1925 ---" Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!"

”Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!” blev proklameret af Rutherford i en række offentlige foredrag, som begyndte i 1918. Dette skete i forbindelse med Rutherfords profeti om, at den jordiske genopstandelse ville begynde i 1925 og genopstandelsen af Abraham , Isak og Jakob blev centrum for al forkyndelsesarbejde i de efterfølgende år.

  Artiklen her indeholder en række af Rutherfords forfejlede doktriner og viser, hvordan VTS i den senere tid har historieforfalsket denne tid af VTSs historie.

   VTS`s fejlslagne forudsigelser, at 1914 skulle blive enden for denne verden og Russells død i okt.1916, havde efterladt Russells følgere i stor vildrede. Efter et juridisk tovtrækkeri (Russell havde bestemt, hvem der skulle følge efter ham som præsident i bogen: Studier i Skriften/Tidsaldrenes Plan, bind 1,s.8-14 engelsk udgave) blev Rutherford VTS`s næste præsident. Man må anerkende Rutherfords evne til at genopbygge religionen. Han var istand til igen at tænde ilden og give følelsen af travlhed hos de tilbageværende følgere ved annonceringen af en række offentlige diskussioner i feb. 1918 - at ”Verdens ende-- millioner af nulevende mennesker måske aldrig ville dø! I marts 1918, blev overskriften ændret til et mere tiltrækkende ”Verdens ende-- Millioner af nulevende mennesker vil aldrig dø! (Jehovas Vidner – forkyndere af Guds Rige,1992 s. 719)

  I 1920, blev budskabet udgivet i bogform, Millioner af nulevende mennesker vil aldrig dø! Budskabet blev yderligere udbredt i Rutherfords første egenlige bog i 1921, Guds Harpe (The harp of God) med forside inskriptionen ” konkluderende beviser på at millioner af nulevende mennesker aldrig vil dø! I 1924 kom børnebogen Vejen til Paradiset som indeholdt et større antal vilde forudsigelser for året 1925 og livet i det nye system.

 link til bogen " Millions Now Living Will Never Die!" her

I bogen – Jehovas Vidner – Forkyndere af Guds Rige,1993,425 udtales det:

  ”Det var et interessevækkende budskab de forkyndte — „Millioner af nulevende Mennesker skal aldrig dø“! Broder Rutherford havde holdt et foredrag over dette emne i 1918. Det var også titlen på en 128-siders brochure, der blev udgivet i 1920. Fra 1920 til 1925 blev det samme emne drøftet igen og igen ved offentlige møder på over 30 sprog overalt i verden, hvor der fandtes foredragsholdere. ”

  Når man læser denne korte bemærkning i bogen: Jehovas Vidner – forkyndere af Guds rige,1993, kunne man fejlagtigt blive ledt til at tænke, at året 1925 kun har lidt at gøre med Jehovas Vidners historie, men året var det, der definerende profetien i Rutherfords lederskab. Ukendt for flertallet af Jehovas Vidner i dag var dette det centrale i VTS forkyndelse i årene mellem 1918 og 1925. ”Millioner af nulevende mennesker vil aldrig dø!” præsenterede Rutherfords forudsigelser om, at den jordiske genopstandelse ville begynde i 1925, ved at de første som oprejstes var de gamle trofaste mænd, som patriarkerne Abraham, Isak og Jakob.

Forventningerne for 1925 var:

*Enden for Kristendommen

*Det jordiske paradis kom tilbage

*En jordisk opstandelse af de døde

*En Zionistisk lære om genoprettelsen af Palæstina

De følgende citater underbygger disse forventninger.

   ”Hvad kan vi vente, at der da skal hænde?......... Først og fremmest skal Menneskeslægten genoprettes til Livet; og da andre Skriftsteder uimodsigeligt slaar fast, at Abraham, Isak, Jakob og øvrige Fortidens trofaste skal genopstaa til Livet, før Verden i Almindelighed bliver Genstand for Guds Gunst, kan vi vente, at disse Israels trofaste i 1925 vil vende tilbage fra Dødstilstanden, idet de bliver oprejst som fuldkomne Mennesker for at være de synlige Repræsentanter for den nye Tingens Orden paa Jorden.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø! , 1920,s.65

