Noas globale Vandflod

VTS fortolker 1. Mosebogs beretning om en global vandflod som en virkelig hændelse, påstår at vandet dækkede selv de højeste bjerge på jorden. Under dette emne vil et udvalg af beviser der viser om det i det hele taget er muligt at der har været en global vandflod for 4,400 årsiden.

"syndfloden af Gustave Doré(1832-83)

I denne artikel koncentere sig udelukkende om VTS fortolkning af Noas vandflod, ifølge beretningen fra 1. Mosebog kapt.6-9. Efter VTSs udregning skulle Noas vandflod være sket i år 2370-2369 f.v.t. ( vagttårnet 1.juli, 2009, s.13) for ca. 4,400 år siden. Efter 40 dages konstant regn og hele planten jorden var dækket af en vandflod, som dækkede selv de højeste bjerge på jorden. Da der var gået flere måneder, fik Gud vand niveauet til at falde og arken lagde sig i Tyrkiet på Ararats bjerg, som er 5000 meter over havets overflade. næsten al liv på jorden var druknet, kun 8 mennesker overlevede, sammen med et lille udvalg af dyr, der kunne være i arken. Præcist ét år senere, forlod Noa og dyrene arken til en gold jord, bortset fra lidt plante vækst somhavde nået at vokse på den korte tid. Selvom argumenterne for en vandflod er fra VTS egne publikationer, stammer meget lidt af det fra VTSs egne forfattere, men er hovedsagligt lånt fra fundamentalistiske kristne kilder.

Mellemøst-Information, Niels Peter Lemche: Ararat i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=39579

Mellemøst-Information, Niels Peter Lemche: Ararat i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=39579

                                     Størrelsen på Arken

De oplysninger Bibelen giver om Arkens størrelse, rejser 2 problemer. Det ene er at, Arken blev for lang til at blive vandtæt, hvis den blev bygget af træ. Det andet punkt er at Arken er for lille efter moderne standart, til at rumme alle landdyr og flyvende dyr.

Maximum længde for et rent træskib er kun 115 meter. Det anses af fagfolk at den fysiske grænse for konstruktionen af træskibe, grunden er at med den længde, er det ikke muligt at forhindre skibet i at give sig i næsten alle retninger og dermed være utæt. De skibe som blev bygget i 1800-tallet på 100 meter kunne ikke holdes tætte og måtte forstærkes med stål dragere. Det fortælles at Arken var 300 kubits eller 134 meter langt. Det er først efter man begyndte at bygge skibe af stål, at længden og størrelsen af skibene voksede voldsomt.

Hvis Arken skulle vare blevet bygget i henhold til Bibelens anvisninger, er det usandsynligt at den ville være vandtæt, selv med vore dages teknologi. Noa havde også den udfordring, at han levede i bronzealderen, med meget primitivt værktøj, lavet af blødt metal. Det tydeliggøre det store problem for Noa, at kunne tilhugge tømret indenfor de meget stramme mål der ville være påkrævet.

disse træsamlinger kan ikke laves med bronze alder værktøj

Den belastning Arken ville blive udsat for er også mere end  man normalt ville forvente af et skib. Arken var ikke kun konstrueret til at flyde som en kasse, men at modstå massive vandmængder og voldsom søgang fra al det vand der kom. Mængden af vand som kræves for at oversvømme selv det højeste bjerg, der faldt i 40 dage. Ville være en global, konstant skybryd i 40 dage, voldsomme floder som piskede ned af bjergsiderne, kæmpe bølger eller tsunamier. Det ville være en ekstrem belastning på Arken, som i forvejen, i sin størrelse, havde overskredet træets/tømmrets fysiske grænser.

VTS har anerkendt at denne længde på et træskib, er usandsynligt, men det er dog ikke i sammenhæng med Arken, men med hensyn til en beretning om kinesiske træskibe.

" Zheng He’s skatteskibe — hvor store og hvor mange? Ifølge historiske optegnelser fra Mingdynastiet var Zheng He’s skatteskibe utroligt store — 136 meter i længden og 56 meter i bredden. Lærde synes at disse mål er noget problematiske og svære at få bekræftet i betragtning af at sejlskibe af træ som er over 90 meter lange, er ustabile og ikke særlig sødygtige. „Alt tyder på at beretningerne overdriver beskrivelserne af skibenes enorme størrelse,“ oplyser en artikel om emnet. „En skibslængde på omkring 60-75 meter giver meget mere mening end en længde på knap 135 meter.“ Uanset hvad var skibe der målte over 60 meter i længden" vågn op! sept. 2013, s.15

Med en længde på 134 meter var Arken for lang til at kunne fungere som et fartøj af træ, men dog lille efter moderne standarter. Arken var kun halv så lang som Titanic og kun 1/3 af længden af moderne containerskibe i dag på 400 meter.(M/S Mærsk Mc-Kinney Møller er 399 m. lang) Det rejser så det næste spørgsmål, hvor mange dyr var der plads til i Arken.

                                                                 Antallet af Dyr 

1. Mosebog fortæller at "ethvert" dyr kom ind i arken, hver dyre art repræsenteret som et par eller i en gruppe på 7 dyr, sammen med grupper på 7 flyvende dyr.

" Du skal tage syv af hver slags af de rene dyr med, han og hun; og af hvert urent dyr kun to, han og hun; og af himlens flyvende skabninger syv af hver, han og hun, for at de ikke skal uddø men sprede sig over hele jorden." 1. Moseb.7:2,3

Der er 5 og 50 millioner forskellige arter på jorden(evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/hvad-er-en-art/hvor-mange-arter-findes-der/index.html) som 1. Mosebog siger at Arken repræsenterede hver eneste af. Børn indoktrineres, når VTSs litteratur også består at ethvert dyr kom ind i Arken.

kilde: jw.org

kilde: jw.org

Da voksne ikke er så godtroende som børn, ser VTS sig nødsaget til at forklare at "ethvert" dyr egenligt kun betyder, at det er et minimum af dyr. Men at få 2 af hvert dyr med er umuligt,så spekulere VTS på, at Noa ikke skulle tage alle udgaver af dyr med, kun af hver art, en term taget fra 1. MoseBog som VTS mener hentyder til et dyrs formerings grænse.

kilde: jw.org, Min Bibelhistoriebog

kilde: jw.org, Min Bibelhistoriebog

"De „arter“ beretningen nævner, er kategorier med de klare og uforanderlige grænser som Skaberen har sat, og inden for hvilke dyrene er i stand til at formere sig „efter deres arter“. Det er blevet anslået at de hundredtusinder af dyrearter der findes i dag, kan reduceres til forholdsvis få af de grundlæggende „arter“ som blev skabt fra begyndelsen — såsom hestearten og oksearten, for blot at nævne to. De grænser Jehova fastlagde for artens formering, kunne ikke overskrides. På baggrund af dette har nogle forskere sagt at der kun behøvede at være 43 pattedyr„arter“, 74 fugle„arter“ og 10 krybdyr„arter“ med i arken for at alle de varieteter vi kender i dag, kunne frembringes. Andre har anslået at der blot behøvede at være 72 „arter“ firbenede dyr og lidt under 200 fugle„arter“. Et bevis for at det rigt varierede dyreliv vi kender i dag, kan være opstået ved krydsninger inden for så få „arter“ efter Vandfloden, er den uendelige variation vi ser inden for menneske„arten“. Foruden de utallige nuancer i hår-, øjen- og hudfarve er der store variationer i højde, vægt og legemsbygning, og alle stammer vi fra én familie, nemlig Noas. Indsigt i Skrifterne-emne/ Ark s.136

Et eksempel tager vi kattefamilien (felidea) som har 15 slægter og består af 40 arter. For at spare plads, Foreslår VTS at kun én af de 15 slægter kommer med i Arken eller måske kun en fra kattefamilien. Så vil de 41 andre arter udvikle sig fra den éne art. Denne teori er meget belejligt, men ikke i overenstemmelse med 1. Mosebog som sige at det er én fra hver art, dyr og flyvende skabninger.

