Jordskælv efter 1914

Antallet af jordskælv har været konstant i tusinder af år. Der har ikke været flere jordskælv eller kraftigere jordskælv efter 1914 end i de foregående århundreder. Derudover har der været århundreder med flere jordskælvsrelaterede dødsfald end i det 20. årh. VTS oplysninger om det modsatte, rejser nogle alvorlige spørgsmål om forfatternes integritet.

   I bogen ” Overlev- til liv på en ny jord”, 1984 blev påstået: ”Større jordskælv er siden 1914 indtruffet 20 gange så hyppigt som i de to tusind år, der gik forud for 1914. ” Overlev-til liv på en ny jord, 1984,s.23

Året efter kunne man læse i bogen ”Lad os ræsonnere ud fra skrifterne”, denne påstand gentaget.

  ”Men alene i de første 69 år efter 1914 har der været 605 sådanne jordskælv. Det vil sige, at det årlige gennemsnit sammenlignet med de foregående 2000 år, er blevet 20 gange så stort siden 1914.” Lad os ræsonnere ud fra skrifterne, sidste dage, 1985,s.333

   Denne utrolige påstand, at der er 20 gange så mange jordskælv efter 1914, er blevet brugt som en vildledende måde at overbevise Jehovas Vidner om, at de lever i de ”sidste dage”. Påstanden er konstrueret ud fra Jesu udtalelse i Lukas 21:11, at der ”skal være store jordskælv”, som et tegn på ”enden

   En påstand om at antallet af jordskælv er 20 gange højere efter 1914, burde få èn til at undre sig. Men alle troende Jehovas Vidner, uden undtagelse når der tales om dette emne, er overbeviste om, at antallet af jordskælv er stærkt forøget siden 1914. Denne opfattelse er selve grundlaget for VTS doktrin om, at de sidste dage begyndte i 1914. Derfor har VTS gået meget langt i deres påstand om, at Jesu tegn på de sidste dage, at antal jordskælv dramatisk er forøget siden det år.

  Hvis man laver sin egen granskning af VTS påstand om jordskælv i anerkendte leksikoner, opdager man hurtigt, at oplysningerne der er i direkte modstrid med VTS påstand. Sammenligner man informationer fra seismologiske hjemmesider og seismologers udtalelser, fortæller alle kilderne, at der ikke har været en forøgelse af jordskælv siden 1914, hverken i antal, styrke eller tab af menneskeliv. Det bør give grund til grundigt at eftergå alle VTS`s ”fakta” påstande.

   Artiklen her vil vise, at de oplysninger VTS kommer med om jordskælv er groft fejlagtige. Ikke kun vil denne granskning stille spørgsmålstegn til, om de sidste dage begyndte i 1914; men det giver også grund til stor mistro til alt, hvad den ”trofaste og kloge træl” skriver. Hav i mente at millioner af Jehovas vidner bygger hele deres liv på, hvad VTS præsentere for dem. Det er beskæmmende at se den uetiske måde statistiker bliver brugt og eksperter bliver fejlciteret.

                                Er antallet af jordskælv virkeligt steget?

Antallet af årlige jordskælv er lidt forvirrende.

   ”Det estimeres, at der er 500.000 målelige jordskælv på hele jordkloden hvert år. 100.000 af disse kan man mærke og 100 af dem, er årsag til skader.” earthquake.usgs.gov (27 Sep 2015)

  I gennemsnittet vil der årligt været ét stort jordskælv med en styrke på over 8 (Richter-skalaen)

Den årlige globale jordskælvs styrke-skala er baseret på USGS statistik.

  Formålet for denne artikel er at undersøge, om der har været flere ”store” eller ”kraftigere” jordskælv siden 1914, som VTS påstår.

   Forskere opdeler generelt jordskælv i en eller to hovedgrupper

  *Jordskælv med høj styrke, over 8 på Richter-skalaen

  * Jordskælv med tab af menneskeliv, over 1000 dødsfald

  I begge grupper er der ingen forøgelse af jordskælv siden 1914. Det næst følgende er detaljer omkring antallet af jordskælv over tid, sammenlignet med det historiske registrer af dødsfald fra de sidste 2000 år.

    De tidligste jordskælv efter styrke

  Der er almen viden blandt seismologer, at antallet af jordskælv har været relativt uændret igennem flere tusinde år.

”Selvom det kan virke som om, vi har flere jordskælv, jordskælv over 7.0 eller større har det været rimelig konstant.......