  ”Som vi allerede har omtalt, skal det store Jubelaar begynde i 1925. Paa den Tid skal den jordiske Side af Riget vinde Anerkendelse.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!,1920,s.66

  ”Derfor vil disse trofast mænd måske blive forventet på jorden indenfor de næste få år.” The harp of God, 1921,s.340 (oversat fra engelsk)

  ”I året 1926 vil derfor begynde omkring 1. Oktober, 1925...... Vi skulle derfor forvente kort efter 1925, at opvågningen af Abel, Enok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Melkesedek, Job, Moses, Samuel, David, Esajas, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Johannes Døberen og andre som nævnt i Hebræernes 11. kapt.” The Way to Paradise, 1925,s.224 (oversat fra engelsk)

  ”Uden tvivl vil mange drenge og piger, som læser denne bog være i live til at se Abraham, Isak, Josef, Daniel og andre af disse mænd fra oldtiden, komme frem i herligheden af deres ”bedre genopstandelse” med perfekt sind og krop. Det vil ikke tage lang tid for Kristus at udnævne dem deres stillinger med ære og myndighed. som hans jordiske repræsentanter. Verden og alle dens nuværende bekvemmeligheder vil være fremmed for dem i begyndelsen, men de vil snart blive vant til de nye metoder. De vil måske få morsomme oplevelser i begyndelsen: for de har aldrig set en telefon, radio, automobiler, elektrisk lys, flyvemaskiner, damp maskiner og mange andre ting som vi er vant til.” The Way to Paradise,1924,s.226-227 (oversat fra engelsk)

Bogen ”The way to paradise” beskriver året 1925 som året, hvor Jerusalem bliver verdens hovedstad(s.224) ”Guds udvalgte vender tilbage til det Jødiske folk” og ”oldtidens værdige”, som bliver vækket. (genoprejst fra de døde. Red.) Bogen forsatte med følgende vilde forudsigelser;

  ”Bibelen og ”Bibelen skrevet i sten” [Giza Pyramiden] giver året 1914: som begyndelsen til en stor forandring. Historien viser, at omvæltningerne begyndte punktlig til tiden. Profetierne indikere, at 1925-1926 vil vise at en større del af omvæltningen er fuldendt. Alle vedrens statsmænd er i frygt for de næste få kommende år.” The Way to Paradise, 1925,s.171(oversat fra engelsk)

  ”Når du påbegynder en mere dybtegående studie af Bibelen, vil du opdage, at herrens år 1925 især er fremhævet i profetien.” The way to paradise,1925,s.220 (oversat fra engelsk)

  Avisen Bulletin fra okt. 1920 indeholdt hovedtrækkende om, hvordan man præsenterede emnet 1925.

Herunder følger en række citater, som viser den overtroiske holdning VTS følgere havde overfor VTS publikationer på den tid og deres forsatte tro på ,at pyramiderne havde en relevant betydning.

  ”Der er mænd, som kender til pyramiderne, som har virket som vejledere i årevis. Flere af dem blev sendt af sted til forhør. De var alle enige om, at det materiale som blev fremlagt der og konstruktionen af denne trappe og understøtningen af jern begyndte i det tidlige juli 1919 og arbejdet begyndte i Juli1919 og arbejdet blev færdiggjort omkring 1. oktober 1919. Umiddelbart efter kom forfatteren i tanke om, at det var omkring 1. juli 1919, at idéen opstod ved udgivelsen af bladet The Golden Age (forgængeren til Vågn op!. Red). Den første udgave som kom 1. oktober 1919. The Golden Age annoncerede og forsætter med at annoncere, at oprettelsen af det Messianske Rige er nær, tiden for genoprettelsen er her, at den gamle verden er endt og en ny begyndt og at millioner af nulevende mennesker aldrig skal dø.” Vagttårnet 15.dec.1920,s.379 (oversat fra engelsk)

                                                1925-- Bevist af Gud

Rutherford skrev, at de kronologiske forudsigelser han kom med var ”fra Gud” selv og 1925 blev påstået at være en ”fastsat” dato udover al tvivl.