Andre fortalere for en global vandflod, reducere antallet af dyr som skulle med i Arken til 16,000 dyr ( answersingenesis.org 28 Sep 2012)Den samme afsnit i Indsigt i Skrifterne citeret overfor omkring art støtter sig også opad det nævnte antal på 16,000 dyr.

 " Nogle vil måske synes at disse tal er sat for lavt, især da et så anset opslagsværk som The Encyclopedia Americana oplyser at der findes over 1.300.000 dyrearter. (1977, bd. 1, s. 859-873) Over 60 procent af disse arter er imidlertid insekter. Af de resterende er 24.000 padder, krybdyr, fugle og pattedyr, hvoraf 10.000 er fugle, 9000 er krybdyr og padder (af hvilke mange har kunnet overleve uden for arken) og kun 5000 er pattedyr, deriblandt delfiner og andre hvaler (der også kunne overleve uden for arken). Andre anslår at der kun er ca. 290 arter af landpattedyr som er større end fåret, og ca. 1360 som er mindre end rotten. (The Deluge Story in Stone, B. C. Nelson, 1949, s. 156; The Flood in the Light of the Bible, Geology, and Archaeology, A. M. Rehwinkel, 1957, s. 69) Selv om man går ud fra disse større tal, kunne arken nemt have rummet et par af hver dyreart. Indsigt i Skrifterne -emne/ark ,s.136

Selv en så dramatisk reduktion af antallet af dyr, er det absurt at sige at Arken "nemt" kunne huse alle dyrene, VTS gør sig ingen anstrengelser for at forklare hvad det kræver at passe og pleje et så stort antal dyr i Arken.

kilde: jw.org/min bog om Bibelen/historie 6

kilde: jw.org/min bog om Bibelen/historie 6

Som et tankeeksperiment, hvor man  redder hele verdens dyr på et skib som er mindre end Titanic, selvom der kun er tale om 16,000 arter? Forestille engang den mængde arbejde det kræves af 8 mennesker. En zoologisk have har mange gange flere ansatte til at passe færre dyr. Tænk på mængden og lugten og opkast som et resultat af den voldsomme søgang og sygdomme. Hvordan fik dyrene plads til at bevæge sig? Dyr har også særlige krav til fodret. Hvordan havde Noa samlet alle de forskellige slags frugt som krævedes og undgik at frugterne rådnede i løbet af året? Hvad med den enorme mængde af foder og vand til 12 mdr. og hvordan undgik Noa at vandet eller fodret blev dårligt mens det var oplagret. En enkel elefant skal have 100 liter vand om dagen, det samme i foder. Hvad med ventilationen, et lille vindue og kun på øverste dæk, vil ikke kunne sørge for nok ilt  og dermed være årsag til en ophobning af kuldioxid og metan gas. I alt det skulle Noas familie bruge hele deres tid på at transportere foder mellem de tre dæk og skovle møj ud gennem det øverste vindue.

Efter vandfloden og tabet af det meste af dyrelivet, den hjerteløse drukning af miliarder af uskyldige dyr, hvad var så det første Noa gjorde med sin dyrbare last efter at være kommet ud af Arken?

 1. Moseb.8:20-21 "Derefter byggede Noa et alter for Jehova og tog nogle af alle de rene dyr og af alle de rene flyvende skabningern og bragte brændofre på altret. Og duften var behagelig...."

Efter hånden som dyrene gik fra borde, ville jorden være bar og uden vegetation, da alt ville være druknet. Selv om der måske var lidt vegetation som haved overlever og var begyndt at gro. Ville det ikke have dækket dyrenes forskellige behov hvad foder angår og Ararats bjerg ville bestem ikke kunne dække dyrenes behov. Det ville have taget dyrene flere år, at vende tilbage til deres eget naturlige levested.

Hvad med rovdyrene, hvad har de spist? De kunne ikke spise nogle af de andre dyr, da der kun var to af hver. Hvor mange år ville der gå før antalet af plante ædene dyr var stor nok til at rovdyrene kunne begynde at jage dem ? Men der er en alternativ forklaring som VTS har, at alle dyrene var vegetare, men det leder til et andet problem, som vises senere i denne artikel.

At tage alle dyrene med på Arken er umuligt, når man forestiller sig at der er mellem 5-50 mill. forskellige arter. Men 1. Mosebogs beretning giver mening hvis historien handlede om en lokal oversvømmelse og de omtalte dyr var de dyr som levede i området.

                                  Pungdyr og Dyre Diversitet

Det næste spørgsmål som rejser sig,er , hvordan kom dyrene til Arken? VTSs illustrationer viser dyr fra hele verden, som ankommer til Arken, dyr som næsehorn, Antartiske Pingviner, Australske kænguruer. Forventes det at man tror på at dyr som er tilpasset meget forskellige miljøer, alle levede i Mellem Østen før Vandfloden eller at dyrene foretog sig en glodbal rejse og ankom til Noas mødested lige før vandfloden indtraf? Man må også formode, da alverdens tusinder af dyr samtidigt ankom til Arken, ville have fået den lokale befolkning til at tro på, at Noa nok havde ret i, at Gud ville oversvømme hele verden.

De australske pungdyr viser en humoristisk illustration som viser kerne problemerne med en global vandflod. Historien om Arken kræver at en koala mand og hans kone på en eller anden måde er lykkes at rejse fra Australien til Arken i Mellem Østen. Koalaen var i Australien før vandfloden , der er fundet fossiler af koalaen og kæmpe koala, som er dateret til at være 50,000 år gamle til Pleistocæn perioden. Koalaen har en meget speciel kost, som kun betår af eucalyptus blade, som er giftigt for de fleste andre dyr, så koala parret må have samlet en betydelig mængde eucatyptus blade til rejsen og til opholdet i Arken. Efter at vandet var faldet til normal niveau, begav koala parret sig tilbage til den sydlige halvkugle til det australiske kontinent, med deres  rest af gamle eucalyptus blade. På vej tilbage efterlod koalaen ingen slægtninge og var utrolig nok istand til at rejse over hundrevis af kilometer vand som adskiller Indonesien og Australien.

Men koalaen var ikke det eneste dyr, hundrevis af andre dyr skulle også begive sig på denne fantastiske sørejse. Pungdyr lever hovedsagligt på den sydlige halvkugle. Koalaer og kængururer findes kun i Australien og den Tasmanske Djævel findes kun Tasmanien som er en lille ø. Syd for Australien.

VTS bruger det argument, at der på det tidspunkt fandtes en landbro, som pungdyrene kunne bruge til at komme over til Australien. 