  En del af forklaringen kan ligge i det faktum, at i de sidste 20 år har vi med sikkerhed haft en forøgelse af jordskælv, som vi har kunne registrere lokalt hvert år. Dette skyldes den enorme forøgelse af seismografer, der er steder rundt om i verdenen og de mange forbedringer i den globale kommunikation. I 1931 var der omkring 350 steder i funktion på verdensplan; i dag er der mere end 4000 steder og dataerne kommer meget hurtigere ind fra stederne via mail, internet eller satellit. Dette øgede antal af steder og en mere tidskorrekt modtagelse af data, har gjort det muligt for seismologer og andre seismologiske stationer, at lokalisere jordskælv hurtigere og at være hurtigere til at lokalisere små jordskælv som ikke blev registreret i tidligere år.

  NEIC kan nu lokalisere meller 12,000 og 14,000 jordskælv hvert år eller omkring 50 jordskælv om dagen. Og på grund af forbedringer i kommunikationen og den større interesse for naturen og naturkatastrofer, lærer offentligheden mere om jordskælv. I henhold til langtidsobservationer (siden omkring 1900) forventer vi omkring 17 store jordskælv ( 7.0-7.9) og et meget stort jordskælv (8.0 eller mere) i et givent år.” earthquake.usgs.gov (27 Okt. 2009)

  Grunden til at antallet af jordskælv kun ændre sig lidt, er fordi jordskælv tager år om at udvikle sig og jordskælv kommer som følge af, at de tektoniske plader bevæger sig. Det er hvordan øer og bjergkæder dannes over millioner af år, med millioner af mellemstore jordskælv over 100 eller mere millioner af år.

Et eksempel på den kraft et jordskælv kan have, er Northridge California jordskælvet i 1994. Den energi som blev udløst svarede til 2000 milliarder kg. sprængstof eller 100 gange den energimængde, som atombomben over Hiroshima under 2. verdenskrig med en styrke på 6,7. Northridge jordskælvet bliver betegnet som moderat størrelse, men kostede 20 milliarder dollars i skader. Jordskælv af den størrelse forekommer globalt omkring 20 gange året.

  I en mail sendt til Paul Grundy(jwfacts) fra Professor Glenn Biasi, the University of Nevada Reno Seismological Laboratory, skriver han:

   ”Der er ingen signifikant forøgelse af jordskælv siden 1914. Optegnelserne er bedre, derfor er folk også mere beviste om jordskælv pga. flere seismografer, bedre kommunikation,m.m. Antallet af jordskælv variere fra år til år, men er rimelig konstant. Antallet af jordskælv om året eller den frigivne energi udløst i gennemsnit, er udtryk for den hastighed for, hvordan den flydende masse opføre sig i jordens kappe. Den er meget svær at ændre og der er ingen tegn på forstyrrelse af dette i nogen som helst tidsramme.”

   Seismologi er en forholdsvis ny videnskab. Den første seismograf blev opfundet i 1880. Præcise optegnelser af jordskælv, der måler 8,0 Richter har været mulig siden da, med komplette optegnelser af seismologisk aktivitet direkte tilgængeligt. Selv om antallet af store jordskælv ikke har ændret sig, ved vi i dag om hver eneste jordskælv, i samme øjeblik de sker.

  U.S Geological Survey estimere, at store jordskælv over 8.0 sker årligt. Små jordskælv på 2.0 sker flere hundrede gange om dagen og flere millioner rystelser sker også hver dag. Eksempelvis på kun 7 dage omkring d. 15. okt. 2011, var der følgende jordskælv mellem 4 og 6,7. se billede nedenfor

Billedet overfor er taget fra Google Real-time Earthquakes. Stedet er ikke længere aktivt, men en lignende live jordskælv-side kan findes på quakes.globalincidentmap.com af 04-10-20

Den følgende nedstående video viser det utrolige antal og jordskælvenes regelmæssighed.

Dedikerede seismologer og forskere som R. Mallet, J.Milne, P.Verney, S. Duda og A.W Lee har samlet en anseelig mængde af data om historiske jordskælv. Man har registreret jordskælv så tidligt som 2150 f.v.t. Fire jordskælv, der målte 6.8 eller kraftigere jordskælv og mange jordskælv på 6-6.5, skete alene i San Francisco Bay-området imellem årene 1836 til 1911 (75 år.) earthquakes.pdf

                           Dødsfald i forbindelse med Jordskælv

 På trods af at antallet af jordskælv ikke er forøget, hverken i styrke eller antal, kunne man tænke, at væksten af den globale befolkning, ville øge antallet af døde i forbindelse med jordskælv i det 20. årh. Det overraskende er, at det har det ikke, når man sammenligner med jordskælv i de foregående århundreder, hvor der var flere dødsfald ved jordskælvene.