   ” …. denne kronologi er ikke menneskeskabt, men fra Gud... tillæggende af flere beviser fjerner det fuldstændigt fra chancernes muligheder indtil det, som er en bevist forsikring.... kronologien om den nuværende sandhed [er].....ikke af menneskelig oprindelse.” Vagttårnet 15. juli 1922, s.217(oversat fra engelsk)

”Året 1925 er endog mere præcist indikeret af Skrifterne, fordi den er fastsat af Guds lov givet til Israel. Ser man på den nuværende situation i Europa, må man undres over, om det er muligt at tilbageholde eksplosionen meget længere; og selv før 1925 vil den store krise være nået og formenligt afsluttet.” Vagttårnet 1. september 1922, s.262 (oversat fra engelsk)

”Vores tanke er, at 1925 er definitivt afgjort af Skrifterne, markere enden på jubelår (hvert 50. år red.).... som for Noa, kristne i dag har meget mere at basere deres tro på end Noa havde (Så meget som Skrifterne afsløre), hvorpå grundlagt af hans tro i den forstående syndflod.” Vagttårnet 1. april 1923, s.106 (oversat fra engelsk)

”Året 1925 er et år, som helt bestem og klart er markeret i Skrifterne, endnu mere klart end året 1914.” Vagttårnet 15. juli 1924 ,s. 211 (oversat fra engelsk)

Kan der være andre mere direkte beviser for en organisation, som agiterede for en falsk profeti i Guds navn? Hvordan kunne Rutherford sige til sine følgere, at de havde mere grund til at tro og acceptere hans forudsigelser om 1925 end Noa havde i at tro det, som Gud havde sagt direkte til Noa?

  Rutherford pralede af, at dem som kritiserede ham for 1925-forudsigelserne, ville tage det i sig igen.

  ”Vi kan ikke blive beskyldt for at præsentere fra Skrifterne sådanne beviser, som de råder til, som leder os til at tro, at en bestemt begivenhed vil finde sted på et givent tidspunkt. Nogle gange lader Herren, Hans folk se hen til de rette ting på et forkert tidspunk og ofte har de set hen til de forkerte ting på den rette tid. Men alle fjender af sagen i den nuværende sandhed på jorden håber indtrængende på, at Bibelstudenterne ikke vil blive succesfulde i 1925, i at se hen til den rette ting på den rette tid som de var i 1914. Hvis de har og dog , vil det være de andre som skal forklare , ikke os.” Golden age 13. februar 1924, s.314 (oversat fra engelsk)

Som bevis for en nærtstående ende kom der artikler, som viste, at Jesu forudsagte tegn blev opfyldt. For eksempel blev en række jordskælv i USA i 1925 brugt til at motivere Bibelstudenterne.

                                       Grundlaget for 1925 Doktrinnet

 Men hvad var grundlaget for påstanden om, at Bibelen så afgjort beviste, at den jordiske genopstandelse ville begynde i 1925?

  ”Et simpelt Regnestykke paa Grundlag af disse Jubelaarskredse giver os nu en meget vigtig Oplysning. 70 Jubelaarskredse paa 50 Aar hver giver en Totalsum paa 3500 Aar. Denne Aarsperiode begyndte at tælle i 1575 f. kr. og maa derfor nødvendigvis udløbe i Efteraaret 1925. I 1925 ender Forbiledet, og det store Modbillede begynder.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!, 1920, s.64-65

   ”Halvfjerdsindstyve tider med 50 er 3,500. Hele perioden ville derfor have været 3,500 år fra den tid, hvor Jøderne ankom i Kanaans land indtil alle forbilleder ville være opfyldt. Da de ankom til Kanaan 1,575 år før Kristus vil der have været 1,925 år af forbilleder efter Kristus eller 1925 A.D.” The Way to Paradise, 1924 s. 223(oversat fra engelsk)

   Det ovenstående er et sørgeligt eksempel på den menneskelige godtroenhed, som VTS`s følgere acceptere, en række forvirrende påstande om ubetvivlelige beviser.

   Tidligt i 1925 begyndte Rutherford at trække i land igen omkring visse emner, man kunne være absolut sikker på.