" Nogle har villet hævde at den omstændighed at der findes dyr i isolerede områder som Australien og New Zealand, viser at det ikke var alle landdyr uden for arken der gik til grunde i Vandfloden. Havforskerne mener imidlertid at områder der nu er isolerede, engang har været forbundet med fastlandet ved landbroer. Nogle undersøgelser tyder for eksempel på at der engang har været en midtatlantisk ryg som gik tværs igennem Atlanterhavet, og som nåede op over havets overflade. Muligvis har der været andre lignende højderygge ad hvilke dyrene kan være vandret før disse højderygge sank ned under havets overflade. Havforskningen har desuden i det sydlige Stillehav fundet vidnesbyrd om at der har været et stort kontinent der omfattede Australien og mange af Stillehavsøerne. Hvis dette er rigtigt, er det naturligvis intet problem hvordan landdyrene er nået til disse områder."   Indsigt i Skrifterne bind 1 - Dyr- s.419

VTS misbruger her beviserne for en landbro, som oceanografiske undersøgelser har vist at adskillelsen af kontinenter er få centimeter om året , ikke hundrede af meter om året som det ville kræve hvis Australien skulle være blevet fra andre kontinenter inden for 4,000 år. Det er ironisk , i en artikel som kritisere Ung jord Kreationister, modsiger VTS sin egen sprednings teori.

 " . Deres lære om at jorden og hele universet har en alder på mindre end 10.000 år strider imod alt hvad den nyere videnskab har påvist. De befinder sig så langt fra al konkret viden at videnskaben har svært ved at tage dem alvorligt. For de geologiske processer opererer geologerne for eksempel med en tidsramme der strækker sig langt ud over 10.000 år. Sedimenterne på havbunden har dannet sig over en meget længere periode. Når bjerge dannes og atter nedbrydes, tager det millioner af år. Kontinenternes drift har også taget millioner af år. At hævde at alt dette er foregået på kun 10.000 år er helt absurd i geologers øjne. " vågn op! 22.juni, 1983, s.14

Husk citatet ovenfor, da det underminere flere af VTSs beviser for en vandflod, som vil blive omtalt senere i artiklen.

Fordelingen af dyre arterne og diversitet giver i sig selv utallige problemer for at der skulle have været en global vandflod. Det gælder ikke kun pungdyrene, men små lommer af dyreliv rundt om på jorden, giver hele tiden problemer med en vandflod. mere end 90% af dyrelivet på Madagaskar , en ø i det Indiske ocean, findes ikke andre steder på jorden, som øens 100 arter af lemurer og planteliv som kun findes på Madagaskar.

Socotra er en lille ø, 240 km fra Afrika i det Indiske ocean, som har en række af reptiler og fugle som kun findes på den ø, yderligere er 1/3 af plantelivet enestående for øen, som Dracaena cinnabari, Drage blods træet. 

Pingviner lever hovedsagligt på den sydlige halvkugle. Med deres korte ben ville de hav store problemer med at komme ned fra Ararats bjerg og hen til havet og derfra svømme 13,000 kilometer over havet til Antarktis(sydpolen).

Udover en guddommelig indgriben, hvordan skulle det kunne lade sig gøre for dyrene at rejse til dette kontinent og hvad havde pingvinerne at spise under rejsen, eftersom pingviner kræver en speciel kost og miljø krav? Det modsiges af det begrænsede antal af arter som kom med i Arken, som omtales senere. Den eneste måde det kan lade sig gøre på er en hurtig udvikling af enkelte arter på de enkelte øer, en forestilling som forsvarere af en glodbal vandflod ofte griber til, men anses af videnskabsfolk som umulig.

                                                                  Planteliv

I Sverige har forskere fundet træer som er over 5000 år og et træ blev målt til at være 9550 år gammelt og er dermed ældre end de amerikanske rød fyr som "kun" er  4000 år (træ.dk) DIsse træer ville ikke have overlevet hvis de havde været udsat for de voldsomme kræfter i vandfloden og være under det muddrede vand i et helt år, som også ville indeholde salt, inklusiv det enorme vandtryk på flere kilometer dybte.

Stort set al plante liv ville blive ødelagt. Da vandet trak sig tilbage, ville jorden være dækket af et lag salt, efter at vandet var fordampet, det gør al ny plantevækst, sågodt som umuligt. Selv hvis enkelte planter ville klare det, ville det tage flere måneder før der ville være noget at høste og frugter til de dyr fra Arken, som kræver en stor variation af kost.

                                                                        Fisk

De fleste fisk er enten saltvands fisk eller ferskvands fisk. Hvis man hælder en teske fuld salt i en ferskvands akvaruim, vil fiskene dø. Fanger man  en saltvands fisk og putter den i en ferskvands tank, vil den også dø. Kun få fiske arter kan leve både i fersk og salt vand, men de fleste andre fisk vil vil være meget følsomme overfor andringer i salt mængden i vandet.

Den enorme mængde skybruds ferskvands regn og sammenblandingen af søer og floder, ville have skabt en saltet, muddret blandning som hverken ferskvands eller saltvand fisk ville kunne leve i, det gældder også for alle andre former for liv i vandet som ikke var med i Arken, det være sig krebsdyr, amfibier og hvaler. Reelt ville al liv i verdenshavene, søer og floder blive udslettet.

1. Mosebog fortæller ikke meget om fisk, intet om den virkning en global vandflod ville have på dem. Dog er påbudet at få til Arken " alle slags dyr " i 1. Moseb. 6:19 antyder at det også kunne have gjaldt fisk, vers 20 omtaler "flyvende skabninger....husdyr... af alle jordens krybende dyr..."

                                                              Koral Rev 

Koral rev udvikler sig langsomt. Ser man på verdens største koralrev Australiens Great Barrier Reef som dateres til at være titusinder af år gammel, vuderes det at det nuværende koralrev er mellem 6-8000 år gammelt. De fleste koralrev vokser i klart, roligt vand  og skal have sollys for at overleve. Koralrev er meget følsomme overfor ændringer, en forandring på 2 grader i vandtemperatur og lidt ændring i salt indholdet i vandet. De fleste koralrev lever på en dybte på højest 50 meter. Great Barrier Reef ville være blevet fuldstændigt ødelagt af vandfloden og ville ikke kunne have vokset sig til den nuværende størrelse på 4,000 år.(Great Barrier Reef

                                                          Hurtig Udvikling

Det forventes at man godtager at Arken havde 16,000 dyre par i et år ( reelt 8,000 arter, et par af hver art) Man er nu konfronteret med det problem at forklare hvordan der i dag er mellem 5-50 millioner arter .

""*~7.77 million species of animals (of which 953,434 have been described and cataloged)

*~298,000 species of plants (of which 215,644 have been described and cataloged)

*~611,000 species of fungi (moulds, mushrooms) (of which 43,271 have been described and cataloged)

 *~36,400 species of protozoa (single-cell organisms with animal-like behavior, eg. movement, of which 8,118 have been described and cataloged)

 * ~27,500 species of chromista (including, eg. brown algae, diatoms, water moulds, of which 13,033 have been described and cataloged)"

2 mill. af disse dyr lever verdens havene. Som nævnt før, hvordan overlevede hav dyrene? National Geographic (23 June 2004) fortæller om over 37,000 slags edderkopper som " svæver over jorden". Hvad gjorde planter, svampe, encellede organismer, Stramenopila for at overleve, når man tænker på ar Noa næppe havde taget det med i Arken. De overstående tal inkludere ikke virusser. Var Noas familie bærere af grund stammen til alle menneskevirusser, vi bliver smittet med i dag?

For at alle Noas 8,000 arter skulle udvikle sig til alle de millioner arter i dag, kræver en fast tro på en hurtig udvikling, den skulle have forgået i de sidste 4,000 år. Selv den mest optimistiske evolotionist ville ikke anerkende sådanne udregninger.