   En kilde, der giver en hurtig oversigt over jordskælv til denne artikel, er ntute.ac.uk , som blev lukket i juli 2011. En liste hvor jordskælv med mere end 1000 dødsfald er udarbejdet på neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html (juli, 2005), viser den tidsramme, som man med sikkerhed har belæg for, at der kun har været en lille forandring i antallet af jordskælv før og efter 1914. Fra 1902 til 2001 har der været 110 jordskælv med 1000 eller flere dødsfald eller 1,1 ødelæggende jordskælv pr. år. De foregående 12 år inden 1914 (1902 til 1913) var der et højere gennemsnit på 1.25 end gennemsnittet for de efterfølgende 88 år fra 1914 til 2001, hvor gennemsnittet faldt til 1.08.

   VTS proklamerede ”Et stort jordskælv om året”, skal forstås som flere jordskælv end på noget andet tidspunkt i historien.

  ”Frygtelige jordskælv har i de senere år gennemrystet kloden med tiltagende hyppighed og styrke.... det er betegnende, at der siden 1914 har fundet flere større jordskælv sted end i nogen anden periode af samme længde......... Fra og med 1948 har kurven ændret sig og viser nu omtrent ét stort jordskælv hvert år.” Vagttårnet 15. april, 1962,s.186-187

Den sidste del af citatet om ”ét stort jordskælv hvert år”, som påstås af VTS i det 20.årh, passer med statistikken for jordskælv i gennem historien, i overensstemmelse med optegnelserne over en lang tidsperiode. Fra april 2007, har ntute.ac.uk registreret 5,800 destruktive jordskælv siden år 2150 f.v.t.; et gennemsnit på mere end 1 stort jordskælv pr. år de sidste 4000 år.

  2002 udgaven af Encyclopaedia Britannica på DVD har en liste over de største historiske jordskælv fra de sidste 1500 år med tab af menneskeliv. Af de 5 jordskælv med flest dødsfald har kun ét været siden 1914 og det var på ingen måder det mest ødelæggende. Det mest ødelæggende jordskælv var i 1201 i Syrien med 1 million dræbte. I 1556 havde Kina et jordskælv med 800,000 dræbte. I sammenligning var det største jordskælv i 20.årh., men dræbte kun ”relativt” få 240,000 .

Det samlede antal døde siden 1914 er registreret på en liste, som forefindes i Encyclopaedia Britannica - 2002 udgaven, er 1,5 millioner døde, mens den samme liste viser, at i 1200-tallet døde der 1,26 millioner mennesker i 3 jordskælv alene. Det fulde antal døde i 1200-tallet er uden tvivl højere en listen viser, men begrænses af den manglende registrering af mindre hændelser fra den tid.

   Sammenholder man dødsraten i det 17. , 18. og det 19. århundrede med hinanden, er antallet af døde i hvert århundrede nogenlunde ens, lidt over 1 million dødsfald. Ses det i forhold til, at antallet af mennesker er 6-doblet i det 20. årh., er dødsraten i forbindelse med jordskælv betragteligt mindre siden 1914. På trods af befolkningstilvæksten, ser det ud til, at den for hvert år forbedrede teknologi – inklusiv redningsaktioner, byggelovgivning og bedre varslingssystemer- alle har bidraget til færre lidelser og tab af liv som følge af jodskælv i det 20. årh.

                                                       VTS`s lære

Igennem VTS`s historie har de regelmæssigt kommet med udtalelser og citeret statistiker og dermed gjort vildledende forsøg på at ”bevise” en betydelig stigning af jordskælv siden 1914. I lyset af den tilgængelige information om jordskælv over tusinder af år, er det utrolig, hvor åbenlyst uærlige VTS er i de følgende citater.