  ”Hvor meget af dette vil blive opfyldt i 1926 er ikke afgjort. På nuværende tidspunkt finder vi ingen afgørende tidspunkt udover 1926 antydet i Skrifterne. Da Bibelstudenterne fandt 1914 i Bibelen forkyndte de det vidt og bredt, men Herren lod ikke tæppet falde på den dato, indtil vi nåede den. Gud satte sit segl på 1914 og arbejdet der begyndte det år forsætter stadig. Vi ser, at årene 1925-1926 klart indikeres i de profetiske rammer og Herren har ikke ladet tæppet falde tilstrækkeligt for os til at se udover det. ” Vagttårnet 15. feb. 1925, s.58 (oversat fra engelsk)

                                                  Først mange, Siden få

  Efter 1918 blev ”Million” læren det centrale emne i forkyndelsesarbejdet, som blev udbredt gennem en række offentlige taler af Rutherford og andre brødre. Disse taler blev der reklameret for gennem lokale aviser, en oversigt kan ses i billederne nedenfor.

Forkyndelses budskabet om, at den jordiske genopstandelse ville begynde i 1925 resulterede i en kraftig vækst hos VTS.

   ”Følgen blev, at der bragtes mange flere ind i helligdommen, hvor de blev medlemmer af den rest Jehova havde helliget. Det fremgik tydeligt af den voksende deltagelse i den årlige højtideligholdelse af Herrens aftensmåltid, idet 32.661 deltog i 1922, 42.000 i 1923, 65.105 i 1924 og 90.434 i 1925. Øjensynligt var der imidlertid nogle, der ikke ’holdt ud’ til afslutningen på den forudsagte tid, for i 1926 var antallet af deltagere i Herrens aftensmåltid den 27. marts ifølge opgørelsen faldet til 89.278.” Vagttårnet 1. november 1960, s.502

   Tallene vendte efter 1925, som kom og gik uden at der skete noget. Deltagelsen i Mindehøjtiden faldt med 1/3, fra 88,544 i 1927 til kun 17,380 i 1928( Vagttårnet 1.sept. 1955, s.273) (årbogen, 1929, s.55, engelsk udgave) Jehovah´s witnesses in the Divine Purpose, 1959, s. 313 engelsk udgave) Det estimeres, at optil 75% af alle forkyndere forlod religionen og op til 1935 Mindehøjtiden var mødedeltagelsen kun på 63,146 ( M. James Penton. Apocalypse Delayed-The Story of Jehovah's Witnesses s.61, Jehovas Vidner Forkyndere af Guds Rige, 1993, s.717). Der skulle gå 5 år mere indtil 1940 før VTS`s medlemstal blev det samme som før 1925.

                                                 Hvem er så alle disse Millioner?

 Russells holdning var, at alle VTS`s tilhængere skulle i himmelen, mens hovedparten af menneskeheden, som havde overlevet Harmagedon skulle være på en paradisisk jord og undervises personligt af Jesus.

 ” Han antager sig Menneskene, saaledes som han finder dem og vil i Tusindaarsrigets Tidsalder behandle alle efter deres Tarv. Han vil have Overbærenhed med de svage, men stille større Fordringer til de stærke......” Studier i skriften-- Den nye Skabning bind 6, s.129, 1904 Magdeburg, Tyskland, 1928

  Rutherford fortsatte Russells lære. I den nye verden befriet for Satans indflydelse, ville Jesus undervise alle og derved give dem muligheden for, at de kunne vælge at leve evigt i tjenesten for Jesus. Frelse var ikke betinget af, at man fulgte VTS eller overhovedet troede på Jesus. Ved nærsyn, kritiserede VTS kirkerne for kun at have den holdning, at kun deres medlemmer ville blive frelst.

   ”Kirkesystemerne vil have Folk til at tro, at kun de, der bliver Medlemmer af Kirken, kan blive frelst. Bibelen har aldrig ført en saadan Lære.......... Jesus døde ikke blot for dem, der skal udgøre den fuldendte Menighed, men for alle. Apostlen Johannes skrev udtrykkeligt; ”Han er en forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens” 1-Johs.2:2 ” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!, 1920, s.69

”Det vil være umuligt for Menneskene at tage imod det evige Livs Gave, før den bliver dem tilbudt. Og den vil først blive dem tilbudt i Guds rette Tid. Nu viser Guds Plan, at den rette Tid hertil indtræffer, naar Løftets Sæd er blevet udtaget, altsaa efter at Riget er oprettet. Da skal enhver i sin Orden faa Kundskab om Frelsesplanens Tilstedeværelse. De vil faa at vide, at Vejen staar aaben for dem til paa visse Betingelser at opnaa Livet....... ” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø! 1920, s.70