VTS mener at mennesker og dyr var vegetare for vandfloden og det var først efter vandfloden at de fik tilladelse til at spise kød.

 " Efter vandfloden i Noas dage ændrede Gud den vegetariske kostplan han havde givet menneskene og dyrene i Edens have."  vagttårnet 1.okt.1983, s.22

" For at sikre menneskenes fortsatte beståen, fik disse lov at spise dyrekød efter Vandfloden. — 1 Mosebog 9:2-4......Men hvad med de legemsdele og evner hos dyr og mennesker der bruges til at lemlæste og dræbe med? Eftersom Gud skabte en mangfoldighed af forskellige træk, kunne mange af dem tilpasses til den nye situation og være en hjælp til at overleve. De fleste dyr fortsatte med at spise planteføde, som de fleste stadig gør den dag i dag. Den stærke gorilla er et eksempel herpå — den bruger sine frygtindgydende tænder når den flår og fortærer kraftige planter. Men andre begyndte at spise kød. Og alligevel udgør rovdyrene kun en lille procentdel af dyrene." vågn op 22.jan.1983, s.11

Tænder giver en god indikation for hvilken kost et dyr har, eftersom dyr og mennesker har fortænder til at spise kød med, ville det kræve at fortænderne skulle have udviklet sig indenfor de forgående 4,400 år. Men fossiler viser at dyr med fortænder eksisterede længe før vandfloden, vågn op!, 1983,22/1 giver den alternative mulighed at Gud uden det var nødvendigt skabte fortænder hos nogle dyr, som så efter vandfloden lærte at bruge, men så absurte spekulationer skaber sine egne problematiske spørgsmål.

VTS artikler vil almindeligvis henvise til et specifik antal af træk hos et dyr og fortælle hvordan det viser intelligent design og fortælle os om skaberen. Men en global vandflod betyder at størstedelen af alle menneskelige træk ikke er designet af en intelligent skaber, men udviklede sig eksplosivt i løbet af de sidste få tusind år.

VTS foreslår at jorden var dækket af en vand paldakin, (et lag af vand omkring planten jorden)før vandfloden.

 " — Hvorfra kom det vand som forårsagede Vandfloden? I den anden skabelsesperiode da Jordens atmosfære, ’det udstrakte rum’, blev dannet, var der vande under ’det udstrakte rum’ og vande over ’det udstrakte rum’. (1 Mosebog 1:6, 7) Vandene „under det udstrakte rum“ var det vand der allerede da var på Jorden. Vandene „over det udstrakte rum“ bestod af vældige vandmasser der svævede højt over Jorden som ’et vidtstrakt dyb’. Det var dette vand der faldt ned i Noas dage." vagttårnet 1.jan.2004, s.29

Dette vandlag ville skabe et tropisk klima som ville være over hele jorden. Det modsiges dog af artikler som påstår at Gud skabte arktiske dyr som var skabt til det kolde klima.

 " Det lader til at en halv snes arktiske jordegern har sat rekord da deres legemstemperatur faldt til minus 2,9 grader! Ved en sådan temperatur ville man nok forvente at deres hjerne frøs til is. Hvordan overlever det arktiske jordegern? ........Hvad mener du? Er det arktiske jordegerns robuste hjerne et resultat af en evolution, eller står der en designer bag? " vågn op! juli, 2013, s.16

Den menneskelige race må også have udviklet sig hurtigt. Der er 3 hovedtyper af mennesker Kaukasier, Mongolide og Negride, de er så opdelt i 30 undertyper.. VTS påstår at Noas tre sønner repræsentere disse tre mennesketyper.

 " det kan ikke bestrides at menneskeslægten er inddelt i tre grupper, den jafetiske, den hamitiske og den semitiske, som alle nedstammer fra Adam gennem Noa. (1Mo 9:18, 19; Apg 17:26) " Indsigt i Skrifterne, bind 1,s.271

Det er en interessant overvejelse at Noas kone kunne mirakuløst blive gravid med tre sønner som har så stor en genetisk variation. Det vil nok være mere videnskabligt rigtigt at forbinde den genetiske variation til de tre sønners koner.Uanset hvad, så skulle de 30 undergrupper af mennesker have udviklet sig indenfor de 4,400 år, noget selv evulolutionister ikke ville foreslå og som er blevet bevist som forkert af genforskere.

                                           Genetisk Diversitet

Det er almindeligt kendt at reproduktion/formering mellem nære slægtninge dyr eller mennesker ikke må forekomme, på grund af den forøgede risiko for fødsels defekter og sygdomme. Hvis det globale antal af dyr var blevet reduceret til kun to af hvert par for 4,400 år siden, vil indavl være uundgåeligt og der vil være beviser på det.

" En indikator for genetiskt variation ses i transplantationer, hvor risikoen for afvisning af et organ, øges iforhold til niveauet på den genetiske forskel der er på organ giver og modtager. MHC proteinet på cellen adskiller "jeg" fra "ikke jeg" og forårsager at et organ bliver afvist. Et sted hvor det ses er hos Geparten. Den lave gentiske variation hos Geparten, viser at alle Geparter kan føres tilbage til at lille antal avlspar, forskere mener at Geparten næsten uddøde for ca. 10,000 år siden. Gruppen af Geparter har et lavt MHC protein variation og denne lighed i generne tillader ligheder i pelsens  mønstre  mellem ikke relaterede Geparter i at blive accepteret. Bagsiden af den genetiske indavl er at Geparten har et lavt sædtal og niveauet af fødselsdefekter er højt. Faren ved at have en immunitet der ligner hinanden, gør at Geparten er i risiko for at uddø, som følge af almindelige sygdomme. Dyr med en større genetisk variation er det mere sandsynlighed for at de har et bedre  immunitet mod sygdomme end andre dyr med lav genetisk variation har. (See O'Brien, S., D. Wildt, M. Bush (1986). "The Cheetah in Genetic Peril". Scientific American 254: 68–76.) (oversat fra engelsk)

Den Tasmanske Djævel er også et eksempel som sættet det i perspektiv. En infektiøs kræft knude, som første gang blev opserveret i 1996, spredte sig hurtigt i mellem dyrene og reducerede antallet af dyr til et niveau, hvor den Tasmanske Djævel er truet af at uddø. Grunden til at sygdommen spredte sig er.

" Det niveau af genetisk diversitet mellem Djævlene er ekstremt lavt, det betyder at kræften spreder sig ud til alle Tasmanske Djævle uden modstand" (tasmaniandevil.psu.edu 5 Jan 2013)

".... Den lave genetiske variation er i forbindelse med trudslen mod en art..... den manglene evne for andre Tasmanske Djævle i afvise cellerne fra andre individer kan formodenligt relatere til manglen på variation i genpuljen i området som kaldes Major Histocompatability Complex, som hos mennesker er forbundet med afvisning af podninger fra andre individer..... variationerne er vist i disse antal målt efter gennemsnits antallet af SNP(single-nucleotide polymorphisms) i mitrokondrial seqevensen, der udelukker hybervariation i området...." (tasmaniandevil.psu.edu)(oversat fra engelsk)

Gorillaen er et eksempel på det modsatte, den har en 9 gange større genetisk variation end den Tasmanske Djævel, derfor ville en infektiøs kræft tumor ikke kunne sprede sig igennem så stor en andel af gorillaerne.

Man kan se hvor den går hen. Hvis en global vandflod reducerede hele dyrenes og menneskers antal til kun få af hver slags( slægter eller arter) i de sidste få tusind år, vil alle dyr vise det samme mønster af lav genetisk variation som Geparten har.