   ”Der har været flere naturlige jordskælv på jorden i de sidste 4 år end nogen anden forgående periode i jordens historie.” World Distress Why? The Remedy (1923) s.26 (oversat fra engelsk)

”Men selv om man regner med de overdrevne tal fra de sidste århundreder, viser de overnævnte tal, at det gennemsnitlige årlige dødsofre er stærkt forøget fra og efter 1914 – fra 4000 dræbte om året er det vokset til 40,000! Død og rædsel i koncentreret form har været menneskenes lod siden 1914.” Vagttårnet 1. januar, 1952,s. 11-12

  ”Det er betegnende, at der siden 1914 har fundet flere større jordskælv sted end i nogen anden periode af samme længde.” Vagttårnet 15. april, 1962,s.186-187

  ”Siden 1914 har jordskælvene årligt i gennemsnit krævet omkring ti gange så mange dødsofre som i tidligere århundreder.” Livet- hvordan er det kommet her? Ved en udvikling eller skabelse?, 1985,s. 224

  ”Der skal være store jordskælv og det ene sted efter det andet tilfælde af pest [sygdomsepidemier] og hungersnød.“ (Lukas 21:11) Dette stemmer med, at disse ulykker og veer er taget voldsomt til siden 1914.” Er Gud interesseret i os? (dg) 2008,s.20

”at jordskælv tager til i antal overrasker ikke Jehovas Vidner” Vågn Op! 22.aug. 1995,s.27

  ”Det anslås, at der i løbet af de sidste 2500 år kun er indtruffet ni jordskælv, der har dræbt over 100.000 mennesker. De fire af dem er indtruffet efter 1914.” Vagttårnet 15.sept. 1998,s.7

   I the Golden age (senere Vågn Op!) 7. nov. 1923, s. 67 vises i artiklen ikke kun urigtigheder og sensationslysten hos VTS omkring jordskælv, men også at overtro er en del af religionen.

I et forsøg på at underbygge beviserne for, at enden ville komme i 1925 , pegede VTS på en række jordskælv i USA.

I 1984 blev det sagt, at antallet af jordskælv var forøget med 11 gange.

  ”Men Jesus forudsagde, at der skulle komme „store jordskælv“. (Lukas 21:11) Indtræffer der nu store jordskælv med større hyppighed end før i tiden?......... Siden 1914 er der gennemsnitlig registreret over 11 gange flere kraftige jordskælv pr. år i forhold til årsgennemsnittet for de foregående tusind år. Er det ikke tilstrækkeligt til at opfylde profetien?” Vågn Op! 8.feb. 1985,s.7

   Et års tid senere havde VTS`s forfattere været endnu mere kreative, at nu var det op til 20 gange hyppigere.

  ”Det vil sige, at det årlige gennemsnit sammenlignet med de foregående 2000 år er blevet 20 gange så stort siden 1914.” Lad os ræsonnere ud fra skrifterne,sidste dage(rs), 1985,s. 333

  Men i den engelske/danske udgave af bogen ” Overlev- til liv på en ny jord”, 1984,s. 23 blev det sensationelt påstået, at det var steget med 20 gange, men i den tyske udgave overgik man sig selv helt ud over kanten, at antallet af jordskælv var steget med 25 gange!!!!!

                                                 Vildledende logik

  De foroven viste data giver et solidt grundlag for, at der har været et konstant antal tilfælde af ”store jordskælv” siden Jesus. Når man ser det næste som præsenteres, er det vigtigt at forstå følgende:

 * Der er i gennemsnit ét stort jordskælv om året i de sidste 2000 år

 * Jordskælv med den højeste styrke før 1914

 * Jordskælv hvor det største antal døde før 1914

   Det er meget bekymrende at se den manglende kvalitet og integritet i de informationer om jordskælv som VTS fremlægger. Men det er værd at bemærke, hvordan fakta og statistiker bliver fejlagtigt præsenteret og kilder fejlciteret i et forsøg på, at understøtte deres doktrin om en øget antal af jordskælv. Det begyndte med Rutherford og dermed en lang historie med falske udsagn om jordskælv.

  ”At huske sig at siden 1914 har der været flere ødelæggende jordskælv end i nogen anden tid i verdens historien.” Deliverance, 1926,s251 (oversat fra engelsk)

Dette er et interessant citat, især når man tænker på at der faktisk var flere jordskælv med over 1000 døde i de 12 år optil 1914 end de 12 år som fulgte efter 1914; det inkludere jordskælv i San Francisco, Tyrkiet, Iran, Italien og Jamaica.

Jordskælvet i San Francisco, 1906

Jordskælvet i San Francisco, 1906

I 1977 kom denne falske udtalelse, en udtalelse der har optrådt i flere Vagttårns publikationer siden.