 ”De øvrige af Menneskene har ikke hørt Ordet og kan derfor ikke holde det. Men de skal i rette Tid faa det at høre, naar Riget er blevet oprettet. Da skal det ske, at enhver, som holder Herrens Ord, aldrig skal dø.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!, 1920 ,s.71

 ”Paa Grundlag af de tidligere fremsatte Beviser for at den gamle Tingenes Orden, den gamle Verden, nu er ved at ende og forsvinde, at en ny Tingenes Orden er ved at bryde frem, og Aaret 1925 vil blive Vidne til de gamle trofastes Opstandelse og Genoprettelsens Begyndelse, og endeligt i Betragtning af, at man med Rimelighed kan forvente, at Mængde af Mennesker, som lever nu, ogsaa vil være i Live i 1925, hævder vi at have Guds klare og uimodsigelige Ord for , at millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø.” Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!,1920,s.72

 I bogen ”the Harp of God” (1921) gjorde Rutherford sig stor umage i at forklare, meget detaljeret Guds gavmildhed i at frelse størstedelen af menneskeheden og i at blive ”uddannet” til denne nye tingenes ordning. Ved at henvise til Esajas 35:4-6, i et forsøg på at beskrive dette Nye System ved at sige:

  ”Når disse store mirakler begynder at blive udført på jorden, så vil selv de mest skeptiske, som det håbes, tro på at Herren Jesus hersker.” The Harp of God , 1921, s.331 (oversat fra engelsk)

  Side 333 i bogen ”the Harp of God”, beskrives Guds løfte til Noa om aldrig igen at udslette ”alt levende.” Det præsenteres som et bevis på, at Harmagedon ikke vil blive en nedslagtning af menneskeheden ”hovedparten af menneskeheden øver uretfærdighed” i henhold til side 334. Det er dem som vil få muligheden for at lære at øve retfærdighed under det Messianske herredømme. Dette koncept som Rutherford fremholdt viste Guds kærlighed og rimelighed overfor menneskeheden.

                                                   Nutidig vildledning

I bogen – Jehovas Vidner – Forkyndere af Guds Rige, 1993 fortælles der rigtigt nok, at Bibelstudenterne troede på, at hovedparten af menneskeheden ville overleve Harmagedon.

   “De [Bibelstudenterne]mente, at de der levede på det tidspunkt — menneskeheden i almindelighed — havde mulighed for at opleve genoprettelsen og at de til den tid ville blive oplært i, hvilke krav de måtte opfylde for at få lov til at leve. Hvis de var lydige, ville de lidt efter lidt opnå jordisk fuldkommenhed. Hvis de var oprørske, ville de på et tidspunkt blive udslettet for bestandig.” Jehovas Vidner — forkyndere af Guds Rige, 1993, s.163

Dog vildleder VTS ofte ved at indikere, at læren om ”millioner af nulevende” var for optimistisk, for at give det indtryk, at læren dengang er den samme som den nuværende lære om, at kun Jehovas Vidner vil blive frelst, som den jordiske del af den store skare.

”Sloganet ”Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø“ gælder kun den ’store skare’ eller de „andre får“ der nævnes i Åbenbaringen 7:9 og Johannes-evangeliet 10:16 og hvis håb er et jordisk paradis.” Vagttårnet 15.aug. 1963, s.366

  ”I begyndelsen af 1920’erne holdt Jehovas Vidner et foredrag med titlen „Millioner af nulevende Mennesker skal aldrig dø“. Det var en lidt for optimistisk påstand på det tidspunkt. Men i dag kan vi have tillid til at det vil ske.” Vagttårnet 1. jan. 1997, s.11