Dyre arter ændre sig over tiden. Forandringer i amminosyren i hemoglobinen forekommer i en nogenlunde ligefrem udvikling, derfor kan variationen af hemoglobin hos de forskellige arter,bruges til at regne sig frem til hvor langt arterne er fra hinanden eller hvornår arterne skildes fra hinanden. Denne teknik bliver refereret til som den "monokulære klokke" og den viser at afstanden mellem arterne er langt større end kun 4,400 år.

Genetikkerne ville kunne vise det samme mønster hos mennesket. Efter vandfloden, var der kun tre familier som kunne få børn, afkommet ville alle være fætre og kusiner. Hele verdens befolkning ville vise den samme tætte genetiske forbindelse, som kun ville gå tilbage 4,400 år, resultatet af incestiøst indavl mellem fætre og kusiner.

                                            Hvor er alt Vandet????

Den mængde vand som var nødvendigt for en global vandflod giver i sig selv store problemer. Der er ikke på nuværende tidspunkt nok vand til at dække Mount Everest og det giver så det spørgsmål, hvor kom vandet fra og hvor forsvandt det hen?

En vand baldakin som dækkede jorden ville ikke indeholde vand nok til at dække bjergene. Den totale mængde vand i atmosfæren, inklusiv skyerne globalt, vil kun hæve havspejlet med 2,5 cm.

 " Den formodede mængde af vand i atmosfæren er på hvilket som helst tidspunkt omkring 12,900 km3 (kubikkilometer, en terning på 1 km på hvert led) Det lyder måske af meget, men er kun omkring 0,001% af jordens totale mængde vand som er på 1,385,000,000 km3 som vist neden for, hvis al vandet i atmosfæren faldt som regne, ville det kun forøges med 2,5 cm...."http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleatmosphere.html 2 Jan 2013 (oversat fra engelsk)

Den højeste mængde af vand som atmosfæren kan bære ville kun få vandspejlet til at stige med 0,5 m.( L. Vardiman and K. Bousselot, “Sensitivity Studies on Vapor Canopy Temperature Profiles,” Proc. Fourth ICC, 1998, s.607-618)

Hvis oveni at hele jorden var dækket af en vand baldakin før vandfloden, ville den resultere i uudholdelige drivhus effekt, lufttrykket ville stige og blokkere for sollyset. Den termodynamiske virkning af fordampningen af vandet til regn ville udløse 2,26 milioner joules af varme for hvert kilo af vand, det ville så igen få temperaturen i atmosfæren og i havene et godt stykke over kogepunktet. Skyerne kan ikke have givet den nødvendige mængde vand til at dække jorden med kilometervis af vand, selv over de højeste bjerge.( Soroka, Leonard G. and Charles L. Nelson, 1983. Physical constraints on the Noachian Deluge. Journal of Geological Education s.135)

Nogle Apologeter foreslår at der er grundvandet, som gør forskellen. Et foreslår som er baseret på 1. Moseb. 8:2 som omtaler " Vanddybets kilder og himlens sluser..... Men sten flyder ikke og det er ikke muligt at jordens kontinental plader flyder ovenpå havene og indeholder milliarder af km3 vand. Det stimeres at den mængde vand som kræves for at dække selv de højeste bjerge, som skulle være i jorden kappe ville kræve at porøsiteten var mindst oppe på 50%, men jordens kappes porøsitet er mindre end 1%, på grund af vægten af klipperne i undergrunden. Den totale mængde af grundvand er kun 1,69% af den totale mængde vand på jorden. ( Soroka, Leonard G. and Charles L. Nelson, 1983. Physical constraints on the Noachian Deluge. Journal of Geological Education s. 197)(ga.water.usgs.gov)

Hvis det havde været muligt at der var den mængde vand i undergrunden, ville frigivelsen af vandet resultere i katastrofale forandringer af jordens overflade. Teorien forværre flere problemer som nævnes senere i artiklen, som at, det ville ødelægge alle spor af tidligere civilisationer, lægge yderlig press på Arken og bidrage til forsat ustabilitet i jordskorben længe efter at vandfloden var overstået.

Som nævnt før, er der kun ubetydelige mængder af vand i atmosfæren, men hvor forsvandt alt vandet hen, efter vandfloden? Det eneste sted er iskappen på nord og sydpolen, men hvis al isen smeltede ville det kun få verdenshavene til at stige med 70 m. (nsidc.org/cryosphere/glaciers 2 Jan 2013) det ville være katastrofalt for havnebyer og ø nationer, men ubetydeligt i forhold til Mount Everest´ højde på 8,848 m.

 For at forklare hvor vandet kom fra og forsvandt hen, tegner VTS et billede af en mere flad jord, hvor bjergene først steg til vejrs efter regnenhavde hørt op.

 " For at der kan have været en verdensomspændende vandflod må havbassinerne før Vandfloden have været fladere og bjergene lavere end de er nu. Kan de have været det? En lærebog siger: „Der hvor bjergene nu rejser sig til svimlende højder, var der engang for millioner af år siden have og sletter som strakte sig i flad ensformighed. . . . Kontinentalpladernes bevægelser får landmasserne til både at stige op til højder hvor kun de mest hårdføre dyr og planter kan overleve, og, som den anden yderlighed, at sænke sig og ligge skjult dybt under havoverfladen.“ Eftersom bjergene og havbassinerne stiger og synker, er det indlysende at bjergene ikke altid har været så høje og de store havbassiner ikke så dybe som de er nu.  Hvor blev vandet af efter Vandfloden? Det må have samlet sig i havbassinerne. Hvordan? Videnskabsmændene mener at kontinenterne hviler på enorme plader. Disse pladers bevægelser kan føre til at jordoverfladen hæver og sænker sig. Nogle steder findes der i dag store, over ti kilometer dybe dybhavsgrave langs pladegrænserne.16 Det er sandsynligt at pladerne, måske som et resultat af selve Vandfloden, bevægede sig så havbunden sank og der blev dannet store render som ledede vandet væk fra landjorden. Guds ord , 1989,s.112-113

Denne pinlige afsløring af pseudo-videnskab der tager videnskabelige udtalelser omkring kontinental pladernes bevægelse som sker over milioner af år, som et forsøges på at fremstille det som videnskabeligt at jordens bjerge og havbund blev omdannet i løbet af få år eftervandfloden. Ved at påstå at jorden var betydeligt mere flad under vadnfloden, det påstås oveni at der var mere end nok vand.

" Før bjergmasserne blev presset i vejret og havbunden sank, og før der dannedes iskapper ved polerne, kunne Vandflodens vand altså udmærket dække „alle de høje bjerge“, sådan som den inspirerede beretning siger. — it-2 s. 1098-1101

I ovenfor citat vælger VTS den forkerte løsning. For at beretningen om vandfloden skal få nogen troværdighed, skal bjergene være lavere, for at Mount Everst kan blive dækket med vand, men hvis bjergene var lavere end i dag, ville det kræve mindre vand. Men efter vandfloden var der voldsomme forandringer, med bjerge som skød op fra flodlejet. Bjerge vokser normalt kun med få milimeter om året og selv det udløser jordskælv. Så at bjerge som skyder op med tusinder af meter over en kort periode, vil resultere i jordskælvs aktivivtet som ville gøre jorden ubebolig, med en konstante bevægelser i jorden og vulkansk aktivitet. Hvad vandet ikke ville have ødelagt, den kontinentale omskabelse ville hvad fjernet størstedelen af arkæologiske spor af liv fra før 4,400 år siden. Men hverken Bibelen eller nedskreven sekulær historie omtaler en sådan forandring i tiden efter vandfloden. Nutidens jordskælv er ubetydelige i forhold til de jordskælv som det ville kræve for at forme Mount Everest efter vandfloden for kun 4,400 år siden. Ej heller passer forklaringen med 1. Mosebogs beretning, som beskriver vandet tilbage trækning som fordampning.