  ”En liste over jordskælv i en periode på 1059 år (fra år 856 til år 1914) udarbejdet efter pålidelige kilder, viser kun 24 større jordskælv, med 1.972.952 dødsofre. Sammenlign dette tal med den liste vi har anført på denne side; den omfatter kun de 62 år fra 1915 til 1976 og er endda ukomplet. I den periode har der været 43 større jordskælv, med 1.579.209 dødsofre.” Vågn Op! 22.juni,1977,s.11

  VTS`s forfattere har ingen henvisninger eller liste over deres kilder og forfatterne har samlet oplysningerne i overensstemmelse med deres egen dagsorden. Det er meget misvisende, når der siges, at der kun var 24 jordskælv før 1914, især når de går videre med at sige, at der var 43 jordskælv efter 1914 er det kun en ufuldstændig liste; det er indlysende, at på listen før 1914 er der sorteret fra i antallet af jordskælv. Det er let for enhver at finde en betydelig større mængde data, der vil vise, at der var betydelig flere store jordskælv end de 24 store jordskælv mellem år 856 og 1914. Men denne uærlige fremstilling af historien blev brugt flere gange i det efterfølgende årti.

  ”Fra 1914 til i dag har der været langt flere større jordskælv end i nogen anden periode af tilsvarende længde i historien. I løbet af 1000 år fra 856 til 1914 var der kun 24 større jordskælv og de krævede 1.973.000 menneskeliv. Men alene i de 63 år der gik fra 1915 til 1978 krævede 43 større jordskælv 1.600.000 dødsofre.” Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden,1982,s.151

  I 1983 havde Vagttårnet et bekendt citat som bevis for, at der var en stigning af jordskælv.

”I det italienske blad Il Piccolo for 8. oktober 1978 siger Geo Malagoli: ”Vor generation lever, som statistikken viser i en farlig periode med kraftig seismisk aktivitet. I en periode på 1059 år (fra 856 til 1914) anfører pålidelige kilder kun 24 større jordskælv med 1.973.000 dødsofre. Hvis vi sammenholder disse tal med den ufuldstændige liste over de senere års katastrofer, finder vi imidlertid, at 1.600.000 mennesker er omkommet på kun 63 år som følge af 43 jordskælv, der er indtruffet fra 1915 til 1978. Denne dramatiske stigning er med til at understrege en anden fastslået kendsgerning — vor generation er på mange måder ulykkeligt stillet.“ Vagttårnet 15. august,1983,s.6

Man vil sikkert opdage, at Il Piccolo har fået sine informationer fra ”Vågn Op! ”. Siden 1983 har VTS citeret Geo Malagoli i stedet for selv at stå frem, som den egentlige kilde til informationen, som ses i bogen ”Livet- hvordan er det kommet her ? Ved en udvikling eller en skabelse?”

  ”Det italienske blad Il Piccolo skriver: „Vor generation lever, som statistikken viser i en farlig periode med kraftig seismisk aktivitet.“21 Siden 1914 har jordskælvene årligt i gennemsnit krævet omkring ti gange så mange dødsofre som i tidligere århundreder.” Livet- hvordan er det kommet her? Ved en udvikling eller skabelse?, 1985, s. 225

Hvorfor har VTS ikke stået frem og fortalt, at de selv er kilden til Malagolis tal? For at give ubegrundet troværdighed til deres egen vildledende informationer.

  I 1983 i en Vagttårns artikel, hvor professor Aki fejlciteres i endnu et forsøg at bevise, at antallet af jordskælv steget.

”taler professor Keiiti Aki ved afdelingen for studiet af jorden og planeterne på Massachusetts Teknologiske Institut om „det tydelige opsving i styrken og hyppigheden af større jordskælv i de sidste hundrede år“, skønt han siger, at perioden fra 1500 til 1700 var lige så aktiv.” Vagttårnet 15. august,1983, s. 6

  Dette delvise citat ovenfor fra professor Aki giver den modsatte forståelse af, hvad Aki i virkeligheden sagde (søg: professor Keiiti Aki and Jehovah Witnesses)

   ”Den øjensynlige forøgelse af intensiteten og antallet af store jordskælv i de sidste hundrede år, er med al sandsynlighed grundet forbedret registrering af jordskælv og en øget sårbarhed i samfundet overfor ødelæggende jordskælv. Hovedårsagen er de veletablerede tektoniske plader, der indikere en meget stabil bevægelse over de sidste mange millioner af år.” (oversat fra engelsk)

   Med andre ord: fordi de tektoniske plader bevæger sig langsomt med en konstant hastighed, er der ingen forøgelse af jordskælv, at man kunne få det indtryk at antallet af jordskælv er steget skyldes bedre måleudstyr. Men det ændre ikke på, at VTS har fejlciteret professoren i et forsøg på at give indtryk af, at der har været en stigning af antallet af jordskælv.

