J and the sound of W by V, as in Latin. For two reasons the Committee has returned to the more familiar usage of the King James Version: (1) the word "Jehovah" does not accurately represent any form of the Name ever used in Hebrew; and (2) the use of any proper name for the one and only God, as though there were other gods from whom He had to be distinguished, was discontinued in Judaism before the Christian era and is entirely inappropriate for the universal faith of the Christian Church." (ncccusa.org fra 12 Mar 2016

Del siden