1. Moseb. 8:1 "..... og Gud lod en vind blæse hen over jorden, og vandet begyndte at synke."

Her må også en ekstra tanke, der nævnes floder i 1. Mosebog. I skabelsesberetningen som foregår 1500 år før vandfloden, fortæller 1.Mosebog 2:14 at floden fra Edens have delte sig og blev til Eufrat floden. 400 år efter eksisterede Eufrat floden stadigt  og omtales i 1.Moseb. 15:18 i forbindelsen med Abrahams pagt med Jehova. Det er den samme flod som den dag i dag løber igennem byen Babylon. En vandflod ville have fjernet ethvert spor af Eufrat floden.

1.Moseb. 2:14 nævner også Assyrien, som også fandtes før vandfloden, et land som har stor betydning gennem hele det Gamle Testamente. Hvis vandfloden havde flytter bjerge og ændret på kontinental pladerne, ville ethvert land eller landmærke før vandfloden ikke have nogen betydning og ikke eksistere. For at Assyrien skal kunne have bestået, kan omfanget af vandfloden kun have været af et meget mindre omfang.

                        Pyraminderne, Ægypten og Civilsationer

"Den verden der gik til grunde, var et civiliseret samfund med byer, kunst og videnskab. Bibelen fortæller imidlertid at en oversvømmelse pludselig skyllede en hel verden bort. Det skete den 17. dag i den anden måned, 352 år før patriarken Abraham blev født" vagttårnet 1.marts, 2002, s.3

En oversvømmelse af den størrelse orden som ændre på bjerge og flytter kontinenter ville have udslettet alt menneskeskabt, bygninger og alle historiske optegnelser vil være gået tabt. Det vil betyde at arkæologiske fund og detaljer om menneskets historie vil kun gå 4,400 år tilbage. Men det er ikke tilfældet. Ikke kun er der bygninger og byer som dateres længere tilbage end 4,400 år, der er også detaljeret dokumentation der viser, at civilationen uafbrudt går mere end 5000 år tilbage i tiden.

Den ægyptiske historie er vel dokumenteret og støttet af utallige bøger om de arkæologiske fund. Der har været en dokumenteret samfund 1000 år før det tidspunkt vadnfloden er blevet sat til, inklusiv beviser for sprog, heroglyffer og en veludviklet ægyptisk kultur som ikke blev ødelagt i vandfloden. En veldokumenteret  lige linje af ægyptiske Faraoer 5000 år tilbage, til starten af det første dynasti omkring 3000 år f.v.t. (se: listen af Faroer) Giza pyramiden er der generel enighed om at den blev færdiggjordt omkring år 2560 f.v.t. 200 år før den påståede vandflod skulle være sket.

" 143 m 2500 f.v.t. Chephrenpyramiden, Giza, Egypten "vågn op! 22.juni, 2002, s.18

Ikke kun blev pyramiden ikke ødelagt af vandfloden, der er ingen tegn på vandskadet.

Apologeeter hævder at dateringen af Giza  pyramiden er forkert, hjælper heller ikke. Det at bygge Giza pyramiden, kræver næsten 6 millioner tons sten, det kræver en betydelig stor by og en magt struktur. Hvis vandfloden havde mindsket menneskeheden til 3 par som kunne få børn, ville det have taget flere generationer før der var en befolkning stor nok til at kunne bygge en pyramide af den størrelse som Giza pyramiden, det rent tidsmæssigt placere Giza pyramiden flere hundrede år senere end det er bevist at den blev bygget. Apologeeter kan ikke legitimt kaste tvivl på tidsfastsættelsen, da man anderkender at Moses skrev 1.Moseb. i år 1513 .f.v.t. kun 800 år efter vandfloden og omtaler hvor godt det går for mange og konkurende samfund allerede er veletablerede, det inkludere Ægypten og Faraoerne.

Det er ikke kun den ægyptiske civilsation som man kan se på. Engelske civilsationer kan også dateres tilbage til før vandfloden, dendrokronologi (læren om træets åreringe) viser at  The Sweet Track i Somerset blev konstrueret omkring år 3800 f.v.t. og radiokarbondatering viser at Stone Henge skulle være over 4000 år. I Danmark er Jættesstuer og stendysser blev bygget i tusindvis i tiden 3300/3200 f.v.t man skønner at der har været optil 4000 stendysser i Danmark.

Den største antikke civilsation er fra Indus Dalen i Indien og kan dateres tilbage til 3300 f.v.t. Historiske optegnelser om den Sumeriske civilsation er dateret tilbage til 2900 f.v.t. Mayaerne kan spores tilbage til før vandfloden, med byer som er dateret tilbage til 2600f.v.t. og en kalender som begynder i år 3114 f.v.t. Én af de ældste civilsationen er i Kina, med beviser for landbrug der dateres tusinder af år tilbage, med udviklingen af kulture for 5000 år siden og Xia Dynastiet i 2100 f.v.t. Den kinesiske kalender begynder i 2696 f.v.t.-- 326 år før vandfloden.

Kilde:jw.org vagttårnet studieudgaven januar,2014,s15

Kilde:jw.org vagttårnet studieudgaven januar,2014,s15

Selv Bibelens egen slægtlinje modsiger en global folkemord. VTSs tidslinje vist ovenfor viser at bygningen af Babelstårnet skete indenfor 100 år efter vandfloden. Det forstås udfra 1. Moseb. 10:25 og 11:10-19. eftersom 8 mennesker forlod Arken, forventes der i henhold til tidslinjen, at Nosa tre sønner fik børn, disse fætre og kusiner fik børn indbyrdes og indenfor 100 år i første og  begyndelsen af anden generation var nok arbejder til at bygge en by , arbejder nok til at bygge Babelstårnet og bønder nok til producere mad til hele befolkningen.

" Den bibelske beretning anfører ikke noget tidspunkt for bygningen af Babelstårnet. I 1 Mosebog 10:25 oplyses det at den splittelse af jordens befolkning der blev resultatet af sprogforvirringen, indtraf ’i Pelegs dage’........der strakte sig fra 2269 til 2030 f.v.t. Hvis hver mand begyndte at avle børn som 30-årig og fik ét barn hvert tredje år, med et gennemsnit af ét drengebarn hvert sjette år, og fortsatte dermed indtil 90-årsalderen, ville jordens befolkning i løbet af ca. 180 år fra Vandflodens ophør (dvs. indtil 2189 f.v.t.) være vokset til over 4000 voksne mænd. Dette forsigtigt anslåede tal ville være stort nok til at passe til omstændighederne i forbindelse med bygningen af Babelstårnet og folkenes spredning ud over jorden. Indsigt i skrifterne .Kronologi, s.49-70

VTS har udregnet at 4000 voksne mænd ville være i live 180 år efter vandfloden. Indenfor dette tidsrum med antikke byggemetoder, før udviklingen af de effektiviteten som kom med den industrielle revolution,skulle der bruges tusinder af mennesker, man regner med at Æpyptens pyramider, er en lignede type bygning som Babelstårnet, tog årtier at konstruere, med titusinder af mænd i arbejde(Se pbs.org 4 Dec 2014) 2. Krønikebog 2 fortæller at konstruktionen af Templet skulle bruges 70,000 bærere, 80,000 stenhuggere og 3000 opsynsmænd. Der ville simpelt hen ikke være nok mennesker så kort tid efter vandfloden, til at kunne bygge Babelstårnet. 