  Selvom indsamlingen af data om historiske jordskælv har øget videnen om jordskælv og dødsfald, er det lykkedes VTS at sænke antallet af dødsfald, som de påstår var lavere før 1914. En statistik fra deres publikationer viser en tendens.

Den ramme som ”Lykkebogen” påstås det, at kun har været1800 jordskælvsrelaterede dødsfald pr. år før 1914. VTS har øjensynligt kreeret tallet ud fra sine egne falske påstande om kun 24 store jordskælv (1,973,000/1,059= 1863). Det er generelt accepteret, at millioner af mennesker er døde i jordskælv siden Jesu tid. I bladet Advancement in Science, Juni 1969 s.362 , J.H. Latter estimere, at helt op til 1,5 millioner mennesker døde pr. århundrede siden år 1000 e.v.t. Omkring 15000 mennesker om året, meget lig det antal døde i forbindelse med jordskælv i det 20. århundrede.

  I VTS`s bogsamling ”Indsigt i skrifterne” går VTS helt ned i detaljen omkring deres påstand om en forøgelse af jordskælv siden 1914.

   ”Jesus forudsagde, at der ville indtræffe mange og store jordskælv som en del af tegnet på hans nærværelse. (Mt 24:3, 7, 8; Lu 21:11) Siden 1914 er antallet af jordskælv steget, med store lidelser til følge. På grundlag af data fra Det Nationale Geofysiske Datacenter i Boulder i Colorado, USA, suppleret med oplysninger fra almindelige opslagsværker, blev der i 1984 foretaget en optælling af alle jordskælv som målte 7,5 eller derover på Richterskalaen, eller som havde medført ødelæggelse af ejendom til en værdi af mindst fem millioner amerikanske dollars eller krævet mindst 100 dødsofre. Det viste sig, at der har været 856 sådanne jordskælv i de 2000 år der er gået forud for 1914. Men alene i de første 69 år efter 1914 har der været 605 sådanne jordskælv. Statistikken vidner således om den øgede jordskælvsaktivitet i denne periode i historien.” Indsigt i skrifterne, bind 1, jordskælv, s.1179

  Disse uhørt unøjagtige udregninger er blevet brugt flere gange hen over årene. Vågn op! 8.februar 1985,s.9 har fodnoten en opsummering af udregningerne som følger;

  ” De medregnede jordskælv opfylder mindst én af følgende betingelser:

   Størrelse: 7,5 eller derover på Richterskalaen

   Antal omkomne: 100 eller flere Ødelæggelser:

for 50 millioner kroner (eller derover) i ejendomsskader” I bogen ” Lad os ræsonnere ud fra skrifterne, 1991, citere paragraffen fra indsigt i skrifterne, bind 1 i sin helhed.

   ”Har der fundet et betydeligt antal store jordskælv sted siden 1914? Hovedsagelig på grundlag af data fra Det nationale geofysiske Datacenter i Boulder i Colorado, USA, suppleret med oplysninger fra nogle almindelige opslagsværker, foretog man i 1984 en optælling af alle jordskælv som enten målte 7,5 eller derover på Richter-skalaen eller havde medført ødelæggelse af ejendom til en værdi af mindst fem millioner amerikanske dollars eller som havde krævet 100 dødsofre eller derover. Det viste sig at der har været 856 sådanne jordskælv i de 2000 år der gik forud for 1914. Men alene i de første 69 år efter 1914 har der været 605 sådanne jordskælv. Det vil sige at det årlige gennemsnit, sammenlignet med de foregående 2000 år, er blevet 20 gange så stort siden 1914.” s. 333

På trods af at det overstående bliver præsenteret som om, det kommer fra et Geologisk Datacenter, vil en grundig gennemgang vise, at udregningerne er skabt af VTS, resulteret i et meget upræcist og ensidigt tal. Det påstås, at der kun var 856 jordskælv i de 2000 år op til 1914, inklusiv alle jordskælv, som opfylder et eller flere følgende kriterier:

 * over 7,5 på richterskalaen ELLER

 * 5 mill. dollars skader ELLER

 * årsag til 100 eller flere døde

Som allerede vist, er det veldokumenteret af seismologer, at antallet af jordskælv har været konstant i flere tusind år, med omkring 1 jordskælv over 8,0 på richterskalaen og 18 jordskælv over 7,0. Derfor alene på grundlag af dette er der tusinder af jordskælv før 1914, som passer til de nævnte kriterier, ikke kun 856 jordskælv. Det andet kriterium er, at lægge de jordskælv til som ødelagde for mere end 5 mill. dollars. Dette kriterium er helt meningsløst for en tid, hvor folk ikke havde biler, elektricitet eller generelt levede under forhold som vi i dag ser som normal levestandart. Hvor mange millioner kroner i skader ville en landsby for 250 år siden være ødelagt for ved et jordskælv? Det tredje kriterium er i forhold til de to første intellektuelt uærligt. Hvordan kan VTS forlange, at læseren skal acceptere en fuldstændig liste, hvor 100 eller flere mennesker døde for 2000 år siden? Over en så lang tidsramme ville små landsbyer og deres oplysninger for længe være forsvundet. Hvis 100 mennesker i et jordskælvsområde døde i et jordskælv for 500 eller mere år siden, hvem ville ærligt påstå, at de havde oplysninger om, at der i det hele taget havde været et jordskælv. Selv om udregningerne er groft ukorrekte, er de grundlaget for den påstand, at der har været 20 gange flere jordskælv siden 1914.

   Ikke før 2002 og kun efter at informationer, der viste VTS`s misbrug af tallene blev tilgængelig på internettet, fik VTS det ændret til, at jordskælv over 7,0 har været konstante.

  ” De hævder, at antallet af jordskælv ikke er steget væsentligt i de seneste årtier. National Earthquake Information Center i USA oplyser, at hyppigheden af jordskælv med et Richtertal på 7 og derover har været „stort set uændret“ i det 20. århundrede.

  Men det er værd at bemærke, at opfyldelsen af Jesu profeti ikke kræver en stigning i antallet eller styrken af jordskælv. Jesus sagde blot, at der ville komme store jordskælv det ene sted efter det andet. Han sagde også, at disse begivenheder ville være „en begyndelse til veer“. (Mattæus 24:8) Omfanget af disse „veer“ kan ikke beskrives blot ved at angive jordskælvenes antal og styrke ifølge richterskalaen. Her må „målestokken“ være jordskælvenes virkning på de mennesker der bliver berørt af dem.” Vågn Op! 22.marts, 2002,s.9

”Fra vore læsere

  Jordskælv Jeg læste temaartiklerne „Jordskælv — Beretninger fra de overlevende“. (22. marts 2002) Et sted citerer I en kilde, der siger, at „hyppigheden af jordskælv med et Richtertal på 7 og derover har været ’stort set uændret’ i det 20. århundrede“. Men det fremgår af The World Almanac for 1999, at der har været en dramatisk stigning i jordskælv i løbet af 1990’erne.

     F.A., Italien

    „Vågn op!“ svarer: Vi ønskede blot i vores artikel at pege på, hvad nogle seismologer hævder om jordskælvenes generelle hyppighed i det 20. århundrede, uden at tage nogens parti i dette spørgsmål. Tanken i artiklen var, at man godt kan have den opfattelse, at antallet af jordskælv har været „stort set uændret“, og samtidig tro på at Jesu profeti i Mattæus, kapitel 24, får sin opfyldelse i vor tid. Jesus sagde blot, at der ville indtræffe „store jordskælv“. — Lukas 21:11.” Vågn Op! 8. november,2002,s.30

  Disse kommentarer er stadigt på grænsen til at være vildledende af flere grunde. Først, læg mærke til, hvor de siger, at seismologer udtaler, at jordskælv har været ”stort set uændret” i det 20. århundrede. Seismologernes udtalelse er, at jordskælv har været ”stort set uændret” i tusinder eller millioner af år. Ved at bruge termen 20. årh., giver det indtrykket for et uinformeret Jehovas Vidne, at det 20. årh. skulle have haft flere jordskælv end i de forgående århundreder.

Artiklerne og VTS generelt prøver at give det indtryk, at mennesker i dag er mere plaget af jordskælv end i de foregående århundreder. Det er næppe tilfældet. I 1737 var der en tsunami i det samme område som Asian Tsunami den 26. december, 2004. Tsunamien i 1737 dræbte ligeså mange som i 2004. Hvem var det værst for, dem i 1737 eller i 2004? I 2004 indenfor 24 timer blev der fløjet læger og medicin til ulykkesstedet. Tunge maskiner blev sat ind for at rydde områderne og en global indsamling blev sat i gang for at hjælpe de nødstedte med husbyggeri og infrastruktur. Sammenlign dette med 1737 hvor hundreder tusinder af mennesker blev efterladt for at dø og skulle forsvare dem selv, mens resten af verden i det store og hele var uvidende om, hvad der var sket.