”Jonadab repræsenterede eller var et Billede paa de Mennesker paa Jorden i denne Tid, da Jehuarbejdet finder Sted, . . . som ikke er i Harmoni med Satans Organisation, men stiller sig paa Retfærdighedens Side, nemlig dem, der vil blive bevaret af Herren, medens Harmagedonslaget finder Sted,......Ved den lejlighed blev der ført uigendriveligt bevis for at Herrens „andre får“ (der er omtalt i Johannes 10:16), Jonadabskaren, de som bliver mærket i panden så de kan overleve, de millioner af nulevende mennesker som aldrig skal dø, og „fårene“ som skilles fra „bukkene“ og som vil arve evigt liv på jorden under Guds rige, er de samme som ’den store skare’ der omtales i Åbenbaringen 7:9. ” Vagttårnet 1.marts 1985, s.14

Disse udtalelser er helt forkerte. Rutherfords budskab var det stik modsatte af, hvad overstående artikler påstår. Rutherfords prædikede ikke, at millioner af VTS tilhængere aldrig skulle dø, faktisk forventede de få tusind Bibelstudenter, at de alle ville dø og komme i himmelen, enten som en del af den lille skare eller store skare. På daværende tidspunkt var læren den, at dem fra den store skare kom i himmelen. De ”millioner” Rutherford hentydede til, som aldrig skulle dø, var resten af menneskeheden, som var i live på daværende tidspunkt.

  Den uærlighed VTS her viser, bliver kun værre, når man overvejer sammenhængen i Vagttårnet 15.aug. 1963, s.366 med overskriften ”Letsindig omgang med sandheden”, som kritisere enkelt personer for at fordreje, hvad Jehovas Vidner tror på:

”I samme artikel, der nu er blevet optrykt i en traktat, beskylder Whalen Jehovas vidner for at lære at „kejseren er Satan“. Men sådan forholder det sig ikke. Ét er at sige at kejseren er en del af verden, hvis gud ifølge Andet Korinterbrev 4:4 er Satan; noget helt andet er at hævde at kejseren er Satan selv. Jehovas vidner har altid stået fast ved at de skal ’give kejseren hvad kejserens er’ og derfor må underordne sig kejseren så længe han ikke kræver noget der er i strid med Guds lov, i hvilket fald de må rette sig efter regelen: „Man bør adlyde Gud mere end mennesker.“ Men de har altid fastholdt at de til enhver tid skal modstå Satan Djævelen. Den der siger at Jehovas vidner tror at kejseren er Satan, skaber derfor fordom mod Jehovas vidner hos regeringerne og omgås tydeligvis letsindigt med sandheden.”

                                              Skyder skylden på Andre

Det forkastelige er, at fra det øjeblik Rutherfords forudsigelser viste sig forkerte (og det til i dag) flyttede det Styrende Råd skylden for de falske forventninger væk fra dem selv og over på medlemmerne.

    ”Det blev udtalt i ”Million” bogen, at vi måske med god grund, forventer deres tilbagevenden kort tid efter 1925, men dette var i bedste fald kun en holdning; bortset fra at det kun er kort tid efter 1925” Vagttårnet1.juli 1926 ,s.196 (oversat fra engelsk)

Nogle forventede at arbejdet ville blive afsluttet i 1925, men Herren ønskede det ikke.” Vagttårnet 1.aug. 1926, s.232 (oversat fra engelsk)

”Istedet for at se det som en mulighed, læste de det ind, som en ”vished.” Årbogen 1975, s.146 (oversat fra engelsk)

” Lige siden 1870’erne havde bibelstudenterne tjent med et årstal for øje — først 1914, så 1925. Nu erkendte de, at de måtte tjene så længe Jehova ønskede det.” Vagttårnet 1. nov. 1993, s.12

”På grundlag af det der stod i denne brochure håbede mange, at resten af den lille hjord ville få deres himmelske belønning i 1925......... Hvilke glædelige udsigter! Skønt de tog fejl, forkyndte de ivrigt om dette for andre.” Jehovas Vidner—forkyndere af Guds rige, 1993, s.632.

I stedet for at påtage sig ansvaret overfor deres følgere omkring følgevirkningerne af VTS falske 1925-lære, valgte VTS nedladende at beskrive dem som avner.