Det må ikke glemmes, på samme tid, forventes det at vi tror på at der var nok mennesker til at bygge pyramiderne i Ægpten, nogle også tog til Kina, Indien og sydamerika, som omtalt ovenfor, alle stor trivende befolkninger rund omkring, i den tids periode

                                                   Hulemalerier

De franske huler som Lascaux og Rouffignac er fyldt med fantastiske istids kunst, med malerier og risning af dyr som mammutten, uldhåret næsehorn og hulebjørne. En global vandflod ville  have fyldt hulerne med vand og sediment, ødelægge alle malerierne. Bilederne lavede af forhistoriske mennesker til i dag .

Det rejser spørgsmålet, om hvorfor dinosaurene og istids mammutter ikke var værdige til Arken, så rejses dilemmaet om dinosaurene og istids mammutterne var uddøde i den korte periode mellem skabelsen og Noa eller blevet udelukket fra de andre dyr i arken og gik derfor til i vandfloden.

                                               Yderlige Udfodringer

Der er mange andre ting som ikke kan forklares af en global vandflod. For eksempel:

 * Dinosaure--- Personer som tager beretningern om en global vandflod bogstaveligt, tager også skabelses dagene som bogstavelige og tror på at dyrene blev skabt for 6000 år siden eller i det mindste indefor de sidste 100,000 år. Men dinosaurier tror man ikke på at de uddøde for millioner af år siden. Hvis det er tilfældet, hvorfor var der ikke dinosaurier med i Arken? Hvad med mammutter, som er blevet fundet frossen med frisk græs i munden? Noa blev påbudt at skulle tage to af enhver slags dyr med i Arken.

* Hvor er Arken?-- Bibelen fortæller præcis hvor Arkens sidste hvilested som Ararats bjerg, som er i Tyrkiet. Efter mange ekspeditioner og den seneste teknologi har man ikke kunne finde Arken.

 * Konstant temperatur og lufttryk-- Dyrene som levede sammen i Arkens begrænsninger, udholdte den samme varme og lufttryk, men hver af dyrene har hver deres behov når det gælder temperatur og lufttryk og måtte kæmpe for at overleve i den situation.

 * Sediment /aflejringer--- Rundt om i verden, har silt over tid lagt sig i lag over milioner af år. En global vandflod ville have dækket jorden, især havbunden, med et ekstraordinært tykt lag af sediment, fyldt med ligene af miliarder af mennesker og dyre rester. Et vagttårns citat siger at vandfloden ville resultere i et vandtryk på omkring 280 kg pr. cm2 , nok til at fremkalde en hurtig forstening af dyr og planter. it-2 s. 1098-1101 Et sådant lag af sediment og fossiler findes ikke.

                                                  Jordens Klima

Forskning af klimaet igennem historisk tid, modbeviser en så drastisk klimaforandring for mindre end 4500 år siden. Forskningen viser også, at jorden ikke var et stor drivhus som følge af en vandbaldakin som dækkede jorden. 

Isboringer fra den polare iskappe og gletsjer viser ingen tegn eller beviser på en vandflod. Iskerneboringer går mere end 100,000 år tilbage Iskerner - Klimadebat , det gøres ved at tælle lagene i isen. Den National Ice Core Laboratory forklare:

 "Glaciers form as layers of snow accumulate on top of each other. Each layer of snow is different in chemistry and texture, summer snow differing from winter snow. Over time, the buried snow compresses under the weight of the snow above it, forming ice. (…) Ice cores are cylinders of ice drilled from ice sheets and glaciers. They are essentially frozen time capsules that allow scientists to reconstruct climate far into the past. Layers in ice cores correspond to years and seasons, with the youngest ice at the top and the oldest ice at the bottom of the core. By drilling down into the ice sheet or glacier and recovering ice from ancient times, scientists are able to determine the past composition and behavior of the atmosphere, what the climate was like when the snow fell, and how the size of ice sheets and glaciers have changed in the past in response to different climate conditions. Ice cores have provided climate and ice dynamics information over many hundred thousand years in very high, sometimes seasonal, resolution.” (icecores.org (as of 28 Dec 2015) 

Men iskappen kunne have været dækket af vandflods masserne, der ville så været aflejret et meget tydeligt lag af sediment. Men i virkeligheden, ville vandflods vandet have fået iskappen til at hæve sig og iskappen ville begynde at smelte. Den tabte ismængde ville ikke kunne været blevet erstattet indefor de sidste 4000 år og selv hvis det kunne lade sig gøre, ville det ikke vise de årlige lag som uafbrudt går over 100,000 år tilbage.

Dendrokronologi (læren om træets årringe) er en meget præcis daterings metode og kan på global plan dateres 11,000 år tilbage.-- dendrokronologi | Gyldendal - Den Store Danske(29-08-2019)

                                                               Regnbuen

I 1. Moseb. 9:12-14, fortæller at Gud satte regnbuen som et tegn på, at Gud aldrig igen ville drukne alle mennesker i en global vandflod. 

 " Og Gud tilføjede: “Dette er tegnet på den pagt som jeg indgår mellem mig og jer og alle dyrene hos jer i alle fremtidige generationer.  Jeg sætter min regnbue i skyerne, og den skal være et tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg lader skyer samle sig over jorden, vil regnbuen vise sig i skyerne."

Det er urealistisk at tro, at regnbuen først viste sig efter vandfloden, da det viser at Gud måtte have andret grundlæggende fysisker love vedrørende fraktion og reflektion af lyset igennem en vand dråbe. Ej heller er regnbuen kun et resultat af vand, eftersom regnbuen skyldes luftbåren vanddråber, så en regnbue kan opstå som følge af tåge, arosoltåge eller luftbåren dug.

Fra VTSs synspunkt, er det et hult løfte, nu hvor de fremstiller Gud som den der er på vippen til at udslette et endnu større antal mennesker i Harmagedon, på endnu mere grusomme måder. VTSs idé om Harmagedon, et slag som vil udslette størstedelen af menneskeheden, er i sig selv imodstrid med vandflods beretningen, hvor Gud lover:

 1.Moseb.8:21 "......... “Aldrig mere vil jeg forbande jorden på grund af mennesket, for menneskehjertets tilbøjeligheder er onde fra ungdommen af; og aldrig mere vil jeg udslette alt levende sådan som jeg nu har gjort."

                                                             En ond Gud

Lambert Dolphin og Gordon A. Hunt fra Stanford University, formoder at der var muligvis over 7 milliarder mennesker på jorden for vandfloden. (ldolphin.org 1/1/2013) Det er udregnet ved som grundlag at bruge standart befolknings tilvækst estimeringer som der forklares i 1. Moseb. 5.at:

*En 1600 års periode mellem Adam og Noa

* Slægtslinjer som viser store familier, med mindst 5 børn

* Forældrene kan føde børn i flere hundrede år

* Mennesket kan blive næsten 1000 år

Noa levede på et tidspunkt hvor alt var meget primitivt, med ingen måder hvorpå man kunne advare de nærmeste naboer om den kommende katastrofe. Milliarder af mennesker som var spredt over hele jorden, ville være blevet meget chockeret, ved de første tegn på regn, uden den fjerneste idé om at de var blevet dømt til døden af Gud.