  En nyere artikel har nedtonet holdningerne vedrørende jordskælv endnu mere.

 ”EN ALMINDELIG INDVENDING: Der er ikke flere jordskælv end der altid har været; det er bare teknologien der gør, at vi er mere opmærksomme på dem i dag, end folk var før i tiden.

  ER DET EN GYLDIG INDVENDING? Bemærk at Bibelen ikke lægger vægt på hvor mange jordskælv, der vil være i de sidste dage. Men den siger, at der vil komme „store jordskælv“ og at de vil indtræffe „det ene sted efter det andet“. Det gør jordskælv til et fremtrædende kendetegn ved denne særlige periode i historien.

  HVAD MENER DU? Er det sandt, at vi sådan som Bibelen har forudsagt oplever store jordskælv?

  At der indtræffer jordskælv, er måske ikke i sig selv et endegyldigt bevis på, at vi lever i de sidste dage. Men det er også kun én af de profetier, der bliver opfyldt. Læg mærke til endnu en profeti.” Vagttårnet 1. maj 2011,s.4

   Efter at deres udtalelser om en forøgelse af jordskælv har vist sig at være falsk, har VTS`s citater siden 2002 vist en ændring af doktrinnet, hvor de anerkender, at tegnet aldrig har sagt, at antallet af jordskælv ville stige. Det er en stiltigende indrømmelse fra VTS, som har misfortolket betydningen af Jesu ord om jordskælv og har opfundet statistiker til støtte for deres forkerte holdning. Et doktrin som er en vigtig grundsten i mange Vidners tro, er siden hen forsvundet væk helt ubemærket.

                                                            Tegnet

Med kun lidt hjemmearbejde kan det hurtigt fastslås, at antallet af ”store jordskælv” har forekommet konstant i tusinder af år.

   I et forsøg på at underbygge VTS`s apokalyptiske verdenssyn, har VTS sammenblandet den idé, at ”tegnet” som beskrevet i Mattæus og Lukas er relateret til termen ”sidste dage”, som Peter, Paulus og Jakob skriver om. Som vist i artiklen ”De sidste Dage”, er hele dette doktrin grundlæggende forkert. Hverken Jesus eller andre bibelskribenter peger på et bestemt år (1914) for de sidste dages begyndelse. Artiklen 7tider/1914/607 viser, at konceptet om de sidste dage, der skulle være begyndt i 1914, er en forkert fortolkning af Daniel kapt. 4.

   Jesus fortalte, at jordskælv er et tegn for ødelæggelsen af Jerusalems tempel, men ingen detaljer om noget, der kunne forstås som et stor jordskælv. I Lukas 21:11 bliver det sagt, at Jesus brugte sætningen; ”der vil være store jordskælv” og Mattæus 24:7; siger Jesus ganske enkelt, at der vil være ”jordskælv det ene sted efter det andet”. Jesus siger ikke, at skal være en dramatisk forøgelse af jordskælv og VTS udtalelser om en forøgelse af jordskælv, er et forsøg på at motivere medlemmerne gennem frygt. I artiklen De sidste Dage Vises der, at VTS kommer med lignende forsøg på falske informationer om de andre tegn Jesus talte om.

  VTS`s informationer om jordskælv rejser et andet spørgsmål, om ærligheden og integriteten hos det Styrende Råd. For at Jehovas Vidner skal tro på, at jordskælv skal være et tegn på, at enden begyndte i 1914, tyer VTS til at fejlcitere seismologer, præsentere fejlagtige statistiker og citere tilbage til deres egen fejlagtige informationer. Den form for intellektuel uærlighed er ikke enestående for VTS, men almindelig blandt forfattere i dommedags sekter. Det er også meget effektivt. Efter hvert stort Jordskælv er der mange Jehovas Vidner, der får bekræftet deres tro på, at enden er nær.

  Der har ikke været nogen forøgelse af jordskælv siden 1914: antallet af jordskælv har været konstant som følge af, at de tektoniske pladers flytter sig langsomt. Ej heller er styrken af jordskælvene blevet større. Det 20 årh. har der heller ikke været flere dødsfald eller det største eller det mest ødelæggende. På trods af alt det, der står ovenfor, vil et Jehovas Vidne hver gang der er et jordskælv, blive trigget til at tro, at det er et tegn på at Harmagedon kommer meget snart,

Del siden