”Selvom disse prøver medførte en sigtning og nogle blæste bort ligesom avner, når hveden kastes i vejret, var der mange andre som stod fast” Jehovas Vidner –forkyndere af Guds Rige, 1993, s.633

De nutidige VTS kommentarer omkring 1925, som eksempelvis i bogen Jehovas Vidner –forkyndere af Guds Rige, forsøger VTS at hvidvaske deres fejlslag eller give medlemmerne skylden. Men ved én lejlighed, havde Rutherford denne meget rammende indrømmelse:

”Om sine fejlagtige udtalelser angående, hvad vi kunne forvente i 1925, sagde han engang til os på Betel:” Jeg har båret mig ad som et fjols.” Vagttårnet 15.sept. 1985, s.28

Billede af den amerikanske udgave beskriver det meget rammende!!!!

                                                En vigtig Neddramatisering

I bogen Jehovas Vidner — forkyndere af Guds Rige, 1993 påstås det vildledende, at effekten, af 1925 fiaskoen kun var af minimal betydning.

  ”Året 1925 kom og gik. Nogle opgav håbet. Men det store flertal af bibelstudenterne forblev trofaste.” Jehovas Vidner-Forkyndere af Guds Rige,1993,s.78

 I denne artikel er det blevet påvist ud fra VTS egen statistik, at over halvdelen forlod organisationen.

   En interessant VTS taktik som neddramatiserer vigtigheden af 1925, kan ses i følgende citater. Det indrømmes, at mødedeltagelsen faldt i Frankrig og Schweiz, som vildledende giver det indtryk, at andre lande ikke blev påvirket på samme måde af 1925 fiaskoen.

  ”Men nogle af deres tidsberegninger og de forventninger de knyttede til dem, gav anledning til alvorlige skuffelser. Efter 1925 faldt mødedeltagelsen drastisk i nogle menigheder i Frankrig og Schweiz.” Jehovas Vidner –forkyndere af Guds Rige,1993,s.633

  Lignende uærlighed kan ses i 1980 Årbogen, som fejlcitere fra Vagttårnet 1926 i et forsøg på at nedtone virkningen af 1925. Læg mærke til at kun halvdelen af sætningen er citeret, med et fuld stop erstattet af et semikolon.

Årbogen 1980, s.62

 Indikationen af denne testning var det spørgemøde holdt af broder Rutherford ved forsamlingen i Basel, Schweiz, som skete fra 1.-3. maj, 1926. Rapporten fra dette møde sagde følgende:

  Spørgsmål: Er oldtidens helte (Abraham, Isak, Josef, red.)vendt tilbage?

  Svar: Med sikkerhed er de ikke vendt tilbage. Ingen har set dem og det ville være tåbeligt at annoncere. Det blev sagt i ”Million” bogen, at vi måske med grund, kunne forvente at de ville vende tilbage kort tid efter 1925, men det var kun et udtryk for en holdning.” (oversat fra engelsk)

Vagttårnet 1. juli, 1926, s.196

”Spørgsmål: Er oldtidens helte vendt tilbage?

 Svar: Med sikkerhed er de ikke vendt tilbage. Ingen har set dem og det ville være tåbeligt at annoncere. Det blev sagt i ”Million” bogen at vi måske med grund, kunne forvente, at de ville vende tilbage kort tid efter 1925, men det var kun et udtryk for en holdning; selvom det stadigt kun er en kort tid efter 1925. Der er derfor ingen god grund til, at vi ikke kan forvente oldtidens helte i at vende tilbage før kirken er fuldendt og at kirkens arbejde her på jorden er fuldført” (oversat fra engelsk)

Når talen fra 31.marts 1918 omtales, bruger Vagttårnet 2010 ordet ”måske” i stedet for ”skal” på trods af, at billedet viser, at i talen brugtes ordet ”skal.”

   ”Lige siden 1918 har de salvede kristne ladet denne indbydelse lyde. Det år gav foredraget ”Millioner af nulevende Mennesker vil måske aldrig dø“ mange håb om, at komme til at leve evigt i et paradis på jorden efter krigen ved Harmagedon.” Vagttårnet studieudgave feb. 2010,s.15

Ikke kun er brugen af ordret ”måske” vildledende, det dækker også over den fuldstændige overbevisning, som Rutherford havde plantet i sindet hos sine medlemmer, at den nye verden ville komme i 1925.