VTS tegner her et billede af en ondskabsfuld Gud, som inhumant drukner milliarder af mennesker, sammen med uskyldige børn og dyr. Hvorfor var det nødvendigt at drukne billioner af fugle,dyr og insekter?  Hvis menneskeheden var så ond, at de fortjene døden, ville en almægtig og kærlig Gud så ikke have taget deres liv smertefrit, uden at det var nødvendigt udslette al dyreliv?

kilde: jw.org -- Min Bibelhistoriebog, Kapt.10

kilde: jw.org -- Min Bibelhistoriebog, Kapt.10

                                Tilbagevises af Apologeterne

VTS gør meget lidt ud af at føre bevis for at vandfloden virkelig er sket. VTSs omtale er sædvanligvis begrænset til nogle få linjer. Der er kun en håndfuld af beviser for en vandflod, som; muslingeskaller på mount Everest, en pludselig død blandt mammutterne og vandflods beretninger. 

Fossiler

" Beretningen om Vandfloden synes også at finde støtte i fossilernes vidnesbyrd. Fossilerne viser at der engang fandtes store sabeltigre i Europa, heste større end de nulevende i Nordamerika og mammutter i Sibirien. Over hele verden uddøde så visse pattedyrarter. Samtidig indtraf der en pludselig klimaændring. Titusinder af mammutter blev dræbt og lynfrosset i Sibirien. Naturforskeren Alfred Wallace, der levede samtidig med Charles Darwin, mente at denne omfattende ødelæggelse måtte være forårsaget af en eller anden usædvanlig, verdensomspændende begivenhed.19 Mange holder på at denne begivenhed var Vandfloden. --Bogen-Guds ord (gm) s. 114-115

 " Hvilke vidnesbyrd er der om at Vandfloden var verdensomspændende? Andre mulige vidnesbyrd om drastiske forandringer er de rester af mammutter og næsehorn man har fundet forskellige steder på jorden. Nogle af dem er fundet i jorden i Sibirien, andre har været nedfrosset i Sibiriens og Alaskas is. (BILLEDE, bd. 1, s. 328) Nogle er ligefrem blevet fundet med ufordøjet føde i maven eller utyggede planter mellem tænderne, hvilket viser at de døde ganske pludseligt. Ud fra den mængde stødtænder der er kommet i handelen, har man anslået at der er tale om titusinder af sådanne mammutter. Fossile rester af mange andre dyr, såsom løver, tigre, bjørne og elsdyr, er fundet i samme klippelag, hvilket tyder på at de alle er gået til grunde samtidig. Nogle har anført sådanne fund som et afgørende og håndgribeligt bevis på at der er sket en brat klimaforandring og en pludselig ødelæggelse forårsaget af en global oversvømmelse. Andre mener dog at disse dyrs død ikke nødvendigvis forudsætter en jordomspændende katastrofe. Beviset for at Vandfloden har fundet sted, afhænger imidlertid ikke af sådanne fossiler og frosne dyrerester. " Indsigt i Skrifterne (it)/vandfloden s. 1100

Samtidigt med at de siger, at fossilerne viser at en hurtig død, som følge af en global vandflod, indrømmer VTS også at det i sigselv ikke er et rigtigt bevis.

Mammutter er heller ikke et godt bevis for vandfloden. For hvordan er det at lyn nedfrysning af mad i munden af en mammut skulle bevise en vandflod og ikke en meget kold hændelse som en snestorm eller falde igennem isen i en frossen sø? Mammutter levede efter vandfloden, de overlevede på øen Wrangler helt frem til år 1650 f.v.t.

 "  Noa advarede folk om at vandfloden ville komme , men de lyttede ikke til ham" Du kan blive Guds Ven! lektion 7

Apologeter bliver henrygte over informationer, som det der følger nedenfor, som sensationelt får det til at se ud somom at videnskaben støtter en global vandflod. 

" Proof the flood behind Noah's biblical legend actually happened.

    Robert Ballard, an acclaimed underwater archaeologist, has talked about his findings with a US news outlet after scouring the depths of the Black Sea off the coast of Turkey with advanced robotic technology in search of traces of an ancient civilisation. Ballard said he now supports a theory first put forward by scientists from New York's Columbia University that the Black Sea was once a freshwater lake surrounded by farmland before being overrun by "an enormous wall of water" from the rising Mediterranean Sea. Ballard told ABC News that evidence of an ancient shoreline suggests a "great flood" may have taken place around 5000 BC. He said thousands of years ago much of the world was covered in ice. But when it started to melt, the water began to rush toward the world's oceans, causing floods all around the world. … The theory suggests that the story of the flood was passed down from generation to generation and eventually inspired the biblical account of Noah. (ninemsn.com.au 12 Dec 2012 - see also abcnews.go.com

Hovedoverskriften ser ud til af støtte en vandflod, men artiklen siger noget andet. Den omtaler oversvømmelser rundom i verden, ikke som følge af regn, men vand fra den smeltende iskappe i den sidste istid. Artiklen fra 2008 er et eksempel på hvordan VTS misrepræsentere disse former af informationer.

 " Geologer som studerer landskabet i det nordvestlige USA, antager at op til hundrede katastrofale oversvømmelser i fortiden er skyllet hen over landet. Ved en af disse oversvømmelser mener man at 600 meter høje vandmasser væltede frem gennem landskabet med 105 kilometer i timen — en oversvømmelse der bestod af 2000 kubikkilometer vand og vejede over to billioner tons. Andre forskere har på baggrund af lignende undersøgelser konkluderet at en global oversvømmelse virkelig kan have fundet sted. " vagttårnet offentlige udgave 1. juni ,2008

Helt Ærligt? Hvilke videnskabsfolk og hvilken del af den videnskabelige verden er det, de repræsentere? Der er beviser for store oversvømmelser , men ikke for at oversvømmelser har dækket de højeste bjerge. De oversvømmelser, som har påvirket landskabet rund om i verden, er grunden til at der er så mange myter om oversvømmelser, i så mange forskellige folkeslag. 

Vandflods Myter

VTS holder på at det store antal af vandflods myter er et " bevis" på Noas vandflod.

 " . Den kendsgerning at der ikke bare findes nogle få, men måske hundreder af forskellige beretninger om denne store vandflod, og at disse beretninger indgår i mange folkeslags overleveringer rundt om i hele verden, er et stærkt bevis for at alle disse folk har haft en fælles oprindelse, og at deres tidligste forfædre oplevede denne vandflod sammen " Indsigt i skrifterne (it)/vandfloden, s.1100

Det er et interessant synspunkt VTS kommer med, men mange overleveringer om en vandflod gør det i sig selv ikke til et "bevis" , da oversvømmelser påvirker de fleste befolkede områder på jorden, er det forventeligt at historier om oversvømmelser ville optræde hos de fleste folkeslag. Historierne er forskellige på flere punkter og leder til den slutning at de fleste myter ikke relatere til den samme hændelse.

Men der er et række bemærkeselsværdige ligheder i den antikke Østens vandflods myter. Som er ældre end 1. Moseb. og det generel enighed om blandt lærte at 1.Mosebogs beretning om Noas vandflod er inspireret fra de kilder. Bibelens vandflods beretning følger Gilgamesh vandflods beretning i samme række følge punkt for punkt.

*Atrahasis ca. 1630 BC

*Epic of Gilgamesh Tablet Eleven ca. 2000–1500 BC

*Genesis ca. 1513 BC

Del siden