                                   Profetien som kendetegnede Rutherford

  1925 læren ser ud til at være opstået i årene mellem 1914-16, da Russell stadig var i live, men ikke var enig i læren. I 1916 blev et brev citeret i Vagttårnet, hvori der blev spurgt:

KÆRE ELSKEDE PASTOR....... En søster ankom fornyeligt fra.....fortæller os, at klassen lære, at kirken ikke skal forvente at blive herliggjort før 1925 og at dette er dine tanker;....” Vagttårnet 15.april 1916, s.5888(oversat fra engelsk)

 Russell svarede; ”Vores bedste tanker må være, at de ikke giver meget tanke til denne lære. På den anden side ville derfor også vide fra dennes kolonner at vi ikke ser frem til 1925, eller nogen anden dato.” Vagttårnet 15.april,1916,s.5888 (oversat fra engelsk)

Kort efter Russells død (31.okt. 1916), introducerede Rutherford idéen om 1925 som et doktrin. Om læren oprindeligt kom fra Rutherford eller andre, blev denne profeti det, som definerede Rutherford, eftersom han brugte den til at genopbygge VTS`s antal af medlemmer, da medlemstallet var faldet efter fiaskoen og skuffelsen efter 1914. Dog fik fiaskoen efter 1925 endnu større og vigtigere konsekvenser op til i dag, eftersom at læren ledte Rutherford på en vej, som krævede en dramatisk genopfindelse af VTS`s doktriner og en afstandtagen til Russells tilhængere.

   Eftervirkningen af 1925 fiaskoen var, at næsten alle af Russells forudsigelser om tidsprofetier blev kasseret af Rutherford. Derudover blev det sagt, at tiden mellem 1918 og 1919 blev brugt af Jesus til at rense VTS. I bund og grund havde det den virkning, at tiden under Russells ledelse blev anset som uren. Det var derfor under Rutherford, at Jesus valgte Organisationen som hans eneste mulighed for frelse. Rutherford fik sine tilhængere distanceret fra andre kristne grupper med begrundelsen om, at de fleste kristne symboler og højtider var hedenske. Brugen af ordet Jehova blev fremhævet (se eks. Bogen Jehovas vidner- forkyndere af Guds Rige,1993,s.152). Det ledte senere til navneforandringen af VTS`s tilhængere fra Bibelstudenterne til Jehovas Vidner i 1931.

  Endelig i 1935 blev den store skare flyttet fra himmelen til jorden, for at blive de eneste, som ville overleve Harmagedon. Disse doktinære ændringer gjorde det let at indføre konceptet om en ”smal frelse”, at kun en håndfuld af menneskeheden var værdig til frelse. Belejligt betød det, at dem som ville overleve, skulle tilhøre eller vie sig til den eneste jordiske Organisation, VAGTTÅRNSSELSKABET. Gud var klar til at dræbe milliarder af mennesker på trods af. at de fleste aldrig nogensinde vil have hørt noget om Vagttårnselskabet. 

Bibelen forklare, at Jesu gav sit liv for hele menneskeheden, også de ugudelige.

Rom. 5:6: ”Ja, mens vi var svage og syndige, ofrede Kristus sit liv for ugudelige mennesker, da tiden var inde til det.”

 Kor. 5:14: ”Den kærlighed Kristus har til os, forpligter os, for vi har forstået dette: Ét menneske døde for alle...........”

  Rutherfords post-1925 trosstruktur fjernede værdien af Jesu offer fra ”hele menneskeheden” og placerede hans egne tilhængere, som de eneste blandt de levende som værdige til fordelene ved Jesu offer. Dette uhensigtsmæssige synspunkt fjerner det meste af værdien af Jesu offer for dem, som er i live ved Harmagedon og tegner et billede af en grusom og uretfærdig Gud. Rutherfords synspunkt kan ikke retfærdiggøres af fornuft eller Bibelen, dog er dette synspunkt almindeligt blandt fundamentalistiske religiøse grupper, da det er en effektiv måde at få flere medlemmer og forhindre frafald.

  ”Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø” havde sin første fiasko i 1925, da den jordiske opstandelse af Abraham ikke blev til virkelighed. Tiden har bevist, at denne profeti er falsk udover al tvivl. I 2017 var der mindre end én million mennesker tilbage, som var i live på jorden ,da Rutherford kom med sin pralende udtalelse om, at Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø!

Del siden